EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERIMENTERER. Fra Rethink til Result. i kulturturismens navn. 10 testprojekter. Forretningsmodel. Målgruppe. Værdikæde"

Transkript

1 Fra Rethink til Result 10 testprojekter EKSPERIMENTERER i kulturturismens navn Forretningsmodel Hvordan tjener du penge på de usynlige værdier, der er unikke for dig? Værdikæde Hvordan står I sammen for at få kulturturisterne til at føle sig velkomne under hele besøget? Målgruppe Hvordan kan din formidling tiltrække og forstærke den gode oplevelse hos kulturturisten?

2 RETHINK Kulturturisme blev udviklet i vinteren 2012 ud fra ønsket om at udbygge samarbejdet mellem kultur- og turismeaktører i Region Midtjylland. Opmærksomheden på dette emne kom bl.a. i kraft af, at Aarhus med hele regionen bag sig, sommeren forinden var udnævnt til at være Europæisk Kulturhovedstad i Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder peger på en enestående mulighed for vækst og udvikling. Men ønsker vi en vedvarende vækst og et tværfagligt samarbejde, der rækker ud over kulturhovedstadsåret, er det nødvendigt at forankre erfaringer i konkret viden. På den baggrund blev dette kompetenceudviklingsforløb, støttet med midler fra Den Europæiske socialfond, etableret. RETHINK KULTURTURISME Hvorfor og hvordan? I efteråret 2013 blev de første netværksseminarer afholdt. Over 200 aktører fra hele regionen deltog i disse 3 seminarer. Her fik de undervisning og inspirerende oplæg inden for servicedesign, digital adfærd, målgruppen kulturturister, forretningsmodeller og projektudvikling. Som afslutning på seminarrækken pitchede 58 grupper projektideer, der alle dels skulle belyse samarbejdet mellem kultur og turisme, kunne give forøget forretning, gøre brug af værdikædetankegangen og have et internationalt fokus. Ud af de 58 ansøgte 30 om at blive testprojekt i anden fase af RETHINK Kulturturisme. Der blev i februar 2014 udpeget 10 endelige testprojekter. Det er resultaterne af disse testprojekter, vi præsenterer i dette RESULT magasin. I alt har RETHINK Kulturturisme haft over 400 involverede aktører i projektperioden. Dette RESULT Magasin indeholder oplysninger om de 10 testprojekter, og deres læringer. Man kan også finde oplæg, analyser og rapporter fra både seminarrækken, men også de individuelle projekter på INDHOLD 2 RETHINK Kulturturisme 4 Kulturturisme og 2017 ved Jens Hausted 5 Kulturturisme og 2017 ved Rebecca Matthews 6 Testprojekter - men test af hvad? 7 Centrale begreber i projektet 8 Maden som varemærke Det internationale potentiale i det lokale 10 Det kræver fælles indsats at løse en krimi Dictes Aarhus 12 Vind i håret og sans for forretning Energisafari 14 Når gæsten bliver til en kulturturist Fra turistdestination til kulturel citybreak destination 16 Når kultur og erhverv mødes på fælles grund Midtjyske kulturpakker til erhvervsturister 18 Når man løfter i samlet flok NorthSide udforsker deleøkonomien 20 Havet bag havet - en verden af mindfulness Porten til Nissum Fjord 22 Leg med is, lys og mørke Transition and Transparency 24 Frivillige ambassadører møder kulturturisten We love having you here 26 Den kreative formidling af kulturhistorien Aakjær 2 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 3

3 KULTURTURISME OG 2017 JENS HAUSTED DIREKTØR, MIDTJYSK TURISME Kultur og turisme er to af de største vækstsektorer i den sidste halvdel af de 20. århundrede, og her i starten af det nye århundrede har kombinationen af de to sektorer til kulturturisme, vist sig som en de mest anvendte og effektive udviklingsmotorer for nationer, regioner og destinationer over hele verden. Sammenholdt med den store vækst i turismen, der bl.a. er skabt som følge af en øget global tilgængelighed, og de mange adgange til at kommunikere til markedet via blandt andet digitale platforme, er betydningen af kulturturisme som en særlig gren af turismen vokset og været konstant i vækst i det seneste årti også i Danmark. Turismeerhvervet i Midtjylland rummer et stort uforløst potentiale for øget kulturturisme, og det er min klare opfattelse, at regionen og regionens kultur, turisme og kulturturismeaktører med Aarhus ECoC 2017 (Europæisk kulturhovedstad) har en enestående mulighed for at kickstarte væksten i kulturturismen i Midtjylland. Det afgørende er, at det internationale potentiale forløses: Aarhus 2017/en begivenhed/kulturoplevelse kan tiltrække internationale gæster, men det kræver en aktiv indsats at udløse potentialet og at sikre, at gæsten rent faktisk vælger at besøge destinationen. Kultursektor og turismesektor skal være i tæt samspil om indsatsen og produkterne. KULTURTURISME OG 2017 REBECCA MATTHEWS ADM. DIREKTØR, AARHUS2017 At være Europæisk Kulturhovedstad i 2017 er en enestående chance for at sætte Aarhus og Region Midtjylland på kortet. Det er vores chance for at vise alle, hvem vi er, og hvordan vi arbejder sammen for at gøre vores by og vores region til en kilde til inspiration for alle. Det er vigtigt, at kulturaktører og turismeerhverv er klædt på til at udnytte denne enestående mulighed for vækst. Derfor er den viden og de erfaringer, som RETHINK Kulturturismes 10 testprojekter har indsamlet, af stor værdi og vigtige at holde sig for øje i forhold til vores projekts store europæiske dimension. Vi estimerer, at projektet tiltrækker flere hundredetusinde internationale gæster, som besøger regionen i løbet af kulturhovedstadsåret. Det er oplagt at betragte disse mange gæster som kulturturister. Og det er vigtigt fortsat at arbejde med, hvordan vi kan gøre det attraktivt for disse turister at tilrettelægge deres ferie med fokus på de kulturelle oplevelser. Samtidig er der også værdifuld læring at hente i de erfaringer med frivillig arbejde, som projekterne på Bovbjerg Fyr og i Horsens Kommune har gjort sig. En læring, som det er værd at have i baghovedet, når Aarhus 2017 s ambitiøse frivillighedsprogram skal udvikles. Frem mod 2017 er det vigtigt, at vi fastholder eksisterende samarbejder. Men det er også vigtigt, at nye opstår for at sikre, at videndelingen mellem de mange forskellige aktører inden for kultur og turisme både fortsætter og er i konstant udvikling. Det er min klare forventning og fornemmelse, at de 10 testprojekters resultater hjælper med at give kulturturismen i Region Midtjylland et løft. Dette vil både styrke regionen nu, i 2017 og ligeså vigtigt i mange år efter, og samtidig vil det give borgerne en følelse af medborgerskab og stolthed over den tiltrækningskraft, regionen har på internationale gæster. 4 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 5

4 Forretningsmodel: Beskrivelse af hvordan et projekt eller en virksomhed skaber, indfanger og leverer værdi TESTPROJEKTER MEN TEST AF Værdikædesamarbejde: Samarbejde på tværs af kulturog turismeaktører for at skabe bedre sammenhængende produkter, gensidig synergi, højere kvalitet og øget forretning Servicedesign & touchpoint: Strategisk og praktisk tilrettelæggelse af gæstens serviceoplevelse og undersøgelse af mødet med gæsten HVAD? Hvad var målet, og hvor er det endt? Frivillighed: Involvering af lokale kræfter til styrkelse af bemanding og kompetencer CENTRALE BEGREBER I PROJEKTET Målgrupper: Definition af dine gæsters kendetegn, ønsker, behov og mest typiske adfærd Da RETHINK Kulturturisme i januar 2014 bad om bud på potentielle testprojekter, var der opsat en række overordnede kriterier, som projekterne fortrinsvist skulle berøre: Være et samarbejde med deltagere fra både kulturog turismesektoren Kunne testes på den korte tid, der var til rådighed. Projektstart var januar 2014, og erfaringer/resultater fremlagdes i oktober Have et internationalt fokus Indtænke aspekter, der kan være med til at løfte gæstens samlede oplevelse og opfattelse af kvalitet i alle led af besøget, hvad enten det er i et område eller på en institution. De erfaringer, samarbejdsmodeller eller resultater, projekterne skabte, skulle kunne overføres til andre aktører og projekter frem mod 2017 og videre. Ud fra disse kriterier var der frit spil for projekterne til at finde på indhold. Som et udviklingsprojekt har det været vigtigt, at alle testprojekter har en forankring hos deltagerne, og at det er hjertebørn fremfor et påtvunget koncept. Det betyder også, at vi nu kan se ud over 10 vidt forskellige og alligevel ens projekter. Emnerne, partnerkredsene og realiseringen af projekterne har varieret. Men fælles for alle er modet til at eksperimentere, videreudvikle og prøve nye samarbejder af. Nogle har skabt reelle produkter. Andre har måttet skifte fokus undervejs i processen. Men alle har fået udbytte og gjort erfaringer, som ikke blot gavner dem selv, men givet erfaringer, som også kan berige og inspirere andre kultur- og turismeaktører i hele landet. RESULT magasinet, som du her har i hånden, gennemgår de 10 testprojekter under RETHINK Kulturturisme. Tilsammen er der blevet uddelt lidt over 2 millioner kroner til det test- og analysearbejde, der har fundet sted i perioden februar-september Internationalisering: Øget kendskab og afsætning til det internationale marked Digitalisering: Målrettet kommunikation og formidling med brug af de rette digitale medier Værtsskab: Fokus på at få vores gæster til at føle sig godt tilpas og få en god service under besøget Netværksdannelse: Styrket nationalt og internationalt samarbejde mellem aktører i turismeog kulturbranchen 6 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 7

5 MADEN SOM VAREMÆRKE Det internationale potentiale i det lokale MED VÆRDIER......PÅ TALLERKENEN Egentlig rummer testprojektet Det internationale potentiale i det lokale tre sammenhængende underprojekter. Fællesnævneren er et ønske om at opdyrke den lokale madidentitet, styrke den positive oplevelse hos gæsterne og skabe bedre afsætningsmuligheder for små fødevareproducenter. Projektet har taget afsæt i trends i det internationale samfund. Dagliglivet er styret af megatrends som digitalisering, urbanisering og centralisering. Som en helt naturlig konsekvens opstår modtrends: naturromantik, back to basics, decentralisering og fællesskab. Disse værdier og temaer er indarbejdet i en autentisk turistoplevelse, hvor den lokale fødevareproduktion er udviklet og af høj kvalitet. Som konsekvens styrkes den lokale madidentitet, og projektet har haft fokus på at gentænke traditionen for brugen af lokale fødevarer, måden vi markedsfører os på disse, og om vi kan gentænke den danske andelsbevægelsestanke. De tre underprojekter har været centreret omkring Den Ny Maltfabrik, Kattegatcentret og Nationalpark Mols Bjerge. På Kattegatcentret har man arbejdet med at knytte de lokale fødevarer tættere på attraktionens restaurant. Det har bl.a. betydet et større fokus på råvarer fra havet og en konceptudvikling af madtilbuddet. Sideløbende har man på Den Ny Maltfabrik afholdt borgermøder og involveret de lokale aktører til sparring omkring udviklingen af et lokalt fødevaremarked. Fokus har kontinuerligt været på den lokale forankring og opbakning nedefra og op. På baggrund af disse møder er der udarbejdet beskrivelse af en forretningsmodel for Ny Maltfabrik som formidlingssted for lokale fødevarer. I Nationalpark Mols Bjerge har man fokuseret på en stærkere tilknytning mellem nationalparken og lokale producenter og spisesteder med opbygning af en fælles lokal madidentitet for øje. På Kattegatcentret kender man alt for godt til den svære synergi imellem madtilbud og attraktionens oplevelsesmuligheder. For hvordan får man knyttet attraktionens kernetilbud sammen med publikums og ofte børnefamiliernes behov for hurtig mad til en overkommelig pris? At placere fritter og pølser i hajtunnelen er ikke realistisk, og projektet Det internationale potentiale i det lokale kom derfor som kaldet. Karsten Bjerrum, udstillingsleder på Kattegatcentret: Vi havde i forvejen gjort os nogle tanker om at få større lokal forankring, bedre sammenhæng mellem udstilling og restaurant og en mere klar storytelling. Vi havde et ønske om, at madoplevelsen skulle have en bedre sammenhæng med resten af vores attraktion. Ikke kun i det på tallerkenen, men også i markedsføring, skiltning og den samlede fortælling. Kattegatcentret nåede lige i tide til højsæsonen at færdiggøre det intensive arbejde med at gøre madtilbuddene til en større del af det samlede tilbud. Der blev bl.a. åbnet op, så gæsterne kunne se ind i køkkenet, skiltene blev opdateret, og selv arbejdsrutinerne i køkkenet fik en overhaling. Det betød bl.a., at menuen blev kortet ned, så de tidskrævende retter forsvandt, og børnemenuen blev simplificeret. Samtidig blev der via skilte og menukort skabt en sammenhængende historie mellem de lokale råvarer i maden og den øvrige skiltning på attraktionen. Det hele er blevet taget godt imod af både gæster og personale. Men der bliver ikke lagt skjul på, at med en daglig drift af et populært besøgsmål skal man overveje sine handlinger. Karsten Bjerrum har tre gode råd til andre attraktioner, der gerne vil kunne tilbyde deres gæster en god historie sammen med den prisvenlige forplejning: Vær præcis og klar over hvad jeres mål er. Få hele organisationen med på projektet, så alle føler ejerskab og får forståelse for det øgede fokus. Og hav et realistisk ambitionsniveau. Det kræver små skridt, når det kun er en del af det daglige arbejde. Kattegatcentret videreudvikler madtilbuddet og ser frem til det videre arbejde med at ha en holdning til god fodring. René Povlsen lnk.to/lokalpotentiale Bliv lækkersulten ved at se eksempler på menukortet hos Kattegatcentret og søg inspiration til en ny forretningsmodel. 8 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 9

6 DICTES AARHUS Det kræver fælles indsats at løse en krimi Dictes Aarhus har arbejdet med mødet mellem film- og turistbranchen for at udvikle nye forretningsmuligheder og skabe vækst for en bred skare af regionens virksomheder. Projektet Dictes Aarhus er målrettet en klar defineret målgruppe: svenske Dicte-fans. Projektet har arbejdet med forskellige partnerskabsmodeller, der kan etableres i virkeligheden og gro frem mod 2017 og efter. Filmby Aarhus har villet få film- og turistbranchen i byen til at samarbejde bedre og understøtte koordinering og timing af aktiviteter og markedsføring. Helt konkret er der i projektet blevet lavet en række undersøgelser for at kunne belyse værdien i filmturismen. Man har fået lavet en potentialeanalyse på det svenske marked. Her har man bl.a. fundet stor interesse hos Dicte-seere for at besøge Aarhus hhv. blandt de yngre mænd og ældre kvinder. Begge grupper udtrykte interesse for at bruge besøget på andet end Dicte-relaterede begivenheder såsom byture og shopping. Man har haft en fokusgruppe på besøg i Aarhus. Ved hjælp af det svenske TV4 og Facebook blev der rekrutteret seks par i den svenske målgruppe til et besøg i Aarhus, hvor de blev ført gennem en række oplevelser på tværs af værdikæden. Dermed indhentedes praktiske erfaringer med at afvikle et konkret besøg for en gruppe, hvor den fælles tilgang til Aarhus er Dicte. På baggrund af potentialeanalysen har projektet også arbejdet med servicedesign og aktørinddragelse. Ved at alle centrale samarbejdspartnere kender til potentialet og målgruppens ønsker, øges samarbejdet og udviklingen af det specifikke tilbud. Endelig har Filmby Aarhus samlet læringen herfra i en strategi- og forretningsudvikling i form af nogle anbefalinger til det videre arbejde. Det har fra starten været vigtigt, at de indsamlede erfaringer fra projektet kommer bredt ud til aktører i kulturturismens værdikæde, og de kan fungere som inspiration og læring for andre, der har lyst til at prøve kræfter med film og medieturisme. Derfor har projektet videreudviklet håndbogen om filmturisme Film skal ses i virkeligheden med erfaringer fra Dictes Aarhus og øvrige erfaringer opnået siden sidste udgivelse. PÅ TUR MED DICTE Mette Elmgaard lnk.to/dicte Dyk ned i potentialeanalysen og læs fokusgruppens observationer om Aarhus. Her finder du også link til håndbogen om filmturisme. Med hjælp fra sociale medier og en højaktuel genudsendelse af Dicte på svensk TV4 var det ikke svært for Mette Elmgaard, projektleder hos Filmby Aarhus, at rekruttere svenske testpersoner til projektet Dictes Aarhus. 5 veloplagte par tilbragte i sensommeren en weekend i Aarhus, hvor særligt lørdag formiddag var helliget kulisser, autentiske miljøer og teasere for næste Dicte sæson. Særligt vel modtaget blev anekdoter fra optagelserne. Guiden var location manager Ulla Malmos, som levende beskrev, hvordan en hel opgang hujede og tog billleder af Lars Brygmann på vej i en container i en baggård. Eller hvordan borgmester Jacob Bundsgaard skyndte sig tværs gennem landet for at indtage sin plads i byrådssalen i tide til indspilningerne - blot for at blive klippet ud i redigeringsrummet. Når der opstod spørgsmål til Aarhus historie, bybilledet og de lokale seværdigheder, var Bente Mondrup fra VisitAarhus klar med kyndige svar. Der var i evalueringen af turen et bredt ønske om at få yderligere fortællinger om det generelle Aarhus. F.eks. ville flere gerne høre mere om vikingerne i Aarhus og byens status som en af de ældste i Danmark. Der var også stor begejstring for at blive overrasket og komme bag om det blankpolerede Aarhus med et besøg på Værestedet. Her blev der tid til kaffepause og en snak med stedets leder om livet som hjemløs på samfundets bagside. De fleste fremhævede den oplevelse som den største og mest positive overraskelse på turen. Trods nysgerrigheden på mere information, var der dog også en læring, hvor meget information man kan fylde på en guide-gæst. Dels på grund af informationsmængden, men også på grund af sprogforskellene havde den optimale tur varet 2-3 timer. De svenske testpersoner rangerede fra ivrige fans af både bøger og film til den almindelige søndags-seer. Nogle havde en baby med i klapvogn, andre var holdt op med at tælle de grå hår. Fælles for dem var, at de var positivt overraskede over Aarhus, den fantastiske mad og de mange oplevelser, byen byder på. Og alle var parate til genbesøg for egen regning med venner/ familie. 10 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 11

7 VIND I HÅRET OG SANS FOR FORRETNING Energisafari SHOW-HOW OG IKKE BLOT KNOW-HOW Danmark er kendt for sin grønne profil og det høje faglige niveau, der arbejdes med på energiområdet. Særligt er Skive og Samsø kendte profiler inden for grøn energi, og Region Midtjylland alene har energierhvervsturister hvert år. Målsætningen for projektet er at udvikle Region Midtjylland til en destination for Energi- og Kulturturisme i form af en Energisafari med særligt fokus på at gentænke den oprindelige Energisafari, til i dag at udgøre en regional energisafari bestående af en sammensætning af faglige besøgsmål med fokus på energi krydret med kulturelle oplevelser. Samsø Energiakademi, Skive Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Kommune er hovedaktører i projektsamarbejdet. Men er der overhovedet basis for at skabe en forretning for energierhvervsturisme, der indtænker kulturelle oplevelser og bygger på styrket samarbejde kommunerne imellem? Hvem er målgruppen, og hvordan sælges energisafarier til internationale gæster? Disse spørgsmål er udforsket i projektet. Der er blevet udarbejdet en rapport, som konkluderer, at det er muligt at skabe en forretning for regionale energisafarier. Rapporten viser også, hvordan en koncept- og forretningsmodel for Energisafari kan se ud, og hvordan den kan markedsføres. Desuden er der blevet lavet en målgruppeanalyse med særligt fokus på internationale gæster. Analysen peger bl.a. på forskellige typer af nuværende og potentielle kundegrupper. Grupperne er af stor diversitet i forhold til faglige interesser inden for grøn energi og ønsker om indsigt i den kulturelle baggrund bag Danmarks grønne profil. Men et fællestræk er, at den samlede målgruppe alle er fagspecialister. Den nuværende model af Energisafari har sommeren over haft 1-2 besøg om ugen, og hver gang har man i projektet testet nye tiltag af i større eller mindre skala. Ud fra disse erfaringer, gennem indsamlet ny viden og via processen med projektets partnere har man lagt fokus på udvikling af et nyt Energisafari-koncept med to hovedelementer: faglige oplevelser og kulturelle oplevelser. Da målgruppen er internationale og nationale fagspecialister med et højt fagligt niveau, er det essentielt, at fagligheden gennemsyrer det samlede koncept/de tilbudte pakker. De faglige oplevelser udgøres af levende oplevelser, hvor gæsten eksempelvis er på besøg hos en landmand, et varmeværk eller hos en kommune, som har arbejdet med implementering af grøn energi. Det kulturelle element er tiltænkt at skabe en merværdi for gæsten og udgøres af lokale kulturelle tilbud - f.eks. på en kulturinstitution, men kan også være indtænkt som f.eks. en lokal spiseoplevelse. Faglige og kulturelle oplevelser såvel som transport og overnatning er pakketeret i det nye Energisafari-koncept og ønskes styret gennem en tværkommunal organisering og bookingportal. Skive Kommune arbejder videre med at udvikle konceptet i Energibyen Skive i samarbejde med projektgruppen. Hvad adskiller danske energivirksomheder fra resten af verden? Har vi større teoretisk viden om grøn energi end andre lande? Eller hvad kendetegner os på energiområdet? Det, vi i Danmark og særligt i Region Midtjylland kan er at vise, hvordan teorier og ideer indenfor energi fungerer i praksis. Da vi i Danmark allerede har lavet og gennemført en del nye løsninger, kan de besøgende både se og opleve, hvordan der arbejdes og har været arbejdet med forskellige energiprojekter og -tiltag. Det gælder ikke kun, hvordan løsninger i praksis virker, men også hvordan processen og organiseringen omkring energiløsningerne fungerer. De besøgende kan se, hvilke problemstillinger, der har været i processen og lære, hvad man skal holde sig for øje, når der skal gennemføres store energiprojekter. Danmark har med andre ord alle muligheder for at fremstå som best practice inden for grøn energi. Og gør vi dette til en del af vores fælles midtjyske identitet, er der meget at vinde. Hvor man i regionen måske er tilbøjelig til at se store forskelle fra kyst til kyst og sågar fra kommune til kommune, kan erfaringerne inden for energi og markedsføringen af disse erfaringer være med til at gentænke den midtjyske fortælling. Løfter man i samlet flok og samarbejder på tværs, vil man blive stærkere. Og ikke kun stærkere på de fællestræk man finder. For ved at dyrke fællestrækkene finder man også det unikke i egne områder og læringer. Det som er unikt for Samsø skal ikke forsøges genskabt i Skive, ligesom det unikke i Ringkøbing-Skjern hverken kan eller skal genskabes i Aarhus. Det gode samarbejde kommunerne imellem, som er opstået i projektet Energisafari, er netop præget af denne respekt for hinandens unika-tilbud og den store fælles ekspertise inden for et bestemt felt. Den udarbejdede målgruppeanalyse peger også på, at man ikke skal være bange for at yde forskellige niveauer af viden og ekspertise til forskellige besøgsgrupper. Det endelige råd til andre med specifikke erhvervsgrupper må derfor lyde: vær ikke bange for at samarbejde bredt med andre inden for samme ekspertiseområde. I sidste ende beriger man hinanden. Og netop koblingerne af de forskellige ekspertiseområder og oplevelser på tværs af kommunegrænserne kan skabe et solidt og styrket produkt at tilbyde besøgende energierhvervsturister. Karl Egeris Krogshede lnk.to/energisafari På siden finder du den udførlige forretningsmodel for projektet. Modellen kan være forgangsbillede for andre, der enten vil arbejde tværkommunalt eller inden for et stramt defineret fagområde af erhvervsturisme. 12 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 13

8 NÅR GÆSTEN BLIVER TIL EN KULTURTURIST HVEM VIL TIL AARHUS? Turistorganisationen kender sin egen destination og har måske læst målgruppe- og potentialeanalyserne. Men hvordan udbredes denne viden til aktørerne i området? Projektet med Visit Aarhus ved roret har arbejdet på at formidle viden om den internationale kulturturist som en brugbar og anvendelig online håndbog til erhvervslivet. Projektet har fået udviklet en kendskabsanalyse og profilrapport af Aarhus på nærmarkederne Tyskland, Norge, Sverige og Storbritannien. Med afsæt i resultaterne i disse har VisitAarhus Fra turistdestination til kulturel citybreak destination skabt en værktøjskasse til byens aktører. Bruger virksomheden værktøjskassen som et redskab til markedsføring, får de automatisk historien om Aarhus som kulturel citybreak destination med i deres egen branding. Projektet er en del af en ny stor fælles satsning på international markedsføring af Aarhus som kulturel citybreak destination. Man vil gennem en fælles markedsføringsplatform med VisitDenmark arbejde på at promovere Aarhus i forhold til CityBreak-segmentet. Selve markedsføringskampagnen er igangsat for Værktøjskassen har sat fokus på online kampagner for at øge kendskabet til Aarhus. Samtidig opfordrer værktøjskassen aktører til at tænke i værdikæder. Hvorfor giver det f.eks. mening at bruge samme branding? Hvad har man til fælles, uanset om man er hotel, spisested eller attraktion? Når svaret er samme målgruppe, giver det rigtig fin mening at koordinere den måde, man omtaler og iscenesætter sin geografiske placering. Og det gøres nemt med værktøjskassen fra VisitAarhus. Se værktøjskassen online via dette link: lnk.to/kassen Turismen i Aarhus har det godt, men året 2017 og titlen som Europæisk Kulturhovedstad åbner også for nye markeder og muligheder. Hvordan sikrer vi, at kulturturisterne får øje på Region Midtjylland - og vælger at rejse hertil? Fremgangsmåden med at udvikle en fælles værktøjskasse, baseret på viden og erfaringer kan være inspiration for andre destinationer, der ønsker at fremme den fælles markedsføring. Ved at kende sin målgruppe, markedsføre direkte til den og have et klart fælles budskab styrkes alle både den konkrete virksomhed, der igangsætter en markedsføringsindsats, men også de andre i værdikæden. I projektet ville man lave en klar indsats på de allerede definerede termer kulturel citybreak og Moderne StorbyOplevelser. Citybreak dækker over den type miniferier til storbyer, som fylder mere og mere i turisternes ferieår. Den korte ferie og dens rolle hos gæsten stiller krav til, at indholdet er interessant, unikt og lettilgængeligt. Moderne StorbyOplevelser (MSO) er betegnelsen på en målgruppe, som Visit- Denmark også arbejder med. Målgruppen adskiller sig fra andre typer ved at være uden børn og altså bestå af par, venner eller vennepar. Meget peger på, at det netop er denne målgruppe, der vil være relevant at tiltrække til Aarhus før, under og efter I løbet af projektet har det også været undersøgt, i hvor høj grad disse målgrupper er klar til at komme til Aarhus. Hvad kender de egentlig til byen, og hvor er de lavthængende frugter i forhold til at tiltrække gæster til byen? Anne Hübner fra VisitAarhus finder både gode og knap så gode nyheder i kendskabsanalysen: Udfordringen rent internationalt er, at kendskabet til Aarhus er relativt lavt. Men dem som så kender Aarhus, forbinder byen med ordene Kulturby og lille storby Med bl.a. værktøjskassen som vandingsapparat, er der grobund for vækst i og efter Anne Hübner lnk.to/citybreak Projektets profilrapport og kendskabsanalysen kan her granskes i detaljer. Se f.eks. om du skal opfriske dit norske eller tyske. Eller klik dig videre til værktøjskassen og kast dig ud i det internationale marked. 14 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 15

9 MIDTJYSKE KULTURPAKKER TIL ERHVERVSTURISTER Når kultur og erhverv mødes på fælles grund Herning er kendt for et stærkt erhvervsliv med mange besøg fra ind- og udland. Men Herning er også stor inden for international kunst og kultur. Projektet her har undersøgt, hvordan man kan fremhæve det lokale islæt og præsentere områdets kulturudbud for erhvervets mange gæster. Projektet har udviklet en række kulturpakker, der kan tilbydes både den internationale, nationale og regionale erhvervsturist. Sammen med en række af de velrenommerede kulturinstitutioner og aktører i området er der udarbejdet 4 prototyper, hvoraf én er testet i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv i september Kulturpakkerne skal give virksomhederne mulighed for at vise den lokale kunst og kultur frem, give erhvervsturisten nye og bedre oplevelser og hermed på længere sigt indbyde til et genbesøg. Den skal også være med til at brande erhvervet, så de fremstår forankrede og stærke overfor deres gæster og som en del af et større værdisæt i Midtjylland. Man arbejder på at sammensætte et differentieret indhold, som både kan tilgodese mindre grupper, som er på besøg hos de enkelte erhvervsvirksomheder (cirka 10 personer) og større grupper ( personer), som deltager i faglige konferencer, sportsbegivenheder eller koncerter. Der er udarbejdet et salgspotentiale via interviews med relevante erhvervsvirksomheder. Deres input med krav, ønsker og pris er bærende for at skabe forretning i udviklingen af pakker. Man har også arbejdet på at etablere en digital platform, som fremover kan markedsføre den videreudviklede kulturpakke både for nationale og internationale gæster. EN OPSKRIFT PÅ BROBYGNING Området omkring Herning, Ikast og Brande byder på en unik og tydelig dynamik. På den ene side er der tradition for driftige forretningsmænd. På den anden en glødende passion for kunsten og kulturen. Broen imellem disse to, som ofte har været befolket af de samme mennesker, er ambitionerne og den lokale stolthed. Projektet Midtjyske kulturpakker til erhvervsturisten har haft et udtalt ønske om at understøtte denne bro og udbrede kendskabet til hinandens behov, ønsker og eksistens. På baggrund af et grundigt kendskab til både erhverv og kultur blev der nedsat en række guidelines til at holde snuden i jorden under udvikling af pakkerne. Man kan nemt blive grebet af en god idé til det kulturelle indhold, men svarer det til kundens behov og ønsker? Og er det overhovedet en god forretning for udbyderen? Først og fremmest skal indholdet være autentisk og fortælle en historie. Oplevelserne skal være med fokus på lokalområdets grundfortælling og udbyderens kernekompetencer. Det er den eneste måde, man kan skabe høj kvalitet både kunstnerisk og fagligt. Og det er den høje kvalitet, der kan være interessant for kunden at købe sig ind i. Der skal være plads i pakkens program til et stærkt værts skab. Når kunderne føler sig trygge, bliver de også mere tilfredse. Og som kulturinstitution bliver man også tryg ved at vide, man bliver formidlet bedst muligt. Når det kommer til praktik tyder alt på, at pakkerne skal være skruet sammen, så det er let at byde ind på dem som leverandør. Er det designet, så kun én medarbejder fra stedet kan klare opgaven, ryger den nødvendige fleksibilitet. Det skal også være muligt at skrue op og ned for størrelsen på gruppen. Jo mere skalérbar, jo større er salgspotentialet. For når man både kan markedsføre til 10-mands og 100-mands grupper, er der væsentlig flere grupper at sælge til. Det samme gør sig gældende med hensyn til sprog. Som udgangspunkt skal den gode fortælling kunne leveres på både dansk og engelsk. Og endelig: Det skal være en god forretning! Kulturpakkerne skal kunne bidrage til kulturinstitutionerne i kroner og ører, men det skal også kunne ses på markedsføringsværdien. En tilfreds erhvervsgæst kommer ofte igen som kulturturist. Tinna Møbjerg lnk.to/kulturpakke Find beskrivelser af de fire kulturpakker og læs om potentialet og forretningen i kulturpakker. 16 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 17

10 NÅR MAN LØFTER I SAMLET FLOK CO-BRANDING OG DET VÆRDIFULDE SAMARBEJDE Turisten i dag vil gerne gå bag om destinationen og opleve det autentiske, hvor man som rejsende i et land ikke kun ser på den besøgte kultur, men faktisk mærker, hører og oplever, at hverdagslivet leves blandt lokalbefolkningen. North- Side har udviklet og afprøvet et koncept for event- og oplevelsesudvikling i forbindelse med festivalen i juni 2014, der indtænker deleøkonomien som centralt omdrejningspunkt. Konceptets erfaringer skal ses i det momentum, som deleøkonomi og social travel har lige nu omkring autenticitet og brugergenererede anbefalinger og oplevelser, men konceptet viser også, hvordan man effektivt kan integrere div. digitale platforme i events for at sikre en endnu bedre kommunikation til internationale gæster. NorthSide udforsker deleøkonomien NorthSide har med særligt fokus på de norske gæster afprøvet muligheder for at udvide og udbrede oplevelsestilbuddene til festivalgæsterne/eventturisterne både før/under/efter NorthSide 2014 og herved søgt at forbedre festivaloplevelsen for den enkelte gæst ved at aktivere en bredere værdikæde omkring festivalen. Projektet har også haft fokus på, hvordan det gode værtsskab omkring en event aktiveres blandt aktører og borgere. I testperioden har man bl.a. afholdt en konceptudviklingsworkshop med turisme- og kulturaktører i Aarhus. Samme gruppe har deltaget i et seminar om deleøkonomi og social travel, hvor man udviklede nye oplevelsestilbud til festivalgæsterne med en bedre samlet festivaloplevelse, øget synliggørelse af Aarhus samt øget tværgående samarbejde mellem borgere, aktører og NorthSide for øje. Sammen med lokale anbefalinger til oplevelser i Aarhus indhentet via NorthSides Facebookside og lokale Airbnbværter resulterede arbejdet i 60 nye oplevelsestilbud uden for festivalpladsen under NorthSide Tilbuddene blev præsenteret på oplevelseskortet Experience 2014 på Pinterest. En platforms- og kommunikationsstrategi for konceptet, som bl.a. indeholdt udarbejdelse og udsending af en markedsføringsguide til alle involverede aktører, var med til at sikre en fælles markedsføring af Experience I håndbogen Sådan skaber du bedre oplevelser er opsamlet gode erfaringer og gode råd i forhold til at arbejde med en event som afsæt for udvikling af nye oplevelser. Man tager én del fremadstormende event, to dele godt blandede kultur- og turismeaktører og bager det hele i en række workshops. Så står man med en kage, der i enkeltdelene er god, men samlet er nær ved perfekt. Naturligvis forudsætter dette, at man har tid til at bage kagen færdig. Kagemetaforen dækker over det oplagte samarbejde mellem større events og etablerede virksomheder om udvikling af flere oplevelsestilbud til festivalgæster i projektet NorthSide udforsker deleøkonomien. ARoS, som tilbød festivalgængere halv pris på entré, sagde det bedst således: Det er fedt at komme ombord i NorthSides univers, og det er co-branding, hvor man samarbejder i stedet for at være lukket af over for andre. Vi kan kun se fordele i samarbejdet. NorthSide får styrket deres armbånd og festival, og vi får styrket vores muligheder for at komme ud til publikum. Baren Double Rainbow uddelte shots umiddelbart uden for festivalpladsen for at gøre opmærksom på deres efterfester, og fik ekstra opmærksomhed med lån af NorthSides egen lydcykel. Og sådan var der forskellige tilbud fra tøjbutikker, spisesteder og attraktioner. Fælles var, at de blev markeret på et velmodtaget socialt medie, som kan ses via dette link: lnk.to/pinterest Ønsker man selv at knytte bånd imellem ens festival, event eller arrangement og de lokale kulturog turismevirksomheder er der dog et par guidelines, der kan få arbejdet til at glide. Produktudviklingen og markedsføringen af konceptet målrettet gæsterne bør startes uger og gerne måneder inden, at eventen afholdes. Ellers når det ikke at sætte sig fast hos gæsterne og blive en naturlig integreret del af eventen. Allerede tidligt i projektet skal aktørerne også rådgives i håndteringen af konceptet. Mange har forskudt markedsføring og for at få konceptet udbredt på flest mulige platforme, skal man være i god tid for at komme med i mest muligt markedsføring fra partnere. Disse to sider af samme sag kan løses ved f.eks. et komplet online site til konceptet, hvor tilbuddene præsenteres, og aktørerne er i fokus. Det ville være med til at fremme forståelsen og interessen for projektet. Men hvorfor som event overhovedet opsøge øget samarbejde og jage festivalgæsterne videre ud i byen? NorthSide: Vores gæster ser en værdi i at lære om de skjulte perler i Aarhus, så de kan gå på opdagelse i byen både før, under og efter festivalen. Kan vi være med til at skabe en samlet bedre oplevelse for festivalgæsten, er det med til at gøre deres indtryk af NorthSide bedre og stærkere. NorthSide lnk.to/northside Find inspiration i håndbogen fra Seismonaut Tourism, eller stjæl ideer til markedsføring på tværs af platforme og virksomheder. 18 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 19

11 HAVET BAG HAVET - EN VERDEN AF MINDFULNESS ET FÆLLES SPROG Porten til Nissum Fjord Naturen er en af de største attraktioner - særligt når vi er i det berusende Vestjylland. Under overskriften Porten til Nissum Fjord har testprojektet undersøgt, hvordan man bedst understøtter naturoplevelsen og skaber en formidling, der går igen i hele værdikæden. Konceptet bag Porten til Nissum Fjord er, at havet bag havet skal brandes som et internationalt oplevelsesfyrtårn - stedet skal være kendt for autenticitet og nærvær, hvor fællesskab og fordybelse går hånd i hånd. Man skal kunne komme turen rundt om Nissum Fjord og opleve den ægte natur kombineret med autentiske kulturoplevelser. Ideen om pakketering af natur og kultur lå lige for. Men det gjorde en række spørgsmål også. Hvem er målgruppen? Hvor mange timer eller dage må en tur vare? Hvad med overnatning? Og kan vi som område løfte denne pakke ind som en naturlig og integreret del af vores egne tilbud, hvad enten vi er sommerhusudlejer, hotel eller kulturaktør? Der blev udarbejdet tre koncepter i projektet: Fjordvandring som fire-dages tur også kaldet miniferie ved fjorden. Fjordvandring som weekendtur: Fjordens fortællinger. Og endelig fjordvandring som en-dags tur: Fjordens perler. Man fik sparring på indholdet af pakkerne fra områdets eksisterende gæster i sommerperioden med stor positiv respons. Ud over pakkernes indhold blev der i projektet også arbejdet med at sikre pakkernes levedygtighed. Det handler om, at folkene bag pakkerne og dem der byder ind med f.eks. transport, markedsføring, forplejning og lign., alle føler et ejerskab over pakkerne og kan stå inde for indholdet. Derfor er der også i projektet ud over en decideret konceptudvikling lavet en forretningsudvikling, hvor man har kigget på forretningsmodellerne bag, og hvordan samarbejdet kan konstrueres. Der er også lavet en markedsforberedelse, hvor målgrupper og markedspotentiale er undersøgt. Og sidst, men ikke mindst, har relevante partnere været involveret i et feltstudie til Mecklenburg-Vorpommern, som i mange år har været førende inden for denne type gæster. Her håber man at have inspireret alle til det videre arbejde. Præmissen for projektet RETHINK Kulturturisme har været at bygge bro og skabe projekter imellem kultur- og turismeverdenen. Og med Porten til Nissum Fjord finder vi et flot eksempel på de udfordringer, man kan møde i denne brobygningsproces. Til trods for partnere med to vidt forskellige arbejdssprog er det lykkedes at lave en klar vej fremad for alle partnere. For hvorfor er det så vigtigt at have et fælles sprog? Mange vil tænke: Nogen kan tage sig af overnatningen, andre kan tage sig af fortællingen på turen. Projektet her viser noget andet. For ved at bruge tid på at finde fælles forståelse af værdierne og forståelse af ordvalget i pakkerne, er der også skabt en opbakning blandt partnerne. Når man er helt sikker på, hvad projektets formål er, bliver det også tydeligere, hvilken forretning man selv kan lave. Fra den traditionelle turistverden gik man fra at passe sin egen forretning til en forståelse af, hvordan pakkernes indhold kan integreres naturligt i egen virksomhed. Og den standhaftige naturformidler fik i løbet af projektet en forståelse for gæstens behov og, hvordan naturen ofte skal sælges som en del af den samlede turistoplevelse. Medejerskab hos partnere fra begge sider af kulturturismen kræver tid. Begge parter skal forstå hinandens udgangspunkt og arbejdsgange for at kunne skabe et samarbejde - undervejs får de måske også nye perspektiver på deres egen virksomhed. Det kræver også en gensidig respekt og en klar bevidsthed om det fælles mål. Det er ikke kun at lave en pakke, så campingpladsen får flere vandregæster. Det er også galleriejeren, der får en brandværdi af at være en naturoplevelse. Og det er også spisestederne, der kan benytte sig af pakkernes branding af området. Susanne Toftegaard Hansen lnk.to/nissum Vil du også gerne tjene på den natur, din virksomhed er en del af? Læs rapporten fra projektet, hvor der også er detaljer om pakkernes indhold, længde og pris. 20 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 21

12 LEG MED IS, LYS OG MØRKE En event med frivillige, is-kunst og rå natur. Kernen i projektet Transition and Transparency har været en event, der skulle præsentere kontrasten mellem den barske natur og den menneskelige skrøbelighed. Midlet var at lave kunst af is med den barske natur, Vesterhavet, himlen og det røde fyrtårn som kulisser. Man har villet udforske eventafvikling, når midlerne er små, og entusiasmen stor. Eventen skulle skabe minderige og forretningsskabende oplevelser for en masse mennesker i en attraktiv målgruppe. Og ultimativt skulle testprojektet give de 130 frivillige på fyret og deres samarbejdspartnere kompetencerne, relationerne og erfaringen til at lave internationale projekter, hvor gæsten bliver en del af oplevelsen ikke tilskuer og ikke uden ansvar for udfaldet af oplevelsen. Eventen Leg med is, lys og mørke blev afholdt i august 2014 og på baggrund af erfaringerne er der nu udarbejdet tre værktøjer til forretnings- og eventudvikling. Disse kan bruges til at pejle efter dækning af kulturturisternes behov i endnu højere grad i hverdagen - med højere indtjening til følge. Erfaringerne kan i høj grad være inspirerende for de mange andre kulturinstitutioner i samme situation som Bovbjerg Fyr: Masser af ambitioner, rigeligt af engagement, men få midler. I første omgang arbejdes der på at tiltrække flere virksomheder, som skal opdage, hvordan den unikke lokalitet kan bruges til stemningsfulde møder. Ligeledes skal de indledende forsøg med større samarbejde blandt egnens øvrige seværdigheder og spise-/ overnatningssteder videreudvikles frem mod EN LEG PÅ KANTEN Det har været sjovt, men hårdt, at samle 130 frivillige til workshops, kurser og samtidig ændre alt, hvad de har uden at ændre kerneproduktet. Lene Christiansen, som er fyrmester på Bovbjerg Fyr og projektleder på testprojektet, har ikke været alene om styringen af projektet. Hun tror på at ved at inddrage de frivillige i beslutningsprocesserne og have dem med hele vejen, giver det et medansvar og en viden, der i sidste ende er helt nødvendig for at løfte større events. Den oprindelige plan i projektet var at involvere eksterne partnere. Der skulle være salg af besøgspakker og mere fokus på forretningen i at afholde eventen. Men der blev tidligt truffet en beslutning om at fokusere på etablering af eventen og at bibeholde det legende fællesskab på stedet. Ved at gøre sig erfaringer i eventudvikling og afholdelse, er man også blevet mere parate til at sælge sit produkt til virksomheder og andre turist- og kulturaktører. Lene Christiansen: Vi har lært, at det kræver meget benarbejde, hvis vi skal lykkes med at fastholde dem som aktive samarbejdspartnere. Et samarbejde med andre attraktioner kræver fokus, jævnlig kontakt, fælles ejerskab og vedholdenhed. I stedet har man haft overskud til at fokusere på den forretning, man selv er en direkte del af. For hvordan tjener man på det, der ikke normalt prissættes: Den unikke ro på kanten til Vesterhavet? Den sublime udsigt fra fyrtårnet? Her er det forsøgt ved at dyrke roen i eventen, hvor gæsten leger med at skabe sin egen kunst af materialet is. Man har gjort turen op igennem tårnet til en oplevelse med stemningsfuld sang undervejs. Begge dele er elementer der fremover kunne tages entré for. Og netop at tage entré for de oplevelser, der tages for givet af fyret selv, kan være det sværeste: Gode oplevelser holder ikke i sig selv pengene hjemme, men vi skal turde tro på det, vi laver og sætte en pris på oplevelsen. At dømme fra de 500 gæster heraf mange tyske feriehusgæster skal man ikke være så bange for det. Begejstringen for den gentænkte tilgang til områdets kendte kvaliteter var der ikke lagt skjul på. Lene Christiansen lnk.to/bovbjerg Her finder du helt i stil med projektets grænseoverskridende og legende tilgang et samlet dokument med projektets publikumsundersøgelse, forretnings- og eventudvikling. 22 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 23

13 WE HAVING YOU HERE! Frivillige ambassadører møder kulturturisten I Horsens og ved Ringkøbing Fjord har man undersøgt, hvordan man kan udvide gæsteservicen, udbrede en lokal værtskabsfølelse og styrke destinationsfællesskabet i samarbejde med lokale frivillige og virksomheder. Der er også gode råd at hente om, hvordan integrering af turistinformation i bybilledet kan engagere og informere områdets turister. Projektet We love having you here arbejdede med det personlige og ægte møde uden for de traditionelle rammer mellem en informationssøgende gæst og en serviceminded destination. Turisten har kunnet opleve, at servicen ikke var fastlåst ét bestemt sted, men at turistinformationen i form af turistfilialer og turistambassadører tager imod dem, hvor de ellers færdes på deres besøg. Det har bl.a. betydet frivillige ambassadører på gågaden i Horsens og foredrag for lokale i Bork Havn om at være Fucking Flink. Alt sammen med det formål at give danske og internationale turister en personlig og individuel tilpasset turistservice. Der har været i alt fire ben i projektet. Først og fremmest er der skabt et turistambassadørkorps af frivillige. VisitHorsens har rekrutteret frivillige, der efter oplæring har serviceret turister i KUBEN på Horsens gågade, ved attraktioner, events mv. Man har skabt et stærkt fællesskab og brugt tid på at finde den bedste indgangsvinkel til byens gæster. Der er også oprettet en række turistinformationsfilialer i bl.a. udvalgte detailbutikker og kulturinstitutioner. Velplacerede detailbutikker bl.a. en delikatessebutik, undertøjsbutik og boghandel - har deltaget i projektet som nogle af de i alt 15 turistinformationsfilialer, der nu er fordelt rundt i Horsens Kommune. Derudover er der generelt sket en opdatering af frontdeskpersonale. Det er sjældent turistinformationen, der møder turisten først. Turisten ankommer til destinationen og taler ofte med personale f.eks. i transportsektoren og på hotellet, før de opsøger den traditionelle turistinformation. Projektet har testet, hvordan man bedst holder denne del af værdikæden opdateret løbende mht. turistinformation. Der er bl.a. lavet nemt forståelige grønspættebøger til personalet, turistguider til hurtigt opslag og leveret en løbende information om aktuelle events. Sidste ben i projektet har været arbejdet med at skabe Local Heroes, primært i området omkring Ringkøbing Fjord. Her vil man gerne skabe et lokalt ejerskab over for turismen og få borgerne til at være ambassadører for området. Gennem et åbent hus arrangement og et foredrag med Lars AP har man givet de lokale borgere en større forståelse både af de mange kulturtilbud, der findes i området og for turismens betydning generelt. Den klare forskel på Destination Ringkøbing Fjord og VisitHorsens som destinationer har desuden givet en unik viden om kulturturisternes adfærd på tværs af regionen. ET KORPS AF ENGAGEREDE FRIVILLIGE? Planlægning, overblik, engagement og mange mandetimer ligger til grund for etableringen af ambassadørkorpset. Men til gengæld kan Gydde Madsen fra VisitHorsens nu nyde god opbakning fra sine frivillige: Ambassadørkorpset består af omkring 10 frivillige. De yngste er i slutningen af 20 erne, mens de ældste er i midten af 60 erne. Fælles for dem alle er, at de elsker Horsens. Og de har et brændende ønske om at videreformidle alle de gode og spændende muligheder i byen til andre. Fællesskabsfølelsen og kærligheden til byen er meget stærk i vores gruppe, forklarer VisitHorsens fastansatte turistambassadør. De frivillige er rekrutteret på flere måder: markedsføring på Facebook, gennem VisitHorsens netværk og via kontakt til foreninger. For at ryste gruppen af ambassadører og turistinformationsfilialer sammen blev der bl.a. arrangeret en bustur rundt i Horsens Kommune til flere af områdets aktiviteter og seværdigheder. Dette hjalp fællesskabet med at opnå kendskab til området. Der har været stor fokus på den personlige og vedkommende dialog mellem projektleder og frivillig. God kommunikation og motivation i forhold til de frivillige har været en meget vigtig bestanddel af arbejdet i det nyetablerede korps. Eksempelvis rykker alene annoncering efter frivillige ikke noget. I stedet er det vigtigt med den håndholdte kontakt, hvor der fra projektledelsen også investeres tid i de frivillige, hvilket er med til at sikre et engagement og et stærkere bånd mellem virksomhed og frivillig. Konceptet og gæsteservicen bliver nu videreudviklet. Gydde Madsen arbejder bl.a. på at kunne tilbyde sit ambassadørkorps fri adgang til byens mange kulturelle udbud for bedre at kunne videreformidle områdets mange tilbud videre til gæsterne. Måske skal de frivillige også kunne tilbyde guidede ture til turisterne. Det giver også et mere trofast korps, at det ikke er skabt for at håndtere en enkeltstående event, men er involveret over en længere periode. We love having you here har været en succes i testperioden. VisitHorsens har kunnet læne sig op af et solidt kendskab til målgruppen takket være bl.a. de udarbejdede personaer og den udarbejdede touchpoint-analyse. Derfor lyder anbefalingen også til andre, at man først og fremmest skal kende sig selv som destination og sine behov og turde videreudvikle. Hvad der fungerer i Horsens, fungerer nødvendigvis ikke andre steder. Det har f.eks. været en stor hjælp, at der i forvejen er tradition for mange kulturfrivillige i Horsens, og at byen er kendt for at løfte i flok. Der nedsættes samtidig en sparringsgruppe bestående af bl.a. lokale filialer og ambassadører, der sammen med Visit- Horsens kan arbejde videre med tiltagets potentiale og fremtid. Gydde Madsen S lnk.to/welove Se eksempler på håndbog og guide til turistambassadørerne. Her finder du også de udarbejdede personaer og touchpoint analyse. 24 RESULT MAGASIN RESULT MAGASIN 25

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til fremstilling af prototype

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser. 27. februar 2013 31. december 2014. Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Resultatkontrakt Vedrørende RETHINK 2017 Kultur, begivenheder og oplevelser 27. februar 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-14-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling og udvikling

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til event- og forretningsudvikling

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Strategi- og forretningsudvikling Baggrundsbeskrivelse:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af forretningsmodel

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb

Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1 of 5 Ansøgningsskema til: Gennemførelse af fokuseret erhvervsserviceforløb 1. Ansøger Oplysninger om ansøger: Navn, adresse, kontaktperson samt øvrige kontaktoplysninger Syddjurs Kommune Lundbergsvej

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold:

Afsluttende Projektrapport. RETHINK Kulturturisme. Indhold: Afsluttende Projektrapport RETHINK Kulturturisme Indhold: 1. Baggrund 2 2. Overordnede målsætninger 3 3. Målgruppe. 4 4. Hovedaktiviteter.... 4 4.1 Opstartskonference. 6 4.2 Netværksseminarer.. 6 4.3 Masterclass

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister

Målsætninger 2015. En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags turister er 2015 En omsætningsstigning i antallet af på 9% fordelt på: Flere overnatninger og flere endags Fra 344.000 til 375.000 Større turismeomsætning = kr. 265.000.000 Antal årsværk = 397 er 2015 Antal unikke

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere