VerdensKulturCentret 8. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VerdensKulturCentret 8. marts 2011"

Transkript

1 Op mod 50 kvinder og tre mænd var den 8. marts mødt op i VerdensKulturCentret til debat om det 'dobbelte glasloft' for kvindelige ledere med etnisk baggrund - kvindekamp eller etnisk kamp? I anledningen af Kvindernes Internationale Kampdag var tre kvinder i lederstillinger med anden etnisk baggrund end dansk inviteret til at lægge op til debat om de etniske kvindernes vilkår i ledelserne og på arbejdsmarkedet. Arrangementet var arrangeret i et samarbejde mellem VerdensKulturCentrets Kvindeforum, Q Freedom og Verdens Kvinder i Danmark. I panelet sidder Saida Benakrich, områdesouschef i Center for Ledelse KK, Københavns Kommune, Rubina Afzal, vicebiblioteksleder på Halsnæs Bibliotekerne, tidligere leder af Vollsmose Bibliotek og leder af Vesterbro og Sydhavnens Biblioteker, samt Ayfer Baykal, medlem af Københavns Borgerrepræsentation for SF, folketingskandidat i Herlev og Rødovre og konsulent i Frederiksberg Kommune med mangfoldighed og frivillige foreninger. Debatten indledes kl af Yildiz Akdogan, en af de første kvindelige medlemmer af Folketinget med nydansk baggrund, som pointerer, hvorfor 8. marts stadig er vigtig at fejre og markere. Hun peger på, at selvom forholdene for kvinder i Vesten umiddelbart er langt bedre end forholdene for kvinder i ulandene, er der mange områder, hvor forholdene for kvinder halter efter mændenes. Yildiz pointe er, at kvindekampen er en kamp for ligestilling, og retter dette fokus på kønskampen. Hun forklarer, hvorfor hun mener, at regeringens politik, bl.a. 450-timers-reglen 1, kun skaber en øget ulighed mellem kønnene. Herefter starter ordstyrer Elmas Berke, talskvinde for Q Freedom, debatten ved at give ordet til Saida Benakrich. Saida er den første skoleleder i Københavns Kommune med en anden etnisk baggrund end dansk. Hun stammer oprindeligt fra Marokko, og fortæller, at hun kom til Danmark i starten af 1970 erne. Hun har nu arbejdet 11 år i Københavns Kommune, efter en periode på tre år i Brøndby Kommune, og hun har tidligere arbejdet som lærer. Saida fortæller, at hun har mødt de forhindringer, en kvinde med indvandrerbaggrund møder, når hun vil gøre karriere. For en kvinde i hendes position, var det nærmest helt utænkeligt at søge en lederstilling da hun gjorde det første gang men hun gjorde det alligevel og fulgte sin drøm for livet. Det lykkedes hende at få lederstillingen, netop fordi hun bed sig fast i den eneste chance der bød sig for hende, siger hun. På vej ind i lederstillingen mødte hun skepticisme, også fra sin egen families side, som ikke kunne forstå, hvordan hun skulle kombinere en karriere med livet som mor og hustru. Men Saida følte at hun gjorde det rigtige. Jeg er glad for at have truffet den beslutning, og at jeg har fuldt min drøm, for valget er rigtigt, siger hun timers-reglen betyder, at ægtepar, hvor den ene eller begge modtager kontanthjælp, hver især skal arbejde 450 timer inden for de seneste 24 måneder for at bevare retten til kontanthjælp. Kilde: beskæftigelsesministeriet, URL: den

2 Jeg tvivlede ikke på min viden og mine evner, siger Saida videre, men jeg brugte meget tid på at reflektere over, at jeg ikke havde mange erfaringer indenfor ledelse. For Saida er noget af det vigtigste en god leder skal kunne, at vinde medarbejdernes tillid. Hun pointerer en vigtig lærersætning indenfor det at bedrive ledelse, en lærersætning som hun selv arbejder ud fra: Man kan godt blive udnævnt til chef, men man kan kun blive leder, hvis medarbejderne udpeger én til det. Som leder bør man tage udgangspunkt i sig selv forklarer Saida, og man skal have tillid til medarbejderne. Hun mener, at frihed under ansvar giver liv i en organisation og bringer det bedste frem i folk. Saida fortsætter med at fortælle, at hun mener, at man som kvinde i Danmark kan nå de mål man sætter sig. Det der bremser kvinder, oplever hun, er, at mange kvinder ikke er tilfredse med sig selv og det de kan. Saida har selv siden skoletiden følt, at hun skulle klare sig lidt bedre end de andre, for at være lige så god, og for at have de samme muligheder. Og det er blevet hendes drivkraft. Saida har gjort meget brug af sit ledernetværk i sin karrierevej. Noget der også er vigtigt for Saida og hendes karriere er, at hun har haft 100 procent opbakning fra sin mand, og ikke har skullet bruge energi på at forsvare sit arbejde og sit virke. Hun har indtryk af, at der er mere lige forhold mellem kønnene i hjemmene i den næste generation. Kvinderne er mere ambitiøse, selvsikre og bevidste, og de får gode uddannelser, ligesom mændene. Dette gælder også blandt de etniske kvinder. Men der er stadig de stille piger, siger hun. Vi er godt på vej, men det er endnu ikke godt nok. Når spørgsmålet drejer sig om kvindekvoter i bestyrelser, er Saidas svar klart nej, hun siger nej til lovgivning på området. Hun mener, det er kompetencerne der bør være afgørende. Hun mener, at forskellighederne mellem mennesker skaber balance og synergi i det fælles arbejde og ser mangfoldigheden som en styrke. De etniske kvinder skal blot være opmærksomme på dette og tro på det. Men kønskvoter er ikke vejen frem. Rubina Afzal viderefører debatten. Hun har en pakistansk baggrund, men den historie er hun for længst holdt op med at fortælle, da hun slet ikke mener, den er relevant. Hun er taknemmelig for den kamp, kvinder i tidligere generationer har ført, og siger, at hun nok har taget meget for givet. Da hun blev spurgt, om hun ville deltage i debatten, forstod hun først slet ikke problemstillingen. Hun mente jo nok, at det måtte vrimle med unge, ambitiøse kvinder i dette moderne, vestlige samfund, for hvad skulle holde dem tilbage? Derfor undrede hun sig over, at det var besværligt at finde kvinder til aftenens arrangement. Der er jo ingen diskrimination her, siger hun, i hvert fald ikke officielt. Det dobbelte glasloft, forklarer hun, er det, der holder kvinderne tilbage. Det virker unfair, at man hele tiden skal tilbage til den etniske fortælling. Fortællingen om både etnicitet og køn, er altså med til at bremse kvinderne. Kulturkampen kæmpes både i hjemmene og på det danske arbejdsmarked, siger hun. I hendes egen familie er der ikke blevet gjort forskel på kønnene - uanset uddannelse. Hun mener ikke, at hendes familie har lagt bånd på hende, men omvendt har de heller ikke jublet, når hun har opnået noget. Hun har derfor ikke haft kampe at kæmpe på hjemmefronten. Men Rubina er opmærksom på kulturkampen, den underliggende forskel, der alligevel er der. imellem hende selv som subjekt og den omgivende offentlighed som objekt, forklarer hun. Hun ønsker selv at gøre 2

3 det godt, men har også oplevet, at det objektive mærkat samfundet sætter på hende, ikke var til at forliges med. Så selvom jeg selv mener at jeg er dygtig, er det op til omgivelserne at give mig plads til, at bevise mit værd. Selvom Rubina gerne vil, kan hun ikke undgå det etniske aspekt. Hun arbejder som leder for bl.a. danskere, og hun kommer hele tiden omkring emnet etnicitet. Det vrimler med tiltag der skal hjælpe etniske kvinder, siger hun, mentorordninger osv. Og det siger i virkeligheden noget om samfundets syn på etniske kvinder. En af de ting Rubina undrer sig over i det danske samfund, er det hun bedst kan forklare som janteloven. Hun forklarer det som et dansk, socialt kodeks, som hun ikke helt forstår. Det bunder i et ambivalent forhold til ledere og autoriteter. Man ser nemlig gerne, at folk klarer sig godt, og er stærke ledere - men man må ikke klare sig for godt. Rubina går heller ikke ind for kønskvoter. Fra borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for SF stiller Ayfer Baykal op i debatten. Hun er uddannet socialrådgiver, men arbejder nu som politiker, og er meget engageret i foreningslivet. Hun føler, at hun i sin dagligdag er helt med på beatet - og forklarer, at i Københavns forvaltninger og ledelser er kvinderne ret godt repræsenteret, så hovedstaden følger nogenlunde med i nogle aspekter af ligestillingsdebatten. I SF har de ingen kønskvoter, men kvinderne er godt repræsenteret i partiets ledelse, forklarer Ayfer. Men det ser ikke så godt ud, hvis man tager den etniske kasket på, siger hun. Når Ayfer bliver spurgt, om hvordan hun knækkede koden til at blive leder indenfor det politiske område, siger hun: Jeg blev drevet af, at jeg - om end noget naivt - gerne ville redde verden. I folkeskolen var hun med i elevrådet, og her fandt hun ud af, at hun igennem forhandling kunne opnå den dagsorden, hun selv var med til at sætte. Det var også her, hun blev vild med foreningslivet, og begyndte at lægge en masse engagement i det. Ayfers forældre stillede blot et enkelt krav til hende, fortæller hun, nemlig at skulle få en uddannelse, som det vestlige samfund gav hende mulighed for. Noget af det, Ayfer holder meget fast i, er, at hun selv, og både mænd og kvinder, har muligheden for at vælge, og retten til at tage styringen over deres eget liv. Ayfer vælger også selv - f.eks. har hun truffet valget om ikke at få børn. Ayfer er i dag formand for Københavns Integrations-råd. Hun opfatter ikke sig selv som en etniske minoritet, men bliver gjort opmærksom på sin etniske rolle af omverdenen. Hun ser sig selv som en god og dygtig leder, med tillid til de folkevalgte hun arbejder sammen med, og som hun er udnævnt til leder for. Men Ayfer har oplevet, hvordan forskellen i opfattelsen af kønnene kan komme til udtryk. Da hun ved valget til borgerrepræsentationen fik flere personlige stemmer end borgmesteren, blev hun anklaget for, at grunden til hendes valgsejr var, at hun var kvinde, havde en anden etnisk oprindelse og en køn valgplakat. Ikke at hun havde ført en god valgkamp. Jeg synes sgu ikke det var i orden, siger hun, jeg løb jo lige så stærkt som de andre. 3

4 Ayfer sidder i bestyrelsen i Movia 2, en bestyrelse som nærmest kun består af mænd over 45 år, fortæller hun. Da hun dukker op til sit første bestyrelsesmøde, siger mændene som reaktion da de ser hende: Vi har fået kaffe. De vidste ikke hvem jeg var! fortsætter Ayfer, Ok, klart nok, jeg var det nye ansigt. Og mit navn fortæller dem ikke om jeg er mand eller kvinde. Men at de går ud fra, at jeg er der for at servere kaffe Men i mange større koncernbestyrelser er der ikke særligt mange kvinder repræsenteret. Når debatten går på kønskvoter, ved Ayfer ikke, om kvoter er løsningen. Hun er som sådan ikke modstander af kvoterne, for som hun siger, så virker de jo i Norge. Det viser sig da også, at hun bliver mere positiv overfor kvoteringen, efterhånden som debatten skrider frem. Hun mener, at der i stedet skal fokus på generelle, samfundsmæssige ændringer. Jeg tror heller ikke på kvoter, men altså, er det det der skal til? Det er godt nok svært at få foden indenfor. Der er også en underrepræsentation af de etniske minoriteter - både blandt mænd og kvinder. Bestyrelser repræsenterer desværre ikke befolkningssammensætningen. Vi har lang vej igen, men jeg ved ikke, om det er kvoter der skal til. Der skal samfundsmæssige, strukturelle ændringer til, for der er stadig en masse at opnå for kvinder og kvindekampen. Problemet er, at kvinderne ikke tror på, at de er lige så meget værd som mændene, når samfundet hele tiden fortæller dem noget andet. Efter oplæg fra de tre kvinder i panelet, inddrages tilhørerne i debatten. Debatten kommer omkring flere emner, en del personlige historier og erfaringer bidrager. Diskussionen drejer hurtigt i retningen af kønskvotering, som synes at optage de fremmødte meget. Nogle mener, at man skal kæmpe uden kvoterne, og at denne kamp for at undgå kvoter og positiv særbehandling, også er en befrielseskamp. Andre mener derimod at der er masser af gode erfaringer med kvoter, og at de er den eneste måde, man kan nå målet om en mere ligelig fordeling blandt kønnene i lederstillingerne. Man kommer omkring den skæve fordeling af barsel der eksisterer, og selvom der i høj grad bør lægges op til, at mænd kan tage mere barsel, skal kvinderne også huske selv at sige fra, og give barslen fra sig, pointerer en kvinde. Det er en skamplet på det danske samfund, at man kræver så store ofre fra en kvinde, fordi hun vil gøre karriere, mener en af deltagerne i debatten. Se bare på Lene Espersen 3 og den ballade der blev, fordi hun havde prioriteret familien på en ferie. Der er mange kvinder der må opgive af samme grund. Hun fortsætter: Hvorfor skal kvinder altid have spørgsmålet om, hvordan de kan få familielivet til at hænge sammen med en karriere? Sundt arbejdsmiljø og sunde relationer, det er, hvad der får det til at lykkes. Ayfer supplerer debatten, og fortæller anekdoter fra sit arbejde. Hun oplever, at der opstår en vis forargelse, når mænd melder deres børn syge og må blive hjemme fra arbejdet. Hun har sågar hørt dumsmarte bemærkninger, som har han ikke også en kone? En mandlig tilhører ønsker at vide, om der ikke er forskel på den kamp, kvinderne i panelet har måttet kæmpe, og den kamp, de almindelige lønmodtagere må kæmpe? Han pointerer, at der er en forskel til de kvinder som står ude på fabrikkerne f.eks., og som muligvis har et mindre privilegeret job. Andre tilhørere 2 Trafikselskab i København. 3 Tidligere udenrigsminister. 4

5 ønsker at vide mere om, hvad man kan gøre for at nå de traumatiserede kvinder, og dem der sidder på asylcentrene. Der skelnes fra tilhørernes side mellem ressourcestærke og -svage kvinder, og især til Ayfer spørges der efter politiske tiltag. Saida forklarer, at hun nemmest kan tale ud fra sin egen situation, og hendes vej til lederjobbet. Rubina stiller spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan tale om ressourcesvage kvinder. Hun mener at alle har ressourcer, også de traumatiserede kvinder der sidder på asylcentrene, man skal blot kunne se deres ressourcer. Ayfer forsøger at besvare med helt konkrete tiltag man kunne gøre, for at nå ud til de mindre ressourcestærke kvinder. Hun mener, at starthjælpen bør afskaffes, og at der i langt højere grad skal arbejdes for ligeløn. Hun mener, at barslen ikke bør øremærkes til kvinderne. Det pointeres, at der ikke er ligestilling i alle hjem, men heller ikke i samfundet. Hvis eksempelvis kvinden tjener mindst, giver det bedst økonomisk mening, hvis der er hende der går på deltid, hvis det er aktuelt. Det giver dårlige muligheder for karriere. Rubina pointerer, at for hende er etnicitet biologi, og lad det nu bare ligge. Det er succeser der skal bryde tabuer for etniske minoriteter. Vi må løfte der, hvor vi kan løfte, siger hun. Søstersolidaritet er også et begreb man kommer omkring i debatten kvinder skal løfte kvinder, siger Ayfer. Når man får succes, skal man huske at hjælpe dem, der stadig er svage. 5

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK

DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK DINE BØRN. DERES MULIGHEDER EN GUIDE TIL FORÆLDRE OM UNGES LIV I DANMARK 1 2 Khadija Y. H. Abdi er social- og sundhedshjælper og mor til tre. Hun er født i Somalia og kom til Danmark som 35-årig. Khadija

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E

R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E & nyhedsbrev R E F L E K S I O N & A R B E J D S G L Æ D E Tak for et godt og spændende år vi glæder os til januar! nr. 5 Vi glæder os til at se jer på fyraftensmøderne i januar og høre, hvordan jeres

Læs mere

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr.

Mødrehjælpen. Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen. Solvej fandt råd og netværk i Mødrehjælpen. 4 skarpe. interview. Nr. Nyt Nr. 31 / August 2013 4 skarpe Mette Frederiksen om kontanthjælpsreformen interview Solvej fandt råd og netværk i LEDER spørgsmål og svar Vi møder de unge forældre helt fordomsfrit og lige der, hvor

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere