Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver"

Transkript

1 Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

2 Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi overstiger gældende tærskelværdier: EU-udbud: Varekøb og tjenesteydelser: kr. Bygge og anlæg: kr. Tilbudsloven: Varekøb og tjenesteydelser: kr. Bygge og anlæg: kr. (gennemførelse af underhåndsbud hvis over kr.) Det er ikke tilladt at dele en kontrakt kunstigt op for at undgå tærskelværdierne. Tærskelværdien beregnes som den samlede kontraktværdi ekskl. moms og inkl. optioner og forlængelser. Fx en kontrakt der løber over 2 år beregnes som den samlede udgift i 2 år. Har kontrakten indbygget en mulighed for en forlængelse i 1 år, så beregnes værdien som den samlede udgift i 3 år.

3 Udbudsrettens grundprincipper 2 Pligt til at sikre ligebehandling og gennemsigtighed. Det er dermed ikke tilladt at stille direkte krav om, at man kun ønsker lokale leverandører eller lokal arbejdskraft (minus diskrimination på grund af nationalitet). Fredericia Kommune, KomUdbud og SKI KomUdbud: Indkøbsfællesskab, hvor Fredericia Kommune deltager og dermed har forpligtet sig til at være omfattet af forskellige udbud (stor økonomisk gevinst både rent administrativt men også via store indkøbsbesparelser). SKI: Fredericia Kommune deltager også i (forpligtende og uforpligtende) SKI aftaler, hvor det findes relevant og giver økonomisk værdi.

4 Erhvervskontaktudvalget i Fredericia 1 Drøftelsespunkter på baggrund af drøftelser med lokale erhvervsvirksomheder: Fokus på små- og mellemstore virksomheder, herunder lokale. Herunder opfordring til dannelse af konsortier samt opdeling af kontrakter i delaftaler, således at virksomheder kan byde på dele af en kontrakt Anvendelse af SKI- og Indkøbsfællesskaber, hvor det er fordelagtigt for kommunen. Der skal dog tages hensyn til små- og mellemstore virksomheders, herunder lokale virksomheders mulighed for at byde Ved det konkrete udbud skal det overvejes at afholde informationsmøder og/eller teknisk dialog med markedet Opgaver under tærskelværdierne/annonceringskravet skal også udsættes for konkurrence. For alle opgaver over kr. skal der indhentes 3 tilbud og helst fra lokale leverandører

5 Erhvervskontaktudvalget i Fredericia 2 Tildelingskriterier - der skal tages konkret stilling til, hvor meget andre parametre såsom kvalitet, leveringssikkerhed mv. skal vægte i forhold til økonomi fra gang til gang Konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver - det skal løbende overvejes om flere kommunale områder skal konkurrenceudsættes Mere fokus på lokale virksomheder. Det kunne eventuelt være gennem et mere struktureret samarbejde med erhvervsforeningerne

6 Klausuler i Fredericia Kommune 1 Arbejdsklausuler Klausul i kontrakten, der pålægger den valgte leverandør og dennes underleverandører at sikre, at løn, arbejdstid, overarbejdsbetaling, ferie og sygdom mm. ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Herunder mulighed for at bortvise ansatte der ikke har gyldige arbejds- og opholdstilladelser. Sociale- og Uddannelsesklausuler samt miljøklausuler Klausul i kontrakten med krav om en nærmere angivet social, uddannelseseller miljøforpligtelse for den leverandør, der får opgaven. Formålet med en sådan klausul er at hjælpe grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet eller sikre særlige miljø standarder. Fx krav om at leverandøren skal have x antal lærlinge ansat, optage praktikanter eller levere produkter der belaster miljøet mindre.

7 Klausuler i Fredericia Kommune 2 Kædeansvar Leverandøren, der får opgaven, bærer ansvaret for at lovgivning, klausuler samt øvrige krav opstillet i kontrakten samt udbudsmaterialet overholdes gennem hele leverandørens kæde af underleverandører, producenter af varer og materialer m.v. Partnerskaber - Aftaler med Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC, IBC, Fredericia Shopping, Fredericia Erhvervsforening om samarbejde om fx at sikre uddannelse og praktikpladser. De forskellige klausuler har deres væsentligste anvendelsesområde indenfor de større eller løbende bygge- og anlægsopgaver samt serviceopgaver som eksempel rengøring. Særligt miljøklausulen har dog også relevans indenfor varekøb, eksempelvis i.f.t krav om de enkelte varers genanvendelighed. Indenfor de liberale erhverv spiller de enkelte klausuler typisk ikke nogen større rolle.

8 Konsekvens ved anvendelse af klausuler i Fredericia Kommunes kontrakter Fordele: Ansvarlighed i forhold til arbejdsmiljø, særlige grupper på arbejdsmarkedet samt miljøforhold. Ulemper: Øget pris, da alle krav opstillet i et udbudsmateriale typisk koster. Risiko for dårligere konkurrence da krav vil kunne afskrække mindre virksomheder (monopol). Dårlig måling i erhvervstilfredshedsundersøgelser. Øget ressourceanvendelse på en tættere opfølgning.

9 Procesplan 13. april 2015: Drøftelse i byrådet 15. april 2015: Præsentation og drøftelse med foreningerne i Business Fredericia 27. april 2015: Orientering til Business Fredericia 30. april 2015: Frist for skriftlige input fra foreningerne 7. maj 2015: Drøftelse i Erhvervskontaktudvalget 4. juni 2015: Behandling af politikken i Erhvervskontaktudvalget 16. juni 2015: Behandling af politikken i Økonomiudvalget 22. juni 2015: Godkendelse af politikken i byrådet

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Sociale klausuler på det tekniske område. Projekt Socialaftaler.dk

Sociale klausuler på det tekniske område. Projekt Socialaftaler.dk Sociale klausuler på det tekniske område Projekt Socialaftaler.dk Indholdsfortegnelse 1. Pjecens baggrund og formål...3 2. Sociale klausuler på det tekniske område...5 3. Typer af sociale klausuler...8

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere