Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2013 Teknik og Miljøforvaltningen Januar 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 7 Udvikling siden Læsevejledning 8 Virksomhedsplan Forvaltningen 9 Sammenhænge til andre planer/dokumenter 9 Forvaltningens budget Kvalitetskontrakten 10 Visioner 11 Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen 12 Forvaltningens generelle fælles fokusområder 13 Forvaltningens specifikke fokusområder 14 Sekretariatet, Plan og Byg 15 Sekretariat-team 16 Særlige fokusområder 16 Væsentligste opgaver 17 Plan-team 20 Særlige fokusområder 20 Væsentligste opgaver 21 Byg-team 22 Særlige fokusområder 23 Væsentligste opgaver 23 Natur og Miljøafdelingen 25 Særlige fokusområder 25 Landbrug og Natur 26 Særlige fokusområder 26 Væsentligste opgaver 27 Virksomheder og Grundvand 29 Særlige fokusområder 29 Væsentligste opgaver 30 Teknik og Beredskab 35 Park, Havn & Natur 37 Særlige fokusområder 38 Park og Vej 40 Særlige fokusområder 40 Væsentligste opgaver 41 Ejendomscenter og Rengøring 44 Særlige fokusområder 46 Gis, trafik og projekter 48 Særlige fokusområder 48 Væsentligste opgaver 49 Bilag 1 1

4

5 Forord Virksomhedsplan 2013, for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune, er sat efter samme koncept, som den første samlede virksomhedsplan, udarbejdet Virksomhedsplanen er udarbejdet for at give et samlet overblik over mål og handlingsplaner i organisationen, og sikre, at de peger i samme retning. Herunder, at forvaltningens mål og handlinger er i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunes visioner, som er udgangspunkt for planen. Planen er en beskrivelse af, hvordan forvaltningen i sit daglige arbejde i 2013 vil udmønte de politiske beslutninger, herunder specifikt det vedtagne budget Budget 2013 bliver et budget, som bliver meget driftsorienteret, idet de afsatte midler primært dækker opgaver som vedligeholdelse fx. renovering af Østermarkskolen i Aars. Planen er tænkt til internt brug, til brug for politikerne, ledelsen og andre forvaltninger, som kan se hvilke opgaver, der bliver løst i forvaltningen og hvilke fokusområder, forvaltningen har. Valg af fokusområder og beskrivelser af dem er primært sket i de respektive sektioner / teams, som løser opgaverne. Dermed, er virksomhedsplanen forankret, og der er taget ejerskab i forvaltningen for planen og fokusområderne. Det giver incitamentet til en målrettet indsats for at nå de opstillede mål. Et udkast af planen blev forelagt chefgruppen for Teknik og Miljøforvaltningen til godkendelse januar Herefter blev planen forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til orientering den 28. januar God læselyst til dig, og ikke mindst, god arbejdslyst til alle forvaltningens medarbejdere. Hilsen Jens Chr. Olesen Forvaltningschef Januar

6 6 Indledning

7 Indledning Indledning Udvikling siden 2007 Virksomhedsplan 2013 gælder for Teknik- og Miljøforvaltningen, Vesthimmerlands Kommune. I 2007, da Vesthimmerlands Kommune blev dannet, var opgaverne fordelt på 2 forvaltninger; Teknisk forvaltninge og Plan & Miljøforvaltningen. I februar 2008 blev forvaltningerne samlet i 1: Teknik og Miljøforvaltningen. I 2010 blev kloakforsyning, som følge af ny lovgivning, skilt fra i selskabet Vesthimmerlands Vand A/S, men rengøringen af de kommunale bygninger kom til, som en selvstændig enhed i Teknik og Miljøforvaltningen. I juni 2011 blev de to eksisterende stabsfunktioner: Plan & Byg, og Sekretariatet samlet i en stab, med 3 teams. Samtidig blev rengøringsenheden en del af ejendomscentersektionen. Forvaltningen er i 2013 organiseret som vist figur 1. I diagrammet er angivet antal årsværk i de respektive afdelinger. Forvaltningen beskæftiger 64 årsværk i administrationen, ca. 60 i de grønne områder og ca. 80 i rengøringsenheden. Natur og Miljø Afdelingschef Elise B. Stilling Landbrug og Natur Virksomheder og Grundvand Forvaltningschef Jens Chr. Olesen Stabsfunktion Stabsleder Kim Stadsvold GIS, Trafik og Projekter Park og Vej Teknik og Beredskab Afdelingschef Jørgen Hansen Park, Havne og Natur Ejendomscenter Vejcenter Beredskab Figur 1: Teknik- og Miljøforvaltningens organisering i 2013 Opgaverne i forvaltningen er planlægning, myndighedsopgaver inden for byggeri, drift og anlæg af veje, havne, færger, grønne områder, natur, miljø og bygninger. Plan- og Byg-teams, samt Natur og Miljø, er især karakteriseret af, at en stor del af opgaverne er i myndighedsudøvelse ved ansøgninger fra borgere og virksomheder (byggeri, landbrugsudvidelser, ændring af natur, vandløb o.lign.). Teknik og Beredskab tilrettelægger og udfører i stor udstrækning drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver i lokalsamfundet, Vesthimmerlands Kommune. Salg af grunde, servicering af politisk udvalg og forvaltningen med mere, sker i Sekretariatsteamet. 7

8 Indledning Læsevejledning Virksomhedsplan 2013 starter med en overordnet beskrivelse af forudsætningerne for planen. Herefter giver Virksomhedsplan 2013 en beskrivelse af, hvordan Teknik og Miljøforvaltningen vil bidrage til en realisering af de visioner, der er fastlagt i ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune. Beskrivelserne af forvaltningens hovedopgaver og væsentligste projekter er opstillet efter forvaltningens organisering. Det vil sige, at Virksomhedsplan 2013 indledes med en beskrivelse af forvaltningen som helhed, tværgående opgaver og fokusområder. Derefter følger en mere detaljeret beskrivelse de enkelte afdelingers og sektioners opgaver og særlige fokusområder, samt konkrete projekter. Bilag 1 er en status for, hvorvidt de udpegede fokusområder i virksomhedsplanen for 2012 blev nået. 8

9 Teknik og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan 2013 Forvaltningen Sammenhænge til andre planer/projekter. Det vigtigste grundlag for virksomhedsplan 2013 er kommunens ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget kan læses på / politiker og værdier / ledelsesgrundlaget. Ledelsesgrundlaget beskriver visionerne for lokalsamfundet og for virksomheden, Vesthimmerlands Kommune, samt de værdier der ledes ud fra. De særlige fokusområder, der er fremhævet senere i virksomhedsplan 2013, er udvalgt med udgangspunkt, i de visioner, ledelsesgrundlaget fremhæver. Den gældende kommuneplan indeholder en række retningslinjer, som giver de rammer, forvaltningen skal og bør løse opgaver inden for, fx i forbindelse me ansøgninger fra borgere og virksomheder. Kommuneplanen kan læses på eller / kommuneplan. Kommunen har et certificeret kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Systemet er recertificeret i juni Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Forvaltningens samlede driftsbudget 2013 fordeler sig herefter således: Driftsbudget 2013 (mio. kr.) Udgifter Indtægter Fælles 0,7 - Sekretariat, Plan og Byg 27,9-5,5 Teknik 117,3-40,8 Natur og miljø 17,8-1,2 Teknik- og Miljøforvaltning i alt 163,7-47,5 Følgende rådighedsbeløb blev vedtaget afsat på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget 2013: Anlægsbudget 2013 Udgifter Indtægter Byggemodninger 3,0-3,0 Anlæg i øvrigt 20,1 - Visioner Ledelsesgrundlaget for Vesthimmerlands Kommune fastlægger de visioner og værdier, som den samlede forvaltning skal ledes ud fra. Visionerne er fastlagt som pejlemærker for lokalsamfundet og for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. 9

10 Teknik og Miljøforvaltningen Lokalsamfundet: Vi vil tilbyde borgere og iværksættere gode bo- og etableringsmuligheder i byer såvel som på landet og i landsbyerne - med plads til udfoldelse og virkelyst i et trygt og sikkert miljø. Vesthimmerland prioriterer engagement, initiativ og uddannelse. Virkelyst Gode liv Vi vil fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldersgrupper ved at være kendt som et godt sted at leve og arbejde Vesthimmerland prioriterer sundhed, natur, nærhed og ægthed Overblik Vækst i erhverv og bosætning skal bero på: Bæredygtig planlægning Respekt for områdets natur- og kulturværdier Et tæt samspil med borgerne Virksomheden: Vi vil tilbyde ledere og medarbejdere udfordrende og trygge rammer for at løse de daglige opgaver og inspirere dem til at tage initiativ og medansvar for organisationens udvikling. Virkelyst Det gode arbejdsliv Planlægning Vi vil fastholde og udvikle medarbejderne samt tiltrække nye medarbejdere ved at være kendt som en attraktiv og spændende arbejdsplads. Vores planlægning bygger på en sammenhængende helhedstænkning hvor kvalitet er et nøgleord og blandt andet sikres gennem målsætning og evaluering. Visioner i Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningen mener det er vigtigt, at virksomhedsplan 2013, fastlægger nogle mål og handlinger - pejlemærker for, hvordan vi som forvaltning, kan medvirke til realiseringen af de visioner, der er for virksomheden Vesthimmerlands Kommune. Forvaltningen mener, at det er vigtigt, som del af virksomhedsplanen, at få fastlagt nogle mål og handlinger eller pejlemærker for, hvorledes vi som forvaltning og dermed en del af virksomheden Vesthimmerland, vil søge at bidrage til en realisering af de beskrevne visioner. 10

11 Teknik og Miljøforvaltningen Virkelyst Forvaltningen ønsker dialog, gennemsigtighed og åbenhed i løsningen af opgaverne. Dialogen (med borgerne og virksomhederne)være klar og let forstålig, uden at de juridiske og forvaltningsmæssige hensyn/regler tilsidesættes. Vi vil sikre og fastholde gode bo- og etableringsmuligheder, både for virksomheder og borgere. Det vil vi gøre ved at tilbyde god infrastruktur og effektiv, kvalitetssikret sagsbehandling. Som virksomhed vil vi bevare Teknik- og Miljøforvaltningen som en god og attraktiv arbejdsplads, med fagligt kompetente medarbejder, der yder borgerne en høj grad af service. Medarbejderne skal opleve tillid og tryghed med faglige udfordringer i det daglige. Medarbejderne skal opleve, at der tages ledelsesmæssigt ansvar i forbindelse med ændringer af organisationen og prioritering af opgaver. Samarbejde på tværs af afdelinger, sektioner og forvaltninger skal medvirke til at højne kvaliteten og effektiviteten. De tre ting, sammenholdt, skal medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god kultur i forvaltningen, hvilket igen kan medvirke til større effektivitet og kreativitet i et positivt miljø. Forvaltningens virkelyst skal sammen med lokalsamfundets virkelyst bidrage til visionen om det gode liv; dog under hensyn til hele (lokal) samfundets interesser. Det gode arbejdsliv Som virksomhed vil vi sikre, at sagsbehandlingen og opgaveløsningerne i lokalsamfundet gør, at udvikling, byggeri og anlæg m.v. sker under hensyn til natur og miljø, så sundhed, trivsel og livsglæde dermed styrkes. Kvaliteten af sagsbehandlingen skal være høj, så borgere, ansøgere og virksomheder kan have tillid til forvaltningens afgørelser. Kvalitet i sagsbehandlingen kan medvirke til et fagligt attraktivt arbejdsmiljø og lyst til at gøre en forskel. Vi vil arbejde på at have en uformel omgangstone, med høj en grad af humor, der gør det attraktivt at komme på arbejde. Overblik og planlægning I den daglige administration, sagsbehandling og planlægning vil vi, så vidt muligt, vælge bæredygtige løsninger, der skaber balance mellem benyttelse og beskyttelse af landskab og natur og øvrige fælles ressourcer. Vi vil minimum fastholde værdien af kommunens aktiver; i form af bygninger, veje, havne, færger og grønne områder. I 2012 var der afsat øgede midler til fx bygningsrenovering, mens der i 2013 kun er afsat få midler. Den pressede økonomi i kommunen har gjort opgaven vanskeligere, men forvaltningen vil arbejde for at fastholde værdierne. Vi vil søge at fastholde og udvikle den nødvendige viden og knowhow i forvaltningen til løsningen af opgaverne. Klare mål og prioriteringer skal sammen med opfølgning på de respektive opgaver være med til at sikre en god planlægning, såvel på opgaver, som økonomi og en kompetente medarbejderstab. Mål og resultater Hovedmålet for forvaltningen i 2013 er at opretholde en god service og sagsbehandling. De mangeartede opgaver og fokusområder som beskrives i virksomhedsplanen 2013 er et udtryk for den prioritering, som er nødvendig i forhold til de budgetmæssige ressourcer, der er afsat af Byrådet. Det er vigtigt at forstå, at nogle opgaver ikke er med i virksomhedsplan 2013, fordi prioriteringen har været anderledes. Eksempler på sådanne opgaver er bl.a. tilsyn ud over de i loven 11

12 Teknik og Miljøforvaltningen klart fastsatte og påkrævede tilsyn. Forvaltningens generelle fælles fokusområder Forvaltningen vil i 2013 blive styret efter fire parametre (i tilfældig rækkefølge): 1: Medarbejdertilfredshed Medarbejdertilfredsheden skal måles ved hjælp af den lovpligtige trivselsundersøgelse. Den gennemføres i forbindelse med arbejdspladsvurderingerne. Medarbejdertilfredsheden skal styrkes gennem dialog og værdibaseret ledelse. 2: Faglig kvalitet Den faglige kvalitet er udtryk for det serviceniveau de enkelte afdelinger har på de forskellige driftsopgaver. Serviceniveauet er fastsat af Teknik og Miljøudvalget, ud fra de tildelte ressourcer og prioriteringerne. Serviceniveauet beskrives for udvalgte opgaveområder, og der udføres løbende kontrol af serviceniveauet på disse. 3: Økonomisk effektivitet Den økonomiske effektivitet med fokus på forvaltningens økonomi, styres ved hjælp af månedlige LISrapporter, suppleret med specialværktøjer i særlige opgaveområder. Borgertilfredshed Borgertilfredshed sikres ved en registrering og behandling af borgerhenvendelser, kontakt til og dialog med borgere, virksomheder, handelsstand- og idrætsforeninger, landsbyråd med flere, samt tilfredshedsundersøgelser på udvalgte områder. Forvaltningens specifikke fokusområder De tiltag, forvaltningen samlet vil have særlig fokus på i 2013, er beskrevet nedenfor. Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Servicemål For kommunen som helhed er i 2012 fastlagt servicemål i form af svartider på kommunens mange forskellige myndighedsopgaver. I 2013 vil vi for Teknik- og Miljøforvaltningen kvalificere servicemålene for forvaltningen så de overfor ansøgere m.v. angiver service med flere parametre end blot sagsbehandlingstiden. At få beskrevet nogle servicemål for forvaltningen såvel samlet set som på diverse opgaveniveauer. Service kan godt være andet end blot det antal dage, det tager at meddele en afgørelse. For eksempel hvorvidt og hvordan dialogen frem til afgørelsen o.lign. forløber. Disse øvrige servicemål søges formuleret. JCO og chefgruppen for Teknik og Miljø Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline juni Øget digitalisering af forvaltningens opgaver se de statslige udmeldninger. Lovgivningen betyder bl.a. at alt det fra Teknik og Miljøforvaltningen som kan og skal digitaliseres, skal være digitaliseret senest ved udgangen af Derudover skal digitaliseringen være af en sådan grad, at borgerne i stor udstrækning har adgang til deres egne sager fx via Med øget digitalisering af den offentlige sektors data bliver såvel validitet af data som hurtig tilgængelighed for såvel medarbejdere, erhvervsliv som borgere endnu vigtigere. Gennemgangen skulle gerne anvise mulighed for bedre ressourceudnyttelse.

13 Teknik og Miljøforvaltningen Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Interne projekter og større opgaver Oprettes en screenings-gruppe som løbende og så tidligt som muligt får kvalitetssikret vores videre sagsbehandling af projekter/ ansøgninger. F.eks. ved kommunale byggerier, større vejanlæg, naturgenopretning, shelters o.lign. Sikre at kommunale projekter, byggerier, anlæg m.v. er tilstrækkelig belyste fra starten til at vurdere hvorvidt og/eller hvordan de kan gennemløbe myndighedsbehandling m.v. Det forventes også at forvaltningen i 2013 vil skulle bidrage til følgende planlægningsopgaver, hvor det primært er kommuneplanlæggerne under Kultur, Plan og Fritidsforvaltningen som er tovholdere: Landbrugs- og jordbrugsplanlægning, herunder blandt andet for lokalisering af større landbrugsbyggerier Klimatilpasning Biogasplanlægningen Mere detaljeret udmøntning af byudviklingsplanerne for de 4 større byer i kommunen På de følgende sider beskrives afdelings- og sektionsvist dels organiseringen, fokusområder og de væsentligste opgaver som de respektive afdelinger/sektioner skal varetage i

14 14 Teknik og Miljøforvaltningen

15 Sekretariatet, Plan og Byg Sekretariatet, Plan og Byg er en stabsenhed, som referer til forvaltningschefen og har 17,1 årsværk. Staben er organiseret i 3 teams. Sekretariatet varetager serviceopgaver på tværs af forvaltningen og en række fag- og specialopgaver som fx. økonomistyring, kollektiv trafik, rotter, taxibevillinger mv. Plan-teamet varetager landzonesager og lokalplanlægning. Bygge-teamet behandler byggeansøgninger fra det private, erhverv og det offentlige. Byg Team Kristina Ginnerup Fagkoordinator Stabsleder Kim Stadsvold Plan Team Sekretariat Team Sekretariatets driftudgifter er primært tilskud til kollektiv trafik, busdrift og færgedrift, samt rottebekæmpelse. Driftsindtægter er jordleje, samt gebyr for rottebekæmpelse. Plan s driftsudgifter er primært til konsulenter, fx.til planudarbejdelse. Byg s driftsindtægter er byggesagsgebyrer. Driftsindtægterne og -udgifterne i forbindelse med salg af ubebyggede grunde og ejendomme er tilknyttet udvalgets budget. 15

16 Sekretariatet Sekretariat-team er normeret med i alt 6,1 årsværk, som refererer til stabslederen. Sekretariatet varetager tværgående opgaver på bl.a. økonomiområdet for forvaltningen, og specifikke fagopgaver som angivet herunder. Irene Thomasen Grundsalg (bolig), jordudlejning Tina L. Nielsen Fakturabehandling, posthåndtering, taxi, færgeri, lønindberetning Peter Hansen Rotteanmeldelser, fakturahåndtering, posthåndtering Stabsleder Kim Stadsvold Hedvig Naur Lyngby sekretær for forvaltningschefen, færgeri, dagsordner Per Larsen Forvaltningens overordnede økonomi, kollektiv trafik Anette Jensen Økonomistyring, færgeri Bettina Breiner Grundsalg (bolig / erhverv) jordudlejning, grundejerforeninger, kommunikation, webredaktør for forvaltningen Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline 16 Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Fokus på forenkling og effektivisering af administrative procedurer i forbindelse med bogholderi/økonomi og vagtplanlægning. Det skal blandt andet ske ved anskaffelse af et bedre og tidssvarende billetsystem. Optimering af markedsføringen, herunder nyt lay-out på sejlplaner og annoncer, aktiviteter på færgen samt pressemeddelelser. Skabe systematisk opgaveløsning og dermed bedre løsninger og overblik over de samlede administrative opgaver for dermed at få en bedre udnyttelse af de afsatte ressourcer. En bedre synliggørelse af færgen kan medføre øget indtægtspotentiale. ANJE, TLN, HNLY Der vil gennem hele 2013 være fokus på opgaverne. Indkøb og implementering af billetsystem forventes i første kvartal.

17 Sekretariatet Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Handlingsplan for rottebekæmpelse På baggrund af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (nr. 696 af d ), er der udarbejdet en handlingsplan for rottebekæmpelsen i Vesthimmerlands Kommune. I handlingsplanen er der opsat nogle retningslinjer og mål, som Sekretariatet og bekæmpelsesfirmaerne skal forsøge at leve op til. At optimerer rottebekæmpelsen i kommunen og at leve op til nye krav i bekendtgørelsen. TLN i samarbejde med bekæmpelsesfirma og Borgerservice. Væsentligste opgaver Administration Administration Udvalgsbetjening Hvad Primær udarbejdelse af dagsordener til Teknik- og Miljøudvalgets møder og videresendelse af punkter til øvrige udvalg. Sikre ensartet, præcis og kortfattet opstilling af dagsordenspunkterne og kvalitetssikring af dem. Løbende dialog med de ansvarlige for dagsordenspunkter. 0,2 årsværk Løbende. HNLY/KST Økonomistyring Hvad Udarbejde budgetforslag, budgetopfølgning, samt regnskab for forvaltningens overordnede økonomi. Konsulent for andre afdelinger vedr. økonomi og VIS. Sikre løbende styring af overholdelse af projektbudgetterne i Teknik og Miljøforvaltningen. Løbende dialog med de faglige ansvarlige for projekterne i budgettet. 0,2 årsværk Løbende PEL/ANJE 17

18 Sekretariatet Service Grundsalg Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune. At øge omsætningen i kommunen, så der forsat er udvikling. Opgave- /Projektbeskrivelse At sikre gode bosætningsmuligheder, både for nuværende borgere og tilflyttere, og dermed udvikling for kommunen. At give køberne en god og fair behandling, så kommunen udadtil fremtræder som en god aktør / samarbejdspartner når det handler om køb af fast ejendom.pålægning af moms har været medvirkende til et fald i salget. 0,93 årsværk. Løbende BBH/IRT Administration Færgeri Hvor/Hvad Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S Rutefart mellem Hvalpsund og Sundsøre Opgave- /Projektbeskrivelse Færgeriet ejes af Skive og Vesthimmerlands kommuner. Den daglige drift varetages af Vesthimmerlands Kommune. Opgaven omfatter vagtplanlægning, brochurefremstilling, dagsorden, rekvisitionssalg, bogføring, budget, regnskab samt statistik. For 2013 modtager færgeriet i tilskud - fra hver - kommune kr Administrationsvederlaget af selskabet udgør årligt kr , som reguleres med KL s fremskrivning. Administrationen udgør ca. 3/4-1 årsværk. Løbende hele året TLN/HNLY/ANJE/JCO 18

19 Sekretariatet Kategori Kollektiv befordring Hvor/Hvad Tilbud om offentlig befordring i hele Vesthimmerlands Kommune. At opfylde gældende krav om befordring af skoleelever, og give øvrige borgere tilbud om kollektiv befordring. Opgave- /Projektbeskrivelse Sammen med Nordjyllands Trafikselskab og Børne- og Skoleforvaltningen, via køreplanlægning. at sikre befordring af folkeskoleelever i.h.t. gældende lovkrav og lokale beslutninger om serviceniveau, at arbejde for kollektive trafiktilbud, der giver kommunens unge reel mulighed for videreuddannelse og indenfor de givne ressourcer at arbejde for kollektive trafiktilbud til borgere i alle dele af kommunen. P.t. er afsat i alt 9,7 mio. kr. til driftstilskud til lokale busruter, teletaxi m.v. (v/nt) samt 0,7 mio. kr. til individuel handicapkørsel (v/nt). Ca. 0,15 årsværk Løbende med årlig deadline for køreplanlægning i februar. PEL Myndighed Rottebekæmpelse Hvor I hele kommunen At bekæmpe rotter i både land- og byzone effektivt. Projektbeskrivelse I samarbejde med en privat aktør fører Vesthimmerlands Kommune tilsyn med alle ca ejendomme i landzone og landbrug i byzone 2 gange årligt. Yderligere bekæmpes de rotter, der anmeldes af ejerne hurtigst muligt efter anmeldelsen. Det udgør ca henvendelser årligt. Der laves årligt indberetning til Miljøstyrelsen om antal anmeldelser, hvilke ejendomme, bekæmpelsesmidler osv. Der er efter EU-udbud indgået aftale fra til med Mortalin A/S Rottebekæmpelsen koster ca. 0,4 mio. kr. årligt og der bruges ca. ¼ årsværk på opgaven. Løbende bekæmpelse, og halvårlig tilsyn. TLN/JPH 19

20 Plan Plan-team er et team med 3½ årsv. og som referer til stabslederen. Helle Ingvardsen Lokalplanlægning, servitutter Stabsleder Kim Stadsvold Johanne Lundager Lokalplanlægning, arkitektur Hanne Tobiasen Lokalplanlægning Ulrik Pedersen Landzoneadministration Teamet varetager administrationen af planloven og byggeri i det åbne land. De primære opgaver i teamet er lokalplaner og landzoneadministration. Lokalplanerne bliver screenet for krav om miljøvurdering. Konkrete projekter screenes, herunder landzonesager, for krav om VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med tilhørende kommuneplantillæg. Teamet har en del samarbejde med andre fagområder i forvaltningen, da teamet skal forholde sig til andre fagområder fx byggeloven, beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinjer, kystnærhedszone, bevaringsværdige kulturmiljøer, drikkevandsudpegning, jordforurening, spildevandsplan. Der er tæt samarbejde med Kultur-, plan- og fritidsforvaltningen, som arbejder med den overordnede planlægning, kommuneplanen. Teamet deltager i Bygningskultur 2015, som kulturarvsstyrelsen har igangsat, i forbindelse med deres landsdækkende gennemgang af fredede bygninger. Ligeledes varetager teamet spørgsmål vedrørende bygningsarbejde på udpegede bevaringsværdige bygninger i kommunen. I 2012 er der endeligt vedtaget 8 lokalplaner. Alle planer er screenet for miljøvurdering. Der er inden årsskiftet til 2013 opstartet planlægning for 6 lokalplaner, som forventes endeligt vedtaget i Der vil løbende indgå flere lokalplanopgaver til opstart i rne i teamet er i 2012 opgraderet fra 2½ årsværk til 3½ årsværk, idet landzoneadministrationen er flyttet fra byg-team. Landzoneadministrationen behandler årligt ca sager om byggeri eller ændret anvendelse af arealer i landzone, som kræver landzonetilladelse jf. planloven. I de fleste sager er teamet i dialog med ansøger om anvendelse og placering, inden der kan udstedes landzonetilladelse, ligesom der bruges en del tid på vejledning om lovens bestemmelser og hensigter. Hertil kommer vejledning og vurdering af projekter, som fører til, at der ikke skal søges land zonetil - ladelse, eller hvor landzonetilladelsen indgår i en miljøgodkendelse. 20

21 Plan Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Skabeloner for screening Ensretning og forbedret tværfaglig sagsbehandling. Evaluering og optimering af screeningsskemaer vedr. miljøvurdering og VVM. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Procesoptimering for lokalplaner Forbedret tværfaglig sagsbehandling. Udarbejdelse af procedure (inkl. interne høringer i kommunen). Fokusområdet hænger tæt sammen med fokusområde for forvaltningen vedr. tværfaglig sagsbehandling. /tovholder HEI Deadline Fokusområde i 2013 Bygningskultur 2015 Bidrage til bevarelse af bygningsarven Afklaring af rammer for det videre arbejde /tovholder JLU Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Planlægning Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Lokalplanlægning, miljøvurdering og VVM, bygningsbevaring, servitutter/deklarationer. 2 ½ årsværk Løbende JLU, HEI, HTO 21

22 Byg Myndighed Landzoneadministration Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At understøtte udvikling i byggeriet i overensstemmelse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Landzonetilladelser og vurderinger af projekter i det åbne land, udstykningssager og ejendomsavancebeskatnings-forespørgsler. 1 årsværk. Løbende ULPE Byg-team er et team med i alt 6,5 årsværk som refererer til stabslederen. Kristina Ginnerup Fagkoordinator, større byggeri Jane Svenningsen udstykning, sagsafslutning, BBR Hanne Tobiasen Byggesager erhverv, bolig, landbrug Stabsleder Kim Stadsvold Kirsten Mogensen BBR, sagsoprettelse, sommerhusbenyttelse, gebyropkrævning Kenneth H. Jensen Større byggesager, erhverv Karina Christensen byggesager enfamiliershuse, sommerhuse, legepladser, vindmøller Johanne Mahler byggesager enfamiliershuse 22

23 Teamet varetager admini stra tionen af bygge loven og vedlige holdelse af BBR. Den primære opgave i teamet er behandling af bygge ansøg ninger. Byg Inden en bygge til ladelse kan udstedes, skal det sikres, at projektet overholder bestem mel ser i bygningsreglementet. Byggesagsbehandling omfatter også undersøgelse af om byggearbejdet overholder en række andre lovgivninger bl.a. planlægning, miljøbeskyttelse og natur beskyttelse. I ca. en tredjedel af sagerne er der behov for at inddrage andre myndigheder, fx. kommunens Natur & Miljø eller eksterne myn dig heder fx miljøcentre eller Jord brugs kom mis sion. Bygningsreglementets bestemmelser og anden lovgivning kan medføre en dialog om tilpasning af projektet så lovgivningen kan overholdes. Teamet behandler sager om lovliggørelse, fx hvor der ikke er søgt om en nødvendig tilladelse før et byggearbejde er udført, og hvor vilkår stillet i en tilladelse ikke er opfyldt. Lovlig gørelser er tidskrævende, og opgaven nedprioriteres ofte. Bl.a. undgår teamet at tage sager op af egen drift, også selv om der er en formodning om et ulovligt forhold. Byggesagsbehandlerne har de seneste år behandlet omkring 900 sager årligt. Det forventede antal i 2013 er på samme niveau eller lidt flere sager. Ud over behandling af ansøgninger yder teamet også vejledning om lov giv ningen for byggeprojekter, der ikke skal søges tilladelse til. Teamet varetager vedligeholdelse af Bygnings- og Boligregistret, BBR. De fleste byggesager medfører ændringer i BBR. Dertil kommer ændringer i registret, som ikke sker i tilknytning til en byggesag. BBR anvendes af både mægler, borgere og andre med interesse i bebyggelser. Registret danne bl.a. baggrund for beregningen af ejendomsværdiskatten. De ressourcer, en konsekvent gennemgang af registret ville kræve er desværre ikke muligt lige nu. Især tekniske anlæg kan mangle korrekt registrering og teamet opfordrer derfor til, at borgere selv gennemgår deres BBR og melder rettelser ind, således at registret over tid kan blive korrekt og beregningerne, der foretages som følge af registret kan blive endnu mere korrekte. Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 BBR-register Vindmøller skal indberettes i BBR som tekniske anlæg. Der skal ske kontrol af arealer på ældrecentre/plejehjem o.l. Vindmøller Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) 8, stk. 4. Arealer sikre korrekt udbetaling af boligsikring /tovholder JSV / KAM Deadline Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Digitalt byggesagsarkiv Udarbejde beslutningsgrundlag samt beskrivelse af processen og mulige forløb ved en digitalisering af byggesagsarkivet. Give offentligheden digital adgang til byggesagsarkivet og herved reducere ressourceforbruget på forespørgsler om tegninger og andet materiale fra arkivet. Øge effektiviteten i sagsbehandlingen gennem lettere adgang til tidligere sager. KRT løbende Fokusområde i 2013 Afslutning af verserende byggesager Der skal ske opfølgning på verserende byggesager med henblik på afslutning. Sikre at BBR er ajourført, hvilket blandt andet medfører korrekt ejendomsvurdering, mv. /tovholder JSV / IRT Deadline

24 Byg Væsentligste opgaver Myndighed Byggesagsbehandling Hvor/Hvad Hele Vesthimmerlands Kommune At løse myndighedsopgaver i henhold til bl.a. byggeloven og plan loven, at støtte udviklingen i byggeriet i over ens stem melse med gældende lovgivning. Opgave- /Projektbeskrivelse Byggesagsbehandling og BBR. 6,4 årsværk Løbende HTO, JSV, KCH, KHJ, KAM,KRT, JOHM 24

25 Natur og Miljø Natur og Miljøafdelingen har en afdelingschef, en sekretær og to sektioner. Afdelingschefen refererer til Forvaltningschefen. Afdelingen består af de to sektioner Landbrug og Natur samt Virksomheder og Grundvand. I alt i afdelingen er der 22,1 årsværk. Afdelingschef Elise B. Stilling Administration Hanne Magnussen Natur og Landbrug Virksomheder og Grundvand Driftsbudget 1 Vesthimmerlands Udgift Indtægt Kommune 180 Teknik- og miljøforvaltning Natur & Miljø Udgifterne er primært til vedligeholdelse af vandløb og til konsulenthjælp i forbindelse med tilsyn, tilladelser og godkendelser, samt planlægning på vandområdet. Indtægterne stammer fra brugerbetaling for tilsyn og godkendelser De to sektioner ledes af hver sin sektionsleder, som har en koordinerende funktion, med et fagligt ansvar for hvert hovedfagområde. I fællesskab lægger lederne den faglige linje i sagerne og aftaler den interne ressourcefordeling. Afdelingschefen er personaleansvarlig. Natur- og miljøområdet er underlagt et certificeret, lovbestemt kvalitetsstyringssystem. Certificeringen opnåede vi i juni 2009 og blev recertificeret i juni I kvalitetspolitikken og systemet er der beskrevet, hvilke mål afdelingen har, og hvordan den udfører sit arbejde. I systemet er der en kompetenceplan, som beskriver de nødvendige kompetencer, der skal til for at udføre arbejdet. Systemet gør medarbejdernes kompetencer op. Hvis der mangler kompetencer, skal de så vidt muligt indkøbes. På dette grundlag tilrettelægges kursusaktiviteten under hensyn til budgettet. I 2012 fik afdelingen udarbejdet og godkendt vandhandleplan, 5 naturhandleplaner, vandforsyningsplan og spildevandsplan. I 2013 skal disse mange planer implementeres, foruden at der skal udarbejdes en affaldsplan. Desuden skal de mange nye it-systemer indarbejdes. Fokusområde i afdelingen i 2013 vil være implementeringen af vand- og naturhandleplaner, som er en tværgående opgave, og en forbedring af VVM-afgørelser. 25

26 Natur og Miljø Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Indsatsen på vand- og naturplanområdet Mål Få organiseret det meget store arbejde, så implementeringen kan foregå efter handleplanerne og sådan, at kommunen kan få del i de afsatte midler. Desuden skal der skabes mulighed for, at en række medarbejdere kan få lejlighed til at arbejde med projekter. Proces og aktivitet Der etableres en projektorganisation med projektgruppe for spildevand, vådområder, vandløb og natur. Grupperne ledes af en projektleder med reference til afdelingschef og sektionsleder. /tovholder EBS Deadline December Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Forbedre VVM screening Blive bedre til at lave VVM-screeninger og miljøvurderinger Arbejdet begynder med et internt fælleskursus i januar 2013, som fokuserer på procedurer, indhold og formål med en VVM. Den erhvervede viden vil vi bruge året igennem til at forbedre kvaliteten af VVM-arbejdet. /tovholder EBS Deadline December

27 Natur og Miljø Landbrug og Natur er en sektion som referer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 12,6 årsværk. Landbrugsgruppen Bente Nors Carl Erik Bruntse Lene Andersen Lene Louise Buur Lise Overgaard Olav Dyhrberg Fogtmann Sektionsleder Flemming Andersen Naturgruppen Lone Kjær Per Egge Rasmussen Signe Skov Andersen Lise Overgaard Vandløbsgruppen Camilla Ståle Sundstrup Henrik Gorm Hansen Livinus I. Ugwoke Lene Andersen Lene Louise Buur Landbrug og Natur løser hovedsageligt myndighedsopgaver i det åbne land inden for naturbeskyttelse, vandløb og landbrug. Godkendelse af husdyrbrugenes udvidelser er en kompleks proces, der skal sørge for at undgå skader på natur og miljø. En stringent lovgivning, der betød, at næsten alle ændringer på et husdyrbrug skulle miljøgodkendes, er siden marts 2011 blødt op og nye områder bliver løbende omfattet af disse lempede regler. Det medfører, at en del projekter kan gennemføres via anmeldelser frem for en mere tidskrævende miljøgodkendelsesproces. I det åbne land varetager sektionen, desuden på beskyttelsesområdet et stort antal andre forskelligartede opgaver, som eksempelvis administration og registrering af beskyttet natur, tilsyn med sten- og jorddiger, offentlighedens adgang til naturen og tilsyn med fredninger. Staten har planlagt at analyse kommunens 3 beskyttede områder i På vandløbsområdet skal balancen mellem afvanding og gode betingelser for dyr og planter findes i de mange forskellige vandløb; forhold, der også skal varetages ved ekstreme vejrsituationer. Som konsekvens af de mange vandløbsprojekter i forbindelse med vandhandleplanen vil der være behov for omfattende revidering af vandløbsregulativer og forbedring af kendskabet til de private vandløb. Afledning af regnvand fra de stadig større tagflader og faste arealer på et husdyrbrug er en særlig opgave, når løsningen er udledning til vandløb. En anden særlig opgave i sektionen er tilsyn med og godkendelse af de 4 dambrug i kommunen. Med den endelige vedtagelse af Statens natur- og vandplaner og godkendelse af de kommunale natur- og vandhandleplaner er sektionen tillagt nye og omfattende arbejdsopgaver. Løsning af disse opgaver søges løst primært internt gennem projektgrupper. Der er oprettet projektgrupper indenfor vådområder, naturprojekter og vandløbsprojekter. Sektionen forventer i 2013 at skulle bidrage med en væsentlig indsats med et tillæg til kommuneplanen med henblik på udarbejdelse af retningslinjer, der udpeger og sikrer særlige værdifulde landbrugsområder for hele kommunen. Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet En mere naturlig natur Kommunen ønsker at bekæmpe invasive plantearter som primært glansbladet hæg og rynket rose samt i mindre omfang canadisk og sildig gyldenris og japansk og kæmpepileurt. 27 I første omgang vil en bekæmpelse skulle hindre en yderligere spredning af de invasive arter først og fremmest i og til naturarealer men

28 Landbrug og Natur Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Mål Proces og aktivitet Landbrugstilsyn At foretage flere uanmeldte tilsyn og dermed indhente bedre viden om de faktiske miljømæssige forhold på en landbrugsbedrift og i sidste ende nedsætte belastningen af miljøet. Landbrugsgruppen foretager årligt godt 200 varslede tilsyn på husdyrbrug. Varslingen sker ved brev mindst 14 dage før besøget og begrundes i reglerne efter retssikkerhedsloven. Erfaringsmæssigt konstaterer vi til tider ved tilsynene, at der er sket tilretninger i driften indenfor varslingsperioden. Miljøstyrelsen har da også flere gange påpeget, at kommunerne foretager for få uanmeldte tilsyn. Ca. 10 % af de planlagte ordinære tilsyn udvælges tilfældigt til et uvarslet tilsyn. Tilsynet kan foretages med mindre begrænsninger og stadig indenfor retssikkerhedslovens bestemmelser. /tovholder Landbrugsgruppen. FAN er tovholder. Deadline Slutningen af Fokusområde i 2013 Mål Rydning af fortidsminder Kommunen ønsker at pleje gravhøje. I 2013 fokuseres hovedsageligt på højgrupper, markante gravhøje og særlige fortidsminder fx langdysser. I 2013 skal der også laves en plan for fremtidens løbende pleje af gravhøje, så alle fortidsminder kan blive plejet i fremtiden. Proces og aktivitet Bedre formidling omkring de mest markante fortidsminder. Rydning af fortidsminder sker i tæt samarbejde med lodsejeren. Der skal foretages rydning af gravhøje og deres nære omgivelser. Gravhøje, der bærer tegn på slid fra græssende dyr, skal hegnes. Bedre og tydelig offentlig adgang, hvor det er muligt. Mere formidling i form af informations/kortborde, som skal laves i samarbejde med museet. En del af opgaven er at skabe økonomisk grundlag for at få udført plejen. /tovholder LNK er tovholder med hjælp fra LEL. Deadline Udgangen af Fokusområde i 2013 En mere naturlig natur Mål Ansøgning om støtte fra Grøn Vækst til etablering af græsningsselskab på ca. 450 ha med fokus på pleje af kyst- og engfugle Nordjylland. Dermed skabe større sammenhængende engfugle lokaliteter i Vesthimmerlands-, Jammerbugt -, Mariagerfjord-, Rebild- og Aalborg Kommuner Proces og aktivitet Gennem etablering af hegn, generel engfugle pleje, forbedret adgang til naturen og formidling vil lodsejere, Agri Nord og ovenstående kommuner sikre og forbedre naturtilstanden, samt bevidstgøre de mange biologiske værdier omkring de truede enge. /tovholder PRA / LEL Deadline Udgangen af

29 Landbrug og Natur Væsentligste opgaver Myndighed Landbrug Landbrugsdriften sker efter fastlagte regler i god balance og harmoni med omgivelserne. Opgaven Opgaven omfatter primært: - Tilsyn med anlæg og arealer på husdyrbrug - Miljøgodkendelse af husdyrbrug - Miljøtilladelse af husdyrbrug - Behandling af anmeldelser - Erklæringer 5 årsværk Landbrugsgruppen Myndighed Natur på land Løsning af opgaver i henhold til bl.a. Naturbeskyttelsesloven Opgave Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for Natura 2000 områder - Sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven - Data- og kortopdatering - Udtalelser til miljøgodkendelser og lokalplaner - Bygge- og beskyttelseslinjer - Fredninger. Tilsyn og planlægning af pleje af private arealer - Planlægning af naturgenopretningsprojekter 3 årsværk Naturgruppen 29

30 Landbrug og Natur Myndighed Vandløb Løsning af opgaver i forbindelse med vandløbs- og okkerloven samt dambrugsområdet. Opgave- /Projektbeskrivelse Opgaven omfatter primært: - Indsats- og handleplaner for vandplanen - Tilsyn med vandløb og digelag - Godkendelse og tilsyn med dambrug - Administration af vandløbs- og okkerloven - Indvindings- og udledningstilladelser af overfladevand - Vandløbsregulativer - Vandløbsforbedrende projekter 3 årsværk Vandløbsgruppen med assistance fra styregruppen for vandplaner 30

31 Virksomheder og Grundvand Virksomheder og Grundvand er en sektion som refererer til afdelingschefen i Natur og Miljø og har 7½ årsværk. Industrimiljø Anna Elise Jansen Lise B. Harbo vakant Spildevand Bastian E. Jensen Lise B. Harbo Sektionsleder Vakant Grundvand og vandforsyning Bastian E. Jensen Dorthe Berg Irene Thomasen Jordforurening og olietanke Christian Olesen Stine U. Dauggaard Anna Elise Jansen Råstoffer Christian Olesen Sektionen arbejder med et bredt udvalg af myndighedsopgaver, fra drikkevandforsyning, jordforurening, spildevand til miljøgodkendelser og miljøtilsyn på industrivirksomheder. Sektionen er tildelt 7½ årsværk fordelt på 8 medarbejdere. På grund af det meget brede udvalg af opgaver, fordelt på relativt få medarbejdere, stilles store krav til den enkelte medarbejders kompetencer og fleksibilitet. Den fortsatte udvikling i øget antal arbejdsopgaver, der skal løses med færre medarbejdere, stiller samtidig skarpe krav til løbende prioritering af ressourcer, og det har været nødvendigt at nedprioritere stadig flere opgavetyper. 1 Særlige fokusområder Fokusområde i 2013 Process og aktivitet Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Udarbejdelse af indsatsplaner i samarbejde med vandværker og øvrige interessenter. Sikre beskyttelse af drikkevandet. BEG og DOB Mål /tovholder Deadline Område Aars, 2013 Område Vognsild, 2013/2014 Fokusområde i 2013 Proces og aktivitet Mål /tovholder Deadline Lokal løsning, 1. juli 2014 Kloakering, 2015 Spildevand i områder udpeget til forbedret rensning Gennemgang af spildevandsanlæg i de udpegede områder (Ullerup og Klotrup/Bygum ), samt efterfølgende identifikation og implementering af løsning (lokal eller kloakering). Reducere næringsstofbelastningen i de udpegede områder. LBH og BEG 1 Afventer afklaring fra Naturstyrelsen med hensyn til de krav der kan stilles i nitratfølsomme indvindingsområder / indsatsområder med hensyn til nitrat. 31

32 Virksomheder og Grundvand Fokusområde i 2013 Affaldsplan Udarbejde ny affaldsplan med beskrivelse af de nuværende affaldsforhold i kommunen samt identifikation og vurdering af fremtidige indsatsområder. Sikre effektiv og fremtidssikret affaldshåndtering i kommunen. /tovholder LBH Deadline Væsentligste opgaver Myndighed Jordforurening Hvad Kontrol og håndhævelse. Myndighedsopgaver i henhold til jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og anden relevant lovgivning. Løsning af myndighedsopgaver efter jordforureningsloven f.eks.: - 8 tilladelser til ændret anvendelse - 19 tilladelser til genanvendelse af forurenet jord - Påbud ved forurening - Indeklima som følge af forurening - Jordflytning - Løbende opdatering af områdeklassificering - Forurening af villaolietanke - Interne høringer i forbindelse med plan-/byggesager - Tilsyn med frivillige oprensninger Tilsyn med mulige forureninger ved brand, trafikuheld og lignende. Godkendelse af jordvarmeanlæg. 1,2 årsværk Løbende. CHO, SUD, AJN Myndighed FAKTA Miljøgodkendelse meddeles efter ansøgning fra virksomheden. Miljøgodkendelse annonceres i de lokale aviser og på kommunens hjemmeside. Miljøgodkendelsen giver virksomheden ret til at forurene men beskytter samtidig naboer og miljø. Virksomheden opnår 8 års retsbeskyttelse på miljøgodkendelsen. Industrimiljø Hvad Kontrol og håndhævelse. Minimering af miljøbelastning fra industri og private gennem kontrol og håndhævelse af miljølovgivningen. Udarbejdelse af miljøgodkendelse til godkendelsespligtige virksomheder i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen, samt efterfølgende tilsyn med at miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Tilsyn med overholdelse af miljølovgivningen hos øvrige virksomheder og private. 2,0 årsværk Løbende. AJN, SUD, LBH, CHO 32

33 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Myndighed Spildevand Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at spildevand afledes efter gældende lovgivning samt at den miljømæssige belastning af recipienter reduceres. Meddelelse af tilslutningstilladelse til industrielt spildevand til offentlig kloak samt tilhørende tilsyn. Meddelelse af tilladelser for afledning af spildevand i det åbne land. Udarbejdelse af spildevandsplan og tilhørende tillæg. Tømningsordning for bundfældningstanke 1,0 årsværk Løbende. LBH og BEG Olietanke og andre tankanlæg Hvad Kontrol og håndhævelse. Kontrol med olietanke. Vurdering af anmeldelser om etablering og sløjfning af olietanke samt eventuelt tilsyn i forbindelse med fjernelse af større nedgravede tanke. Tilsyn med større tankanlæg samt opfølgning i forbindelse med inspektioner af tanke over liter. Tilsyn på benzinstationer. 0,3 årsværk Løbende. CHO, SUD Svømmebade Hvad Kontrol og håndhævelse. Godkendelse og tilsyn med svømmebade. Godkendelse i forbindelse med etablering eller ændring af svømmebade. Tilsyn og kontrol med overholdelse af krav til vandkvalitet. 0,3 årsværk Løbende. LBH 33

34 Virksomheder og Grundvand Myndighed Myndighed Råstoffer Hvad Kontrol og håndhævelse. Sikre at indvinding af råstoffer sker i overensstemmelse med gældende lovgivning. I forbindelse med etablering af nye råstofgrave meddeles gravetilladelse. Der gennemføres tilsyn med aktive råstofgrave samt i forbindelse med reetablering. 0,3 årsværk Løbende. CHO Grundvand og vandforsyning Hvad Kontrol, håndhævelse og planlægning. Sikre hensigtsmæssig anvendelse og fordeling af grundvandsressourcen, med hensyn til både drikkevand, erhverv og naturen. Sikre at drikkevandet overholder kvalitetskravene. Sikre fremtidig vandforsyning gennem udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet samt vandforsyningsplan til forsyning af hele kommunen. Tilladelser til at etablere boringer og tekniske anlæg Tilladelser til indvinding og behandling af grundvand Tilsyn med vandværker og boringer Kontrol af drikkevandskvaliteten Planlægning (vandforsyningsplan og indsatsplaner) 2,0 årsværk Løbende. BEG, DOB, IRT 34

35 Virksomheder og Grundvand Myndighed Erhvervsaffald Hvad Kontrol og håndhævelse. Tilsyn og håndhævelse af håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald. Regler for håndtering og bortskaffelse af affald fremgår af affaldsbekendtgørelsen, mens affaldsordninger er beskrevet i kommunens regulativer. Opgaver: Udarbejdelse og vedligeholdelse af affaldsregulativer Klassificering af erhvervsaffald Tilsyn og håndhævelse i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af affald Tilsyn og kontrol i forbindelse med eksport/import af affald. Affaldsregistrering - vurdering og kontrol med transportører, indsamlere og behandlere. Affaldsdata vurdering og kontrol med indberetninger. 0,4 årsværk Løbende. 35

36 36 Virksomheder og Grundvand

37 Teknik og Beredskab Teknik og Beredskab Afdelingen blev etableret den 1. januar 2010, i forbindelse med en større organisationsændring i Teknik og Miljøforvaltningen. Afdelingen ledes af en afdelingschef der indenfor det tekniske område refererer til Forvaltningschefen for Teknik- og miljøforvaltningen, og indenfor beredskabsområdet til Beredskabskommissionen. Park og Vej sektionsleder Henrik Jensen GIS, Trafik, Projekter sektionsleder Jørgen Kristensen Afdelingschef Jørgen Hansen Vejcenter sektionsleder Louise Ingemann Broberg Park, Havne, Natur sektionsleder Carsten Agesen Ejendomscenter sektionsleder Tomas Mørk Beredskab beredskabschef Jørgen Hansen Det tekniske område er opdelt i 5 sektioner, Park, Havne og Natur Gis, Trafik og Projekter - Park og vej - Vejcenter - Ejendomscenter. Hver af de fem sektioner ledes af en sektionsleder som har udelegeret ansvar og kompetence til en række selvledende ressourcepersoner med hver sit hovedfagområde. Afdelingschefen er trivselsansvarlig, og skal sikre et ligeværdigt sammenhæng mellem den enkelte medarbejders ansvar og kompetence. Afdelingschefen skal sikre at afdelingen til stadighed er en spændende og attraktiv arbejdsplads der kan fastholde og tiltrække personale, som en del af fastholdelsen vægtes social ansvarlighed højt. Afdelingschefen skal sikre det nødvendige rum til faglig og personlig udvikling i afdelingen, herunder tilførsel af nødvendig kompetence i takt med samfundsudviklingen. Det påbegyndte arbejde med udarbejdelsen af en individuel udviklingsplan for hver enkelt medarbejder, i henhold til aftalen om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere, vil blive færdiggjort i Den enkelte medarbejder er sammen med afdelingens ledelse ansvarlig for vedligeholdelse af opnået kompetence, for derved at bevare sin styrke på arbejdsmarkedet. Afdelingschefen er ansvarlig for at afdelingens opgaver løses på et højt fagligt niveau i et samspil med politikere, den øvrige organisation og afdelingens brugere. Markedsføring skal synliggøre vores drift og projekter for både interne og eksterne kunder og tydeliggøre for kunderne hvad de får for deres penge. Markedsføringen skal bidrage til at skabe identitet og stolthed hos medarbejderne, og vise at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, for at skabe bedst muligt grundlag for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Interne og eksterne kunder vil altid blive mødt med en positiv indstilling til opgaven og får en god og ærlig forklaring på spørgsmål. Afdelingen udarbejder i fællesskab, styret af afdelingschefen en handlingsplan der indeholder servicemål og investeringsplaner ud fra politiske ønsker, visioner og de tildelte økonomiske ressourcer. 37

38 Teknik og Beredskab Fokusområde i 2013 /tovholder Deadline Tilgængelighed Fokus på tilgængeligheden i forbindelse med udførelsen af afdelingens drifts og anlægsopgaver, samt indgå i en tættere dialog med DH s tilgængelighedsudvalg. Sikre at afdelingens drift og vedligeholdelsesarbejder samt anlægsarbejder lever op til lovgivningens tilgængelighedskrav, og handicappolitikken i Vesthimmerlands Kommune. JHA Gennem hele 2013 vil der være fokus på opgaverne Fokusområde i 2013 Videreudvikle HelhedsOrienteret Drift/Dialog (HOD) i Afdelingen Videreudvikle Helhedsorienteret drift/dialog i afdelingen gennem åben og synlig ledelse, forventningsafstemning og et tillidsfuldt samarbejde sektionerne imellem. /tovholder Deadline Sikre en smidig og effektiv opgaveløsning med færrest mulige administrative rutiner for at løse opgaven. JHA i samarbejde med sektionslederne Løbende organisationsudvikling 38

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012.

Bilag 1. For så vidt angår mere detaljeret beskrivelse af fokusområdets indhold henvises til Virksomhedsplan 2012. Bilag 1: Status for fokusområder udpeget i 2012 s virksomhedsplan: På de følgende sider gives en oversigtlig status på hvor langt forvaltningen nåede i 20102 med de fokusområder der var udpeget som særligt

Læs mere

Kvalitetsmål og handleplan

Kvalitetsmål og handleplan Kvalitetsmål og handleplan 2009-10 Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og virksomhedernes tillid og tilfredshed Lov nr. 506

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres

B = Beslutter I = Indstiller O = Orienteres Kompetenceplan for Natur- Fritids og Kulturudvalget rev 24-02-14 Symbolforklaring: K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget PTU = Plan- og Teknikudvalget NFK = Natur- Fritids og Kulturudvalget ADM

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune

Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune Ledelsesgrundlag for Vesthimmerlands Kommune vision værdier - ledelse Processen I forbindelse med sammenlægningen af Farsø, Løgstør, Aars og Aalestrup Kommuner pr. 1. januar 2007 til Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord

Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Natur og Miljøafdelingen Afdelingen for alt mellem himmel og jord Præsentation & Politikkontrol DISPOSITION 1) Kort introduktion til Natur og Miljøområdet 2) Politikkontrol på udvalgte områder: status

Læs mere

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget:

Budget 2008-2011. Plan- og miljøudvalgets budget: Budget 2008-2011 Plan- og miljøudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 440 Miljøforanstaltninger 441 Driftssikring af boligbyggeri 440 Miljøforanstaltninger Bevillingens indhold 1.000 kr. B2008 BO2009

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen - 2008 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver: Vandplanerne Miljøregulering af virksomheder og landbruget Jordforurening og jordflytning Drikkevand og Grundvandsbeskyttelse Affaldsmyndighed Beskyttelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Plan- og miljøudvalget Formand: Knud Kristensen Martin Glerup, Lise B. Harbo, Kaj Wisti Lassen, Ib Johansen, Henrik Degn, Torben Duelund.. mandag den 23. oktober 2006 kl. 15:00

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012

Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Rebild Kommunes Miljøtilsynsberetning for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Landbrug... 4 3. Virksomhed og dambrug... 5 4. Jordforurening og olietanke... 6 5. Natur... 8 6. Grundvand... 9

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning

Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Tids- og handleplan Indførsel af Kvalitetsstyring i Teknisk Forvaltning Miljøafdelingen og Planafdelingen 1. februar 2008 Vi skal lave faglig kvalitet effektivitet ensartethed for at sikre borgernes og

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø VANDFORSYNING Pr. maj Pr. august MAJ Maj 2013 Okt 2012 Okt 2011 BEMÆRKNING ANS. Foreløbig indvindingstilladelse almen (>9 forbrugere)

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet i natur- og miljøadministrationen i 2009 1. Indledning Dette er Furesø Kommunes anden ledelsesevaluering af kvalitetsstyringssystemet jf. kvalitetsstyringsloven.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden Politikområde 4: KLIMA OG ENERGI Forsyning (myndighed/planlægning) Renovation herunder bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12

Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne...4 3. Implementering af ejerstrategi... 6. 9. Hvad nåede vi i 2013...12 9.1 Sikker drift... 12 Virksomhedsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord.... 3 2. Selskabsstiftelse... 4 2.1 Rammerne....4 3. Implementering af ejerstrategi... 6 4. Selskabsstruktur... 7 5. Organisationen... 8 6. Målsætninger...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S

SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S SOLRØD KOMMUNE GREVE SOLRØD FORSYNING A/S Aftale om samarbejde mellem Greve Solrød Forsyning A/S og Solrød Kommune om drifts- og myndighedsopgaver på spildevandsområdet. 1. Baggrund 1.1 Aftalen redegør

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: Indtægter: 9.997.700 kr. -1.903.300 kr Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor

Læs mere

Uregistreret kopi - udskrevet den

Uregistreret kopi - udskrevet den Uregistreret kopi - udskrevet den Side 1 af 5 U R E G I S T R E R E T K O P I 1. Kvalitetspolitik og -mål Kvalitetsmål LP 1.2 Kvalitetsmål Kvalitetsmål for fagområdet Natur og Miljø Procedure Version:

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Dokument nr. 2013-2 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 04.09.2013 Udarbejdet:BDC Offentlig-privat samarbejde om Park og vej Bilag 2, Samarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Lokalt erhvervsklima. Den Gode Service. Lise Brock Andersen Miljø og Klima

Lokalt erhvervsklima. Den Gode Service. Lise Brock Andersen Miljø og Klima Lokalt erhvervsklima Den Gode Service Lise Brock Andersen Lokalt erhvervsklima 2012 Fra http://di.dk/le12/pages/sammenlignkommuner.aspx Disposition 1. Mål og politikker 2. Den gode service 3. 4. Den gode

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen

Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen Oktober 2017 Miljø & Teknik Supplerende aftale til styrelsesvedtægtens 15 vedrørende sagsbehandling af visse områder indenfor myndighedsområdet i Miljø &Teknikafdelingen Albertslund Kommune Nordmarks Allé

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan har medført ændringer og har haft betydning for processen. Teknik- og Miljøforvaltningen

Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan har medført ændringer og har haft betydning for processen. Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan har medført ændringer og har haft betydning for processen Fakta for Aalborg Kommune Ca. 200.000 indbygger (3,6 % af hele landet) Ca. 100.000 bor i Aalborg

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Rapport over intern audit Kvalitetsstyringssystem efter Kvalitetsstyringsloven (lov nr. 506 af 7. juni 2006) med tilhørende bekendtgørelse nr. 661 af 14. juni 2006. Dato for audit:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr

Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den , rev Acadresag nr Vurdering af kvalitetsstyringssystemets målopfyldelse for 2012 BV/JHS, den 14.03.2013, rev. 21.03.2013. Acadresag nr. 13-1896 Bilag 2 til O-1 Svendborg Kommunes overordnende kvalitetspolitik og mål for

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune

BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen 1. februar 2008, j.nr. 07/07401 BBR-tilsynsrapport for Lyngby- Taarbæk kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

G E O E N V I R O N M O D U L E R

G E O E N V I R O N M O D U L E R TILSYNSOMRÅDET Tilsyn består af tre moduler Virksomhed, Landbrug og Spildevand i det åbne land. Hvert modul håndterer både administrative og miljøtekniske data, som amter og kommuner benytter i forbindelse

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Modul 1 Generel forvaltningsret

Modul 1 Generel forvaltningsret Modul 1 Generel forvaltningsret Program for onsdag den 14. december 2016 - Generel forvaltningsret: Mads Kobberø, Codex Advokater Deltageren får et solidt kendskab til centrale dele af forvaltningsretten

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø

Forventelige sagsbehandlingstider - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Forventelige er - når sagen er fuldt oplyst Natur og Miljø Nedenstående er, forudsætter at sagerne er fuldt oplyste. ((=ikke relevant/ukendt) VANDFORSYNING Pr. Pr. Ca. antal sager der ventede maj Foreløbig

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Esbjerg Kommune Indhold Forord...3 Mission, Vision og Værdigrundlag...4...5...6...7...8...9...10 Teknik &, organisationsplan...11 2 Præsentation Teknik & Direktion Kommunaldirektør

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere