Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2"

Transkript

1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 025. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 15. marts Budgetopfølgning pr. 28. februar Overførsel af driftsmidler fra 2010 til Overførsel af driftsmidler fra 2010 til Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til Indførelse af rammestyring i Afdelingen for Sygepleje og Omsorgsservice Kvalitetsfondsmidler Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Projekt Ulstruplund - Orienteringssag Sundhedsprofil Orientering Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Hobrovej, 7. februar Årsberetning Revas lovpligtigt tilsyn i.h.t. Servicelovens 151 på Vesthimmerlands Kommunes Bofællesskaber i Årsberetning Revas lovpligtigt tilsyn i.h.t. Servicelovens 151 på Vesthimmerlands Kommunes Plejecentre i Ældrerådets Årsberetning Personsag- Personsag - orientering 80 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 025. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 Sagsnr.: 11/111 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Beslutning i Sundhedsudvalget den a. Samarbejdsprojekt Plejecenter Ulstruplund b. Leverandør af mad til hjemmeboende i henhold til 83 4

5 026. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Sagsnr.: 11/9758 Fraværende: Bilag: 48502/11 Åben Budgetopfølgning pr. 28. februar Sundhedsudvalget 51935/11 Åben Nyt Noter Sundhedsudvalget pr. 28. februar 2011.XLS 48569/11 Åben Opus ledelsesinformation - forvaltningschef Sundhedsforvaltningen pr. 28. februar 2011.pdf 48949/11 Åben Månedlig budgetopfølgning for Sundhedsudvalget pr. 31. marts /11 Åben Notat vedrørende ombygning af Grønhøj 51938/11 Åben Notat vedrørende ombygning af Rosengården 51939/11 Åben Notat vedørende finansiering af løn til ny forstander /10Åben Anlægsprojektet Almene boliger til hjerneskadede Grønhøj /10Åben Etablering af boliger til senhjerneskadede i det tidligere plejehjem Grønhøj, Østrup /10Åben Anlægsprojektet Almene boliger til yngre /10Åben udviklingshæmmede Rosengaarden Ansøgning om etablering af boliger til unge udviklingshæmmede i det nuværende aktivitetstilbud Rosengården i Aalestrup 53192/11 Åben Orientering vedrørende driften af Akut- og rehabiliteringscenter Vesthimmerland Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende I henhold til Økonomiudvalgets beslutning, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger. Sundhedsforvaltningen har på baggrund af de nuværende kendte forbrugstal ultimo februar 2011 skønnet et forventet regnskabsresultat inden for de enkelte administrative områder, hvilket fremgår af vedlagte bilag. Generelt skal det bemærkes, at der så tidligt på året er stor usikkerhed forbundet med de forudsætninger, der lægges til grund for resultatet. 5

6 Resultatet af budgetopfølgningen viser et skønnet mindreforbrug på kr. for hele udvalgets område. Det skal bemærkes, at der på aktivitetsbaseret medfinansiering i forhold til samme periode sidste år ses en ikke ubetydelig stigning i udgiften at der stadig er store udfordringer på handicap- og psykiatriområdet, men at der arbejdes ihærdigt på at hjemtage beboere samt etablere egne tilbud med henblik på at opnå billigere tilbud. Dette Flow-Projekt har indtil nu resulteret i en besparelse på 3,5 mio. kr. i forhold til at der i den kommunale hjemme- og sygepleje er ved at være overensstemmelse mellem forbrug og budget, men at der stadig er en udfordring i forhold til antallet af visiterede timer ctr. de budgetterede timer at der på pleje- og dagcentre i lighed med 2010 ses en tilbageholdenhed i forbruget i forhold til det afsatte budget Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender den udarbejdede budgetopfølgning og indstiller den til godkendelse i Økonomiudvalget Beslutning i Sundhedsudvalget den På mødet blev udleveret bilag vedrørende byggeprojekterne Grønhøj og Rosengården samt notat vedrørende finansiering af løn til ny forstander på handicapområdet. Endelig udleveres erstatningsbilag bilag vedrørende notater til budgetopfølgningen pr.28. februar Derudover blev udleveret første oplæg til orientering vedrørende driften af Akut & Rehabiliteringscenter. Indstillingen godkendt. 6

7 027. Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9675 Fraværende: Bilag: 48262/11Åben Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutioner fra 2010 til 2011 (Projekter) Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Sundhedsforvaltningen har modtaget diverse eksterne projektmidler, som er omfattet af budgetdelegeringen med mulighed for at overføre ikke forbrugte driftsmidler fra ét budgetår til et andet. Jævnfør gældende tidsplan skal ønsker om overførsler af uforbrugte driftsmidler for regnskab 2010 behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts. På baggrund af regnskabet for 2010 anmoder Sundhedsforvaltningen om en samlet overførsel på kr. vedrørende projekter samt kr. vedrørende frivillighedsrådet. Lovgrundlag Vesthimmerland Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte driftsmidler i 2010 vil i regnskabet for 2010 fremstå som en mindreudgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges driftsbudgetterne i 2011 med det samme beløb og dette finansieres i 2011 ved træk på kassebeholdningen. Administrationen indstiller - at der på baggrund af de eksisterende regler for overførselsadgang bevilges overførsel af kr. og - at overførslerne finansieres ved et træk på kassen. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 7

8 8 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011

9 028. Overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9724 Fraværende: Bilag: 48336/11Åben Ansøgning om overførsel af driftsmidler til institutionerne Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende I henhold til aftale om indførelse af rammestyring på plejecentrene incl. dagcentre under Sundhedsudvalget af 20.december 2009 punkt 6, har plejecentrene mulighed for at låne af næste års budget samt overføre uforbrugte budgetterede udgifter til næste år. Grænsen er på +/- 5% af godkendt budget. Da der ikke er givet ekstraordinære tillægsbevillinger er overførsler beregnet på baggrund af det korrigerede budget. Jævnfør gældende tidsplan skal ønsker om overførsler af uforbrugte driftsmidler for regnskab 2010 behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i marts. På baggrund af regnskabet for 2010 anmoder Sundhedsforvaltningen om en samlet overførsel på 6,415 mio. kr. vedrørende plejecentre incl. dagcentre. Lovgrundlag Vesthimmerland Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De ikke anvendte driftsmidler i 2010 vil i regnskabet for 2010 fremstå som en mindreudgift (der medfører en højere kassebeholdning). Ved genbevilling øges driftsbudgetterne i 2011 med det samme beløb, og dette finansieres i 2011 ved træk på kassebeholdningen. Administrationen indstiller - at der på baggrund af de eksisterende regler for overførselsadgang bevilges overførsel af 6,415 mio. kr. og - at overførslerne finansieres ved et træk på kassen. Beslutning i Sundhedsudvalget den

10 Indstillingen godkendt. 10

11 029. Overførsel af anlægsmidler fra 2010 til 2011 Sagsnr.: 11/9697 Fraværende: Bilag: 48193/11Åben Ansøgning om overførsel af anlægsmidler fra 2010 til 2011 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Der er mulighed for at overføre ikke forbrugte anlægsmidler fra ét budgetår til et andet. Jævnfør gældende tidsplan skal ønsker om overførsler af uforbrugte anlægsmidler for regnskab 2010 behandles i fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i marts. På baggrund af regnskabet for 2010 anmoder Sundhedsforvaltningen om en samlet overførsel på kr. vedrørende anlæg, jf. vedlagte bilag. Lovgrundlag Vesthimmerland Kommunes Regulativ for Økonomistyring afsnit 4.7. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi De anførte overførselsbeløb er i overensstemmelse med de tidligere givne anlægsbevillinger (rådighedsbeløb). Administrationen indstiller - at anmodningen om overførsler af anlægsmidler på kr. godkendes og, - at de overførte rådighedsbeløb frigives for de ansøgte anlæg. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 11

12 12 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011

13 030. Indførelse af rammestyring i Afdelingen for Sygepleje og Omsorgsservice Sagsnr.: 10/30200 Fraværende: Bilag: 48087/11Åben Aftalebeskrivelse for indførelse af rammestyring i Afdelingen for Sygepleje og Omsorgsservice Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har besluttet indføre Dialogbaseret Aftalestyring (DBA) som styringsmodel fra 2010 med fortløbende implementering. Baggrund: Sundhedsforvaltningen har valgt en trinvis tilgang til DBA med indførelse af Rammestyringsaftaler, hvor fokus lægges på økonomisk styring. Fra januar 2012 implementeres den dialogbaserede aftalestyring (DBA) fuldt ud på Sygepleje og Omsorgsservice.. Altså først fokus på inputsiden dernæst output siden med fokus på leverancer, mål og effekt. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsforvaltningen og Økonomisk forvaltning har haft til opgave af få defineret en tildelingsmodel for hjemmeplejeområdet, hvor der tages afsæt i KL s definition af BTP = Brugertidsprocent. Formålet er: At give flere frihedsgrader i den økonomi som er til rådighed med henblik på en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne Større grad af budgetoverholdelse At frigøre de kreative potentialer blandt medarbejdere og gruppeledere med henblik på at skabe større arbejdsglæde At frigøre de kreative initiativer til medarbejdere og gruppeledere med henblik på at skabe større arbejdsglæde. Lovgrundlag Lov om social service Styrelsesloven Sagen afgøres i Økonomiudvalget. 13

14 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller indførelse af Rammestyring for Sygepleje og Omsorgsservice med virkning fra 1. februar at Sundhedsudvalget godkender den udarbejdede ressourcetildelingsmodel BTP Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sagen er færdigbehandlet i Sundhedsudvalget. 14

15 031. Kvalitetsfondsmidler 2011 Sagsnr.: 11/3751 Fraværende: Bilag: 49080/11 Åben El - Bøgely Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Byrådet i Vesthimmerlands Kommune besluttede jf. Budgetaftalen for 2011 at afsætte 27,2 mio.kr. til anlægsprojekter indenfor Kvalitetsfondsområdet. De 22,2 mio.kr. er budgetmæssigt finansieret, hvori mod de sidste 5 mio.kr. findes ved, at ansøgere til midlerne anviser en rammebesparelse på tilsvarende beløb for at få andel af denne midlerne. Kvalitetsfondsmidlerne vil primært være målrettet : Aktiviteter primært i landsbyer, der evt. berøres ved ændringer i skolestrukturen Renovering af haller Folkeskoleområdet Daginstitutionsområdet Ældreområdet Økonomiudvalget behandler og fordeler midler på møde senest i februar 2011 på baggrund af indstillinger fra fagudvalgene. Sundhedsforvaltningen foreslår følgende projekter finansieret ved midler fra Kvalitetsfonden 2011: Det psykiatriske værested på Granlyvej i Løgstør værestedet huser 25 daglige brugere af tilbuddet: Under huset er uudnyttet kælderareal, som ønskes inddraget til aktivitets og hobbytilbud for værestedets brugere. der behøves en mindre ombygning, større vinduer, brandsikring og varmetilførelse samt vægt, gulv og loftsarbejder. Udgiften skønnes til : kr. 2. Etablering af fabriks/produktionslokaler til særlige arbejdspladser hjemtagelse af borgere til kommunale botilbud kræver yderligere arbejdspladser end nuværende rammer tillader afdelingen lejer sig ind i lokaler men der er behov for indkøb af

16 produktionsmidler, pakkeborde, lager, diverse håndværktøj lejede lokaler forventes at skulle sættes i stand, udstyres med varme, udsugning oa Udgiften skønnes til: 2-3 mio.kr. 3. IT registrerings system til Sygepleje og Omsorgsservice Hjemmeplejen bruger PDA styret registrering af blandt andet arbejdstiden. PDA er dog fortrinsvis beregnet for indsigt i borgerens personlige sundhedsdata, journalskrivning, kørelister mv. Registreringssystemet på PDA opleves af hjemmeplejens ansatte som værende tung og tidskrævende. Afdelingen anbefaler anskaffelse af alternativt registreringssystem uafhængig af PDA. Udgiften skønnes til : kr. 4. Elevator til Plejecenter Ulstruplund Ulstruplund har i dag to elevatorer. En af disse skal udskiftes Udgiften skønnes til kr. Lovgrundlag Styrelsesvedtægten. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget prioriterer forslagene og anbefaler disse til videre politisk behandling Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget anbefaler nedenstående prioritering til Byrådets behandling Prioritering: Nr. 1 IT registreringssystem i ældreplejen Nr. 2 Elevator på plejecenter Ulstruplund Nr. 3 Etablering af arbejdspladser til de nye borgere i handicap og psykiatri Nr. 4 Grandlyvej, etablering af faciliteter i kælderregion Supplerende sagsfremstilling 16

17 Ift. ovennævnte anbefalinger fra Sundhedsudvalget kan oplyses, at Vesthimmerlands Kommunes Revision har udtalt, at udelukkende Nr. 2. elevator på plejecenter Ulstruplund er omfattet af bestemmelserne for Kvalitetsfondsmidlernes anvendelse. Sundhedsforvaltningen anbefaler at Sundhedsudvalget i stedet fremsender ansøgning om midler til: Nr. 5 Indkøb af nye PDA `er til Sygeplejen og Omsorgsservice, således at disse udskiftes af en omgang ifm. indførelse af nyt Omsorgssystem ( Rambøll) i dette år. Udgift anslået til kr. Nr. 6 Istandsættelse af EL systemet på Plejecenter Bøgely. Sikkerhedsbelysningen / strømforsyningen samt de belyste flugtskilte er stået af. Der er behov for en omfattende opgradering. Udgift anslået til ca kr. Ovennævnte projekter er begge omfattet af Kvalitetsfondsmidlernes anvendelsesområde. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget fremsender ansøgning om Kvalitetsfondsmidler til projekt Nr. 2, Nr. 5 og Nr. 6 i alt kr. Beslutning i Sundhedsudvalget den Der er rettet i den supplerende sagsfremstilling. Der står i administrationens indstilling, at man fremsender projekt 4, dette rettes til projekt 2. Sagens afgørelse ses af punkt

18 032. Anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet Sagsnr.: 11/4433 Fraværende: Bilag: 23225/11Åben Oversigt anlæg kvalitetsfondsområdet 23326/11Åben Børne- og Skoleudvalget 23321/11Åben Sundhedsudvalget 23319/11Åben Kultur- og Fritidsudvalget.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Find Korsbæk I budget 2011 er der afsat kr. til anlæg på kvalitetsfondsområdet. Der er i budgettet anvist finansiering for de kr. som følger: kvalitetsfondstilskud på kr. låneoptagelse på kr. skattefinansieret kr. De resterende kr. i anlæg på kvalitetsfondsområdet vil blive frigivet i takt med, at de enkelte fagudvalg selv anviser medfinansieringen på 50 % i form af besparelser indenfor eget område. Det betyder, at de kr. bliver finansieret således: kvalitetsfondstilskud på kr. besparelser indenfor fagudvalgenes områder kr. I budgetforliget er aftalt, at Økonomiudvalget på møde i februar 2011 får en oversigt over ønsker til anlæg indenfor kvalitetsfondsområdet med henblik på en samlet prioritering. Der er indkommet ønsker fra Kultur- og fritidsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Sundhedsudvalget. Herudover har chefgruppen et ønske. Ønsker til puljen på de kr.: Kultur- og fritidsudvalget Børne- og skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppen I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr kr kr kr kr. Ønsker til puljen på de kr.: 18

19 Børne- og skoleudvalget I ALT Ønskerne er nærmere specificeret i vedlagte oversigt kr kr. Lovgrundlag Økonomiaftalen for 2011 mellem Regeringen og KL samt budgetforlig Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbene er indarbejdet i budget Administrationen indstiller - at anlægsønskerne indenfor kvalitetsfondsområdet prioriteres. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget indstiller, at de finansierede kvalitetsfondsmidler udgørende kr. fordeles på følgende vis: Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Sundhedsudvalget Chefgruppens pulje til AT-påbud kr kr kr kr. Chefgruppens pulje placeres på den ekstraordinære vedligeholdelsespulje, der herefter sikrer, at midlerne bruges indenfor det berettigede område. Fagudvalgene foretager herefter en fornyet prioritering af kvalitetsfondsmidlerne indenfor den udmeldte ramme, der efterfølgende skal godkendes i byrådet. Det skal sikres, at alle projekter er omfattet pågældende lovgivning. Derudover indstilles det, at Børne- og Skoleudvalget får rådighed over kr., hvoraf udvalget selv finansierer halvdelen. De resterende kr. af kvalitetsfondsmidlerne henstår indtil videre som reserve med bemærkning om, at evt. ønsker til brug af disse skal ske med egenfinansiering af halvdelen. Ninni Lodahl Gjessing var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling 19

20 Der henvises til punkt 31. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget fremsender ny prioritering af kvalitetsfondsmidlerne 2011: Prioritering anslået beløb: 1. Elevator Plejecenter Ulstruplund kr. 2. PDA Sygepleje og omsorgsservice kr. (udskiftning) 3. Opgradering og istandsættelse af el-systemet kr. på Plejecenter Bøgely 4. It-registreringssystem (erstatter nøgler) kr. Sygepleje og omsorgsservice 5. Stisystem Plejecenter Østermarken kr. 6. Separering af el i forbindelse med udlejning af kr. køkken på Plejecenter Bøgely 7. Ændring af opholdsrum påsolvang kr. 8. Indgangsparti på Plejecenter Solvang kr. 9. Udskiftning af HFI til HPFI anlæg kr. 10. I alt kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Anbefales godkendt. 20

21 033. Projekt Ulstruplund - Orienteringssag Sagsnr.: 11/8721 Fraværende: Bilag: 44482/11Åben Ansøgningen.pdf 43072/11Åben Projektbeskrivelse for Projekt Ulstruplund Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Sundhedscenteret har indsendt ansøgning til Forebyggelsesfondens Hovedformål 3, hvor fonden støtter utraditionelle initiativer, som har til formål at øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk aktivitet og som integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden. Det konkrete projekt er et samarbejde mellem Plejecenter Ulstruplund og Sundhedscenteret. Projektet skal bidrage til: 50% af de overvægtige/svært overvægtige får reduceret deres vægt med 10%, antallet af rygere reduceres med 20%, antallet af inaktive reduceres med 20%, sygefraværet reduceres til < 6%, øget trivsel på arbejdspladsen og i fritiden, øget tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø, øget arbejdsglæde samt en mindre stressende hverdag. Lovgrundlag Den Kommunale Styrelseslov Sundhedsloven Sagen afgøres i sundhedsudvalget Økonomi Ansøgningen til Forebyggelsesfonden er på ,00 kr. heraf er der en kommunal medfinansiering på kr., som dækker over forplejning ved opkvalificering af leder og personale (ansøgningens note 8) samt administration af projektet. Endvidere skal kommunen dække de 17,5% moms (ansøgningens note 11). Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Sundhedsudvalget den Orienteringen tages til efterretning. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011

23 034. Sundhedsprofil Orientering Sagsnr.: 09/33736 Fraværende: Bilag: 48630/11Åben Den samlede sundhedsprofil regionen 2010.pdf 48635/11Åben Vesthimmerlands kommunes Sundhedsprofil 2010.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Den nordjyske spørgeskemaundersøgelse Hvordan har du det?, der blev afviklet februar / marts 2010 er statistisk behandlet og der er udarbejdet: En kortfattet sundhedsprofil for Vesthimmerlands Kommune En omfattende rapport for Region Nordjylland, hvor Vesthimmerland Kommune også er behandlet. Sundhedsprofilen er den anden af sin art. Første sundhedsprofil i Region Nordjylland blev udarbejdet i De generelle konklusioner for Vesthimmerland Langt de fleste borgere i Vesthimmerland oplever, at de har et godt helbred. De stoler på deres medborgere, deltager i foreningslivet, er knyttet til lokalområdet og er generelt tilfredse med tilbud i lokalområdet. Flere steder er der sket en positiv udvikling siden Vesthimmerland står over for nogle udfordringer i lighed med de øvrige nordjyske kommuner, men der er også områder, hvor kommunen kan levere positive resultater til inspiration. 23 Overvægt Væksten i antallet af svært overvægtige synes stoppet i Vesthimmerland, og antallet overvægtige falder. Det sker fra et højt 2007 niveau, men er en enestående tendens i Region Nordjylland. Social ulighed Der er ikke udpræget social ulighed i forhold til at være ramt af sygdom. Det samme var tilfældet i Rygning Antallet af rygere er faldet, og for mænd over 65 år er det blandt de laveste i Region Nordjylland. Der er dog blandt kvinder generelt, og især de årige kvinder flere rygere end i regionen som helhed. Mænd mellem 25 og 64 år ligger også lidt over gennemsnittet. Helbred

24 Mænd over 65 år er mere fysisk inaktive og vurderer deres helbred lidt dårligere end resten af regionen. De ældste kvinder vurderer også deres helbred lidt dårligere. Social kapital Tilliden til sine medmennesker er generelt stor, men kvinderne og især de yngste kvinder har mindre tillid end mændene. Tilliden til de offentlige institutioner ligger lidt lavere end regionen som helhed. De fleste angiver, at de har nogen at tale med og kan få støtte, hvis de har problemer. Dog er det værd at være opmærksom på de ældste kvinders oplevelse af muligheden for at få hjælp i hverdagen. Kronikere Der er ikke flere langvarigt syge eller kronikere i Vesthimmerlands Kommune end i Regionen, men gruppen af kronikere kræver her som i Region Nordjylland en særlig indsats. Også i forhold til forebyggelse, idet de kronisk syge er overrepræsenterede i forhold til risikofaktorer som rygning, kost og motion. I den regionale undersøgelse er resultaterne for Vesthimmerlands Kommune stort set som regionsgennemsnittet. På nær for følgende punkter, hvor der er signifikant forskel: Tilliden til de sociale myndigheder er lavere (50 % har meget eller ganske stor tillid regionsgennemsnittet er 53,7 %). Andelen der helt sikkert regner med at kunne få hjælp ved sygdom (Vesthimmerland 75,6 %, Regionen 79 %) Andelen der er tilfreds med mulighederne for at benytte naturområder, parker og lignende (Vesthimmerland 84,5 %, Regionen 87 %) Andelen der er tilfreds med mulighederne for at benytte idrætsanlæg (Vesthimmerland 75,6 %, Regionen 78,7 %) Andelen der oplever, at der er meget hærværk i lokalområdet (Vesthimmerland 14,4 %, Regionen 9,5 %) Den regionale Ungeprofil Der på regionalt niveau lavet en sundhedsprofil for unge årige. Dette er gjort, fordi der ikke er unge nok i hver kommune, der har svaret, så der kan lavet en kommunal ungeprofil. Den regionale ungeprofil viser overordnet, at størstedelen af de nordjyske unge har det godt. Den viser dog også at: En større andel af de unge kvinder føler sig nervøse, stressede og ofte føler sig uønsket alene, end de unge mænd En større andel af de unge kvinder lider af hovedpine, ryg og 24

25 lændesmerter Omtrent hver tredje ung i dag er overvægtig og hver tiende svær overvægtig Sundhedsprofilen for Region Nordjylland samt sundhedsprofil for Vesthimmerlands Kommune som tidligere er udleveret bedes medbragt. Lovgrundlag Sundhedsloven. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen konsekvenser. Administrationen indstiller - at Rapporterne tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Orienteringen tages til efterretning. 25

26 035. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Hobrovej, 7. februar 2010 Sagsnr.: 11/6228 Fraværende: Bilag: 43803/11Åben Bofællesskabet Hobrovej, Vesthimmerlands Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på, Bofællesskabet Hobrovej med følgende hovedkonklusioner: Det er vores vurdering, at beboerne tilhører målgruppen. Det gøre vi på baggrund af samvær og samtale med dem, medarbejderen og gennemgang af den skriftlige dokumentation Det er vores vurdering, at de fysiske rammer er velegnede til formålet Beboerne giver indtryk af og udtryk for tryghed og trivsel. Der er respektfuld og anerkendende kontakt beboerne og medarbejderne imellem, hvilket er i overensstemmelse med stedets værdier Sammenfattende er det vores vurdering, at der er overensstemmelse mellem målgruppens behov og medarbejdernes forudsætninger. Det er vores vurdering, at tilgangen er individualiseret, respektfuld og anerkendelse Det er vores vurdering, at medarbejderen fremstår med stort engagement, og at de faglige kvalifikationer modsvarer beboernes behov. Ved gennemgang af arbejdstidsplanen kan vi konstatere, at fremmødet er i overensstemmelse med det planlagte Det er vores vurdering, at dokumentationen er retningsgivende for indsatsen Medarbejderne er bekendt med regelsæt vedrørende indberetning af magtanvendelse. Vi få oplyst, at der aldrig forekommer behov for at bruge magt Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. 26

27 Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Handicaprådet samt Brugerog pårørenderådet og - at Tilsynsrapporten godkendes Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 27

28 036. Årsberetning Revas lovpligtigt tilsyn i.h.t. Servicelovens 151 på Vesthimmerlands Kommunes Bofællesskaber i 2010 Sagsnr.: 11/8893 Fraværende: Bilag: 43960/11Åben Årsrapport Vesthimmerland Kommune Handicap/psykiatriområdet - bofællesskaberne.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsudvalg har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. 151 i Serviceloven udføres ved antagelse af konsulentfirmaet Revas ApS. Konsulentfirmaet Revas ApS har i 2010 gennemført et anmeldt og et uanmeldt besøg på alle kommunale Bofællesskaber i Vesthimmerlands Kommune. Tilsynsrapporterne er løbende forelagt Sundhedsudvalget, Handicaprådet, samt de bofællesskaber. Der er ikke fremkommet kommentarer til nogen af tilsynene. Årsrapporten fremsendes til Sundhedsudvalgets behandling. Årsrapporten vil herefter blive fremlagt for Handicapådet til høring. Lovgrundlag Lov om Social service 151. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at årsberetningen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 28

29 29 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011

30 037. Årsberetning Revas lovpligtigt tilsyn i.h.t. Servicelovens 151 på Vesthimmerlands Kommunes Plejecentre i 2010 Sagsnr.: 11/6132 Fraværende: Bilag: 35957/11 Åben Årsrapport 2010 Revas - kommunalt tilsyn plejecentre.pdf /10Åben Tilsynsrapport - Plejecenter Solvang , anmeldt tilsyn.pdf 43365/11 Åben Høringssvar vedrørende anmeldt tilsyn plejecenter Solvang /10Åben Tilsynsrapport - Solvang plejecenter Solvang, Vesthimmerlands Kommune, uanmeldt tilsyn.pdf 48089/11 Åben Høringssvar bruger- og pårørenderådet plejecenter Solvang - uanmeldt tilsyn doc Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen Vesthimmerlands Kommunes Sundhedsudvalg har besluttet, at de lovpligtige tilsyn iht. 151 i Serviceloven udføres ved antagelse af konsulentfirmaet Revas ApS. Konsulentfirmaet Revas ApS har i 2010 gennemført et anmeldt og et uanmeldt besøg på alle kommunale plejecentre og Røde Kors Hjemmet i Vesthimmerlands Kommune. Tilsynsrapporterne er løbende forelagt Sundhedsudvalget, Ældrerådet, samt de respektive Bruger- og pårørenderåd. Der er fremkommet kommentarer fra Bruger- og pårørenderådet ved Plejecenter Solvang henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsyn, disse er vedlagt som bilag. Årsrapporten fremsendes til Sundhedsudvalgets behandling Årsrapporten vil herefter blive fremlagt for Ældrerådet til høring. Lovgrundlag Lov om Social service 151. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 30

31 Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at årsberetningen tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Forvaltningen vil tage kontakt til Bruger- og pårørenderådet ved plejecenter Solvang i forhold til deres indkomne høringssvar. 31

32 038. Ældrerådets Årsberetning 2010 Sagsnr.: 11/4699 Fraværende: Bilag: 23229/11Åben Forslag til årsberetning Ældrerådet Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Ældrerådets formand har udarbejdet forslag til Ældrerådets Årsberetning Forslaget præsenteres for Ældrerådet med henblik på godkendelse. Forslaget fremsendes til godkendelse i Sundhedsudvalget og Byrådet. Sagen afgøres i Byrådet. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet godkender formandens forslag til årsberetning med følgende tilføjelse: Ved udskrivning af ældre fra sygehusene til eget hjem viser erfaringen, at der er en ikke uvæsentlig risiko for, at der sker svigt i kommunikationen mellem sygehusene og hjemmeplejen. Et resultat heraf kunne f.eks. let være, at der ikke er personale tilstede til modtagelse i vedkommendes hjem. En mulighed for at modvirke disse situationer er, at hjemmeplejen har en visitation på de relevante hospitaler, således at visitationen sker allerede før selve udskrivningen. Ideen har en del fordele, men er også meget omkostningstungt, med mange personaler og meget transport. I slutningen af 2010, har teknikken overhalet intentionerne. Der er indledt et forsøgsprojekt med videokonferenceløsning i stedet for, at have lokale visitatorer på de enkelte hospitaler. Når forsøget evalueres og kendes positiv, kan ideen let tænkes ind i den bilaterale overenskomsten imellem Region Nordjylland og Vesthimmerlands kommune. Egon Andersen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Henning Olsen forlod mødet kl og deltog kun i behandlingen af en del af punktet. 32

33 Beslutning i Sundhedsudvalget den Taget til efterretning. 33

34 039. Personsag- Personsag - orientering Sagsnr.: 11/9556 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 34

35 35 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 093. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2012 235 094.

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars

Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Åbent møde for Handicapråds møde den 17. marts 2011 kl. 08:30 i Lokale 60b, Jobcenteret, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 001. Orienteringspunkt 3 002. Meddelelser - Handicaprådets møde den

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup

Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale Søen, Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Åbent møde for Handicapråds møde den 16. november 2010 kl. 10:00 i mødelokale "Søen", Aalestrup, Aagade 25, Aalestrup Indholdsfortegnelse 034. Orienteringspunkt 79 035. Meddelelser - Handicaprådets møde

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 111. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. november 2010 259

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. maj 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 030. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 19. maj 2011 59 031. Orientering

Læs mere

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Referat for Ældrerådets møde den 22. april 2010 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 023. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 22. april 2010 43 024. Orientering

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter

Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Åbent møde for Ældrerådets møde den 02. december 2010 kl. 09:30 i Plejecenter Bøgely, Løgstør, Dagcenter Indholdsfortegnelse 063. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 2. december 2010 123

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 090. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 220 091. Korttidspladser

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2010 54 022. Tema

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 054. Ændring af sagsbehandlingstider ved ansøgning om hjælpemidler 125 055.

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 06. april 2011 kl. 13:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 06. april 2011 kl. 13:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 06. april 2011 kl. 13:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 030. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 59 031. Orientering - Fremtidens

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen i Farsø, i kantinen Indholdsfortegnelse 100. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 26. august 2009 286

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2010 105 044. Vederlagsfri

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 10. december 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse 035. Meddelelser til Handicaprådets møde den 10. december 2008 79 036. Børnehaven Sneglehuset

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 09. oktober 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 055. Orientering fra Ældrerådets formand 89 056. Orientering fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2011 200

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR 2006 KL. 16.00 MØDELOKALE 612, FARSØ RÅDHUS Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 23. september 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 108. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 23. september

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere