ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk

2 Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: Tlf.: Rigspolitiets Rådgivningssekretariat Mail: Tlf.: POSTADRESSE: Rigspolitiet Nationalt Forebyggelses Center Offerrådgivningssekretariatet Polititorvet København V BESØGSADRESSE: Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC-Offerrådgivningssekretariatet Ejby Industrivej Glostrup

3 3 Forord 2012 var på mange måder et særdeles spændende og udviklende år. Store dele af bestyrelsen blev udskiftet på repræsentantskabsmødet, og som omtalt andet sted, holdt vores mangeårige regnskabsfører Birgit Sørensen. Birgit har gennem årene ydet en fantastisk indsats for OID, og vi kan på mange måder takke hende for, at vi er kommet så langt, som vi rent faktisk er. Med det høje niveau, som Birgit har lagt, var det ikke nemt at finde an afløser, som tilmed vil arbejde gratis. Men i august 2012 lykkedes det, og derfor kan vi byde Kjeld Bjerregård meget velkommen. Både Birgit, og nu Kjeld, arbejder frivilligt og dermed gratis for organisationen. Nødvendigheden af frivilligt arbejde skal dokumenteres mere og mere, hvilket der jo ikke er noget at sige til. De, der bevilliger os penge, vil naturligvis meget gerne vide hvad vi laver. I 2012 fik vi en aftale med et firma, Enalyzer, og det har betydet, at al statistik klares elektronisk på nettet. Det er en løsning, som alle er rigtig glade for, og vi har til stadighed et overblik over de mange medborgere vi hjælper. Det er frivillige, og dermed ulønnede, rådgivere, som landet over står til rådighed for at hjælpe ofre, vidner eller pårørende videre. Selv om vi har en del udskiftning, ligger tallet nogenlunde stabilt omkring 300, og det vil være utænkeligt at lave en årsrapport uden at sende de mange frivillige en stor tak for deres arbejde. Flere og flere offerrådgivninger har åbent døgnet rundt, så det er en kolossal indsats der ydes. I eksempelvis Midt- og Vestsjælland er der leveret over arbejdstimer! Det er frivillige, og dermed ulønnede, rådgivere, som landet over står til rådighed for at hjælpe ofre, vidner eller pårørende videre. Repræsentantskabet besluttede i 2011, at de mange lokale rådgivninger skulle lægges sammen, for derved at nyde alle fordelene af stordrift, og sådan, at der kun er én rådgivning i hver politikreds. Organisatorisk er det faldet på plads, mens der landet rundt arbejdes på, at hver af de 12 rådgivninger kun har ét telefonnummer. Det vil spare rigtig meget på de frivillige, som lægger mange timers arbejde i at være offerrådgivere. offerraadgivning.dk Landstelefonen

4 4 Alle rådgivere har gennemgået en basisuddannelse, og hver gang vi tilbyder nye kurser, er der stor opbakning. Takket være en ekstraordinær bevilling via finansloven, kunne vi i 2012 søsætte en hel ny PR kampagne, med et læsevenligt og tidsrigtigt layout og mere målrettet end tidligere. Materialet bliver flittigt brugt, og skadestuer m.fl. ringer ofte, når de er løbet tør. Økonomi er vores akilleshæl. Siden starten af OID har vores bevilling ligget fast på 2 mio. kr. Det er på trods af øget aktivitet, stigende udgifter på alle områder og flere indsatsområder. Derfor er vi taknemmelige for Tryg Fondens tilskud til PR på kr , og at det lykkedes Rigspolitiet at finde kr til samme formål. I 2012 var vores underskud kr ,-, hvilket jo har betydet et kolossalt indhug i vores egenkapital, og påvirker vores økonomiske stabilitet. Som formand er det utrolig frustrerende, at der skal bruges så meget tid på økonomi. Vi møder alle steder, også politisk, stor forståelse for flere penge, men den store pengekasse forbliver lukket! Vi står overfor store organisatoriske tilpasninger i 2013, så vi kan sikre at underskuddet ikke fortsætter. med Offerrådgivnings-sekretariatet ved Rigspolitiet, at stå for alt det praktiske og selve gennemførelsen! Tak for det samarbejde og den store indsats! Prisen for deltagelse har været fornuftig, men stiger voldsomt i 2013 nu hvor tilskuddet er brugt, hvorfor kursernes antal er nedsat, mens kursusudvalget overvejer fremtidens kurser og uddannelser. Steen Knudsen Formand for OID Bestyrelsen besluttede, at vi fra og med 2012 skulle have en ekstern revision. Der går så mange penge gennem regnskabsføreren, at det for ordentlighedens skyld er rigtigst med en ekstern revision. Det ændrer ikke på, at repræsentantskabet forsat udpeger 2 revisorer som kontrollerer, at pengene forvaltes efter formålet. Alle rådgivere har gennemgået en basisuddannelse, og hver gang vi tilbyder nye kurser, er der stor opbakning. I 2012 brugte vi de sidste penge fra Finansudvalget til uddannelse. Mere end 10 uddannelses-weekender er det blevet til, hvortil kommer temadage m.v. Det havde ikke været muligt at gennemføre, uden en landskonsulent til, i samarbejde

5 5 Generelt om Offerrådgivningen Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som kriminalitet, ulykker og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd, sagsbehandlere i alle landets politikredse og mange andre. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis. Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi, men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre. OFFERRÅDGIVERNE Alle offerrådgivere er frivillige, som har tid til at lytte, være nærværende og yde vejledning. De er udvalgt på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer. Alle offerrådgivere har gennemgået kurser i psykologi, jura og sociallovgivning samt politiets sagsbehandling, og er under løbende uddannelse. En offerrådgiver kan derfor yde megen konkret og praktisk hjælp: Ikke kun i den første kritiske fase men også længere henne i et forløb. Vi har eksisteret siden 1998 som et lovfastsat tilbud finansieret med midler fra Justitsministeriet og enkelte kommuner. I 2001 oprettede de lokale offerrådgivninger paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark (OID). offerraadgivning.dk Landstelefonen

6 6 HVAD KAN EN OFFERRÅDGIVER? Offerrådgiveren kan hjælpe offeret til at få sat ord på de voldsomme oplevelser, tanker og følelser. Derudover kan offerrådgiveren hjælpe med konkrete ting, eller hjælpe med kontakten til det professionelle behandlingssystem. Offerrådgiveren kan også deltage som bisidder i møder med myndighederne. Desuden kender offerrådgiveren til mange andre tilbud og mere specialiserede støttemuligheder i lokalområdet. TAVSHEDSPLIGT OG ANONYMITET Brugere af Offerrådgivningen er garanteret anonymitet, og bliver ikke registreret. Rådgiverne har tavshedspligt. OFFERRÅDGIVNINGEN OG POLITIET Offerrådgivningen er et supplement til politiets vejledningsforpligtigelse. Der er en lokal offerrådgivning i hver politikreds. Det tætte samarbejde mellem det lokale politi og den lokale offerrådgivning er en af grundstenene i vores arbejde. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

7 7 Figurer og tal Alle lokale offerrådgivninger og landstelefonen indberetter løbende centrale tal til OID, der står for at lave opgørelser og analysere tallene. I 2012 modtog offerrådgivningerne og landstelefonen i alt henvendelser fra personer i målgruppen: Ofre for kriminalitet, ulykker og trafikuheld, pårørende og vidner hertil. I det følgende anvendes samlebetegnelsen ofre for personer i målgruppen. Figur 1: Opkald fra målgruppen 22 % 8 % Ofre Vidner Pårørende Af de opkald var 70% fra ofre, 22% fra vidner og 8% fra pårørende. 70 % Figur 2: Opkald fra ofre Her ses udviklingen i antallet af opkald fra ofre de seneste seks år. Der var en årlig stigning på lidt over 250 opkald fra Fra 2009 og frem ses et mindre fald i antallet af opkald. Fra var der en årlig stigning på knap 400 opkald offerraadgivning.dk Landstelefonen

8 8 Målet er, at brugere altid får et menneske at tale med, når de kontakter Offerrådgivningen. FIGUR 3: Henvisninger fra politiet 46% 54 % Henvist af politiet Henvist via samarbejdspartenere I 2012 blev ofre henvist af politiet, hvilket svarer til 54%. 46% af ofrene blev henvist via samarbejdspartnere. FIGUR 4: Køn 65 % 35 % Mænd Kvinder Offerrådgivningen blev i højere grad brugt af kvinder end af mænd. 65% af opkaldene var fra kvinder, mens 35% af opkaldene var fra mænd.

9 9 FIGUR 5: Aldersfordeling 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 47 % 38 % Der var flest der ringede i aldersgruppen år (47%). I aldersgruppen år var der 38%. 10% var over 60 år, mens 5% var under 18 år. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5 % 10 % 0 FIGUR 6: Henvendelsesårsager Under 18 år år år Over 60 år Vold Vold i parforhold Tyveri/indbrud Røveri Dødsfald Sexmisbrug Ulykke Selvmord/mord Stalking Brand Andet Den primære henvendelsesårsag var vold (33%). Dernæst henvendte ofrene sig på grund af vold i parforhold (13%), tyveri/ indbrud (12%) og røveri (9%). Derudover var der henvendelser på baggrund af dødsfald (8%), sexmisbrug (7%) og ulykker (6%). 2% af henvendelserne vedrørte mord/ selvmord, 2 % handlede om stalking og 1% om brand. Andet (7%) indeholder blandt andet trusler og chikane. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % offerraadgivning.dk Landstelefonen

10 10 Aktiviteter 2012 KURSUSVIRKSOMHED En af OIDs kerneopgaver er at udbyde kurser for nye og erfarne rådgivere over hele landet. Herved søges det sikret, at alle rådgivere er klædt på til at rådgive mennesker i krise. I 2012 har der været stor aktivitet på kursusområdet. Der har været afholdt 12 kurser for nye rådgivere, 2 kurser for erfarne rådgivere, og 2 efteruddannelseskurser. Som noget nyt blev der udbudt et kursus i Katastrofe- og terrorpsykologi. Dette kursus uddanner rådgiverne til at yde rådgivningssamtaler når der sker større ulykker eller katastrofer. Kurset var ønsket af rådgiverne, og dermed et forsøg. Et kommende kursus vil blive tilrettelagt efter den kursusevaluering, som altid finder sted ved vores kurser. OID har glædet sig over at kunne tilbyde kurserne til lave priser, og at kurserne har været fyldte. TEMADAG Temadagen i 2012 handlede om vold i parforhold. Dannerhuset var inviteret til at belyse emnet fra kvindens side, og Dialog mod Vold gav os et indblik i mandens perspektiv. Det var en spændende dag, som gav ganske meget stof til eftertanke. AKTIVITETSLEDERMØDER Traditionen tro blev der i 2012 afholdt to aktivitetsledermøder. Aktivitetsleder-møderne giver mulighed for at OID kan drøfte væsentlige emner med de lokale aktivitetsledere. På dagsordnen i 2012 var blandt andet PR og EU direktiv fra efteråret Der blev tillige brugt en del tid på vores interne forhold og samarbejde. Et kendetegn ved disse møder for lederne i OID er en positiv stemning og målrettet indsats for endnu bedre at kunne komme vores brugere i møde, og være den organisation der hjælper dem videre i livet eller tilbage til de kendte rammer.

11 11 MØDER MED RETSORDFØRERE I 2012 fik OID mulighed for at deltage i møder med retsordfører fra de politiske partier. Dagsordnen var en uformel drøftelse af, hvordan det kan sikres, at der er gode og relevante tilbud om støtte til ofre for forbrydelser, pårørende og vidner. OID har sat stor pris på denne mulighed for at tale ofrenes sag til beslutningstagerne. Der er endelig blevet sat fokus på, at de nuværende tilbud til ofre ikke er tilstrækkelige. Der er behov for langt mere omfattende støtte for at ofre kan komme sig efter at have været udsat for en voldsom hændelse. LANDSTELEFONEN Det er muligt at komme i kontakt med Offerrådgivningen døgnet rundt. I de situationer, hvor de lokale rådgivninger har lukket, kan der omstilles til landstelefonen, som er bemandet døgnet rundt. Offerrådgiverne på landstelfonen kan yde den første akutte hjælp til ofre, vidner og pårørende og sikre at ingen går forgæves, når de kontakter Offerrådgivningen. I 2012 var der 507 opkald til landstelefonen. Heraf var 395 opkald fra ofre, vidner og pårørende. MØDE MED JUSTITSMINISTEREN Møderækken med politikere blev afsluttet med et møde med justitsministeren. Her fik OID lejlighed til at drøfte nye muligheder for støtte til ofre og henlede justitsministerens opmærksomhed på nødvendigheden af at styrke den nationale indsats over for ofre for forbrydelser, vidner og pårørende. VICTIM SUPPORT EUROPE OIDs formand deltog i Victim Support Europes (VSE) konference i Lissabon, hvor emnet var A Step Forward. Konferencen tog udgangspunkt i det netop vedtagene Direktiv om mindsterettigheder for ofre i EU. Se side 15. Derudover deltog formanden i møde med EU parlamentarikere i forbindelse med generalforsamling i VSE i Bruxelles. Offerrådgiverne på landstelfonen kan yde den første akutte hjælp til ofre, vidner og pårørende og sikre at ingen går forgæves, når de kontakter Offerrådgivningen. Disse møder og konferencer giver mulighed for at høre relevante oplæg om udviklingen i offerrådgivninger i andre lande og deltage i workshops. Det er tillige en anledning til at møde offerrådgivere fra andre lande, udveksle erfaringer og få inspiration til det videre arbejde i Danmark. offerraadgivning.dk Landstelefonen

12 12 RUNDREJSE Som en del af handleplanen var det et ønske, at formanden besøgte alle rådgivninger. 10 af 12 rådgivninger benyttede sig af dette tilbud, og enkelte endda flere gange. Møderne har været med rådgivere, bestyrelser og også sammen med lokale samarbejdspartnere ved politiet. Det har været en særdeles positiv oplevelse, som har givet ikke alene formanden, men hele bestyrelsen, et meget bedre og mere nuanceret indblik i de forskellige rådgivninger og det arbejde, der udføres over hele landet. I den kommende handleplan vil der ikke stå noget om, at formanden skal på rundrejse. Det bør nu være en naturlig opgave for formanden, lige som det vil være naturligt for rådgivningerne, med mellemrum, at indbyde formanden. I de kommende år må det gælde, at de nære kontakter bevares og udbygges. LANDSKONSULENTEN Landskonsulenten gik på barsel juni Forinden var der blevet ansat en barselsvikar med kendskab til offerrådgivningen. Hun har taget sig af arbejdsopgaverne, kursusledelse og kontakten til de lokale kredse i barselsperioden. Der har været stor tilfredshed med barselsvikarens indsats både fra OIDs bestyrelse, de lokale rådgivninger og samarbejdspartnere. NY FORMAND Der var formandsvalg i repræsentantskabsmødet april Steen Knudsen stillede op og blev valgt. Steen Knudsen har været aktiv i offerrådgivningen i en årrække, senest som koordinator på Landstelefonen. NY REGNSKABSFØRER OIDs regnskabsfører gennem mange år havde valgt at afslutte sit virke for OID ved repræsen tantskabsmødet. Hun fik stor tak for sin omfattende og højt kvalificerede indsats. I efteråret 2012 kunne OID byde velkommen til ny regnskabsfører. OFFERRAADGIVNING.DK OIDs hjemmeside giver et indblik i, hvordan Offerrådgivningen kan hjælpe ofre, vidner og pårørende. Der er tillige information om organi sationen og OIDs arbejde. I 2012 blev hjemmesiden revideret med nyt design og ny struktur. Hjemmesiden er blevet mere overskuelig for brugerne, som nu let kan finde de informationer, som er relevante for dem.

13 13 SAMARBEJDET MELLEM RIGSPOLITIET OG OID Ved udgangen af 2011 og i begyndelsen af 2012 var der en del uafklarede spørgsmål i samarbejdet med Rigspolitiet og deres bemanding af Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat. I løbet af sommeren 2012 faldt de mange spørgsmål dog på plads, og der er igen tætte og positive samarbejdsrelationer mellem OID og Rigspolitiet. Rigspolitiet varetager både den interne kommunikation i politiet, men er også en uvurderlig samarbejdspartner ved forberedelse og gennemførelse af kurserne. Rigspolitiet varetager blandt andet al administration af tilmeldinger og betaling ved OIDs kurser og repræsentantskabsmøder. Rigspolitiet varetager både den interne kommunikation i politiet, men er også en uvurderlig samarbejdspartner ved forberedelse og gennemførelse af kurserne. Til alle kurser har Rigspolitiet været repræsenteret og udgør dermed det bindeled, der er mellem de frivillige rådgivere og politiet. Rigspolitiet repræsentant for offerrådgiv ningen deltager også i bestyrelsesarbejdet, så der på nationalt plan er direkte kontakt mellem Rigspolitiet og OID. Rigspolitiet har i løbet af 2012 styrket sin egen organisation, og der er mellem ledelsen af Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC) og OID aftalt halvårlige møder på ledelsesplan. offerraadgivning.dk Landstelefonen

14 14 BEDRE TILBUD TIL OFRENE For langt de fleste mennesker er det en uvant situation at blive udsat for kriminalitet eller en voldsom ulykke. Og det uanset om det er som offer, vidne eller pårørende. Derfor, mener OID, skal der være en lang række tilbud om hjælp. Det mener EU også, og EU Kommissionen har i efteråret 2012 vedtaget en række minimumskrav. Danmark bør følge med. Her er de vigtigste af OIDs krav: PSYKOLOGHJÆLP Med de nuværende regler kan ofre for forbrydelser kun få hjælp til psykolog ved et begrænset antal forhold. ADSKILTE VENTERUM Som det er nu bliver offer, den sigtede og eventuelle vidner ofte placeret i det samme venterum inden retssagen starter. Det er meget utrygt og krænkende for offer og vidner, at sidde i samme rum som den sigtede, og det skaber unødvendig usikkerhed hos både offer og vidne. Det bør være et automatisk tilbud, at offer og vidner bliver beskyttet imod, at møde den sigtede og dennes familie og venner. OID ønsker denne liste udvidet, så den omfatter langt flere forhold som for eksempel tyveri. Mange former for kriminalitet påvirker ofrene dybt, og det er derfor rimeligt, de får tilbud om hjælp.

15 15 KONTAKTPERSON I lighed med bestemmelsen om, at et offer kan bevilges bistandsadvokat, viser erfaringen, at der på samme måde burde indføres bestemmelse om, at ofre for forbrydelse og ulykker kan tilbydes en kontaktperson, der har til opgave og får kompetence til at følge sagsforløbet og sikre, at offeret løbende bliver orienteret om status og planlagte aktiviteter i sagen. Det gælder både retssagen, erstatningsspørgsmål samt behandling af og genoptræning efter skader, der er opstået i forbindelse med forbrydelsen eller ulykken. OFFERRÅDGIVNING PÅ FINANSLOVEN Offerrådgivningen er finansieret af en årlig bevilling på kr. 2 millioner fra Justitsministeriet via Rigspolitiet. Beløbet bliver fordelt mellem de lokale offerrådgivninger og paraplyorganisationen til drift og udvikling, og et beløb går til aflønning af landskonsulenten. Bevillingen har dog vist sig langt fra at være tilstrækkelig. Mange former for kriminalitet påvirker ofrene dybt, og det er derfor rimeligt, de får tilbud om hjælp. Udover bevillingen på kr. 2 millioner via Rigspolitiet, bør Offerrådgivningen komme på finansloven med en bevilling på ca. kr. 4 millioner. Herved bliver der mulighed for at ansætte et antal medarbejdere, der skal sikre gode og tilstrækkelige rammer for det frivillige arbejde i de lokale offerrådgivninger. EU DIREKTIV 2012 EU vedtog i efteråret en lang række mindstekrav for ofre, som skal være gældende i hele EU i løbet af nogle år. Med Danmarks retsforbehold er vi ikke dækket af Direktivet, og dermed bliver danske ofre stillet ringere end øvrige EU borgere. Eksempelvis vil et polititilhold udstedet i et af de øvrige 26 medlemslande gælde hele EU bare ikke Danmark. Det vil her føre for vidt at beskrive det direktiv, som altså ikke kommer til at gælde for Danmark. Regeringen har dog varslet, at der vil komme lovforslag i 2013 om forbedring af ofrenes forhold og retsstilling. OID vil i 2013 arbejde intensivt for, at danske ofre ikke stilles ringere, idet vi må kræve en parallellovgivning på området. Der vil i efteråret 2013 blive afholdt en konference, hvor bl.a. de politiske partier indbydes til at deltage. offerraadgivning.dk Landstelefonen

16 LANDSTELEFONEN Grafillu.dk OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Socialt-etisk regnskab 2006

Socialt-etisk regnskab 2006 Socialt-etisk regnskab 2006 Nysgerrighed og fælles reflektion er forudsætningen for fremdrift og forandring Blød bæredygtig bevidsthed For tredje gang har vi indarbejdet en redegørelse om sparekassens

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Midt- og Vestjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi Midt- og Vestjyllands Politi ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 Politidirektørens redegørelse til kredsrådet om Politiets virksomhed i politikredsen det forløbne år INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København

BUDSTIKKEN. Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 ÅRSBERETNING 2013. Nye spændende aktiviteter i Krisecentret. Forebyggelse i Reden København Juni 2014 / 38. ÅRGANG / NR. 2 BUDSTIKKEN ÅRSBERETNING 2013 Forebyggelse i Reden København Pro Odense et godt samarbejde med kommunen Nye spændende aktiviteter i Krisecentret Formandens beretning 2013-2014

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling

Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark Slutevaluering af parafdeling 1. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 2 2. Indledning 8 2.1. Hvad viste midtvejsevalueringen? 8 2.2.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere