BILAG 16. Observationer fra fremtidsværkstedet ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 16. Observationer fra fremtidsværkstedet (16.11.2014)"

Transkript

1 BILAG 16 Observationer fra fremtidsværkstedet ( ) Feltnoterne beskriver vores observationer fra fremtidsværkstedet. Observationerne er vigtige i dokumentationen af værkstedet, ligesom at kvaliteten af værkstedet kan vurderes ud fra observationerne. Som en metodisk ramme til observationerne har vi ladet os inspirere af Nielsen (2009): Deltagende Observation fra bogen Teknikker i samfundsvidenskaberne. Observationerne understøttes af båndet materiale fra realiseringsfasen foretaget af Kim Hemmingsen fra LFTV. Forberedelse inden værkstedets start Vi havde aftalt at mødes med Simone, én af de unge, ved den lokale Netto i Maribo for at hente de æbleskiver og frugt hun havde fået sin arbejdsplads Netto til at sponsorere. Dette i sig selv, indikerer et stort engagement og velvilje. Simone kørte sammen med os fra Netto og hen til Plantagen, hvor vi skulle mødes med Kim Hemmingsen kl.11. På Plantagen ventede Benjamin og Emil, de to tovholdere fra Den Gyldne Banan. Kim og tvkollega Brian virkede spændte og ovenud begejstrede for dagens begivenhed. Deltagerne, de unge, var inviteret til kl.12, og grundet det lidt stramme program, var det første vi gjorde at skabe os et overblik over hvilke rum, deltagerne skulle besætte. Den gode Produktionsskole, samarbejdspartner til Plantage projektet, havde i den grad stillet sin hjælp til rådighed. En yderst sympatisk medarbejder-elev havde mødt tidligt ind samme søndag, for at producere 38 sandwiches, lavet 5 liter kaffe og bagt to forskellige slags kager anrettet fint på fade. Fordi vi var usikre hvorvidt, hvor mange deltagere/unge der ville dukke op (ca. 19 var tilmeldt facebook gruppen og Den Gyldne Banan havde både formidlet ud til deres netværk på Musikskolen, også samarbejdspartner til Plantagen og på deres egen facebook side) ville vi helgardere os og evt. dele gruppen op i to eller være i det store lokale på Produktionsskolen. Dette gik vi hurtigt væk fra da produktionsskolens omgivelser fremstod køligere og mere upersonlige end den gule café i Plantagen, oprindeligt tiltænkt til afviklingen. Afgørende var det at lokalet på Produktionsskolen havde skråvægge hvilket umuliggjorde vægavisens tilblivelse. Det betød desuden noget at de

2 unge fik set, og på egen krop oplevede, at være til stede i den selv samme bygning, hvor planerne om realiseringen af ungdomshuset i Maribo udspiller sig. Vi synes det var optimalt at de unge sad og tænkte fremtidsscenarier i det rum, hvor projektet potentielt kan blive realiseret. Efter at have besluttet os for og satset på at ikke blive overrendt af for mange engagerede unge, gik vi i gang med at indrette lokalet. Både Simone, Emil og Benjamin var meget behjælpelige med at arrangere stole og flytte borde, samt at feje! Endnu et vidne om arrangementet hos de unge og samtidig meget positivt jf. metoden at de unge er med til at indrette rummet, som fremtidsværkstedet afvikles i. Da klokken nærmer sig starttidspunktet for introduktionen er gruppen af unge oppe på 9 deltagere med én på vej med toget. Det viser sig at vores bekymringer omkring for mange deltagere erstattes af potentielt, for få. Men som Jonas havde stillet os fortrøstningsfulde med; et fremtidsværksted med 7 deltagere kan sagtens blive et rigtig godt værksted. Det må man sige det blev! Kim, Brian og Elsebeth fra Mediestationen, ville gerne, foruden en black box, der skulle præsentere de unges output fra dagen efter fremtidsværkstedet, dokumentere dagen med en lille film. De fik derfor lov til hhv. under introduktionen og til sidst under virkeliggørelsesfasen at filme værkstedsprocessen. Egentlig ville vi ikke have tilladt at der blev filmet under værkstedets faser men eftersom vi oplevede at de unge følte sig trygge og godt tilpas i frirummet, tillod vi Kim og co. at få optagelserne i hus. Der foreligger også den faktor at Kim og co. jo gerne vil bruge materialet for at skabe awareness og pr. for projektet, der i sidste ende vil komme de unge til gode. Ikke at der skal gås på kompromis med den metodiske integritet men at det må være et spørgsmål om afvejning i øjeblikket. Fremtidsværkstedet Kritikfasen Vi ventede på den sidste deltager, så der forekom lidt dead air inden præsentationen kunne begynde, hvor vi facilitatorer gik lidt frem og tilbage men hvor der var tid til at small talk og spise sandwiches. Vi vidste på forhånd at programmet ville blive lidt udskudt og at

3 én deltager mere ville ankomme midt i kritikfasen. Til at begynde med var det lidt uhåndgribeligt for de unge at forstå formålet med kritikfasen. Det var som om det ikke var helt konkret nok, at vi fremlagde scenariet: Det værste ved Maribo. Nævn alle de ting i virkelig ikke bryder jer om ved byen. Til at begynde med kom forslagene med lange mellemrum og der var ofte lidt pinlig tavshed. Det var nok primært for vores, som facilitatorers, vedkommede. Lidt efter lidt og med bedre flow, gik det op for de unge hvad øvelsen muliggjorde; at lufte for ventilen og komme ud med al det indestængte. Pludselig var det som om at de unge virkelig blev frustreret over de kritiske udkast de kom ud med. Det var vigtigt for nedskrivningen af de unges formuleringer at de blev formuleret konsekvent kritiske. Dog var der mange af de unges udkast der blev formuleret som; flere hyggesteder og det er jo fx mere et udtryk for et ønske eller et behov men så blev det omformuleret til; der mangler flere hyggesteder. Øvelsen og grebet i metoden skulle lige oversættes til informanterne! Men efterhånden faldt der mange negative udsagn og der kom virkelig mange udsagn, som blev taget op i gruppen. Flere af udsagnene blev bekræftet med beslægtede udsagn fra andre i gruppen og de første tegn på tematikker begyndte at vise sig. Efter en god ½ times kritikfase hvor der kom rigtig mange vinkler, og tydelige samt usagte temaer på hvad der er kritisk ved byen, skulle de unge udvælge hvad de ønskede at arbejde videre med i fantasifasen. De fik hver et rundt klistermærker, de skulle male i en farve og sætte ud for det kritikpunkt de ønskede at arbejde videre med. Det blev så til 10 forskellige kritikpunkter, der alle skulle søges vendt til positive udkast i fantasifasen. Egentlig lidt sjovt at der ikke var to der satte et klistermærke ved samme kritikpunkt men at alle valgte et hver. Måske et udtryk for at de ikke ville være efterabere eller bare at de hver især prioriterede forskelligt. De kritikpunkter de unge ønskede at arbejde videre med var: Maribo mangler identitet/personlighed Der mangler flere turisme muligheder/mangel på information Der mangler et spillested (på hele Lolland) Der mangler flere hyggesteder Ingen grund til at være her/mangler noget nyt Negativ italesættelse/træt at andres omtale af vores sted som udkantsdanmark Black Cobra/HA er kommet til området (for at sidde på narkotikamarkedet)

4 Folk har en negativ indgangsvinkel til tingene dårlig offentlig transport ingen skabertrang- ligegladhed- egoisme Det føltes en anelse grænseoverskridende at komme udefra og så, selvom det jo er en del af metoden, at skulle diktere eller anspore de unge til at sætte ord på det mest negative ved deres by. Måske er det fordi, der i forvejen er så mange der taler grimt om yderområderne og at de under det første møde med dem, selv pointerede at de var trætte af udefrakommendes fordomme om Lolland. Måske dette kan være årsagen til at de til at begynde med var lidt forbeholdne for at fyre kritikken af. Det kom de dog efter, lidt efter lidt. Fantasifasen Inden de unge skulle træde ind i det utopiske mindset lavede vi en lille fysisk øvelse hvor vi stod i en rundkreds og simulerede forskellige vejrfænomener som en slags kanon eller bølge. Egentlig havde vi i sinde at lave en leg der mere konkret skulle udfordre deres forestillingsevne og fantasi men den kropslige øvelse med at stå oprejst og i en rundkreds gav et godt afbræk til de brainstorm øvelser der prægede det meste af dagen. Samtidig var målet med øvelsen at ændre mindset hos deltagerne fra det kritiske til det utopiske og drømmende. Som tema gik vi fra at formulere et konkret fantasispørgsmål til de unge til at åbne mere bredt op for fantasirunden. Vi havde talt om at stille spørgsmålet: Hvordan ser Plantagen, kulturhus for unge, ud i fremtiden? Til mere generelt at svare på de kritiske udkast der under kritikfasen kom frem, for derefter til sidst at vælge to-tre fantasiudkast der skulle gennem en virkelighedsfase. Fantasifasen, viste sig intet mindre end fantastisk! Til at begynde med var det, ligesom i kritikfasen lidt abstrakt. Mange kom til at begynde med, med forslag der var meget realistiske og uden overdrevet fantasi. For eksempel gik formuleringer såsom; man kunne på månedsbasis forsøge at igen. Vi som facilitatorer måtte uddybe at man kunne formulere sin vildeste fantasi i denne fase og efter denne præcisering af det utopiske, at det ikke nødvendigvis skulle være realisérbare fantasiforslag, begyndte de unge at lege med. Undervejs grines der og det lader til at alle har det sjovt med øvelsen. Nogle af de

5 unge er mere aktive end andre, men ingen er passive. Den yngste deltager går i 8. klasse og som vi kender fra det første indledende møde, er lidt mere forbeholden men absolut begejstret og deltagende i dynamikken. Der bakkes op via positiv mimik selvom der ikke kommer ligeså mange forslag som hos de andre. Det er meget fantasifulde og fjollede forslag der kommer op og for det meste, ytrer deltagerne, kva reglerne om ingen kritik eller diskussion i fantasifasen, positivt overfor hinandens udtalelser og supplerer og bygger videre på de forskellige udkast. Fx. bliver forslaget om et rastamiljø suppleret med coffeeshops i Maribo og Bukse-fri dag suppleres af Ja, nudist-dag!. Da fx. én pige foreslår flere aktiviteter på Maribo sø, supplerer flere forslaget med nye aktiviteter og viser et flair for at bakke hinandens idéer op. Det var som at de unge helt automatisk kommer ind på at besvare deres kritikpunkter med utopiske udkast. Til tider kommer vi, i begejstring som facilitatorer til at overfortolke de unges udsagn. Her var det vigtigt at vi fik korrigeret på hinanden og ikke fik skrevet misvisende eller ledende stikord på vægavisen, som de unge ikke nødvendigvis kunne relatere sig til. Fx. med Riv alt ned fra hylderne i Netto forslaget der vækker kortvarig bekymring hos deltageren. Samtidig blev der tolket for meget på udsagnet flere fagelige arrangementer man kunne skrive på sit C.V og vi rettede dette til, så det stemte overens med deltagerens udsagn. Reglerne, der blev præsenteret til at begynde med og hængt op på store plancher, blev også til tider overskredet. Fx. ved nogles forslag, ytrer andre sig negativt som fx.: Det findes allerede! etc. Den ene fra Den Gyldne Banan lader til at kede sig lidt, måske var vedkommende bare træt eller uoplagt men det kan også tænkes at han måske havde forestillet sig at workshoppen skulle handle mere specifikt om Plantagen og derfor synes alt det andet er irrelevant. Fantasifasen forløb glidende på legende vis og sluttedes af i takt med at der ikke strømmede flere forslag ind. Selvom enkelte af de unge fortsatte med flere forslag løbende, selv ind i virkeliggørelsesfasen. Før de unge kunne få et velfortjent hvil, et stykke kage (og en cigaret) blev de bedt om at sidde to og to mens de summede over alle de vilde og fantasifulde udkast fasen fik mobiliseret. Dernæst skulle de, som i forrige runde, med de runde stickers, udvælge hvilke fantasiudkast de hver især ønskede skulle gå videre i virkeliggørelsesfasen. De fantasipunkter de unge ønskede at arbejde videre med i virkegørelsesfasen var: Comedy Zoo på Lolland

6 Nyt motto: Intet er vildere end Lolland Togene pyntes - fx mega jul i Maribo Åbent kunstmiljø - konstant nyskabende Lolland Alle hjælper alle, gir high fives og alle er åbne fredagsrock med upcoming kunstnere faste events, fx 1 dag i ugen med foredrag, forestillinger ect. alle rydder op app med info om alt aktivitet på Lolland Virkeliggørelsesfasen Under virkeliggørelsesfasen kommer de unges engagement for alvor konkret i spil. Det havde vi en forventning om også ud fra de andre faser hvor udsagnene i starten havde karakter af realistiske realiserbare ideer. I denne fase er der mere tid til at de unge kan fordybe sig. Det gav derfor god mening at danne to undergrupper med fem unge i hver. Fordi der var mange forslag der kunne gå ind under nogle samlede kategorier tegnede der sig et billede på at de to grupper, på egen opfordring gerne ville beskæftige sig med hhv. temaerne: 1. Åben tilgang - information og det at samle folk 2. Flere faste events Målet med ovenstående temaer skulle favne de unges idéer og skabe et nyt mind set, mere positivitet, at flere tager ansvar og hjælper hinanden, danne rammen om at møde hinanden i byen. Temaer som gik igen hos de unge undervejs i hele fremtidsværkstedet. Under virkeliggørelsesfasen bliver de unge stillet realistisk ansigt til ansigt med de forslag de har udarbejdet. Dette skaber rum for diskussion og fordybelse ud fra begge brainstorm runder. De unge fordeler sig selv, ind på det emne, de føler mest for og får så udleveret plakater, skriveredskaber og post-it s til på kreativ vis at understøtte deres tanker for at realisere deres ønsker. Mens de unge sidder på gulvet i de to forskellige grupper, opstår en ivrig og energisk stemning. Man mærker virkelig hvordan rummet er skabt og der bliver udtænkt ideer og

7 samarbejdet på tværs af deltagerne. De er på tid blevet sat til, fordelt mellem dem, at udarbejde forslag til punkterne: lokale ressourcer? hvem tager ansvar for at det bliver en realitet? financiering (symbolsk egenbetaling for events)? Her nævnes klippekort, gavekort, mobilepay, frivillighed + frynsegoder. Hvordan imødegår vi modstand? Skal det offentliggøres? Hvordan skabes et rum, hvor alle har lyst til at komme og bidrage/tage ansvar? For derefter i plenum at arbejde igennem de næste skridt der omhandler: Løsningsforslag? Eksempelvis finansieringsmuligheder Strategier? eks et hus/rum for møder, en aftale om at måtte komme på Plantagen igen inden det står færdigt, en start-event, hvor alle kan bidrage til åbningen kom og sæt dit præg på bygningen Hvem gør hvad: lave invitation til næste møde, tænke i optakt til åbningen af Plantagen - skabe opmærksomhed og interesse for stedet Foreløbig aktionsplan: tænke informationskanaler - medier (FB side), mund til mund, fysiske invitationer på ungdomsinstituioner og uddannelsesinstitutioner i byen, andre præsentationer; optagelser af byggeriet med GO Pro kamera (så alle kan følge med i udviklingen) Næste skridt: promovér mulighederne, holde kontakt til folk i byen, gøre byen opmærksom på, at vi eksisterer. De unge taler om at tage på besøg på de forskellige gymnasier, komme ud i hver klasse og CELF (Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster) Styregrupper: (i plenum findes der frem til, at der skal oprettes..) o o o en gruppe af tovholdere (Den Gyldne Banan): etablerer næste møde og sender invitation ud en krea-gruppe (video/billeder ect.) en PR/kommunikationsgruppe: Hele seancen (virkeliggørelsesfasen) filmes af Kim, og Brian, der styrer den en smule forstyrrende mikrofon og kamera.

8 På trods af dette er de unge gode til at køre på, og der opstår en inspirerende dynamik under virkeliggørelsesfasen. Men også lidt splittelse til at begynde med. Der opstår en smule modstand fra Emil (fra Den Gyldne Banan), fordi han ikke helt kan se ræson i at tale om anvendelse og renovering af Plantagen FØR økonomien er på plads. Emil understreger, at før man kan gå videre med noget som helst, skak de vente til Real Danias midler fra puljen Underværker bliver fordelt, så stedet er sikret fremadrettede midler. Det er positivt at Emil har sin realitetssans for øje, men også lidt en blokering for de andre unge, der sidder inde med mange gode idéer til, hvordan man etapevis kan kickstarte projektet. Under punktet strategier nævnes istandsættelsen af huset, hvor renovationen ifølge Emil ikke kan lade sig gøre i vinterhalvåret og at det derfor er for tidligt at afholde events. Emil anbefaler indledningsvist først at mødes, når stedet er færdigbygget. Her er de andre unge uenige, argumentet er, at der er andre opgaver at tage fat i inden huset står fix og færdigt. Eksempelvis forskellige kommunikationsopgaver, som bl.a. kan sikre, at flere unge i byen bliver opmærksomme på stedet. Simone bød også ind med tanken om et idékredsløb, som skulle udspille sig på den væg ved Maribo station; En idevæg i stedet for en reklamevæg, lød den originale tanke. Der er ellers bred konsensus om at der sagtens kan begyndes et godt stykke forarbejde inden pengene fra Real Dania ruller ind. Fx. er den gule café hvor de unge sidder, modsat det store rå ikke isolerede koncertlokale, opvarmet, isoleret og klar til at gå igang med enten, at rive en planlagt væg ned eller bare male den, omdiskuterede farve over. De unge deler alle holdningen og drivkraften til at deltage i den spæde opstart af tilblivelsen af Plantagen. De unge foreslår at lave en decideret facebook side hvor processen kunne dokumenteres og frivillige hænder kunne melde sig til som arbejdskraft. De unge taler om at jo før, jo bedre at tage del og ansvar for projektet så ejerskabet etableres fra begyndelsen. Samtidig skete der en interessant tankestrøm undervejs. Facebook siden skulle ikke bare likes og deles som alle andre facebook sider. Ideen var at man ikke blot støttede projektet gennem at like, men det at tage del i projektet ligeså meget gik ud på at involvere

9 sig i projektet, at slå ting op på facebook siden, komme med forslag osv. Støtten ligger i at man deltager selv. Dermed er kimen til at brugerdrevet kulturhus lagt og det var meget spændende at følge denne proces på tæt hold. Tanken bliver uddybet med ideer om at folk der besøger stedet, skal opfordres til at tage møbler eller andet inventar med når de besøger huset. Således vil stedet blive et samlingssted for forskellige stilarter og bidrag. Samtidig var det en overraskelse at Julie og Ida ikke havde set den store rå stationsbygning før nu. Dette fordi de begge også har deltaget i Go Local projektet og kender folkene bag Den Gyldne Banan. Ikke desto mindre ligger der et potentiale for yderligere deltagelse og ejerskab. De to blev nemlig meget opløftede da de så rummet og dets rå industrielle karakter. Undervejs i processen pointeres det også at det ikke kun er unge mennesker der er velkomne i processen omkring tilblivelse af kulturhuset. De ældre frivillige skal også bydes indenfor hvis de ønsker at bidrage. Dette element, med frivillighed er væsentligt at understrege, fordi mange forældre ses som en ressource for mange af de unges projekter. Det udvikler sig til en diskussion om hvem der er velkommen på stedet og hvad det er for et rum der er ved at blive skabt. Der er bred enighed om at alle skal være velkomne i det nye hus. Et hus som også kunne virke samlende på foreninger, netværk med videre i byen. I forhold til realisering af Plantagen, taler de unge pludselig om aldersbegrænsning jf. brug af Plantagen, i forbindelse med hvis der fx. bredt skulle blive formidlet ud at et nyt sted for unge er under opsejling. Emil og co. nævner nemlig, og har gjort det ved tidligere møder herunder walk and talk, at de selv, d.v.s alders -eller brugergruppen fra 1.g og til de flytter væk fra Lolland, desperat mangler et fristed for kultur- og fornøjelsesaktiviteter. På et tidspunkt omtaler Emil, Plantagen som et utopia for unge mennesker og at de havde talt om under renoveringsfasen at installere et go-pro kamera i et hjørne af rummet og så filme hele processen for at lave en fast-mode fra start til slut, og bruge filmen som en reklame for Plantagen- med en overskrift i stil med: Nu er det din tur til at præge Plantagen! Der aftales i plenum at etablere nogle forskellige styregrupper for processen omkring Plantagen. Efterfølgende har Simone, lagt listen over styregrupper op på facebook

10 gruppen, så deltagerne og interesserede kan melde sig på den gruppe de føler for. Den Gyldne Banan, tager på sig at være tovholdere, dem der samler trådene, for den overordnede kommunikation, da de i forvejen har kontakt til Kim fra LFTV. Emil siger med et smil på læben, at deres rolle bliver et mekka for information. De unge får uofficielt aftalt et nyt møde. Nogle er villige til allerede at mødes igen i december men efter flertal besluttedes det at forsøge at mødes igen i januar Mødet slutter med at den lokale presse kigger forbi og journalisten spørger to fra Den Gyldne Banan om hvad de har fået ud af dagen. De svarer at de har fået et overblik over processen og nu bedre ved hvad de skal gøre fremadrettet. Det at de unge er så engagerede i hele opstartsfasen kan tolkes som et tydeligt tegn på at de virkelig savner at skabe noget sammen, som en homogen gruppe. At danne fællesskaber der strækker sig længere end at mødes på det lokale værtshus eller deltage i forældede gymnasietraditioner, som de fx. nævner omkring det med at smide folk i søen -dagen på første skoledag. De vil have mere meningsfulde og kontinuerlig stimulans og aktiviteter. At de desuden gerne, fysisk, vil bygge stedet op fra bunden, kan også være et udtryk for en udpræget D.I.Y (do it yourself) tilgang, som nogle af de unge også praktiserede på Orange Innovations Made Festival, hvor en håndfuld af de unge var repræsenteret med Camilla Nissens Go Local Camp i august måned. I den forbindelse fortæller Emil, hvordan de rent faktisk, fik afprøvet den ønskelige Batman-projektør, spillestedet drømmer om kan kaste lys og info over Lollands nattehimmel under koncerter. At de selv vil forme stedet fra den spæde start, kan desuden anskues ud fra en ultimativ bottom-up tilgang, der både muliggør et øget ejerskab til stedet fra begyndelsen fordi de simpelthen vælger at tage sagen i egen hånd og ikke nødvendigvis vente på kommunale eller almennyttige midler. Det er egentlig lidt bemærkelsesværdigt at de unge i kritikfasen, understreger at der ingen fede aktiviteter er om vinteren og at der så står et glimrende udrustet lokale med både varme, vand og wc faciliteter til fri afbenyttelse. Omtalte lokale, er den gule café men som i skrivende stund er udlånt til en række håndværkere, der gennem et beskæftigelsesprogram, hjælper til med at bygge lidt på Mediestationen. Det virker bare lidt fjollet at de unge står og fryser udenfor, mens de venter på det sparsomme offentlige trafiknetværk (mange tog går kun én gang i timen) og ikke engang

11 kan komme på toilettet, fordi der, i følge Kim Hemmingsen, er stridighed mellem Banedanmark og Lolland Kommune om hvis ansvar det er, at sørge for de rejsendes adgang til toilet. Her er det jo skide sejt, at en fyr som Kim, der er nabo til stationsområdet, ser de unges frustration i øjenhøjde og dermed selv påtager sig et civilt ansvar og løfter en opgave der potentielt, i hvert fald i rigere kommuner ville have haft kommunalt opbakning. Tjekliste for, hvordan man kan lave brugbare feltnoter (Nielsen 2009: 320): 1. Rammen: Fokus på omgivelser og kontekst Rammen for fremtidsværkstedet er et ca. 20 m2 stort lokale i en gul lys farve. Rummet bruges til daglig af nogle håndværkere som er i gang med at renovere stationsbygningen. Der er relativt varmt inde i rummet da to store radiatorer, synes at køre på fuld knald uanset hvilken vej der drejes på termostaten. Rummet er tiltænkt en fremtidig rolle som cafe, som drives af de unge. Rummet er derfor en central del af de unges drøm om et nyt ungdomshus med tilhørende spillested og cafe. 2. Deltagerne: Hvem deltagerne er og hvad er deres roller? Der er i alt dukket 4 drenge og 6 piger op til fremtidsværkstedet. Aldersmæssigt spænder gruppen fra ca år. De bor langt fra alle, i selve byen Maribo. Flere bor, som de selv siger det, på landet. De fleste har langt hjem enten med offentlig transport eller scooter. Dog har de alle et tilhørsforhold til byen, de fleste gennem deres studietid på Maribo Gymnasium. 3. Aktivitet og interaktion: Hvordan interagerer deltagerne med aktiviteten og med hinanden? Der opstår til tider lidt rigeligt med drillerier. Måske dette bare er et udtryk for lidt teenage flirteri. I perioder er nogle deltagere ganske passive. Hvad mon ligger til grund for det? Evt. generel teenage træthed, måske nogen har været ude og feste aftenen inde, der jo var en lørdag.

12 Det lader til at de fleste deltagere på kryds eller tværs kender hinanden, men som der tidligere er hørt blandt de unge, ved alle hvem hinanden er fra både bybilledet og fra Maribo Gymnasium. Det lader til at alle de unge kommer fint overens på trods af interesseforskelle, fx. musik, mad/dyrkning, kunst etc. Enkelte deltagere, fx. den meget yngre Selma dukker alligevel op til fremtidsværkstedet på trods ikke at være overvældende deltagende til det indledende møde med de unge i oktober. Det er måske et udtryk for at hun alligevel, føler et stort behov for at få indflydelse og dermed finde sin plads blandt de andre lidt ældre deltagere. 4. Hyppighed og variation: Fokus på om der er et emne, der er tilbagevendende og virker unikt Der henvises ofte til Mona og Pinden (begge lokale værtshuse i Maribo), som steder hvor de unge kommer men mere i mangel af bedre end af kvalitetstilbud til unge Hyldedalen dukker også op adskillige gange som et sted der har stor værdi for de unge samt Maribo-søerne, der også er et af områdets store vartegn. Aktiviteter for unge- både konkrete events men også et fysisk sted dukker kontinuerligt op Utryghed som emne var på en måde overraskende - på trods af byens størrelse forekommer der stadig utryghed blandt de unge - Simone bryder sig ikke om fulderikkerne, når hun er på vej hjem fra Pinden eller venter ved stationen, der tvinger én til at sidde udenfor, fordi de lukker ventesalen af om eftermiddagen - også den nyligt ankomne bandekriminalitet m. Black Cobra/HA gør Emil vred, de maser sig ind på deres område og skaber utryghed. Selma pointere området ved Museet og Stationen som utryg. 5. Subtile faktorer: Fokus på hvad, der ikke bliver sagt verbalt, men formodes udtrykt i en kontekst, som deltagerne ikke selv kan forklare.

13 Nielsen, Warming, H. (2009) Deltagende observation. I Teknikker i Samfundsvidenskaberne. Redigeret af Fuglesang, Lars, Hagedorn-Rasmussen & Bitsch Olsen, Poul, , Roskilde Universitetsforlag, 1.udgave, 2.oplag Åbent hus efter Fremtidsværkstedet De unge fra Den Gyldne Banan, fremstår ret medievante og får tilsyneladende lavet en god reportage med den fremmødte journalist. De stiller op til billeder inde i Plantagens store rå rum, der skal huse scene og koncertfaciliteterne. Også os, som facilitatorer (Ole tager tjansen), får lov at tale med journalisten. På trods af at vi formidlede budskabet om dagens begivenheder, hhv. den officielle åbne fremvisning kl.16.30, bredt ud, var det sparsomt hvor mange, der dukkede op. Omkring 5 mennesker dukkede op, hhv. bekendte til Kim, forældre og søskende til deltagerne. Den, af Kim Hemmingsen, tidligere omtalte Banan-mor, mor til én af de unge fra foreningen og lidt småsøskende dukkede også op til fremvisningen fra kl Flere af de unges forældre bakker op omkring projektet med at etablere flere aktiviteter for unge i Maribo. Til gengæld var det super sejt at de unge blev hele dagen ud og de sidste smuttede hen mod kl.18. De unge hjalp med at rydde op efter det åbne arrangement og var glade for at få resten af både sandwich og kage med til vejen hjem. De unge synes, foruden Kim og Brian, der selv var meget begejstrede for deres installation af black box ude på toilettet med spot og kamerastativ, at det var underholdende med et lille testimony indslag og fik alle en tur på toilettet, til at komme med vinkler på hvordan dagen var gået og hvordan Plantagen kan fungere som sted for unge. Under Kims afslutningstale på en lille scene, takker han særligt os RUC studerende, for at have vendt interessen mod Maribo. Så får det pludselig en større betydning for projektet, at indsatsen anerkendes og at vores ressourcer værdsættes.

14

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde.

Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde nogle visioner for fremtidens seniorområde. Notatark Sagsnr. 27.35.00-P05-1-13 Sagsbehandler Kim B. Rosenkilde marts.2013 Temadag fremtidens seniorområde. Baggrund På nogle møder i udvalget har man drøftet forslag til en proces for at udarbejde

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade

Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Marts 2014 Hit med Sangen Musik i Lundtoftegade Rapportering af udviklingsprojekt støttet af Ensomme Gamles Værn Gennemført 4. marts 17. december 2013 Af Hans-Christian Enggaard Jepsen Seniormusik København

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen

DIALOGMØDE. udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen DIALOGMØDE udarbejdet i samarbejde med Servicestyrelsen De væsentligste pointer fra Dialogmødet: 1. Trivselsmetoden er et afsæt for dialog og samarbejde mellem forældre, daginstitution og socialrådgiver

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse

PND. protein nedbrydnings defekt foreningen. Projektbeskrivelse PND protein nedbrydnings defekt foreningen Projektbeskrivelse - fokusprojekt 2014 Vi er PND-foreningen (Protein Nedbrydnings Defekt foreningen), en lille patientforening hvor alle vores medlemmer primært

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE

INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE INFORMATION OM ANSØGNING TIL 100 TIMERS BASIS- YOGALÆRERUDDANNELSE Før du ansøger: Yoga kan være mange ting. Der er mange stilarter og endnu flere måder at undervise yoga. Hvis du overvejer at uddanne

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere