ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk

2 Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: Tlf.: Rigspolitiets Rådgivningssekretariat Mail: Tlf.: POSTADRESSE: Rigspolitiet Nationalt Forebyggelses Center Offerrådgivningssekretariatet Polititorvet København V BESØGSADRESSE: Rigspolitiet, Politiafdelingen NEC-Offerrådgivningssekretariatet Ejby Industrivej Glostrup

3 3 Forord 2012 var på mange måder et særdeles spændende og udviklende år. Store dele af bestyrelsen blev udskiftet på repræsentantskabsmødet, og som omtalt andet sted, holdt vores mangeårige regnskabsfører Birgit Sørensen. Birgit har gennem årene ydet en fantastisk indsats for OID, og vi kan på mange måder takke hende for, at vi er kommet så langt, som vi rent faktisk er. Med det høje niveau, som Birgit har lagt, var det ikke nemt at finde an afløser, som tilmed vil arbejde gratis. Men i august 2012 lykkedes det, og derfor kan vi byde Kjeld Bjerregård meget velkommen. Både Birgit, og nu Kjeld, arbejder frivilligt og dermed gratis for organisationen. Nødvendigheden af frivilligt arbejde skal dokumenteres mere og mere, hvilket der jo ikke er noget at sige til. De, der bevilliger os penge, vil naturligvis meget gerne vide hvad vi laver. I 2012 fik vi en aftale med et firma, Enalyzer, og det har betydet, at al statistik klares elektronisk på nettet. Det er en løsning, som alle er rigtig glade for, og vi har til stadighed et overblik over de mange medborgere vi hjælper. Det er frivillige, og dermed ulønnede, rådgivere, som landet over står til rådighed for at hjælpe ofre, vidner eller pårørende videre. Selv om vi har en del udskiftning, ligger tallet nogenlunde stabilt omkring 300, og det vil være utænkeligt at lave en årsrapport uden at sende de mange frivillige en stor tak for deres arbejde. Flere og flere offerrådgivninger har åbent døgnet rundt, så det er en kolossal indsats der ydes. I eksempelvis Midt- og Vestsjælland er der leveret over arbejdstimer! Det er frivillige, og dermed ulønnede, rådgivere, som landet over står til rådighed for at hjælpe ofre, vidner eller pårørende videre. Repræsentantskabet besluttede i 2011, at de mange lokale rådgivninger skulle lægges sammen, for derved at nyde alle fordelene af stordrift, og sådan, at der kun er én rådgivning i hver politikreds. Organisatorisk er det faldet på plads, mens der landet rundt arbejdes på, at hver af de 12 rådgivninger kun har ét telefonnummer. Det vil spare rigtig meget på de frivillige, som lægger mange timers arbejde i at være offerrådgivere. offerraadgivning.dk Landstelefonen

4 4 Alle rådgivere har gennemgået en basisuddannelse, og hver gang vi tilbyder nye kurser, er der stor opbakning. Takket være en ekstraordinær bevilling via finansloven, kunne vi i 2012 søsætte en hel ny PR kampagne, med et læsevenligt og tidsrigtigt layout og mere målrettet end tidligere. Materialet bliver flittigt brugt, og skadestuer m.fl. ringer ofte, når de er løbet tør. Økonomi er vores akilleshæl. Siden starten af OID har vores bevilling ligget fast på 2 mio. kr. Det er på trods af øget aktivitet, stigende udgifter på alle områder og flere indsatsområder. Derfor er vi taknemmelige for Tryg Fondens tilskud til PR på kr , og at det lykkedes Rigspolitiet at finde kr til samme formål. I 2012 var vores underskud kr ,-, hvilket jo har betydet et kolossalt indhug i vores egenkapital, og påvirker vores økonomiske stabilitet. Som formand er det utrolig frustrerende, at der skal bruges så meget tid på økonomi. Vi møder alle steder, også politisk, stor forståelse for flere penge, men den store pengekasse forbliver lukket! Vi står overfor store organisatoriske tilpasninger i 2013, så vi kan sikre at underskuddet ikke fortsætter. med Offerrådgivnings-sekretariatet ved Rigspolitiet, at stå for alt det praktiske og selve gennemførelsen! Tak for det samarbejde og den store indsats! Prisen for deltagelse har været fornuftig, men stiger voldsomt i 2013 nu hvor tilskuddet er brugt, hvorfor kursernes antal er nedsat, mens kursusudvalget overvejer fremtidens kurser og uddannelser. Steen Knudsen Formand for OID Bestyrelsen besluttede, at vi fra og med 2012 skulle have en ekstern revision. Der går så mange penge gennem regnskabsføreren, at det for ordentlighedens skyld er rigtigst med en ekstern revision. Det ændrer ikke på, at repræsentantskabet forsat udpeger 2 revisorer som kontrollerer, at pengene forvaltes efter formålet. Alle rådgivere har gennemgået en basisuddannelse, og hver gang vi tilbyder nye kurser, er der stor opbakning. I 2012 brugte vi de sidste penge fra Finansudvalget til uddannelse. Mere end 10 uddannelses-weekender er det blevet til, hvortil kommer temadage m.v. Det havde ikke været muligt at gennemføre, uden en landskonsulent til, i samarbejde

5 5 Generelt om Offerrådgivningen Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som kriminalitet, ulykker og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd, sagsbehandlere i alle landets politikredse og mange andre. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis. Offerrådgivning er ikke behandling eller terapi, men vigtig mental førstehjælp og en hjælp til at komme videre. OFFERRÅDGIVERNE Alle offerrådgivere er frivillige, som har tid til at lytte, være nærværende og yde vejledning. De er udvalgt på baggrund af deres personlige egenskaber og kvalifikationer. Alle offerrådgivere har gennemgået kurser i psykologi, jura og sociallovgivning samt politiets sagsbehandling, og er under løbende uddannelse. En offerrådgiver kan derfor yde megen konkret og praktisk hjælp: Ikke kun i den første kritiske fase men også længere henne i et forløb. Vi har eksisteret siden 1998 som et lovfastsat tilbud finansieret med midler fra Justitsministeriet og enkelte kommuner. I 2001 oprettede de lokale offerrådgivninger paraplyorganisationen Offerrådgivningen i Danmark (OID). offerraadgivning.dk Landstelefonen

6 6 HVAD KAN EN OFFERRÅDGIVER? Offerrådgiveren kan hjælpe offeret til at få sat ord på de voldsomme oplevelser, tanker og følelser. Derudover kan offerrådgiveren hjælpe med konkrete ting, eller hjælpe med kontakten til det professionelle behandlingssystem. Offerrådgiveren kan også deltage som bisidder i møder med myndighederne. Desuden kender offerrådgiveren til mange andre tilbud og mere specialiserede støttemuligheder i lokalområdet. TAVSHEDSPLIGT OG ANONYMITET Brugere af Offerrådgivningen er garanteret anonymitet, og bliver ikke registreret. Rådgiverne har tavshedspligt. OFFERRÅDGIVNINGEN OG POLITIET Offerrådgivningen er et supplement til politiets vejledningsforpligtigelse. Der er en lokal offerrådgivning i hver politikreds. Det tætte samarbejde mellem det lokale politi og den lokale offerrådgivning er en af grundstenene i vores arbejde. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis.

7 7 Figurer og tal Alle lokale offerrådgivninger og landstelefonen indberetter løbende centrale tal til OID, der står for at lave opgørelser og analysere tallene. I 2012 modtog offerrådgivningerne og landstelefonen i alt henvendelser fra personer i målgruppen: Ofre for kriminalitet, ulykker og trafikuheld, pårørende og vidner hertil. I det følgende anvendes samlebetegnelsen ofre for personer i målgruppen. Figur 1: Opkald fra målgruppen 22 % 8 % Ofre Vidner Pårørende Af de opkald var 70% fra ofre, 22% fra vidner og 8% fra pårørende. 70 % Figur 2: Opkald fra ofre Her ses udviklingen i antallet af opkald fra ofre de seneste seks år. Der var en årlig stigning på lidt over 250 opkald fra Fra 2009 og frem ses et mindre fald i antallet af opkald. Fra var der en årlig stigning på knap 400 opkald offerraadgivning.dk Landstelefonen

8 8 Målet er, at brugere altid får et menneske at tale med, når de kontakter Offerrådgivningen. FIGUR 3: Henvisninger fra politiet 46% 54 % Henvist af politiet Henvist via samarbejdspartenere I 2012 blev ofre henvist af politiet, hvilket svarer til 54%. 46% af ofrene blev henvist via samarbejdspartnere. FIGUR 4: Køn 65 % 35 % Mænd Kvinder Offerrådgivningen blev i højere grad brugt af kvinder end af mænd. 65% af opkaldene var fra kvinder, mens 35% af opkaldene var fra mænd.

9 9 FIGUR 5: Aldersfordeling 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 47 % 38 % Der var flest der ringede i aldersgruppen år (47%). I aldersgruppen år var der 38%. 10% var over 60 år, mens 5% var under 18 år. 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 5 % 10 % 0 FIGUR 6: Henvendelsesårsager Under 18 år år år Over 60 år Vold Vold i parforhold Tyveri/indbrud Røveri Dødsfald Sexmisbrug Ulykke Selvmord/mord Stalking Brand Andet Den primære henvendelsesårsag var vold (33%). Dernæst henvendte ofrene sig på grund af vold i parforhold (13%), tyveri/ indbrud (12%) og røveri (9%). Derudover var der henvendelser på baggrund af dødsfald (8%), sexmisbrug (7%) og ulykker (6%). 2% af henvendelserne vedrørte mord/ selvmord, 2 % handlede om stalking og 1% om brand. Andet (7%) indeholder blandt andet trusler og chikane. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % offerraadgivning.dk Landstelefonen

10 10 Aktiviteter 2012 KURSUSVIRKSOMHED En af OIDs kerneopgaver er at udbyde kurser for nye og erfarne rådgivere over hele landet. Herved søges det sikret, at alle rådgivere er klædt på til at rådgive mennesker i krise. I 2012 har der været stor aktivitet på kursusområdet. Der har været afholdt 12 kurser for nye rådgivere, 2 kurser for erfarne rådgivere, og 2 efteruddannelseskurser. Som noget nyt blev der udbudt et kursus i Katastrofe- og terrorpsykologi. Dette kursus uddanner rådgiverne til at yde rådgivningssamtaler når der sker større ulykker eller katastrofer. Kurset var ønsket af rådgiverne, og dermed et forsøg. Et kommende kursus vil blive tilrettelagt efter den kursusevaluering, som altid finder sted ved vores kurser. OID har glædet sig over at kunne tilbyde kurserne til lave priser, og at kurserne har været fyldte. TEMADAG Temadagen i 2012 handlede om vold i parforhold. Dannerhuset var inviteret til at belyse emnet fra kvindens side, og Dialog mod Vold gav os et indblik i mandens perspektiv. Det var en spændende dag, som gav ganske meget stof til eftertanke. AKTIVITETSLEDERMØDER Traditionen tro blev der i 2012 afholdt to aktivitetsledermøder. Aktivitetsleder-møderne giver mulighed for at OID kan drøfte væsentlige emner med de lokale aktivitetsledere. På dagsordnen i 2012 var blandt andet PR og EU direktiv fra efteråret Der blev tillige brugt en del tid på vores interne forhold og samarbejde. Et kendetegn ved disse møder for lederne i OID er en positiv stemning og målrettet indsats for endnu bedre at kunne komme vores brugere i møde, og være den organisation der hjælper dem videre i livet eller tilbage til de kendte rammer.

11 11 MØDER MED RETSORDFØRERE I 2012 fik OID mulighed for at deltage i møder med retsordfører fra de politiske partier. Dagsordnen var en uformel drøftelse af, hvordan det kan sikres, at der er gode og relevante tilbud om støtte til ofre for forbrydelser, pårørende og vidner. OID har sat stor pris på denne mulighed for at tale ofrenes sag til beslutningstagerne. Der er endelig blevet sat fokus på, at de nuværende tilbud til ofre ikke er tilstrækkelige. Der er behov for langt mere omfattende støtte for at ofre kan komme sig efter at have været udsat for en voldsom hændelse. LANDSTELEFONEN Det er muligt at komme i kontakt med Offerrådgivningen døgnet rundt. I de situationer, hvor de lokale rådgivninger har lukket, kan der omstilles til landstelefonen, som er bemandet døgnet rundt. Offerrådgiverne på landstelfonen kan yde den første akutte hjælp til ofre, vidner og pårørende og sikre at ingen går forgæves, når de kontakter Offerrådgivningen. I 2012 var der 507 opkald til landstelefonen. Heraf var 395 opkald fra ofre, vidner og pårørende. MØDE MED JUSTITSMINISTEREN Møderækken med politikere blev afsluttet med et møde med justitsministeren. Her fik OID lejlighed til at drøfte nye muligheder for støtte til ofre og henlede justitsministerens opmærksomhed på nødvendigheden af at styrke den nationale indsats over for ofre for forbrydelser, vidner og pårørende. VICTIM SUPPORT EUROPE OIDs formand deltog i Victim Support Europes (VSE) konference i Lissabon, hvor emnet var A Step Forward. Konferencen tog udgangspunkt i det netop vedtagene Direktiv om mindsterettigheder for ofre i EU. Se side 15. Derudover deltog formanden i møde med EU parlamentarikere i forbindelse med generalforsamling i VSE i Bruxelles. Offerrådgiverne på landstelfonen kan yde den første akutte hjælp til ofre, vidner og pårørende og sikre at ingen går forgæves, når de kontakter Offerrådgivningen. Disse møder og konferencer giver mulighed for at høre relevante oplæg om udviklingen i offerrådgivninger i andre lande og deltage i workshops. Det er tillige en anledning til at møde offerrådgivere fra andre lande, udveksle erfaringer og få inspiration til det videre arbejde i Danmark. offerraadgivning.dk Landstelefonen

12 12 RUNDREJSE Som en del af handleplanen var det et ønske, at formanden besøgte alle rådgivninger. 10 af 12 rådgivninger benyttede sig af dette tilbud, og enkelte endda flere gange. Møderne har været med rådgivere, bestyrelser og også sammen med lokale samarbejdspartnere ved politiet. Det har været en særdeles positiv oplevelse, som har givet ikke alene formanden, men hele bestyrelsen, et meget bedre og mere nuanceret indblik i de forskellige rådgivninger og det arbejde, der udføres over hele landet. I den kommende handleplan vil der ikke stå noget om, at formanden skal på rundrejse. Det bør nu være en naturlig opgave for formanden, lige som det vil være naturligt for rådgivningerne, med mellemrum, at indbyde formanden. I de kommende år må det gælde, at de nære kontakter bevares og udbygges. LANDSKONSULENTEN Landskonsulenten gik på barsel juni Forinden var der blevet ansat en barselsvikar med kendskab til offerrådgivningen. Hun har taget sig af arbejdsopgaverne, kursusledelse og kontakten til de lokale kredse i barselsperioden. Der har været stor tilfredshed med barselsvikarens indsats både fra OIDs bestyrelse, de lokale rådgivninger og samarbejdspartnere. NY FORMAND Der var formandsvalg i repræsentantskabsmødet april Steen Knudsen stillede op og blev valgt. Steen Knudsen har været aktiv i offerrådgivningen i en årrække, senest som koordinator på Landstelefonen. NY REGNSKABSFØRER OIDs regnskabsfører gennem mange år havde valgt at afslutte sit virke for OID ved repræsen tantskabsmødet. Hun fik stor tak for sin omfattende og højt kvalificerede indsats. I efteråret 2012 kunne OID byde velkommen til ny regnskabsfører. OFFERRAADGIVNING.DK OIDs hjemmeside giver et indblik i, hvordan Offerrådgivningen kan hjælpe ofre, vidner og pårørende. Der er tillige information om organi sationen og OIDs arbejde. I 2012 blev hjemmesiden revideret med nyt design og ny struktur. Hjemmesiden er blevet mere overskuelig for brugerne, som nu let kan finde de informationer, som er relevante for dem.

13 13 SAMARBEJDET MELLEM RIGSPOLITIET OG OID Ved udgangen af 2011 og i begyndelsen af 2012 var der en del uafklarede spørgsmål i samarbejdet med Rigspolitiet og deres bemanding af Rigspolitiets Offerrådgivningssekretariat. I løbet af sommeren 2012 faldt de mange spørgsmål dog på plads, og der er igen tætte og positive samarbejdsrelationer mellem OID og Rigspolitiet. Rigspolitiet varetager både den interne kommunikation i politiet, men er også en uvurderlig samarbejdspartner ved forberedelse og gennemførelse af kurserne. Rigspolitiet varetager blandt andet al administration af tilmeldinger og betaling ved OIDs kurser og repræsentantskabsmøder. Rigspolitiet varetager både den interne kommunikation i politiet, men er også en uvurderlig samarbejdspartner ved forberedelse og gennemførelse af kurserne. Til alle kurser har Rigspolitiet været repræsenteret og udgør dermed det bindeled, der er mellem de frivillige rådgivere og politiet. Rigspolitiet repræsentant for offerrådgiv ningen deltager også i bestyrelsesarbejdet, så der på nationalt plan er direkte kontakt mellem Rigspolitiet og OID. Rigspolitiet har i løbet af 2012 styrket sin egen organisation, og der er mellem ledelsen af Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC) og OID aftalt halvårlige møder på ledelsesplan. offerraadgivning.dk Landstelefonen

14 14 BEDRE TILBUD TIL OFRENE For langt de fleste mennesker er det en uvant situation at blive udsat for kriminalitet eller en voldsom ulykke. Og det uanset om det er som offer, vidne eller pårørende. Derfor, mener OID, skal der være en lang række tilbud om hjælp. Det mener EU også, og EU Kommissionen har i efteråret 2012 vedtaget en række minimumskrav. Danmark bør følge med. Her er de vigtigste af OIDs krav: PSYKOLOGHJÆLP Med de nuværende regler kan ofre for forbrydelser kun få hjælp til psykolog ved et begrænset antal forhold. ADSKILTE VENTERUM Som det er nu bliver offer, den sigtede og eventuelle vidner ofte placeret i det samme venterum inden retssagen starter. Det er meget utrygt og krænkende for offer og vidner, at sidde i samme rum som den sigtede, og det skaber unødvendig usikkerhed hos både offer og vidne. Det bør være et automatisk tilbud, at offer og vidner bliver beskyttet imod, at møde den sigtede og dennes familie og venner. OID ønsker denne liste udvidet, så den omfatter langt flere forhold som for eksempel tyveri. Mange former for kriminalitet påvirker ofrene dybt, og det er derfor rimeligt, de får tilbud om hjælp.

15 15 KONTAKTPERSON I lighed med bestemmelsen om, at et offer kan bevilges bistandsadvokat, viser erfaringen, at der på samme måde burde indføres bestemmelse om, at ofre for forbrydelse og ulykker kan tilbydes en kontaktperson, der har til opgave og får kompetence til at følge sagsforløbet og sikre, at offeret løbende bliver orienteret om status og planlagte aktiviteter i sagen. Det gælder både retssagen, erstatningsspørgsmål samt behandling af og genoptræning efter skader, der er opstået i forbindelse med forbrydelsen eller ulykken. OFFERRÅDGIVNING PÅ FINANSLOVEN Offerrådgivningen er finansieret af en årlig bevilling på kr. 2 millioner fra Justitsministeriet via Rigspolitiet. Beløbet bliver fordelt mellem de lokale offerrådgivninger og paraplyorganisationen til drift og udvikling, og et beløb går til aflønning af landskonsulenten. Bevillingen har dog vist sig langt fra at være tilstrækkelig. Mange former for kriminalitet påvirker ofrene dybt, og det er derfor rimeligt, de får tilbud om hjælp. Udover bevillingen på kr. 2 millioner via Rigspolitiet, bør Offerrådgivningen komme på finansloven med en bevilling på ca. kr. 4 millioner. Herved bliver der mulighed for at ansætte et antal medarbejdere, der skal sikre gode og tilstrækkelige rammer for det frivillige arbejde i de lokale offerrådgivninger. EU DIREKTIV 2012 EU vedtog i efteråret en lang række mindstekrav for ofre, som skal være gældende i hele EU i løbet af nogle år. Med Danmarks retsforbehold er vi ikke dækket af Direktivet, og dermed bliver danske ofre stillet ringere end øvrige EU borgere. Eksempelvis vil et polititilhold udstedet i et af de øvrige 26 medlemslande gælde hele EU bare ikke Danmark. Det vil her føre for vidt at beskrive det direktiv, som altså ikke kommer til at gælde for Danmark. Regeringen har dog varslet, at der vil komme lovforslag i 2013 om forbedring af ofrenes forhold og retsstilling. OID vil i 2013 arbejde intensivt for, at danske ofre ikke stilles ringere, idet vi må kræve en parallellovgivning på området. Der vil i efteråret 2013 blive afholdt en konference, hvor bl.a. de politiske partier indbydes til at deltage. offerraadgivning.dk Landstelefonen

16 LANDSTELEFONEN Grafillu.dk OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2013 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk KONTAKTDATA OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK SEKRETARIAT Vesterballevej 5 7000 Fredericia Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 43 58 44 02 RIGSPOLITIETS

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk

ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE. offerraadgivning.dk ÅRSRAPPORT 2011 OFFER VIDNE PÅRØRENDE offerraadgivning.dk Kontaktdata OFFERRÅDGIVNINGEN I DANMARK Mail: info@offerraadgivning.dk Tlf.: 50 76 90 05 RIGSPOLITIETS OFFERRÅDGIVNINGSSEKRETARIAT Mail: offerraadgivning@ekstern.politi.dk

Læs mere

Notat om Offerrådgivningen

Notat om Offerrådgivningen Notat om Offerrådgivningen 1997-2010 Døgnåben landstelefon: 7221 7221 www.offerraadgivning.dk Indholdsfortegnelse 1. Beslutning om Offerrådgivning s. 3 1.1. Den politiske beslutning 1.2. Cirkulærer om

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner

Offentligt. Offentligt TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tale samråd psykologhjælp til vidner Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 438 Offentligt Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 591 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Retsudvalg Anledning: Samrådsspørgsmål

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk

Det Nationale exit-kontaktpunkt. Det Nationale exit-kontaktpunkt KP-Exit@politi.dk Rammemodellen Rammemodellen fra 2011 3 myndigheder en indsats på tværs. Talt med mere end 600 og mere end 200 har haft aftaler. Erfaring og behov blev tydelige og bragt videre, bl.a. ind i arbejdet med

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 6. januar 2015 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet 4300 Holbæk Jour.nr.: Telefon: 46 35 14 48 Indvalg: Lokal: 5300 Mobiltlf.: 2510 7720 Telefax: E-mail: Referat af lokalrådsmøde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016.

Forord og formål. Nyborg Kommune. Efteråret 2016. Veteranpolitik November 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner og deres

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge

Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse. Koordinator for sorggrupper for børn og unge Koordinator for sorggrupper Kræftens Bekæmpelse d Koordinator for sorggrupper for børn og unge Børn og unge, som mister, har brug for sorggrupper Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre.

Læs mere

Veteranpolitik September 2016

Veteranpolitik September 2016 Veteranpolitik September 2016 Forord og formål Nyborg Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en veteranpolitik, som et udtryk for kommunens ønske om og vilje til at støtte Danmarks veteraner. Nyborg

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET

SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET SPILLEREGLER FOR DET GODE SAMARBEJDE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE PÅ FLYGTNINGEOMRÅDET Maj 2015 Visioner og beskrivelser af det gode samarbejde i snitfladen mellem frivillig og ansat Evalueres efter max 1½

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning

Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Fra: info@balk.dk på vegne af Børns Vilkår [hc@bornsvilkar.dk] Sendt: 9. december 2014 13:46 Til: Michael Hansen (mic) Emne: 18 Ansøgning Indsendt tir, 12/09/2014-13:46 Indsendt af anonym bruger: [94.231.96.34]

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Generalforsamling den 22. marts 2010

Generalforsamling den 22. marts 2010 Generalforsamling den 22. marts 2010 Formandens beretning Jeg vil gerne byde alle velkommen til endnu en generalforsamling i OR, og især velkommen til jer nye der er kommet til i 2009-10 Tak til Susanne

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra

Notat. Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune. til. Rudersdal Kommune Stationsvej Birkerød. fra Notat 2013 Den Lokale Erhvervsservice i Rudersdal Kommune til Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød fra Væksthus Hovedstadsregionen Fruebjergvej 3 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Vejledning...

Læs mere

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden

Forord. Mie Andresen Chef for Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden blev som følge af Lov om Socialtilsyn etableret og sat i drift i 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med generelt godkendte plejefamilier

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed.

Have PR er sat på sagen og er kommet med et forslag til DATS nye strategi for mere synlighed. 2008 DATS er inde i en lidt turbulent tid hvad angår DATS navn og de værdier, som navnet repræsenterer. Der har været år med faldende medlemstal, og det er efterhånden blevet tydeligt, at navnet Dansk

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007

Hillerød Hospital. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Årsberetning 2006/2007 Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Årsberetning 2006/2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Mål...2 Formål...2 Målgruppe...2 Organisatorisk...3 Funktioner i klinikken...3 Henvendelser

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00

DAGSORDEN. SSP lokalråd. Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 SSP lokalråd DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Politigården i Grenaa Dato : 24. februar 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 11.00 Medlemmer Michael Henningsen, Lokalpolitileder Kent T. Soelberg, Leder af

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt

Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Statusrapport 2013 Psykiatrifondens Ungdomsprojekt Psykiatrifondens Ungdomsprojekt blev i gangsat i 2007 og har til formål at forebygge psykisk sygdom og mistrivsel blandt unge på ungdomsuddannelser og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 249 Offentligt Den Sociale Retshjælp Lige adgang til kvalificeret retshjælp - hvilke udfordringer er der ved den nuværende retshjælp, og hvordan forbedrer vi den

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere