Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2 Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal praktik- eller lærepladser i forbindelse med opgaveløsningen. Inden for hvilke områder anvender kommunen henholdsvis arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler? Arbejdsklausuler Uddannelsesklausuler Transport, offentlig servicetrafik og renovation Kommunen anvender ikke klausuler Aarhus Kommune har retningslinjer for anvendelse af både arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler, som betyder, at det kan være relevant at anvende klausulerne for både bygge og anlæg samt tjenesteydelser. Retningslinjerne er sendt pr. mail til Jakob Byg Hornbæk. Hvor ofte anvender kommunen arbejdsklausuler i kontrakter med ekstern leverandør inden for følgende område? Transport, offentlig service og renovation Det grønne område Det gør kommunen altid Det gør kommunen ved udbudsopgaver, hvor kontraktsummen/lønsummen ligger over et minimumsbeløb Det gør kommunen indimellem, men der er ikke nogle faste retningslinjer for hvornår Se retningslinjerne. Hvor ofte anvender kommunen uddannelsesklausuler i kontrakter med ekstern leverandør inden for følgende område?

3 Side 3 af 8 Det gør kommunen altid Det gør kommunen ved udbudsopgaver, hvor kontraktsummen/lønsummen ligger over et minimumsbeløb Det gør kommunen indimellem, men der er ikke nogle faste retningslinjer for hvornår Transport, offentlig service og renovation Det grønne område Hvilken sum anvender kommunen som minimumsbeløb for anvendelse af uddannelsesklausuler? Minimumsbeløb Angiv sumtype Kontraktsum Lønsum Transport, offentlig servicetrafik og renovation Ud af alle de opgaver, som kommunen får løst via ekstern leverandør på tværs af områder hvor mange indeholder efter din bedste vurdering klausuler? Mere end ca. ¾-dele af alle opgaver løst via ekstern leverandør Uddannelsesklausuler Mere end ca. halvdelen af alle opgaver løst via ekstern leverandør Mere end ca. ¼ del af alle opgaver løst via ekstern leverandør Færre Ved ikke Partnerskabsaftaler En partnerskabsaftale er en frivillig aftale hvor kommunen, arbejdsmarkedets parter og den lokale erhvervsskole forpligter sig til at samarbejde om at skabe et flere lære- og praktikpladser. Anvender kommunen partnerskabsaftaler i stedet for uddannelsesklausuler? Ja, altid Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig

4 Side 4 af 8 Transport, offentlig servicetrafik og renovation Fører kommunen kontrol/tilsyn med leverandørens overholdelse af klausuler? Transport, offentlig servicetrafik og renovation Arbejdsklausuler Ja, altid Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig Uddannelsesklausuler Ja, altid Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig Se retningslinjer. Har kommunen en samlet kontrolenhed, der sikrer, at de eksterne leverandører lever op til de forpligtelser, der gælder i klausulerne? Ja, kommunen har en central kontrolenhed Nej, kontrollen foregår i de respektive forvaltningsgrene Kommunen har udliciteret kontrollen Andet, angiv venligst: Efter din bedste vurdering: Angiv antal årsværk som er beskæftiget med kontrol af, hvorvidt eksterne leverandører lever op til klausulforpligtelser? Hvis leverandøren overtræder sin arbejdsklausulforpligtelse, udleverer kommunen da relevante oplysninger til andre relevante myndigheder fx Arbejdstilsynet eller SKAT? Ja, altid Ja, i nogle situationer https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

5 Side 5 af 8 Nej Andet, angiv venligst:hvis relevant, se retningslinjer Har kommunen samarbejde med de lokale fagforeninger omkring anvendelse af klausuler? Ja, kommunen har et fast samarbejde med de lokale fagforeninger Ja, kommunen samarbejder med de lokale fagforeninger ved behov Nej, det har kommunen ikke Andet, angiv venligst: Kædeansvar Et kædeansvar betyder, at hovedleverandøren/hovedentreprenøren har ansvaret for og hæfter for eventuelle brud på klausulen, uanset om fejlen ligger hos enhver følgende underleverandør. Hovedleverandøren kan således gøres ansvarlig for en underleverandørs brud på klausulen. Inden for hvilke områder har kommunen indarbejdet kædeansvar i klausulen? Transport, offentlig service og renovation Kommunen har ikke indarbejdet kædeansvar i klausuler Arbejdsklausuler Uddannelsesklausuler Hvilke kontrolforanstaltninger anvender kommunen typisk for at sikre sig, at arbejdsklausulerne bliver overholdt inden for følgende områder? Angiv gerne flere svar. Transport, offentlig service og renovation Dialogmøder Stikprøvekontrol Krav om dokumentation fx lønsedler eller ansættelsesbeviser Hotline hvor borgere kan ringe ind ved mistanke

6 Side 6 af 8 Hvilke kontrolforanstaltninger anvender kommunen typisk for at sikre sig, at uddannelsesklausulerne bliver overholdt inden for følgende områder? Angiv gerne flere svar. Transport, offentlig service og renovation Dialogmøder Stikprøvekontrol Krav om dokumentation fx lønsedler eller ansættelsesbeviser Hotline hvor borgere kan ringe ind ved mistanke Hvilke sanktioner kan kommunen bruge over for eksterne leverandører ved overtrædelser af klausuler inden for følgende områder? Angiv gerne flere svar. Bygge og anlæg Transport, offentlig service og renovation Det grønne område Teknisk service Opsigelse af Påtale Dagbøder leverandør Bortvisning af leverandør Tilbageholdelse af dele eller hele kontraktsummen Ophør af fremtidigt samarbejde med leverandør Kommunen sanktionerer ikke overtrædelser af klausuler Der tages stilling til mulige sanktioner i forbindelse med hver enkelt kontrakt. Se i øvrigt retningslinjerne. Efter din bedste vurdering: Hvor ofte har kommunen siden 1. januar 2013 anvendt en sanktion over for en ekstern leverandør?

7 Side 7 af 8 Kommunen har ikke sanktioneret en ekstern leverandør i perioden Enkelte gange Mere end 10 gange Mere end 25 gange Mere end 50 gange Mere end 100 gange Andet, angiv venligst: Ved ikke Har kommunen en nedskrevet udbuds- og indkøbspolitik, hvor det fremgår, om der skal anvendes arbejdsklausuler og/eller uddannelsesklausuler ved brug af ekstern leverandør? Ja, for begge klausultyper Kun hvad angår arbejdsklausuler Kun hvad angår uddannelsesklausuler Nej Andet, angiv venligst: Indsæt gerne link til kommunens indkøbs- og udbudspolitik samt gældende standardarbejdsklausul og standarduddannelsesklausul: Indkøbs og udbudspolitik: Arbejdsklausul: Uddannelsesklausul: Andet, angiv venligst: Er sendt på mail til Jakob Byg Hornbek. Anvender kommunen Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)? Ja Nej Inden for hvilke områder anvender kommunen Offentlig-Private Partnerskaber (OPP)? Transport, offentlig service og renovation Indgår arbejdsklausuler i driftsoverenskomster, som kommunen indgår med selvejende institutioner mm.? Ja, altid https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

8 Side 8 af 8 Ja, ofte Sjældent Nej, aldrig Når der ses bort fra anlægsopgaver på byggeområdet, hvad er så efter din bedste vurdering den primære begrundelse for, at kommunen anvender eksterne leverandører frem for at opgaven løses i kommunalt regi? Undersøgelsen er lige straks forbi. Hvis du har yderligere kommentarer til undersøgelsen, er du meget velkommen til at angive dem her: Tusind tak for din deltagelse i undersøgelsen! Husk at trykke Afslut for at sende dine svar.

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere