Jydsk Medicinsk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk"

Transkript

1 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid Torsdag den 16. maj 2013 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby

2 Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Johan Lanng Nielsen blev valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 3 Formandens beretning Professor, overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Sygehus I det forgangne år har der været afholdt lidt færre møder end vanligt, men dette skyldes det forestående jubilæum, som jeg skal vende tilbage til senere. Møderne har været præget af engagerede foredragsholdere og emner, der er oppe i tiden. Jeg vil benytte lejligheden til at takke foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats. Bestyrelsen Bestyrelsen har i det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil takke. Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde selskabets velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er ham stor tak skyldig for dette. Jens Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt budgettet, for hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak. Vi har måttet beklage afgangen af to bestyrelsesmedlemmer: Cheflæge Claus Thomsen og tidligere formand professor Leif Mosekilde. Begge har ydet en stor indsats over årene med arrangementer af møder og drift af selskabet. Selskabet siger herved tak for en solid indsats til begge. 100 års jubilæet Bestyrelsen har arbejdet intensivt med dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats. Vi afholder møde nr. 600 den på 100 års dagen for selskabets grundlæggelse. Møderne afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet. Få lægevidenskabelige selskaber har været aktive lige så længe som Jydsk Medicinsk Selskab og har afholdt så mange møder. Emnerne for efterårets møder bliver Døden i Jylland hvad døde man af og hvad truer os i fremtiden? Hjerte og hjerne at se en tanke og følge livets pulsslag Kirurgi og medicin en rejse fra Hals til Tarm med helikopter, hvor de døde genopstår undervejs At stille den rette diagnose på det rette tidspunkt det hele menneske Har tillid til lægen en fremtid? [møde nr. 600] Der påtænkes, ud over møderne, også udgivet et jubilæumsskrift med strejftog i de begivenheder, der har præget det seneste århundrede. Legater Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat til Sanne Jespersen, Lars Rolighed og Torsten Bloch Rasmussen. Økonomi Selskabets økonomi er sund, omend der har været og vil være betydelige udgifter til 100 års jubilæet. Møder Der har i det forgangne år været afholdt møder om Lægelig videreuddannelse Målrettet cancerbehandling

3 De seneste fremskridt indenfor behandling af øjensygdomme. På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital (kasserer) Indtægterne for 2012 var samlet kr. ( kr. fra kontingent og kr. fra obligationsrenter/udtrækninger). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. til gaver, kr. til mødeindkaldelser m.m., kr. til website, kr til bestyrelsesmøder, kr. til revisor, samt 205 kr. til porto og gebyrer). Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens aktiver (i obligationer, likvide beholdninger og tilgodehavender) udgjorde per : kr. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet for 2013 og 2014 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der er afsat en del midler til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i 2013, samt udgivelsen af et jubilæumsskrift. 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Cheflæge, dr.med., ph.d. Claus Heikki Paavo Thomsen og professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, begge fra Aarhus Universitetshospital, har valgt at udtræde af bestyrelsen i Læge, klinisk assistent, ph.d. studerende Jakob Starup Linde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital blev valgt ind i bestyrelsen. 8 Valg af revisor DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

4 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2012 Tid Torsdag den 10. maj 2012 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

5 Dagsorden 1 Valg af dirigent Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital I det forgangne år er der afholdt en række møder om interessante og debatskabende emner. Møderne har været velbesøgte og præget af høj faglighed Jeg vil benytte lejligheden til at takke foredragsholdere og mødearrangører for deres indsats. Bestyrelsen Bestyrelsen har I det forgangne år som vanligt ydet en stor indsats for hvilken jeg gerne vil takke. Selskabets utrættelige sekretær Ulrik Gerdes har lagt stor energi i at vedligeholde selskabets velfungerende website samt i at arrangere det praktiske omkring møderne. Vi er ham stor tak skyldig for dette. Jens Frederik Dahlerup har som vanligt ydet en stor indsats omkring regnskabet samt budgettet, for hvilket jeg også gerne vil udtrykke stor tak. 100 års jubilæet Næste år i november 2013 fejrer selskabet 100 års jubilæum. Bestyrelsen har arbejdet med flere initiativer omkring dette. Jeg vil gerne sige alle stor tak for denne indsats. Da vi stræber mod at holde møde nr. 600 den på 100 års dagen for selskabets grundlæggelse vil der i efteråret og foråret blive afholdt lidt færre møder end vanligt. Dette vil fremgå af selskabets hjemmeside. Legater Selskabet har uddelt legater til flere yngre forskere i det forgangne år. Der er uddelt legat for forskning i smerter (Astrid Terkelsen) og hypoparathyreoidisme (Tanja Sikjær). Økonomi Selskabets økonomi er sund, og vil kunne levere et solidt bidrag til afholdelse af 100 års jubilæet samt til at sikre fremtiden. Møder Der har i det forgangne år været afholdt møder om: Arktiske infektioner Nye muligheder for antitrombotisk behandling Pakkeforløb for cancer Videnskabelig uredelighed Robotkirurgi Neurologi Lægers uddannelse På vegne af selskabet ser jeg frem til endnu et godt år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Formanden på vegne af kasseren: Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato- Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital Indtægterne for 2011 var samlet kr. ( kr. fra kontingent, kr. fra obligationsrenter/udtrækninger samt 182 kr. i bankrente). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. til gaver, kr. til mødeindkaldelser m.m., kr. til website, kr. til revisor, samt 229 kr. til porto og gebyrer). Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per : kr. 5 Fremlæggelse af budgetforslag

6 Formanden på vegne af kassereren Budgettet for 2012 og 2013 udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. Der bliver afsat en del midler til afholdelse af selskabets 100 års jubilæum i Fastsættelse af kontingent Formanden på vegne af kassereren Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Ingen er på valg og ingen ønsker at udtræde af Bestyrelsen 8 Valg af revisor DBLR Revision, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

7 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2011 Tid Torsdag den 05. maj 2011 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Aarhus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6]

8 Dagsorden 1 Valg af dirigent Specialkonsulent, dr.med. Paul Lehm Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital Selskabet takker hermed for endnu et begivenhedsrigt år. Selskabet har i 2010 fornyet sine love vedtaget på generalforsamlingen. Dette har givet nogle nye muligheder, som jeg derfor vil opridse betydningen af. Der er taget en række initiativer med omlægning fra brevpost til elektronisk mødeindkaldelse. Dette har tilladt en mere smidig arbejdsgang. Selv om der har været udgifter til oprettelse af funktionaliteten, sparer den allerede nu mange penge i porto og administration. Investeringen forventes derfor hurtigt at kunne tjene sig hjem. Selskabet er stor tak skyldig til Ulrik Gerdes og Signe Engkjær Christensen for arbejdet med dette. I forbindelse med den elektroniske mødeindkaldelse bortfalder al brevpost fra efteråret De få, der ikke har registreret sig med mailadresser opfordres til dette. Selskabet har også moderniseret sig med en ny hjemmeside, der har fornyet dets image udadtil. Også for dette er vi stor tak skyldige til Ulrik Gerdes. Der har været afholdt en række spændende og velbesøgte møder i det forgangne år. Vi takker foredragsholdere og arrangører for indsatsen med dette. o o o o Møderne har drejet sig om genetikkens muligheder, veje og vildveje. Dette møde blev optaget til DR2's serie om Danskernes Akademi, og vil derfor kunne ses af alle interesserede i fjernsynet. Mødet var velbesøgt og præget af stor diskussionsaktivitet udløst af de gode indlæg. Vi har hørt om betydningen af lægemidler som substitution og de mange udfordringer, dette giver. Neurofagene har været berørt via to emner, dels om smerter og smertebehandling, dels om cochlear implant og musik. Mødet om smerter gave indblik i en meget hyppig lidelse og den forskning, der kan hjælpe patienterne. Mødet om cochlear implant gav indblik i de spændende muligheder, der opstår, når forskellige felter i form af øre-næse-hals specialet og musikken mødes. Der var allerede opstået megen sød musik. Livets begyndelse blev behandlet bed et møde om konception, graviditet og fødsel og betydningen af kronisk sygdom. Her blev det vist, hvor stor betydning tværfaglighed har i gynækologien og obstetrikken. Endelig vil jeg som det sidste omtale mødet om ledelse i sundhedsvæsenet, der afsluttede forårets møderække sidste år med at vise de mange udfordringer, som en omskiftelig nutid og fremtid giver for ledelse og udvikling af de forskellige faggrupper. Økonomisk et selskabet velfunderet, som kassereren vil vise i sin beretning. Selskabet regner med i det kommende år at tage nye initiativer, ikke kun til møder, men også i forhold til medlemmerne. Selskabet ser frem til et nyt spændende og oplysende år og jeg vil endnu engang takke bestyrelsen for en god indsats i det forgangne år. 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Aarhus Universitetshospital (kasserer for JMS) Indtægterne for 2010 var samlet kr. ( kr. fra kontingent, kr. fra obligationsrenter/udtrækninger samt 129 kr. i bankrente). Udgifterne var samlet kr. ( kr. til lokaleleje og fortæring ved møderne, kr. til rejseudlæg, kr. gaver, mødeindkaldelse etc kroner, webside-omkostninger kr., advokathonorar kr. samt revision kr.).

9 Samlet har der været et overskud på kr. Foreningens formue (i obligationer) udgjorde per : kr. Bemærkninger til regnskabet: Der har været et øget antal deltagere til de afholdte møder medførende øget udgifter til fortæring. Derimod har der været en betydelig reduktion i udgifter til mødeindkaldelse da vi i løbet af 2010 er gået over til elektronisk mødeindkaldelse. Med henblik på denne overgang har der været en engangsudgift til webside på kr. Der har været udgift til advokat pga. vedtægtsændringer. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen. 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg alle blev genvalgt: Professor, dr.med. Ole Færgeman, Aarhus Læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen, Aarhus Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart 8 Valg af revisor Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Aarhus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 9 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen. 10 Eventuelt Ingen indkomne punkter. Deltagelsen i generalforsamlingen var kun for medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Afdelingslæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Center for Kvalitet, Region Syddanmark, Middelfart

10 Jydsk Medicinsk Selskab Referat fra generalforsamlingen 2010 Tid Torsdag den 06. maj 2010 kl. 21:30 til 22:00 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3 Formandens beretning Overlæge, dr.med., ph.d., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Formanden var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen, og beretningen blev derfor fremlagt af professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Først må jeg beklage ikke at kunne være tilstede. Herefter kan det konstateres, at selskabet i det forløbne år har opretholdt en høj mødeaktivitet med ialt 6 møder. Mødene har været af høj kvalitet og behandlet aktuelle emner. Møderne har ført til god og konstruktiv debat. Sidste års generalforsamling afholdtes sammen med et møde om iskæmisk hjertesygdom set i et arktisk perspektiv. Mødet viste det store perspektiv, der ligger i forskning med udgangspunkt i Grønland og den brede aktivitet, der udvises. Efterårssemestret 2009 indledtes med et møde om akut psykiatri i somatikken. Mødet gave mange gode retningslinier for samarbejde mellem psykiatrien og somatikken og gave gode indgangsvinkler på den akutte patient i psykiatrisk perspektiv. Der fulgte herpå et møde om tortur og fysisk pres ved rehabiliteringscentret for torturofre. Mødet stillede skarpt på menneskerettighederne og lægers særlige rolle i forhold til disse. Året 2009 blev afsluttet med et møde om osteoporose, der viste de mange nye behandlingsmetoder, der udvikles indenfor dette område. Osteoporose er derfor nu en sygdom, der i en del tilfælde er potentielt kurerbar. Forårssemestret indledtes med et møde om de udfordringer, miljøgifte stiller for folkesundheden. Emnet blev belyst gennem en række indlæg baseret på den seneste forskning. Herefter fulgte et møde om de udfordriger antibiotikaforbruget stiller for folkesundheden. Emnet er genstand for betydelige interesser og dermed betydelig debat. Året er nu afsluttet med et møde om fremtidens ledelse i sundhedsvæsenet og de udfordringer som lederen står overfor. Selskabet har taget initiativ til at modernisere kommunikationen med medlemmerne ved at gå over til elektronisk kommunikation via istedet for mødeindkaldelser per brev som hidtil. Dette sker for at imødekomme tidens krav til effektiv kommunikation. For at muliggøre dette har det været nødvendigt at indføre visse ændringer i selskabets love. Bestyrelsen indstiller derfor, at forslaget til nye love vedtages. Lovene tager udgangspunkt i de oprindelige love og er revideret i samråd med selskabets advokat (Clemens Advokater). Bestyrelsen ser frem til endnu en god sæson til efteråret.

11 4 Aflæggelse af revideret regnskab Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (kasserer for JMS) Det reviderede regnskab for 2009 blev fremlagt og kassereren påpegede de meget store portoudgifter til indkaldelse af medlemmer til møderne, samt annonceudgifterne på over kr. per møde. Det vil på længere sigt betyde, at de årlige kontingentindtægter ikke vil kunne dække selskabets udgifter. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 5 Fremlæggelse af budgetforslag Jens F. Dahlerup Budgettet udarbejdes og behandles af Bestyrelsen 6 Fastsættelse af kontingent Jens F. Dahlerup Kontingentet er uændret 175 kr. om året 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen Nedenstående blev genvalgt, eller valgt til Bestyrelsen: Jens F. Dahlerup Leif Mosekilde Afdelingslæge, ph.d. Stig Andersen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus Ny: Centerchef, dr.med. Claus Heikki Paavo Thomsen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus blev 8 Valg til udvalg Leif Mosekilde Der er p.t. ingen aktive udvalg 9 Valg af revisor og revisorsuppleant Jens F. Dahlerup Revisor Poul Eskerod, DLBR Revision, Århus genvalgtes som statsautoriseret revisor. Praktiserende læge Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 10 Behandling af indkomne forslag Leif Mosekilde Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen 11 Revision af selskabets love Bestyrelsen indstiller til revision af lovene, men da der var 12 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

12 Jydsk Medicinsk Selskab Referat af ekstraordinær generalforsamling 2010 Tid Torsdag den 06. maj 2010 kl. 22:00 til 22:15 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby Dagsorden 1 Valg af dirigent Overlæge, dr.med. Paul Andersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Skejby blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Baggrund Ifølge selskabets love kan ændringer af lovene kun vedtages på en ordinær generalforsamling, hvis mindst 50% af selskabets medlemmer er mødt frem. Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling, da det ikke var tilfældet på den netop afholdte generalforsamling. 3 Vedtagelse af nye love for selskabet Lovene blev vedtaget 4 Eventuelt Ingen indkomne punkter Deltagelse i generalforsamlingen er forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes, Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

13 Jydsk Medicinsk Selskab Referat af generalforsamling 2009 Tid Torsdag den 14. Maj 2009 kl. 21:30 Sted Auditorium B, Århus Universitetshospital, Skejby [ved indgang 6] Referent Dagsorden 1 Valg af dirigent Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 2 Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling Poul Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 3 Formandens beretning Professor, overlæge, dr.med. Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Formanden redegjorde for de afholdte møder. Der har været afholdt møder om: Hæmatologi Thyreoidea Urologi Klima Vitamin D Sjældne sygdomme Akut medicin Alle med godt fagligt indhold og med betydelig interesse fra deltagerside. Der er indført avertering af møder i trykte medier og på internettet ud over ved udsendelse af breve. Det er det generelle indtryk, at dette har fungeret efter hensigten, da antal deltagere i møderne er steget på det seneste. Der vil blive indført annoncering til medlemmerne via istedet for per brev. Hvervning af nye medlemmer sker fortsat via brev til de nye kandidater fra Aarhus Universitet. 4 Aflæggelse af regnskab ved kassereren Overlæge, dr.med. Jens F. Dahlerup, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Indtægterne er steget. Udgifterne til annoncering og møder er også steget. Regnskabet viste et overskud, og selskabet er velkonsolideret. Kontingentet fastholdes derfor uændret. Regnskabet blev godkendt.

14 5 Valg til bestyrelsen Professor emeritus, dr.med. Ole Færgeman og overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Århus Universitetshospital, Risskov genopstillede og genvalgtes med akklamation. Professor, overlæge, dr.med. Torsten Toftegaard Nielsen har valgt at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og takkede for en god indsats. Selskabets mangeårige sekretær, overlæge Stig Engkjær Christensen er desværre afgået ved døden. Der blev udtrykt stor taknemmelighed for den meget store indsats Stig Engkjær Christensen har ydet for selskabet. Overlæge Ulla Bartels, Århus Universitetshospital, Risskov og læge, ph.d. Signe Engkjær Christensen opstillede og blev valgt. 6 Valg til udvalg Intet til dette. Der kan ikke længere stilles medlemmer fra Jydsk Medicinsk Selskab til Dansk Medicinsk Selskab. Det overvejes derfor, om punktet kan udgå fra fremtidige generalforsamlinger. 7 Valg af revisor Poul Eskerod genvalgtes som statsautoriseret revisor. Anny Adeler genvalgtes som lægelig revisor. 8 Indkomne forslag Der var fra formanden stillet forslag om, at bestyrelsen kan udvides med op til 5 medlemmer ekstra. Lovene skal ændres og forslaget behandles på næste generalforsamling. 9 Eventuelt Selskabets oprindelige mødehammer blev overrakt til Selskabet af Poul Andersen. Formanden erklærede herefter mødet for hævet og takkede herefter dirigenten for god mødeledelse samt deltagerne for god ro og orden. Deltagelse i generalforsamlingen var forbeholdt medlemmer Yderligere oplysninger og anmodning om medlemskab Selskabets akademiske sekretær: Overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Tage-Hansens Gade 2, 8000 Århus C

JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015

JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015 JYDSK MEDICINSK SELSKAB C/O LÆGE JENS FREDERIK DAHLERUP ÅRSREGNSKAB 2015 CVR-NR. 26 52 66 47 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole

Vedtægter for foreningen Risskov Kreative Skole for foreningen Risskov Kreative Skole 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Risskov Kreative Skole (Foreningen RiKS). Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere