Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon Meddelelsesudveksling Internet Walkman Kontakter RSS-tilførsler PlayNow Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram FM-radio Videoafspiller Onlinemedier MusicDJ Lydoptager Spil Kalender Noter Opgaver Lommeregner Konverter Tid Timer Stopur Håndtering af filer og programmer PC Suite Tilslutning til andre enheder Synkronisering og sikkerhedskopiering Konfiguration af internet, og MMS Kontrolpanel Fejlfinding Vigtige oplysninger Vejledning i sikker og effektiv anvendelse Tekniske data Indeks W950i Indhold 1

2 Sony Ericsson W950i Brugervejledning Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden nogen form for garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB kan når som helst og uden forudgående varsel foretage forbedringer og ændringer i denne Brugervejledning som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil dog blive implementeret i nye udgaver af denne brugervejledning. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Alle rettigheder forbeholdes. Udgivelsesnummer: DA/LZT R2A Ordmærket Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Sony Ericsson sker under licens. Symbian og alle Symbian-baserede mærker og logoer er varemærker tilhørende Symbian Limited. TrackID, PlayNow og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. WALKMAN -logoet og -symbolet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Beatnik er et varemærke tilhørende Beatnik, Inc. Opera er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Opera Software ASA. Adobe og Acrobat er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows og PowerPoint er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple er et varemærke tilhørende Apple Corporation, Inc. Lotus Notes er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation i USA, andre lande eller begge dele. Dette produkt indeholder software copyright Beatnik, Inc Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale for Sun Java J2ME. 1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolige oplysninger med copyright, som tilhører Sun, og retten til alle kopier bevares af Sun og/eller dets licenshavere. Kunden må ikke ændre, dekompilere, adskille, dekryptere, udtrække eller på anden måde udføre reverse engineering på softwaren. Softwaren må hverken helt eller delvist leases, videregives eller gives i dellicens. 2. Eksportforskrifter: Software, herunder tekniske data er underlagt amerikanske eksportkontrollove, herunder U.S Export Administration Act og tilhørende regulativer, og kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden erklærer sig enig i fuldstændig at overholde alle sådanne regulativer og anerkender, at han/hun er ansvarlig for at anskaffe licenser til eksport, geneksport eller import af Softwaren. Software må ikke downloades eller på anden måde geneksporteres (i) til nationer eller beboere i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (sådanne lister kan med mellemrum blive revideret) eller til lande, hvortil USA har belagt varer med eksportforbud, eller (ii) til nogen på U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders. 3. Begrænsede rettigheder: Den amerikanske regerings brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i bestemmelserne under Rights in Technical Data and 2 W950i

3 Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) eller i FAR (c) (2), afhængigt af sammenhængen.. En del af softwaren i dette produkt er Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Dele af softwaren er af PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer og PacketVideo-logoet er varemærker tilhørende PacketVideo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkter og selskabsnavne, som nævnes heri, er muligvis varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet heri, forbeholdes. Bemærk Enkelte af tjenesterne i denne brugervejledning understøttes ikke af alle netværk. Det samme gælder det internationale GSMnødopkaldsnummer 112. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har adgang til at bruge en bestemt tjeneste. W950i 3

4 Velkommen Tak, fordi du har købt Sony Ericsson W950i, en 3G Walkman -telefon. Før du begynder at bruge din nye telefon, bør du læse disse instruktioner nøje, så du kan få mest muligt ud af telefonen. Kapitlet Lær din telefon at kende i denne brugerhåndbog giver en hurtig oversigt over hovedfunktionerne i telefonen, genveje samt generelle oplysninger. Den samlede dokumentation består af følgende dele: Lynguide de nødvendige oplysninger, der skal til for at komme i gang. Brugerhåndbog en oversigt over telefonen med detaljerede oplysninger om indstillinger. Hjælp i telefonen din telefon har indbyggede hjælpetekster. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Til nogle dialoger er Hjælp tilgængelig, f.eks. til de dialoger, der har med vigtige indstillinger at gøre. Dialogen Hjælp er tilgængelig som enten en separat trykfunktion eller i menuen Mere. Webguide en opdateret og udvidet brugerhåndbog på internettet med adressen Du kan få adgang til denne guide fra din computer eller din telefons browser. Dette ikon indikerer, at funktionen er netværks- eller operatørafhængigt. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, eller når du roamer. Kontakt operatøren for at få yderligere oplysninger. 4 Velkommen W950i

5 Lær din telefon at kende Pakke B A I H Bemærk: Før du kan bruge din telefon, skal du isætte SIM-kortet og isætte og oplade batteriet. Tag altid opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Oversigt B A L R D C E A. Telefon B. Oplader C. Bærbar håndfri (del 1) med fjernbetjening D. Etui til den bærbare håndfri E. Bærbar håndfri (del 2) F. Batteri G. USB-kabel H. To cd'er (Sony Ericsson PC Suite og Prøv og køb-programmer) I. Dokumentationspakke Hvis din pakke ikke indeholder alle de nævnte dele, skal du kontakte detailhandleren. F G A. Tænd/sluk-knappen B. Infrarød port C. Skærm D. Styring af afspilning afspil/stop E. Styring af afspilning forrige F. Walkman -tast G. Tastatur H. C-tast (annuller) I. Styring af afspilning næste J. Volumenknap 5 Lær din telefon at kende W950i D E F G C I H J M K N O Q P

6 K. Afspil/stop-knap L. Højttaler M. Stik til ekstern antenne N. Stik til tilbehør og oplader O. Mikrofon P. Tilbageknappen Q. Jog Dial R. Pen Tip Du kan bruge en lille skruetrækker til at fjerne den plastichætte, der dækker antennestikket. Før du bruger din telefon SIM-kort Du modtager dit SIM-kort, når du registrerer dig hos en netværksoperatør. SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, de tjenester, som er inkluderet i dit abonnement og de kontakter, du har gemt på SIM-kortet. Fjern batteriet (hvis det sidder i telefonen), og isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. Første gang du tænder telefonen, skal du indtaste den PIN-kode, du modtog sammen med SIMkortet, hvis dialogboksen Indtast PIN-kode vises. Sådan tager du SIM-kortet ud Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du trække metaldækslet ud, indtil det ikke kan komme længere og derefter skubbe det tilbage igen. Lad derefter SIM-kortet glide ud af holderen. Batteri Åbn batteridækslet ved at trykke let på dets øvre del, skub det ned langs telefonen. Sæt W950i Lær din telefon at kende 6

7 batteriet i med etiketten opad og stikkene mod hinanden. Luk dækslet. Opladning af batteriet Batteriet skal oplades, når indikatoren blinker rødt, eller en meddelelse vises på skærmen. Kontroller, at batteriet er isat, og slut derefter opladeren til telefonen. Sæt opladeren i stikkontakten. Hvis telefonen er slukket under opladning, slukkes den røde indikatorlampe, når batteriet er fuldt opladet. Vejledning i behandling din telefon Pas godt på din telefon, og følg disse råd: Benyt en fugtig klud til at rengøre skærmen. Brug kun den medfølgende pen eller dine fingerspidser til at trykke på skærmen. Du kan læse mere om forholdsregler ved håndtering af telefonen i afsnittet Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) på side 99. Tænde og slukke telefonen Læs følgende, før du tænder telefonen første gang: Vejledning i sikker og effektiv anvendelse på side 99. Du bliver bedt om at vælge et sprog. Det kan tage lidt tid, da telefonen sletter de øvrige sprog. Læs mere om valg og installation af sprog under Sprog på side 93. Normal drift Tryk på knappen tænd/sluk øverst på telefonen, for at tænde den. Du bliver bedt om til at vælge mellem Telefon tændt og Flight mode. Vælg Telefon tændt for normal drift For at slukke for telefonen, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og vælge Sluk, eller trykke på Tænd/sluk-knappen igen. Flight mode Hvis du vælger Flight mode, slukkes telefonens radiofunktioner. Du kan dog stadig bruge organizer-funktionerne og programmer, der ikke anvender radioudstyr. Brug Flight mode de steder, hvor der ikke må anvendes mobiltelefoner, som f.eks. på hospitaler og i fly. Se Flight mode på side Lær din telefon at kende W950i

8 Import af kontakter Du kan importere kontaktoplysninger på flere måder: Ved at kopiere de kontakter, der er gemt på SIM-kortet. Se Kopiering til og fra et SIM-kort på side 44. Ved at overføre kontakter fra et computerprogram ved hjælp af funktionen til synkronisering. Se Synkronisering og sikkerhedskopiering på side 71. Ved at overføre kontakter fra en anden telefon ved hjælp af eksempelvis Bluetooth trådløs teknologi. Se Tilslutning til andre enheder på side 68. Skærmen Skærmen er trykfølsom. Du kan bruge pennen eller dine fingerspidser til at vælge elementer. Visse begreber og menuer i skærmområdet er illustreret på figuren nedenfor: A B Noter A. Statuslinje med statusikoner B. Statuslinjemenu C. Bjælke med programnavne D. Programområde E. Knapbjælke F. Bjælke med trykfunktioner Navigation Du kan navigere gennem menuerne og menupunkter ved hjælp af Jog Dial, tilbageknappen, pennen, navigationstasterne på tastaturet, trykfunktioner og selv med fingrene. Jog Dial Drej på Jog Dial for at rulle op og ned på lister, tilpasse lydstyrken eller gennemse en multimediemeddelelse. Tryk på Jog Dial for at vælge et fremhævet punkt. Indad Ned Tilbageknappen Op C D E F Tilbageknappen Du kan bruge tilbageknappen på siden af telefonen på følgende måde: Tryk ind gå tilbage til forrige skærm eller menu eller lukke den aktuelle dialogboks. Gem Rediger Mere W950i Lær din telefon at kende 8

9 Tryk og hold nede gå tilbage til Standby-visning eller låse/låse op for tastaturet fra Standby-visning. Pen Du kan trykke på skærmen med pennen for at navigere rundt og vælge menupunkter eller for at panorere multimediebilleder. Sådan finder du programmerne Standby-visning Fra Standby-visningen, som vises, når du tænder telefonen, kan du udføre mange forskellige opgaver. Den vises, når ingen programmer er aktiveret. Gennem genveje kan du åbne de mest brugte programmer direkte. Du kan også vælge genvejen til at gå til alle programmerne i Hovedmenu (Se Hovedmenu på side 9). Standby er beskrevet i Lynguide. Statuslinje Statuslinjen indeholder ikoner, der indikerer de aktuelle indstillinger og aktiviteters status. Se Statuslinjeikoner på side 12. Vælg menuen Statuslinje for at få adgang til yderligere indstillinger. Hovedmenu I Hovedmenuen er programmerne inddelt i mapper, som vist nedenfor: Meddelelser Internet Telefon TM Walkman Kontakter Multimedie Underholdning Organizer Funktioner Telefon Opkaldslogfil Lynopkaldskontakter Programbutik RSS-tilførsler TM PlayNow Billedgalleri FM-radio Video Onlinemedier TM MusicDJ Lydoptager QuadraPop Music Night Club Empire Demo Kalender Noter Opgaver Kontrolpanel Filhåndtering Onlinetjenester Styring af forb. Fjernsynkroniser Tilbehør Lommeregner Konverter Stopur Tid Timer 9 Lær din telefon at kende W950i

10 Brug af programmerne Start af et program Tryk direkte på programmet eller drej Jog Dial for at fremhæve programmet, og tryk derefter på Jog Dial eller vælg Åbn. Sådan forlader du et program Du kan forlade et program på to måder: Du kan lukke det ved at vælge en af tilbageknapperne. Alle data gemmes. Du kan lade det være åbent og skifte over til et andet program ved hjælp af Jobliste. Se Jobliste på side 10. Når du skifter tilbage til programmet, vender du tilbage til samme visning, som da du forlod programmet. Jobliste Jobliste gør det nemt at skifte mellem programmerne. Hvis du forlader et program via Jobliste i stedet for at lukke det, kan du vende tilbage til samme visning, når du skifter tilbage til programmet. Dette er praktisk, når du f.eks. vil klippe og indsætte tekst fra et program til et andet. Hvis du vil åbne Jobliste, skal du trykke på i statuslinjen eller vælge Mere > Jobliste. På fanen Seneste kan du skifte til de senest benyttede programmer eller vælge Hovedmenu og derfra åbne et nyt program. Hvis du vil skiftetil et program på listen, skal du trykke på det eller fremhæve det og vælge Skift. Du kan få adgang til avancerede funktioner fra fanen Åbn. Denne fane indeholder en liste over alle kørende programmer såvel som de programmer, der er lukkede, men stadig optager plads. Fremhæv et program, og vælg Afslut for at afslutte programmet og frigøre den hukommelse, som programmet brugte. Fra menuen Jobliste kan du sortere programmerne på listen efter tid, størrelse eller navn. Funktioner på det numeriske tastatur Telefonen har et alfanumerisk tastatur med 12 taster samt en Walkman -tast og en C-tast (annuller). Tastaturet har to tilstande: Telefontilstand til almindelig brug. Walkman -tilstand, når Walkman afspilleren, radioafspilleren eller videoafspilleren kører. Symboler på forsiden lyser og viser, hvordan de tre øverste taster på tastaturet bruges. W950i Lær din telefon at kende 10

11 Funktioner i telefontilstand a/a Walkman -tast Tryk på denne tast for at åbne Walkman -afspilleren i afspilsvisning. C-tast (annuller) Slette et enkelt tegn. Slette en fremhævet post fra eksempelvis Kontakter, Kalender, Noter eller Opgaver. Tryk på, og hold tasten nede, for at afbryde mikrofonen under et opkald. Sæt ringetonen på lydløs under et indgående opkald. Stjernetasten Ved indtastning af et telefonnummer, skal du trykke på denne tast for at skrive tegnet *. Ved indtastning af tekst, skal du trykke på denne tast for at skifte mellem forskellige indtastningstyper (Abc, abc, ABC, 123). Ved indtastning af tekst, skal du trykke på denne tast og holde den nede for at skifte mellem intelligent ordbog og håndskriftsgenkendelse. Firkanttasten Ved indtastning af et telefonnummer, skal du trykke på denne tast for at indsætte tegnet #. Ved indtastning af tekst, skal du trykke flere gange på tasten for at bladre mellem mellemrum, firkant, stjerne og linjeskift. Ved indtastning af tekst kan du trykke på og holde tasten nede for at åbne symboltabellen. Afslutte indtastning af PIN-kode og sikkerhedskoder. Hente en post på SIM-kortet. Indtast hukommelsespositionsnummeret (1-999), og tryk på. Numeriske taster Indtaste tal. WXYZ Indtaster relaterede tegn eller udføre relaterede funktioner. Funktioner i Standby-visning Tasten 1 Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Det indtastede tal "1" og den tilknyttede lynopkaldskontakt, hvis en sådan eksisterer, vises i nummerindtastningsvisningen. Tryk og hold nede - påbegynd et talemeddelelsesopkald, forudsat at telefonnummeret er gemt under Funktioner > Kontrolpanel > Talemeddelelse. ABC Tasterne 2-9 Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. WXYZ Det indtastede 11 Lær din telefon at kende W950i

12 tal og lynopkaldskontakten, hvis en sådan eksisterer, vises i nummervisningen. Tryk ned og hold nede - åbn listen Kontakter. Tasten 0 Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Det indtastede tal "0" vises i nummervisningen. Tryk ned og hold nede - konverter tallet til et +. a/a Stjernetasten a/a Tryk på og Lås taster/lås op - lås eller lås op for telefonen. Firkanttasten Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Tryk ned og hold nede - sæt telefonen i lydløs tilstand. Funktioner i Walkman -tilstand ABC DEF Tasten 1 Tryk på 1 for at springe til det forrige nummer. Tasten 2 Tryk på 2 for at slå afspilleren til eller fra. Tasten 3 Tryk på 3 for at springe til det næste nummer. Statuslinjeikoner Du kan trykke på et ikon for at få flere oplysninger eller starte et program. Ikon Funktion 3G tilgængeligt Batteristyrke Bluetooth aktiveret Bluetooth-hovedsæt tilsluttet Aktuelt linjevalg (Alternate Line Service findes på SIM-kortet) Advisering om viderestilling af alle opkald -advisering Flight mode Infrarød til Aktiv internetforbindelse (blinker, når der overføres data). Tastelås aktiveret Besked om mistet opkald MMS-advisering Mikrofon slukket Intelligent ordbog aktiveret W950i Lær din telefon at kende 12

13 Ikon Funktion Ringelydstyrke indstillet til nul Signalstyrke, pakkedataservice tilgængelig Lydløs SMS-advisering SMS-overløb Højttaler til Statuslinjemenu Jobliste Walkman -afspilleren er aktiveret Advisering om talemeddelelse Tilslutning af det medfølgende tilbehør B A C A. Slut USB-kablet til telefonens base (til tilslutning af f.eks. en pc). B. Opret forbindelse mellem de to dele af den bærbare håndfri. Slut derefter den håndfri, eller andet tilbehør, til telefonens base. Når telefonen oplades, skal tilbehør sluttes til bunden af opladeren. C. Slut opladeren til telefonens base. 13 Lær din telefon at kende W950i

14 Opdatering af software Når der lanceres en forbedret version af softwaren til telefonen, kan du opdatere telefonen via Sony Ericsson Update Service på Websiden indeholder yderligere instruktioner og vil hjælpe dig gennem opdateringsprocessen. Hvis du vil køre en opdatering, skal du bruge en pc med en internetforbindelse. Du skal også have installeret Sony Ericsson PC Suite og oprettet en USB-forbindelse mellem din telefon og pc'en. Bemærk: Da telefonen tømmes for data under opdateringen, skal du altid lave en fuldstændig sikkerhedskopi af telefonens indhold, før du opdaterer den. Se Sikkerhedskopiering af data på side 72. Mediehukommelse Telefonen har en indbygget 4 GB flash Mediehukommelse til lagring af filer, især musikfiler. Denne hukommelse fungerer som et almindeligt diskdrev. Du kan få adgang til den som en USB- masselagringsenhed fra en pc, hvilket muliggør en hurtig overførsel af filer. Generelle funktioner Send som Fra mange programmer er det muligt at udveksle elementer som f.eks. aftaler, kontakter og billeder. Brug kommandoen Send som i menuen Mere til at vælge mellem følgende overførselsmuligheder: Bluetooth SMS MMS Infrarød Zoom I de fleste programmer til behandling af billeder eller tekst kan du vælge funktionen Zoom i menuen Mere. Hjælp i telefonen Din telefon har indbyggede hjælpetekster. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Til nogle dialoger er Hjælp tilgængelig, f.eks. til de dialoger, der har med vigtige indstillinger at gøre. Dialogen Hjælp er tilgængelig som enten en separat trykfunktion eller i menuen Mere. W950i Lær din telefon at kende 14

15 Styring af oplysninger Brug af Mappemenuen i menuen Mere I visse programmer anvendes mapper til at organisere oplysninger, som f.eks. kontakter, opgaveposter, noteposter eller RSS-tilførsler. Bemærk: Disse programmer har deres egne mapper. En mappe, der er oprettet i et program, er ikke synlig i et andet. A. Menuen Mere med et menupunkt Vis mappe. A Note A Noter Vis mappe Søg Slet note Zoom Jobliste Vælg Alle noter Uarkiverede Rediger mapper Luk B. Rediger mapper. Vælg denne for at - omdøbe, slette eller tilføje en ny mappe. C. Uarkiveret mappe. Hvert program har sin egen standardmappe. Hvis du ikke opretter dine egne mapper, gemmes elementerne i mappen Uarkiveret. D. Mappen Alle. Når denne er valgt, vises poster fra alle mapper. Bemærk: Mappen Alle i Kontakter viser ikke posterne på SIM-kortet. D C B Hvis du vil have vist poster fra en bestemt mappe, skal du vælge mappen i menuen Vis mappe. En ny post oprettes i den mappe, der for øjeblikket er aktiv i programmet. Du kan senere flytte en post til en anden mappe. Administration af mediefiler Du kan organisere dine mediefiler direkte i det respektive medieprogram. Håndtering af dine filer i Filstyring Med Filstyring kan du håndtere indholdet og organiseringen af medier, både i telefonens hukommelse og i mediehukommelsen. Se Filhåndtering på side 65. Indtastning af tekst Du kan indtaste tekst i telefonen på fire forskellige måder: Intelligent ordbog - tastaturbaseret indsætning af ord fra den intelligente ordbog vises i statuslinjen. Håndskiftsgenkendelse - brug pennen til at skrive tegn direkte på skærmen. vises i statuslinjen. Skærmtastatur - et virtuelt tastatur, der kan åbnes fra statuslinjen. Multittryk - standard Multitryktastaturindtastning (kun tilgængelig, når Håndskriftsgenkendelse eller Skærmtastatur er aktiveret). 15 Lær din telefon at kende W950i

16 Redigering af tekst Vælg Mere for at få adgang til redigeringsfunktioner til at kopiere, indsætte og klippe eller evt. formatere tekst (størrelse, typografi og justering). Bemærk: Du skal først fremhæve tekst for at få adgang til funktionerne kopier og klip. Hvis du vil fremhæve tekst med pennen, skal du trykke pennen ned på slutningen af teksten, vente et øjeblik, og derefter trække pennen henover den tekst, du vil kopiere eller klippe. Tryk på for at slette tegnet eller mellemrum til venstre for markøren. Så længe tasten holdes nede, bliver der slettet tegn. Tryk på for at indtaste et mellemrum til højre for markøren. Hvis du trykker på igen, vælges det næste tegn i præredigeringsboksen # *. Tryk på fire gange for at lave linjeskift. Indsættelse af symboler Du kan indsætte symboler med tastaturet på flere måder. Tryk på eller -taster for at få vist flere symboler i præredigeringsboksen. Vælg Mere > Tekstindstillinger > Tilføj symbol eller tryk på og hold den nede for at åbne symbolvalgstabellen. Brug Jog Dial til at rulle en tabel op og ned, og vælg symbolet ved at trykke på Jog Dial. Du kan også vælge et symbol ved at bruge pennen. Tekstindstillinger Når du redigerer tekst, skal du vælge Mere > Tekstindstillinger for at åbne: Tilføj symbol åbn symbolvalgstabellen. Skift indtastningsmet. skift mellem Intelligent ordbog og Håndskriftsgenkendelse. Skift t. st. eller små bog. skifter tekstindtastningsmetoden mellem Aa (første bogstav stort, efterfølgende bogstaver små), a (små bogstaver), A (kun store bogstaver) og 12 (kun tal). Ikoner vises i statuslinjen for at angive den valgte indtastningsmetode. Bemærk Du kan ændre indtastningsmetode ved at trykke på knappen a/a. Stav ord stav det ord, du vil føje til din personlige ordbog. Mine ord viser brugerordbogen, hvor du kan tilføje, redigere eller slette ord. Automatisk stort bogstav slår automatisk stort bogstav til eller fra. Ordforslag aktiver/deaktiver listen med ordforslag. Hvis funktionen er aktiveret, kan den tilknyttes alle tekstindtastningsmetoder. W950i Lær din telefon at kende 16

17 Forslag til næste ord aktiver/deaktiver listen med næste ordforslag. Hvis funktionen er aktiveret, kan den tilknyttes alle tekstindtastningsmetoder. 1. sprog ændrer det 1. sprogvalg i den intelligente ordbog. 2. sprog ændrer det 2. sprogvalg i den intelligente ordbog. Når Intelligent ordbog er valgt, kan du også vælge: Forslagsliste aktiver eller deaktiver listen med ordforslag. Intelligent ordbog til klapt. Med den intelligente ordbog kan du med et enkelt tryk på en tast indtaste et af de bogstaver, der er knyttet til tasten Når du bruger tastaturbaseret tekstindsætning af ord fra den intelligente ordbog, vises det primære ord, som den intelligente ordbog foreslår, der, hvor du skriver, mens øvrige forslag vises i et præ-redigeringsfelt øverst på skærmen. Sådan indtastes ord ved hjælp af den intelligente ordbog 1. Vælg for eksempel Meddelelser > Opret ny meddelelse > SMS. 2. Hvis du vil skrive ordet "tomorrow", skal du trykke på TUV, MNO, MNO, MNO. Under tekstindtastning vises der en forslagsliste med eventuelt brugbare ord. Det hyppigst benyttede ord vises og fremhæves i forslagslisten med eventuelt brugbare ord. 3. Hvis et eller flere af de ord, du ønsker, vises: Tryk på Vælg eller tryk Jog Dial indad for at vælge ordet. Tryk på, hvis du vil acceptere ordet og tilføje et mellemrum. Sådan ruller du igennem de øvrige ord (hvis de er tilgængelige): Rul op og ned med Jog Dial for at få vist og fremhæve alternative forslag. Tryk på for at tilføje ordet efterfulgt af et mellemrum. Hvis du ikke finder det ord, du skal bruge: Vælg Mere > Tekstindstillinger > Stav nyt ord. Rediger ordet med Multitryk og vælg Udført og Gem, hvorved ordet føjes til brugerordbogen. Næste gang du skriver det pågældende ord vises det som et ordforslag. 4. Fortsæt indtastningen. 5. Tryk på for at indsætte et punktum. Hvis du vil indsætte andre tegnsætningstegn, skal du rulle op og ned med Jog Dial for at få vist alternative symboler. Tip Du kan også rulle gennem og vælge yderligere ord med pennen. 17 Lær din telefon at kende W950i

18 Ordforslag og Forslag til næste ord Ordforslag og Forslag til næste ord er valgfri funktioner, som du kan aktivere eller deaktivere for hver enkelt indtastningsmetode. På samme måde som ved brug af Intelligent ordbog, vises forslag til primære ord eller næste ord, der, hvor du skriver, mens øvrige forslag vises i et præ-redigeringsfelt øverst på skærmen. I forbindelse med indtastningsmetoderne Håndskriftsgenkendelse, Skærmtastatur og Multitryk, er funktionerne Ordforslag og Forslag til næste ord supplerende funktioner. Det vil sige, at du ved indtastning med en af disse metoder har valget mellem at vælge et af de foreslåede ord eller at ignorere dem og fortsætte med almindelig tekstindtastning. Hvis du via en af disse indtastningsmetoder skriver forkert eller staver et ord forkert, mens funktionen Ordforslag er aktiveret, vil præredigeringsboksen muligvis også foreslå nært beslægtede ord - enten ord fra en af de valgte ordbøger, ord du tidligere har indtastet eller ord, du har føjet til din personlige ordbog Mine ord. Bemærk: Hvis et ordforslag vises, når du sender eller gemmer teksten, hverken sendes eller gemmes dette ord. Håndskriftsgenkendelse Håndskriftsgenkendelse oversætter bevægelser med pennen til bogstaver, tal og andre tegn og viser dem som -tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor du kan indsætte tekst. A B C Til Dan More A. Skriv tal og symboler over pilen. B. Skriv store bogstaver på linje med pilen. C. Skriv små bogstaver under pilen. D. Pil, der inddeler tekstskærmen i en øvre og en nedre del. Tryk og hold ikoner nede ved hjælp af pennen for at vælge ikoner eller taster. Bemærk: De fleste bogstaver kan skrives ved brug af forskellige pennetypografier. Se tabellerne herunder. Positionen på skærmen afgør størrelsen, ikke typografien. OK D W950i Lær din telefon at kende 18

19 Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z Bemærk: Start hvert pennestrøg i den ende, hvor der er en prik. 2 1.,?! " ' 1 2 Accenttegn Skriv tegnet, som beskrevet ovenfor, og skriv derefter accenten over pilen. Andre tegn som f.eks. ö og ü følger samme princip. Tal Numre skrives over pilen * / \ ( ) eller Udvidede tegn Hvis du vil anvende symboler og tegn, der ikke er vist i disse tabeller, skal du læse afsnittet Udvidede tegn i hjælpeemnet Håndskriftsgenkendelse i din telefon eller besøge =, S. eller * 19 Lær din telefon at kende W950i

20 Skærmtastatur A B C D cap Noter Møderesumé Møderesumé abc àëó A. Vælg dette ikon for at åbne eller lukke skærmtastaturet. B. Rullemenu. Vælg > Konfiguration for at ændre sproget for skærmtastaturet. C. Det aktuelle indtastningsfelt. Tryk på pilene, eller drej Jog Dial for at skifte indtastningsfeltet. D. Tegnsæt. abc - standardtegn, àëó - internationale tegn, numeriske tegn og valutaer. Multitryk Når du trykker på en tast, vises en præredigeringsboks med de forskellige tegn, der er tilknyttet tasten i statuslinjeområdet, f.eks.: a b c å ä æ à ç 2 ү eller., : ; / ( ) 1 Hvis du trykker på den samme tast igen, vælges det næste tegn i præredigeringsboksen. OK Bemærk: Hvis du vil indtaste tal, kan du også trykke på og holde den relevante tast nede. Valg af ord Hvis funktionerne Ordforslag og/eller Forslag til næste ord er aktiveret, kan du rulle op og ned med Jog Dial for at få vist og fremhæve alternative forslag. Tryk Jog Dial indad for at acceptere et ord. Du kan også rulle gennem og vælge yderligere ord med pennen. Tryk på tilbageknappen for at annullere præredigeringsboksen med ordforslag. Låse Telefonen har fire sikkerhedslåse, som du kan indstille i Kontrolpanel. Se Låse på side 91. Tastaturlås Du kan låse og låse op for tastaturet, hvis du trykker på tilbageknappen på siden af telefonen og holder den nede, eller hvis du vælger a/a > Lås tastatur/lås op for tastatur. Du kan desuden låse tastaturet ved at trykke på i statuslinjen og vælge Aktiver tastaturlås. Nødopkald kan foretages selvom tastaturlåsen er aktiveret. Volumenknappen og tasten Afspil/stop er også aktive, når tastaturlåsen er aktiveret. W950i Lær din telefon at kende 20

21 Lyd Justering af lydstyrke Du kan justere lydstyrken ved at trykke på + eller - på volumenknappen. Lydstyrken stiger eller falder trinvis ved hvert tryk. Under et opkald kan lydstyrken desuden justeres ved at dreje på Jog Dial. Når du bruger et Bluetooth-hovedsæt, kan du enten bruge volumenknappen eller lydstyrkekontrollen på hovedsættet. Lydløs I standby-visning skal du trykke på og holde den nede for at skifte mellem normal og lydløs tilstand. Du kan også vælge Mere > Aktiver lydløs eller trykke på i statuslinjen, vælge Lydstyrke og markere Lydløs. Du kan deaktivere Lydløs via statuslinjen ved at trykke på og fjerne markeringen i Lydløs. Valg af lyde Vælg Funktioner > Kontrolpanel > Enhed > Lyde og alarmer for at få adgang til indstillinger som f.eks. ringetoner, tasteklik og equalizer, se Lyde og alarmer på side 87. Du kan også indstille individuelle ringetoner til dine kontakter, se Administration af kontakter på side 44. Overførsel af lyd Under et udgående opkald eller lydafspilning kan du overføre lyden til et stykke tilsluttet tilbehør, f.eks. fra højttaleren til et Bluetoothhovedsæt. Åbn lydstyrkedialogboksen ved at trykke på volumenknappen eller vælge > Lydstyrke, og derefter vælge Mere > Overfør lyd. Afspilning af copyrightbeskyttet materiale kan muligvis ikke lade sig gøre. Identificering af musik med TrackID Med TrackID kan du finde frem til titlen på et nummer, der afspilles i nærheden af din telefon. Når du vælger TrackID i Lydoptager, optager telefonen et kort udklip af musikken og sender oplysningerne til en server. Hvis søgningen lykkes, vil du kunne se navnet på kunstneren, sangtitlen og albumnavn efter få sekunder. Tjenesten TrackID er gratis, men din tjenesteudbyder debiterer dig muligvis for datatrafik. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om priser. Bemærk: Du skal konfigurere dine internetkonti på telefonen, før du kan benytte TrackID. Se Konfiguration af internet, e- mail og MMS på side Lær din telefon at kende W950i

22 Overførsel af data mellem telefoner Hvis du opgraderer fra en gammel telefon til en ny, kan du overføre data, som f.eks. kalenderposter og opgaver til din nye telefon. Sådan bevarer du data, når du udskifter en gammel telefon 1. Ved brug af den gamle udgave af Sony Ericsson PC Suite kan du synkronisere din gamle telefon med de pågældende programmer og kopiere andre ønskede filer til computeren. 2. Fjern den gamle Sony Ericsson PC Suite, og genstart din computer. 3. Installer den nye Sony Ericsson PC Suite. Yderligere oplysninger finder du under Installation af PC Suite på side Ved brug af den nye udgave af Sony Ericsson PC Suite, kan du synkronisere din nye telefon med de pågældende programmer, og kopiere andre ønskede filer til computeren. Yderligere oplysninger finder du under Synkronisering og sikkerhedskopiering på side 71. Alle data fra den gamle telefon er nu blevet overført til den nye. W950i Lær din telefon at kende 22

23 Telefon Under et telefonopkald kan du bruge andre af telefonens funktioner, inkl. tredjepartsprogrammer. Sådan foretager du et opkald Du kan foretage et opkald fra mange af programmerne, f.eks. fra Opkaldslog, Kontakter og Lynopkaldskontakter. Dette kapitel omhandler primært opkaldsfunktionerne i programmet Telefon. Sådan foretager du et opkald fra programmet Telefon Vælg Telefon > Telefon og indtast det ønskede telefonnummer. Vælg Opkald. Sådan foretager du et opkald fra Standby-visning Hvis der ikke er nogen åbne programmer, kan du foretage et opkald direkte fra tastaturet. Når du trykker på tastaturtasterne, åbnes programmet Telefon automatisk. Indtast det ønskede nummer, og vælg Opkald. Indtastningsfunktioner Når du indtaster et nummer, er følgende funktioner til rådighed: Slet tegn tryk på for at slette tegn. Internationalt opkaldspræfiks tryk på, og hold den nede for at indtaste det internationale opkaldspræfiks. Vis/skjul opkalds-id vælg funktionen Ring op, og vis/skjul opkalds-id i menuen Mere for at vise eller skjule dit nummer for modtageren. Du kan kun vælge denne funktion efter at have indtastet nummeret, men før du foretager opkaldet. Lynopkald tryk på den nummertast, der svarer til kontaktens lynopkaldsnummer, og vælg Opkald for at foretage et lynopkald. Send DTMF-toner tryk på tastaturtasterne, hvis du f.eks. ringer op til en bank. Se Kontrol af tonebaserede tjenester på side 26. Ring op til talemeddelelser tryk på tasten og hold den nede for at få adgang til talemeddelelsesserveren. For oplysninger om telefonnummer, se Talemeddelelse på side 80. Andre måder at foretage et opkald på Sådan foretager du et opkald ved brug af stemmestyring Stemmestyringsfunktionen lader dig håndtere opkald med stemmen. Med Stemmesvar kan du bruge ord, der er optaget for "svar" og "optaget", til at besvare eller sende en optagettone til et indgående opkald. 23 Telefon W950i

24 Med Stemmeopkald kan du foretage et opkald ved at sige kontaktens navn. Start med at aktivere stemmestyringsfunktionen på en af følgende måder: Sig "det magiske ord" (understøttes kun, hvis et hovedsæt eller et bilsæt er sluttet til telefonen). Se Stemmestyring på side 80. Tryk på opkaldsknappen, og hold den nede på et hovedsæt, eller tryk på knappen på et Bluetooth-hovedsæt. Tryk på Jog Dial, og hold det inde fra standby-visningen (understøttes også, når der ikke er sluttet tilbehør til telefonen). Når du vil foretage opkaldet, skal du vente på, at tonen er afsluttet og derefter sige stemmekommandoen til den pågældende kontakt, du ønsker at foretage opkald til. Se Tilføjelse af en stemmekommando på side 44. Foretage et nødopkald Du kan foretage et nødopkald på følgende måde: Indtast nødopkaldsnummeret ved brug af tastaturet. Tryk på Jog Dial, eller vælg Ring op. Vælg forudindstillet nødopkaldsnummer i menuen Mere. Tryk på Jog Dial, eller vælg Ring op. Sædvanligvis er det ikke nødvendigt at benytte SIM-kort eller PIN-kode for at foretage nødopkald, men kontakt din operatør for at få oplysninger herom. Modtagelse af et opkald Håndtering af et indgående opkald Du kan håndtere et indgående opkald på flere måder: Svar vælg Ja, eller besvar opkaldet ved hjælp af stemmestyring. Se Stemmestyring på side 80. Send optaget afvis opkaldet ved at trykke på eller ved at bruge stemmestyring. Afvis med SMS afvis opkaldet ved at sende en SMS til opkalderen. Vælg Mere > Send SMS. Se Afvis med SMS på side 79. Afvis, og opret en påmindelse vælg Nej for at afvise opkaldet, og vælg, om du vil oprette en påmindelse for at følge op på opkaldet senere. Se Marker opkald på side 78. Funktioner, der kan bruges under et opkald Du kan finde følgende funktioner i menuen Mere: Højttaler til overfør lyden til højttaleren under et opkald. Tilføj opkald tilføj et opkald under et opkald. Afbryd mikrofon afbryd mikrofonen, efter du har besvaret et opkald. W950i Telefon 24

25 Vis kontakt vis den pågældende post i Kontakter, eller få adgang til de DTMFtonesekvenser, der er gemt i Kontakter. Overfør lyd overfør et opkald til et Bluetooth-hovedsæt, til et almindeligt hovedsæt eller til højttaleren. Se Håndfri på side 79. Opret opgave opret en opgave i Opgaver. Opret note opret en note i Noter. (Opkaldsdata indtastes automatisk). Følgende trykfunktioner er også tilgængelige: Parker opkald parker et opkald. Hent opkald hent et parkeret opkald. Håndtering af to eller flere opkald Du kan håndtere flere opkald på samme tid på følgende måde: Parker et udgående opkald, og foretag et nyt, eller besvar et indgående opkald. Start et konferenceopkald under et udgående opkald. Udtræk én part i et konferenceopkald til privat samtale, og parker konferenceopkaldet. Hent et parkeret opkald, eller frigør det. Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald, når du har mere end ét aktivt opkald og 1 ét parkeret. Vælg Start konferenceopkald i menuen Mere for at påbegynde 12:20 opkaldet. Det Parker maksimale antal konferenceopkaldparter er fem. Opkaldslogfil Alle dine opkald registreres i programmet Opkaldslog. Her kan du finde opkaldsoplysninger, som f.eks. opkaldstypen, tid, dato, telefonnumre og opkaldsvarighed. Du kan også foretage telefonopkald, og skrive opkaldsnoter direkte fra dette program. Funktioner Telefonmøde Opsætning af lynopkaldsnumre Lynopkaldsnumre er forkortede numre, nummertasterne til WXYZ, som bruges til at nå hver af dine ni lynopkaldskontakter fra tastaturet. Hvis du vil konfigurere dine Lynopkaldskontakter, skal du 25 Telefon W950i 3 Mere 2 01:25 Afsl. opk.

26 se Oprettelse af en lynopkaldskontakt på side 44. Kontrol af tonebaserede tjenester Du kan bruge din telefon til banktjenester eller andre tonebaserede tjenester, der bruger DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Du kan sende toner under et opkald på følgende måde: Tryk på tastaturtasterne under et aktivt opkald. Medtag en tonesekvens i opkaldet. Brug talsekvenser lagret i kontaktposter. Begynd altid en tonesekvens med p, og afslut den med et mellemrum. Hvis du vil inkludere en 3-sekunders pause i en tonesekvens, skal du bruge bogstavet p ved at trykke på a/a og holde den nede. Hvis du vil gøre brugen af telefontjenester nemmere, kan du gemme tonesekvenser i felterne under Kontakter. Se Tilføjelse af en DTMF-tonesekvens på side 44. Telefonkort Der er to hovedtyper af telefonkort: Firma- og privatkort. Med et firmakort kan du bruge din telefon som en firmatelefon og få adgang til specialtjenester, siden alle dine opkald går gennem en firmaomstilling. Et privat telefonkort er enten et "rigtigt" plastickort, der indeholder nummeroplysninger eller blot et telefonnummer, som er leveret over internettet. Det opkald, du foretager, går gennem en telefonkortserver, hvilket sædvanligvis lader dig foretage internationale telefonopkald ved lavere omkostninger. Se Telefonkort på side 77. Øvrige funktioner Følgende telefonfunktioner er også tilgængelige. Disse beskrives nærmere i kapitlet Kontrolpanel: Accepter opkald tilføj opkaldsfilter. Føj til Kontakter tilføj nye kontaktdata efter et opkald. Ventende opkald funktion til alarm ved ventende opkald. Omstil opkald omstil opkald. Marker opkald følg op på et afvist opkald senere. Håndfri vælg, hvordan du vil besvare et opkald med et håndfrit sæt. Afvis med SMS send automatisk en SMS til en afvist opkalder. Begræns opkald indstillinger til restriktioner under roaming og internationale opkald. Vis eller skjul nummer funktion, der viser eller skjuler dit nummer for den person, du ringer op til. W950i Telefon 26

27 TTY-indstillinger muliggør brug af fjernskriver. Talemeddelelser dette er din "telefonsvarer". ALS-indstillinger du kan have to telefonnumre, der afregnes separat, på dit SIM-kort. Opkaldstæller hold øje med opkaldsomkostningerne. 27 Telefon W950i

28 Meddelelsesudveksling Du kan oprette, sende og modtage forskellige typer meddelelser: SMS (Short Message Service), som er tekstmeddelelser. MMS (Multimedia Message Service), som f.eks. kan indeholde tekst, billeder og lyd. -meddelelser. Beamede meddelelser, som er filer, der er modtaget via en infrarød forbindelse eller en Bluetooth-forbindelse. Du kan også modtage disse typer meddelelser: Automatiske opsætningsfiler til konfiguration af internet, og MMS. Områdeinfomeddelelser, som er tekstmeddelelser, der sendes til alle abonnenter i et netværksområde, f.eks. lokale vejrudsigter. WAP push-meddelelser, som gør bestemt internetindhold tilgængeligt i telefonens browser. Før du bruger Meddelelser Inden du kan sende og modtage meddelelser (undtagen SMS), skal du konfigurere de nødvendige konti. Se Konfiguration af internet, og MMS på side 74 og afsnittene, der beskriver SMS og områdeinfo, i Indstillinger for udveksling af meddelelser på side 90. Du kan også finde yderligere indstillinger i Kontrolpanel. Mapper De forskellige typer meddelelser håndteres af forskellige konti. Standardkontoen, Meddelelser, håndterer alle meddelelser undtagen . -meddelelser håndteres af de -konti, du har oprettet under konfigurationen. Alle konti består af et antal mapper. Du kan også oprette dine egne lokale mapper. 28 Meddelelsesudveksling W950i

29 Figuren viser hovedvisningen i Meddelelser: A B C D Meddelelser Ring op til talemeddelelser Opret ny meddelelse Meddelelser Indbakke 1 ulæst Indbakke 0 ulæst Privat Indbakke 1 ulæst Opret Mere A. Genveje til opkald til talemeddelelser og til oprettelse af en ny meddelelse. B. Konto for alle meddelelsestyper undtagen . C. Mappelinje. Tryk på a/a eller, eller vælg pileikonet for at skifte mappe. Vælg mappenavnet for at åbne mappen. D. -konto. Du kan oprette så mange e- mail-konti, som du vil. E. Vælg Mere for at finde frem til menuindstillinger. F. Der er modtaget en ny meddelelse. F E til meddelelsen, bliver det en EMS-meddelelse (Enhanced Message Service). Du kan besvare en SMS med en MMS. Du kan også modtage en leveringsrapport, se SMS på side 90. MMS Multimediemeddelelser kan indeholde billeder, videoklip, animationer og lyd, som er organiseret som en diaspræsentation med tidsbaseret styring og afspilning. Du kan svare med en SMS. Hvis afsendelse eller modtagelse af meddelelser afbrydes, genoptages afsendelse eller modtagelse, når det er muligt uden tab af informationer. SMS En meddelelse kan indeholde op til 160 tegn. Hvis du opretter en længere meddelelse, sendes den som to eller flere separate meddelelser (sammenkædet), men vil normalt blive modtaget som en enkelt meddelelse. Hvis du føjer billeder, lyd og andre elementer W950i Meddelelsesudveksling 29

30 Oprettelse og afsendelse af MMS Vælg Opret ny meddelelse > MMS eller Ny > MMS, hvis du har åbnet kontoen Meddelelser. A B C MMS 1/1 5 1KB Skabelon Billede Tekst Krusedulle Lyd Video Optag lyd Vælg Luk G A. Menuindstillinger. Du kan vælge en skabelon, eller det, du vil føje til meddelelsen. (Hvis menuen ikke er åben, skal du vælge Tilføj.) B. Indtastningsfeltet (på fanen Detaljer). Opret din meddelelse her. C. Afspilningsknapper. D. Nyt sideikon. Vælg dette ikon for at åbne en ny side. Vælg Mere > Layout for at ændre layoutet på en flersidet besked. E. Tidsvisningsikon. Vælg dette ikon for at åbne en visning, hvor du kan justere hvor og hvor længe de emner, du har tilføjet, vises. F. Fanen Bilag. Vælg denne fane, hvis du ønsker at føje et bilag til meddelelsen. (Fanen er kun synlig, hvis Oprettelsestilstand er indstillet til Fri eller Advarsel. ) F E D G. Fanen Adresse. Vælg denne fane for at få adgang til modtageroplysninger eller andre oplysninger. Du kan redigere billeder, du har tilføjet. Vælg Mere > Send, når meddelelsen er klar. Indgående MMS Vælg den nye meddelelse. Den første gang, du åbner en meddelelse, afspilles den automatisk. Herefter skal du afspille den ved hjælp af afspilningsknapperne. Du kan videresende og besvare en multimediemeddelelse. Du kan oprette -meddelelser fra hver enkelt -konto. Oprettelse og afsendelse af Vælg Opret ny meddelelse > din -konto eller Ny, hvis du har åbnet en -konto. 30 Meddelelsesudveksling W950i

31 A B C Til: Emne: Send Rediger Mere A. Feltet Adresse. Angiv adressen i dette felt. B. Feltet Emne. Indtast emnet for meddelelsen i dette felt. C. Indtastningsfeltet (på fanen Detaljer). Skriv din meddelelse her. D. Fanen Adresse. Du kan indtaste adressen her sammen med andre oplysninger, f.eks. meddelelsens prioritet. E. Fanen Bilag. Vælg denne fane, hvis du ønsker at føje et bilag til meddelelsen. Tryk på Send, når meddelelsen er klar. Modtagelse af -meddelelser skal hentes fra serveren på internettet eller på dit arbejde. Dette kan gøres enten manuelt ved hjælp af indstillingen Hent og send i menuen Mere eller automatisk ved at indstille din telefon til at kontrollere for nye -meddelelser på bestemte tidspunkter. E D Du kan vælge kun at modtage headeren på store meddelelser. Vælg Mere > Indstillinger > Vis MHTML for at få vist brødteksten i en MHTML (MIME HTML)-formateret meddelelse Tilpas teksten til skærmens bredde ved at vælge Meddelelser > Indstillinger > Tilpas altid til skærm. Sletning af Du kan slette en meddelelse både lokalt og på -serveren. Når du sletter meddelelsen lokalt, slettes brødteksten og bilagene, men headeren bevares. Du kan hente meddelelsen igen på et senere tidspunkt ved hjælp af indstillingen Hent og send. Når du sletter meddelelsen på serveren, slettes den både på din telefon og på serveren. Mere om meddelelser Nedenfor er beskrevet nogle af de mest almindelige meddelelses- og funktioner. Hentning og afsendelse Hent og send meddelelser for alle dine konti, herunder standardkontoen for Meddelelser og alle dine -konti, ved at vælge Mere > Hent og send i hovedvisningen Meddelelser. Hvis du vil hente og sende meddelelser for en bestemt konto, f.eks. en -konto, skal du W950i Meddelelsesudveksling 31

32 først åbne kontoen og herefter vælge Mere > Hent og send. Lagring af kontaktoplysninger Når du modtager en meddelelse, kan du gemme kontaktoplysninger om afsenderen. Angivelse af mere end én modtager Når du opretter en meddelelse, har du mulighed for at sende den til flere adresser på en gang ved at indtaste et komma mellem hver adresse. Du kan også tilføje adresser og adresselister fra Kontakter. Afbrydelse af internettilslutning Vælg tilslutningsikonet, f.eks, på statuslinjen. Vælg din forbindelse i Styring af forbindelser, og tryk herefter på Luk forbindelse. Konti til synkronisering af Med disse konti kan du oprette meddelelser på din telefon og sende dem via din computer. Push- Du kan installere et program til push- på din telefon. Med push- sendes de e- mail-beskeder, du modtager i din normale indbakke, automatisk videre til din telefon. 32 Meddelelsesudveksling W950i

33 Internet Den integrerede Opera 8-browser er din telefons indgang til internettet. Den understøtter både rammer og JavaScript. Du kan nemt skifte mellem stående og liggende visning og mellem normal visning og visning på hele skærmen. Browseren kan tilpasse sidens indhold til skærmens bredde. Du kan gemme sider, så du har adgang til at få dem vist offline. Du kan konfigurere browseren til at blokere for pop-up-vinduer. Browseren kan give dig et sikkert krypteret link til webstedet. Ikonet i kontekstlinjen i browserens vindue vises, når der er oprettet en sikker forbindelse. Bemærk: Du skal konfigurere dine internetkonti i telefonen, før du kan få adgang til internettet via internetprogrammet. Se Konfiguration af internet, og MMS på side 74. Browseren kan indstilles til at huske den kombination af brugernavn og adgangskode, du angiver, når du logger på et websted, så du kan bruge det igen, næste gang du logger på. Brug af sider Åbn browseren ved at vælge Hovedmenu > Internet. Der vises en Sony Ericsson-startside, hvis der ikke er defineret en ekstern startside. A. Sideikoner vises i kontekstlinjen. Ikonerne ændrer sig, når indlæsningen af siden er afsluttet. Tryk for at skifte side. Tryk og hold nede for at få vist en menu over indstillingerne for den aktuelle side. Luk en side ved at vælge Luk side. B. Åbn en webside ved at vælge indstillingen Ny. Tilbage og Stop vises også som indstillinger, du kan trykke på, når det er relevant. C. Vælg Mere for at finde frem til menuindstillinger. D. Statuslinje, der viser, hvor langt indlæsningen er nået. 33 Internet W950i A B Tilbehør FUN & downloads Indstillinger Application shop Stop Browser Søg Mere D C

34 Det er hurtigt og nemt at navigere: Hvis du ønsker at få vist tastaturgenveje til menu- og navigationsindstillinger, skal du trykke på en af følgende taster: ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ a/a Åbn en webside. Åbn listen over bogmærker. Luk den aktuelle side. Gå til startsiden. Vælg, om billeder skal indlæses eller ej. Vælg mellem normal visning og Fuld skærmvisning. Gå til den næste side. Åbn menuen Konfiguration. Føj et bogmærke til den aktuelle side. Find (på internettet eller på den aktuelle side). Gå til toppen eller bunden af siden. Stop eller Genindlæs den aktuelle side. Vælg et link eller et bogmærke, som kan bruges til navigering. Tryk og hold nede på et link for at åbne en menu over indstillinger for den pågældende type link. Hvis linket viser hen til en RSStilførsel (se RSS-tilførsler på side 46), åbnes RSS-tilførsler, så du kan abonnere på tilførslen. Rul en side ned eller op ved hjælp af Jog Dial. Links fremhæves, mens du ruller. Når du vil logge på et websted, og brugernavn og adgangskode er fremhævet med gule felter, kan du trykke på indstillingen Log på for at bruge den kombination af brugernavn og adgangskode, du tidligere har gemt. Når skærmen ikke er i teksttilstand, kan du gå en side op eller ned ved hjælp af pennen. Vælg Mere > Zoom, drej på Jog Dial, og vælg herefter Gem for at ændre zoomniveauet. Brug af bogmærker Vælg Mere > Bogmærker ( ABC ) for at åbne listen over bogmærker. Vælg den post på listen, du ønsker at åbne. Når du markerer et bogmærke på listen, kan du slette eller redigere det eller angive, at bogmærket altid skal åbnes i en ny side ved hjælp af indstillinger i menuen Mere. Vælg Mere > Aktuel side > Føj til bogmærker ( WXYZ ) for at tilføje et bogmærke for den aktuelle side. W950i Internet 34

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W950I

Din brugermanual SONY ERICSSON W950I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog P900 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z Bemærk Start hvert

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Brugerhåndbog P910i Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 1 Bemærk Start

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P900 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P910I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere