Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder Introduktion Lær din telefon at kende Flere funktioner...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Meddelelser SMS, MMS, talemeddelelser, , Mine venner. Billedbehandling Kamera, videooptager, billeder. Underholdning WALKMAN, radio, PlayNow, ringesignaler, MusicDJ, VideoDJ, spil m.m. Sony Ericsson W810i Tilslutningsmuligheder Indstillinger for internet og , Bluetooth, infrarød, USB-kabel, opdateringstjeneste. Flere funktioner Vækkeur, kalender, opgaver, profiler, dato og klokkeslæt, SIM-kortlås, osv. Fejlfinding Hvorfor virker telefonen ikke, som jeg vil have den skal? Vigtige oplysninger Sony Ericssons websted til forbrugere, service og support, sikker og effektiv brug, slutbrugerlicensaftale, garanti, declaration of conformity. Indeks Indholdsfortegnelse 1

2 Sony Ericsson GSM 850/900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at foretage forbedringer og ændringer i håndbogen, som skyldes typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle informationer eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Eventuelle ændringer vil dog blive medtaget i nye udgaver af denne håndbog. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk! Nogle af de tjenester, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke af alle net. Dette gælder også GSM s internationale nødopkaldsnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs kapitlerne Vejledning i sikker og effektiv brug og Begrænset ansvar, før du bruger din mobiltelefon. Med denne mobiltelefon kan du hente, gemme og videresende flere former for indhold, f.eks. ringetoner. Brugen af et sådant indhold kan være begrænset af eller forbudt pga. en evt. tredjeparts rettigheder, herunder f.eks. pga. ophavsretslige begrænsninger. Du, og ikke Sony Ericsson, har det fuldstændige ansvar for det ekstra indhold, som du henter ned til eller videresender fra din mobiltelefon. Inden du anvender dette ekstra indhold, skal du kontrollere, at de formål, du har tænkt dig at anvende telefonen til, er licenseret eller på anden måde godkendt. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, troværdigheden eller kvaliteten af et sådant ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Sony Ericsson kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et evt. misbrug af dette ekstra indhold eller af andet tredjepartsindhold. Bluetooth betegnelsen og logoet tilhører Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Ericsson på licens. QuickShare, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ, MusicDJ og VideoDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Memory Stick, Memory Stick Duo og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. WALKMAN og WALKMAN -logoet og - symbolet er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Microsoft, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. QuickTime er et varemærke tilhørende Apple computer, Inc. Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. registreret i USA og andre lande. Indeholder Macromedia Flash technology by Macromedia, Inc. Copyright Macromedia, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Macromedia, Flash, Macromedia Flash og Macromedia Flash Lite er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Macromedia, Inc. i USA og andre lande. Du kan få flere oplysninger på T9 Text Input er et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Tegic Communications. T9 Text Input er givet i licens til et eller flere af følgende: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 og 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No B; Hong Kong Standard Pat. No. HK ; Republic of Singapore Pat. No ; Euro. Pat. No ( ) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Yderligere patenter afventer godkendelse på verdensplan. 2 Indholdsfortegnelse

3 Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale gældende for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Softwaren er fortrolig og ophavsretligt beskyttet information tilhørende Sun, og ejendomsretten til alle kopier af Softwaren tilhører Sun og/eller Suns licensgivere. Kunden må ikke foretage modificering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, dataudtrækning eller på anden måde foretage reverse engineering af Softwaren. Softwaren må ikke - hverken i sin helhed eller som en del - udlejes, tildeles eller gives i underlicens. 2 Eksportregulativer: Softwaren, herunder tekniske data vedrørende Softwaren, er underlagt eksportkontrollovgivningen i USA, herunder U.S. Export Administration Act og de tilhørende regulativer, og Softwaren kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden accepterer at overholde disse regulativer strengt og anerkender at have ansvar for at opnå de påkrævede licenser til at eksportere, geneksportere eller importere Softwaren. Softwaren må ikke downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) til Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (denne liste kan fra tid til anden underkastes revision) eller til statsborgere i eller personer bosiddende i de nævnte lande eller til noget andet land/område, som USA opretholder eksportembargo imod; eller (ii) til personer, der findes på USA s finansministeriums liste over særligt udvalgte nationer (the U.S. Treasury Department s list of Specially Designated Nations) eller USA s handelsministeriums oversigt over personer, som det er forbudt at gøre forretning med (U.S. Commerce Department s Table of Denial Orders). 3 Begrænsede rettigheder: Brug, kopiering eller fremvisning foretaget af USA s regering er underlagt de begrænsninger, som findes i Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). En del af Softwaren i dette produkt er ophavsretligt beskyttet materiale tilhørende SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der er nævnt heri, kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes. Indholdsfortegnelse 3

4 Introduktion Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Vejledende symboler Følgende vejledende symboler vises i denne brugervejledning: Bemærk. Angiver, at en tjeneste eller funktion er net- eller abonnementsafhængig. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. % Se også side... } Brug valg- eller navigeringstasten til at bladre og vælge med, % 14 Navigation. Tryk midt på navigeringstasten. Tryk navigeringstasten op. Tryk navigeringstasten ned. Tryk navigeringstasten mod venstre. Tryk navigeringstasten mod højre. Du kan finde yderligere oplysninger og hente yderligere materiale på Samling Du skal gøre følgende, før du kan bruge telefonen: Isæt SIM-kortet. Isæt og oplad batteriet. Oplysninger om SIM-kort og batteri Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module) fra netoperatøren, når du tilmelder dig som abonnent. SIM-kortet indeholder en computerchip med oplysninger om dit telefonnummer, om hvilke tjenester der er omfattet af dit abonnement samt kontakternes navne og numre m.m. Husk at gemme dine oplysninger på SIM-kortet, inden du tager det ud, hvis du har brugt dit SIM-kort i en anden telefon. Kontakterne kan f.eks. være gemt i telefonens hukommelse. 4 Introduktion

5 Sådan isætter du SIM-kort og batteri 1 Tag bagdækslet af. 2 Sæt SIM-kortet ned i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 3 Isæt batteriet, så mærkaten vender opad, og stikkene vender mod hinanden. 4 Skub batteridækslet på plads. Introduktion 5

6 Sådan oplader du batteriet 2,5 t. 1 Slut opladeren til telefonen. Symbolet på opladerens stik skal vende opad. 3 Vent i ca. 2,5 timer, eller indtil batteriikonet viser, at batteriet er fuldt opladet. Tryk på en tast for at aktivere skærmen. 30 min. 2 Det kan tage op til 30 minutter, før du ser batteriikonet på skærmen. 4 Fjern opladeren ved at trække den ud. 6 Introduktion

7 Batteri Visse funktioner bruger mere batteristrøm end andre og kan gøre det nødvendigt at genoplade batteriet oftere. Hvis tale- eller standbytiden bliver mærkbart kortere, kan det være nødvendigt at udskifte batteriet. Brug kun godkendte batterier fra Sony Ericsson % 89 Batteri. Memory Stick PRO Duo Telefonen understøtter Memory Stick PRO Duo. Med en Memory Stick øger du telefonens lagerkapacitet, så der bliver plads til mere musik, flere ringesignaler, videoklip og billeder. Med en Memory Stick kan du dele oplysninger, du har gemt, ved at flytte eller kopiere dem til andre Memory Stick-kompatible enheder. Du kan også bruge den som en udtagelig hukommelse til kontordokumenter og til overførsel af dokumenter mellem telefonen og en computer. Sådan isætter og fjerner du en Memory Stick PRO Duo 1 Åbn forsigtigt dækslet over åbningen til Memory Stick Duo. 2 Sæt din Memory Stick i åbningen. 3 Tryk på kanten af Memory Stick for at frigøre den fra åbningen. PIN-kode Der kræves en PIN-kode (Personal Identity Number) for at aktivere telefonens tjenester. PIN-koden er knyttet til dit SIM-kort og ikke til telefonen. Du får PIN-koden hos din netoperatør. Når du indtaster din PIN-kode, vises hvert ciffer som *, medmindre din PIN-kode starter med det samme ciffer som et nødopkaldsnummer, f.eks Så kan du altid foretage nødopkald uden først at skulle indtaste en PIN-kode. Introduktion 7

8 Hvis du taster forkert, kan du slette det forkerte tal ved at trykke på. Sådan tænder du telefonen Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange efter hinanden, blokeres SIM-kortet, og meddelelsen PIN-kode spærret vises. Hvis dette sker, kan du låse telefonen op vha. din PUK-kode (Personal Unblocking Key) % 77 SIM-kortlås. Lyssensor Telefonen har en indbygget lyssensor, der automatisk tilpasser lysstyrken på skærmen og tastaturet til lysforholdene i omgivelserne. Sådan tænder du telefonen og foretager et opkald Kontroller, at telefonen er opladet, og at SIM-kortet er isat, inden du tænder. Når telefonen er tændt, kan du hurtigt og nemt gøre den klar til brug vha. opsætningsguiden. 1 Tryk på og hold nede. Første start kan tage et par minutter. 2 Vælg Start telefon for at bruge alle telefonens funktioner eller Kun musik for kun at bruge WALKMAN afspilleren. % 9 Startmenu. 3 Indtast PIN-koden til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det. 4 Vælg sprog til telefonmenuerne ved første start. 5 } Ja, hvis du ønsker, at opsætningsguiden skal hjælpe dig i gang. Følg vejledningen for at udføre opsætningen. 8 Introduktion

9 Flere oplysninger Du kan når som helst starte opsætningsguiden fra menusystemet. Sådan aktiverer du opsætningsguiden } Indstillinger } fanen Generelt } Guiden Opsætning. Startmenu Når startmenuen er aktiveret, kan du, hver gang du tænder telefonen, vælge kun at høre musik med telefonens sendere slået fra. På den måde undgår du at forstyrre følsomt udstyr, f.eks. på et fly, hvor opkald og meddelelser er forbudt. Du kan ikke foretage opkald, modtage opkald eller sende meddelelser. Du kan kun bruge telefonen som WALKMAN. Hvis du har valgt Kun musik, er en række begrænsede funktioner stadig tilgængelige, f.eks. alarm, kalender og opgavepåmindelser. Følg altid reglerne og instruktionerne fra besætningen på flyet, hvad angår brugen af elektroniske enheder ombord. Sådan deaktiverer du startmenuen } Indstillinger og gå til fanen Generelt } Menuen Start. Vælg Vis ikke. Sådan foretager og modtager du opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med det internationale præfiks og områdenummer) } Kald op for at foretage opkaldet og } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. 2 } Kontakter og vælg den kontakt, du vil kalde op. Brug eller for at vælge et nummer. 3 } Svar eller } Optaget når telefonen ringer, for at afvise opkaldet. Håndfrit stereoheadset Du kan slutte andre hovedtelefoner til dit håndfri stereoheadset vha. 3,5 mm-stikket. Du kan stadig besvare opkald via mikrofonen, når de andre hovedtelefoner er i brug. Introduktion 9

10 Lær din telefon at kende Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering. Oversigt over telefonen og dens menuer Lær din telefon at kende

11 1 Højttaler 2 Valgtast 3 WALKMAN -tast 4 Tilbagetast 5 Tastatur 6 Lyssensor 7 Valgtast 8 Aktivitetsmenu 9 C-tast 10 Navigeringstast 11 Lydløs-tast 12 Kamerazoom, lydstyrkeknapper og billedzoom 13 Lys 14 Kameraknap 15 Batteridæksel 16 Knappen Spil/pause 17 Åbning til Memory Stick Duo 18 Infrarød port 19 Afbryder 20 Mikrofon 21 Stik til stereohovedtelefoner og oplader Der er flere oplysninger om taster og navigation, % 14 Navigation. Lær din telefon at kende 11

12 PlayNow * Internettjenester* Underholdning Onlinetjenester* Spil VideoDJ PhotoDJ MusicDJ Fjernbetjening Optag lyd Demo Kamera Meddelelser WALKMAN Skriv ny Indbakke Mine venner* Ring t. talemedd. Kladder Udbakke Afsendte medd. Gemte medd. Skabeloner Indstillinger Filhåndtering Kontakter** Radio Billeder Videoer Lyde Temaer Websider Spil Programmer Anden Indstillinger Hurtigopkald Mit visitkort Grupper SIM-kontakter Specielle numre Avanceret Ny kontakt 12 Lær din telefon at kende

13 Opkald Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Alarmer Kalender Opgaver Noter Regnemaskine Synkronisering Timer Stopur Lys Programmer Husk koder Indstillinger*** Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdateringstj. Talekontrol Nye hændelser Genveje Knappen Musik Menuen Start Låse Guiden Opsætning Tip og tricks Telefonstatus Nulstil alt Lyde og alarmer Ringevolumen Ringesignal Lydløs tilstand Stigende ringesign. Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Display Baggrund Temaer Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Rediger linjenavn* Opkald Viderestil opkald Skift til Linje 2* Håndter opkald Tid og pris Vis eller skjul nr. Håndfri Forbindelser Bluetooth Infrarød port USB-forbindelse Synkronisering Enhedshåndtering Mobilnet Datakomm. Internetindst. Streaming-indst. Indstill. for Java Tilbehør * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Indstillinger, når telefonkontakter er valgt som standard. Indstillingerne skifter, når SIM-kontakter er valgt som standard. *** Brug navigeringstasten til at flytte mellem faner i undermenuer. Lær din telefon at kende 13

14 Navigation Hovedmenuerne vises som ikoner på skrivebordet. Visse undermenuer har faner, som vises på skærmen. Gå til en fane ved at trykke navigeringstasten mod venstre eller højre, og vælg en indstilling. Navigere i menuer Tryk på (navigeringstasten) for at gå til skrivebordet eller for at markere punkter. Tryk på for at flytte gennem menuerne. Tryk på for at flytte gennem fanerne. Tryk på for at vælge de indstillinger, der vises på skærmen lige over disse taster. Tryk på for at gå et niveau tilbage i menuerne. Tryk på den, og hold den nede, for at vende tilbage til standby eller afslutte en funktion. Rul til et menupunkt } Info for at få flere oplysninger, forklaringer eller tip til udvalgte egenskaber, menuer eller funktioner i telefonen. } Mere og åbn en liste med indstillinger. Alternativerne på listen over indstillinger er forskellige afhængigt af, hvor i menuen du befinder dig. Tast Tryk for at Tryk på denne for at slette objekter, f.eks. billeder, lyde og kontakter. Tryk på den, og hold den nede, under et opkald for at slå mikrofonen fra. Tryk på denne for at starte WALKMAN -afspilleren eller radioen minimeret, og tryk igen for at lukke WALKMAN -afspilleren eller radioen. Åbne aktivitetsmenuen % 18 Aktivitetsmenu. Åbne eller minimere WALKMAN -afspilleren. Tage et billede eller optager et videoklip. 14 Lær din telefon at kende

15 Tryk på denne, og hold den nede, i standby for at ringe til din talemeddelelsestjeneste (hvis du har én). Tryk på en af disse taster, og hold den nede, for at få vist en kontakt, der begynder med et bestemt bogstav. Tryk på en taltast og på } Kald op for at foretage et hurtigopkald, % 26 Hurtigopkald. Slå ringesignalet fra, når der modtages et opkald. Tryk på denne, og hold den nede, for at gøre telefonen lydløs. Alarmsignalet lyder, selvom telefonen er indstillet til lydløs. Tryk på denne i standby for at få vist statusoplysninger. Tryk hurtigt to gange efter hinanden for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at øge lydstyrken under et opkald. Tryk her for at øge lydstyrken, når du bruger din WALKMAN-afspiller (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor tilbage. Tryk på denne for at zoome ind, når du bruger kameraet. Tryk på denne fra standby, og hold den nede, for at foretage et taleopkald, eller sig det magiske ord (hvis du har valgt et), % 27 Taleopkald. Tryk to gange hurtigt efter hinanden, når der modtages et opkald, for at afvise et indgående opkald. Tryk én gang, når der modtages et opkald, for at slå ringesignalet fra. Tryk her for at reducere lydstyrken under et opkald. Tryk her for at øge lydstyrken, når du bruger din WALKMAN -afspiller (også når den er minimeret). Tryk på denne, og hold den nede, for at gå ét spor frem. Tryk på denne for at zoome ud, når du bruger kameraet. Lær din telefon at kende 15

16 Ikoner på statuslinjen Der er et EDGE-net inden for rækkevidde, som kan anvendes. Der er et GPRS-net inden for rækkevidde, som kan anvendes. Viser signalstyrken på GSM-nettet. Viser batteriets status. Viser batteriets opladningsstatus. Du har mistet et indgående opkald. Opkalds- og meddelelsesfunktionens advarsler er slået fra, alarmen er stadig slået til. Du har modtaget en SMS. Du har modtaget en . Telefonen modtager en MMS. Du har modtaget en MMS. Du har modtaget en talemeddelelse. Der er et opkald i gang. Du har en påmindelse om en aftale. Du har en påmindelse om en opgave. Det magiske ord er aktiveret. Genveje Brug tastaturgenveje til hurtigt at komme til en menu, desuden kan du bruge foruddefinerede navigeringstastgenveje til at nå bestemte funktioner. Rediger navigeringstastgenvejene, så de passer til dine behov. Brug af tastaturets genveje Åbn menuerne ved at trykke på, og indtast derefter nummeret på den menu, du vil gå til. Tryk f.eks. på, hvis du ønsker at gå til femte menupunkt. Tryk på, og flere gange for at gå til tiende, elvte og tolvte menupunkt. Tryk på, og hold den nede, for at vende tilbage til standby. Brug af navigeringstastgenveje Tryk på,, eller for at gå til en genvejsmenu eller direkte til en funktion. 16 Lær din telefon at kende

17 Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej } Indstillinger } fanen Generelt } Genveje, og vælg den genvej, du vil redigere } Rediger. Telefonens sprog Vælg sproget til telefonens menuer eller sprog, du vil kunne bruge, når du skriver. Sådan ændrer du telefonens sprog } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Telefonsprog. Vælg et sprog. I standby kan du også trykke på 8888 for at vælge sprog automatisk for engelsk. De fleste SIM-kort indstiller automatisk menusproget til sproget i det land, hvor du købte SIM-kortet. Hvis det ikke er tilfældet, er det forudindstillede sprog engelsk. Sådan vælger du indtastningssproget 1 } Indstillinger } fanen Generelt } Sprog } Skrivesprog. 2 Gå til det sprog, du ønsker at bruge, og markér det. } Gem for at forlade menuen. Indtastning af bogstaver Der er to måder at indtaste bogstaver på i forbindelse med skrivning af meddelelser, noter eller et navn under kontakter: Indtastning af tekst vha. flere tryk. T9 Text Input. Sådan indtaster du bogstaver vha. flere tryk Tryk flere gange på, indtil det ønskede tegn vises på skærmen. Tryk på for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk på og hold nede for at indtaste tal. Tryk på for at slette bogstaver og tal. Tryk på for at indtaste de mest almindelige tegnsætningstegn. Tryk på for at tilføje et mellemrum. T9 Text Input T9 Text Input-metoden benytter en indbygget ordbog til at genkende de oftest brugte ord med den tastsekvens, du taster. På den måde behøver du kun trykke én gang på tasten, selvom det ønskede bogstav ikke er det først på tasten. Lær din telefon at kende 17

18 Sådan indtaster du bogstaver vha. T9 Text Input 1 Du skal åbne en funktion, hvor tekstindtastning er mulig, f.eks. } Meddelelser } Skriv ny } SMS, for at indtaste tekst. 2 Hvis du f.eks. vil skrive ordet Jane, skal du trykke på,,,. 3 Hvis hele det viste ord er det, du ønsker, skal du trykke på for at acceptere det og tilføje et mellemrum. Tryk på for at acceptere et ord uden at tilføje et mellemrum. Hvis det viste ord ikke er det, du ønsker, skal du trykke flere gange på eller for at få vist andre muligheder. Tryk på for at acceptere et ord og tilføje et mellemrum. 4 Fortsæt med at skrive meddelelsen. Tryk på og derefter flere gange på eller for at indtaste et symbol. Tryk på for at acceptere et symbol og tilføje et mellemrum. Sådan føjer du ord til T9 Text Input-ordbogen 1 Mens der indtastes bogstaver } Mere } Stav ord. 2 Rediger ordet vha. flere tastetryk. Brug og til at navigere mellem bogstaver. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på, og hold den nede for at slette hele ordet. Når du har redigeret ordet } Indsæt. Ordet føjes til T9 Text Input-ordbogen. Næste gang, du indtaster dette ord vha. T9 Text Input, vises det som et af forslagene. Sådan vælger du en anden indtastningsmetode Tryk på, og hold den nede for at vælge en anden indtastningsmetode. Muligheder ved indtastning af bogstaver } Mere for at få vist en oversigt over forskellige måder at skrive en meddelelse på. Aktivitetsmenu Du kan åbne aktivitetsmenuen fra stort set alle funktioner i telefonen, så du kan få vist og håndtere nye hændelser samt få adgang til bogmærker og genveje. Sådan åbner og lukker du aktivitetsmenuen Tryk på. 18 Lær din telefon at kende

19 Aktivitetsmenuens faner Nye hændels. f.eks. mistede opkald og meddelelser. Fanen vises på skærmen, når der indtræffer en ny hændelse. Tryk på for at afvise eller slette en hændelse under hændelsesfanen. Mine genveje programmer, der kører i baggrunden. Du kan tilføje, slette og ændre genvejenes rækkefølge. Når du vælger en genvej og programmet åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. Bogmærker dine internetbogmærker. Når du vælger et bogmærke, og browseren åbnes, lukkes eller minimeres de øvrige programmer. } Indstillinger } fanen Generelt } Nye hændels. } Pop-up, hvis du ønsker, at nye hændelser skal vises som pop-up-tekst og ikke i aktivitetsmenuen. Filhåndtering Brug Filhåndtering til at håndtere objekter som f.eks. Billeder, Videoer, Lyde, Temaer, Websider, Spil og Programmer, der er gemt i telefonens hukommelse eller på en Memory Stick PRO Duo. Flyt og kopier filer mellem telefonen, en computer og en Memory Stick. Opret undermapper, som du kan flytte eller kopiere filer til. Spil og programmer kan kun flyttes mellem mapperne Spil og Programmer og fra telefonens hukommelse til en Memory Stick. Ukendte filer gemmes i mappen Anden. Du kan vælge flere eller alle filer i en mappe på én gang, når du behandler filer, for alle objekter undtagen Spil og Programmer. Alle filerne gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Hvis telefonens hukommelse er fyldt, og der er isat en Memory Stick, gemmes filerne automatisk på Memory Stick. Hvis både telefonens hukommelse og Memory Stick er fyldt, kan der ikke gemmes filer, før der er fjernet indhold. Filoplysninger Objekter, som er overført, eller modtaget vha. en af de tilgængelige overførselsmetoder, kan være kopibeskyttet. Hvis en fil er beskyttet, kan den ikke kopieres eller sendes. Du kan få vist filoplysningerne ved at markere dem } Mere } Oplysninger. Lær din telefon at kende 19

20 Sådan bruger du en fil fra filhåndteringen 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Anvend som, og vælg en indstilling. Sådan flytter eller kopierer du en fil til en Memory Stick eller til telefonens hukommelse 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil } Mere } Håndter filer } Flyt for at flytte filen eller } Mere } Håndter filer } Kopier for at kopiere filen. 3 Vælg at flytte eller kopiere filen til Memory Stick eller telefonens hukommelse } Vælg. Sådan flytter eller kopierer du filer til en computer % 70 Overførsel af filer via USB-kablet. Sådan opretter du en undermappe 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Ny mappe, og indtast navnet på mappen. 3 } OK for at gemme mappen. Sådan markerer du flere filer 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 } Mere } Marker } Marker flere. 3 Rul for at vælge filer, og tryk på Marker eller Fjern mrk. Sådan markerer du alle filer i en mappe } Filhåndtering, og marker en mappe, } Mere } Marker } Mark. alle for at markere alle filer. Sådan sletter du en fil eller en undermappe fra Filhåndtering 1 } Filhåndtering, og vælg en mappe. 2 Gå til en fil eller undermappe } Mere } Slet. Formatering af en Memory Stick Du kan formatere en Memory Stick, hvis den er beskadiget eller for at slette alle oplysningerne på den. Sådan formaterer du en Memory Stick } Filhåndtering, og vælg fanen Memory Stick } Mere } Formater M.S. 20 Lær din telefon at kende

21 Opkald Opkald, kontakter, talekontrol, opkaldsindstillinger. Sådan foretager og modtager du opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets rækkevidde, før du kan foretage eller modtage opkald. % 8 Sådan tænder du telefonen og foretager et opkald. Net Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit net, hvis det er inden for rækkevidde. Hvis det ikke er tilfældet, kan du bruge et andet net, forudsat din netoperatør har en aftale, der tillader dette. Dette kaldes roaming. Du kan selv vælge, hvilket net du vil bruge, eller du kan føje et net til din liste med foretrukne net. Du kan ændre den rækkefølge, hvori telefonen skal vælge net, under en automatisk søgning. Sådan får du de tilgængelige netindstillinger vist } Indstillinger, og brug eller til at rulle til fanen Forbindelser } Mobilnet. Sådan foretager du et opkald 1 Indtast telefonnummeret (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 } Kald op for at foretage et opkald. 3 } Afb. opk. for at afslutte opkaldet. Du kan foretage opkald til numre på opkaldslisten og under kontakter, % 23 Kontakter og % 25 Opkaldsliste. Du kan også foretage opkald vha. din stemme, % 27 Talekontrol. Sådan foretager du internationale opkald 1 Tryk på og hold nede, indtil et +-tegn vises. 2 Indtast landekode, områdenummer (uden indledende nul) og telefonnummer } Kald op for at foretage et opkald. Sådan kalder du et nummer op igen Hvis der ikke oprettes en forbindelse, og Prøv igen? vises } Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter. Når forbindelsen går igennem, hører du et tydeligt signal. Opkald 21

22 Sådan besvarer eller afviser du et opkald } Svar eller } Optaget. Mistede opkald Når aktivitetsmenu er valgt som standard, vises mistede opkald under fanen Nye hændelser i standby. Hvis pop-up er valgt som standard, vises Mistede i standby: Sådan kontrollerer du mistede opkald fra standby Hvis aktivitetsmenuen er valg som standard: Tryk på, og brug eller til at gå til fanen Nye hændelser og } Kald op for at foretage et taleopkald. Hvis pop-up er valgt som standard: } Opkald, og brug eller til at gå til fanen Mistede. Gå til eller og } Kald op for at kalde et nummer op. Sådan slår du mikrofonen fra 1 Tryk på, og hold den nede. 2 Tryk på igen, og hold den nede, for at genoptage samtalen. Sådan bruger du højttaleren under et taleopkald } Mere } Højttaler eller Højtt. fra. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke Tryk på for at øge eller reducere lydstyrken i højttaleren under et opkald. Nødopkald Din telefon understøtter de internationale nødopkaldsnumre 112 og 911. Det betyder, at disse numre normalt kan benyttes til nødopkald i alle lande, uden at der er isat et SIM-kort, hvis et GSM-net er inden for rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer) } Kald op. Sådan får du dine lokale nødopkaldsnumre vist } Kontakter } Indstillinger } Specielle numre } Nødopkaldsnumre. 22 Opkald

23 Kontakter Du kan gemme kontaktoplysninger i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet som navne og numre. Du kan vælge, hvilke kontaktoplysninger Kontakter eller SIM-kontakter der som standard skal vises. } Kontakter } Indstillinger for at få nyttige oplysninger og indstillinger. Standardkontakt Hvis du vælger at bruge Kontakter som standard, vises alle oplysninger, der er gemt under Kontakter, for dine kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, for dine kontakter. Sådan vælger du standardkontakter 1 } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Standardkontakter. 2 Vælg Kontakter eller SIM-kontakter. SIM-kontakter Du kan gemme kontakter på SIM-kort med navn og nummer. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK } Gem. Telefonkontakter Gem kontakter i telefonen med navne, telefonnumre og personlige oplysninger. Du kan også føje billeder og ringesignaler til kontakter. Brug,, og til at rulle mellem fanerne og deres informationsfelter. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 } Kontakter } Ny kontakt } Tilføj. 2 Indtast navnet } OK. 3 Indtast nummeret } OK. 4 Vælg en nummertype. 5 Gennemgå fanerne, og vælg felter for at tilføje flere oplysninger. } Mere } Tilføj symbol, og vælg symbolet } Indsæt, hvis du vil tilføje symboler som 6 } Gem, når alle oplysninger er indtastet. Sådan sletter du en kontakt } Kontakter, gå til en kontakt, og tryk på. Sådan sletter du alle telefonens kontakter } Kontakter } Indstillinger } Avanceret } Slet alle kontakter } Ja og } Ja. Navne og numre på SIM-kortet slettes ikke. Opkald 23

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280

Din brugermanual SONY ERICSSON XPERIA ARC http://da.yourpdfguides.com/dref/3853280 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

SF65. Designed for life. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s s ssued by nformation and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport.

Velkommen. I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport. Be inspired U15 Velkommen I denne brugervejledning præsenteres du for de mange funktioner, som telefonen indeholder. Infrarød dataport Højre valgtast Udfør de funktioner, der vises i prompten Højttaler

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere