IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen"

Transkript

1 IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011

2 Emner og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende konkurrence Dias 2

3 1. Afgørelser i antal 2010 og 2011 Klagenævnet for Udbud indkomne sager 81 afsagte kendelser Klagenævnet for Udbud 2011 (til dato) 80 indkomne sager (ca.) 47 afsagte kendelser Pt. ingen kendelse om uden virkning Dias 3

4 2. Konkurrencepakken 11. april 2011 Materielle ændringer Ny udbudslov og smidigere udbudsregler. Rapport pr 1. juli Udbudsbekendtgørelsen gøres smidigere. Fejl i formalia skal ikke betyde, at et ellers konditionsmæssigt tilbud erklæres for ugyldigt. Udkast 23. december Forenkling af EU-udbudsdirektiverne, højere tærskelværdierne m.v. Ingen tidshorisont. Proces ændringer Ny klagenævnsbekendtgørelse, flere ressourcer, højere klagegebyr. Udkast fra Afventer ny udvalgsbehandling på grund af højere klagegebyr. Ændring af håndhævelsesloven. Officialprincippet ændres. Kun én sagkyndig medvirker. Er gennemført se næste dias. Dias 4

5 2. Gennemførte ændringer Forslag (L 204) om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Fremsat den 29. april Vedtaget den 1. juni Ikrafttræden den 1. juli Hovedpunkter Officialprincippet ændres. Kun tage stilling til parternes påstande. Uegnede sager afvises. Dias 5

6 2. Vurdering af ændringerne sikre en effektiv og målrettet anvendelse af Klagenævnet for Udbuds ressourcer til at håndhæve udbudsreglerne sikre en målrettet og effektiv håndhævelse af udbudsreglerne og dermed reducere de hindringer, der er for konkurrence om offentlige opgaver Flotte ord, men realiteten er efter min vurdering anderledes Mindre effektiv håndhævelse, da KLFU ikke længere selvstændigt kan påtale overtrædelser. Sagerne trækkes længere ud, idet KLFU afskæres fra straks at vurdere, om klagers eget tilbud var ukonditionsmæssigt. Reelt indføres advokat tvang og dermed dyrere at føre sag, idet uegnede sager vil blive afvist f.eks. uegnede påstande. Dias 6

7 3. Erstatning 18. januar O K Entreprise A/S mod Tønder Forsyning A/S Underkriterium om referencer angik tilbudsgivernes generelle egnethed og var derfor ikke egnet til at bidrage til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ikke positiv opfyldelsesinteresse, da udbuddet ikke lovligt kunne gennemføres. Ikke negativ kontraktinteresse, da åbenlyst for tilbudsgiver, at der var sket sammenblanding af udvælgelses- og tildelingskriterier. Højesterets dom af 5. april 2011 i sag 67/2008 Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S. Kontrakt tildelt på grundlag af ukonditionsmæssigt tilbud. Positiv opfyldelsesinteresse 8 mio. kr. Dias 7

8 4. Omkostninger ved omstilling Omstillingsomkostninger Uddannelse af medarbejdere, udskiftning af udstyr, ekstra lagerkapacitet m.m. Ordregiver kan medtage alle omkostninger i kontraktperioden ved vurderingen af, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige eller vil ordregiver træffe beslutning på et ufuldstændigt grundlag Pris Driftsomkostninger Omstillingsomkostninger Omstillingsomkostningerne er ofte mindre, hvis den eksisterende kontrakthaver vinder kontrakten => konkurrencefordel for denne. Dias 8

9 4. Omkostninger ved omstilling Omstillingsomkostningerne Medregnes => konkurrencefordel for den eksisterende kontrakthaver Udelades => ligestiller tilbudsgiverne, fjerner fordel for den eksisterende kontrakthaver Ordregiver kan medregne omstillingsomkostningerne Hvis de har en vis væsentlighed for ordregiver. Hvis det fremgår af udbudsmaterialet. Hvis beregningen er objektiv og proportional Ordregiver kan udelade omstillingsomkostningerne For at fremme konkurrencen elimineres den særlige fordel. Dias 9

10 4. Omkostninger ved omstilling 13. april KMD mod Frederiksberg Kommune (påstand 7) 26. maj Convergens A/S mod Viborg Kommune Artikel i Ugeskrift for retsvæsen 2011B.73, Omstillingsomkostninger i EU-udbud, af advokat Niels Tiedemann, Execon A/S Dias 10

11 5. Forlængelse af tilbudsfrist Er der begrænsninger på at forlænge tilbudsfristen? Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2. Supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne skal meddeles senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Vedrører art. 39, stk. 2, spørgsmålet om forlængelse af fristen? 25. marts SundVikar ApS mod Ballerup Kommune. 1. juni Konsortiet Prinfo m.fl mod SKI A/S Der skal være en saglig grund til forlængelse. Forlængelsen skal meddeles til de berørte evt. ved ændringsbekendtg. Dias 11

12 6. Manglende konkurrence Udbudsreglernes mål er at skabe øget konkurrence om offentlige kontrakter. Midlet er offentliggørelse, minimumsfrister, mindste antal deltagere, anvendelse af off. eller begrænset udbud m.v. Pligt til ligebehandling Udførelse af forstudier eller af indledende undersøgelser Sådanne fordele kan udlignes. Udformning af kravspecifikation udelukker fra deltagelse. Medvirken ved tildeling udelukker fra deltagelse. Ikke pligt til at annullere udbuddet, selv om kun én (tilbageværende) tilbudsgiver 19. september 2010, påstand 1c og 1e. Dias 12

13 6. Manglende konkurrence Ordregiver kan fremme konkurrencen Vælge offentligt udbud i stedet for begrænset udbud Kvalifikationskrav kan være lempelige. Mindstekrav kan være lempelige. Kontraktkrav (bod, forsinkelse m.v.) kan være lempelige. Kontrakten kan opdeles i delaftaler Ordregiver har ikke pligt til at fremme konkurrencen Kontraktgenstanden ordregiver vælger selv Kravspecifikationen ordregiver kan fastsætte ethvert krav, så længe dette er sagligt (og objektivt) Ordregiver varetager sine egne interesser købe innovative produkter, særlig miljøvenlige, særlige egenskaber m.v. Dias 13

14 6. Manglende konkurrence 1. juni Biomet Danmark ApS mod Region Nordjylland. Mindstekrav var sagligt begrundet. Ligebehandlingsprincippet ikke tilsidesat, uanset kun få tilbudsgivere kunne byde på kontrakten. 7. december GlaxoSmithKline Pharma A/S mod Statens Serum Institut. Krav om 13-valent vaccine, hvor klagerens vaccine alene var 10- valent og derfor opnåede dårligere score. 16. september Bayer A/S mod Amgros I/S. Ikke usaglig opdeling, da denne var i overensstemmelse med myndighedernes opdeling af lægemidler. 14. marts Virklund Sport A/S mod Vejle Kommune. Udformet kravspecifikationen ud fra en tilbudsgivers katalog. Dias 14

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist

Kontrakt havde ikke klar grænseoverskridende interesse klage afvist Resumeer af samtlige, offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden 1. december 2014-31. december 2014 Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen

Læs mere

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025100 (Katja Høegh, Lars Tolstrup) 24. oktober 2011 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Povl Nick Bronstein, København) mod VUC Sønderjylland (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET

NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET NYHEDER PÅ UDBUDSOMRÅDET Der er følgende nyheder på udbudsområdet: Domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol 29. januar 2014, T-158/12, European Dynamics Belgium SA, Europeans Dynamics Luxembourg SA,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 K E N D E L S E Recall Danmark A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Arbejdsmarkedets Tillægspension

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud Årsberetning 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Forord... 4 1. Klagenævnet for Udbud... 5 1.1 Lovgrundlag og etablering... 5 1.2 Klagenævnet for Udbuds sammensætning... 5

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere