Referat fra 7. telesårprojektledermøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 7. telesårprojektledermøde"

Transkript

1 Referat fra 7. telesårprojektledermøde Dato: Vor ref.: DSL Dato: Mandag den 25. august 2014 Sted: Deltagere: MedCom Karen von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholt Nielsen, Frederikshavn Kommune Dorte Medum, Horsens Kommune Tanja Gerner Jusslin, Region Syddanmark Nina Charlotte Schack, Region Syddanmark Lisbeth Jørgensen, Odense Universitetshospital Inger Stenstrøm, Langeland Kommune Kim Jørgensen, Region Sjælland Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Merete Halkjær, Københavns Kommune Britt Sundekilde Møller, Københavns Kommune Kristoffer Karlsen, Dansk Telemedicin Nikolaj Humle, Dansk Telemedicin Merete Hartun Jensen, MedCom Dorthe Skou Lassen, MedCom Iben Søgaard, MedCom (referent) Fraværende: Lea Nørgaard Bek, Region Midtjylland Ingrid Lysholdt, Aarhus Kommune Judith Lørup Rindum, Region Hovedstaden Referat: 1. Velkomst og meddelelser v. DSL Dorthe byder velkommen. Mie har fået en søn i tirsdags. MedCom har en anden studentermedhjælper, Stephanie Bernth Ahrenkiel, som har arbejdet i telepsykiatriprojektet, bl.a. med evalueringsopgaver. Hun hjælper til i telesårprojektet det næste halve år. Hun skal til kandidateksamen i morgen. Kort gennemgang af dagsorden. Kort præsentationsrunde. Tanja fra Region Syddanmark har fået nyt job pr. 1. september. Det bliver Nina Schack, der overtager Tanjas rolle i projektet. Kristoffer og Nikolaj fra Dansk Telemedicin deltager i en del af dagens møde. 2. Dansk Telemedicin Dansk Telemedicin orienterer om udviklingsplaner i Pleje.net.

2 Dansk Telemedicin har planer om udvikling af et e-learningsystem, hvor man efterfølgende kan trække resultaterne over i Pleje.net. Kristoffer præsenterer og forklarer Pleje.net-statistik samt seneste ændringer og kommende muligheder. For at optimere statistikarbejdet og sikre, at der altid sættes diagnose på alle sår i Pleje.net, bliver brugere af Pleje.net advaret ved brug af farvekoder, hvis der mangler endelig diagnose på såret. Der optræder en gul farve i Pleje.net på alle de sår, hvor diagnosen er valgt af en sygeplejerske eller lignende. Når det er en læge, der sætter diagnosen på eller godkender den, skifter farven til grøn. I dag kan man kvittere for, at et notat er læst. Der arbejdes på en løsning, så man i fremtiden kan kvittere for, at indholdet i notatet er behandlet. Dansk Telemedicin vil sende nyhedsbreve ud formentlig ca. 4 gange om året. Store ændringer vil blive annonceret mindst 2 måneder før ikrafttræden. Karen giver udtryk for, at der er for mange nyheder. De er egentlig meget informative, men det kunne være rart, hvis man fik det i kort overskriftsform (eller få linjer), og så kan man klikke, hvis man vil læse mere. Det diskuteres lidt, hvorvidt man skal have nyheder via pop up eller med en rød fremhævning. Informationsbehovet er meget forskelligt. En kombination af nyhedsoversigt og mulighed for at læse de gode, grundige nyhedsbeskrivelser vil være hensigtsmæssig. Man kan også overveje abonnementsmulighed på nyheder. Man kan nu bestille linealer via hjemmesiden. Man angiver brugernavn i pleje.net, så Dansk Telemedicin ved, hvor de skal sendes hen. Dansk Telemedicin vil meget gerne høre om, hvis der er gode input eller problemer med linealerne. Dansk Telemedicin arbejder på en løsning, så det bliver muligt for brugerne selv at udarbejde kliniske statistikker. Det bliver generisk, så brugerne selv kan vælge, hvad de gerne vil have vist fx også med relation til de forskellige spørgsmål, der anvendes i Pleje.net. For at en patient i statistikken bliver kategoriseret som tværsektoriel, skal patienten indenfor 3 måneder på den dato, man kigger på, have været i kontakt med både sygehuset og kommunen. Dvs. at patienten kun figurerer i statistikken, hvis der er skrevet et notat, en vurdering eller nyt foto. Dette kan give et misvisende tal, da aktivitet i kommentarfelt og EDI ikke er talt med. Dansk Telemedicin vil i fremtiden medregne både kommentarer og EDI, startende med kommentarerne. Aktiviteten bliver i dag opgjort ud fra, om der har været aktivitet på et sår for kommunen eller på et regionshospital. Tallet, som er angivet, er derfor ikke en samlet tværsektoriel aktivitet. Dansk Telemedicin vil nu lægge tallene sammen og samtidig sikre, at en patient ikke bliver talt med 2 gange. Vi afventer nye tal. Der er et fælles behov for at få et enkelt overblik over et sårs forløb samt sikre fælles forståelse og anvendelse af, hvornår et sår henholdsvis er opstået/afsluttet og helet. Dansk Telemedicin og MedCom har drøftet etablering af en tidslinje per år. Det aftales, at det er et af de områder, der skal arbejdes med. Linkadgang til pleje.net Linkadgang er læseadgang. Brugeren af link bliver bedt om at indtaste CPR. Under mødet diskuterer vi muligheden for yderligere sikkerhed ved brug af en kode, der kan sendes til et mobilnummer. Dog er der mange, som ikke har en arbejdsmobiltelefon, og derfor vil det hindre flere brugere i at kunne læse med. Link afsendes fra Pleje.net, ved at man skriver et notat i Pleje.net. Nedenfor notatet klikker man af i EDI og klikker af i link, hvorefter der vil blive sendt en EDI indeholdende link til de markerede modtagere. Når modtageren klikker på linket, kommer man direkte til den pågældende patient i Pleje.net. Modtageren bliver bedt om at indtaste eget CPR-nummer, som kontrollers op mod autorisationsregisteret, før man kan logge ind. Der er diskussion om link, om det kun skal være læseadgang, eller om man også skal have mulighed for at skrive. Vi taler om sikkerheden. Linket giver kun adgang til den ene patient, som man i forvejen har 2

3 adgang til i egne lukkede systemer. Herfra anbefaler vi styregruppen, at man bevarer denne læseadgang med øget sikkerhed, indtil der kommer en single sign on-løsning. 2. Bruger-/patientlogning i pleje.net Lisbeth og Nikolaj giver en demo af bruger-/patientlogningen. Lisbeth bemærker, at det er fint nok, at der laves en logning, men loggen hjælper jo ikke, hvis ikke der er nogen, der tjekker den. Annette efterspørger de auditeringsprocedurer, de bruger i Region Syddanmark, hvis de har det beskrevet. Tanja bemærker, at en national model for auditering, når vi går over til drift, ville være ønskelig. Er udgaven dækkende? Versionen er på rette vej. Der mangler dog mulighed for at søge på en bruger for at spore, hvilken aktivitet en bruger har haft i systemet. Endvidere mangler vi oplysninger om, hvorvidt indholdet i de notater, som en bruger har læst på en borger, skal være synlige ved søgningen, eller om det er nok, at der fx står læst 10 notater. (Lisbeth har efterfølgende fået svar fra Region Syddanmarks jurist om, at man skal vide præcist, hvilket notat brugeren har læst. Der bør findes en løsning i bruger-/patientlog-delen, så dette bliver muligt). Uddrag fra Persondataloven: Ifølge Persondatalovens 41, stk. 3, gældende for personoplysninger, skal den dataansvarlige træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere. 41, stk. 3 er udmøntet i Sikkerhedsbekendtgørelsen, og ifølge denne, 19, stk. 1 skal der foretages logning af alle anvendelser af personoplysninger. Registreringen skal mindst indeholde oplysninger om tidspunkt, bruger, type af anvendelse og angivelse af den person, de anvendte oplysninger vedrørte, eller det anvendte søgekriterium. 3. Projektstatusrunde ved regioner/samarbejdskommuner Region Syddanmark: Det går stille og roligt. Fortsat fokusområde at få implementeret og udbredt. Opfølgning på fremdriften og fokus på overgang til drift. Hvem skal følge op på arbejdsgang, samarbejde, uddannelse, support m.m.? Har lige fået status fra rigtig mange sygehuse og kommuner, og der er stadig arbejdsgange, der skal justeres. Region Hovedstaden: Det går godt fremad. Alle kommuner er oprettet i Pleje.net, men der er forskel på, hvor aktive de er. Hvidovre Hospital er lige på trapperne med tilbud om telemedicinsk behandling. Er i gang med at lave en samarbejdsaftale gældende for hele Region Hovedstaden. Merete Halkjær kunne godt tænke sig at høre lidt mere om, hvordan vi har tænkt, at der ved overgang til drift skal laves samarbejdsaftaler gældende nationalt. Karen bemærker, at der i hvert fald bør være nogle klare aftaler omkring overdragelse af patienter mellem regioner. Det er Britts klare indtryk, at alle telemedicinsk relevante sår, som kræver tværsektoriel behandling, bliver oprettet i Pleje.net. Region Sjælland: Der arbejdes hårdt på at få organisationen på plads. Susanne Friis er blevet ny styregruppeformand. Kim fortæller, at Region Sjælland er ved at finde løsninger nu. Der er planer om en superbrugergruppe. Merete har hørt, at der er kommet en meget positiv rapport om telemedicinsk behandling fra Region Sjælland, men man har ikke set den endnu. Kim ved ikke, om den er officiel endnu, men vil fremsende den snarest muligt. Region Nordjylland: Er så langt, at de næsten er på vej over i drift. Der er lavet udkast til samarbejdsaftale. Prøver at få det med i deres nye sundhedsaftaler. Der er lavet aftaler om support, 3

4 men der er stadig brug for støtte rundt omkring. Samarbejdsmodellen er tilpasset lidt, så de sår, der fx kun tilses hver 3. måned på sygehuset, får lavet en status fra kommunen i mellemtiden. Der er meget forskel på, hvor meget de forskellige kommuner bruger det. Nogle vil gerne have alle sår med og synes, det er rigtig godt. Man oplever, at der er nogle ambulante besøg på sygehusene, der undgås. Projektet er meget interesseret i at få et tal på aflyste ambulante besøg, men det er vældig svært at tælle på. Herunder fokus på: Lokal statistik enkelte har tidligere oplevet variationer i tallene for tværsektorielle patienter stemmer det nu? Dette punkt er diskuteret under Dansk Telemedicins præsentation. Der er fortsat usikkerhed om indholdet i tallene. Vi afventer snarest nye tal til statistik. Administratorrollen i regionen/kommunerne Dansk Telemedicin kunne godt på sigt tænke sig, at der på Pleje.net ligger en liste over administratorer, så de kommunale og regionale brugere kan se, hvem de skal ringe til. Det er vigtigt, at listen med administratorer er korrekt. Region Syddanmark: Lisbeth har administratorrollen og er den, der tildeler nye kodeord m.m. samt tager sig af 1. level support. Lisbeth skal også auditere på logningen. Til opstart har Lisbeth fået til opgave at auditere på 10 % af aktiviteten. Horsens Kommune: Det er Dorte, der opretter brugere og grupper. Alle sygeplejersker skal på, og planen er, at alle sår skal oprettes, også de sår, der ikke er med i projektet. Sårsygeplejerskerne er superbrugere, og så vidt Dorte ved, er det dem, der varetager 1. level support. Det er sårklinikken på Horsens Regionshospital, de samarbejder med. Der er lavet en samarbejdsaftale i klyngen, som de arbejder efter. Forsøger lidt at lave en registrering af overgang til tværsektoriel behandling for at se, om der foregår en opgaveglidning. Man har simpelt hen lavet en ydelse, der registrerer dette. I Region Midtjylland har man ønske om at lave et fælles servicecenter mellem region og kommuner, og her overvejer man at starte op med Pleje.net. Region Hovedstaden: De fleste kommuner har meldt en administrator ind, men spørgsmålet er, om de er klar over, hvad den rolle indebærer. I Region Hovedstaden er der ansat en person (Britt) til at tage rundt i kommunerne og bl.a. supportere brugerne. I Region Nordjylland har de en helpdesk, som tager deres Pleje.net-support. Der har hidtil ikke været så meget support, og de har lagt op til kommunerne, at de skal sørge for at få lavet en support i egen it-afdeling. De henvendelser, der har været, har egentlig ikke så meget været i brugen af Pleje.net, men mere uhensigtsmæssigheder eller fejl i systemet. I Region Syddanmark har man fra start valgt at inkludere supporten i den fællesregionale- /kommunale koordineringsgruppe, men skal have kigget på, hvordan det skal håndteres, når man går over til drift. I Region Sjælland skal de have etableret en superbrugergruppe. Er der planlagt bruger-/patientlogning? Er behandlet tidligere kun Region Syddanmark er i gang. Hvordan løses teknisk support? Dansk Telemedicin har ydet 1. level support. Det er egentlig kommuner og regioner selv, der har 1. level support. Sammenlagt koster det ca. ½ medarbejder hos Dansk Telemedicin, der anvendes til dette. Det har nu nået et omfang, hvor de i fremtiden vil tage penge for det. Fra 1. november vil der blive sat takst på supporten. Kristoffer skyder på, at en supportaftale for en kommune vil koste kr. om året. Fra 1. november vil Dansk Telemedicin gerne 4

5 have en kontaktperson i regioner og kommuner, som de kan henvise til herefter, med mindre de laver en aftale med Dansk Telemedicin. Merete Halkjær synes ikke, det har været tydeligt, at man selv skulle have en superbruger- /supportorganisation, men Dorthe bemærker hertil, at Judith fra Region Hovedstaden er helt opmærksom på det. Dansk Telemedicin har lavet et oplæg til supportaftale, som vil blive sendt ud sammen med referatet. 4. Drøftelse af forandringer i pleje.net ud fra vedhæftede bilag MedCom har sendt notat ud: Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net. Merete gennemgår kort hovedtrækkene i notatet. Merete Halkjær undrer sig over, at det er MedCom, der skal tage stilling til, om en forandring skal ske eller ej. Det er de måske ikke de rette til. Karen: Definitionen af størrelsen af en forandring er svær er det en stor forandring for brugeren, er det en stor teknisk forandring, eller er det en stor organisatorisk forandring? Lisbeth foreslår, man lægger sig op af andres erfaringer med systemer og håndtering af forandringer fx EPJ-systemerne. Dorthe vil gerne have tilsendt materiale om håndtering af forandringer i EPJ-systemerne. Tanja savner test af mindre forandringer. Endvidere skal medtænkes en plan for driftssituationen. Lige nu er der en udviklingsgruppe. Denne kunne meget vel ved overgang til drift blive en brugergruppe, som efterfølgende tager sig af ændringsønsker. Vi bliver enige om i første omgang at følge indholdet i forslaget, da det generelt har været efterspurgt, at ændringsforslag blev meldt ud, inden de var i drift. 5. Orientering og status Dorthe havde håbet, at hun i dag kunne lægge en løsning på bordet omkring single sign on. Regionale it-arkitektrepræsentanter har været inviteret ind til møde sammen med it-arkitekt fra KL samt it-arkitektrepræsentanter fra nogle kommuner. Der blev holdt arbejdsmøde lige inden sommerferien samt igen i sidste uge. Man arbejder med 3 baggrundsnotater omkring fødereret single sign on, som beskriver de forskellige løsningsscenarier på forskellige abstraktionsniveauer. Esben Dalsgaard fra NSI er ved at udarbejde et fælles notat med en sammenfatning. Der er ikke en fødereret tilgang, der er plug and play hverken fra regional eller kommunal side. Karen bemærker, at kommunerne begynder at efterspørge noget økonomi i forhold til driftsomkostninger i år Teknikgruppen er på stand by. Der er planlagt ekstra styregruppemøde den 11. september, hvor løsningen gerne skulle behandles. 6. Statistik Ved mødet uddeles et udkast til en nye måde at måle aktivitetsstatistik for henholdsvis diabetiske fodsår og venøse bensår. Dorthe forklarer, hvordan man skal læse den uddelte statistik. Der er udarbejdet specifikke statistikker for diabetiske og venøse sår. Planen er, at når projektet afsluttes, skal 68 % af det forventede antal sår være inkluderet. Karen bemærker, at forventningen i 2012 kun var 5 % inkluderede. Det foreslås, at disse tal ikke tages med. Der er enighed i gruppen om dette. Tallene i statistikken indeholder ikke registrering af kommentarer og MedCom-meddelelser. Begge disse beskeder bør tælles med i statistikkerne. Dansk Telemedicin har lovet nye tal snarest, så den udleverede statistik kan opdateres med mere sigende optælling af tværsektorielle sår. Den uddelte statistik tilpasses, så snart der er nye tal fra Dansk Telemedicin, og eftersendes på mail. Statistikråfilerne fra Dansk Telemedicin trækkes og viderebearbejdes af MedWare. Den fremtidige statistik vil udover diabetiske fodsår og venøse bensår også blive udarbejdet for tryksår, arterielle sår og traumesår. Desværre har der været udfordringer i diverse filers indhold, og samtidig har MedWare haft rigtig travlt, hvorfor ikke alle statistikkerne er helt tilpassede endnu. Aktivitets- og basisstatistikkerne sendes stadig ud målt på årsbasis. I forhold til projektmonitoreringen, der er sendt ud, synes Inger, at det er problematisk, at der bliver 5

6 målt på antal kommuner, der er i gang. Det er et dårligt politisk signal at sende ud, da en kommune ikke har en chance for at inkludere sårpatienter, hvis sygehussiden ikke vil være med. Derfor skal der fokuseres på, at det bliver synligt, at det handler om samlede tværsektorielle sår, således at det ikke bliver kommunen, der alene bliver hængt ud i forhold til røde tal. Der efterspørges statistik på de andre sår også. Her kan man dog ikke måle op på, hvor mange sår der burde være. MedCom og Dansk Telemedicin vil generere aktivitetsstatistik for de hyppigste diagnoser. Tallene er holdt op imod befolkningsantallet. Hertil bemærker Lisbeth, at fx diabetespatienter fordeler sig meget forskelligt i kommunerne. Dette bør også skrives ind som bemærkning til statistikkerne. Det er dog vanskeligt at fortælle nærmere om den reelle fordeling. 7. Evalueringsprocessen Dorthe præsenterer status på evalueringsprocessen og indholdet i Excel-ark, som efter mødet vil blive fremsendt til gruppen. Evalueringen skal indeholde flere elementer, herunder baselining, udbredelse, kompetenceløft, klinisk kvalitet, patientoplevet kvalitet og tekniske udviklingstiltag. Med i vurderingen vil man tage resultater fra eksterne kilder (fx Region Syddanmarks og Region Sjællands projekter). Projektmonitorering og statistikmateriale inddrages i evalueringen. Herudover skal der tages stilling til, hvilke supplerende ting, der skal tages med. Københavns Kommune er ved at planlægge patientmonitorering. Vi håber på at kunne indgå et samarbejde og vil gerne inddrage resultater fra Københavns Kommune. Dorthe giver en status på, hvor langt vi er med de enkelte elementer. Den 3. planlagte baselining planlægges udført i januar 2015, så vi ikke risikerer at være forsinkede i forhold til økonomiforhandlingerne. Dorthe forhører i styregruppen, om det kan blive senere. MedCom har aftalt møde med Bjarne Kohl for at se på, hvor mange af de 156 parametre i business casen, der kan genfindes i Pleje.net. I forhold til kompetenceløft kan det være svært at måle på. Man kan selvfølgelig måle på, hvor mange der har været på kursus. MedCom modtager meget gerne idéer og inspiration til, hvordan man kan supplere på dette punkt, men det er oplagt at supplere med kvalitative tiltag/evaluering. Reduktion i helingstid er også svær at måle på. Og selv om et sår er afsluttet i Pleje.net, er det ikke ensbetydende med, at såret er helet. Kim bemærker, at kvantitet ofte kun fylder ca. 7 % af outcome af et projekt, hvorimod kvalitet ofte øges også på områder, man slet ikke havde forestillet sig. Evt. kan spørges er der noget, vi gør bedre nu, end vi gjorde før? De uddelte og præsenterede oversigter sendes ud sammen med referatet. MedCom modtager meget gerne input og kommentarer til oversigterne. Evalueringsopgaven skal i udbud. 8. Eventuelt. Intet nyt omkring økonomien for drift af sårdatabasen ud fra det faktum, at der er sat midler af til fælles finansiering i perioden august , og hvor meget der er dækket af finansieringen (support m.m.). Dorthe udarbejder ny PID. Der er styregruppemøde 11/9. 6

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Referat fra 5. telesårprojektledermøde

Referat fra 5. telesårprojektledermøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Dato: Mandag d. 12-06-14 Referat fra 5. telesårprojektledermøde Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 12-06-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom,

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 06.11.13 Vor ref. MBK Referat fra 4. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Fredag den 25. oktober

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden Status Udvalgte nationale initiativer Lokale

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net

Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Anbefalinger til arbejdsgang i forbindelse med forandringer i Pleje.net Indledning I forbindelse med det nationale telemedicinske sårvurderings udbredelses projektet, har det vist sig, at der er behov

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Referat fra Projektledermøde

Referat fra Projektledermøde Dato: 25.03.15 Vor ref.: SBA, MHJ Referat fra Projektledermøde Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Sted: Deltagere: MedCom, Konferencen Annette Lyneborg Nielsen, Region Hovedstaden Dorte Medum, Horsens Kommune

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken

Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet. Spørgsmål Kilde: Politikken Telemedicinsk sårvurdering Tak for samarbejdet Spørgsmål dsl@medcom.dk Kilde: Politikken Udbredelses mål Forventet antal tværsektorielle sår Forventet antal kommuner som anvender telemedicinsk sårvurdering

Læs mere

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk www.medcom.dk Dato 14.01.14 Vor ref. MBK Referat fra kommunemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Onsdag den 15. januar 2014

Læs mere

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering

Status udbredelse telemedicinsk sårvurdering Status udbredelse telemedicinsk vurdering 16. marts 2015 dsl Monitorering år 2015: Der foretages monitorering på, hvor mange som anvender telemedicinsk vurdering til henholdsvis patienter med diabetiske

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering

Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: 29.06.15 Vor ref.: SBA Referat 10. styregruppemøde for national implementering af telemedicinsk sårvurdering Dato: Mandag den 29. juni 2015 fra kl. 10.00 13.00 Sted: Deltagere: Sundheds- og ældreministeriet

Læs mere

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde

Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 mbk@medcom.dk Dato: Mandag d. 26-05-14 Referat fra 7. telesårklinikergruppemøde www.medcom.dk Dato 29-05-14 Vor ref. MBK Sted: Deltagere: Fraværende:

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK HELE LANDET MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere... 4 KOMMUNESTATISTIK:

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde

Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Referat fra Kliniker- og udviklingsmøde Dato: 03.03.2015 Vor ref.: SBA Dato: Tirsdag den 3. marts 2015 Sted: Deltagere: Signatur Hotel Storebælt, Nyborg Isabella Glarborg, Hillerød Kommune Jytte Meldgaard

Læs mere

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering

Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Venøse bensår i telemedicinsk sårvurdering Baggrund På landsplan er det forventede antal tværsektorielle venøse bensår per år 4.497 (Epikon 2013). Dette antal sår forventes gradvist oprettet i pleje.net

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin E-mail: Tanja.Gerner.Jusslin@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Referat fra telesårprojektledermøde

Referat fra telesårprojektledermøde Dato: 24-05-13 Vor ref.: Referat fra telesårprojektledermøde Dato: Tirsdag den 21-05-13 Sted: Deltagere: Fraværende: MedCom, Odense Karen Von Påhlman, Region Nordjylland Grethe Lomholdt Nielsen, Frederikshavn

Læs mere

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt

Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Udbredelse af telemedicinsk sårvurdering - et nationalt foregangsprojekt Nanna Skovgaard, kontorchef, Sundheds- og Ældreministeriet. - Konferencen Fælles om fremtidens telemedicin, 31. marts 2016 Disposition

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Referat fra REFHOST-møde

Referat fra REFHOST-møde Dato: 11.12.08 Vor ref.: IJO Referat fra REFHOST-møde Dato: Fredag den 5. december 2008 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Damgaard Jensen, Region Midtjylland Bente Wengler, Region Midtjylland Hanne Simmelgaard,

Læs mere

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde

Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: 28.11.13 Vor ref.: Referat fra 5. telepsykiatriimplementeringsmøde Dato: Torsdag den 14. november 2013 Sted: Deltagere: MedCom Hanne Storm, Thisted Kommune (video) Jette Dalsgaard Andersen, Region

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gå mere i dybden Status På vej,

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom

Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom Telemedicin Sårbehandling Telesår - præsentation af status for medcom - 01.06.2015 Status Telesår RS 01.06.2015 1 Aktører i Telesårsløsningen Kar P A T I E N T Kommunal hjemmepleje Praksis læge Central

Læs mere

Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe

Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe Dato: 24.10.11 Vor ref.: KDE Referat fra 1. møde i national FMK-følgegruppe Dato: Tirsdag den 4. oktober 2011 Sted: Deltagere: MedCom Marianne Ochwat, Region Nordjylland Annie Høgh Nielsen, Region Midtjylland

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning

Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 02.07.13 Vor ref. MBK Referat fra 2. arbejdsgruppemøde vedr. telemedicinsk kortlægning Tidspunkt: Mandag den 1. juli

Læs mere

Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde

Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde Dato: 16.09.14 Vor ref.: LHO Referat fra 9. telepsykiatriimplementeringsgruppemøde Dato: Mandag den 15. september 2014 Sted: Deltagere: MedCom Lone Nyby, Thisted Kommune (video) Elisa Hove, Thisted Kommune

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl

MC8CO-møde. Torsdag 12/12 kl Velkommen MC8CO-møde Torsdag 12/12 kl 13-16.30 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. Meddelelser 3. Genoptræningsplan og evaluering af kommunalreformen v. Dorthe Skou Lassen, MedCom

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset Sundhed og Sammenhæng Karin Rosen Christensen AC-medarbejder Direkte: +4529323780 karin.christensen@rn.dk Referat Arbejdsgruppemøde - Korrespondancemeddelelser 24. august 2015 i Sundheds- og Kvartershuset

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014

Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Referat netværksmøde for e-dok nøglepersoner, HEV 18. Nov 2014 Dagsorden 1. Indsamling af ønsker til e-dok. Afd bør samle op ift egne kommentarer til e-dok 2. Merete Jensen, tværfaglig e-dok koordinator

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser

! PERSONDATAPOLITIK ! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN. 1. Generelle bestemmelser ! PERSONDATAPOLITIK! PERSONDATAPOLITIK FOR FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Generelle bestemmelser Denne Persondatapolitik for FIXNBIKE applikationen (herefter benævnt Persondatapolitikken ) gælder for alle,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet.

Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. IT Projekt Referat Projekt 2c: Analyse af udbredelsen af hjemmepleje-sygehus standarderne i psykiatrien / socialområdet. 2. marts 2016 kl. 8.30-10.30 i Mødelokale USB, IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse

RSI statusrapport for pejlemærke MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehus MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projekt id Projekt titel 3.6 MedCom standarder MedCom standarder fuldt udbredt i regionernes sygehuse Version 1.0 Dato 24111/Lars Hulbæk-Ib Johansen-Dorthe Skou

Læs mere

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde

Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Referat fra 2. pakkehenvisningsmøde Dato: 17.12.10 Vor ref.: IJO Dato: Torsdag den 16. december 2010 Sted: Deltagere: MedCom Helle Frederiksen, Region Nordjylland Hans Henrik Bøttger, Region Midtjylland

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS IT-SIKKERHED OG DATABEHANDLERAFTALE INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje

Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Administrativt spor Implementering kræver hoved, hjerte og vilje Konference om telemedicinsk sårvurdering 30. oktober 2015 Center for Telemedicin, Region Midtjylland Temaer Hvad mener vi med hoved, hjerte

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandlerinstruks

Databehandlerinstruks 1. Databehandleren handler alene efter instruks af den dataansvarlige. 2. Databehandleren forpligter sig til, til enhver tid at overholde lovgivningsmæssige krav samt denne databehandlerinstruks. 3. Databehandleren

Læs mere

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen

Status for hjemmeplejesygehusstandarder. Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen Status for hjemmeplejesygehusstandarder Møde i koordinationsgruppen 10. Oktober 2013 Jeanette Jensen jej@medcom.dk Indhold Udbredelsen Danmark rundt Status for versionsopdatering Fokuspunkter i MedCom8

Læs mere

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M

Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet. Sted: MedCom-Mødelokale C, MedCom, Forskerparken 10, 5230 Odense M Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra 2. møde i kortlægningsgruppen for psykiatri- og socialområdet Tidspunkt:

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet.

årjournalen Pleje.net understøtter nu også kommunikation om stomier. Fælles Servicecenter hjælper også med supporten af denne del af systemet. Nyhedsbrev juni 2016 Nye cases i Fælles Servicecenter giver nyttig viden Fælles Servicecenter leverer nu både support til telemedicinsk sårvurdering og stomi-delen i journalen, pakker tasker med telemedicinsk

Læs mere

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen

Kommune projekter Rikke Viggers Dorthe Skou Lassen MedCom Danish Centre for Health Telematics Kommune projekter Rikke Viggers riv@medcom.dk Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Intro til MedCom8 kommune LÆ-blanketter Fødselsanmeldelse projekter Genoptræningsplan

Læs mere

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er

2. Status på udrulning af tilbagesvar i lægesystemerne, hvem mangler? Ib har indkaldt til dette møde for at orientere om status og ændringer, der er Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: 6543 2030 Mobilnr.6178 1877 ibs@medcom.dk www.medcom.dk Dato 19.04.17 Vor ref. IBS Referat fra status- og informationsmøde om tilbagesvarsprojektet Tidspunkt:

Læs mere

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør

Indhold. Gert Sørensen Hospitalsdirektør Indhold Status på Afdeling S Hvad er egentlig SFI? Al begyndelse er svær - også MidtEPJ Cytostatika og Afd. D Trykknapsintegration til e-journal Århus Sygehus kan noget helt særligt når det kommer til

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere