This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use."

Transkript

1 Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive -værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu mere at glæde dig til på Besøg også Sony Ericsson Application Shop på og find ud af hvordan du får mest muligt ud af P1i. Hvis du registrerer dig på får du et eksklusivt tilbud. Gå ikke glip af noget.

2 Ekstra muligheder tilbehør fra Sony Ericsson Musikfjernbetjening MRC-60 Lyt til musik i hi-fi-kvalitet, og juster musikindstillingerne med en fjernbetjening. Bluetooth -bilhøjttalersystem HCB-120 En håndfri løsning med opkaldsdisplay. Til brug i bilen, på kontoret eller i hjemmet. Bluetooth -headset HBH-IV835 En diskret og håndfri løsning med klar digitallyd. Hele udvalget af tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder. Du kan finde flere oplysninger på

3 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Lær din telefon at kende... 9 Opkald Udveksle meddelelser Billeddannelse Underholdning Forbindelse Øvrige funktioner Vigtige oplysninger Indeks Sony Ericsson P1i UMTS 2100 GSM 900/1800/1900 Denne brugervejledning udgives af Sony Ericsson Mobile Communications AB og dets datterselskaber uden nogen form for garanti. Rettelser og ændringer i denne webguide, som er affødt af typografiske fejl, unøjagtigheder i forhold til aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr, kan foretages af Sony Ericsson Mobile Communications AB eller dets datterselskaber til enhver tid og uden varsel. Sådanne ændringer vil dog blive implementeret i nye udgaver af denne brugervejledning. Alle rettigheder forbeholdes. Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2007 Publikationsnummer: DA/LZT R1A Bemærk: Enkelte af tjenesterne i denne brugervejledning understøttes ikke af alle netværk. Dette gælder også det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan bruge en bestemt tjeneste eller ej. Læs Retningslinjer for sikker og effektiv brug og kapitlerne Begrænset garanti, før du tager telefonen i brug. Din mobiltelefon kan downloade, gemme og videresende yderligere indhold som f.eks. ringetoner. Brug af sådant indhold kan være begrænset eller forbudt pga. trejdepartsrettigheder inkl. men ikke begrænset til copyrightlovgivning. Du og ikke Sony Ericsson er alene ansvarlig for yderligere indhold, du downloader eller videresender fra din mobiltelefon. Bør brug af noget yderligere indhold skal du bekræfte, at den brug, du har til hensigt, er korrekt licenseret eller autoriseret. Sony Ericsson garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten for noget yderligere indhold eller indhold fra tredjeparter. Sony Ericsson kan på ingen måde drages til ansvar for din ukorrekte brug af noget yderligere indhold eller noget tredjepartsindhold. PlayNow, TrackID og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Ericsson Mobile Communications AB. Sony, Memory Stick Micro og M2 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Ericsson er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Indhold 1

4 Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. Real er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende RealNetworks, Inc. RealPlayer for Mobile er omfattet af licensen fra RealNetworks, Inc. Copyright , RealNetworks, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Adobe Photoshop Album Starter Edition og Adobe Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows, ActiveSync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Smart-Fit Rendering er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende ACCESS CO. LTD. i Japan og andre lande. Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale for Sun Java J2ME. 1 Begrænsninger: Software er fortrolige, copyrightbeskyttede oplysninger tilhørende Sun og titler til alle kopier bibeholdes af Sun og/eller dets licensgivere. Brugeren må ikke modificere, dekompilere, adskille, dekryptere, udtrække eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren. Softwaren må ikke leases, tilknyttes eller underlicenseres hverken helt eller delvist. 2 Eksportregulativer: Softwaren, inkl. de tekniske data, er underlagte amerikanske eksportkrav, inkl. det amerikanske Export Administration Act og dets tilknyttede regulativer, og den kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Brugeren accepterer nøje at overhollde alle sådanne regulativer og anerkender at have ansvaret for at indhente licenser til eksport, geneksport eller import af softwaren. Software må ikke downloades eller på anden måde geneksporteres (i) til nationer eller beboere i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (sådanne lister kan med mellemrum blive revideret) eller til lande, hvortil USA har indført handelelsembargo, eller (ii) til nogen part, som er opført på det amerikanske handelsministeriums liste over specialdesignerede nationer eller det amerikanske. handelsministeriums liste over nægtede ordre. 3 Begrænsede rettigheder: Den amerikanske regerings brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i bestemmelserne under Rights in Technical Data and Computer Software i DFARS (c) (1) (ii) eller i FAR (c) (2), afhængigt af sammenhængen. Øvrige omtalte produkt- og firmanavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er beskrevet heri, forbeholdes. Alle illustrationer er vejledende og afbilder muligvis ikke en faktiske telefon. 2 Indhold

5 Sådan kommer du i gang Velkommen Tak for dit køb af Sony Ericsson P1i. Før du begynder at bruge din nye telefon, bør du nøje læse oplysningerne i kapitlet Sådan kommer du i gang. Instruktionssymboler Følgende vises i brugervejledningen: Bemærk Tip En tjeneste eller funktion er afhængig af netværket eller abonemmentet. Kontakt din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger. Yderligere hjælp Den samlede dokumentation til din telefon består af følgende dele: Brugervejledning en oversigt over din telefon med de oplysninger, du skal bruge for at komme i gang. Hjælp i telefonen din telefon har indbyggede hjælp. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Webguide en opdateret brugervejledning med trin for trininstruktioner og yderligere oplysninger om funktioner i din telefon. Du kan få adgang til Webguide fra din computer på Hvis du har en internetforbindelse konfigureret i din telefon, kan du også få fat i vores Webguide fra din telefons webbrowser. Sådan får du fat i vores Webguide fra din telefons webbrowser 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Multimedie > Web. 2 Vælg Mere > Bogmærker > Webguide. Åbning af Webguide fra din telefon kan være forbundet med omkostninger afhængigt af den internetforbindelse, du bruger. Kontakt netværksoperatøren, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Sådan kommer du i gang 3

6 Pakke Ekstra pen 10 Dokumentationspakke Cd med Sony Ericsson PC Suite for Smartphones Hvis din pakke ikke indeholder alle de nævnte dele, skal du kontakte detailhandleren. Telefonoversigt Telefon 2 Oplader 3 Bærbar stereohåndfri 4 Skrivebordsholder 5 Etui 6 Batteri 7 Memory Stick 8 USB-kabel 4 1 Tænd/sluk-knappen 2 Forreste kamera 3 Skærm 4 Dobbelttastatur 5 Kameraknap Sådan kommer du i gang

7 6 Memory Stick -stik Sådan indsættes batteriet 7 Genvejstast 8 Infrarød port 9 Ørestykke 10 Højttaler 11 Antennestik 12 Stik til lader og tilbehør 13 Indikatorlys 14 Mikrofon 15 Tilbageknappen 16 Jog Dial 17 Bageste kamera 18 Stropholder 19 Pen 20 Fotolys Før du bruger din telefon Batteri Batteriet skal oplades, når indikatorlampen i bunden af telefonen blinker rødt, eller når der vises en meddelelse om lav batteristand på skærmen. 1 Åbn batteridækslet ved at trykke let ned på den øverste del og skubbe batteridækslet nedad telefonen. 2 Isæt batteriet. 3 Skub batteridækslet tilbage på telefonen. Sådan oplader du batteriet 1 Kotroller, at batteriet er isat. 2 Slut opladeren til telefonen. 3 Sæt opladeren i stikkontakten. Der tændes en grøn indikatorlampe i bunden af telefonen under opladning. Hvis telefonen er slukket under opladning, tændes der en rød indikatorlampe. Indikatorlampen blinker grønt, når du f.eks. har modtaget en ny meddelelse, eller hvis du har et mistet opkald. Sådan kommer du i gang 5

8 SIM-kort Du modtager et SIM-kort (Subscriber Identity Module), når du registrerer dig hos en netværksoperatør. SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, de tjenester, som er inkluderet i dit abonnement, og telefonbogsoplysninger. Der medfølger en PINkode til SIM-kortet, og den skal indtastes, når du tænder telefonen første gang. Sådan isættes SIM-kortet 1 Fjern opladeren (hvis den er tilsluttet). 2 Åbn batteridækslet ved at trykke let ned på den øverste del og skubbe batteridækslet nedad telefonen. 3 Fjern batteriet (hvis det er på plads). 4 Isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. 5 Isæt batteriet. 6 Skub batteridækslet tilbage på telefonen. IMEI-nummer IMEI (International Mobile Equipment Identifier) er et 15-cifret tal. Din operatør kan bruge IMEI-nummeret til at spærre telefonen, hvis den bliver stjålet. Nummeret er noteret i bunden af telefonens batterirum. Du kan også få vist nummeret på telefonens display. Sådan får du vist din telefons IMEInummer Fra standby skal du indtaste *#06#. Vejledning i behandling din telefon Benyt en fugtig klud til at rengøre skærmen. Brug kun den medfølgende pen eller dine fingerspidser til at trykke på skærmen. Du kan læse detaljerede oplysninger om pleje af telefonen under Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) på side Sådan kommer du i gang

9 Første gang du tænder telefonen Før du bruger telefonen, skal du se Retningslinjer for sikker og effektiv brug på side 56. Før du kan bruge din telefon, skal du isætte SIM-kortet og isætte og oplade batteriet. Sådan tænder du din telefon 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. 3 Vælg et sprog. 4 Indtast PIN-koden, hvis du bliver bedt om det. 5 Vælg OK. Hvis du indtaster et forkert tal under indtastning af PIN-koden, kan du slette det ved at trykke på. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Du skal derefter bruge PUK-koden, der medfølger til dit SIM-kort, for at fjerne blokeringen. Sådan låser du op for tastaturet 1 Fra standby-visning skal du trykke på. 2 Vælg Lås op. Sådan låser du tastaturet manuelt 1 Fra standby-visning skal du trykke på. 2 Vælg Lås taster. Du kan også trykke på og holde den nede for at låse op for tastaturet. Du kan finde flere oplysninger om telefonlåse under Kontrolpanel i Webguide. Guider Der er guider tilgængelige under opsætningen af din telefon. Guiden Konfiguration hjælper dig med at udføre de grundlæggende indstillinger til din telefon. Guiden startes, første gang du bruger telefonen, og du kan også finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Andet > Guiden Konfiguration. Tastelås Din telefon har en automatisk tastelås, som er aktiv som standard. Du kan deaktivere den under Hovedmenu > Kontrolpanel > Sikkerhed > Låse. Sådan kommer du i gang 7

10 Guiden Internet downloader automatisk indstillinger til internet og MMS. Guiden startes, første gang du bruger telefonen, og du kan også finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Forbindelser > Guiden Internet. Guiden hjælper dig med at konfigurere en -konto i din telefon. Du kan finde den i Hovedmenu > Kontrolpanel > Meddelelser > Guiden . Hvis din telefon er låst til en operatør, er internetindstillingerne muligvis forundindstillede, og internetguiden startes ikke, når du bruger din telefon første gang. 8 Sådan kommer du i gang

11 Lær din telefon at kende Tænde og slukke telefonen Din telefon har to driftstilstande: Telefon tændt fuld funktionalitet. Flight mode begrænset funktionalitet med netværks- og radiofunktioner slukkede. Brug Flight mode de steder, hvor der ikke må anvendes mobiltelefoner, som f.eks. på hospitaler og i fly. Sådan tænder du for telefonen i telefontilstand 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Telefon tændt. Sådan tænder du for telefonen i flight mode 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Flight mode. Sådan slukker du for telefonen 1 Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede. 2 Vælg Sluk telefon. Skærmen Skærmen er trykfølsom. Du kan bruge pennen eller dine fingerspidser til at vælge elementer Gem Noter Rediger Mere 1 Statuslinje med statusikoner 2 Statuslinjemenu 3 Bjælke med trykfunktioner Lær din telefon at kende 9

12 Navigation Du kan navigere gennem menuerne og menupunkter ved hjælp af Jog Dial, tilbageknappen, pennen, navigationstasterne på tastaturet, trykfunktioner og selv dine fingre. Jog Dial Du kan rotere Jog Dial for at rulle op og ned på lister og justere lydstyrken. Tryk på Jog Dial for at vælge et fremhævet punkt. Tilbageknappen Du kan trykke på Indad for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller menu. Du kan trykke på og holde den nede for at vende tilbage til standby-visning eller låse og låse op for tastaturet fra standby-visning. Op Ned Tilbageknappen Pennen Du kan trykke på skærmen med pennen for at navigere rundt og vælge menupunkter eller for at panorere multimediebilleder. Sådan finder du programmerne Standby Standby-tilstanden er udgangspunktet for en række opgaver og vises altid, når du tænder telefonen. Du kan skifte visningen af standby i Hovedmenu > Kontrolpanel > Enhed > Standbyprogram for at: Aktivitetsmenu vis visningen I dag og genveje, som du kan indstille til at åbne de programmer, du ofte benytter. Ingen viser et forstørret ur. Hovedmenu Alle programmerne i din telefon findes i Hovedmenu. Du kan vælge at få vist programmerne i Hovedmenu i et gitter eller på en liste. Sådan får du adgang til programmerne i Hovedmenu Vælg, eller hvis Standbyprogrammet er indstillet til Ingen, skal du trykke på Menu. 10 Lær din telefon at kende

13 Brug af programmerne Sådan fjerner du et program Vælg programikonet med pennen eller dine fingerspidser, eller roter Jog Dial for at fremhæve det, og tryk på Jog Dial. Sådan forlader du et program uden at lukke det Skift til et andet program ved brug af Jobliste. Se Jobliste på side 11. Sådan fjerner du et program Tryk på, og hold den nede. Alle data gemmes. 3 Vælg programmet, og vælg Skift. Statuslinje Statuslinjen indeholder ikoner, der indikerer de aktuelle indstillinger og aktiviteters status. Jobliste Jobliste gør det nemt at skifte mellem programmerne. Hvis du forlader et program via Jobliste snarere end at lukke det, kan du vende tilbage til programmet i den tilstand, som det befandt sig i, da du forlod det. Dette er praktisk, når du f.eks. vil klippe og indsætte tekst fra et program til et andet. Sådan skifter du til et andet program 1 Hvis du vil åbne Jobliste, skal du trykke på i statuslinjen eller vælge Mere > Jobliste. 2 Vælg fanen Seneste. Lær din telefon at kende 11

14 Statuslinjeikoner Du kan trykke på et ikon for at få flere oplysninger eller starte et program. Ikon Funktion 3G tilgængeligt Batteriniveau Bluetooth -headset tilsluttet Bluetooth aktiveret Aktuelt linjevalg (Alternate Line Service findes på SIMkortet) Besked om viderestilling af alle opkald -advisering Infrarød tændt Flight mode Aktiv internetforbindelse (blinker, når der overføres data) Tastelås aktiveret Besked om mistet opkald Besked om MMS Mikrofon slukket Intelligent ordbog aktiveret Ringelydstyrke indstillet til nul Signalstyrke i telefontilstand, GPRS tilgængelig Lydløs SMS-besked SMS-overløb Højttaler til Statuslinjemenu Jobliste Besked om talemeddelelse Trådløst LAN aktiveret og tilsluttet Trådløst LAN aktiveret men ikke tilsluttet 12 Lær din telefon at kende

15 Statuslinjemenu Du kan bruge statuslinjemenuen til at få hurtig adgang til ekstraindstillingerne: Nyt opkald, SMS, MMS m.m. Forbindelser Lydstyrke Tid Tastelås Sådan får du adgang til statuslinjemenuen Vælg i statuslinjen. Import af telefonbogsposter Du kan importere kontaktoplysninger efter: Kopiering af telefonbogsposter, som er gemt på dit SIM-kort. Overførsel af telefonbogsposter fra et computerprogram ved hjælp af funktionen til synkronisering. Overførsel af telefonbogsposter fra en anden telefon ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi. Lær din telefon at kende 13

16 Oversigt over hovedmenu Multimedie Kontrolpanel Underholdning Kamera Internet Flere programmer RSS-tilførsler PlayNow Billedgalleri Opkaldsindstillinger Forbindelser Enhed Meddelelser Sikkerhed Andet Musikafspiller FM-radio Videoklip Onlinemedier MusicDJ Lydoptager Vijay Singh Pro Golf 3D QuadraPop Demo Telefon Meddelelser Kalender Telefon Opkaldslogfil Lynopkaldskontakter Videotelefon Ring til Talemeddelelse Opret ny meddelelse Indbakke Udbakke Kladder Sendt SIM-kort Kontor Kontakter Funktioner* Quickoffice Pdf+ Noter Opgaver Visitkortscanner * Enkelte menuer er operatør-, netværks- og abonnementsbetingede. Filhåndtering Exchange ActiveSync Styring af forb. Fjernsynkroniser Lommeregner Konverter Stopur Tid Timer 14 Lær din telefon at kende

17 Memory Stick Micro (M2 ) Din telefon leveres med en Memory Stick, som kan bruges til ekstra lagerplads til billeder, musik, programmer osv. Du kan omdøbe og formatere en Memory Stick. Du kan også overføre data til og fra en Memory Stick. Sådan isætter du en Memory Stick 1 Åbn dækslet. 2 Isæt Memory Stick'en i stikket. Sådan fjerner du en Memory Stick 1 Åbn dækslet. 2 Skub kanten af Memory Stick'en indad, og træk den derefter ud. Fjern ikke en Memory Stick under filoverførsel. Det kan medføre, at et evt. igangværende opkald afsluttes, eller at filsystemet på den isatte Memory Stick ødelægges. Sådan tilslutter du tilbehør Sådan tilslutter du et stykke tilbehør Slut opladeren til bunden af telefonen. Skub stikket opad, når du fjerner tilbehøret. Lyd Sådan indstiller du lydstyrken i ørestykket under et opkald Drej Jog Dial Sådan indstiller du multimedielydstyrken 1 Vælg > Lydstyrke > Multimedie. 2 Drej Jog Dial. Lær din telefon at kende 15

18 Sådan indstiller du lydstyrken for ringetone, alarm og meddelelsesalarmer 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg den pågældende skyder. 3 Drej Jog Dial. Sådan indstiller du telefonen til lydløs 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Marker afkrydsningsfeltet Lydløs. Fra standby-visning kan du trykke på og holde den nede for at skifte til lydløs og tilbage igen. Overfør lyd Under f.eks. opkald eller afspilning af musik i Medieafspiller kan du overføre lyden til et stykke tilsluttet tilbehør som f.eks. et Bluetooth-headset. Sådan overfører du lyd 1 Vælg > Lydstyrke. 2 Vælg Mere > Overfør lyd. Opdateringssoftware Når der lanceres en forbedret version af softwaren til telefonen, kan du opdatere telefonen via Sony Ericsson Update Service på Websiden indeholder yderligere instruktioner og vil hjælpe dig gennem opdateringsprocessen. Tekstindtastning Tekst kan indtastes på flere forskellige måder. Dobbelttastaturet fungerer også som et standardtastatur. Skærmtastaturet vises, når du vælger. Du kan også bruge pennen til at skrive direkte på skærmen. Hvis du vælger et nyt sprog i telefonen, reflekterer tastaturet også dette sprog. Dobbelttastatur Hver tast har flere tegn og symboler. I standby-visning er tastaturet i talindtastningstilstand. Du får adgang til tegnene ved at trykke på venstre eller højre side af tasten. Når du trykker på, får du adgang til tegnene og symbolerne på den øverste del af tasten. Yderligere tegn tilknyttet den tast, der trykkes ned, vises i præredigeringsfeltet øverst i skærmbilledet. Skærmtastatur Skærmtastaturet lader dig vælge tegn og symboler med pennen. Skærmtastaturet kan indstilles til forskellige sprog. 16 Lær din telefon at kende

19 Sådan bruger du skærmtastaturet Vælg skærmtastatursymbolet, som du finder i statuslinjen. Sådan ændrer du skærmtastatursproget Vælg > Konfiguration, og vælg et sprog. Håndskriftsgenkendelse Håndskriftsgenkendelse oversætter bevægelser med pennen til bogstaver, tal og andre tegn og viser dem som tekst. Håndskriftsgenkendelse er kun aktiv på steder, hvor du kan indsætte tekst. Sådan skriver du bogstaver Skriv små bogstaver under pilen og store bogstaver på linje med den. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 1 2.,?! " ' 1 2 Begynd hvert strøg ved den stiplede linje. Lær din telefon at kende 17

20 Sådan skriver du tal Skriv tal og symboler over pilen * / \ ( ) =. Sådan skriver du accentuerede tegn 1 Skriv grundbogstavet. 2 Skriv accenten over pilen for at danne det accentuerede tegn. Intelligent ordbog Du kan bruge den intelligent ordbog til alle metoder til tekstindtastning. Det primære ord eller næste ord, som den intelligente ordbog foreslår, vises der, hvor du skriver, mens øvrige forslag vises i et præredigeringsfelt øverst på skærmen., eller S Sådan aktiverer du den intelligente ordbog 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger. 2 Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere udvidet tekstgenkendelse i statuslinjen. Sådan ændrer du 1. og 2. sprog til den intelligente ordbog 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger, og marker afkrydsningsfeltet Intelligent ordbog. 2 Vælg 1. sprog eller 2. sprog. 3 Vælg sproget på listen. 4 Vælg Gem. Rediger tekst I menuen Mere kan du finde tekstredigeringsfunktioner som kopier, klip og indsæt. Enkelte tekstredigeringsfunktioner er kun tilgængelige, når teksten er fremhævet. Sådan fremhæver du teksten med pennen Hold pennen ved slutningen af teksten et øjeblik, og træk den derefter henover teksten. Tekstindstillinger Du kan opbygge din egen ordbog med Mine ord, tilføje symboler og ændre tekstindstillinger i menuen Mere. 18 Lær din telefon at kende

21 Sådan tilføjer du ord til ordbogen Mine ord 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger > Mine ord. 2 Vælg Tilføj. 3 Skriv det nye ord, og vælg OK. 4 Vælg Gem. Sådan tilføjer du et symbol 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger > Tilføj for at åbne tabellen med symboler og tegnsætningstegn. 2 Vælg det symbol, du vil tilføje. Sådan slår du automatisk stort bogstav til 1 Vælg Mere > Tekstindstillinger. 2 Mark afkrydsningsfeltet to for at skifte til automatisk stort bogstav. Lær din telefon at kende 19

22 Opkald Netværk Netværksdækning Din telefon skal befinde sig inden for rækkevidden af et netværk, før du kan foretage eller modtage opkald. Hjemmenetværk Når du tænder telefonen, vælger den automatisk dit hjemmenetværk, hvis det er tilgængeligt. Roaming Hvis dit hjemmenetværk ikke er inden for rækkevidde, kan du bruge et andet netværk, som din udbyder accepterer. Dette kaldes roaming. Netværksindstillinger Du kan angive, hvordan din telefon skal vælge et tilgængeligt netværk, når du befinder dig uden for din egen operatørs dækning. Fra standby finder du indstillingerne i Hovedmenu > Kontrolpanel > Forbindelser > Mobile netværk. Sådan foretager du et opkald Sådan foretager du et opkald fra standby Indtast et telefonnummer (inkl. områdenummer) fra tastaturet, og vælg Ring op. Sådan foretager du et internationalt opkald 1 Fra standby skal du trykke på og holde den nede for at indtaste det internationale opkaldspræfiks. 2 Indtast landekode og områdenummer (uden det første 0) og telefonnummer. 3 Vælg Opkald. Sådan sletter du tegn, når du skal foretage opkald Når du indtaster et nummer, kan du slette tegnene ved at trykke på. Vis eller skjul dit telefonnummer Når du skal foretage et opkald, kan du i menuen Mere angive, om dit telefonnummer skal kunne ses af modtageren. Lynopkald Du kan gemme op til ni af dine kontakter som Lynopkaldskontakter. Det betyder, at du kan ringe op til dem ved brug af forkortede tal (tallene 1 9). 20 Opkald

23 Sådan indstiller du en lynopkaldskontakt (nummer) 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Lynopkaldskontakter. 2 Rul til en tom palcering position, og tryk på Jog Dial. 3 Vælg en kontakt på listen, og vælg Gem. Sådan foretager du et opkald til en lynopkaldskontakt 1 Fra standby skal du trykke på den af tasterne fra 1 til 9, som svarer til den gemte lynopkaldskontakt. 2 Vælg Opkald. Sådan foretager du et nødopkald 1 Fra standby skal du indstaste nødopkaldsnummeret på tastaturet. 2 Vælg Opkald. Lokale SOS numre Når du foretager opkald, kan du finde lokale SOS-numre i menuen Mere. Sædvanligvis er det ikke nødvendigt at benytte SIM-kort eller PIN-kode for at foretage nødopkald, men dette er noget, din operatør fastlægger. Kontakt mobilnetoperatøren, hvis du har brug for flere oplysninger. Modtagelse af et opkald Sådan besvarer du et opkald Vælg Ja. Sådan afviser du et opkald med en optagettone Vælg Nej. Sådan afviser du et opkald med en SMS Med denne funktion kan du afvise et opkald ved at sende en forudindtastet SMS text til opkalderen. Før du kan bruge funktionen, skal du angive indstillingerne fra standby i Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Afvis med SMS. Sådan afviser du et opkald og angiver en påmindelse Denne funktion beder dig om at angive en opfølgningspåmindelse, hver gang du afviser et opkald. Før du kan bruge funktionen, skal du angive indstillingerne fra standby Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Marker opkald. Sådan akiverer du højttaleren Under et opkald skal du vælge Mere > Højttaler til. Opkald 21

24 Sådan slår du mikrofonen fra (genvej) Når du har besvaret et opkald, skal du trykke på og holde den nede. Sådan tænder du igen for mikrofonen (genvej) Når mikrofonen er slået fra, skal du trykke på. Håndtering af to eller flere opkald Du kan håndtere flere opkald på samme tid: Parker et udgående opkald, og foretag et nyt, eller besvar et indgående opkald. Start et konferenceopkald under et udgående opkald (operatørafhængigt). Udtræk én part i et konferenceopkald til privat samtale, og parker konferenceopkaldet. Hent et parkeret opkald, eller afslut det. Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald, når du har mere end ét aktivt opkald og ét parkeret. Det maksimale antal konferenceopkaldparter er fem. Sådan foretager du et konferenceopkald 1 Foretag et opkald, og vælg Parker. 2 Gentag ovenstående trin for antallet af ønskede deltagere. 3 Vælg Mere > Start konferenceopkald. Videoopkald Når du foretager et videoopkald, kan du se den person, du taler med, på skærmen. Denne funktion er netværks- eller operatørafhængig. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, eller når du roamer. Kontakt din operatør for at få oplysninger om dit abonnement og videoopkald. Sådan foretager du et videoopkald fra programmet Videoopkald 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Videotelefon. 2 Indtast nummeret ved brug af tastaturet. 3 Vælg Videoopkald. Sådan foretager du et videoopkald fra standby-visning 1 Indtast nummeret ved brug af tastaturet. 2 Vælg Videoopkald. 22 Opkald

25 Sådan accepterer du et indgående opkald Når du modtager et opkald, skal du vælge Ja. Demomodus til videoopkald Når du har valgt programmet Videotelefon, kan du prøve de fleste af funktionerne uden at foreteage et opkald. F.eks. kan du foretage en kameravisning, før du foretager et opkald. Zoom Du kan zoome den udgående video, som indfanges med det bageste kamera. Der er fire zoomniveauer. Sådan zoomer du i videoen Brug knappen til at zoome ud og knappen til at zoome ind. Bedste billede Hvis videoen er stoppet, sendes der et pausebillede til modparten. Hvis du ikke har indstillet et pausebillede, vises der et standardbillede. Sådan indstiller du et pausebillede 1 Fra standby-visningen skal du vælge Hovedmenu > Telefon > Videotelefon. 2 Vælg Mere > Avanceret > Stoppet billede. 3 Vælg et billede, og vælg Gem. Sådan sætter du den udgående video på pause og optager den Under et udgående videoopkald skal du vælge Kamera, når du vil sætte den udgående video på pause eller genoptage den. Sådan skifter du mellem det forreste og bageste kamera Under et udgående videoopkald skal du vælge enten Brug forreste kamera eller Brug bageste kamera i menuen Mere. Indstillinger til foretagelse eller modtagelse af et videoopkald Nogle af funktionerne i menuen Mere er: Skjul lille billede/vis lille billede vælg, om du vil have vist eller skjult det lille billede fra displayet. Aktiver nattilstand indstil et lysere billede, når belysningen er ringe. Del data send et Vcard, en SMS eller en MMS. Avanceret indtast gerne indstillingerne, før du bruger programmer. Opkald 23

26 Opkaldslog Du kan finde opkaldsoplysninger, som f.eks. opkaldstypen, tid, dato, telefonnumre og opkaldsvarighed i Hovedmenu > Telefon > Opkaldslog. Du kan også foretage et opkald eller oprette en opkaldsnote fra dette program. Håndfri Hvis du tilslutter et håndfrit sæt eller et Bluetooth -headset til din telefon, skal du angive, hvordan du vil besvare et indgående opkald. Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontrolpanel > Opkaldsindstillinger > Håndfri. Øvrige funktioner Nogle af de øvrige funktioner i din telefon er: Accepter opkald opkaldsfilter. Føj til kontakter tiføj data fra det sidste opkald. ALS-linjeindstillinger, hvis dit SIMkort understøtter to linjer. Opkaldstæller hold øje med opkaldsomkostningerne. Telefonkort opkald via en telefonkortserver. Ventende opkald funktion til alarm ved ventende opkald. Omstil opkald omstil opkald. Faste numre der kan kun foretages opkald til specifikke numre. Mit nummer funktion til lagring af dit eget nummer. Begræns opkald indstillinger til restriktioner under roaming og internationale opkald. TTY-tilbehør brug af fjernskriver. Voic "telefonsvarer". Stemmekontrol du kan foretage og besvare opkald med stemmekommandoer. Mange af disse funktioner er operatørafhængige og ikke altid tilgængelige. Du kan finde yderligere oplysninger om disse og andre funktioner under Telefon, Kontakter and Kontrolpanel i Webguide. Brug af kontakter Sådan foretager du et opkald ved brug af Kontakter 1 Fra standby skal du vælge Hovedmenu > Kontakter og rulle til den ønskede kontakt. 2 Tryk på Jog Dial for at åbne den. 3 Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Jog Dial for at ringe op til det pågældende nummer. 24 Opkald

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C3-01

Brugervejledning til Nokia C3-01 Brugervejledning til Nokia C3-01 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 7 Indsættelse eller fjernelse

Læs mere

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a

Brugervejledning. Xperia J ST26i/ST26a Brugervejledning Xperia J ST26i/ST26a Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger...6 Android hvad og hvorfor?...7 Programmer...7 Introduktion...8 Samling...8 Sådan tænder og slukker du telefonen...10 Installationsvejledning...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM

Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM Brugervejledning til Nokia 7500 PRISM 9201774 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-249 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic

Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic Brugervejledning til Nokia 5700 XpressMusic 9200494 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-230 overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide

Brugervejledning til Nokia 6600 Slide Brugervejledning til Nokia 6600 Slide 9211036 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Personliggørelse af telefonen 6 Opstart 6 Taster og dele 6 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C5 00

Brugervejledning til Nokia C5 00 Brugervejledning til Nokia C5 00 3.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 5 Kontorprogrammer 6 Netværkstjenester 6 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning. Xperia V. LT25i

Brugervejledning. Xperia V. LT25i Brugervejledning Xperia V LT25i Indholdsfortegnelse Xperia V Brugervejledning...6 Introduktion...7 Om denne brugervejledning...7 Android hvad og hvorfor?...7 Telefonoversigt...7 Samling...8 Sådan tænder

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6700 classic

Brugervejledning til Nokia 6700 classic Brugervejledning til Nokia 6700 classic 9214676 1. udgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-470 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave

Brugervejledning til Nokia 6820. 9310960 2. udgave Brugervejledning til Nokia 6820 9310960 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-9 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia N8 00

Brugervejledning til Nokia N8 00 Brugervejledning til Nokia N8 00 2.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Ændring af lydstyrken for et opkald, en sang eller en video 8 Låsning

Læs mere

G620S. Brugervejledning

G620S. Brugervejledning G620S Brugervejledning Indhold Forord Introduktion 2 Oversigt over telefonen 3 Opladning af batteriet 5 Tænding eller slukning af telefonen 5 Låsning og oplåsning af skærmen 7 Introduktion til startskærm

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder.

Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Noget af indholdet i denne vejledning kan afvige fra det, der vises på din telefon. Dette afhænger af telefonens software og din tjenesteudbyder. Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. ST27i/ST27a

Brugervejledning. ST27i/ST27a Brugervejledning ST27i/ST27a go Indholdsfortegnelse Xperia go Brugervejledning...6 Introduktion...7 Android hvad og hvorfor?...7 Oversigt...7 Samling...8 Sådan tænder og slukkes enheden...10 Skærmlås...11

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere