DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret"

Transkript

1 Version juni 2015/JHR DREAM DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret samt SKAT. Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget visse offentlige overførselsindkomster fra medio 1991 og frem. Arten af ydelse angives ugevis for hver enkelt person. Fra 2008 og frem indeholder basen desuden beskæftigelsesoplysninger. Der er her tale om månedlige variable der oplysninger om evt. beskæftigelse. Basen ajourføres månedligt. Den ugentlige ydelsesoplysning angiver fx om personen har været ledig, på orlov, på efterløn, syg, på kontanthjælp, været på SU-berettiget uddannelse eller i aktivering. For at kunne analysere personernes afgangsmønstre er registret yderligere suppleret med oplysninger om overgang til førtidspension samt folkepension eller dødsfald før folkepensionsalderen. Endelig vedhæftes der en række andre analysevariable. Det drejer sig bl.a. om oplysninger som etnisk baggrund, civilstand, bopælskommune og a-kasse-tilhørsforhold. DREAM omfatter i alt lidt over 5 mio. personer. Den ugentlige ydelsesoplysning dannes blot personen har været én dag på en ydelse. Da der imidlertid kun kan registres én ugentlig ydelsesoplysning foretages der i nogle tilfælde en overskrivning af koder ved dannelsen af registret. Således har ledighedsoplysninger højere prioritet end kontanthjælpsdata. Derimod har fx. sygedagpengedata højere prioritet end aktiveringsoplysninger. DREAM bør derfor ikke anvendes til bestandsopgørelser, da disse aldrig vil være sammenlignelige med bestandsopgørelser baseret på de oprindelige datakilder. DREAM er derimod yderst velegnet til forløbsanalyser over tid, hvor der i stedet fokuseres på skift mellem ordninger eller varigheden af givne ydelsesperioder. DREAM anvendes derfor bl.a. til analyser vedr. marginaliseringsomfanget, effektanalyser, estimering af ledighedsancienniteten etc.

2 2

3 3 Kodeoversigt 111 = Dagpenge, Fuld ledighed 112 = Dagpenge, Ledighed (>=50 pct. i ugen) 113 = Dagpenge, Ledighed (<50 pct. i ugen) 121 = Feriedagpenge fra beskæftigelse 122 = Feriedagpenge fra beskæftigelse (>=50 pct. i ugen) 123 = Feriedagpenge fra beskæftigelse (<50 pct. i ugen) 124 = Feriedagpenge fra ledighed 125 = Feriedagpenge fra ledighed (>=50 pct. i ugen) 126 = Feriedagpenge fra ledighed (<50 pct. i ugen) 130 = Kontanthjælp, Jobparat, Passiv. 131 = Kontanthjælp, Jobparat, Vejl., afkl. og opkvalificering 133 = Kontanthjælp, Jobparat, Vejledning og opkvalificering 134 = Kontanthjælp, Jobparat, Ordinær uddannelse 135 = Kontanthjælp, Jobparat, Løntilskud, Privat 136 = Kontanthjælp, Jobparat, Løntilskud, Off. 137 = Kontanthjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Privat 138 = Kontanthjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Off. 139 = Kontanthjælp, Jobparat, Nytteindsats 140 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Passiv. 143 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Vejledning og opkvalificering 144 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Ordinær uddannelse 145 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Løntilskud, Privat 146 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Løntilskud, Off. 147 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Privat 148 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Virksomhedspraktik, Off. 149 = Uddannelseshjælp, Jobparat, Nytteindsats 151 = Særlig uddannelsesydelse 152 = Arbejdsmarkedsydelse 211 = Dagpenge, Vejl., afklaring og opkvalificering 213 = Dagpenge, Vejledning og opkvalificering 214 = Dagpenge, Ordinær uddannelse 215 = Dagpenge, Løntilskud, Privat 216 = Dagpenge, Løntilskud, Off. 217 = Dagpenge, Virksomhedspraktik, Privat 218 = Dagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 231 = 6-ugers-selvvalgt uddannelse 232 = 6-ugers-selvvalgt uddannelse (samtidig dagpengeledighed/aktivering) 299 = Dagpenge. Anden aktivering 412 = Orlov (sabbat og børnepasning) 413 = Uddannelsesorlov

4 4 511 = Servicejob 521 = Voksenlærlinge 522 = Rotationsvikarer 611 = Overgangsydelse 621 = Efterløn 622 = Fleksydelse 651 = SU med ydelse 652 = SU uden ydelse 661 = VUS/SVU 720 = Uddannelseshjælp, Passiv. 723 = Uddannelseshjælp, Vejledning og opkvalificering 724 = Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse 725 = Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat 726 = Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 727 = Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat 728 = Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 729 = Uddannelseshjælp, Nytteindsats 730 = Kontanthjælp, Passiv. 731 = Kontanthjælp, Vejl., afkl. og opkvalificering 733 = Kontanthjælp, Vejledning og opkvalificering 734 = Kontanthjælp, Ordinær uddannelse 735 = Kontanthjælp, Løntilskud, Privat 736 = Kontanthjælp, Løntilskud, Off. 737 = Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Privat 738 = Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Off. 739 = Kontanthjælp, Nytteindsats 740 = Ledighedsydelse, Passiv. 741 = Ledighedsydelse, Vejl., afkl. og opkvalificering 743 = Ledighedsydelse, Vejledning og opkvalificering 744 = Ledighedsydelse, Ordinær uddannelse 745 = Ledighedsydelse, Løntilskud, Privat 746 = Ledighedsydelse, Løntilskud, Off. 747 = Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Privat 748 = Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Off. 750 = Forrevalidering, Passiv. 753 = Forrevalidering, Vejledning og opkvalificering 754 = Forrevalidering, Ordinær uddannelse 755 = Forrevalidering, Løntilskud, Privat 756 = Forrevalidering, Løntilskud, Off. 757 = Forrevalidering, Virksomhedspraktik, Privat 758 = Forrevalidering, Virksomhedspraktik, Off.

5 5 760 = Revalidering, Passiv. 763 = Revalidering, Vejledning og opkvalificering 764 = Revalidering, Ordinær uddannelse 765 = Revalidering, Løntilskud, Privat 766 = Revalidering, Løntilskud, Off. 767 = Revalidering, Virksomhedspraktik, Privat 768 = Revalidering, Virksomhedspraktik, Off. 771 = Fleksjob 774 = Fleksjob, Sygedagpenge under fleksjob 781 = Skånejob 783 = Førtidspension 784 = Ressourceforløb 785 = Jobafklaring 881 = Barselsdagpenge 890 = Sygedagpenge, Passiv. 893 = Sygedagpenge, Vejledning og opkvalificering 894 = Sygedagpenge, Ordinær uddannelse 895 = Sygedagpenge, Løntilskud, Privat 896 = Sygedagpenge, Løntilskud, Off. 897 = Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Privat 898 = Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 899 = Sygedagpenge, Delvis rask 997 = Ikke bosiddende i Danmark 998 = Folkepension 999 = Død

6 6 Beskrivelse af de enkelte koder DAGPENGEMODTAGERE Man skal være opmærksom på, at ledighed i DREAM også dækker over ledighed uden udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge. Får man fx udbetalt arbejdsløshedsdagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag vil man i DREAM også være registret som ledig. Der kan ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge for mindre end 7,4 timers ledighed for fuldtidsforsikrede og ikke mindre end 3,0 timers ledighed for deltidsforsikrede i en uge, men i DREAM vil man være ledig. Gyldige koder: 111 Fuld ledighed: Forsikrede ledige som er ledige på fuld tid 112 Ledighed (>=50 pct. i ugen): Forsikrede ledige som har været ledig mere end 50 pct. af ugen 113 Ledighed(<50 pct. i ugen): Forsikrede ledige som har været ledig mindre end 50 pct. af ugen DREAM anvender data for ledighed (RAM-data) tilbage fra uge og frem. For tiden før 1998 anvendes CRAM-data. Det er således CRAM der har bestemt alderen på DREAM idet ledighedsdata før uge ikke foreligger på personniveau.

7 7 FERIEDAGPENGE Man optjener ret til feriedagpenge (dagpenge under ferie), når man modtager ydelser fra en a-kasse (bortset fra efterløn). Man kan også optjene ret til feriedagpenge, hvis man får syge- eller barseldagpenge fra kommunen, når man ikke i samme periode har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, beregnet af den normale løn i optjeningsåret. Gyldige koder: 121 Feriedagpengeledighed. Fulde feriedagpenge i ugen. Tilgået fra beskæftigelse. 122 Feriedagpengeledighed (>=50 pct. i ugen). Tilgået fra beskæftigelse. 123 Feriedagpengeledighed (<50 pct. i ugen). Tilgået fra beskæftigelse. 124 Feriedagpengeledighed. Fulde feriedagpenge i ugen. Tilgået fra ledighed. 125 Feriedagpengeledighed (>=50 pct. i ugen). Tilgået fra ledighed. 126 Feriedagpengeledighed (<50 pct. i ugen). Tilgået fra ledighed. DREAM anvender data for ledighed (CRAMPO) tilbage fra uge og frem til og med I CRAMPO fremgår kun ferieledighed der modtages fra beskæftigelse (jf. oplysningerne på dagpengekortet) dvs. ferieledighed fra dagpenge figurerer i DREAM som almindelig dagpengeledighed. Fra og med 1998 anvendes Arbejdsmarkedsstyrelsens RAM register som kilde til feriedagpengeledighed.

8 8 ARBEJDSMARKEDSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Gyldige koder: 130 Arb. parat, Kontanthjælp, Passiv 131 Arb. parat, Kth., Vejl. Afkl. og opkvalificering. Koden gælder til og med Arb. parat, Kth., Vejledning og opkvalificering. Koden gælder fra 2007 og frem. 134 Arb. parat, Kth., Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 135 Arb. parat, Kth, Løntilskud, Privat. 136 Arb. parat, Kth, Løntilskud, Off. 137 Arb. parat, Kth, Virksomhedspraktik, Privat. 138 Arb. parat, Kth, Virksomhedspraktik, Off. 139 Arb. Parat, Kth, Nytteindsats Ledige kontanthjælpsmodtagere som alene har ledighed som problem. De indgår derfor i ledighedstallet. DREAM anvender data for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (CRAM) tilbage til uge I det omfang personen er registreret med et aktiveringsredskab er data samkørt med AMFORA data som foreligger fra Indberetningerne på området er foretaget fra den enkelte kommune til CRAM. Fra uge er kilden en central kørsel i AMS der samkører udbetalingsoplysninger med personernes matchkategori. Fra denne population fratrækkes personer der ikke står til rådighed af forskellige årsager som fx. barsel. Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2007 og frem på vejledning over/under 4 uger samt ordinær uddannelse. Før 2007 er disse tre aktiveringskoder slået sammen i én kode, 131.

9 9 Uddannelseshjælp Gyldige koder: 140 Uddannelseshjælp, Passiv 141 Uddannelseshjælp, Vejl. Afkl. og opkvalificering. Koden gælder til og med Uddannelseshjælp, Vejledning og opkvalificering. Koden gælder fra 2007 og frem. 144 Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 145 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat. 146 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 147 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 148 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 149 Uddannelseshjælp, Nytteindsats

10 10 Særlig uddannelsesydelse Gyldige koder: 151 Særlig uddannelsesydelse

11 11 Arbejdsmarkedsydelse Gyldige koder: 152 Arbejdsmarkedsydelse

12 12 Aktivering (dagpenge) Gyldige koder 211 Dgp., Vejledning, afklaring og opkvalificering. Koden gælder til og med Dgp., Vejledning og opkvalificering. Koden gælder fra 2011 og frem. 214 Dgp., Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2011 og frem. 215 Dgp., Løntilskud, Privat 216 Dgp., Løntilskud, Off. 217 Dgp., Virksomhedspraktik, Privat 218 Dgp., Virksomhedspraktik, Off. 299 Dgp. Anden aktivering DREAM anvender CRAM-data i perioden frem til 1994, AF-MATCH i perioden og AMS- Bestandsdata fra 1998 og frem. Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2011 og frem på vejledning over/under 4 uger samt ordinær uddannelse. Før 2011 er disse tre aktiveringskoder slået sammen i én kode, 211.

13 13 6-UGERS SELVVALGT Gyldige koder ugers selvvagt uddannelse: Personer som i ugen er på 6-ugers selvvagt uddannelse ugers selvvalgt uddannelse, samtidig dagpengeledighed eller i aktivering: Personer som i ugen er på 6-ugers-selvvalgt uddannelse og som samtidig er dagpengeledige eller i aktivering i ugen. Dvs. personen er ikke i fuldtids selvvalgt uddannelse i ugen. DREAM anvender data fra eindkomst. Der foreligger data på området fra august 2009.

14 14 ORLOV Den første lov om orlov var en del af den arbejdsmarkedsreform, der blev introduceret pr. 1. januar Loven gav mulighed for, at ledige og beskæftigede under bestemte vilkår kunne benytte sig af en orlov til uddannelse, børnepasning eller sabbat. Sabbat orlov: Retten til sabbatorlov blev endeligt afskaffet i 1999 Børnepasningsorlov: Reglerne for børnepasningsorlov er ændret pr. 23. marts Herefter kan forældre til børn født før 1. januar 2002 kun holde børnepasningsorlov, hvis de inden 1. april 2004 har givet Arbejdsformidlingen skriftlig besked om, at de vil bevare retten til at holde børnepasningsorlov. Man behøver ikke at have planlagt sin orlov, og nedenstående betingelser skal stadig være opfyldt på det tidspunkt, orloven afholdes. Forældre med børn under ni år kan holde orlov til børnepasning i en periode på mellem 8-13 og op til 52 uger pr. barn. Både lønmodtagere og selvstændige kan få orlov til børnepasning. Det gælder også arbejdsløse og modtagere af kontanthjælp. Uddannelsesorlov: fra andet end ledighed. Orlov til uddannelse bortfaldt fra 1. januar 2001, hvor ordningen blev afløst af to nye ordninger - Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) og Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF) - i forbindelse med voksen- og efteruddannelsesreformens ikrafttræden. Uddannelsesorlov fra ledighed. Beregnet variabel. Denne kode bliver betragtet som aktivering fordi denne ordning er substitut til aktiveringsforanstaltninger under lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik. Gyldige koder 412 Orlov (Sabbat og Børnepasning) 413 Uddannelsesorlov DREAM anvender CRAM-data i perioden frem til 1994, AF-MATCH data i perioden og AMS-Bestandsdata fra 1998 og frem. Da orlovsdata i dag mest har historisk værdi er de i dag i DREAM slået sammen til to grupper.

15 15 SERVICEJOB Gyldige koder 511 Servicejob Oplysningerne om Servicejob stammer fra AMS-bestandsdata og foreligger tilbage fra 2000.

16 16 VOKSENLÆRLING For at blive voksenlærling skal man være over 25 år. Eleven kan gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis vedkommende har den relevante erhvervserfaring. Som voksenlærling har man ret til løn som ufaglært i hele læretiden, også når man er på skole undervejs i praktikforløbet. Praktikstedet får lønudgiften refunderet under alle skoleophold fra Arbejdsgivernes Elevrefusion. Arbejdsgivere, der ansætter voksenlærlinge over 25 år inden for visse brancher med regional mangel på faglært arbejdskraft, kan få et tilskud. Det er muligt at blive voksenlærling fra såvel beskæftigelse som ledighed. DREAM indeholder oplysninger for alle tilgået voksenlærling. Gyldige koder 521 Voksenlærling Oplysningerne om voksenlærling stammer fra AMS-bestandsdata og foreligger tilbage fra Der foreligger alene data for dagpengemodtagere.

17 17 ROTATIONVIKARER Gyldige koder 522 Rotationsvikarer Oplysningerne om rotationsvikarer stammer fra AMS-bestandsdata.

18 18 OVERGANGSYDELSE Overgangsydelsen blev indført i forbindelse med Finansloven i 1992 i en periode med høj ledighed og dårlige beskæftigelsesmuligheder for ældre på arbejdsmarkedet. Formålet med ordningen var i første omgang at give ledige årige en mulighed for at sige nej til et arbejdstilbud og i stedet gå på overgangsydelse. Ydelsen svarede til ca. 80 pct. af højeste dagpenge. Ordningen blev udvidet i forbindelse med arbejdsmarkedsreformen i 1994 til også at omfatte de årige. Overgangsydelsen blev afskaffet i 1996 med et afløb på 10 år. Gyldige koder 611 Overgangsydelse Oplysninger om overgangsydelsen stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens RAM register og foreligger tilbage til 1992.

19 19 EFTERLØN Gyldige koder 621 Efterløn Oplysninger om efterløn stammer Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM register til og med 1997 og fra Arbejdsmarkedsstyrelsens RAM register fra og med 1998.

20 20 FLEKSYDELSE Fleksydelse giver mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på linje med efterløn. Er man ansat i et fleksjob, eller modtager man ledighedsydelse, kan man vælge at gå på fleksydelse, når man fylder 60 år. Gyldige koder 622 Fleksydelse Oplysninger om fleksydelse stammer fra KMD-Aktiv.

21 21 STATENS UDDANNELSESSTØTTE SU er en økonomisk hjælp, man kan få, mens man uddanner sig. DREAM går her lidt på kompromis som en ydelsesdatabase idet kode 652 dækker over perioder uden udbetaling. DREAM er dog stadig interesseret i personens status, som stadig er SU men altså uden ydelse. Gyldige koder 651 SU med ydelse: SU-berettigede personer som er registret af SU styrelsen med udbetaling af SU. 652 SU uden ydelse: SU-berettigede personer som er registret af SU styrelsen uden udbetaling af SU. Oplysninger vedr. SU stammer fra SU-styrelsen og foreligger tilbage fra uge

22 22 VOKSEN UDDANNELSES STØTTE (VUS) Og STATENS VOKSEN UDDANNELSESSTØTTE (SVU) Formålet med SVU er at give voksne økonomisk støtte til deres forsørgelse, mens de deltager i enten almen uddannelse eller i videregående uddannelse. Beløbet svarer til den maksimale dagpengesats. Loven trådte i kraft den 1. januar SVU erstatter VoksenUddannelsesStøtten (VUS) og orlovsydelsen. Gyldige koder 661 VUS/SVU Oplysninger vedr. SVU stammer fra SU-styrelsen og foreligger tilbage fra Før 2001 hed ordningen VUS hvorfor koderne i dag er slået sammen til én kode.

23 23 Uddannelseshjælp 720 Uddannelseshjælp, Passiv. 723 Uddannelseshjælp, Vejledning og Opkvalificering. 724 Uddannelseshjælp, Ordinær uddannelse. 725 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Privat. 726 Uddannelseshjælp, Løntilskud, Off. 727 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 728 Uddannelseshjælp, Virksomhedspraktik, Off. 729 Uddannelseshjælp, Nytteindsats Fra og med DREAM-version 1401eksisterer der koder for uddannelseshjælp fra 2014 og frem.

24 24 KONTANTHJÆLP Gyldige koder 730 Kontanthjælp, Passiv 731 Kontanthjælp, Vejl. Afkl. og opkvalificering. Kode gælder til og med Kontanthjælp, Vejledning og opkvalificering. Koden gælder fra 2007 og frem. 734 Kontanthjælp, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 735 Kontanthjælp, Løntilskud, Privat. 736 Kontanthjælp, Løntilskud, Off. 737 Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Privat. 738 Kontanthjælp, Virksomhedspraktik, Off. 739 Kontanthjælp, Nytteindsats Oplysninger om kontanthjælp stammer fra KMD-BIS og KMD-AKTIV samt Herning kommune og foreligger tilbage til AMFORA oplysninger findes tilbage fra Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2007 og frem på vejledning over/under 4 uger samt ordinær uddannelse. Før 2007 er disse tre aktiveringskoder slået sammen i én kode, 731. Fra og med DREAM-version 1201 indgår starthjælp og introduktionsydelse som kontanthjælp. Før udgjorde disse to ydelsestyper hvert sit sæt af koder, men med ydelsernes afskaffelse ved årsskiftet til 2012 er de også bagud konverteret til kontanthjælp.

25 25 LEDIGHEDSYDELSE Personer, der er ansat i et fleksjob, kan ikke få arbejdsløshedsdagpenge. De kan i stedet få ledighedsydelse. Gyldige koder 740 Ledighedsydelse, Passiv 741 Ledighedsydelse, Vejl. Afkl. og opkvalificering. Koden gælder til og med Ledighedsydelse, Vejledning og opkvalificering. Koden gælder fra 2007 og frem. 744 Ledighedsydelse, Ordinær uddannelse. Koden gælder fra 2007 og frem. 745 Ledighedsydelse, Løntilskud, Privat. 746 Ledighedsydelse, Løntilskud, Off. 747 Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Privat. 748 Ledighedsydelse, Virksomhedspraktik, Off. Oplysning om ledighedsydelsen kommer fra KMD og findes fra Oplysninger fra AMFORA findes fra 2000 og frem. Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2007 og frem på vejledning over/under 4 uger samt ordinær uddannelse. Før 2007 er disse tre aktiveringskoder slået sammen i én kode, 741.

26 26 FORREVALIDERING Gyldige koder 750 Forrevalidering, Passiv 753 Forrevalidering, Vejledning og opkvalificering. 754 Forrevalidering, Ordinær uddannelse. 755 Forrevalidering, Løntilskud, Privat. 756 Forrevalidering, Løntilskud, Off. 757 Forrevalidering, Virksomhedspraktik, Privat. 758 Forrevalidering, Virksomhedspraktik, Off. Viften af aktiveringsredskaber kan fordeles fra 2007 og frem. Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alt forrevalidering indgår i kode 750.

27 27 REVALIDERING Gyldige koder 760 Revalidering, Passiv 763 Revalidering, Vejledning og opkvalificering. 764 Revalidering, Ordinær uddannelse. 765 Revalidering, Løntilskud, Privat. 766 Revalidering, Løntilskud, Off. 767 Revalidering, Virksomhedspraktik, Privat. 768 Revalidering, Virksomhedspraktik, Off. Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2007 og frem. Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alt revalidering indgår i kode 760.

28 28 FLEKSJOB Et fleksjob er et tilbud om arbejde på særlige vilkår til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er muligt at gå på sygedagpenge fra fleksjob. Selvom fleksjob i DREAM har en højere prioritet er der i datavasken taget højde herfor, dvs. sygdom fra fleksjob og retur til fleksjob fremgår af DREAM med selvstændig kode. Gyldige koder 771 Fleksjob 774 Fleksjob, Sygdom i fleksjobforløb Ønskes en opdeling af fleksjob på sektorer kan det gøres ved at samkøre med eindkomstoplysningerne for den samme periode. Oplysninger om fleksjob stammer fra AMFORA og findes fra 2000 og frem.

29 29 SKÅNEJOB - FØRTIDSPENSION Et skånejob med løntilskud er et tilbud til førtidspensionister om arbejde på særlige vilkår. Gyldige koder 781 Skånejob 783 Førtidspension Oplysninger om skånejob stammer AMFORA og findes tilbage fra Oplysninger vedr. førtidspension stammer fra KMD s førtidspensionsregister.

30 30 RESSOURCEFORLØB og JOBAFKLARING Gyldige koder: 784 Ressourceforløb 785 Jobafklaring

31 31 BARSELDAGPENGE Gyldige koder 881 Barseldagpenge: Personer der modtager barseldagpenge Oplysningerne om dagpenge under barselsorlov stammer fra KMD og foreligger tilbage fra 1998.

32 32 SYGEDAGPENGE En arbejdsgiver skal udbetale enten fuld løn eller sygedagpenge i sygeperioden. I DREAM fremgår kun de personer, der har modtaget sygedagpenge fra kommunen. De bliver registreret fra 1. fraværsdag. DREAM viser sygefravær dvs. det er ikke nødvendigvis den periode personen har modtaget sygedagpenge. Gyldige koder 890 Sygedagpenge, Passiv 893 Sygedagpenge, Vejledning og opkvalificering. 894 Sygedagpenge, Ordinær uddannelse. 895 Sygedagpenge, Løntilskud, Privat. 896 Sygedagpenge, Løntilskud, Off. 897 Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Privat. 898 Sygedagpenge, Virksomhedspraktik, Off. 899 Sygedagpenge, delvis rask Oplysninger om sygedagpenge (og barsel) stammer fra KMD og foreligger tilbage fra 1996, men først fra 1998 blev det muligt at fordele data på henholdsvis syge- og barseldagpenge. Viften af aktiveringsredskaber fordeles fra 2007 og frem. Før 2007 foreligger der ikke aktiveringsoplysninger på området og alle sygedagpengeforhold indgår i koderne 890 eller 899. Koden 899 Delvis Rask dannes på baggrund af oplysninger om fradrag i sygedagpengemodtagelsen som følge af arbejdsindkomst. Bliver personen delvis rask er det hele sygedagpengeforløbet der påhæftes denne kode da det ikke oplyses præcist hvornår personen overgår til delvis rask. I tidligere versioner af DREAM var der to koder som var defineret alene ud fra overgang til sygedagpenge fra dagpengeledighed. De anvendtes specielt til beregning af dagpengeanciennitet. Da disse koder ikke længere eksisterer og der kan være behov for disse koder til specielle beregninger er det nødvendigt i de specifikke programmer at danne en forbrænder der temporært danner disse koder.

33 33 IKKE BOSIDDENDE I DANMARK Ikke bosiddende i Danmark i måleugen jf. Indenrigsministeriets cpr. register. Gyldige koder 997 Ikke bosiddende i Danmark: Personer der på et givent tidspunkt ikke bor i Danmark Oplysningen stammer fra ind- og udrejsedata fra cpr-registret og findes tilbage til 2000.

34 34 FOLKEPENSION Er en beregnet variabel for de personer som findes i DREAM og som på et tidspunkt har modtaget en ydelse eller er registreret med en lønindkomst. Det er således ikke alle folkepensionister der findes i DREAM. Gyldige koder 998 Folkepension: Personer der modtager folkepension Beregnet variabel

35 35 DØD Død jf. Indenrigsministeriets cpr. register. Gyldige koder 999 Død: Personer der er døde før folkepensionsalderen. Oplysningen stammer fra Indenrigsministeriet og findes tilbage fra uge

36 36 Beskæftigelsesoplysninger fra eindkomst Det er besluttet, at lønmodtagere defineres som personer der i eindkomst har en arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst med følgende modifikationer: 1) Der medtages ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst, hvor felt 68 i data fra eindkomst har følgende værdier: Kode 36: Ydelser efter serviceloven, hvor der kan ske lønindeholdelse Kode 44: Bidragspligtig pension, som er pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgivere Kode 74: Bidragspligtig pension, som indføres fra og med ) Der medtages A-indkomst som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig, når felt 68 i data fra eindkomst har følgende værdier: Kode 15: Strejke- og lockoutgodtgørelse Kode 27: DIS-indkomst, udenrigsfart DIS (Dansk Internationalt Skibsregister) Kode 34: Søindkomst, Sømænd i udenrigsfart til og fra Færøerne og Grønland Kode 35: Søindkomst, Sømænd i nærfart til og fra Færøerne og Grønland Kode 57: DIS-indkomst, begrænset fart (sejldistance < 50 sømil) Kode 58: DIS-indkomst, nærfart Der er ingen krav om en mindsteindkomst pr. måned eller krav om indbetaling af ATP-bidrag. Dette svarer til den seneste opgørelse af lønmodtagere i RAS (den Registerbaserede Arbejdsstyrke Statistik) i uge 48 i 2008 fra Danmarks Statistik.

37 37 Variable Y_yyuu viser hvilken ydelse personen har modtaget i ugen. Eksempel: y_9852=111 viser, at personen har været "fuld dagpengeledig" i uge FOR hjælpevariabel (som=1) viser om en person har modtaget førtidspension. SYG hjælpevariabel (som =1) viser om en person har modtaget på sygedagpenge. DGP hjælpevariabel (som =1) viser om en person har været i dagpengebruttoledighed (passiv og aktiv). KTH hjælpevariabel (som =1) viser om en person har været i det kommunale system (bortset fra førtidsepension). INDT viser nyeste indplaceringsdato i en ny dagpengeperiode. Angiver datoen for hvornår en person senest er blevet indplaceret i dagpengeperioden med ledighedsanciennitet nul. Ledighedsancienniteten bliver nulstillet når den ledige har genoptjent retten til dagpenge. INDT1 viser forrige indplaceringsdato i en ny dagpengeperiode. INDT2 viser tredje nyeste indplaceringsdato i en ny dagpengeperiode. MODEDTxx dato for nulstillende samtale i kontaktforløbet. De seneste 24 nulstillende samtaler fremgår af DREAM. DISCOxx angiver senest registreret fagkode fra CV-banken. Der er mulighed for angivelse af op til fem fagønsker. TYPE angiver om en given person er indvandrer (I), efterkommer (E) eller dansker (D). Indvandrere er personer født i udlandet, hvis begge forældre (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger på den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen af forældrene er født som danske statsborgere. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlands statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Personer med dansk oprindelse omfatter resten af befolkningen AKyy viser a-kasse-tilhørsforhold via den 2-cifrede a-kassekode ultimo perioden. Fx AK08 viser a- kassetilhørsforholdet ultimo Koden for a-kasse-tilhørsforhold relaterer til den seneste a-kasse medlemmet har været medlem af. Personen er dermed ikke nødvendigvis aktuelt medlem af a-kassen A-kasseskift indenfor året vil ikke fremgå af DREAM. Medlemskab af a-kassen ultimo året fremgår af a- kassekoden, der gemmes ultimo hvert år.

38 38 A-kasse-tilhørsforholdet kommer fra HAMR. Hvis en person melder sig ud af en a-kasse vil den historiske a-kassekode fremgår af CRAM såfremt personen ikke melder sig ind i en ny a-kasse. Dermed viser a-kassekoden i sig selv intet om aktuelt medlemskab af a-kassen. AFM_ARSyyyy angiver hvorvidt en person aktuelt er medlem af en a-kasse. Hvis værdien i denne variabel er "1" er personen aktuelt medlem af a-kassen. Oplysningen opgøres ultimo opdateringsperioden. Der dannes en kode ultimo hvert år. Eksempel: AFM_ARS1999 angiver om personen var medlem af a-kassen ultimo 1999 DREAM får kommunekoden fra CPR-registret. Kommunetilhørsforholdet ultimo DREAM henfører altså til status i CPR-registret på samme tidspunkt. Ultimo året gemmes denne oplysning så og gemmes historisk. Koden for bopælskommune relaterer således til bopælskommune ultimo året. Flytning vil således fremgå, da der gemmes en kommunekode hvert år. Dog vil flytninger mellem kommunerne indenfor året ikke nødvendigvis fremgå af DREAM. Nykomyyyy viser bopælskommunen efter kommunalreformen i Før 2007 er der tale om en konverteret kode af de oprindelige kommunekoder KOMNyyyy. Civst viser Civilstand jf. CPR-registret. Mulige koder er Gift eller Registreret parforhold. Branche_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. Variablen er en sekscifret branchekode. Har variablen en værdi har der været beskæftigelse hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag. Er indholdet betyder det at der har været beskæftigelse men at branchetilknytningen er ukendt. Arbsted_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. Variablen er en tre kommunekode, som angiver den fysiske kommunale placering af personens arbejdssted. Har variablen en værdi har der været beskæftigelse. Er indholdet 000 betyder det at der har været beskæftigelse men at arbejdsstedet er ukendt. Virkform_yyyy_mm viser at der har været beskæftigelse i år yyyy og måned mm. Beskæftigelseskravet er, at der er betalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindtægten. Variablen er en én til to cifret kode som angiver arbejdsgiverens virksomhedsform. Ved anvendelse af formatet vformg, i formatprogrammet der kan rekvireres, kan arbejdsgiveren opdeles på privat, offentlig og anden arbejdsgiver. Har variablen en værdi har der været beskæftigelse. Er indholdet 000 betyder det at der har været beskæftigelse men at virksomhedsformen er ukendt. Statkod viser Nationalitetskode jf. CPR Etnisk viser etnisk oprindelse jf. cpr-registret fordelt på den 4-cifrede landekode Land viser landetilhørsforhold jf. Danmarks Statistik definition af Danmark, Vestlige og Ikke-vestlige lande. Denne variabel er dannet på baggrund af Etnisk I DREAM vil Danmark have koden land=1.

39 39 I DREAM vil Vestlige lande have koden land=2. Vestlige lande består af alle EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. I DREAM vil Ikke-vestlige lande have koden land=3. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. National viser landetilhørsforhold på udviklingsstadie. Denne variabel er dannet på baggrund af Etnisk I DREAM vil Danmark have koden National =1. I DREAM vil Mere udviklede lande have koden National=2. Mere udviklede lande består af Finland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norge, Sverige, Albanien, Andorra, Belgien, Bulgarien, tidl. Tjekkoslovakiet, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Serbien & Montenegro, tidl. Jugoslavien, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, tidl. Sovjetunionen, Spanien, Storbritannien, Ungarn, Vatikanstaten, tidl. Vesttyskland, Østrig, tidl. DDR, Europa, Canada, USA, Nord Amerika, Uoplyst Nord Amerika, Japan, Australien, New Zealand, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Belarus, Moldova, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina, Makedonien, Tjekkiske Rep. Slovakiet, Færøerne. I DREAM vil Mindre udviklede lande have koden National=3. Mindre udviklede lande omfatter alle andre lande. Koderne Statkod, Etnisk, Land og National: Statkod angiver statsborgerskab jf. CPR er en kode for etnisk ophav. National er en samling af de etniske koder i udviklingsstadier for landene og følger Danmarks Statistiks definition. Nedenstående viser logikken bag ovennævnte koder i DREAM: En person der er født i Tyrkiet, men er dansk statsborger, vil i DREAM have Statkod: dansker, Etnisk: tyrker, Land: Ikke-vestlige og National: mindre udviklet land. En person der er født i Danmark og dansk statsborger, men har tyrkiske forældre, vil i DREAM have Statkod: dansker, Etnisk: tyrker, Land: Ikke-vestlige og National: mindre udviklet land. En person der er født i Danmark og dansk statsborger, men har forældre der begge er 2. generationsindvandrer født i Danmark og er danske statsborgere, vil i DREAM have Statkod: dansker, Etnisk: dansker, Land: Danmark og National: dansker. Match_xkvyy angiver den seneste registrerede matchvurdering ultimo kvartal x år yy. Koderne foreligger historisk tilbage til 2006, hvor de er dannet på baggrund af en konvertering af de gamle matchkategorier. Når det gælder matchkoder for sygedagpengemodtagere foreligger dissedog kun tilbage til foråret Koderne er to-cifrede selvom de nye matchkoder egentlig kun er et-cifrede. Første ciffer angiver matchkategorien. For match=1 er der en underopdeling, hvor andet ciffer angiver ledighedsgraden. Er andet ciffer=1 er ledighedsgraden<3 mnd. Er andet ciffer=2 er ledighedsgraden 3-12 mnd. og 2. ciffer=3 er ledighedsgraden > 12 mnd. I de data DREAM modtager er der også et andet ciffer, der udtrykker ledighedsgraden for match 2 og 3 - selvom disse oplysninger ikke reelt anvendes for disse matchkategoriseringer.

40 VISIT_xkvyy angiver den seneste registrerede visitationskode ultimo kvartal x år yy. Koderne foreligger fra

41 41 FORMATER Variable i DREAM kan konverteres til forståelig klartekst ved hjælp af et format for variablen. I formatet knyttes variablen op imod en label; fx. vil ydelseskoden 111 via formatet blive konverteret til klarteksten Dgp., Fuld ledighed og kommunekoden 101 vil blive konverteret til København. På den måde eksisterer der formater for bl.a. følgende DREAM-variable: de ugentlige ydelseskoder, a- kasser, kommuner, lande, fagkoder, branchekoder og køn. Ved henvendelse til DREAM-sektionen på mail kan man modtage et format-program som indeholder en aktuel version af de anvendte formater. Der er her også en lang række andre hensigtsmæssige formater fx. aldersgrupperinger, regionsformat etc.

42 42 A-KASSER Oversigt over væsentlige sammenlægninger D03 Grafisk a-kasse ophører pr og medlemsgrupper overflyttes til D15, D53 og D77. I DREAM er alle medlemmer overført til D53 D15 Specialarbejdernes a-kasse fusionerer med Kvindelige arbejderes a-kasse og skifter pr navn til Faglig Fælles A-kasse (3F) D22 Danske Lønmodtageres a-kasse oprettes pr D43 Kvindelige arbejderes a-kasse fusionerer med D15 Specialarbejdernes a-kasse pr og skifter navn til Faglig Fælles Akasse D76 Danske Sygeplejerskers a-kasse skifter 1. oktober 2004 navn til Danske Sundhedsorganisationers a- kasse. D77 Journalisternes a-kasse ophører ved sammenlægning med D10 pr og skifter navn til D10 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog D83 Frie Lønmodtageres a-kasse skifter navn pr. 1. januar 2005 navn til Frie Funktionærers a- kasse (FFA). D90 Forsvarets a-kasse ophører pr ved sammenlægning med D92 D93 Frisørerne og Artisterne udtræder pr fra Frisørerne, Artisterne og Maritim a-kasse for at overgå til D53. D93 Maritim a-kasse fusionerer med D40 pr og skifter navn til Malerfagets og Maritim a- kasse. D35 og D40 fusionerede den 1. januar 2008 til Byggefagene (D40). D91 og D86 fusionerede til D86 Akademikernes A-Kasse. D82 og D57 fusionerede den 1. januar 2015 til D57 Min A-kasse

43 43 DREAM mangler oplysninger for de kommuner der i en periode anvendte Columbus IT's KAM-system. For Odense kommune er der mangelfulde oplysninger om sygedagpenge i perioden medio 2002 til medio 2003 For Hvidovre kommune er der mangelfulde data for sygedagpenge i perioden uge til uge For Farum kommune er der mangelfulde data for kontanthjælp i perioden uge til uge Der er mangelfulde data for sygedagpenge i perioden uge til medio 2002

44 44 Dagbog over ændringer i DREAM Version DREAM0901: - Afskaffelse af variablen OVDTO - Sammenlægning af koderne 224 og Indførelse af koden 522 Version DREAM0902: - Dataskift vedr. dagpengeledighed, hvor der i stedet for CRAM anvendes RAM data fra 1997 og frem. - Indførelse af koden 895. Version DREAM1002: - Afskaffelse af koderne 141, 142, 216, 710, 794 og 795. Version DREAM1003: - Flytning af Udvandringsoplysninger således de fremover har lavere prioritet. Version DREAM1004: - Indførelse af tre månedlige variable som angiver evt. beskæftigelse; i form af branche, arbejdsstedets beliggenhed samt arbejdsstedets virksomhedsform. Version DREAM1007: - Indførelse af matchkategoriseringer fra NyMatch Version DREAM1008: - Afskaffelse af koden 541=Seniorjob, da der ikke er tale om rigtige Seniorjob men derimod aktivering for ældre. - Lablen for DREAM-kode 224 ændres fra Uddannelse til Opkvalificering da gruppen ikke kun indeholder uddannelse. Version DREAM1011: - Koderne 133, 713, 723, 733, 743 er afskaffet og ændret til 132, 712, 722, 732 og 742. Det skyldes at data fra datakilden (AMFORA) ikke længere kan opgøres på denne måde. - Beskæftigelsesdefinition er ændret. Tidligere viste DREAM ATP-beskæftigelsen. AMS har imidlertid besluttet at beskæftigelsesbegrebet skal baseres på indbetalt arbejdsmarkedsbidrag, hvilket er et mere lempeligt beskæftigelseskrav. - Samkøringen med CPR, som gjorde at DREAM indeholdt alle personer mellem år, foretages ikke mere. Det gav for store uklarheder i basen. DREAM indeholder derfor nu

45 45 igen kun oplysninger på personer der har modtaget en ydelse eller har haft beskæftigelse jf. eindkomst. Version DREAM1012: - Kilden for a-kasse-tilhørsforhold er skiftet fra CRAM til HAMR. HAMR kan ikke levere a-kassekoden i 6-cifret format. Variablerne AKxxxx afskaffes derfor i DREAM. - De gamle kommunekoder før kommunalreformen afskaffes. Der er således nu i DREAM kun ét sæt variable for kommunetilhørsforhold. - De kommulerede sygedagpengevariable fra starten af 1990 erne SDPUGE afskaffes. Version DREAM1108: - Afskaffelse af visitationskoderne for sygedagpengemodtagere. - Afskaffelse af de gamle matchkoder dvs. MATCHKAT-variablerne. - Implementering af matchkodedata for sygedagpengemodtagere. - Implementering af yderligere én indplaceringsdata INDT2 som er den tredje nyeste indplaceringsdato en person kan have haft. Version DREAM1112: - Indførelse af 24 samtaledatoer. Version DREAM1201: - Afskaffelse af koderne for introduktionsydelse og starthjælp. - Sammenlægning af orlovskoder og VUS/SVU koder. - Ensretning og nyt kodesystem for redskabsviften for aktivering. - Indførelse af aktiveringskoder for revalidender og sygedagpengemodtagere. Version DREAM1302: - Indførelse af kode 139: Særlig uddannelsesydelse - Indførelse af kode 784: Ressourceforløb

46 46 Version DREAM1312: - Sammenlægning af koderne: 132 og 133 til og 213 til og 733 til og 743 til og 753 til og 763 til og 893 til 893. med labelen Vejledning og opkvalificering. Version DREAM1402: - Indførelse af nye koder for arbejdsmarkedsparate på uddannelseshjælp: 140, 143, 144, 145, 146, 147, Indførelse af nye koder for øvrige personer på uddannelseshjælp: 720, 723, 724, 725, 726, 727, Indførelse af koder for nytteindsats: 139, 149, 729, Flytning af koden for særlig uddannelseshjælp: Den hidtidige kode for særlig uddannelseshjælp (139) skifter til kode 151 da kode 139 fremover er nytteindsats. Version DREAM1406: - Indførelse af ny kode for arbejdsmarkedsydelse: 152 Arbejdsmarkedsydelse Version DREAM1504: - Sammenlægning af fleksjobkoderne til én kode 771 Fleksjob - Sammenlægning af skånejobkoderne til én kode 781 Skånejob - Indførelse af ny kode for jobafklaring: 785 Jobafklaring

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret Version 32 17. august 2014/JHR DREAM DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret samt SKAT. Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget

Læs mere

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret Version 28 20. marts 2012/JHR DREAM DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret samt SKAT. Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 18. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 18. udgave Fleksjob 18. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET

ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET December 213 ÆLDRE OG ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: December 213 Indhold

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 29 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 37 Arbejdsskade 37 Arbejdsfastholdelse

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere