UCSJ Læring Konferencen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCSJ Læring Konferencen"

Transkript

1 Velkommen til UCSJ Læring Konferencen University College SJÆLLAND

2 Velkommen til UCSJ Læring Konferencen Konferencen giver dig et indblik i de digitale læringsmediers verden med en række oplæg af førende digitale læringsspecialister. Den viden som oplægsholderne fremlægger, vil sidst på dagen blive sat i perspektiv, da du her får mulighed for at deltage i mere praktisk orienterede workshops. Du kan se dagens program bagerst i folderen. Æ Denne konferencefolder er tænkt som en kort introduktion til UCSJ Læring - yderligere information finder du fremover på UCSJ Lærings plads på intranettet. God fornøjelse med konferencen.

3 UCSJ Læring - HVAD VIL Vi OPNÅ? I 2011 har University College Sjælland igangsat det 2-årige projekt UCSJ Læring. Projektet skal introducere hele organisationen til de muligheder for læring, som internettet og anden ny teknologi giver os både i undervisningen og i administrationen. Målet for UCSJ Læring er at sikre en nødvendig teknologisk udvikling af organisationen. UCSJ Læring skal sikre, at der i undervisningen benyttes tidssvarende læringsunderstøttende teknologier, som giver undervisere og studerende de bedste muligheder for videndeling, samarbejde og at kunne arbejde uafhængigt af tid og sted. Den ny teknologis muligheder skal understøtte kvaliteten af professionsbacheloruddannelserne i Region Sjælland og sikre, at de fortsat er bære- dygtige i mødet med fremtidens udfordringer. Teknologi ind i alle dele af organisationen UCSJ Læring skal i højere grad bringe læringsunderstøttende teknologier ind i studiehverdagen på alle vores uddannelser. I administrationen og i de læringsunderstøttende funktioner skal UCSJ Læring støtte op om den fortsatte effektivisering og professionalisering ved hjælp af teknologi. Hidtige erfaringer kombineres med ny viden Med UCSJ Læring igangsætter vi et projekt, som bygger på års erfaringer og idéer fra UCSJ s egne e-læringsuddannelser og samarbejdserfaringer fra regionens andre undervisningsinstitutioner. UCSJ har allerede 10 års erfaring med at bruge digitale læringsmedier og kommunikationsformer i undervisningen på vores e-læringsuddannelser. De erfaringer skal nu sammen med helt nye værktøjer overføres til alle dele af organisationen. Planen for UCSJ Læring i 2011 UCSJ Læring skal foldes ud over de næste to år. I den første halvdel af 2011 har projektet været i sin indledende fase. Her har koordinering, ansvarsfordeling og afholdelse af medarbejderdialogmøder været en del af det nødvendige fokus. Den anden halvdel af 2011 betegnes som Det eksperimenterende efterår og kommer til at fungere som ét samlet pilotprojekt for hele organisationen. Medarbejderne kan deltage i kompetenceudviklende kurser, der giver kvalifikationer til at indkøre de digitale læringsmedier i undervisningen. Undervejs i det eksperimenterende efterår kan medarbejderne få hjælp og støtte hos både deres lokale superbrugere og UCSJs Kontor for Teknologi og Metode. UCSJ - toneangivende i et paradigmeskifte? De mål og den teknologi som UCSJ Læring arbejder med, er de varmeste emner i undervisningsverdenen lige nu og vil uvægerligt dominere den fremover. UCSJ har her muligheden for at være med forrest i et paradigmeskifte, som resten af undervisningsorganisationerne også ruster sig til at deltage i. Hvem ved, måske kan UCSJ Læring blive startskuddet for, at UCSJ er med til at give den danske uddannelsesverden et godt ry for innovativ brug af digitale læringsmedier og udvikling af e-didaktik?

4 ?? Spørgsmål & Svar Går du fra konferencen som digital læringsekspert? Konferencen i dag slutter ikke med en forventning om, at du nu kan guide studerende rundt i digitale værktøjer eller at du kan parallelundervise med lukkede øjne. I løbet af det eksperimenterende efterår kan du tilmelde dig tre kompetenceudviklende praktiske kurser, som giver dig de praktiske og teoretiske kompetencer, der skal til for at implementere de digitale medier i din undervisning. Hvilke digitale læringsmedier vil UCSJ Læring introducere på grunduddannelsen? Alt efter undervisningssituationen og -behovet skal vi i UCSJ f.eks. implementere: Netbaseret undervisning og videndeling, hvor læring foregår via lettilgængelige digitale værktøjer som f.eks. Fronter, Googledocs, blogs o.lign. og igennem e-læringsobjekter som f.eks. Powerpoint præsentationer med speak eller videooptagelser af underviseres egne forelæsninger. Parallelundervisning hvor undervisningen foregår på én lokation, som følges parallelt på en anden lokation via videokonferenceudstyr og interaktive tavler. De digitale læringsmedier lærer du at anvende på kompetenceudviklende kurser i løbet af efteråret.? Hvor finder du din daglige information om UCSJ Læring? UCSJ Lærings plads på intranettet er omdrejningspunktet for information om UCSJ Læring. Her kan du læse blognyheder, baggrundsartikler og få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ s). Senere rapporteres også fra efterårets eksperimenter på intranetpladsens blog. Mangler du noget specifik information på UCSJ Lærings intranetplads? Skriv dit ønske til Find praktiske vejledninger, forklaringer og se instruktionsvideoer omkring digitale læringsværktøjer, på Kontor for Teknologi og Metodes blog: teme.ucsj.dk? Hvad er det eksperimenterende efterår? UCSJ Læring kalder efteråret 2011 for det eksperimenterende efterår. Denne konference er startskuddet til en periode, hvor medarbejderne har mulighed for at tilmelde sig tre kompetenceudviklende kurser. Herefter indkører den enkelte de digitale læringsmedier i undervisningen i et overskueligt tempo - med plads til eksperimenter. De undervisere der underviser nye studerende, kan tilmelde sig kurserne først. Digital ordforklaring F2F-undervisning: F2F er forkortelsen for face-to-face og er det smarte ord for matrikelundervisning. Blended learning betegner en kombination af f2f-undervisning, selvstudium og netbaseret undervisning.

5 Efterårets kompetenceudviklende kurser I løbet af efteråret udbyder UCSJ Læring tre kompetenceudviklende kurser for undervisere. Her får du de nødvendige praktiske kompetencer. De tre kurser afholdes i alt ni gange hver. Der er plads til 20 undervisere på hvert kursus. De der underviser nye studerende, kan tilmelde sig kurserne først. Kurserne gentages i 2012, så alle undervisere har mulighed for at deltage. De tre kompetenceudviklende kurser: Parallelundervisning Her får du praktisk kendskab til parallelundervisningslokaler og indretning samt viden om parallelundervisningens didaktik. Kurset tages over to undervisningsgange - én gang med fokus på hvordan udstyret bruges og på de didaktiske tilgange, og en anden gang hvor du introduceres til interaktive tavler (Smart Boards). V/Niels Skjølstrup (VUC Storstrøm) E-læringsobjekter Du får kendskab til begrebet e-læringsobjekter og lærer at producere e-læringsobjekter med lyd og billede. Du bliver også introduceret til mulighederne i UCSJ s SingleSignOn og værktøjer som Picasa, Googledocs og blogs. V/ Svend Rossen og Lasse Højer-Pedersen E-didaktik Her introduceres til e-didaktikken og teorierne bag. Kurset fokuserer også på underviserens proaktive rolle, og hvad der sker i F2F-undervisningen, når den skal samkøres med den netbaserede undervisning. V/ Carsten Storgaard (RUC) Digital ordforklaring Parallelundervisning er undervisning som foregår på én lokation, men følges parallelt på en anden lokation via lettilgængeligt videokonferenceudstyr og interaktive tavler.. Et e-læringsobjekt defineres som en samling af information, der formidles digitalt for at nå et læringsmål. Et e-læringsobjekt kan f.eks. være en Powerpoint præsentation med speak eller en videooptagelse af underviseren, der forelæser.

6 Konferenceprogram Morgenkaffe og musik ved UCSJ s band Piece of cake Ulla Koch byder velkommen Tim Frank Andersen Samfundets digitale udvikling Digitaliseringen går lige nu hurtigere end nogensinde. En række nøgleteknologier kommer til at forandre og præge vores hverdag indenfor en meget overskuelig fremtid både privat og i arbejdssammenhæng. Tim Frank Andersen Master of science i computervidenskab, bestyrelsesformand og partner i In2media og IT Venture-selskabet IVS. Tim Frank Andersen har i over 14 år arbejdet med interaktive medier og har stået bag en række projekter og virksomheder på området Pause Bent B. Andresen It som vilkår for læring Set ud fra en fagdidaktisk synsvinkel skaber omstiling til e-læring grobund for øget metodefrihed. I stedet for at rammerne for læring bestemmer indholdet, kan rammerne bedre fastlægges under hensyntagen til mål og indhold. Bent B. Andresen Ph.d. og forskningsleder Institut for Didaktik, Aarhus Universitet. Bent B. Andresens forskning beskæftiger sig bl.a. med menneskets læring og kompetenceudvikling i forskellige faser af livet og under forskellige vilkår Fællessang. Musik ved Piece of cake (UCSJ Band) Kristian Madsen VUC Storstrøms erfaringer med parallelundervisning Hvad er parallelundervisning og hvilke erfaringer og udfordringer er der med den type undervisning? Hvorfor iværksatte VUC Storstrøm parallelundervisning for 26 år siden? Hvor langt er VUC Storstrøm kommet, og hvad er de næste mål? Kristian Madsen Projektchef i VUC Storstrøm. Kristian Madsen er oprindeligt uddannet lærer fra Vordingborg Statsseminarium. Har ansvar for projektudvikling både internt og eksternt på VUC Storstrøm Frokost

7 Simon B. Heilesen Podcasts i undervisningen Oplægget undersøger den videnskabelige litteratur om brug af podcasts i undervisningen. Simon B. Heilesen Lektor i netmedier, Kommunikationsuddannelsen, RUC. Simon interesserer sig for, hvordan nye medier kan indgå i forskning, formidling, samarbejde og undervisning. Han er initiativtager til Akademisk IT på RUC og deltager i ELYK-forskningsprojektet, som er et samarbejde mellem RUC, SDU, UCSJ og UCS. Han fungerer også som videnskabelig konsulent for UCSJ Workshop 1 (Deltagerne kan deltage i to ud af de fire workshops) Kaffepause Workshop Afrunding ved Ulla Koch Workshops Parallelundervisning Her får du et konkret indblik i parallelundervisningen og er med i praktiske øvelser. E-læringsobjekter - podcasts V/ Kristian Madsen(VUC Storstrøm) Vi fokuserer på praktiske øvelser. Deltagerne arbejder i grupper med at visualisere et emne og tilrettelægger, producerer og evaluerer derefter en podcast. V/Simon B. Heilesen(RUC) og Svend Rossen(UCSJ) Web 2.0 værkstedet udvikling af undervisning understøttet af gratis, digitale ressourcer Vi arbejder med at udvikle samarbejde og produktion i undervisningen. Workshoppen veksler mellem praktiske øvelser og didaktisk perspektivering. Husk din computer og gerne smartphone, hvis du har en. E-didaktik V/René B. Christiansen og Ove Christensen (begge EducationLab, UCSJ) På UCSJ s e-læringsuddannelser har vi arbejdet med e-didaktik i op til 10 år. På workshoppen viser UCSJ medarbejdere fra forskellige uddannelser eksempler på vellykkede undervisningsforløb, der bygger på e-didaktik, og diskuterer dem gerne. V/Bennyé Austring, e-læringskonsulent, UCSJ

8 Hvad er Kontor for Teknologi og Metode? Teknologi og Metode er et nyoprettet kontor på Slagelsevej 7 og består af konsulenterne Poul Erik Løvskov og Lasse Højer-Pedersen. Kontorets opgave er at bygge bro mellem UCSJ s digitale og pædagogiske verdener. Kontoret arbejder med at udbrede kendskabet til de digitale læringsværktøjer og stræber efter at være på forkant med den nyeste teknologi på området. Du kan finde kontorets vejledninger og instruktionsvideoer omkring digitale værktøjer på bloggen teme.ucsj.dk, ligesom de vejleder over telefon, Skype eller . Kontorets medarbejdere står også for medarbejderundervisning i digitale muligheder og kan vurdere, hvilke af UCSJ s digitale kompetencer, der er de rette at udsende alt efter situationen. Layout: keepyourdarlings.com Hvem er nøglepersonerne og -afdelingerne i UCSJ Læring? Projektejer er uddannelsesdirektør Hanne Fischer, Daglig projektleder er Peter Talarek-Andersen, UCSJ Læring understøttes af: Forskning & Udvikling UCSJ Læring kontaktpersoner: Svend Rossen og Bennyé Austring Kontor for Teknologi og Metode UCSJ Læring kontaktpersoner Poul Erik Løvskov, og Lasse Højer-Petersen IT-afdelingen Kontakt Helpdesk, Tlf: UCSJ Kommunikation UCSJ Læring kontaktpersoner: Anne Strandgaard, Se hele UCSJ Lærings overordnede organisationsdiagram på UCSJ Lærings intranetplads. UCSJ Læring indsamler erfaringerne De erfaringer og metoder medarbejderne udarbejder i Det eksperimenterende efterår, er værdifulde for UCSJ Lærings videre udvikling. Derfor samler vi op på dem i løbet af efteråret. På den måde kan både gode og dårlige erfaringer udveksles og innovativ brug af læringsteknologierne kan videregives.

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG

APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT KURSUSKATALOG FORORD Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser

Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København. 5.-6. februar 2013. Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisnings FoU-konference i DGI-byen i København 5.-6. februar 2013 Program og workshopbeskrivelser Ministeriet for Børn og Undervisning, december 2012 FoU-konferencen 2013 I

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer

Læs mere

Udviklingsprojekter 2014/2015

Udviklingsprojekter 2014/2015 Udviklingsprojekter 2014/2015 I skoleåret 2014-2015 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, IT og fagdidaktik Innovation

Læs mere

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD

EN DREJEBOG MEDIEPATRULJE, IT-PATRULJE, IT-SUPERKIDS, POWER USER-ELEVER, ONSDAGSNØRD EN DREJEBOG EN DREJEBOG Det danske samfund har igennem de sidste 20 år gennemgået en voldsom digitalisering. Alligevel falder skolen bagud, når det handler om digitale lærermidler, og IT-brug i undervisningen.

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Praksisnær undervisning i teknisk design

Praksisnær undervisning i teknisk design Praksisnær undervisning i teknisk design Transformation mellem arbejde og uddannelse - didaktiske overvejelser og ideer Udarbejdet for Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Apple Professional Development Kursuskatalog

Apple Professional Development Kursuskatalog Apple Professional Development Kursuskatalog forord Samarbejde, kreativitet, kritisk tænkning, tværfaglighed, er blot nogle få af de ord, der kendetegner de bløde kompetencer børn og unge skal tilegne

Læs mere

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER

STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER STYRK UDDANNELSESKVALITETEN GENNEM DIGITALE LÆRINGSTEKNOLOGIER En inspirationsguide til videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med digitale læringsteknologier INDHOLD Denne publikation er tænkt

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere