Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Laboratoriearbejdets formål. Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC"

Transkript

1 Laboratoriearbejdets formål Lærke Bang Jacobsen, IMFUFA, NSM, RUC

2 Roskilde Universitetscenter Forskningsspørgsmål 1.Hvilke potentielle læringsudbytter findes der for de laboratoriearbejder, der typisk bruges i det danske gymnasium? Hvilke formål kan opstilles for eksperimentelt arbejde? Hvilke laboratorietyper tjener disse forskellige formål? (Hvilke forsøg er typiske i gymnasiet (og hvilke laboratorietyper er de)?) (Hvilke specifikke formål kan opnås gennem de typiske forsøg?)

3 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

4 Konceptuel Erindringsbank Episodisk hukommelse (at opnå en fornemmelse for fysiske fænomener) Semantisk hukommelse (blive bekendt med relationer mellem ord, symboler, tal, formler, algoritmer, etc.) Woolnough og Allsop (1985), Atkinson (1990)

5 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

6 Inquiry At være forsker for en dag Woolnough og Allsop (1985), Klopfer (1991)

7 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

8 Procedurale evner Praktisk evne Generelle kognitive processer (observere, klassificere, danne hypoteser, ) Praktiske teknikker (måle temperaturen med et termometer med en vis sikkerhed, adskille fast stof og væske genne filtrering, ) Inquiry taktikker (gentage målinger, tegne grafer for at se mønstre i data, identificere variablene der skal ændres, måles, kontrolleres, ) (Kan man ikke undervise i) (Kan man undervise i og forbedre) Millar (1991)

9 Procedurale evner Associeret med design: Variabel identifikation, fair test (variabelkontrol), sample størrelse og variabeltyper Associeret med målinger: Relativ skala, måleområde og interval, valg af udstyr, gentagelser, præcision, usikkerheder (tilfældige og systematiske) Associeret med databehandling: Tabeller, graftyper, mønstre, multivariate data, enheder, formel- oversættelse Associeret med evaluering: Usikkerheder og fejl, pålidelighed, validitet Associeret med rapportering: Kommunikation Med udgangspunkt i Gott og Duggan (1995)

10 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

11 Nature of Science Naturfænomener er forudsigelige Millar (1998)

12 Data og målinger: Perfekt præcision? Sammenligning med den sande værdi? Gentagelser som bevis? Teori-uafhængig databehandling? Nature of Science Undersøgelsers natur: Verifikation og falsifikation symmetrisk? Falder forklarende modeller logisk ud af data (med kun en mulig fortolkning)? Teoriers natur: Videnskabelige teorier som en-til-en beskrivelse af naturfænomener? Forklaringers natur: Forskellige niveauer, typer og formål med forklaringer (teleologisk, kausal, beskrivende, model-baseret)? Offentlig naturvidenskabelig videns natur: Har alle naturvidenskabelige påstande samme status? Leach (2002)

13 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

14 Naturvidenskabelige holdninger Nysgerrighed, risikovillighed, objektivitet, præcision, vedholdenhed, ansvarlighed, kritisk bevidsthed, fordomsfrihed, ærlighed, selvtillid, saglighed, skepsis, ydmyghed, anti-autoritet, samarbejde, respekt for empiriske beviser, etc. etc. Lære at gå til et ukendt problem og tro på egne evner til at løse opgaven! Hofstein og Lunetta (1982), Hodson (1990), Gardner og Gauld (1990), etc.

15 Argumenter for forsøg Konceptuel Inquiry Procedurale evner Nature of Science Naturvidenskabelige holdninger Affektiv Kerr (1963), Schwab (1974), Boud et al. (1980), Woolnough og Allsop (1985), Hodson (1990, 1992, 1993, 1996), Hegarty-Hazel (1990), Nott og Wellington (1996), Millar (1991,1998), Hofstein og Lunetta (1982, 2004), Gott og Mashiter (1991), Gott og Duggan (1995), LSE (Labwork in Science Education), Goldbech og Paulsen (2004), Dolin (2002), Dolin, Krogh og Troelsen (2003), etc. etc.

16 Affektive Interesse, glæde, tilfredsstillelse, etc. 1. Faciliteterne 2. Tid 3. Forsøg som undervisningsvariation 4. Den konceptuelle sværhedsgrad 5. Den praktiske sværhedsgrad 6. Forsøgets sammenhæng med kendt teori 7. Lærerens organisering 8. Graden af autonomi 9. De sociale forhold mellem eleverne 10. Elevens personlige interesse i emnet 11. Eventuelle kønsspecifikke indvirkninger 12. Eksamens- eller karaktergivningsrelevans 13. Gardner og Gauld (1990), Wellington (2005)

17 Typer af forsøg Erfaringer: P-O-E om faldende kageforme for at se om hastigheden øges med øget vægt Opgave: Verificer v 2 -loven om luftmodstand og bestem værdien af k- koefficienten for faldende kageforme Undersøgelse: Undersøg luftmodstand gennem et forsøg med faldende kageforme Meta-forsøg: Hvor præcist kan man svare på hvor hurtigt en kageform falder? / Kan vi ved et forsøg med kageforme bestemme om v-modellen eller v 2 -modellen om luftmodstand er bedst? Vagt formuleret: Hvor meget tungere må en stor kageform være i forhold til en lille kageform, hvis de skal falde lige hurtigt? Juleforsøg: Konkurrence med forskellige typer af kageforme

18 Relatere laboratoriearbejder og formål Erfaring Opgave Undersøgelse Metaforsøg Vagt formuleret Konceptuel X (X) (X) (X) (X) Juleforsøg Procedurale evner Inquiry X (X) (X) (X) X Nature of science (X) (X) X Holdninger (X) X Affektive (X) (X) (X) (X) (X) X Udviklet på basis af Woolnough og Allsop (1985)

19 Konklusioner 1.Lærere er bevidste om generelle formål med eksperimentelt arbejde; mange lærere finder det svært at argumentere for specifikke forsøg 2.Et opklarende arbejde omkring formål for laboratoriearbejde er gjort, og seks kategorier er identificeret (konceptuel, inquiry, procedurale, nature of science, holdninger, affektiv) 3.De kategoriserede formål er relateret til seks forskellige typer af laboratoriearbejde (erfaring, opgave, undersøgelse, metaforsøg, vagt formulerede, juleforsøg)

20 Referencer Atkinson, E. P. Hegarty-Hazel, E. (ed.), Learning Scientific Knowledge in the Student Laboratory, The Student Laboratory and the Science Curriculum, London and New York: Routledge, 1990, Boud, D. J.; Dunn, J.; Kennedy, T. & Thorley, R. The Aims of Science Laboratory Courses: a Survey of Students, Graduates and Practising Scientists, European Journal of Science Education, 1980, 2, Dolin, J. Fysikfaget i forandring, Roskilde Universitetscenter, 2002 Dolin, J.; Krogh, L. B. & Troelsen, R. En kompetencebeskrivelse af naturfagene, Inspiration til fremtidens naturfaglige uddannelser - En antologi, Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 8, 2003, Gardner, P. & Gauld, C. Hegarty-Hazel, E. (ed.), Labwork and Students' Attitudes, The Student Laboratory and the Science Curriculum, London and New York: Routledge, 1990 Goldbech, O. & Paulsen, A. C., NORDLAB-DK - Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene, IMFUFA, 2004 Gott, R. & Duggan, S., Investigative work in the science curriculum, Buckingham, Philidelphia: Open University Press, 1995 Gott, R. & Mashiter, J., Woolnough, B. (ed.), Practical work in science - a task-based approach?, Practical Science, Philadelphia: Open University Press, 1991, Gunstone, R. F., Woolnough, B. (ed.), Reconstructing theory from practical experience, Practical Science, Philidelphia: Open University Press, 1991, Hegarty-Hazel, E. The Student Laboratory and the Science Curriculum: A Model, The Student Laboratory and the Science Curriculum, London and New York: Routledge, 1990, 27-33

21 Referencer Hodson, D. A critical look at practical work in school science. School Science Review, 1990, 70, Hodson, D. Redefining and reorienting practical work in school science, School Science Review, 1992, 71, Hodson, D. Re-thinking Old Ways: Towards A More Critical Approach To Practical Work In School Science, Studies in Science Education, 1993, 22, Hodson, D. Laboratory work as scientific method: Three decades of confusion and distortion, Journal of Curriculum Studies, 1996, 28, Hofstein, A. & Lunetta, V. N., The Role of the Laboratory in Science Teaching: Neglected Aspects of Research, Review of Educational Research, 1982, 52, Hofstein, A. & Lunetta, V. N. The Laboratory in Science Education: Foundations for the Twenty-First Century, Science Education, 2004, 88, Kerr, J. F. Practical Work in School Science, Leicester: Leicester University Press, 1963 Klopfer, L., Hegarty-Hazel, E. (ed.), Learning Scientific Enquiry in the Student Laboratory, The Student Laboratory and the Science Curriculum, London and New York: Routledge, 1990, Leach, J. Students' Understanding of the Nature of Science and its Influence on Labwork, Teaching and Learning in the Science Laboratory, Kluwer Academic Publishers, 2002 Millar, R. Woolnough, B. E. (ed.), A means to and end: The role of processes in science education, Practical Science, Open University Press, 1991, 43-52

22 Referencer Millar, R. Rhetoric and realisty - what practical work in science education is really for, Practical work in school science - which way now?, London and New York: Routledge, 1998, Niedderer, H.; Aufschnaiter, S. v.; Tiberghien, A.; Buty, C.; Haller, K.; Hucke, L.; Sander, F. & Fischer, H. Talking Physics in Labwork Contexts - A Category Based Analysis of Videotapes, Teaching and Learning in the Science Laboratory, Kluwer Academic Publishers, 2002 Nott, M. & Wellington, J. When the black box springs open: practical work in schools and the nature of science International Journal of Science Education, 1996, 18, Psillos, D. & Niedderer, H. (ed.), Teaching and Learning in the Science Laboratory, Kluwer Academic Publishers, 2002 Schwab, J. J. Decision and choice: the coming duty of science teaching, Journal of Research in Science Education, 1974, 11, Wellington, J. Practical work in science: Time for a re-appraisal, Practical work in school science: Which way now?, London and New York: Routledge, 1998, 3-15 Wellington, J. Alsop, S. (ed.), Practical work and the affective domain: what do we know, what should we ask, and what is worth exploring further, Beyond Cartesian Dualism, Netherlands: Springer, 2005, Woolnough, B. E. & Allsop, T. Practical Work in Science, Cambridge: Cambridge University Press, 1985

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene 1

Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene 1 MONA 2008 3 7 Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene 1 Derek Hodson (oversat af MONA-redaktionen) Abstract. Denne artikel kaster et kritisk blik på det praktiske arbejde i skolens naturfag og

Læs mere

Naturfagslæreres vidensgrundlag

Naturfagslæreres vidensgrundlag 36 MONA 2008 3 Naturfagslæreres vidensgrundlag med udgangspunkt i PCK Lars Brian Krogh & Hanne Møller Andersen, Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet Abstract. I artiklen præsenteres en model

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning

Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Grafregneren i gymnasiets matematikundervisning Lærernes holdninger og erfaringer. Af Dinna Balling. Ph.d.-afhandling i matematikdidaktik. Afleveret til bedømmelse 11. juli 2003. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik,

Læs mere

inquiry i naturfags undervisningen

inquiry i naturfags undervisningen DISSEMINATING INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION IN EUROPE IMPLEMENTERING AF EN IBSME (INQUIRY-BASED SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION) TILGANG TIL UNDERVISNING inquiry i naturfags undervisningen

Læs mere

Krop og computer i fysikundervisning

Krop og computer i fysikundervisning INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Krop og computer i fysikundervisning Jesper Bruun Specialerapport Juni 2008 IND s studenterserie nr. 8 INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK, www.ind.ku.dk

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

for læring i naturfagene

for læring i naturfagene for læring i naturfagene Af Thomas Bech Lillelund Andersen Abstract Evaluering har de seneste årtier indtaget en mere central rolle end tidligere, dette gælder både på globalt samfundsplan og i uddannelsesinstitutionerne.

Læs mere

1) gruppemedlemmers informationsadfærd,

1) gruppemedlemmers informationsadfærd, Gruppemedlemmers informationsadfærd En undersøgelse af Kuhlthau s informationssøgeproces-model Af Jette Hyldegård Abstrakt På baggrund af to længerevarende case-studier af gruppemedlemmers adfærd i forbindelse

Læs mere

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK

- I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK - I, OM OG MED MATEMATIK OG FYSIK Udvikling af matematisk modelleringskompetence som matematikundervisningens omdrejningspunkt - hvorfor ikke? Tomas Højgaard Jensen Ph.D.-afhandling Marts 2007 nr. 458-2007

Læs mere

FYSIKFAGET I FORANDRING Læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompetenceudvikling

FYSIKFAGET I FORANDRING Læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompetenceudvikling FYSIKFAGET I FORANDRING Læring og undervisning i fysik i gymnasiet med fokus på dialogiske processer, autenticitet og kompetenceudvikling Af Jens Dolin Ph.d. afhandling i fysikdidaktik Afleveret til IMFUFA/RUC

Læs mere

Undervisning i informationskompetence

Undervisning i informationskompetence DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Undervisning i informationskompetence En undersøgelse af perspektiverne ved den relationelle tilgang til informationskompetence SPECIALE KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Perspektiver fra matematikdidaktisk forskning på brug af IT i matematikundervisning

Perspektiver fra matematikdidaktisk forskning på brug af IT i matematikundervisning Perspektiver fra matematikdidaktisk forskning på brug af IT i matematikundervisning Morten Blomhøj, IMFUFA, NSM, RUC 1. IT i matematikundervisningen som didaktisk problemfelt 2. Typer af elevvirksomhed

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning?

Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning? Hvad skal ph.d.-studerende på naturvidenskab vide om undervisning?, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 10, 2011 Hvad skal ph.d.- studerende på naturvidenskab vide om undervisning? Birgitte Lund

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer

Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Aktiv lytning i ph.d.-vejledning - et værktøj til udvikling af dialogiske kompetencer Artikel, årgang 8, nr. 15, 2013 Godskesen & Wichmann-Hansen Mirjam Godskesen, lektor, Aalborg Universitet, Institut

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning

Videoanalyse som værktøj i et lærerteam. - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning Videoanalyse som værktøj i et lærerteam - med særligt fokus på undersøgende samtale og kommunikative tilgange i naturfagsundervisning Birgitte Lund Nielsen & Martin Sillasen (2014): Videoanalyse som værktøj

Læs mere

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer

Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Har du et problem? En undersøgelse af universitetsstuderendes forståelse, anvendelse og kommunikation af problemorienterede vidensproblemer Sanne Knudsen, ph.d., lektor ved Institut for Kommunikation,

Læs mere

Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser

Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser Hvilken faglighed mødes nye studerende med? analyse af introforløb på naturvidenskabelige uddannelser Hvilken faglighed mødes nye studerende med? Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 9, 2010 Morten

Læs mere

UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling

UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling UCL Læreruddannelsen på Fyn og i Jelling Forberedelsesmateriale til kompetencemålsprøven i undervisningsfaget matematik 1. 6. klasse Juni 2015 Når forberedelsesmaterialet er udleveret, er prøven formelt

Læs mere

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling

Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling Relationel forståelse i matematisk problemløsning, hvori ligninger indgår Projekttype: Professionsprojekt - formidling IMFUFA, RUC Studerende: Lotte Juul Larsen John Sorth-Olsen Censor: Bent Hirsberg Eksaminator:

Læs mere

Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene et praksiseksempel

Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene et praksiseksempel ARTIKLER 19 Kvalificering af elevernes stemme til udvikling af naturfagene et praksiseksempel Morten Rask Petersen, Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet Linda

Læs mere

en bro til literacy: andetsprog

en bro til literacy: andetsprog Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy: stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog Dr. Jennifer Hammond, Faculty of Arts and Social Sciences, Education, University

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

Mere end videnskabens bjergguides : en spørgeskemaundersøgelse af videnskabsformidlere i Danmark

Mere end videnskabens bjergguides : en spørgeskemaundersøgelse af videnskabsformidlere i Danmark SISSA International School for Advanced Studies ISSN 1824 2049 Article Journal of Science Communication http://jcom.sissa.it/ RECEIVED: July 1, 2009 PUBLISHED: May 12, 2010 Mere end videnskabens bjergguides

Læs mere

Metoder og feltarbejde i psykologi

Metoder og feltarbejde i psykologi Metoder og feltarbejde i psykologi METTE MORELL, NØRRE GYMNASIUM - SÅDAN KAN MAN INDDRAGE DEM EFFEKTIVT OG NATURLIGT Dette oplæg har to dele 1) Metoder i undervisningen Hvilke? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget?

Læs mere