BILAG. Analyse af klagemønstret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. Analyse af klagemønstret"

Transkript

1 BILAG Analyse af klagemønstret i sklagesager 2012

2 Bilag 1 Oversigt over alle de undersøgte klager, sorteret efter den afsagte kendelse og inddelt efter parametre Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning Medhold (alle påstande tages til følge, kontrakt annulleres) 16. oktober 2009 Konkurrencesty-relsen Region Sjælland og Region Hovedstaden Ulovlige forlængelser af rammeaftaler Engangsbeklædning (rammeaftale) Ja (50.000) Medhold + annulation af kontrakt 14. oktober 2009 Frederik Pedersen Alu- Glas A/S Viborg Kommune Beskrevet specifikke mærkater i smaterialet, anvendt hvor det reelt kun var muligt at evaluere pba. købssummen Fagentrepriser Ja (60.000) Medhold + annulation af kontrakter 8. december 2009 Ricoh Danmark A/S SKI A/S Anvendt forkerte kriterier til at identificere Printere, kopimaskiner mm (rammeaftale) Ja (50.000) Medhold + annullation af kontrakt 19. oktober 2009 DSV Transport A/S I/S Vestforbrænding Ukorrekt afvisning af tilbudsgiver Laveste pris Ydelser ved genbrugsstation Ja (50.000) Medhold. 17. februar 2009 CLS Communication til A/S følge Miljøstyrelsen Skriftlig besvarelse af spørgsmål uden at orientere øvrige tilbudsgivere samt forhandling Oversættelsesopgaver Ja (25.000) Ikke ansøgt herom Medhold. 12. marts 2009 Lyreco Danmark A/S Varde Kommune til om følge rammeaftaler Forkert anvendelse af tildelingskriterier, underkriterier og mindstekrav Kontorartikler og skoleartikler Ja (20.000) Behandling af erstatningskrav udsættes Side 1 af 31

3 Medhold. 25. august 2010 Tegnestuen T plus ApS Københavns Kommune, Lov om håndhævelse af sreglerne Medhold 4. februar 2010 Brøste A/S Aabenraa Kommune Tilbudsloven og EU's sdirektiv Medhold 12. april 2010 KMD A/S Odense Kommune KLFU tog stilling til et fortolkningsspørgsmål vedr. håndhævelsenslovens klagefrist. Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Forkert anvendelse af kriterier til at identificere, en række overtrædelser Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Fremgår ikke Levering af vejsalt Løn- og vagtplansystem Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning Ja (8.500) Ja (10.000) Medhold 27. april 2010 Damn Cellular A/S Økonomistyrelsen Konkurrencepr æget dialog Anvendt konkurrencepræget dialog selvom der skulle have været anvendt off. eller begrænset Radiobaseret telekommunikationsnet Ja (75.000) Medhold 7. juni 2010 PlayTech Limited Danske Spil A/S Undlod at udbyde Undlod at udbyde selvom der var tvivl selvom der var om hvorvidt tvivl om hvorvidt opgaven skulle udbydes af det opgaven skulle endnu ikke stiftede udbydes af det datterselskab og at endnu ikke stiftede der dermed var spligt. datterselskab og at der dermed var spligt Fremgår ikke Udvikling af en online spilleplatform Ja (60.000) Ja Medhold 8. juni 2010 O K Enterprise A/S Tønder Forsyning A/S Tilbudsloven licitation Anså klagerens bud for at være ukonditionsmæssigt, hvilket det ikke var. Uklare sbetingelser. Fornyelse af vandledning Ja (20.000) Side 2 af 31

4 Medhold 21. juni 2010 Bjerge Vognmandsforretning ApS Kalundborg Kommune Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning og tildelt ordren til anden part som ikke overholdt mindstekrav Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Fremgår ikke Vintertjeneste med snerydning Sagsomkostninger Erstatning Ja (25.000) Opsættende virkning Medhold 7. juli 2010 Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilbudsloven Indbudt licitation Sideordnet : tilbudsvurderin-gen, dog ændret ved en ØL-dom Laveste pris Opførelse af nyt gymnasium kr. Ja Forbehold for senere erstatning Medhold 13. juli 2010 Abena A/S og VTK A/S Københavns Universitet Mini på grundlag en rammeaftale En række overtrædelser ved gennemførelsen af minidet T Indkøb af rengøringsartikler, engangsservice mv kr. Ja Forbehold for senere erstatning Medhold 20. juli 2010 Otto P. Nedergaard A/S Boliforeningen Bispegaarden Tilbudsloven licitation Tilbud med forbehold taget i betragtning. Erstatning til dækning af positiv opfyldelsesinteresse Laveste pris Fundamentsf orstrækning,facadeistandsættelse mv. 1 mio. kr., positiv opfyldelsesinteresse Medhold 9. september 2010 Invacare A/S Aabenraa Kommune Udbudsbetingelserne krævede indlevering af vareprøver. Vareprøverne skal da opfylde mindstekravene i smaterialet. T Køb af genbrugshjælpemidler kr. Medhold 29. september 2010 BKI foods A/S Forsvarets Bygningsog Etablissements- tjeneste Medhold 1. november 2010 P-Nordic ApS Aalborg Kommune Konkurrencepr æget dialog Uretmæssig afvisning af konditions-mæssigt tilbud Anvendt konkurrencepræ-get dialog selvom betingelserne ikke var opfyldt T Køb af varme drikke kr. Ja ITopgradering af parkeringsautomater Side 3 af 31

5 Medhold 7. januar 2011 Scan-Plast Produktion A/S Silkeborg Kommune Tilbudsloven Ej t opgaven Den pgl. opgave var en bygge- og anlægsopgave, der skulle have været t efter tilbudsloven Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Indkøb af en præfabrikeret toiletbygning Sags- Erstatning omkostninger kr. Ja forbehold om erstatning Opsættende virkning Medhold 21. januar 2011 Jytas A/S Universitets- og Byggestyrelsen Tilbudsloven licitation uden prækvalifikation Annullationen, fordi ordregiver tog et ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning. Laveste pris Leje af midlertidige pavilloner kr. Ja forbehold om erstatning Medhold 16. februar 2011 Dansk Glas A/S Christians Sogns Meninghedsråd Tilbudsloven Først underhåndsbud, derefter begrænset licitation Ordregivers begrundelse for annullation var usaglig. KLFU tilsidesatte ordregivernes annullation. Dette sker sjældent Laveste pris Etablering af nye forsatsvinduer kr. Ja forbehold om erstatning Medhold 14. marts 2011 Virklund Sport A/S Vejle Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Tilsidesættelse af hvor der ikke er sket tilstrækkelig konkurrenceudsættelse. Skræddersyet T Udskiftning af sportsgulve kr. Medhold 26. april 2011 Comvare ApS Odense Kommune m.fl. Indgik aftale uden at afholde Fremgår ikke Systemløsninger/kataloghåndteringssystem (rammeaftale) Ja ( ) Medhold 4. maj 2011 makenet A/S Boligforeningen AAB afd. 21 Tilbudsloven Angav både og laveste pris som tildelingskriterium Se Udbudsfejl Installation af sikringsprojekt Medhold 6. maj 2011 FællesBo Herning Kommune Afviste at oplyse konkurrents tilbudspris Laveste pris Administration af ældreboli-ger Side 4 af 31

6 Medhold 25. maj 2011 Kjæhr og Trillingsgaard A/S Kerteminde Forsyning Renovation A/S Tilbudsloven Forhandlet med Laveste pris ukonditionsmæs-sig tilbudsgiver, ikke taget klager i betragtning, selvom han var lavestbydende Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Ombygning af genbrugsplads Sagsomkostninger Ja (75.000) Erstatning Ikke behandler Opsættende virkning Medhold 14. juli 2011 Tensid Danmark ApS Aarhus Kommune Klagefristen på 30 dage overskredet, men ok da ordregiver ikke havde oplyst, hvem der var blevet prækvalificeret Fjernelse af grafitti Medhold og erstatning af negativ kontraktsintere sse 19. august 2011 Vmaaling- Fyn Assens Kommune m.fl. Tilbudsloven Annoncering Afvisning af tilbud var sket med urette, Tilbuddet var konditionsmæssigt Køb af kontrol af vandføringsevne 5000 kr. Delvis medhold 4. juni 2009 Eurest A/S Copenhagen (4 ud af 5 påstande tages til følge) Business School Ufuldkomne oplysninger i sbetingelserne, for sen udlevering af inventar, fastsat sbetingelserne så det i realiteten kun var én tilbudsgiver der kunne byde Kantinedrift (Bilag B- ydelse) Ja (80.000) Ikke behandlet medhold 5. august 2009 Paul Hartmann A/S Region Hovedstaden om rammeaftaler Afvist tilbud på trods af kravene ikke var minimumskrav Rammeaftaler om vareindkøb Ja (25.000) medhold 26. maj 2009 Oberthur Technologies Denmark A/S Region Nordjylland om rammeaftale Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning, usaglig prissætning Print- kopi og trykopgaver Ja (30.000) Ikke ansøgt herom Side 5 af 31

7 medhold (1 ud af 2 påstande tages til følge) 15. september 2009 Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Nygårdsparken Tilbudsloven (udbød det slet ikke) Manglende annoncering Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Drift og administration af boliger Sagsomkostninger Ja (15.000) Erstatning Opsættende virkning medhold (1 ud af 2 påstande tages til følge) 3. december 2009 Murerfirmaet Bent Klausen Aps Norddjurs Kommune Indklagede anførte fejlagtigt, at tilbuddet ikke var vedlagt en garantierklæring Laveste pris Opførelse af plejeboliger Ja (8.000) medhold (1 ud af 5 påstande tages til følge men det består) 13. maj 2009 Billetlugen A/S Det Kongelige Teater Forkert pointtildeling Billetteringss ystem Ikke ansøgt herom medhold (1 ud af 8 påstande tages til følge) 17. juni 2009 Anlægsgartner Gottlieb A/S Psykiatrisk Center Sct. Hans Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Gartnerisk vedligeholdelse og nyanlæg Ja (10.000) Ikke ansøgt herom medhold (10 ud af 13 påstande tages til følge) 6. august 2009 Conva Tec Ltd. Region Hovedstaden om rammeaftaler Anvendt kriterium der var uegnet som mindstekrav, manglende anerkendelse af fremsendte oplysninger mv Rammeaftaler om vareindkøb Ja ( ) medhold (15 ud af 16 påstande tages ikke til følge) 1. oktober 2009 Cimber A/S Forsvarskommandoen Anvendt udvælgelseskriterium uegnet til at identificere Lufttransportkapacitet Ja (40.000) Side 6 af 31

8 medhold (17 ud af 18 påstande tages til følge) 14. juli 2009 Updata Danmark A/S Lyngby-Taarbæk Kommune Ændrede sbetingel-ser, indlede forhandling, foretaget en forkert vægtning af underkriterier mv Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Telefon- og datainfrastruktur Sagsomkostninger Ja (60.000) Erstatning Opsættende virkning medhold (2 ud af 5 påstande tages til følge, kontrakt annulleres) 5. oktober 2009 Akso Nobels Industrial Chemicals B. V. Tønder Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Ikke gennemført efter reglerne i UDB Vejsalt ) medhold (2 ud af 5 påstande tages til følge, kontrakt annulleres) 11. december 2009 Tabulex Aps Tønder Kommune Manglende srunde! Manglende annoncering Partnerskabs aftale om itløsninger Ja (50.000) medhold (3 af 7 påstande tages til følge) 13. august 2009 SundVikar A/S Hillerød Kommune Tilbudsloven (bilag B- Bilag B-ydelse Forkert ydelse) sammentælling af point, anvendt forkert model til beregning af priser Rammeaftale om plejevikarydelser) medhold (4 af 5 påstande tages til følge), kontrakt annulleres 6. november 2009 Hettich Labinstrument ApS Region Sjælland Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning, vægtet underkriterier forkert mv Blodprøvningstagningsredskaber (rammeaftale) Ja (45.000) medhold (5 af 16 påstande tages til følge) 26. august 2009 Barslund A/S Københavns Kommune Forkerte prissætninger i smaterialer, forkert anvendelse af pointmodel og overlappenge delkriterier Ombygning af kryds Ja (75.000) Side 7 af 31

9 medhold (5 ud af 18 påstande tages til følge) 4. august 2009 Mölnlycke Health Care ApS Region Hovedstaden om rammeaftaler Upræcis anførsel af hvilke oplysninger der ville blive lagt vægt på, Anvendt delkriterium som minimumskrav, videreformidlet ufuldstændige oplysninger til klagere mv Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sags- Erstatning omkostninger Ja ( ) Ikke behandlet Rammeaftaler om vareindkøb Opsættende virkning medhold (5 ud af 8 påstande tages til følge). UM's kontrakt annuleres 7. januar 2009 MFI Office Solutions Ltd. Udenrigsministeriet Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning + forhandlet Indkøb af Ja (60.000) computere, printere og servere samt 1 års vedligeholdelse medhold (6 ud af 7 påstande tages ikke til følge) 11. september 2009 Mecanpp Architechten b. v. Århus Kommune Projektkonkurrence + efter forhandling Undlod at afgive engelsk version af tildelingsbeslutningen Havneby-rum + multimediehus medhold (7 af 11 påstande tages til følge. Kontrakten annuleres) 19. maj 2009 Anker Hansen & Co. A/S Rudersdal Kommune Forkert anvendelse af evalueringsmodel og taget alternative tilbud i betragtning Totalenterprise (plejeboliger) Ja (60.000) Ikke behandlet medhold (8 ud af 10 påstande tages til følge) 15. januar 2009 Ortos A/S, Sahva A/S, Konsortiet de Jysk- Fynske Bandagerier og Skomagerier Odense Kommune om rammeaftaler Utilstrækkelig beskrivelse i smat, ændret startdato, sammenblanding af udvælgelses- og tildelingskriterier mv Indkøb af ortopædi-ske hjælpemidler opdelt i fire delområder Ja (30.000) Ja Side 8 af 31

10 Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning medhold (I ud af 3 påstande tages til følge) 11. november 2009 Yding A/S Viborg Kommune Udelukket besvarelse af spm. for tidligt Fagenterprise Ja (10.000) medhold (Økonomistyrelsens beslutning om at afvise klagerens anmodning om prækvalifikation annulleres) 20. januar 2009 Neupart A/S Økonomistyrelsen af 3 rammeaftaler Afvist anmodning om prækvalifikation på fejlagtigt grundlag IT-sikkerhedsovervågning Ja (40.000) Ja medhold samt annulation af kontrakt (3 ud af 6 påstande tages til følge) 21. december 2009 Ergolet A/S Københavns Kommune Udbud Anvendt evalueringsmodellen forkert Levering, opsætning og service af loftlifte Ja (80.000) medhold. (En ud af to påstande tages til følge) 9. februar 2009 Job Dania ApS Fødevarestyrelsen Tilbudsloven Fravalgte (men af tilbudsgiver blev en Bilag B- ydelse) underrettet 5 dage efter beslutningen om at indgå kontrakt med anden tilbudsgiver. Kontrolpersonale (bilag B-ydelse) medhold. 1 ud af 2 påstande tages til følge 2. december 2009 Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S Norddjurs Kommune Afvist tilbud som ukonditionsmæssigt på ukorrekt grundlag Laveste pris Opførelse af plejeboliger Ja (8.000) medhold. 3 påstande tages til følge. Udbudsproceduren annulleres. 10. juli 2009 NCC Construction Danmark A/S Billund Kommune Sammenblanding af mindstekrav, underkriterier og evaluering Totalenterprise (idræts- Ja (75.000) og kulturcenter) Ikke behandlet Ja Side 9 af 31

11 medhold. 3 ud af 5 påstande tages til følge. Kontrakten var allerede blevet annuleret ved en tidligere kendelse (men dette er ikke en erstatningssag). 23. april 2009 Saver Comfort ApS Region Midtjylland Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Lægevagtkørsel Sagsomkostninger Erstatning Ikke behandlet Opsættende virkning medhold. 3 ud af 8 påstande tages til følge Kontrakten annulleres. medhold. Indklagedes beslutning om at indgå kontrakt annuleres. medhold medhold 21. april 2009 Hoffman A/S Andelsforeningen Hørsholm Karlebo, afd. 7 Skovengen 4. marts 2009 Berendsen Textil Service A/S Frederikssund Kommune Tilbudsloven og om rammeaftale 24. februar 2010 Atea A/S Økonomistyrelsen 4. marts 2010 Dansk Flygtningehjælp Hvidovre Kommune Tilbudsloven Annoncering (ikke angivet) Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Tilsidesættelse af annonceringspligt Ansøgning om prækvalifikation var blevet afvist med urette. Udbudsbekendtgørelsen var uklar formuleret. Uegnet kriterium til at identificere + givet utilbørlig konkurrencefordel til leverandør Renovation Ja (60.000) af badeværelser Indkøb af vaskeriydelser Fremgår ikke Antivirusprogram + servere (rammeaftale) Danskuddannelse (Bilag B-ydelse) Ja (15.000) Ikke ansøgt herom Ikke ansøgt herom Ja (25.000) Ja (40.000) medhold 5. marts 2010 Gorm Hansen og Søn A/S Ejendomsselskabet af ApS og Greve Kommune Tilbudsloven licitation Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Laveste pris Byggemodning Ja (50.000) Side 10 af 31

12 medhold medhold 10. marts 2010 Manova A/S Undervisningsministeriet 24. marts 2010 Almenbo a.m.b.a Den selvejende almene boligorganisation Boligorganisationen Nygårdsparken Tilbudsloven med forhandling Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Forskelsbehand-ling af tilbudsgivere Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Undervisning (bilag B- Ja (40.000) ydelse) Forvaltning af lejemål Erstatning Ikke behandlet Ja (10.000) Opsættende virkning medhold 25. marts 2010 Visma Services Odense A/S Hillerød Kommune Udbud med forhandling Direkte tildeling + for sen orientering om tildeling af kontrakt til anden leverandør Direkte tildeling Varetagelse af løn og personaleadministration Ja (75.000) medhold 26. marts 2010 Einar Kornerup Jylland A/S Ejerforeningen Parkvænget Tilbudsloven licitation Fulgte ikke procedurer for forhandling mm Facaderenovering Ja (30.000) Ikke behandlet medhold 7. april 2010 Balle Blik & VVS ApS Boligselskabet Sct. Jørgen Tilbudsloven Licitation Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning, overtrædelse ved beregningen af tilbudspriserne Laveste pris Ombygning Ja (25.000) og renovering af ungdomsboliger Ikke behandlet medhold 5. maj 2010 Remmer A/S Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Anvendt uklare delkriterier, forkert anvendte underkriterier til at identificere Fremgår ikke Kommunikationsydelser Ja (60.000) medhold 26. maj 2010 M. K. Riisager Transport A/S Hjørring Kommune Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning (levede ikke op til mindstekrav, manglende dokumentation mv). Uklart smateriale Entrepriser på vintertjenester Ja (50.000) Side 11 af 31

13 medhold 16. juni 2010 KMD A/S Middelfart Kommune Anvendt forkerte underkriterier til at identificere, foretaget grupperet vægtning af krav hvilket medfører forskellig vægtning mv Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Integreret ITsystem Sagsomkostninger Erstatning Ja (60.000) Opsættende virkning medhold 13. april 2010 KMD A/S Frederiksberg Kommune Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning, evalueret forkert, anvendt pointmodel uegnet til at identificere IT-system Ja (60.000) medhold (1 ud af 2 påstande tages til følge) 12. januar 2010 Børge Jakobsen & Søn A/S Sorø Kommune Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning Laveste pris Udvidelse af Sorø Rådhus medhold (1 ud af 2 påstande tages til følge) 23. september 2010 Getinge Danmark A/S Region Midtjylland Tilbudsloven licitation u. Forudgående prækvalifikation Udbuddet skulle have været gennemført efter sdirektivet da der var tale om vareindkøb. Derudover blev der klaget over, at et havde annulleret licitationen (ej medhold). T Udskiftning af autoklavere mv kr Side 12 af 31

14 medhold (1 ud af 5 påstande tages til følge) 5. februar 2010 Klaus Kristoffer Larsen A/S, Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S, Universal Transport Flytteforretning ApS Hedensted Kommune Tilbudsloven Indhentede tilbud efter Tilbudsloven i stedet for som var det korrekte. Beregning af kontrakters værdi Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Erstatning Laveste pris Snerydning Ja (10.000) Opsættende virkning medhold (1 ud af 5 påstande tages til følge) 12. februar 2010 Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S Direktoratet for Kriminalforsorgen Ikke efterprøvelse af ordregivers skøn ved tilbudsvurderingen i relation til de kvalitative underkriterier, men tilsidesættelse af ordregivers evalueringsmodel i relation til pris. Totalrådgivning ifm. Opførelse af ny anstalt medhold (1 ud af 5 påstande tages til følge) 18. februar 2010 Mikro Værkstedet A/S Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Udbud med forhandling Taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning. (Udbud med forhandling var ok) Levering af IT-hjælpemidler (rammeaftale) Ja (50.000) Behandles senere medhold (1 ud af 6 påstande taget til følge 13. oktober 2010 Norpharma A/S Amgros I/S Oplysningspligten i art. 27 gælder også for varekøb; bagatelagtig skrivefejl i smaterialet Laveste pris Levering af lægemidler medhold (2 ud af 3 påstande taget til følge) 16. juli 2010 Kongsvang Rengørings service A/S Retten i Århus Tilbudsvurderin-gen var ikke sket i overensstemmelse med den angivne vægtning T Rengøringsog vindues polering kr. Ja Forbehold for senere erstatning Side 13 af 31

15 medhold (2 ud af 4 påstande taget til følge) 8. oktober 2010 M. Olsens Lægeservice Region Midtjylland Sags- Erstatning omkostninger kr. Ja nedlagt påstand om erstatning Ukonditionsmæssigt tilbud taget i T betragtning. Tilbudsvurderin-gen: Sammenblanding af tildelings og udvælgelseeskriterier Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Lægevagtkørsel Opsættende virkning medhold (4 ud af 9 påstande taget til følge) 9. juli 2010 Visma Services Odense A/S Vesthimmerlands Kommune Sideordnet : tilbudsvurderingen T Lønadministration kr. Ja Forbehold for senere erstatning medhold (5 ud af 8 påstande taget til følge) medhold (6 ud af 12 påstande tages til følge) 12. november 2010 Icopal Entreprise A/S Næstved Kommune Tilbudsloven licitation 2. september 2010 Merrild Coffee Systems A/S Sydjysk Kommuneindkøb Bl.a. antagelse af et ukonditionsmæssigt tilbud. Uklart mindstekrav Tilbud taget i betragtning,selvom det ikke opfyldte et mindstekrav. Uigennemsigtig tilbudsvurdering. Overtrædelse af forhandlingsforbudd et T T Totalentreprise på renovering af Humlegården Indkøb af kaffe, te mv kr. Ja Forbehold for senere erstatning kr. Ja Forbehold for senere erstatning medhold (8 ud af 10 af de realitetsbehandlede påstande taget til følge) 15. december 2010 Brødrene A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S Boligforeningen Vesterport Sideordnet : T Tilbudsvurderin-gen. Ordregiver havde taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning og en række andre overtrædelser Opførelse af almene boliger kr. Ja Forbehold for senere erstatning medhold 14. april 2011 Axiell Bibliotek A/S Aalborg Kommune, Aalborg Bibliotekerne Forkert vurdering af delaftaler, taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtninf Fremgår ikke Selvbetjeningsanlæg mv Ja (12.000) Side 14 af 31

16 medhold medhold 9. maj 2011 Falck Danmark A/S Brand og Redning Djursland Tilbudsloven 31. maj 2011 Kailow Graphic A/S SKI A/S Annoncering Forkerte (uspecifice-ret) beregninger af omkostningerne i kontrolbud Anvendt underkriterium der ikke var egnet til at identificere + gennemført ukorrekt fristforlængelse Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Brandslukning og vagtcentralopgave Visuel identitet Erstatning Opsættende virkning Ja (50.000) Ikke behandler medhold 1. juni 2011 Konsortiet Prinfo, Prinfo Holding A/S og Prinfodenmark A/S SKI A/S Anvendt underkriterium der ikke var egnet til at identificere + gennemført ukorrekt fristforlængelse Visuel identitet Ikke behandler medhold 20. juni 2011 RenoNorden A/S Skive Kommune (Skive Renovation 4- S) Forkert anvendelse af underkriterier til at identificere, Dagrenovation medhold 21. juni 2011 Hørkram Foodservice A/S Roskilde Kommune på vegne af Fælles Sjælland Udbudsmaterialet beskrev bestemte fabrikater og varemærker Leverance af kolonial (rammeaftale) Ja (8.000) medhold 30. maj 2011 Konsortiet Rosendahld, Schultz Grafik A/S og Rosendahls A/S printdesign-media SKI A/S Anvendt underkriterium der ikke var egnet til at identificere Visuel identitet Ja (15.000) medhold 12. april 2011 Jotar A/S Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Tilbudsloven Fejl ifm tilbudsåbningen Laveste pris Opførelse af bygninger Side 15 af 31

17 medhold 5. maj 2011 Dansk Halbyggeri A/S Aalborg Kommune Tilbudsloven Afviste klagerens Laveste pris tilbud som ukonditionsmæssigt selvom det levede op til alle krav + anførte ikke antallet af tilbudsgivere, der maksimalt ville blive opfordret til at afgive tilbud Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Opførelse af multihal Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning Ja (25.000) medhold (1 ud af 6 påstande) 2. marts 2011 Wel-Med/Scanbio ApS K-17 Indkøbsfællesskab Tilbudsvurderin-gen var sket med rette. Fastsættelse af uklart mindstekrav T Indkøb af genbrugshjælpemidler 5000 kr. Ja forbehold om erstatning medhold (3 ud af 9 påstande) 10. januar 2011 KIDS Leg & Lær A/S K17-Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region Sjælland En række problemer knyttet til rammeaftaler. Annullationen, fordi ordregiver tog et ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning. T Indkøb af møbler 8000 kr. Ja forbehold om erstatning medhold (4 ud af 6 påstande) 29. juli 2011 Social-Medicinsk Tolkeservice A/S Region Hovedstaden Tilbudsloven / annoncering Prækvalifikation sket med urette. KLFU tilsidesatte ordregivers skøn. Evalueringsmodel i strid med reglerne. T Fremmedsprogstolkning kr. Forbehold om erstatning medhold (4 ud af 8 påstande) 25. august 2011 Welmed Scanbio ApS Gentofte Kommune Tilbudsvurderin-gen: T vægtningen af delkriterer til underkriterier skulle oplyses på forhånd Genbrugshjælpemidler kr. Forbehold om erstatning Side 16 af 31

18 medhold (6 ud af 10 påstande) 4. februar 2011 Intramed A/S Region Nordjylland Tilbudsloven Annoncering af varekøb Tilbudsvurderin-gen: T Underkriterier vægtet på en måde, der ikke kunne forventes. Uklare sbetingelser Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Køb af ITsystem Sags- Erstatning omkostninger kr. Ja forbehold om erstatning Opsættende virkning medhold (7 ud af 11 påstande) 23. marts 2011 AV Form A/S 12-by-gruppens Indkøbscentral Udbudsbetingelsern T e var udformet på grundlag af den hidtidige leverandørs varekatalog og brug af underkriterium der ikke var egnet til at identificerede det T. Levering af formningsmaterialer kr. Ja forbehold om erstatning medhold (en ud af 2 påstande tages til følge) medhold (Kun en af klagers 4 påstande behandlet) KLFU formulerede spørgsmål ex officio 27. april 2011 Atea A/S Ballerup Kommune Mini Udbudsprocedurer ikke fulgt tilstrækkeligt 4. marts 2011 Projektgruppe Sygehus midt A/S Region Midtjylland Projektkonkurr ence Overtrædelse ved at tage ansøgning i betragtning der ikke opfyldte kravene i sbekendtgørelsen. Ansøgningen skulle have været afvist. Fremgår ikke Indkøb af multifunktionsmaskiner + printere og serviceydelser Totalrådgivningsaftale Side 17 af 31

19 medhold. Klagen er parallel til ovenstående sag, tilbuddet blev annuleret 15. april 2011 P.V.Supa OY LtD. Aalborg Kommune, Aalborg Bibliotekerne Forkert vurdering af delaftaler, taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragtning, se sag af 14. april 2011 Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Fremgår ikke Selvbetjeningsanlæg mv Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning 25. november 2009 A/S Jens Jensen og sønner m.fl. Viborg Kommune Indklagede havde en saglig begrundelse for at annullere. Laveste pris Kommunale kørselsordninger 10. december 2009 DPC Construction A/S Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilbudsloven Offentlig licitation Ukonditionsmæssigt tilbud afvist med Laveste pris rette. Udskiftning af udendørs materiel 17. december 2009 Uggerly Installation A/S Aalborg Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Et tilbud var konditionsmæssigt og skulle ikke have været afvist Forafvandingsenterprise på renseanlæg 1. december 2009 Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S Norddjurs Kommune Manglende Laveste pris underskrift på tro og love erklæring Opførelse af plejeboliger. 2. februar 2009 Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S Forsvarets Materieltjeneste Et tilbud var med rette afvist som ukonditionmæs-sigt. Dog havde ordregiver annulleret det pga. en overtrædelse af forhandlingsforbuddet. Levering af lejrkommunikationssystem. 10. februar 2009 Entreprenørfirma Gustav H. Christensen A/S Vejdirektoratet Klageren opfyldte ikke krav i sbetingelserne og var med rette afvist. Drift og vedligehold af vej og ramper, delaftale om skilte Side 18 af 31

20 . 11. februar 2009 Uggerly Installation A/S Aalborg Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Tilbudsvurderin-gen var ikke fejlbehæftet som påstået af klager. Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Forafvandingsenterprise på renseanlæg Erstatning Opsættende virkning. 12. februar 2009 NCC Roads A/S Vejdirektoratet Indklagede havde foretaget en lovlig vurdering af klagerens tilbud på forskellige enterpriser forskelligt ift underkriteriet fordi klageren tilbød samme bemanding Drift og vedligehold af veje. 10. marts 2009 Munkebjerg Hotel A/S Økonomistyrelsen om rammeaftaler Klageren havde indgivet ufuldstændige oplysninger i tro- og love-erklæringen og blev med rette afvist til prækvalifikation Hotelophold Ikke ansøgt herom. 11. marts 2009 Danske Kroer og hoteller Økonomistyrelsen om rammeaftaler Klageren havde indgivet ufuldstændige oplysninger i tro- og love-erklæringen og blev med rette afvist Hotelophold Ikke ansøgt herom. 24. marts 2009 FMT A/S Vestforbrænding Indklagede har ikke forfordelt anden byder Transport og slutdisponering af spildevandsslam Ikke ansøgt herom. 3. april 2009 Smith &/ Nephew A/S Region Nordjylland Indsendt serviceattest var for gammel Indkøb af sårbehandlingsprodukter Ikke ansøgt herom Side 19 af 31

21 . 6. april 2009 Danacare A/S Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune Indklagede havde foretaget en korrekt vurdering af kriterier Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Vikarydel-ser (bilag IIBydelser) Sagsomkostninger Erstatning Ikke ansøgt herom Opsættende virkning. 22. april 2009 Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S Billund Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Indklagede havde Laveste pris ikke været forpligtet til at afvise det vindende tilbud, idet der ikke var tale om et grundlæggende krav. Kloak- og vejarbejde. 16. juni 2009 Tødin A/S Tønder Kommune Inklagedes beskrivelse af ønsket sortiment var tilstrækkelig klar og har foretaget en korrekt evaluering Levering af diabetesprodukter Ikke behandlet. 12. august 2009 Novalis A/S Personalestyrelsen Indklagede havde med rette afvist klagers tilbud fordi klager havde taget forbehold. KLFU fandt heller ikke, at indklagede havde pligt til at høre klager inden tilbuddet blev afvist. Elektronisk spørgeskema. 14. september 2009 Konsortiet Vision Area Københavns Bymuseum Konkurrencepr æget dialog Klageren var korrekt blevet afvist fra prækvalifikation. Konkurrencepræget dialog var desuden den mest velegnede sform Interaktiv multimedievæg Side 20 af 31

22 september 2009 Lekolar A/S Sydjysk Kommuneindkøb 21. oktober 2009 Konsortiet Rindum Skole Ringkøbing-Skjern Kommune 30. september 2009 Dansk Erhverv Region Nordjylland Tilbudsloven (bilag B- (ikke EU- ydelse), bilag B- ydelse) 2. februar 2010 VKAREN ApS Odense Kommune Tilbudsloven Annoncering (ikke angivet) De fastsatte mindstekrav indebar ikke en forskelsbehandling af tilbudsgiverne. Indklagede havde med retteafvist klagerens anmodning om prækvalifikation pga. manglende serviceattest Tilbudsvurderin-gen afspejlede ikke prisforskellene mellem tilbuddende Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Indklagede havde ikke opført krav, der var i strid med ligebehandlingsprincippet Formningsmaterialer (rammeaftale) Variceunders øgelser, neurologiske undersøgelser og brokundersøgelser Tilbygning af skole Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning Vikarydel-ser 11. februar 2010 Einar J. Jensen A/S Guldborgsund Kommune Tilbudsloven licitation med prækvalifikatio n Ordregivers annullation var ikke usaglig. Saglig grund til annullation Laveste pris Vedligeholdelses- og anlægsarbejder inden for vand, fjernvarme og kloak 19. februar 2010 Humus/Genplast v. Hans Jørgen Rasmussen Fredensberg Kommune Ordregiver har ikke Fremgår ikke Plastbeholder til skrald pligt til at kontrollere om en oplysning i et tilbud er rigtig. Side 21 af 31

23 6. april 2010 Triona AB Vejdirektoratet Konkurrencepr æget dialog Ved konkurrencepræ-get dialog skal et tilbud overholde mindstekrav i sbetingelserne. Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Fremgår ikke Forprojekt om digitalt vejnet Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning 8. april 2010 KPI Communications A/S IT- og Telestyrelsen Tilbudsloven Annoncering (ikke angivet) Ordregiver har ikke pligt til at oplyse underkriterierne på forhånd ved annonceringer efter tilbudsloven. IT-informationskampagne Ikke behandlet 21. april 2010 Clavis Sprog og Kompetence Hvidovre Kommune Tilbudsloven Annoncering (ikke angivet) Tildelingsbeslutningen er allerede annulleret ved kendelse af 4. marts 2010 og Klagenævnet tager derfor ikke stilling til 2 ud af 3 påstande. 1 påstand tages. Danskuddannelse (Bilag B- ydelse) 28. maj 2010 Clear Channel Danmark Odense Kommune Tilbudsindhentning vedr. en tjenesteydelseskoncession Offentliggørels e KLFU kompetent til at tage stilling til tjenesteydelseskoncessioner. Fremgår ikke Leverance af reklamefinansieret byudstyr (koncessionsaftale) Ikke behandlet 31. maj 2010 Danske Arkitektvirksomheder Udenrigsministeriet Rådgiverhabilitet: en Fremgår ikke Opførelse af rådgiver var ikke UN city afskåret fra at afgive tilbud. 12. juli 2010 P.V. Supa OY Herlev Kommune Tilbudsloven Annoncering Tilbudsvurderin-gen: T den skønsmæssige del efterprøves ikke. Selvbetjeningsudstyr til kommunens biblioteker 21. juli 2010 Dansk Flygtningehjælp Faaborg-midtfyn Kommune Tilbudsloven Atalen ikke omfattet af annonceringspligten Danskundervisning Side 22 af 31

24 6. august 2010 HedeDanmark A/S Greve Spildevand A/S Ordregivers annullation var ikke usaglig. Saglig grund til annullation T Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Tømning af slambede Sagsomkostninger Erstatning Ja Forbehold for senere erstatning Opsættende virkning 17. august 2010 Ravn/Herholdt A/S Norddjurs Kommune Klager havde ikke indsendt den krævede erklæring. Det var ok at afvise tilbuddet. Laveste pris Opførelse af plejeboliger, tømrerentrep rise 18. august 2010 Ravn/Herholdt A/S Norddjurs Kommune Klager havde ikke indsendt den krævede erklæring. Det var ok at afvise tilbuddet. Laveste pris Opførelse af plejeboliger, tømrerentreprise 13. september 2010 Roslev Turist v. John Madsen Skive Kommune Ydelsen var beskrevet så præcist som det var muligt i smat. Ikke overtrådt gennemsigtighedsprincippet. Laveste pris Skolekørsel 16. september 2010 Amgros I/S Bl.a. klage over utilstrækkelig konk.udsættelse T Indkøb af lægemidler 20. september 2010 Scan-Plast A/S Herning Kommune Tilbudsloven licitation u. forudgående prækvalifikation Klage over selve sformen. Referenceprodukter T Opførelse af toiletbyg-ning 30. september 2010 Athene Healthcare A/S Region Hovedstaden Tilbudsvurderin-gen: T prisevalueringen Leje af dynamiske helmadrasser Side 23 af 31

25 7. oktober 2010 Software Innovation A/S Transportministeri-et Træk på rammeaftale indgået af SKI Klage over tildelingsbeslutningen (direkte tildeling på en rammeaftale). Ordregiver havde fulgt tildelingsbetingelserne Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Indkøb af ITydelser Sagsomkostninger Erstatning Ja Forbehold for senere erstatning Opsættende virkning 25. oktober 2010 Coloplast Danmark A/S Region Syddanmark Afvisning af tilbud der ikke overholdt mindstekrav. Ordregiver måtte ikke søge uklarhed afklaret ved henvendelse til tilbudsgiver Indkøb af stomiprodukter 26. oktober 2010 Hounisens Laboratorieudstyr A/S Region Nordjylland Afvisning af tilbud der ikke overholdt mindstekrav var korrekt. T Indkøb af produkter til et lukket blodtagningssy-stem 5. november 2010 Hospitech A/S Region Syddanmark / Udbud med forhandling Ingen tilbud var konditionsmæssige. Derfor med forhandling. Indkøb af standardmadrasser 15. november 2010 KEN Storkøkken A/S Statens & Kommunernes Indkøbsservice A/S Tilbudsvurderin-gen: T ordregiver kan ikke pålægges en pligt til at undersøge, om den tilbudte vare opfylder kravne i sbetingelserne Storkøkkenudstyr Ja Forbehold for senere erstatning Side 24 af 31

26 17. november 2010 Intervare A/S Holbæk Kommune Tilbudsloven Annoncering: offentligt Ordregiver havde ikke taget ukonditionsmæssigt tilbud i betragning Laveste pris Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Levering af dagligvarer til visiterede borgere Sagsomkostninger Erstatning Ja Forbehold for senere erstatning Opsættende virkning 19. november 2010 ISS Facility Sevices A/S Skive Kommune Bedste referencer som kriterium for prækvalifikation anvendt med rette Rengøring 29. november 2010 HNM A/S K-17 Indkøbsfællesskabet Udbudsbetingelserne krævede T indlevering af vareprøver. Vareprøverne skal da opfylde kravene i smaterialet. Levering af genbrugshjælpemidler 7. december 2010 GlaxoSmithKline A/S Statens Seruminstitut Udbudsbetingelserne ikke udformet så de favoriserede den oprindelige leverandør T Levering af meningitisvaccine 9. december 2010 Samsø Ældreboligselskab Boligkontoret Danmark Ej afholdt licitation Indklagede havde indgået aftale på baggrund af underhåndsbud. Ej overtrædelse af tilbudsloven 21. december 2010 Tegnestuen T ApS Københavns Kommune, Københavns Ejendomme En lang række påstande vedr. prækvalifikation. Renovering af kommunens ejendomme Side 25 af 31

27 22. juni 2010 Entreprenørfirmaet Poul Pedersen A/S Århus Kommune, Sundhed og Omsorg Klageren var - Laveste pris korrekt - blevet afvist som ukonditionsmæssigt da det indeholdt elementer der stred imod smaterialet Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Opførelse af plejeboliger Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning (Klageren var - korrekt - ikke blevet prækvalificeret) 22. april 2010 Keto Vikar ApS Københavns Kommune Tilbudsloven Afvisning af at prækvalificere en ansøger, der ikke havde vedlagt en erklæring var ok. Fremgår ikke Vikarydel-ser 11. januar 2011 Lekolar A/S K17 - Indkøbsfællesskabet for kommunerne i Region Sjælland Oplysning om antallet af varenumre ikke et mindstekrav. Klage over en skønsmæssig del af tilbudsvurderingen blev afvist. T Indkøb af møbler Ja forbehold om erstatning 12. januar 2011 ABC Rengøring og Pleje ApS Ikast-Brande Kommune og tilbudsloven Klageren nægtet godkendelse som fritvalgsleverandør Levering af en tjenesteydelse 17. januar 2011 Danmarks Miljøundersøgelser Mindstekrav ikke opfyldt og ordregiver var forpligtet til at afvise By- og Landsskabsstyrelsen Referencelaboratorium på kemiske miljømålinger Ja forbehold om erstatning 20. januar 2011 Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 Vejdirektoratet Offentlig Ukonditionsmæssigt tilbud var afvist med rette T Vintertjeneste på statsvejene 27. januar 2011 Skandinavisk Parykcenter ApS Hillerød kommune m.fl. Beregning af tilbudspriserne sket med rette T Levering af parykker Ja forbehold om erstatning Side 26 af 31

28 8. februar 2011 Swarco A/S Vejdirektoratet Tilbudsvurderin-gen var sket med rette T Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Rejsetidsmålesystem Erstatning Opsættende virkning 3. marts 2011 PA Consulting Group A/S Region Nordjylland Afvisning at et tilbud med forbehold var sket med rette Midtvejsevaluering af projekter 7. marts 2011 Yit A/S Skov- og Naturstyrelsen Tilbudsloven Rådgiverhabilitet: konkurrencefordel var udjævnet licitation uden prækvalifikation Energibesparelsesprojekter Ja forbehold om erstatning Ordregivers T beslutning om prækva-lifikation ikke tilsidesat 8. marts 2011 HSS Engineering Aps Beredskabsstyrelsen Sirenevarslingssystem 15. marts 2011 Specialtandlægeklinikken Sønderjylland Sønderborg Kommune Tilbudsloven Ej t tjenesteydelse n efter tilbudsloven Klage over manglende af kontrakt der var indgået før tilbudslovens ikrafttræden Aftale om udførelse af ortodonti 25. marts 2011 SundVikar ApS Ballerup Kommune SKIrammeaftale: mini Tilbudsvurderin-gen: T Vikarydel-ser klageren mente, at der var begået en række fejl i tilbudsvur-deringen. KLFU afprøvede ikke den skønsmæssige del. 28. marts 2011 Hans' Biler Viborg Kommune 13. april 2011 Assemble A/S Økonomistyrelsen Afvisning af ukonditionsmæssigt tilbud sket med rette Ordregiver havde bl.a. tilladt den valgte tilbudsgiver at indlevere suppl. Dokumentation. Dette var ok. Laveste pris Skolekørsel Digital kommunikations- og arkivløsning Side 27 af 31

29 20. juli 2011 Kijana Vikarservice Jysk Fællesindkøb Tilbudsloven Offentlig licitation/ annoncering 21. juli 2011 Graphic Wave ApS Økonomistyrelsen Ikke pligt til på forhånd at oplyse delkriterer til underkriterier T Ordregiveren T bestemmer hvilken krav der skal stilles til dokumentationen for økonomisk og teknisk formåen. Unormalt lave tilbud Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Levering af vikarservice Indkøb af trykkeriydelser Sagsomkostninger Erstatning Forbehold om erstatning Opsættende virkning 15. august 2011 Kailow Graphic A/S Økonomistyrelsen Basering af T økonomisk og tekninsk formåen på andre aktører finder også anvendelse på rammeaftaler Indkøb af trykkeriydelser 16. august 2011 Team online Aarhus Kommune. Overgik til med forhandling Tilbudsvurderin-gen: T vægtningen af underpunkter til kvalitativt underkriterium Kontrakt om IT-løsning Forbehold om erstatning 17. august 2011 Konsortiet PrinfoDenmark A/S Økonomistyrelsen Ikke pligt til at T kontrollere rigtigheden af de afgivne oplysninger. Kravspec. Var egnet til at danne grundlag for tilbudsvurderingen Indkøb af trykkeriydelser 18. august 2011 Enca A/S Kolding Kommune Tilbudsloven Offentlig licitation Annullation sket med rette, da kravspec. Ikke var fyldestgørende Levering samt opsætning af multibane mv. Side 28 af 31

30 24. august 2011 Kongsvang Rengøringsservice a/s Skive Kommune Afvisning af tilbud var sket med rette. Tilbuddet var ukonditionsmæssigt Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Erstatning T Rengøring Forbehold om erstatning Opsættende virkning 29. august 2011 Itella Informattion A/S Økonomistyrelsen Afvisning af ansøgning om prækvalifikation sket med rette, da ansøgningen ikke var vedlagt nogle krævede oplysninger Indkøb af fjernprintsydelser 26. maj 2011 Comvergens A/S Viborg Kommune Bl.a. givet forkerte oplysninger om standstill-perioden, hvilket dog var uden betydning. Beregning af accessoriske omkostninger + vurderingen var sket korrekt Postscanningsmodul 11. april 2011 Forvaltningsservice ApS Københavns Kommune Ordregiver havde ikke taget ukonditionsmæssige tilbud i betragtning. (det vindende tilbud levede op til fastsatte krav mv) Håndtering af kommunens samlede affaldsbeholdermasse SKI A/S Den elektroniske signatur, som klageren havde anvendt, levede ikke op til stillede krav 16. juni 2011 Beierholm Statsaut. Revisionspartnerselskab Management konsulentydelser (rammeaftale) Side 29 af 31

31 (Evalueringen og tildelingen af points var tilstrækkelig gennemsigtig) 2. maj 2011 V. Løwener A/S Frederiksberg Kommune Ikke fejl i tilbudsvurderingen, ikke pligt til at oplyse evalueringsmodellen på forhånd Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Fremgår ikke Levering af komprimator biler Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning 24. juni 2011 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S Økonomistyrelsen Tilbudsloven Ikke efterpøvelse af den skønsmæs-sige del af tilbudsevalueringen. Ikke pligt til at kontrollere rigtigheden af oplysninger i tilbud. Hotelophold (bilag B- ydelse) 23. juni 2011 Best Western Hotel Prinds Frederik A/S Økonomistyrelsen Tilbudsloven Ikke efterpøvelse af den skøns-mæssige del af tilbudsevalueringen. Hotelophold (bilag B- ydelse) 10. maj 2011 Finn Frogne A/S Region Sjælland m.fl. klageren var - korrekt - ikke blevet prækvalificeret Fremgår ikke IT-løsning til vagtcentraler 8. juni 2011 Jydsk Planteservice A/S 12-by Gruppens Indkøbscentral Klagerens tilbud var ikke konditionsmæssigt og blev derfor på korrekt vis afvist Udførelse af planteservice (rammeaftale) (kommunens annullation var saglig) 10. juni 2011 Nykøbing Dag og Industrirenovation Skive Kommune Offl. Anvendelse af kriterier der ikke var egnede til at identificere det "ømf" tilbud Indsamling af dagrenovation Side 30 af 31

32 Afgørelsen Dato Klager Indklagede Regelgrundlag Udbuds-form Sagens problem Tildelingskriterier Opgavetyper Sagsomkostninger Erstatning Opsættende virkning (korrekt afvisning af ukonditionsmæssigt tilbud - ønskede ikke at leve op til social klausul) 7. juni 2011 Fagtek A/S Arbejdernes Andelsboligfor-ening Struer Tilbudsloven Laveste pris Fagentrepriser Ikke behandlet (kravsspecifikation ok) (kravsspecifikation ok) (tilbuddet var - korrekt - blevet afvist som ukonditionsmæssigt) 6. juni 2011 Biomet Danmark ApS Region Nordjylland 27. juni 2011 Hotel Maritime ApS Økonomistyrelsen Tilbudsloven 3. maj 2011 Enca A/S Skive Kommune Tilbudsloven Fremgår ikke Levering af hofteled (rammeaftale) Laveste pris Hotelophold (bilag B- ydelse) Jord- og kloakentreprise Ikke behandlet Ikke behandler (Underkriterier, delkriterier og sbetingelser var rimelige) 8. april 2011 IBM Danmark Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Levering af IT-driftkapacitet Side 31 af 31

33 Bilag 2 Øvrige sager fra perioden 1. januar september 2011, der er undtaget analysen. Dato Sagsparter Begrundelse 16. februar marts 2009 Saab Danmark A/S mod Forsvarets Materieltjeneste Ungdomsboliger i Aalborg AB mod Velfærdsministeriet Sagen vedrører Klagenævnets kompetence. Klagenævnet har ikke kompetence til at afgøre sagen (lovgrundlaget er bekendtgørelse om støttede private ungdomsboliger) 17. april maj maj 2009 Lambæk Gulve A/S mod Landsforeningen Ældre Sagen og Arkitekterne Frederiksen & Knudsen A/S (rådgiver for Ældre Sagen) Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S mod Betaniaforeningen i Danmark Cimber Air A/S mod Forvsarskommandoen Klagen afvises. Klagenævnet har ikke kompetence til at behandle sagen over indklagede idet indklagede ikke er omfattet af tilbudsloven Klagenævnet har ikke kompetence til at behandle sagen over indklagede idet indklagede ikke er omfattet af tilbudsloven Sagen vedrører klagenævnets kompetence 27. juli 2009 Alfa Laval Nordic A/S mod Odense Vandselskab A/S Lovgrundlaget er forsyningsvirksomhedsdirektivet 17. februar 2010 Excellent Match ApS mod Lovgrundlaget er

34 DONG Energy A/S forsyningsvirksomhedsdirektivet 14. juni 2010 Den Selvejende Almene Ældreboliginstitution Gratiegården under stiftelse og Foreningen til fremskaffelse af Boliger til Enlige og Ældre mod Allerød Kommune Klagen afvises, da bygherrekontrakten ikke har til formål at indgå en offentlig kontrakt i direktivets betydning 17. juni 2010 Jydsk Planteservice A/S mod Odense, Vejle, Ikast-Brande, Holstebro, Kolding, Århus Kommune Klagen vedrører begæring om yderligere aktindsigt i og tages 8. juli 2010 Lumex A/S mod Bygma A/S Klagen afvises. Klagenævnet har ikke kompetence til at behandle sagen over indklagede idet indklagede ikke er omfattet af tilbudsloven 15. juli september december januar 2011 FMT A/S mod Brønderslev Forsyning A/S Jørgen Rasmussen Gruppen A/S mod AFATEK A/S Smørum kraftvarme AmbA mod Eneginet.dk Scan-Plast Produktion A/S mod Aalborg Kommune Klagen afvist da den var indgivet mod en forkert juridisk person. Klagefristen på 6 måneder er ikke overholdt Lovgrundlaget er forsyningsvirksomhedsdirektivet Lovgrundlaget er forsyningsvirksomhedsdirektivet 16. marts 2011 Entreprenørfirmet Ove Kristensen Viborg A/S mod EnergiMidt A/S Lovgrundlaget er forsyningsvirksomhedsdirektivet 9. juni 2011 Redderklubben i Århus og omegn mod Region Midtjylland Retlig interesse er ikke omfattet af 6, stk. 1, nr. 1, i lov om håndhævelse af sreglerne

35 m.v. 22. juni 2011 Ecolab ApS mod Region Sjælland Klagenævnet har ikke kompetence til at behandle klager, der vedrører spørgsmål om overholdelse af myndighed og virksomhed 3. august 2011 Isoplus Fjernvarmeteknik A/S mod Guldborgsund Varme A/S Lovgrundlaget er forsyningsvirksomhedsdirektivet

36 Bilag 3 Statistik over klagesager fra Klagenævn for Udbud Der findes forskellige måder at opgøre antallet af indkomne klager og afgjorte sager i Klagenævnet for Udbud (KLFU). Dette bilag giver et overblik over de begreber, der anvendes i statistikken og den information, de forskellige opgørelsesmetoder rummer. Nedenstående tabel viser to forskellige måder at opgøre indkomne sager i KLFU på, og tre forskellige måder at opgøre afgjorte sager i KLFU på. Indkomne og afgjorte sager i Klagenævnet for Udbud i 2011 Indkomne sager i året Indkomne sager i året Indkomne sager til substantiel behandling Afgjorte sager i året Antal sager afgjort i realiteten Antal afsagte kendelser Antallet af indkomne sager Antallet af indkomne sager i KLFU kan opgøres på to måder. Antal afsagte kendelser fratrukket erstatningssa ger Indkomne sager i året. Dette tal angiver det samlede antal indkomne klager i det pågældende år og inkluderer både tilbagekaldte klager, afviste klager og erstatningspåstande. I 2011 drejer det sig om 178 sager. Indkomne sager til substantiel behandling. Dette tal er antallet af indkomne sager i året fratrukket tilbagekaldte klager og afviste sager. Tallet indeholder erstatningspåstande. Tallet angiver, hvor mange klager, klagenævnet realitetsbehandler dvs. hvor klagenævnet tager stilling til de påstande, der er nedlagt. Dermed illustrerer tallet det ressourcetræk, som klagenævnet oplever ifm. behandling af klagesager. I 2011 drejer det sig om 111 sager.

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Indkøbsjura 2011 15. juni 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer, f.eks.

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Forord... 4 1. Klagenævnet for Udbud... 5 1.1 Lovgrundlag og etablering... 5 1.2 Klagenævnet for Udbuds sammensætning... 5

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024071 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen, Suzanne Helsteen) 5. december 2011 K E N D E L S E Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Eivind Einersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027149 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 25. september 2012 K E N D E L S E UVdata A/S (selv, tidligere advokat Erik Kjær-Hansen, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020477 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen og Kaj Kjærsgaard) 4. marts 2010 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen v/advokatfuldmægtig Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC

Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Indkøbs- og udbudsjuraens ABC Peter Dann Jørgensen BvHD www.bvhd.dk Dagsorden 9.45 10.45 Udbudspligt Udbudsretlig regulering Tærskelværdier Rammeaftaler - Generelt om rammeaftaler - SKI - Egne rammeaftaler

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere