Indhold. Lommeregner M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Lommeregner... 55 M600i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use."

Transkript

1 Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon Meddelelsesudveksling Kontakter Kalender Internet RSS-tilførsler Medieafspiller PlayNow Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram Konverter Tid Timer Stopur Håndtering af filer og programmer PC Suite Tilslutning til andre enheder Synkronisering og sikkerhedskopiering Konfiguration af internet, og MMS Kontrolpanel Lydoptager Fejlfinding MusicDJ Vigtige oplysninger Spil Vejledning i sikker og effektiv Quickoffice og Pdf anvendelse Noter Tekniske data Opgaver Indeks Lommeregner M600i Indhold 1

2 Sony Ericsson M600i Brugerhåndbog Brugerhåndbogen er publiceret af Sony Ericsson Mobile Communications AB uden nogen garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB kan når som helst og uden varsel foretage forbedringer og ændringer i denne brugerhåndbog, som følge af typografiske fejl, unøjagtigheder i de aktuelle oplysninger eller forbedringer af programmer og/eller udstyr. Sådanne ændringer vil imidlertid blive indarbejdet i nye udgaver af denne brugerhåndbog. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Alle rettigheder forbeholdes. Publikationsnummer: DA/LZT R3A Bluetooth -ordmærket og logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Ericsson sker under licens. Symbian og alle Symbian-baserede mærker og logoer er varemærker tilhørende Symbian Limited. Memory Stick Micro og M2 er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. PlayNow og MusicDJ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation. Beatnik er et varemærke tilhørende Beatnik, Inc. Opera er et varemærke tilhørende Opera Software ASA. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice og Quickword er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Quickoffice, Inc. Adobe og Acrobat er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple er et varemærke tilhørende Apple Corporation, Inc. Lotus Notes er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation i USA, andre lande eller begge. Dette produkt indeholder software copyright Beatnik, Inc Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Slutbrugerlicensaftale for Sun Java J2ME. 1. Begrænsninger: Softwaren er fortrolige oplysninger med copyright, som tilhører Sun, og retten til alle kopier bevares af Sun og/eller dets licenshavere. Kunden må ikke ændre, dekompilere, adskille, dekryptere, udtrække eller på anden måde udføre reverse engineering på softwaren. Softwaren må hverken helt eller delvist leases, videregives eller gives i dellicens. 2. Eksportforskrifter: Software, herunder tekniske data er underlagt amerikanske eksportkontrollove, herunder U.S Export Administration Act og tilhørende regulativer, og kan være underlagt eksport- eller importregulativer i andre lande. Kunden erklærer sig enig i fuldstændig at overholde alle sådanne regulativer og anerkender, at han/hun er ansvarlig for at anskaffe licenser til eksport, geneksport eller import af Softwaren. Software må ikke downloades eller på anden måde geneksporteres (i) til nationer eller beboere i Cuba, Irak, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien (sådanne lister kan med mellemrum blive revideret) eller til lande, hvortil USA har belagt varer med eksportforbud, eller (ii) til nogen på U.S. Treasury Department's list 2 M600i

3 of Specially Designated Nations eller U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders. 3. Begrænset brug: Den amerikanske regerings brug, duplikering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er angivet i henholdsvis Rights in Technical Data and Computer Software Clauses i DFARS (c) (1) (ii) og FAR (c) (2). Copyright SyncML initiative Ltd. ( ). Alle rettigheder forbeholdes. Dele af softwaren er af PacketVideo Corporation (USA) 1999, PacketVideo, pvplayer og PacketVideo-logoet er varemærker tilhørende PacketVideo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Andre produkter og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt givet heri, forbeholdes. Bemærk Nogle af tjenesterne i denne brugerhåndbog understøttes ikke af alle netværk. Dette gælder også for det internationale GSM-nødopkaldsnummer 112. Kontakt netoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du er i tvivl, om du kan bruge en bestemt tjeneste. M600i 3

4 Velkommen Tak, fordi du har købt Sony Ericsson M600i, en 3G messaging phone. Før du begynder at bruge din nye telefon, bør du læse disse instruktioner nøje, så du kan få mest muligt ud af telefonen. Kapitlet Lær din telefon at kende i denne brugerhåndbog giver en hurtig oversigt over hovedfunktionerne i telefonen, genveje samt generelle oplysninger. Den samlede dokumentation består af følgende dele: Lynoversigt de nødvendige oplysninger, der skal til for at komme i gang. Brugerhåndbog en oversigt over telefonen med detaljerede oplysninger om indstillinger. Hjælp i telefonen din telefon har indbyggede hjælpetekster. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Til nogle dialoger er Hjælp tilgængelig, f.eks. til de dialoger, der har med vigtige indstillinger at gøre. Dialogen Hjælp er tilgængelig som enten en separat trykfunktion eller i menuen Mere. Webguide en opdateret brugerhåndbog på internettet med adressen Du kan få adgang til denne guide fra din computer eller din telefons browser. Dette ikon indikerer, at funktionen er netværks- eller operatørafhængigt. Tjenesten er muligvis ikke tilgængelig i alle lande, eller når du roamer. Kontakt operatøren for at få yderligere oplysninger. 4 Velkommen M600i

5 Lær din telefon at kende Pakke B C A D H F E G Bemærk: Før du kan bruge din telefon, skal du isætte SIM-kortet og isætte og oplade batteriet. Tag altid opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Oversigt D C B A E F G H M L K A. Telefon B. Oplader C. Stereohovedsæt D. Batteri E. USB-kabel F. Memory Stick Micro (M2 ) sat i Memory Stick-indgangen. Memory Stick indeholder prøv og køb-programmer. G. Cd med Sony Ericsson PC Suite H. Dokumentationspakke Hvis ovennævnte dele ikke findes i pakken, skal du kontakte forretningen. A. Tænd/sluk-knap B. Infrarød port C. Skærm D. Dobbelttastatur E. Memory Stick-indgang F. Genvejstast G. Højttaler H. Antennestik I. Stik til tilbehør og oplader M600i Lær din telefon at kende 5 I J

6 J. Mikrofon K. Tilbageknappen L. Jog Dial M. Pen Tip Du kan bruge en lille skruetrækker til at fjerne den plastichætte, der dækker antennestikket. Før du bruger din telefon SIM-kort Du modtager dit SIM-kort, når du registrerer dig hos en netværksoperatør. SIM-kortet holder styr på dit telefonnummer, de tjenester, som er inkluderet i dit abonnement, og telefonbogsoplysninger. indtastes, når du tænder telefonen for første gang. IMEI-nummer Hvis telefonen bliver stjålet, kan du forhindre uautoriseret brug ved at beholde en kopi af dit IMEI-nummer, så operatøren kan spærre telefonen. IMEI-nummeret er trykt i bunden af batterirummet. Indtast *#06# fra standbyvisningen (se Standby-visning på side 9) for at få vist nummeret. Batteri Fjern batteriet (hvis det sidder i telefonen), og isæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. SIMkortet leveres med en PIN-kode, som skal Åbn batteridækslet ved at trykke let på dets øvre del, skub det ned langs telefonen. Isæt batteriet, og luk dækslet. Opladning af batteriet Du skal oplade batteriet, når indikatorlampen blinker rødt. Lav batteristand vises også med en meddelelse på skærmen. Kontroller, at batteriet er isat, og slut derefter opladeren til telefonen. Sæt opladeren i 6 Lær din telefon at kende M600i

7 stikkontakten. Hvis telefonen er slukket under opladning, slukkes den røde indikatorlampe, når batteriet er fuldt opladet. Vejledning i behandling din telefon Pas godt på din telefon, og følg disse råd: Benyt en fugtig klud til at rengøre skærmen. Brug kun den medfølgende pen eller dine fingerspidser til at trykke på skærmen. Du kan læse mere om forholdsregler ved håndtering af telefonen på Sikkerhedsanvisninger for anvendelse af produktet (mobiltelefon, batteri, oplader og andet tilbehør) på side 93. Første gang du tænder telefonen Læs Vejledning i sikker og effektiv anvendelse på side 93, før du bruger din telefon. Tryk på knappen tænd/sluk for at tænde telefonen. Vælg Telefon tændt, når Tænd/ sluk-menuen åbnes. Du bliver bedt om at vælge et sprog. Læs mere om valg og installation af sprog i Sprog på side 87. Tænde og slukke telefonen Normal drift Tryk på knappen tænd/sluk, som er placeret øverst på telefonen, for at tænde den. Du bliver bedt om til at vælge mellem Telefon tændt og Flight mode. Vælg Telefon tændt for normal drift Tryk på knappen tænd/sluk, og vælg Sluk for at slukke telefonen. Flight mode Hvis du vælger Flight mode, slukkes telefonens radiofunktioner. Du kan stadig benytte organizer-programmerne. Brug Flight mode de steder, hvor der ikke må anvendes mobiltelefoner, som f.eks. på hospitaler og i fly. Se Flight mode på side 80. Import af telefonbogsposter Du kan importere kontaktoplysninger på flere måder: Kopiering af telefonbogsposter, som er gemt på dit SIM-kort. Se Kopiering til og fra et SIM-kort på side 34. Overførsel af telefonbogsposter fra et computerprogram ved hjælp af funktionen M600i Lær din telefon at kende 7

8 til synkronisering. Se Synkronisering og sikkerhedskopiering på side 63. Overførsel af telefonbogsposter fra en anden telefon ved hjælp af eksempelvis Bluetooth trådløs teknologi. Se Tilslutning til andre enheder på side 61. Skærmen Skærmen er trykfølsom. Du kan bruge pennen eller dine fingerspidser til at vælge elementer. Visse begreber og menuer i skærmområdet er illustreret på figuren nedenfor: A B C D E F Gem Noter Rediger Mere A. Statuslinje med statusikoner B. Statuslinjemenu C. Bjælke med programnavne D. Programområde E. Knapbjælke F. Bjælke med trykfunktioner Navigation Du kan navigere gennem menuerne og menupunkter ved hjælp af Jog Dial, tilbageknappen, pennen, navigationstasterne på tastaturet, trykfunktioner og selv dine fingre. Jog Dial Drej på Jog Dial for at rulle op og ned på lister, tilpasse lydstyrken eller gennemse en multimediemeddelelse. Tryk ind på Jog Dial for at vælge et fremhævet punkt. Indad Tilbageknappen Du kan bruge tilbageknappen på siden af telefonen på følgende måde: Tryk ind gå tilbage til forrige skærm eller menu eller lukke den aktuelle dialogboks. Tryk ind og hold nede gå tilbage til standby-visningen eller for at låse eller låse op for tastaturet fra standbyvisningen. Ned Tilbageknappen Op 8 Lær din telefon at kende M600i

9 Pen Du kan trykke på skærmen med pennen for at navigere rundt og vælge menupunkter eller for at panorere multimediebilleder. Sådan finder du programmerne Aktivitetsmenu Fra aktivitetsmenuen, som vises, når du tænder telefonen, kan du udføre mange forskellige opgaver. Aktivitetsmenuen er afhængig af operatøren og gennemgås i Lynoversigt. Standby-visning Skærmen Aktivitetsmenu fungerer på samme måde som standby-visningen, hvorfor den kaldes standby-visningen i resten af denne brugerhåndbog. Standby-visningen vises, når der ikke aktiveres et program. Gennem genveje kan du åbne de mest brugte programmer direkte. Du kan også vælge genvejen til at gå til alle programmerne i Hovedmenu. Statuslinje Statuslinjen indeholder ikoner, der indikerer de aktuelle indstillinger og aktiviteters status. Se Statuslinjeikoner på side 12. Vælg menuen Statuslinje for at få adgang til yderligere indstillinger. Hovedmenu I Hovedmenuen er programmerne inddelt i mapper, som vist nedenfor: Meddelelser Media player Telefon Kalender Kontakter Multimedier Underholdning Kontor Funktioner Video Musik Online Telefon Opkaldslogfil Lynopkaldskontakter Internet RSS-tilførsler TM PlayNow Billedgalleri Lydoptager TM MusicDJ QuadraPop Vijay Singh Pro Golf 2 Demo Quickoffice Pdf+ Noter Opgaver Kontrolpanel Filhåndteringr Styring af forbindelser Fjernsynkroniser Lommeregner Konverter Stopur Tid Timer M600i Lær din telefon at kende 9

10 Brug af programmerne Start af et program Du kan enten trykke direkte på programmet eller dreje Jog Dial for at fremhæve programmet og derefter enten trykke på Jog Dial eller vælge Åbn. Sådan forlader du et program Du kan forlade et program på to måder: Du kan lukke det ved at vælge en af tilbageknapperne. Alle data gemmes. Du kan lade det være åbent og skifte over til et andet program ved hjælp af Jobliste. Se Jobliste på side 10. Når du skifter tilbage til programmet, vender du tilbage til samme visning, som da du forlod programmet. Afslutning af et program Fra programmets basisvisning skal du trykke på eller på tilbageknappen. Jobliste Jobliste gør det nemt at skifte mellem programmerne. Hvis du forlader et program via Jobliste i stedet for at lukke det, kan du vende tilbage til samme visning, når du skifter tilbage til programmet. Dette er praktisk, når du f.eks. vil klippe og indsætte tekst fra et program til et andet. Hvis du vil åbne Jobliste, skal du trykke på i statuslinjen eller vælge Mere > Jobliste. På fanen Seneste kan du skifte til de senest benyttede programmer eller vælge Hovedmenu og derfra åbne et nyt program. Hvis du vil skifte til et program på listen, skal du trykke på det eller fremhæve det og vælge Skift. Du kan få adgang til avancerede funktioner fra fanen Åbn. Denne fane indeholder en liste over alle kørende programmer såvel som de programmer, der er lukkede, men stadig optager plads. Fremhæv et program, og vælg Afslut for at afslutte programmet og frigøre den hukommelse, som programmet brugte. Fra menuen Jobliste kan du sortere programmerne på listen efter tid, størrelse eller navn. Dobbelttastatur Nederst på hver tast er placeret to tegn, som kan aktiveres ved at trykke på enten den venstre eller højre side af tasten. Ved at bruge ALT kan du få adgang til tegn eller symboler øverst på tasten, f.eks. tallene 1-9. Grundlæggende funktioner Nogle af tastaturets funktioner kan anvendes i mange programmer og ikke kun under indtastning af tekst. Du kan læse mere om 10 Lær din telefon at kende M600i

11 tastaturets funktioner under indtastning af tekst på Dobbelttastatur på side 16. eller L` Brug piletasterne til navigere rundt i programmet. Tryk på en piletast for f.eks. at: Gå til næste eller forrige fane. Bladre gennem kontakter med flere telefonnumre. Slette et enkelt tegn. Slette en fremhævet post fra eksempelvis Kontakter, Kalender, Noter eller Opgaver. T N Y M Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Det indtastede tal og lynopkaldskontakten, hvis en sådan eksisterer, vises i nummervisningen. Tryk ned og hold nede - åbn listen Kontakter. Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Det indtastede tal "0" vises i nummervisningen. Tryk ned og hold nede - konverter tallet til et +. Funktioner i standby-visning I standby-visning er tastaturet i talindtastningstilstand. E R Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Det indtastede tal "1" og den tilknyttede lynopkaldskontakt, hvis en sådan eksisterer, vises i nummerindtastningsvisningen. Tryk ned og hold nede - ring til talemeddelelser. Tryk på og Lås taster/lås op - lås eller lås op for telefonen. Tryk ned - skift til telefonnummertilstand. Tryk ned og hold nede - sæt telefonen i lydløs tilstand. M600i Lær din telefon at kende 11

12 Statuslinjeikoner Du kan trykke på et ikon for at få flere oplysninger eller starte et program. Ikon Funktion 3G tilgængeligt Batteristyrke Bluetooth-hovedsæt tilsluttet Bluetooth aktiveret Advisering om viderestilling af alle opkald -advisering Flight mode Hjemmenetværk Infrarød til Aktiv internetforbindelse (blinker, når der overføres data). Tastelås aktiveret Besked om mistet opkald MMS-advisering Mikrofon slukket Intelligent ordbog aktiveret Ikon Funktion Aktuelt linjevalg (Alternate Line Service findes på SIM-kortet) Ringelydstyrke indstillet til nul Signalstyrke, GPRS tilgængelig Lydløs SMS-advisering SMS-overløb Højttaler til Statuslinjemenu Jobliste Advisering om talemeddelelse Memory Stick Micro (M2) Der ligger prøv og køb-programmer, som dækker et bredt udvalg af programmer til forretnings- og underholdningsbrug, på den medfølgende Memory Stick Micro (M2 ). Der kan du også finde oplysninger om, hvordan du køber programmerne. Du kan slette de forudlagrede programmer fra den medfølgende Memory Stick for at frigøre lagerplads. 12 Lær din telefon at kende M600i

13 Du kan desuden gemme billeder, musik, programmer, dokumenter m.v. på Memory Stick. Du isætter en Memory Stick ved at åbne dækslet og derefter sætte den i indgangen. Du fjerner en Memory Stick ved at trykke den indad, hvorefter den frigøres. Vigtigt: Fjern aldrig en "aktiv" Memory Stick. Det kan medføre, at et evt. igangværende opkald afsluttes, eller at filsystemet på den isatte Memory Stick ødelægges. Du kan omdøbe og formatere Memory Sticks og også organisere data til og fra en Memory Stick. Se Filhåndtering på side 58. Tilslutning af det medfølgende tilbehør A. Slut USB-kablet til telefonens base (til tilslutning af f.eks. en pc). B. Slut hovedsættet og andet tilbehør til telefonens base eller til bunden af opladeren, hvis telefonen oplades. C. Slut opladeren til telefonens base. B A C Opdatering af software Når der lanceres en forbedret version af softwaren til telefonen, kan du opdatere telefonen via Sony Ericsson Update Service på Websiden indeholder yderligere instruktioner og vil hjælpe dig gennem opdateringsprocessen. M600i Lær din telefon at kende 13

14 Hvis du vil køre en opdatering, skal du bruge en pc med en internetforbindelse. Du skal også have installeret Sony Ericsson PC Suite og oprettet en USB-forbindelse mellem din telefon og pc'en. Bemærk: Da telefonen tømmes for data under opdateringen, skal du altid lave en fuldstændig sikkerhedskopi af telefonens indhold, før du opdaterer den. Se Sikkerhedskopiering af data på side 64. Generelle funktioner Send som Fra mange programmer er det muligt at udveksle elementer som f.eks. aftaler, kontakter og billeder. Brug kommandoen Send som i menuen Mere til at vælge mellem overførselsmulighederne. Bluetooth SMS MMS Infrarød Zoom I de fleste programmer til behandling af billeder eller tekst kan du vælge funktionen Zoom i menuen Mere. Hjælp i telefonen Din telefon har indbyggede hjælpetekster. I de fleste programmer er Hjælp tilgængelig i menuen Mere. Til nogle dialogbokse er Hjælp tilgængelig, f.eks. til de dialogbokse, der har med vigtige indstillinger at gøre. Dialogboksen Hjælp er tilgængelig som enten en separat trykfunktion eller i menuen Mere. Styring af oplysninger Brug af Mappemenuen i menuen Mere I visse programmer anvendes mapper til at organisere oplysninger, som f.eks. kontakter, opgaveposter, noteposter eller RSS-tilførsler. Bemærk: Disse programmer har deres egne mapper. En mappe, der er oprettet i et program, er ikke synlig i et andet. A. Menuen Mere med et menupunkt Vis mappe. A Note A Indsæt Noter Vis mappe Find Slet note Zoom Jobliste Vælg Alle noter Uarkiv. Rediger mapper Luk D C B 14 Lær din telefon at kende M600i

15 B. Rediger mapper. Vælg denne for at - omdøbe, slette eller tilføje en ny mappe. C. Uarkiveret mappe. Hvert program har sin egen standardmappe. Hvis du ikke opretter dine egne mapper, gemmes elementerne i mappen Uarkiveret. D. Mappen Alle. Når denne er valgt, vises poster fra alle mapper. Bemærk: Mappen Alle i Kontakter viser ikke posterne på SIM-kortet. Hvis du vil have vist poster fra en bestemt mappe, skal du vælge mappen i menuen Vis mappe. En ny post oprettes i den mappe, der for øjeblikket er aktiv i programmet. Du kan senere flytte en post til en anden mappe. Håndtering af multimediefiler Du kan organisere dine mediefiler direkte i det pågældende multimedieprogram. Mediemapperne vises på to faner. A Billedgalleri Clipart 12:07, 14/03/05 Favorites 08:12, 21/07/05 B B. En fane for Memory Stick. Når du håndterer filer, kan du vælge flere filer i en mappe samtidigt. Du kan også tilføje, omdøbe og slette mapper. Håndtering af dine filer i Filstyring Med Filstyring kan du håndtere indholdet og organiseringen af medier, både i telefonens hukommelse og på en Memory Stick. Se Filhåndtering på side 58. Indtastning af tekst Du kan indtaste tekst i telefonen på tre forskellige måder: Brug dobbelttastaturet under skærmen. Brug det virtuelle tastatur, som er placeret i statuslinjen. Skriv direkte på skærmen med pennen. Redigering af tekst Vælg Mere for at få adgang til redigeringsfunktioner til at kopiere, indsætte og klippe eller evt. formatere tekst (størrelse, typografi og justering). Butterfly.jpg Kopiere og klippe 09:03, 12/05/05 Du skal først fremhæve tekst for at få adgang Coffee.jpg 09:00, 28/05/05 til funktionerne kopier og klip. Hvis du vil Normal.gif fremhæve tekst med pennen, skal du trykke 13:00, 30/05/05 pennen ned på slutningen af teksten, vente et Vis Mere øjeblik, og derefter trække pennen henover A. En fane for telefonhukommelse. den tekst, du vil kopiere eller klippe. Hvis du M600i Lær din telefon at kende 15

16 vil fremhæve tekst med tastaturet, skal du se Markering af tekst på side 17. Tekstindstillinger Når du redigerer tekst, skal du vælge Mere > Tekstindstillinger for at åbne: Tilføj symbol åbner tabellen med symboler og tegnsætningstegn. Automatisk stort bogstav slår automatisk stort bogstav til eller fra. Intelligent ordbog slår udvidet tekstgenkendelse, i statuslinjen, til eller fra. Når Intelligent ordbog er valgt, kan du også vælge: 1. sprog ændrer det 1. sprogvalg i den intelligente ordbog. 2. sprog ændrer det 2. sprogvalg i den intelligente ordbog. Mine ord viser brugerordbogen, hvor du kan tilføje, redigere eller slette ord. Intelligent ordbog Du kan bruge udvidet tekstgenkendelse i forbindelse med alle tre tekstindtastningsmetoder: Tastatur, virtuelt tastatur og håndskriftsgenkendelse. Det primære ord eller næste ord, som den intelligente ordbog foreslår, vises der, hvor du skriver, mens øvrige forslag vises i et præredigeringsfelt øverst på skærmen. Hvis du skriver forkert eller staver et ord forkert, vil præredigeringsfeltet muligvis også foreslå nært beslægtede ord fra de valgte ordbøger, ord, du eventuelt har indtastet tidligere, eller ord, du har gemt i din personlige ordbog Mine ord. Bemærk: Under tekstindtastning kan du enten vælge et af de foreslåede ord eller ignorere dem og fortsætte indtastningen via den valgte metode. Hvis et ordforslag vises, når du sender eller gemmer teksten, hverken sendes eller gemmes dette ord. Dobbelttastatur Hvis der, når du indtaster tekst ved hjælp af dobbelttastaturet, er flere tegn tilknyttet det valgte tegn, vises tegnene i et præredigeringsfelt i titelområdet: Hvis du trykker på samme tegn én gang til, vælges næste tegn i præredigeringsfeltet. Tryk på højre side af L` for at slette tegnet eller mellemrum til venstre for markøren. Tryk på og hold højre side af L` nede for at slette flere tegn og derefter hele ord. Tryk på for at indtaste et mellemrum til højre for markøren. Ændring af indtastningsmetode Du kan ændre tekstindtastningsmetoden som beskrevet på listen nedenfor. Ikoner vises i 16 Lær din telefon at kende M600i

17 statuslinjen for at angive den valgte indtastningsmetode. Aa Stort begyndelsesbogstav Tryk på én gang efterfulgt af eksempelvis venstre side af E R for at indtaste et stort E. Alle yderligere taster, der trykkes på, vil blive vist med små bogstaver. A Kun store bogstaver Tryk to gange på for at bruge capslock. Alle indtastede tegn vises med store bogstaver, indtil caps-lock deaktiveres ved at trykke på. 12 Første tegn er et øvre tegn Tryk på ALT én gang efterfulgt af eksempelvis U I for at indtaste tallet 3! / eller på højre side af Q W for at indtaste tegnet /. Når du efterfølgende trykker på en tast, vises tegnet på tastens nederste del. 123 Kun øvre tegn Tryk på ALT to gange for at låse tegnene på tasternes øverste del. Når du efterfølgende trykker på en tast, indtastes tegnet på tastens øverste del, indtil der igen trykkes på ALT. tastens øverste del. Hvis du derefter slipper, skifter store bogstaver til små bogstaver. Samme princip gælder, når du trykker på ALT og en tast for at få adgang til et symbol på en tast. Indsættelse af symboler Du kan indsætte symboler med tastaturet på flere måder. + Tryk på venstre side af tasterne, Z eller. for at få vist yderligere symboler i præredigeringsfeltet i titelområdet. Brug ALT for at få adgang til tasternes symboler. Vælg Mere > Tekstindstillinger > Tilføj symbol for at åbne symboltabellen. Brug Jog Dial til at rulle en tabel op og ned, og vælg symbolet ved at trykke på Jog Dial. Du kan også vælge et symbol ved at bruge pennen. Tekstnavigering Tryk på eller for at gå til højre eller venstre i en tekst. Markering af tekst Tryk på og eller samtidigt for at markere tekst til venstre eller til højre for markøren. Bemærk: Hvis du samtidigt trykker på og en tast med et tegn, indsættes tegnet på M600i Lær din telefon at kende 17

18 Virtuelt tastatur A Noter Referat af møde B Referat af møde C OK er kun aktiv på steder, hvor du kan indsætte tekst. A B C Til: Dan D D q w e r t y u i o p cap a s d f g h j k l z x c v b n m abc àëó A. Vælg dette ikon for at åbne eller lukke det virtuelle tastatur. B. Rullemenu. Vælg > Konfiguration for at ændre sproget for det virtuelle tastatur. C. Det aktuelle indtastningsfelt. Tryk på pilene, eller drej Jog Dial for at skifte indtastningsfeltet. D. Tegnsæt. abc - standardtegn, àëó - internationale tegn, numeriske tegn og valutaer. Håndskriftsgenkendelse Håndskriftsgenkendelse oversætter pennestrøg til bogstaver, tal eller andre tegn og viser disse tegn som tekst. Håndskriftsgenkendelse OK A. Skriv tal og symboler over pilen. B. Skriv store bogstaver på linje med pilen. C. Skriv små bogstaver under pilen. D. Pil, der inddeler tekstskærmen i en øvre og en nedre del. Tryk og hold ikoner nede ved hjælp af pennen for at vælge ikoner eller taster. Bemærk: De fleste bogstaver kan skrives ved brug af forskellige pennetypografier. Se tabellerne herunder. Positionen på skærmen afgør størrelsen, ikke typografien. 18 Lær din telefon at kende M600i

19 Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z Bemærk: Start hvert pennestrøg i den ende, hvor der er en prik. 2 1.,?! " ' 1 2 Tal Numre skrives over pilen * / \ ( ). eller * Bemærk: Start hvert pennestrøg i den ende, hvor der er en prik. Accenttegn Skriv tegnet, som beskrevet ovenfor, og skriv derefter accenten over pilen. Andre tegn som f.eks. ö og ü følger samme princip. Bemærk: Start hvert pennestrøg i den ende, hvor der er en prik. Udvidede tegn Hvis du vil anvende symboler og tegn, der ikke er vist i disse tabeller, skal du læse afsnittet Udvidede tegn i hjælpeemnet =, eller S M600i Lær din telefon at kende 19

20 Håndskriftsgenkendelse i din telefon eller besøge Låse Telefonen har fire sikkerhedslåse, som du kan indstille i Kontrolpanel. Se Låse på side 85. Tastelås Du kan låse og låse op for tastaturet, hvis du trykker på tilbageknappen på siden af telefonen og holder den nede, eller hvis du vælger > Lås taster/lås op for taster. Du kan desuden låse tasterne ved at trykke på i statuslinjen og vælge Aktiver tastelås. Lyd Justering af lydstyrke Under et telefonopkald kan du nemt justere lydstyrken ved at dreje Jog Dial. Hvis du benytter et Bluetooth-hovedsæt, kan du bruge enten Jog Dial eller lydstyrkekontrollen på hovedsættet. Hvis du hører musik, kan du justere lydstyrken med Jog Dial, så længe du er i afspilningsvisningen. Hvis du lytter til musik med Medieafspilleren minimeret, skal du i stedet trykke på i statuslinjen og vælge Lydstyrke. Lydløs I standby-visning skal du trykke på og holde den nede for at skifte mellem normal og lydløs tilstand. Du kan også vælge Mere > Aktiver lydløs eller trykke på i statuslinjen, vælge Lydstyrke og markere Lydløs. Du kan deaktivere Lydløs via statuslinjen ved at trykke på og fjerne markeringen i Lydløs. Valg af lyde Vælg > Lydstyrke > Indstillinger fra statuslinjen, eller vælg Funktioner > Kontrolpanel > Enhed > Lyde og alarmer for at få adgang til indstillinger som f.eks. ringetoner, tasteklik og equalizer, se Lyde og alarmer på side 81. Du kan også indstille individuelle ringetoner til dine kontakter, se Administration af kontakter på side 34. Overførsel af lyd Under et udgående opkald eller lydafspilning kan du overføre lyden til et stykke tilsluttet tilbehør, f.eks. fra højttaleren til et Bluetoothhovedsæt. Åbn lydstyrkedialogboksen ved at vælge > Lydstyrke og derefter Mere > Overfør lyd. Overførselsfunktionen er også tilgængelig fra menuerne i de pågældende programmer. Afspilning af copyrightbeskyttet materiale kan muligvis ikke lade sig gøre. 20 Lær din telefon at kende M600i

21 Overførsel af data mellem telefoner Hvis du opgraderer fra en konventionel telefon til en smartphone, kan du overføre data, som f.eks. kalenderposter og opgaver til din nye smartphone. Sådan bevarer du data, når du udskifter en gammel smartphone 1. Ved brug af den gamle udgave af Sony Ericsson PC Suite kan du synkronisere din gamle telefon med de pågældende programmer og kopiere andre ønskede filer til computeren. 2. Fjern den gamle Sony Ericsson PC Suite, og genstart din computer. 3. Installer den nye Sony Ericsson PC Suite. Yderligere oplysninger finder du i Installation af PC Suite på side Ved brug af den nye udgave af Sony Ericsson PC Suite, kan du synkronisere din nye telefon med de pågældende programmer, og kopiere andre ønskede filer til computeren. Yderligere oplysninger finder du i Synkronisering og sikkerhedskopiering på side 63. Alle data fra den gamle telefon er nu blevet overført til den nye. Telefon Programmet Telefon kan bruges sammen med andre af telefonens funktioner inkl. til tredjepartsprogrammer. Sådan foretager du et opkald Du kan foretage et opkald fra mange af programmerne. Dette kapitel omhandler primært opkaldsfunktionerne i programmet Telefon. Sådan foretager du et opkald fra programmet Telefon Åbn Telefon, og indtast det ønskede telefonnummer. Vælg Opkald. Sådan foretager du et opkald fra standby-visning Hvis der ikke er nogen åbne programmer, kan du foretage et opkald direkte fra tastaturet. Når du trykker på tastaturtasterne, åbnes programmet Telefon automatisk. Indtast det ønskede nummer, og vælg Opkald. Indtastningsfunktioner Når du indtaster et nummer, er følgende funktioner til rådighed: M600i Telefon 21

22 Slet tegn tryk på L` for at slette tegn. Internationalt opkaldspræfiks tryk på, og hold den nede for at indtaste det internationale opkaldspræfiks. Vis/skjul opkalds-id vælg funktionen Ring op, og vis/skjul opkalds-id i menuen Mere for at vise eller skjule dit nummer for modtageren. Du kan kun vælge denne funktion efter at have indtastet nummeret, men før du foretager opkaldet. Lynopkald tryk på den nummertast, der svarer til kontaktens lynopkaldsnummer, og vælg Ring op for at foretage et lynopkald. Send DTMF-toner tryk på tastaturtasterne, hvis du f.eks. ringer op til en bank. Se Kontrol af tonebaserede tjenester på side 24. Andre måder at foretage et opkald på Sådan foretager du et opkald fra andre programmer Du kan også foretage opkald fra andre programmer, f.eks. fra Opkaldslog, Kontakter og Lynopkaldskontakter. Sådan foretager du et opkald ved brug af stemmestyring Start med at aktivere stemmestyringsfunktionen på én af følgende måder: Sig "det magiske ord" (understøttes kun, hvis et hovedsæt eller et bilsæt er sluttet til telefonen). Se Stemmestyring på side 74. Tryk på opkaldsknappen, og hold den nede på et hovedsæt, eller tryk på knappen på et Bluetooth-hovedsæt. Tryk på Jog Dial, og hold det inde fra standby-visningen (understøttes også, når der ikke er sluttet tilbehør til telefonen). Når du vil foretage opkaldet, skal du vente på, at tonen er afsluttet og derefter sige stemmekommandoen til den pågældende kontakt, du ønsker at foretage opkald til. Se Stemmestyring på side 25. Foretage et nødopkald Du kan foretage et nødopkald på følgende måde: Indtast nødopkaldsnummeret ved brug af tastaturet. Tryk på Jog Dial, eller vælg Ring op. Vælg forudindstillet nødopkaldsnummer i menuen Mere. Tryk på Jog Dial, eller vælg Ring op. Sædvanligvis er SIM-kort eller PIN-kode ikke nødvendigt for at foretage nødopkald, men dette skal dog bekræftes af din operatør. Modtagelse af et opkald Håndtering af et indgående opkald Du kan håndtere et indgående opkald på flere måder: Svar vælg Ja, eller besvar opkaldet ved hjælp af stemmestyring. 22 Telefon M600i

23 Send optaget afvis opkaldet ved at trykke på på siden eller ved at bruge stemmestyring. Afvis med SMS afvis opkaldet ved at sende en SMS til opkalderen. Vælg Mere > Send SMS. Se Afvis med SMS på side 73. Afvis, og opret en påmindelse vælg Nej for at afvise opkaldet, og vælg, om du vil oprette en påmindelse for at følge op på opkaldet på et senere tidspunkt. Se Marker opkald på side 73. Indstillinger under eller efter et opkald Du kan finde følgende funktioner i menuen Mere: Afbryd mikrofon afbryd mikrofonen, efter du har besvaret et opkald. Højttaler til overfør lyden til højttaleren under et opkald. Vis kontakt vis den pågældende post i Kontakter, eller få adgang til de DTMFtonesekvenser, der er gemt i Kontakter. Nyt opkald/parker opkald/hent opkald tilføj et opkald under et opkald, parker et aktivt opkald, eller modtag et opkald. Overfør lyd overfør et opkald til et Bluetooth-hovedsæt eller et almindeligt hovedsæt eller til højttaleren. Se Indstillinger til håndfri betjening på side 73. Opret opgave opret en opgave i Opgaver. Opret note opret en note i Noter. (Opkaldsdata indtastes automatisk). Ring op til talemeddelelser kontroller, om du har meddelelser på din telefonsvarer. Se Talemeddelelse på side 74. Håndtering af to eller flere opkald Du kan håndtere flere opkald på samme tid på følgende måde: Parker et udgående opkald, og foretag et nyt, eller besvar et indgående opkald. Start et konferenceopkald under et udgående opkald (operatørafhængigt). Udtræk én part i et konferenceopkald til privat samtale, og parker konferenceopkaldet. Foretag et opkald på en anden linje (hvis du har tjenesten ALS på dit SIM-kort). Se ALS-indstillinger på side 75. Hent et parkeret opkald, eller frigør det. M600i Telefon 23

24 Konferenceopkald Du kan starte et konferenceopkald, Konference når du har mere end ét aktivt opkald og ét parkeret. Vælg 1 2 Start konferenceopkald Anna Shu i menuen 3 Mere for at påbegynde Peter 12:20 opkaldet. Det maksimale antal Parker Mere konferenceopkaldparter er fem. Bemærk: Konferenceopkald er kun tilgængelige, hvis de understøttes af din operatør. 01:25 Afsl. opk. Opkaldslogfil Alle dine opkald registreres i programmet Opkaldslog. Her kan du finde opkaldsoplysninger, som f.eks. opkaldstypen, tid, dato, telefonnumre og opkaldsvarighed. Du kan også foretage telefonopkald, og skrive opkaldsnoter direkte fra dette program. Funktioner Konfiguration af lynopkaldsnumre Lynopkaldsnumre er forkortede numre, nummertasterne E R til N M, som bruges til at nå hver af dine ni lynopkaldskontakter fra tastaturet. Hvis du vil konfigurere dine Lynopkaldskontakter, skal du se Oprettelse af en lynopkaldskontakt på side 33. Kontrol af tonebaserede tjenester Du kan bruge din telefon til banktjenester eller andre tonebaserede tjenester, der bruger DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Du kan sende toner under et opkald på følgende måde: Tryk på tastaturtasterne under et aktivt opkald. Medtag en tonesekvens i opkaldet. Brug talsekvenser lagret i kontaktposter. Begynd altid en tonesekvens med p, og afslut den med et mellemrum. Hvis du vil medtage en 3-sekunders pause i en tonesekvens, skal du trykke på bogstavet p ved at trykke ned på og holde den nede. Hvis du vil gøre brugen af telefontjenester nemmere, kan du gemme tonesekvenser i felterne under Kontakter. Se Tilføjelse af en DTMFtonesekvens på side Telefon M600i

25 Stemmestyring Stemmestyringsfunktionen lader dig håndtere opkald med stemmen. Med Stemmesvar kan du bruge ord, der er optaget for "svar" og "optaget", til at besvare eller sende en optagettone til et indgående opkald. Med Taleopkald kan du foretage et opkald ved at sige navnet på kontakten. Se Stemmestyring på side 74. Telefonkort Der er to hovedtyper af telefonkort: Firma- og privatkort. Med et firmakort kan du bruge din telefon som en firmatelefon og få adgang til specialtjenester, siden alle dine opkald går gennem en firmaomstilling. Et privat telefonkort er enten et "rigtigt" plastickort, der indeholder nummeroplysninger eller blot et telefonnummer, som er leveret over internettet. Det opkald, du foretager, går gennem en telefonkortserver, hvilket sædvanligvis lader dig foretage internationale telefonopkald ved lavere omkostninger. Se Telefonkort på side 71. Forretningstelefontjenester Din mobiltelefon kan bruges i en firmaomstilling. Hvis du vil have oplysninger om konfiguration af forretningstelefontjenester, skal du se Firmatelefontjenester på side 72. Øvrige funktioner Følgende telefonfunktioner er også tilgængelige. Disse beskrives nærmere i kapitlet Kontrolpanel: Accepter opkald tilføj opkaldsfilter. Føj til kontakter tilføj nye kontaktdata efter et opkald. Ventende opkald funktion til alarm ved ventende opkald. Omstil opkald omstil opkald. Marker opkald følg op på et afvist opkald senere. Håndfrie indstillinger vælg, hvordan du vil besvare et opkald med et håndfrit sæt. Afvis med SMS send automatisk en SMS til en afvist opkalder. Begræns opkald indstillinger til restriktioner under roaming og internationale opkald. Vis eller skjul nummer funktion, der viser eller skjuler dit nummer for den person, du ringer op til. TTY-indstillinger muliggør brug af fjernskriver. Talemeddelelser dette er din "telefonsvarer". ALS-indstillinger du kan have to linjer på SIM-kortet med denne tjeneste. Opkaldstæller hold øje med opkaldsomkostningerne. M600i Telefon 25

26 Meddelelsesudveksling Du kan oprette, sende og modtage forskellige typer meddelelser: SMS (Short Message Service), som er tekstmeddelelser. MMS (Multimedia Message Service), som f.eks. kan indeholde tekst, billeder og lyd. -meddelelser. Beamede meddelelser, som er filer, der er modtaget via infrarød eller Bluetooth. Du kan også modtage disse typer meddelelser: Automatiske opsætningsfiler til konfiguration af internet, og MMS. Områdeinfomeddelelser, som er tekstmeddelelser, der sendes til alle abonnenter i et netværksområde, f.eks. lokale vejrudsigter. (Områdeinfotjenester er ikke tilgængelige fra alle operatører). WAP push-meddelelser, som gør bestemt internetindhold tilgængeligt i telefonens browser. Før du bruger Meddelelser Inden du kan sende og modtage meddelelser (undtagen SMS), skal du konfigurere de nødvendige konti. Se Konfiguration af internet, og MMS på side 66 og afsnittene, der beskriver SMS og områdeinfo, i Indstillinger for udveksling af meddelelser på side 84. Du kan også finde yderligere indstillinger i Kontrolpanel. Mapper De forskellige typer meddelelser håndteres af forskellige konti. Standardkontoen, Meddelelser, håndterer alle meddelelser undtagen . -meddelelser håndteres af de -konti, du har oprettet under konfigurationen. Alle konti består af et antal mapper. Du kan også oprette dine egne, lokale mapper. Følgende mapper anvendes: Indbakke i Meddelelser indeholder alle modtagne meddelelser undtagen meddelelser. I Kontrolpanel kan du angive, hvordan du vil underrettes, når du modtager en meddelelse. Indbakke i en -konto indeholder de modtagne -meddelelser for den pågældende konto. I Kontrolpanel, kan du angive, hvordan du vil have meddelelse, når du modtager en meddelelse. 26 Meddelelsesudveksling M600i

27 Udbakke indeholder meddelelser, der er klar til afsendelse. Du kan flytte en meddelelse fra denne boks til mappen Kladder. Kladder indeholder meddelelser, som ikke er klar til afsendelse. Når du opretter en meddelelse og forlader meddelelsen før afsendelse, bliver du spurgt, om du vil gemme den. Hvis du vælger Ja, gemmes meddelelsen automatisk i denne mappe. Afsendt indeholder meddelelser, du har sendt. SIM en mappe, der er placeret på dit SIM-kort. Du kan også finde følgende typer mapper: Lokale mapper, som du selv har oprettet. Eksterne -mapper på din server, som du har abonneret på (kræver, at du har valgt tilslutningstypen IMAP under konfigurationen). Figuren viser hovedvisningen i Meddelelser: A B C D Meddelelser Ring op til talemeddelelser Opret ny meddelelse Meddelelser Indbakke Indbakke Startside Indbakke Opret 1 ulæst 0 ulæst 1 ulæst Mere F E A. Genveje til opkald til talemeddelelser og til oprettelse af en ny meddelelse. B. Konto for alle meddelelsestyper undtagen . C. Mappelinje. Tryk på eller, eller vælg pileikonet for at skifte mappe. Vælg mappenavnet for at åbne mappen. D. -konto. Du kan oprette så mange e- mail-konti, som du vil. E. Vælg Mere for at gå til menuindstillinger. F. Der er modtaget en ny meddelelse. SMS En meddelelse kan indeholde op til 160 tegn. Hvis du opretter en længere meddelelse, sendes den som to eller flere separate meddelelser (sammenkædet), men vil normalt blive modtaget som en enkelt meddelelse. Hvis du føjer billeder, lyd og andre elementer til meddelelsen, bliver det en EMS-meddelelse (Enhanced Message Service). Du kan besvare en SMS med en MMS. Du kan også modtage en leveringsrapport, se SMS på side 84. MMS Multimediemeddelelser kan indeholde billeder, videoklip, animationer og lyd, som er organiseret som en diaspræsentation med M600i Meddelelsesudveksling 27

28 tidsbaseret styring og afspilning. Du kan svare med en SMS. Hvis afsendelse eller modtagelse af meddelelser afbrydes, genoptages afsendelse eller modtagelse, når det er muligt uden tab af informationer. Oprettelse og afsendelse af MMS Vælg Opret ny meddelelse > MMS eller Ny > MMS, hvis du har åbnet kontoen Meddelelser. A B C MMS 1/1 5 1KB Vælg skabelon Billede Tekst Krusedulle Lyd Video Optag lyd Vælg Luk G A. Menuindstillinger. Du kan vælge en skabelon, eller det, du vil føje til meddelelsen. (Hvis menuen ikke er åben, skal du vælge Tilføj.) B. Indtastningsfelt (på oplysningsfanen). Opret din meddelelse her. C. Afspilningsknapper. D. Nyt sideikon. Vælg dette ikon for at åbne en ny side. E. Tidsvisningsikon. Vælg dette ikon for at åbne en visning, hvor du kan justere hvor F E D og hvor længe de emner, du har tilføjet, vises. F. Fanen Vedhæftede filer. Vælg denne fane for at tilføje vedhæftede filer. Fanen er kun synlig, hvis Oprettelsestilstand er indstillet til Fri eller Advarsel. G. Fanen Adresse. Vælg denne fane for at få adgang til modtageroplysninger eller andre oplysninger. Du kan redigere billeder, du har tilføjet. Vælg Mere > Send, når meddelelsen er klar. Indgående MMS Vælg den nye meddelelse. Den første gang, du åbner en meddelelse, afspilles den automatisk. Herefter skal du afspille den ved hjælp af afspilningsknapperne. Du kan videresende og besvare en multimediemeddelelse. Du kan oprette -meddelelser fra hver enkelt -konto. Oprettelse og afsendelse af Vælg Opret ny meddelelse > din -konto eller Ny, hvis du har åbnet en -konto. 28 Meddelelsesudveksling M600i

29 A B C Til: Emne: Send Rediger Mere E D A. Feltet Adresse. Angiv adressen i dette felt. B. Feltet Emne. Indtast emnet for meddelelsen i dette felt. C. Indtastningsfeltet (på fanen Detaljer). Skriv din meddelelse her. D. Fanen Adresse. Du kan indtaste adressen her sammen med andre oplysninger, f.eks. meddelelsens prioritet. E. Fanen Bilag. Vælg denne fane, hvis du ønsker at føje et bilag til meddelelsen. Tryk på Send, når meddelelsen er klar. Du kan enten sende meddelelsen med det samme eller gemme den i Udbakken. Modtagelse af -meddelelser skal hentes fra serveren på internettet eller på dit arbejde. Dette kan gøres enten manuelt ved hjælp af indstillingen Hent og send i menuen Mere eller automatisk ved at indstille din telefon til at kontrollere for nye -meddelelser på bestemte tidspunkter. Hvis du har en særlig IMAP-konto, har du mulighed for automatisk at modtage meddelelser fra din server. Tilgængeligheden af denne tjeneste afhænger af den enkelte tjenesteudbyder. Når du videresender en , kan du vælge, om du også vil videresende bilaget. Store bilag øger størrelsen af en og derfor også den tilslutningstid, der skal bruges til at sende den. Du kan vælge kun at modtage headeren på store meddelelser. Vælg Mere > Indstillinger > Vis MHTML for at få vist brødteksten i en MHTML-formateret meddelelse. Tilpas teksten til skærmens bredde ved at vælge Meddelelser > Indstillinger > Tilpas altid til skærm. Du vil kunne se de enkelte meddelelsers prioritet i de forskellige indbakker. Hvis du vil se et bilag, skal du bruge en fremviser til den pågældende filtype. Din telefon leveres med forudinstallerede fremvisere til filer, der er oprettet i Microsoft Word, Excel, PowerPoint og Adobe Acrobat. M600i Meddelelsesudveksling 29

30 Sletning af Du kan slette en meddelelse både lokalt og på -serveren. Når du sletter meddelelsen lokalt, slettes brødteksten og bilagene, men headeren bevares. Du kan hente meddelelsen igen på et senere tidspunkt ved hjælp af indstillingen Hent og send. Når du sletter meddelelsen på serveren, slettes den både på din telefon og på serveren. Mere om meddelelser Nedenfor er beskrevet nogle af de mest almindelige meddelelses- og funktioner. Søgning efter meddelelser Vælg Mere > Find meddelelse i hovedvisningen Meddelelser for at få adgang til at søge i emnelinjer, afsenderoplysninger og meddelelsens tekst. I en åben meddelelse anvendes funktionen Find til at søge i den pågældende meddelelse. Hentning og afsendelse Hent og send meddelelser for alle dine konti, herunder standardkontoen for Meddelelser og alle dine -konti, ved at vælge Mere > Hent og send i hovedvisningen Meddelelser. Hvis du vil hente og sende meddelelser for en bestemt konto, f.eks. en -konto, skal du først åbne kontoen og herefter vælge Mere > Hent og send. Lagring af kontaktoplysninger Når du modtager en meddelelse, kan du gemme kontaktoplysninger om afsenderen. Angivelse af mere end én modtager Når du opretter en meddelelse, har du mulighed for at sende den til flere adresser på en gang ved at indtaste et komma mellem hver adresse. Du kan også tilføje adresser og adresselister fra Kontakter. Fuld skærmvisning Du kan få vist og redigere dine - og MMS-meddelelser i fuld skærmvisning. Afbrydelse af internettilslutning Vælg tilslutningsikonet, f.eks, på statuslinjen. Vælg din forbindelse i Styring af forbindelser, og tryk herefter på Luk forbindelse. Konti til synkronisering af Med disse konti kan du oprette meddelelser på din telefon og sende dem via din computer. Der oprettes automatisk en konto til -synkronisering, når du konfigurerer -synkronisering på din 30 Meddelelsesudveksling M600i

31 computer. Når du har oprettet en meddelelse på din telefon, sendes den automatisk til din computer, næste gang du synkroniserer. Invitationer Hvis du modtager en invitation sammen med en -meddelelse, kan du godkende eller afvise invitationen ved hjælp af din telefon. Din kalender opdateres automatisk, hvis du godkender invitationen. Du kan også svare på invitationen og videresende den. Push- Du kan installere et program til push- på din telefon. Med push- sendes de -beskeder, du modtager i din normale indbakke, automatisk videre til din telefon. Du kan sende meddelelser fra din telefon, og du har adgang til funktionerne Kalender og Kontakter på samme måde, som hvis du brugte dit almindelige -program på din computer. Kontakt udbyderen af din tjeneste, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Kontakter Kontakter er din personlige telefonbog, hvor du kan gemme navne, telefonnumre, adresser, fotos og andre kontaktoplysninger. Du har også adgang til de oplysninger, der er gemt på dit SIM-kort. Du kan kopiere SIMkortoplysninger til og fra Kontakter. Du kan få vist hver post i Kontakter i fire faner: Fanen Links, som indeholder felter til navn, titel, foto, telefonnummer, personsøgernummer, og websider. Fanen Adresse, som indeholder felter til adresse, fødselsdag, by, postnummer, virksomhed og jobtitel. Fanen Noter, hvor du kan tilføje dine personlige noter for de enkelte kontakter. Fanen Lyd, hvor du kan konfigurere en personlig ringetone og stemmekommando, som du kan bruge til stemmeopkald. Du kan håndtere dine kontakter i tre visninger: Listevisning, som viser dig en alfabetiske liste over dine kontakter, når du åbner Kontakter. M600i Kontakter 31

32 Detaljevisning, som viser dig detaljer for en kontakt. Redigeringsvisning, hvor du kan tilføje eller ændre kontaktoplysninger. Brug af Kontakter Kontakt til andre Opkald fra Kontakter Rul til den ønskede kontakt, og tryk herefter på Jog Dial for at åbne posten. Rul til det ønskede telefonnummer, og tryk på Jog Dial for at ringe op til det pågældende nummer. Afsendelse af SMS eller MMS til en kontakt Hvis du ønsker at sende en SMS eller MMS til en kontakt, skal du trykke på ikonet ud for kontakternes telefonnummer. Oprettelse af visitkort Du kan oprette et elektronisk visitkort, som du kan sende til en anden enhed. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du starte med at oprette en ny kontakt og indtaste relevante oplysninger om dig selv. Vælg derefter Mere > Indstillinger > Brug som visitkort. Servicenumre Nogle operatører har gemt deres servicenumre på SIM-kortet. Vælg Mere > Vis mappe > SIM > Mere > Servicenumre for at finde frem til disse numre. Faste numre Denne tjeneste betyder, at du kun kan foretage opkald til de telefonnumre, der er gemt på dit SIM-kort. Vælg Mere > Vis mappe > SIM > Mere > Fast opkald > Faste numre for at aktivere tjenesten. Mine numre Vælg Mere > Vis mappe > SIM > Mere > Mine numre for at gemme dit eget telefonnummer eller for at få det vist igen, når du har gemt det. Oprettelse og redigering af kontakter Oprettelse af en ny kontakt Vælg Mere > Ny kontakt. Du kan også bruge kontaktdata fra de seneste taleopkald eller meddelelser, du har modtaget. Vælg Ja, når du bliver spurgt, om du vil lave en tilføjelse til Kontakter. Tip Hvis du gemmer numrene til dine kontakter i det internationale nummerformat, der begynder med +, kan du foretage opkald til kontakterne direkte fra Kontakter, når du er i udlandet. 32 Kontakter M600i

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Indhold. W950i Indhold 1 This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. Indhold Velkommen... 4 Lær din telefon at kende... 5 Telefon... 23 Meddelelsesudveksling... 28 Internet... 33 Walkman... 37 Kontakter... 42 RSS-tilførsler... 46 PlayNow... 48 Billedgalleri og Billedbehandlingsprogram...

Læs mere

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. Brugervejledning. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Brugervejledning Indhold Velkommen... 9 Lær din telefon at kende... 10 Pakke... 10 Oversigt... 11 Før du bruger din telefon... 12 Første gang du tænder telefonen... 13 Tænde og slukke telefonen...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Tillykke med købet af Sony Ericsson P1i. Få glæde af effektive e-mail-værktøjer, et kamera på 3,2 megapixel og lynhurtigt internet på farten. Ud over det forudinstallerede multimedieindhold har du endnu

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G700. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson G900. Find yderligere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Tilmeld dig nu for at få gratis online-lagerplads og specialtilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P910i. Brugerhåndbog P910i Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 1 Bemærk Start

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P900. Brugerhåndbog P900 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z Bemærk Start hvert

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370

Din brugermanual SONY ERICSSON P910I http://da.yourpdfguides.com/dref/819370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P910I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339

Din brugermanual SONY ERICSSON G900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369

Din brugermanual SONY ERICSSON P900 http://da.yourpdfguides.com/dref/819369 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P900 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software

iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software iphone Brugerhåndbog Til ios 4.2-software Beskeder 9 Sende og modtage sms'er ADVARSEL: Du kan finde vigtige oplysninger om, hvordan du kører sikkert, i Vejledning med vigtige produktoplysninger på support.apple.com/da_dk/manuals/

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog

This is the Internet version of the user s guide. Print only for private use. P800. Brugerhåndbog P800 Brugerhåndbog Bogstaver Små bogstaver skrives under pilen, og store bogstaver skrives på linje med pilen. a b c d e f g h i j k l m 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 Bemærk Start

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9354083 Issue 2 Installationsvejledning til PC Suite Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON P990

Din brugermanual SONY ERICSSON P990 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON P990 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1

Installationsvejledning. til PC Suite. DA 9356478 Issue 1 Installationsvejledning til PC Suite DA 9356478 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Nokia Internet Modem Brugervejledning

Nokia Internet Modem Brugervejledning Nokia Internet Modem Brugervejledning 9216562 1. udgave DA 1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Tryk og tal. 1. udgave

Tryk og tal. 1. udgave Tryk og tal 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W950I

Din brugermanual SONY ERICSSON W950I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere