BILAG 16. Observationer fra fremtidsværkstedet ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 16. Observationer fra fremtidsværkstedet (16.11.2014)"

Transkript

1 BILAG 16 Observationer fra fremtidsværkstedet ( ) Feltnoterne beskriver vores observationer fra fremtidsværkstedet. Observationerne er vigtige i dokumentationen af værkstedet, ligesom at kvaliteten af værkstedet kan vurderes ud fra observationerne. Som en metodisk ramme til observationerne har vi ladet os inspirere af Nielsen (2009): Deltagende Observation fra bogen Teknikker i samfundsvidenskaberne. Observationerne understøttes af båndet materiale fra realiseringsfasen foretaget af Kim Hemmingsen fra LFTV. Forberedelse inden værkstedets start Vi havde aftalt at mødes med Simone, én af de unge, ved den lokale Netto i Maribo for at hente de æbleskiver og frugt hun havde fået sin arbejdsplads Netto til at sponsorere. Dette i sig selv, indikerer et stort engagement og velvilje. Simone kørte sammen med os fra Netto og hen til Plantagen, hvor vi skulle mødes med Kim Hemmingsen kl.11. På Plantagen ventede Benjamin og Emil, de to tovholdere fra Den Gyldne Banan. Kim og tvkollega Brian virkede spændte og ovenud begejstrede for dagens begivenhed. Deltagerne, de unge, var inviteret til kl.12, og grundet det lidt stramme program, var det første vi gjorde at skabe os et overblik over hvilke rum, deltagerne skulle besætte. Den gode Produktionsskole, samarbejdspartner til Plantage projektet, havde i den grad stillet sin hjælp til rådighed. En yderst sympatisk medarbejder-elev havde mødt tidligt ind samme søndag, for at producere 38 sandwiches, lavet 5 liter kaffe og bagt to forskellige slags kager anrettet fint på fade. Fordi vi var usikre hvorvidt, hvor mange deltagere/unge der ville dukke op (ca. 19 var tilmeldt facebook gruppen og Den Gyldne Banan havde både formidlet ud til deres netværk på Musikskolen, også samarbejdspartner til Plantagen og på deres egen facebook side) ville vi helgardere os og evt. dele gruppen op i to eller være i det store lokale på Produktionsskolen. Dette gik vi hurtigt væk fra da produktionsskolens omgivelser fremstod køligere og mere upersonlige end den gule café i Plantagen, oprindeligt tiltænkt til afviklingen. Afgørende var det at lokalet på Produktionsskolen havde skråvægge hvilket umuliggjorde vægavisens tilblivelse. Det betød desuden noget at de

2 unge fik set, og på egen krop oplevede, at være til stede i den selv samme bygning, hvor planerne om realiseringen af ungdomshuset i Maribo udspiller sig. Vi synes det var optimalt at de unge sad og tænkte fremtidsscenarier i det rum, hvor projektet potentielt kan blive realiseret. Efter at have besluttet os for og satset på at ikke blive overrendt af for mange engagerede unge, gik vi i gang med at indrette lokalet. Både Simone, Emil og Benjamin var meget behjælpelige med at arrangere stole og flytte borde, samt at feje! Endnu et vidne om arrangementet hos de unge og samtidig meget positivt jf. metoden at de unge er med til at indrette rummet, som fremtidsværkstedet afvikles i. Da klokken nærmer sig starttidspunktet for introduktionen er gruppen af unge oppe på 9 deltagere med én på vej med toget. Det viser sig at vores bekymringer omkring for mange deltagere erstattes af potentielt, for få. Men som Jonas havde stillet os fortrøstningsfulde med; et fremtidsværksted med 7 deltagere kan sagtens blive et rigtig godt værksted. Det må man sige det blev! Kim, Brian og Elsebeth fra Mediestationen, ville gerne, foruden en black box, der skulle præsentere de unges output fra dagen efter fremtidsværkstedet, dokumentere dagen med en lille film. De fik derfor lov til hhv. under introduktionen og til sidst under virkeliggørelsesfasen at filme værkstedsprocessen. Egentlig ville vi ikke have tilladt at der blev filmet under værkstedets faser men eftersom vi oplevede at de unge følte sig trygge og godt tilpas i frirummet, tillod vi Kim og co. at få optagelserne i hus. Der foreligger også den faktor at Kim og co. jo gerne vil bruge materialet for at skabe awareness og pr. for projektet, der i sidste ende vil komme de unge til gode. Ikke at der skal gås på kompromis med den metodiske integritet men at det må være et spørgsmål om afvejning i øjeblikket. Fremtidsværkstedet Kritikfasen Vi ventede på den sidste deltager, så der forekom lidt dead air inden præsentationen kunne begynde, hvor vi facilitatorer gik lidt frem og tilbage men hvor der var tid til at small talk og spise sandwiches. Vi vidste på forhånd at programmet ville blive lidt udskudt og at

3 én deltager mere ville ankomme midt i kritikfasen. Til at begynde med var det lidt uhåndgribeligt for de unge at forstå formålet med kritikfasen. Det var som om det ikke var helt konkret nok, at vi fremlagde scenariet: Det værste ved Maribo. Nævn alle de ting i virkelig ikke bryder jer om ved byen. Til at begynde med kom forslagene med lange mellemrum og der var ofte lidt pinlig tavshed. Det var nok primært for vores, som facilitatorers, vedkommede. Lidt efter lidt og med bedre flow, gik det op for de unge hvad øvelsen muliggjorde; at lufte for ventilen og komme ud med al det indestængte. Pludselig var det som om at de unge virkelig blev frustreret over de kritiske udkast de kom ud med. Det var vigtigt for nedskrivningen af de unges formuleringer at de blev formuleret konsekvent kritiske. Dog var der mange af de unges udkast der blev formuleret som; flere hyggesteder og det er jo fx mere et udtryk for et ønske eller et behov men så blev det omformuleret til; der mangler flere hyggesteder. Øvelsen og grebet i metoden skulle lige oversættes til informanterne! Men efterhånden faldt der mange negative udsagn og der kom virkelig mange udsagn, som blev taget op i gruppen. Flere af udsagnene blev bekræftet med beslægtede udsagn fra andre i gruppen og de første tegn på tematikker begyndte at vise sig. Efter en god ½ times kritikfase hvor der kom rigtig mange vinkler, og tydelige samt usagte temaer på hvad der er kritisk ved byen, skulle de unge udvælge hvad de ønskede at arbejde videre med i fantasifasen. De fik hver et rundt klistermærker, de skulle male i en farve og sætte ud for det kritikpunkt de ønskede at arbejde videre med. Det blev så til 10 forskellige kritikpunkter, der alle skulle søges vendt til positive udkast i fantasifasen. Egentlig lidt sjovt at der ikke var to der satte et klistermærke ved samme kritikpunkt men at alle valgte et hver. Måske et udtryk for at de ikke ville være efterabere eller bare at de hver især prioriterede forskelligt. De kritikpunkter de unge ønskede at arbejde videre med var: Maribo mangler identitet/personlighed Der mangler flere turisme muligheder/mangel på information Der mangler et spillested (på hele Lolland) Der mangler flere hyggesteder Ingen grund til at være her/mangler noget nyt Negativ italesættelse/træt at andres omtale af vores sted som udkantsdanmark Black Cobra/HA er kommet til området (for at sidde på narkotikamarkedet)

4 Folk har en negativ indgangsvinkel til tingene dårlig offentlig transport ingen skabertrang- ligegladhed- egoisme Det føltes en anelse grænseoverskridende at komme udefra og så, selvom det jo er en del af metoden, at skulle diktere eller anspore de unge til at sætte ord på det mest negative ved deres by. Måske er det fordi, der i forvejen er så mange der taler grimt om yderområderne og at de under det første møde med dem, selv pointerede at de var trætte af udefrakommendes fordomme om Lolland. Måske dette kan være årsagen til at de til at begynde med var lidt forbeholdne for at fyre kritikken af. Det kom de dog efter, lidt efter lidt. Fantasifasen Inden de unge skulle træde ind i det utopiske mindset lavede vi en lille fysisk øvelse hvor vi stod i en rundkreds og simulerede forskellige vejrfænomener som en slags kanon eller bølge. Egentlig havde vi i sinde at lave en leg der mere konkret skulle udfordre deres forestillingsevne og fantasi men den kropslige øvelse med at stå oprejst og i en rundkreds gav et godt afbræk til de brainstorm øvelser der prægede det meste af dagen. Samtidig var målet med øvelsen at ændre mindset hos deltagerne fra det kritiske til det utopiske og drømmende. Som tema gik vi fra at formulere et konkret fantasispørgsmål til de unge til at åbne mere bredt op for fantasirunden. Vi havde talt om at stille spørgsmålet: Hvordan ser Plantagen, kulturhus for unge, ud i fremtiden? Til mere generelt at svare på de kritiske udkast der under kritikfasen kom frem, for derefter til sidst at vælge to-tre fantasiudkast der skulle gennem en virkelighedsfase. Fantasifasen, viste sig intet mindre end fantastisk! Til at begynde med var det, ligesom i kritikfasen lidt abstrakt. Mange kom til at begynde med, med forslag der var meget realistiske og uden overdrevet fantasi. For eksempel gik formuleringer såsom; man kunne på månedsbasis forsøge at igen. Vi som facilitatorer måtte uddybe at man kunne formulere sin vildeste fantasi i denne fase og efter denne præcisering af det utopiske, at det ikke nødvendigvis skulle være realisérbare fantasiforslag, begyndte de unge at lege med. Undervejs grines der og det lader til at alle har det sjovt med øvelsen. Nogle af de

5 unge er mere aktive end andre, men ingen er passive. Den yngste deltager går i 8. klasse og som vi kender fra det første indledende møde, er lidt mere forbeholden men absolut begejstret og deltagende i dynamikken. Der bakkes op via positiv mimik selvom der ikke kommer ligeså mange forslag som hos de andre. Det er meget fantasifulde og fjollede forslag der kommer op og for det meste, ytrer deltagerne, kva reglerne om ingen kritik eller diskussion i fantasifasen, positivt overfor hinandens udtalelser og supplerer og bygger videre på de forskellige udkast. Fx. bliver forslaget om et rastamiljø suppleret med coffeeshops i Maribo og Bukse-fri dag suppleres af Ja, nudist-dag!. Da fx. én pige foreslår flere aktiviteter på Maribo sø, supplerer flere forslaget med nye aktiviteter og viser et flair for at bakke hinandens idéer op. Det var som at de unge helt automatisk kommer ind på at besvare deres kritikpunkter med utopiske udkast. Til tider kommer vi, i begejstring som facilitatorer til at overfortolke de unges udsagn. Her var det vigtigt at vi fik korrigeret på hinanden og ikke fik skrevet misvisende eller ledende stikord på vægavisen, som de unge ikke nødvendigvis kunne relatere sig til. Fx. med Riv alt ned fra hylderne i Netto forslaget der vækker kortvarig bekymring hos deltageren. Samtidig blev der tolket for meget på udsagnet flere fagelige arrangementer man kunne skrive på sit C.V og vi rettede dette til, så det stemte overens med deltagerens udsagn. Reglerne, der blev præsenteret til at begynde med og hængt op på store plancher, blev også til tider overskredet. Fx. ved nogles forslag, ytrer andre sig negativt som fx.: Det findes allerede! etc. Den ene fra Den Gyldne Banan lader til at kede sig lidt, måske var vedkommende bare træt eller uoplagt men det kan også tænkes at han måske havde forestillet sig at workshoppen skulle handle mere specifikt om Plantagen og derfor synes alt det andet er irrelevant. Fantasifasen forløb glidende på legende vis og sluttedes af i takt med at der ikke strømmede flere forslag ind. Selvom enkelte af de unge fortsatte med flere forslag løbende, selv ind i virkeliggørelsesfasen. Før de unge kunne få et velfortjent hvil, et stykke kage (og en cigaret) blev de bedt om at sidde to og to mens de summede over alle de vilde og fantasifulde udkast fasen fik mobiliseret. Dernæst skulle de, som i forrige runde, med de runde stickers, udvælge hvilke fantasiudkast de hver især ønskede skulle gå videre i virkeliggørelsesfasen. De fantasipunkter de unge ønskede at arbejde videre med i virkegørelsesfasen var: Comedy Zoo på Lolland

6 Nyt motto: Intet er vildere end Lolland Togene pyntes - fx mega jul i Maribo Åbent kunstmiljø - konstant nyskabende Lolland Alle hjælper alle, gir high fives og alle er åbne fredagsrock med upcoming kunstnere faste events, fx 1 dag i ugen med foredrag, forestillinger ect. alle rydder op app med info om alt aktivitet på Lolland Virkeliggørelsesfasen Under virkeliggørelsesfasen kommer de unges engagement for alvor konkret i spil. Det havde vi en forventning om også ud fra de andre faser hvor udsagnene i starten havde karakter af realistiske realiserbare ideer. I denne fase er der mere tid til at de unge kan fordybe sig. Det gav derfor god mening at danne to undergrupper med fem unge i hver. Fordi der var mange forslag der kunne gå ind under nogle samlede kategorier tegnede der sig et billede på at de to grupper, på egen opfordring gerne ville beskæftige sig med hhv. temaerne: 1. Åben tilgang - information og det at samle folk 2. Flere faste events Målet med ovenstående temaer skulle favne de unges idéer og skabe et nyt mind set, mere positivitet, at flere tager ansvar og hjælper hinanden, danne rammen om at møde hinanden i byen. Temaer som gik igen hos de unge undervejs i hele fremtidsværkstedet. Under virkeliggørelsesfasen bliver de unge stillet realistisk ansigt til ansigt med de forslag de har udarbejdet. Dette skaber rum for diskussion og fordybelse ud fra begge brainstorm runder. De unge fordeler sig selv, ind på det emne, de føler mest for og får så udleveret plakater, skriveredskaber og post-it s til på kreativ vis at understøtte deres tanker for at realisere deres ønsker. Mens de unge sidder på gulvet i de to forskellige grupper, opstår en ivrig og energisk stemning. Man mærker virkelig hvordan rummet er skabt og der bliver udtænkt ideer og

7 samarbejdet på tværs af deltagerne. De er på tid blevet sat til, fordelt mellem dem, at udarbejde forslag til punkterne: lokale ressourcer? hvem tager ansvar for at det bliver en realitet? financiering (symbolsk egenbetaling for events)? Her nævnes klippekort, gavekort, mobilepay, frivillighed + frynsegoder. Hvordan imødegår vi modstand? Skal det offentliggøres? Hvordan skabes et rum, hvor alle har lyst til at komme og bidrage/tage ansvar? For derefter i plenum at arbejde igennem de næste skridt der omhandler: Løsningsforslag? Eksempelvis finansieringsmuligheder Strategier? eks et hus/rum for møder, en aftale om at måtte komme på Plantagen igen inden det står færdigt, en start-event, hvor alle kan bidrage til åbningen kom og sæt dit præg på bygningen Hvem gør hvad: lave invitation til næste møde, tænke i optakt til åbningen af Plantagen - skabe opmærksomhed og interesse for stedet Foreløbig aktionsplan: tænke informationskanaler - medier (FB side), mund til mund, fysiske invitationer på ungdomsinstituioner og uddannelsesinstitutioner i byen, andre præsentationer; optagelser af byggeriet med GO Pro kamera (så alle kan følge med i udviklingen) Næste skridt: promovér mulighederne, holde kontakt til folk i byen, gøre byen opmærksom på, at vi eksisterer. De unge taler om at tage på besøg på de forskellige gymnasier, komme ud i hver klasse og CELF (Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster) Styregrupper: (i plenum findes der frem til, at der skal oprettes..) o o o en gruppe af tovholdere (Den Gyldne Banan): etablerer næste møde og sender invitation ud en krea-gruppe (video/billeder ect.) en PR/kommunikationsgruppe: Hele seancen (virkeliggørelsesfasen) filmes af Kim, og Brian, der styrer den en smule forstyrrende mikrofon og kamera.

8 På trods af dette er de unge gode til at køre på, og der opstår en inspirerende dynamik under virkeliggørelsesfasen. Men også lidt splittelse til at begynde med. Der opstår en smule modstand fra Emil (fra Den Gyldne Banan), fordi han ikke helt kan se ræson i at tale om anvendelse og renovering af Plantagen FØR økonomien er på plads. Emil understreger, at før man kan gå videre med noget som helst, skak de vente til Real Danias midler fra puljen Underværker bliver fordelt, så stedet er sikret fremadrettede midler. Det er positivt at Emil har sin realitetssans for øje, men også lidt en blokering for de andre unge, der sidder inde med mange gode idéer til, hvordan man etapevis kan kickstarte projektet. Under punktet strategier nævnes istandsættelsen af huset, hvor renovationen ifølge Emil ikke kan lade sig gøre i vinterhalvåret og at det derfor er for tidligt at afholde events. Emil anbefaler indledningsvist først at mødes, når stedet er færdigbygget. Her er de andre unge uenige, argumentet er, at der er andre opgaver at tage fat i inden huset står fix og færdigt. Eksempelvis forskellige kommunikationsopgaver, som bl.a. kan sikre, at flere unge i byen bliver opmærksomme på stedet. Simone bød også ind med tanken om et idékredsløb, som skulle udspille sig på den væg ved Maribo station; En idevæg i stedet for en reklamevæg, lød den originale tanke. Der er ellers bred konsensus om at der sagtens kan begyndes et godt stykke forarbejde inden pengene fra Real Dania ruller ind. Fx. er den gule café hvor de unge sidder, modsat det store rå ikke isolerede koncertlokale, opvarmet, isoleret og klar til at gå igang med enten, at rive en planlagt væg ned eller bare male den, omdiskuterede farve over. De unge deler alle holdningen og drivkraften til at deltage i den spæde opstart af tilblivelsen af Plantagen. De unge foreslår at lave en decideret facebook side hvor processen kunne dokumenteres og frivillige hænder kunne melde sig til som arbejdskraft. De unge taler om at jo før, jo bedre at tage del og ansvar for projektet så ejerskabet etableres fra begyndelsen. Samtidig skete der en interessant tankestrøm undervejs. Facebook siden skulle ikke bare likes og deles som alle andre facebook sider. Ideen var at man ikke blot støttede projektet gennem at like, men det at tage del i projektet ligeså meget gik ud på at involvere

9 sig i projektet, at slå ting op på facebook siden, komme med forslag osv. Støtten ligger i at man deltager selv. Dermed er kimen til at brugerdrevet kulturhus lagt og det var meget spændende at følge denne proces på tæt hold. Tanken bliver uddybet med ideer om at folk der besøger stedet, skal opfordres til at tage møbler eller andet inventar med når de besøger huset. Således vil stedet blive et samlingssted for forskellige stilarter og bidrag. Samtidig var det en overraskelse at Julie og Ida ikke havde set den store rå stationsbygning før nu. Dette fordi de begge også har deltaget i Go Local projektet og kender folkene bag Den Gyldne Banan. Ikke desto mindre ligger der et potentiale for yderligere deltagelse og ejerskab. De to blev nemlig meget opløftede da de så rummet og dets rå industrielle karakter. Undervejs i processen pointeres det også at det ikke kun er unge mennesker der er velkomne i processen omkring tilblivelse af kulturhuset. De ældre frivillige skal også bydes indenfor hvis de ønsker at bidrage. Dette element, med frivillighed er væsentligt at understrege, fordi mange forældre ses som en ressource for mange af de unges projekter. Det udvikler sig til en diskussion om hvem der er velkommen på stedet og hvad det er for et rum der er ved at blive skabt. Der er bred enighed om at alle skal være velkomne i det nye hus. Et hus som også kunne virke samlende på foreninger, netværk med videre i byen. I forhold til realisering af Plantagen, taler de unge pludselig om aldersbegrænsning jf. brug af Plantagen, i forbindelse med hvis der fx. bredt skulle blive formidlet ud at et nyt sted for unge er under opsejling. Emil og co. nævner nemlig, og har gjort det ved tidligere møder herunder walk and talk, at de selv, d.v.s alders -eller brugergruppen fra 1.g og til de flytter væk fra Lolland, desperat mangler et fristed for kultur- og fornøjelsesaktiviteter. På et tidspunkt omtaler Emil, Plantagen som et utopia for unge mennesker og at de havde talt om under renoveringsfasen at installere et go-pro kamera i et hjørne af rummet og så filme hele processen for at lave en fast-mode fra start til slut, og bruge filmen som en reklame for Plantagen- med en overskrift i stil med: Nu er det din tur til at præge Plantagen! Der aftales i plenum at etablere nogle forskellige styregrupper for processen omkring Plantagen. Efterfølgende har Simone, lagt listen over styregrupper op på facebook

10 gruppen, så deltagerne og interesserede kan melde sig på den gruppe de føler for. Den Gyldne Banan, tager på sig at være tovholdere, dem der samler trådene, for den overordnede kommunikation, da de i forvejen har kontakt til Kim fra LFTV. Emil siger med et smil på læben, at deres rolle bliver et mekka for information. De unge får uofficielt aftalt et nyt møde. Nogle er villige til allerede at mødes igen i december men efter flertal besluttedes det at forsøge at mødes igen i januar Mødet slutter med at den lokale presse kigger forbi og journalisten spørger to fra Den Gyldne Banan om hvad de har fået ud af dagen. De svarer at de har fået et overblik over processen og nu bedre ved hvad de skal gøre fremadrettet. Det at de unge er så engagerede i hele opstartsfasen kan tolkes som et tydeligt tegn på at de virkelig savner at skabe noget sammen, som en homogen gruppe. At danne fællesskaber der strækker sig længere end at mødes på det lokale værtshus eller deltage i forældede gymnasietraditioner, som de fx. nævner omkring det med at smide folk i søen -dagen på første skoledag. De vil have mere meningsfulde og kontinuerlig stimulans og aktiviteter. At de desuden gerne, fysisk, vil bygge stedet op fra bunden, kan også være et udtryk for en udpræget D.I.Y (do it yourself) tilgang, som nogle af de unge også praktiserede på Orange Innovations Made Festival, hvor en håndfuld af de unge var repræsenteret med Camilla Nissens Go Local Camp i august måned. I den forbindelse fortæller Emil, hvordan de rent faktisk, fik afprøvet den ønskelige Batman-projektør, spillestedet drømmer om kan kaste lys og info over Lollands nattehimmel under koncerter. At de selv vil forme stedet fra den spæde start, kan desuden anskues ud fra en ultimativ bottom-up tilgang, der både muliggør et øget ejerskab til stedet fra begyndelsen fordi de simpelthen vælger at tage sagen i egen hånd og ikke nødvendigvis vente på kommunale eller almennyttige midler. Det er egentlig lidt bemærkelsesværdigt at de unge i kritikfasen, understreger at der ingen fede aktiviteter er om vinteren og at der så står et glimrende udrustet lokale med både varme, vand og wc faciliteter til fri afbenyttelse. Omtalte lokale, er den gule café men som i skrivende stund er udlånt til en række håndværkere, der gennem et beskæftigelsesprogram, hjælper til med at bygge lidt på Mediestationen. Det virker bare lidt fjollet at de unge står og fryser udenfor, mens de venter på det sparsomme offentlige trafiknetværk (mange tog går kun én gang i timen) og ikke engang

11 kan komme på toilettet, fordi der, i følge Kim Hemmingsen, er stridighed mellem Banedanmark og Lolland Kommune om hvis ansvar det er, at sørge for de rejsendes adgang til toilet. Her er det jo skide sejt, at en fyr som Kim, der er nabo til stationsområdet, ser de unges frustration i øjenhøjde og dermed selv påtager sig et civilt ansvar og løfter en opgave der potentielt, i hvert fald i rigere kommuner ville have haft kommunalt opbakning. Tjekliste for, hvordan man kan lave brugbare feltnoter (Nielsen 2009: 320): 1. Rammen: Fokus på omgivelser og kontekst Rammen for fremtidsværkstedet er et ca. 20 m2 stort lokale i en gul lys farve. Rummet bruges til daglig af nogle håndværkere som er i gang med at renovere stationsbygningen. Der er relativt varmt inde i rummet da to store radiatorer, synes at køre på fuld knald uanset hvilken vej der drejes på termostaten. Rummet er tiltænkt en fremtidig rolle som cafe, som drives af de unge. Rummet er derfor en central del af de unges drøm om et nyt ungdomshus med tilhørende spillested og cafe. 2. Deltagerne: Hvem deltagerne er og hvad er deres roller? Der er i alt dukket 4 drenge og 6 piger op til fremtidsværkstedet. Aldersmæssigt spænder gruppen fra ca år. De bor langt fra alle, i selve byen Maribo. Flere bor, som de selv siger det, på landet. De fleste har langt hjem enten med offentlig transport eller scooter. Dog har de alle et tilhørsforhold til byen, de fleste gennem deres studietid på Maribo Gymnasium. 3. Aktivitet og interaktion: Hvordan interagerer deltagerne med aktiviteten og med hinanden? Der opstår til tider lidt rigeligt med drillerier. Måske dette bare er et udtryk for lidt teenage flirteri. I perioder er nogle deltagere ganske passive. Hvad mon ligger til grund for det? Evt. generel teenage træthed, måske nogen har været ude og feste aftenen inde, der jo var en lørdag.

12 Det lader til at de fleste deltagere på kryds eller tværs kender hinanden, men som der tidligere er hørt blandt de unge, ved alle hvem hinanden er fra både bybilledet og fra Maribo Gymnasium. Det lader til at alle de unge kommer fint overens på trods af interesseforskelle, fx. musik, mad/dyrkning, kunst etc. Enkelte deltagere, fx. den meget yngre Selma dukker alligevel op til fremtidsværkstedet på trods ikke at være overvældende deltagende til det indledende møde med de unge i oktober. Det er måske et udtryk for at hun alligevel, føler et stort behov for at få indflydelse og dermed finde sin plads blandt de andre lidt ældre deltagere. 4. Hyppighed og variation: Fokus på om der er et emne, der er tilbagevendende og virker unikt Der henvises ofte til Mona og Pinden (begge lokale værtshuse i Maribo), som steder hvor de unge kommer men mere i mangel af bedre end af kvalitetstilbud til unge Hyldedalen dukker også op adskillige gange som et sted der har stor værdi for de unge samt Maribo-søerne, der også er et af områdets store vartegn. Aktiviteter for unge- både konkrete events men også et fysisk sted dukker kontinuerligt op Utryghed som emne var på en måde overraskende - på trods af byens størrelse forekommer der stadig utryghed blandt de unge - Simone bryder sig ikke om fulderikkerne, når hun er på vej hjem fra Pinden eller venter ved stationen, der tvinger én til at sidde udenfor, fordi de lukker ventesalen af om eftermiddagen - også den nyligt ankomne bandekriminalitet m. Black Cobra/HA gør Emil vred, de maser sig ind på deres område og skaber utryghed. Selma pointere området ved Museet og Stationen som utryg. 5. Subtile faktorer: Fokus på hvad, der ikke bliver sagt verbalt, men formodes udtrykt i en kontekst, som deltagerne ikke selv kan forklare.

13 Nielsen, Warming, H. (2009) Deltagende observation. I Teknikker i Samfundsvidenskaberne. Redigeret af Fuglesang, Lars, Hagedorn-Rasmussen & Bitsch Olsen, Poul, , Roskilde Universitetsforlag, 1.udgave, 2.oplag Åbent hus efter Fremtidsværkstedet De unge fra Den Gyldne Banan, fremstår ret medievante og får tilsyneladende lavet en god reportage med den fremmødte journalist. De stiller op til billeder inde i Plantagens store rå rum, der skal huse scene og koncertfaciliteterne. Også os, som facilitatorer (Ole tager tjansen), får lov at tale med journalisten. På trods af at vi formidlede budskabet om dagens begivenheder, hhv. den officielle åbne fremvisning kl.16.30, bredt ud, var det sparsomt hvor mange, der dukkede op. Omkring 5 mennesker dukkede op, hhv. bekendte til Kim, forældre og søskende til deltagerne. Den, af Kim Hemmingsen, tidligere omtalte Banan-mor, mor til én af de unge fra foreningen og lidt småsøskende dukkede også op til fremvisningen fra kl Flere af de unges forældre bakker op omkring projektet med at etablere flere aktiviteter for unge i Maribo. Til gengæld var det super sejt at de unge blev hele dagen ud og de sidste smuttede hen mod kl.18. De unge hjalp med at rydde op efter det åbne arrangement og var glade for at få resten af både sandwich og kage med til vejen hjem. De unge synes, foruden Kim og Brian, der selv var meget begejstrede for deres installation af black box ude på toilettet med spot og kamerastativ, at det var underholdende med et lille testimony indslag og fik alle en tur på toilettet, til at komme med vinkler på hvordan dagen var gået og hvordan Plantagen kan fungere som sted for unge. Under Kims afslutningstale på en lille scene, takker han særligt os RUC studerende, for at have vendt interessen mod Maribo. Så får det pludselig en større betydning for projektet, at indsatsen anerkendes og at vores ressourcer værdsættes.

14

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen)

BILAG 15. Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) BILAG 15 Tematikker fra Fremtidsværkstedets vægaviser: (K: Formuleret i Kritikfasen F: Formuleret i Fantasifasen) Tema: Offentlig transport K: dårlig off. transport (få afgange specielt i weekenden) -

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

SÆRIMNER. Historien om Hen

SÆRIMNER. Historien om Hen SÆRIMNER Historien om Hen Et novellescenarie af Oliver Nøglebæk - Særimner 2014 KOLOFON Skrevet af: Oliver Nøglebæk Varighed: 2 timer Antal Spillere: 4 Spilleder: 1 HISTORIEN OM HEN Scenariet er en roadmovie

Læs mere

Hvordan ting kan vokse op nedefra!

Hvordan ting kan vokse op nedefra! Hvordan ting kan vokse op nedefra! - en kreativ arbejdsmodel som redskab til at skabe nye tanker, idéer og alternative løsninger i pædagogiske miljøer Af Anne Sofie Møller Sparre i kreativt samarbejde

Læs mere

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer

5.3 Will you follow? din by. Check-in. Introduktion til denne Ud-aften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer 53 Will you follow? - Udaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 5 53 Will you follow? Introduktion til denne Ud-aften I aften skal vi hænge flødeboller op i træerne og sige tak for, at vi har en dejlig by - og

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

VORES BY MINI RAPPORT. Ungeinddragelse i forbindelse med Aprilfestivalen, med Bureau Detours på FIOMA grunden, Frederikssund, Marts - April, 2015.

VORES BY MINI RAPPORT. Ungeinddragelse i forbindelse med Aprilfestivalen, med Bureau Detours på FIOMA grunden, Frederikssund, Marts - April, 2015. MINI RAPPORT Ungeinddragelse i forbindelse med Aprilfestivalen, med Bureau Detours på FIOMA grunden, Frederikssund, Marts - April, 2015. I samarbejde med Produktionsskolerne i Frederikssund & Skibby, Frederikssund

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Forældre evaluering 2015

Forældre evaluering 2015 Forældre evaluering 2015 Hvordan har det været at have sin daglige gang i Børnehaven Toftebo. En glæde at se hvor glad ens barn er hver eneste dag i Toftebo. Alle voksne kender ens barn, det gør forældrene

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

Uddannelse & Job klasse

Uddannelse & Job klasse Uddannelse & Job 0. 3. klasse UU Bornholm har i dette kompendie et forslag til undervisningsforløb i det obligatoriske emne uddannelse og job til brug i indskolingen Uddannelse og job i indskolingen På

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag

TRIVSELSDAG. n INTRODUKTION. Antagelserne bag TRIVSELSDAG DCUM anbefaler en trivselsdag for hele skolen, fordi den skaber fokus og inspirerer til skolens fortsatte arbejde med trivsel. En fælles trivselsdag er en begivenhed, som enten igangsætter

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker

1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker 1, 2, 3, NETVÆRK! 4 netværksøvelser til dig, der vil skabe dialog mellem mennesker INTRODUKTION Ladies First er et iværksætter- og karrierenetværk for ambitiøse og engagerede kvinder. Gennem netværksmøder,

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen

APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen APV på AAU - fire dialogmetoder til runderingen Arbejdsmiljøsektionen, November 2017 ER JERES RUNDERING DIALOGBASERET ELLER DIALOGSKABENDE? I arbejdsmiljøsektionens guide til runderinger beskrives to tilgange

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12)

BILAG A. Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) BILAG A Transskribering af udsagn fra JTP Roskilde (Hal 12) Udsagn A: Sofie (23) og Ida (20) Interviewer: Kan I sige hvad I hedder og hvor gamle I er? Sofie: Jeg hedder Sofie og er 22 Ida: Jeg hedder Ida

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer

Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Vejledning i verdensklasse Sådan bliver vi opslugte af vores arbejde Ca. 2 timer Det skal vi tale om i dag I dag skal vi tale om vores engagement og om, hvordan vi styrker det i hverdagen. Der er tre punkter

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang.

Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole. Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang. Samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe Musik- og Billedskole og Mørkhøj Skole Konstruktion af musikinstrumenter på 3. klasse årgang Skoleåret 2013/14 Udarbejdet af Henrik Lilleholt Smidt Juni 2014 1 Indhold

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål

FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål 1. ER DU ENIG? FRA SEX OG SAMFUND FRA NORMER OG IDEALER, 4-6 KLASSE, S. 7 Læringsmål Beskrivelse Eleverne og underviseren sidder på stole i en cirkel. Underviseren læser et udsagn højt. Hvis eleverne er

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar:

Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører. Snarest muligt og helst inden 1. februar: Vejledning til planlægning af Havnens Dag Til alle deltagende aktører Snarest muligt og helst inden 1. februar: Aktivitet: Afhold et opstart og planlægningsmøde i udvalget. Vi foreslår, at I udvider deltagerlisten

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere