This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive -værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu mere at glæde dig til på Besøg også Sony Ericsson Application Shop på og find ud af hvordan du får mest muligt ud af P1i. Hvis du registrerer dig på får du et eksklusivt tilbud. Gå ikke glip af noget.

2 Ekstra muligheder tilbehør fra Sony Ericsson Musikfjernbetjening MRC-60 Lyt til musik i hi-fi-kvalitet, og juster musikindstillingerne med en fjernbetjening. Bluetooth -bilhøjttalersystem HCB-120 En håndfri løsning med opkaldsdisplay. Til brug i bilen, på kontoret eller i hjemmet. Bluetooth -headset HBH-IV835 En diskret og håndfri løsning med klar digitallyd. Hele udvalget af tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder. Du kan finde flere oplysninger på

3 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Lær din telefon at kende... 9 Opkald Udveksle meddelelser Billeddannelse Underholdning Forbindelse Øvrige funktioner Vigtige oplysninger Indeks Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB og dets datterselskaber uden nogen form for garanti. Rettelser og ændringer i denne webguide, som er affødt af typografiske fejl, unøjagtigheder i forhold til aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr, kan foretages af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskaber til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog blive implementeret i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk: Enkelte af tjenesterne i denne brugervejledning understøttes ikke af alle netværk. Dette gælder også det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Retningslinjer for sikker og effektiv brug og kapitlerne Begrænset garanti, før du tager telefonen i brug. Din mobiltelefon kan downloade, gemme og videresende yderligere indhold som f.eks. ringetoner. Brug af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt pga. trejdepartsrettigheder inkl. men ikke begrænset til copyrightlovgivning. Du og ikke Sony Ericsson er alene ansvarlig for yderligere indhold, du downloader eller videresender fra din mobiltelefon. Bør brug af noget yderligere indhold skal du bekræfte, at den brug, du har til hensigt, er korrekt licenseret eller autoriseret. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten for noget yderligere indhold eller indhold fra tredjeparter. Sony Ericsson kan på ingen måde drages til ansvar for din ukorrekte brug af noget yderligere indhold eller noget tredjepartsindhold. PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Indhold 1

4 Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Smart-Fit Rendering er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende ACCESS CO. LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Software er fortrolige, copyrightbeskyttede oplysninger tilhørende Sun og titler til alle kopier bibeholdes af Sun og/eller dets licensgivere. Brugeren må ikke modificere, dekompilere, adskille, dekryptere, udtrække eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren. Softwaren må ikke leases, tilknyttes eller underlicenseres hverken helt eller delvist. 2 Eksportregulativer: Softwaren, inkl. de tekniske data, er underlagte amerikanske eksportkrav, inkl. det amerikanske Export Administration Act og dets tilknyttede regulativer, og den kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Brugeren accepterer nøje at overhollde alle sådanne regulativer og anerkender at have ansvaret for at indhente licenser til eksport, geneksport eller import af softwaren. Software må ikke downloades eller på anden måde geneksporteres (i) til nationer eller beboere i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (sådanne lister kan med mellemrum blive revideret) eller til lande, hvortil USA har indført handelelsembargo, eller (ii) til nogen part, som er opført på det amerikanske handelsministeriums liste over specialdesignerede nationer eller det amerikanske. handelsministeriums liste over nægtede ordre. 3 Begrænsede rettigheder: Den amerikanske regerings brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i bestemmelserne under Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) eller i FAR (c) (2), afhængigt af sammenhængen. Øvrige omtalte produkt- og firmanavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er beskrevet heri, forbeholdes. Alle illustrationer er vejledende og afbilder muligvis ikke en faktiske telefon. 2 Indhold

5 Sådan kommer du i gang Velkommen Tak for dit køb af Sony Ericsson P1i. Før du begynder at bruge din nye telefon, bør du nøje læse oplysningerne i kapitlet Sådan kommer du i gang. Instruktionssymboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk Tip En tjeneste eller funktion er afhængig af netværket eller abonemmentet. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger. Yderligere hjælp Den samlede dokumentation til din telefon består af følgende dele: Brugervejledning en oversigt over din telefon med de oplysninger, du skal bruge for at komme i gang. Hjælp i telefonen din telefon har indbyggede hjælp. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Webguide en opdateret brugervejledning med trin for trininstruktioner og yderligere oplysninger om funktioner i din telefon. Du kan få adgang til Webguide fra din computer på Hvis du har en internetforbindelse konfigureret i din telefon, kan du også få fat i vores Webguide fra din telefons webbrowser. Sådan får du fat i vores Webguide fra din telefons webbrowser 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Multimedie > Web. 2 Vælg Mere > Bogmærker > Webguide. Åbning af Webguide fra din telefon kan være forbundet med omkostninger afhængigt af den internetforbindelse, du bruger. Kontakt netværksoperatøren, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Sådan kommer du i gang 3

6 Pakke Ekstra pen 10 Dokumentationspakke Cd med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Hvis din pakke ikke indeholder alle de nævnte dele, skal du kontakte detailhandleren. Telefonoversigt Telefon 2 Oplader 3 Bærbar stereohåndfri 4 Skrivebordsholder 5 Etui 6 Batteri 7 Memory Stick 8 USB-kabel 4 1 Tænd/sluk-knappen 2 Forreste kamera 3 Skærm 4 Dobbelttastatur 5 Kameraknap Sådan kommer du i gang

7 6 Memory Stick -stik Sådan indsættes batteriet 7 Genvejstast 8 Infrarød port 9 Ørestykke 10 Højttaler 11 Antennestik 12 Stik til lader og tilbehør 13 Indikatorlys 14 Mikrofon 15 Tilbageknappen 16 Jog Dial 17 Bageste kamera 18 Stropholder 19 Pen 20 Fotolys Før du bruger din telefon Batteri Batteriet skal oplades, når indikatorlampen i bunden af telefonen blinker rødt, eller når der vises en meddelelse om lav batteristand på skærmen. 1 Åbn batteridækslet ved at trykke let ned på den øverste del og skubbe batteridækslet nedad telefonen. 2 Isæt batteriet. 3 Skub batteridækslet tilbage på telefonen. Sådan oplader du batteriet 1 Kotroller, at batteriet er isat. 2 Slut opladeren til telefonen. 3 Sæt opladeren i stikkontakten. Der tændes en grøn indikatorlampe i bunden af telefonen under opladning. Hvis telefonen er slukket under opladning, tændes der en rød indikatorlampe. Indikatorlampen blinker grønt, når du f.eks. har modtaget en ny meddelelse, eller hvis du har et mistet opkald. Sådan kommer du i gang 5

8 SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du registrerer dig hos en netværksoperatør. SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, de tjenester, som er inkluderet i dit abonnement, og telefonbogsoplysninger. Der medfølger en PINkode til SIM-kortet, og den skal indtastes, når du tænder telefonen første gang. Sådan isættes SIM-kortet 1 Fjern opladeren (hvis den er tilsluttet). 2 Åbn batteridækslet ved at trykke let ned på den øverste del og skubbe batteridækslet nedad telefonen. 3 Fjern batteriet (hvis det er på plads). 4 Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. 5 Isæt batteriet. 6 Skub batteridækslet tilbage på telefonen. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-cifret tal. Din operatør kan bruge IMEI-nummeret til at spærre telefonen, hvis den bliver stjålet. Nummeret er noteret i bunden af telefonens batterirum. Du kan også få vist nummeret på telefonens display. Sådan får du vist din telefons IMEInummer Fra standby skal du indtaste *#06#. Vejledning i behandling din telefon Benyt en fugtig klud til at rengøre skærmen. Brug kun den medfølgende pen eller dine fingerspidser til at trykke på skærmen. Du kan læse detaljerede oplysninger om pleje af telefonen under Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) på side Sådan kommer du i gang

9 Første gang du tænder telefonen Før du bruger telefonen, skal du se Retningslinjer for sikker og effektiv brug på side 56. Før du kan bruge din telefon, skal du isætte SIM-kortet og isætte og oplade batteriet. Sådan tænder du din telefon 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. 3 Vælg et sprog. 4 Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 5 Vælg OK. Hvis du indtaster et forkert tal under indtastning af PIN-koden, kan du slette det ved at trykke på. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal derefter bruge PUK-koden, der medfølger til dit SIM-kort, for at fjerne blokeringen. Sådan låser du op for tastaturet 1 Fra standby-visning skal du trykke på. 2 Vælg Lås op. Sådan låser du tastaturet manuelt 1 Fra standby-visning skal du trykke på. 2 Vælg Lås taster. Du kan også trykke på og holde den nede for at låse op for tastaturet. Du kan finde flere oplysninger om telefonlåse under Kontrolpanel i Webguide. Guider Der er guider tilgængelige under opsætningen af din telefon. Guiden Konfiguration hjælper dig med at udføre de grundlæggende indstillinger til din telefon. Guiden startes, første gang du bruger telefonen, og du kan også finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Andet > Guiden Konfiguration. Tastelås Din telefon har en automatisk tastelås, som er aktiv som standard. Du kan deaktivere den under Hovedmenu > Kontrolpanel > Sikkerhed > Låse. Sådan kommer du i gang 7

10 Guiden Internet downloader automatisk indstillinger til internet og MMS. Guiden startes, første gang du bruger telefonen, og du kan også finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Forbindelser > Guiden Internet. Guiden hjælper dig med at konfigurere en -konto i din telefon. Du kan finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Meddelelser > Guiden . Hvis din telefon er låst til en operatør, er internetindstillingerne muligvis forundindstillede, og internetguiden startes ikke, når du bruger din telefon første gang. 8 Sådan kommer du i gang

11 Lær din telefon at kende Tænde og slukke telefonen Din telefon har to driftstilstande: Telefon tændt fuld funktionalitet. Flight mode begrænset funktionalitet med netværks- og radiofunktioner slukkede. Brug Flight mode de steder, hvor der ikke må anvendes mobiltelefoner, som f.eks. på hospitaler og i fly. Sådan tænder du for telefonen i telefontilstand 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. Sådan tænder du for telefonen i flight mode 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Flight mode. Sådan slukker du for telefonen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Sluk telefon. Skærmen Skærmen er trykfølsom. Du kan bruge pennen eller dine fingerspidser til at vælge elementer Gem Noter Rediger Mere 1 Statuslinje med statusikoner 2 Statuslinjemenu 3 Bjælke med trykfunktioner Lær din telefon at kende 9

12 Navigation Du kan navigere gennem menuerne og menupunkter ved hjælp af Jog Dial, tilbageknappen, pennen, navigationstasterne på tastaturet, trykfunktioner og selv dine fingre. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for at rulle op og ned på lister og justere lydstyrken. Tryk på Jog Dial for at vælge et fremhævet punkt. Tilbageknappen Du kan trykke på Indad for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller menu. Du kan trykke på og holde den nede for at vende tilbage til standby-visning eller låse og låse op for tastaturet fra standby-visning. Op Ned Tilbageknappen Pennen Du kan trykke på skærmen med pennen for at navigere rundt og vælge menupunkter eller for at panorere multimediebilleder. Sådan finder du programmerne Standby Standby-tilstanden er udgangspunktet for en række opgaver og vises altid, når du tænder telefonen. Du kan skifte visningen af standby i Hovedmenu > Kontrolpanel > Enhed > Standbyprogram for at: Aktivitetsmenu vis visningen I dag og genveje, som du kan indstille til at åbne de programmer, du ofte benytter. Ingen viser et forstørret ur. Hovedmenu Alle programmerne i din telefon findes i Hovedmenu. Du kan vælge at få vist programmerne i Hovedmenu i et gitter eller på en liste. Sådan får du adgang til programmerne i Hovedmenu Vælg, eller hvis Standbyprogrammet er indstillet til Ingen, skal du trykke på Menu. 10 Lær din telefon at kende

13 Brug af programmerne Sådan fjerner du et program Vælg programikonet med pennen eller dine fingerspidser, eller roter Jog Dial for at fremhæve det, og tryk på Jog Dial. Sådan forlader du et program uden at lukke det Skift til et andet program ved brug af Jobliste. Se Jobliste på side 11. Sådan fjerner du et program Tryk på, og hold den nede. Alle data gemmes. 3 Vælg programmet, og vælg Skift. Statuslinje Statuslinjen indeholder ikoner, der indikerer de aktuelle indstillinger og aktiviteters status. Jobliste Jobliste gør det nemt at skifte mellem programmerne. Hvis du forlader et program via Jobliste snarere end at lukke det, kan du vende tilbage til programmet i den tilstand, som det befandt sig i, da du forlod det. Dette er praktisk, når du f.eks. vil klippe og indsætte tekst fra et program til et andet. Sådan skifter du til et andet program 1 Hvis du vil åbne Jobliste, skal du trykke på i statuslinjen eller vælge Mere > Jobliste. 2 Vælg fanen Seneste. Lær din telefon at kende 11

14 Statuslinjeikoner Du kan trykke på et ikon for at få flere oplysninger eller starte et program. Ikon Funktion 3G tilgængeligt Batteriniveau Bluetooth -headset tilsluttet Bluetooth aktiveret Aktuelt linjevalg (Alternate Line Service findes på SIMkortet) Besked om viderestilling af alle opkald -advisering Infrarød tændt Flight mode Aktiv internetforbindelse (blinker, når der overføres data) Tastelås aktiveret Besked om mistet opkald Besked om MMS Mikrofon slukket Intelligent ordbog aktiveret Ringelydstyrke indstillet til nul Signalstyrke i telefontilstand, GPRS tilgængelig Lydløs SMS-besked SMS-overløb Højttaler til Statuslinjemenu Jobliste Besked om talemeddelelse Trådløst LAN aktiveret og tilsluttet Trådløst LAN aktiveret men ikke tilsluttet 12 Lær din telefon at kende

15 Statuslinjemenu Du kan bruge statuslinjemenuen til at få hurtig adgang til ekstraindstillingerne: Nyt opkald, SMS, MMS m.m. Forbindelser Lydstyrke Tid Tastelås Sådan får du adgang til statuslinjemenuen Vælg i statuslinjen. Import af telefonbogsposter Du kan importere kontaktoplysninger efter: Kopiering af telefonbogsposter, som er gemt på dit SIM-kort. Overførsel af telefonbogsposter fra et computerprogram ved hjælp af funktionen til synkronisering. Overførsel af telefonbogsposter fra en anden telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Lær din telefon at kende 13

16 Oversigt over hovedmenu Multimedie Kontrolpanel Underholdning Kamera Internet Flere programmer RSS-tilførsler PlayNow Billedgalleri Opkaldsindstillinger Forbindelser Enhed Meddelelser Sikkerhed Andet Musikafspiller FM-radio Videoklip Onlinemedier MusicDJ Lydoptager Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Meddelelser Kalender Telefon Opkaldslogfil Lynopkaldskontakter Videotelefon Ring til Talemeddelelse Opret ny meddelelse Indbakke Udbakke Kladder Sendt SIM-kort Kontor Kontakter Funktioner* Quickoffice Pdf+ Noter Opgaver Visitkortscanner * Enkelte menuer er operatør-, netværks- og abonnementsbetingede. Filhåndtering Exchange ActiveSync Styring af forb. Fjernsynkroniser Lommeregner Konverter Stopur Tid Timer 14 Lær din telefon at kende

17 Memory Stick Micro (M2 ) Din telefon leveres med en Memory Stick, som kan bruges til ekstra lagerplads til billeder, musik, programmer osv. Du kan omdøbe og formatere en Memory Stick. Du kan også overføre data til og fra en Memory Stick. Sådan isætter du en Memory Stick 1 Åbn dækslet. 2 Isæt Memory Stick'en i stikket. Sådan fjerner du en Memory Stick 1 Åbn dækslet. 2 Skub kanten af Memory Stick'en indad, og træk den derefter ud. Fjern ikke en Memory Stick under filoverførsel. Det kan medføre, at et evt. igangværende opkald afsluttes, eller at filsystemet på den isatte Memory Stick ødelægges. Sådan tilslutter du tilbehør Sådan tilslutter du et stykke tilbehør Slut opladeren til bunden af telefonen. Skub stikket opad, når du fjerner tilbehøret. Lyd Sådan indstiller du lydstyrken i ørestykket under et opkald Drej Jog Dial Sådan indstiller du multimedielydstyrken 1 Vælg > Lydstyrke > Multimedie. 2 Drej Jog Dial. Lær din telefon at kende 15

18 Sådan indstiller du lydstyrken for ringetone, alarm og meddelelsesalarmer 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg den pågældende skyder. 3 Drej Jog Dial. Sådan indstiller du telefonen til lydløs 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Marker afkrydsningsfeltet Lydløs. Fra standby-visning kan du trykke på og holde den nede for at skifte til lydløs og tilbage igen. Overfør lyd Under f.eks. opkald eller afspilning af musik i Medieafspiller kan du overføre lyden til et stykke tilsluttet tilbehør som f.eks. et Bluetooth-headset. Sådan overfører du lyd 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg Mere > Overfør lyd. Opdateringssoftware Når der lanceres en forbedret version af softwaren til telefonen, kan du opdatere telefonen via Sony Ericsson Update Service på Websiden indeholder yderligere instruktioner og vil hjælpe dig gennem opdateringsprocessen. Tekstindtastning Tekst kan indtastes på flere forskellige måder. Dobbelttastaturet fungerer også som et standardtastatur. Skærmtastaturet vises, når du vælger. Du kan også bruge pennen til at skrive direkte på skærmen. Hvis du vælger et nyt sprog i telefonen, reflekterer tastaturet også dette sprog. Dobbelttastatur Hver tast har flere tegn og symboler. I standby-visning er tastaturet i talindtastningstilstand. Du får adgang til tegnene ved at trykke på venstre eller højre side af tasten. Når du trykker på, får du adgang til tegnene og symbolerne på den øverste del af tasten. Yderligere tegn tilknyttet den tast, der trykkes ned, vises i præredigeringsfeltet øverst i skærmbilledet. Skærmtastatur Skærmtastaturet lader dig vælge tegn og symboler med pennen. Skærmtastaturet kan indstilles til forskellige sprog. 16 Lær din telefon at kende

19 Sådan bruger du skærmtastaturet Vælg skærmtastatursymbolet, som du finder i statuslinjen. Sådan ændrer du skærmtastatursproget Vælg > Konfiguration, og vælg et sprog. Håndskriftsgenkendelse Håndskriftsgenkendelse oversætter bevægelser med pennen til bogstaver, tal og andre tegn og viser dem som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor du kan indsætte tekst. Sådan skriver du bogstaver Skriv små bogstaver under pilen og store bogstaver på linje med den. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 1 2.,?! " ' 1 2 Begynd hvert strøg ved den stiplede linje. Lær din telefon at kende 17

20 Sådan skriver du tal Skriv tal og symboler over pilen * / \ ( ) =. Sådan skriver du accentuerede tegn 1 Skriv grundbogstavet. 2 Skriv accenten over pilen for at danne det accentuerede tegn. Intelligent ordbog Du kan bruge den intelligent ordbog til alle metoder til tekstindtastning. Det primære ord eller næste ord, som den intelligente ordbog foreslår, vises der, hvor du skriver, mens øvrige forslag vises i et præredigeringsfelt øverst på skærmen., eller S Sådan aktiverer du den intelligente ordbog 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger. 2 Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere udvidet tekstgenkendelse i statuslinjen. Sådan ændrer du 1. og 2. sprog til den intelligente ordbog 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Intelligent ordbog. 2 Vælg 1. sprog eller 2. sprog. 3 Vælg sproget på listen. 4 Vælg Gem. Rediger tekst I menuen Mere kan du finde tekstredigeringsfunktioner som kopier, klip og indsæt. Enkelte tekstredigeringsfunktioner er kun tilgængelige, når teksten er fremhævet. Sådan fremhæver du teksten med pennen Hold pennen ved slutningen af teksten et øjeblik, og træk den derefter henover teksten. Tekstindstillinger Du kan opbygge din egen ordbog med Mine ord, tilføje symboler og ændre tekstindstillinger i menuen Mere. 18 Lær din telefon at kende

21 Sådan tilføjer du ord til ordbogen Mine ord 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger > Mine ord. 2 Vælg Tilføj. 3 Skriv det nye ord, og vælg OK. 4 Vælg Gem. Sådan tilføjer du et symbol 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger > Tilføj for at åbne tabellen med symboler og tegnsætningstegn. 2 Vælg det symbol, du vil tilføje. Sådan slår du automatisk stort bogstav til 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger. 2 Mark afkrydsningsfeltet to for at skifte til automatisk stort bogstav. Lær din telefon at kende 19

22 Opkald Netværk Netværksdækning Din telefon skal befinde sig inden for rækkevidden af et netværk, før du kan foretage eller modtage opkald. Hjemmenetværk Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit hjemmenetværk, hvis det er tilgængeligt. Roaming Hvis dit hjemmenetværk ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet netværk, som din udbyder accepterer. Dette kaldes roaming. Netværksindstillinger Du kan angive, hvordan din telefon skal vælge et tilgængeligt netværk, når du befinder dig uden for din egen operatørs dækning. Fra standby finder du indstillingerne i Hovedmenu > Kontrolpanel > Forbindelser > Mobile netværk. Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald fra standby Indtast et telefonnummer (inkl. områdenummer) fra tastaturet, og vælg Ring op. Sådan foretager du et internationalt opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede for at indtaste det internationale opkaldspræfiks. 2 Indtast landekode og områdenummer (uden det første 0) og telefonnummer. 3 Vælg Opkald. Sådan sletter du tegn, når du skal foretage opkald Når du indtaster et nummer, kan du slette tegnene ved at trykke på. Vis eller skjul dit telefonnummer Når du skal foretage et opkald, kan du i menuen Mere angive, om dit telefonnummer skal kunne ses af modtageren. Lynopkald Du kan gemme op til ni af dine kontakter som Lynopkaldskontakter. Det betyder, at du kan ringe op til dem ved brug af forkortede tal (tallene 1 9). 20 Opkald

23 Sådan indstiller du en lynopkaldskontakt (nummer) 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Lynopkaldskontakter. 2 Rul til en tom palcering position, og tryk på Jog Dial. 3 Vælg en kontakt på listen, og vælg Gem. Sådan foretager du et opkald til en lynopkaldskontakt 1 Fra standby skal du trykke på den af tasterne fra 1 til 9, som svarer til den gemte lynopkaldskontakt. 2 Vælg Opkald. Sådan foretager du et nødopkald 1 Fra standby skal du indstaste nødopkaldsnummeret på tastaturet. 2 Vælg Opkald. Lokale SOS numre Når du foretager opkald, kan du finde lokale SOS-numre i menuen Mere. Sædvanligvis er det ikke nødvendigt at benytte SIM-kort eller PIN-kode for at foretage nødopkald, men dette er noget, din operatør fastlægger. Kontakt mobilnetoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger. Modtagelse af et opkald Sådan besvarer du et opkald Vælg Ja. Sådan afviser du et opkald med en optagettone Vælg Nej. Sådan afviser du et opkald med en SMS Med denne funktion kan du afvise et opkald ved at sende en forudindtastet SMS text til opkalderen. Før du kan bruge funktionen, skal du angive indstillingerne fra standby i Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Afvis med SMS. Sådan afviser du et opkald og angiver en påmindelse Denne funktion beder dig om at angive en opfølgningspåmindelse, hver gang du afviser et opkald. Før du kan bruge funktionen, skal du angive indstillingerne fra standby Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Marker opkald. Sådan akiverer du højttaleren Under et opkald skal du vælge Mere > Højttaler til. Opkald 21

24 Sådan slår du mikrofonen fra (genvej) Når du har besvaret et opkald, skal du trykke på og holde den nede. Sådan tænder du igen for mikrofonen (genvej) Når mikrofonen er slået fra, skal du trykke på. Håndtering af to eller flere opkald Du kan håndtere flere opkald på samme tid: Parker et udgående opkald, og foretag et nyt, eller besvar et indgående opkald. Start et konferenceopkald under et udgående opkald (operatørafhængigt). Udtræk én part i et konferenceopkald til privat samtale, og parker konferenceopkaldet. Hent et parkeret opkald, eller afslut det. Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald, når du har mere end ét aktivt opkald og ét parkeret. Det maksimale antal konferenceopkaldparter er fem. Sådan foretager du et konferenceopkald 1 Foretag et opkald, og vælg Parker. 2 Gentag ovenstående trin for antallet af ønskede deltagere. 3 Vælg Mere > Start konferenceopkald. Videoopkald Når du foretager et videoopkald, kan du se den person, du taler med, på skærmen. Denne funktion er netværks- eller operatørafhængig. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, eller når du roamer. Kontakt din operatør for at få oplysninger om dit abonnement og videoopkald. Sådan foretager du et videoopkald fra programmet Videoopkald 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Videotelefon. 2 Indtast nummeret ved brug af tastaturet. 3 Vælg Videoopkald. Sådan foretager du et videoopkald fra standby-visning 1 Indtast nummeret ved brug af tastaturet. 2 Vælg Videoopkald. 22 Opkald

25 Sådan accepterer du et indgående opkald Når du modtager et opkald, skal du vælge Ja. Demomodus til videoopkald Når du har valgt programmet Videotelefon, kan du prøve de fleste af funktionerne uden at foreteage et opkald. F.eks. kan du foretage en kameravisning, før du foretager et opkald. Zoom Du kan zoome den udgående video, som indfanges med det bageste kamera. Der er fire zoomniveauer. Sådan zoomer du i videoen Brug knappen til at zoome ud og knappen til at zoome ind. Bedste billede Hvis videoen er stoppet, sendes der et pausebillede til modparten. Hvis du ikke har indstillet et pausebillede, vises der et standardbillede. Sådan indstiller du et pausebillede 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Videotelefon. 2 Vælg Mere > Avanceret > Stoppet billede. 3 Vælg et billede, og vælg Gem. Sådan sætter du den udgående video på pause og optager den Under et udgående videoopkald skal du vælge Kamera, når du vil sætte den udgående video på pause eller genoptage den. Sådan skifter du mellem det forreste og bageste kamera Under et udgående videoopkald skal du vælge enten Brug forreste kamera eller Brug bageste kamera i menuen Mere. Indstillinger til foretagelse eller modtagelse af et videoopkald Nogle af funktionerne i menuen Mere er: Skjul lille billede/vis lille billede vælg, om du vil have vist eller skjult det lille billede fra displayet. Aktiver nattilstand indstil et lysere billede, når belysningen er ringe. Del data send et Vcard, en SMS eller en MMS. Avanceret indtast gerne indstillingerne, før du bruger programmer. Opkald 23

26 Opkaldslog Du kan finde opkaldsoplysninger, som f.eks. opkaldstypen, tid, dato, telefonnumre og opkaldsvarighed i Hovedmenu > Telefon > Opkaldslog. Du kan også foretage et opkald eller oprette en opkaldsnote fra dette program. Håndfri Hvis du tilslutter et håndfrit sæt eller et Bluetooth -headset til din telefon, skal du angive, hvordan du vil besvare et indgående opkald. Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Håndfri. Øvrige funktioner Nogle af de øvrige funktioner i din telefon er: Accepter opkald opkaldsfilter. Føj til kontakter tiføj data fra det sidste opkald. ALS-linjeindstillinger, hvis dit SIMkort understøtter to linjer. Opkaldstæller hold øje med opkaldsomkostningerne. Telefonkort opkald via en telefonkortserver. Ventende opkald funktion til alarm ved ventende opkald. Omstil opkald omstil opkald. Faste numre der kan kun foretages opkald til specifikke numre. Mit nummer funktion til lagring af dit eget nummer. Begræns opkald indstillinger til restriktioner under roaming og internationale opkald. TTY-tilbehør brug af fjernskriver. Voic "telefonsvarer". Stemmekontrol du kan foretage og besvare opkald med stemmekommandoer. Mange af disse funktioner er operatørafhængige og ikke altid tilgængelige. Du kan finde yderligere oplysninger om disse og andre funktioner under Telefon, Kontakter and Kontrolpanel i Webguide. Brug af kontakter Sådan foretager du et opkald ved brug af Kontakter 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til den ønskede kontakt. 2 Tryk på Jog Dial for at åbne den. 3 Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Jog Dial for at ringe op til det pågældende nummer. 24 Opkald

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 21 Meddelelsesudveksling... 26 Kontakter... 31 Kalender... 34 Internet... 37 RSS-tilførsler... 40 Medieafspiller... 42 PlayNow... 46 Billedgalleri

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 23 Meddelelsesudveksling... 28 Internet... 33 Walkman... 37 Kontakter... 42 RSS-tilførsler... 46 PlayNow... 48 Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram...

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Brugervejledning til Microsoft Apps

Brugervejledning til Microsoft Apps Brugervejledning til Microsoft Apps 1. udgave 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps kan du benytte Microsofts forretnings-apps på en Nokia Belletelefon, som kører softwareversion 111.030.0609.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog P900 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z Bemærk Start hvert

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P910I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook

Opsætning af e-mail. Tilføjelse af e-mail-konti. Tilføjelse af en POP3-konto. Sådan tilføjer du en POP3-konto til Outlook Opsætning af e-mail mail-konti I dette kapitel vil jeg hjælpe dig med, hvordan du sætter Outlook 2007 op, så du får forbindelse til din e-mail-konto (eller flere) og en evt. HTTP-konto, som fx Windows

Læs mere

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0

ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-05909A Danish. 09/2004. Rev. 1.0 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P900 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet

KRISTIAN LANGBORG-HANSEN. Godt i gang med Android tablet KRISTIAN LANGBORG-HANSEN Godt i gang med Android tablet INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Den komplette guide Copy of Android-tablet

Den komplette guide Copy of Android-tablet KRISTIAN LANGBORG - HANSEN Den komplette guide Copy of Android-tablet Introduktion... 11 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 13 Hvad er Android? Android-apps... 14 Forskellige enheder... 15 Android-telefoner...

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning

X10 mini pro. Udvidet brugervejledning X10 mini pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugersupport...6 Brugervejledningen på telefonen...6 Brugersupportprogram...6 Oplev mere. Find ud af, hvordan...6 Introduktion...7 Samling...7

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Brugervejledning 9352757 5. udgave

Brugervejledning 9352757 5. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352757 5.

Læs mere

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Sony Ericsson Aspen Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Brugervejledningen på telefonen...5 Yderligere Hjælp...5 Samling...5 Sådan tændes og slukkes telefonen...7 Justering af

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere