Defensin Therapeutics: Effektivt men skånsomt lægemiddel mod tarmsygdom. Side 8. Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Defensin Therapeutics: Effektivt men skånsomt lægemiddel mod tarmsygdom. Side 8. Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4"

Transkript

1 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2015 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4 Fra patent til patient: Sundhedsøkonomi skal overbevise betalerne side 14 Digitale indfødte sådan ledes de side 22 Defensin Therapeutics: Effektivt men skånsomt lægemiddel mod tarmsygdom Side 8

2 Leder Når valgkampen slutter Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark kom for fire år siden med en række bud på, hvor den dengang nye regering burde lægge sine kræfter. Vi pegede særligt på skabelse at flere vidensarbejdspladser, for realiteten var i 2011, at Danmark havde mistet arbejdspladser, både produktionsjob og højtspecialiserede job. 18. juni går danskerne igen til folketingsvalg, og dansk økonomi har det i dag utvivlsomt fået det bedre. Danske lægemiddel- og medicovirksomheder klarer sig generelt godt, og bioteksektoren viser også sundhedstegn. Alligevel gælder udfordringen med at holde på jobbene og at skabe nye job stadig. Ligeledes er der stadig uløste problemer på sundhedsområdet. Men hvilke konkrete initiativer skal en ny regering rød eller blå satse på? For det første må regeringen erkende og handle ud fra, at højtkvalificeret arbejdskraft er helt central for innovation og vækst, ikke mindst inden for life science. Derfor skal det sikres, at universiteterne kan imødekomme den stigende efterspørgsel på lægemiddelfaglige kandidater. Det er bekymrende, at man ofte hører vidensvirksomheder beklage sig over, at de ikke kan rekruttere tilstrækkeligt med specialiseret arbejdskraft, og at dette ultimativt tvinger dem ud af landet. Arbejdskraften skal være tilgængelig for virksomhederne, og den skal have de kompetencer, som de efterspørger. Et andet vigtigt emne er uddannelseskvalitet. Det har Pharmadanmark gentagne gange understreget, at der er behov for en grundlæggende diskussion om. Regeringens egen Produktivitetsudvalg har tidligere på året kritisereret, at politikerne blander sig for meget i uddannelsernes indhold og tilrettelæggelse. Det er Studiefremdriftsreformen et uheldigt eksempel på. I stedet for politisk detailstyring, fx krav om øget studiehastighed, skal universiteterne have mere frihed og økonomisk handlerum til at arbejde med uddannelsernes kvalitet. Samtidig skal satsningen på at uddanne flere ph.d.er fastholdes, men også her skal der fokus på kvaliteten af uddannelsen herunder at man sikrer, at ph.d.erne har en profil, som gør dem attraktive for aftagerne. Erhvervspolitisk er der stadig hårdt brug for konkrete tiltag til at gøre det mere attraktivt at drive og etablere innovative virksomheder herhjemme. Innovative virksomheder, specielt nystartede biotekfirmaer, folder for ofte ikke deres vækstpotentiale ud. Det skyldes ofte, at de i opstartsfasen har meget svært ved at finansiere deres store forskningsudgifter. Derfor giver forslaget fra regeringens Produktionspanel om fradrag for forskningsudgifter rigtig god mening, og man må håbe, at en ny regering faktisk fører forslaget ud i livet. Også på sundhedsområdet er der uløste udfordringer, ikke mindst mht. at øge kvaliteten og sikkerheden i patienternes medicinske behandling, uanset hvor i systemet de så end måtte befinde sig. Regeringen skal turde tænke stort og investere i at få løst problemerne én gang for alle. Kræv øget brug af klinisk farmaci på landets sygehuse, vi ved, at det virker. Og sørg for at få lukket de blinde vinkler, som giver mange fejl i forbindelse med sektorovergang. Giv også ældre og kronikere en medicingennemgang, hvor en farmaceut laver en systematisk og kritisk vurdering af den enkeltes lægemiddelbehandling, fx en gang om året. Farmaceuternes større rolle i sundhedsvæsenet bør også helt naturligt indebære, at faggruppen autoriseres som sundhedspersoner på linje med de fleste andre sundhedsprofessionelle. Vi håber, at den nye regering vil være lydhør. Udfordringen med at holde på jobbene og at skabe nye job gælder stadig. Antje Marquardsen Formand 2 pharma juni 2015

3 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Pharmadanmark-medlemmer arbejder for meget side 4 Fra patent til patient: Sundhedsøkonomi skal overbevise betalerne side 14 Digitale indfødte sådan ledes de side 22 Side 8 Indhold Nu kan vi spotte de bedste kandidater s.28 4 Arbejdsbyrden er tung for Pharmadanmark-medlemmer 7 Kort om 8 Spin-out fra Novozymes angriber tarmsygdom 11 Kort om 12 Fra Danmark til Sverige med sundhedsøkonomi 14 Fra patent til patient: Overbevis beslutningstagerne om bedre og billigere medicinalprodukt 16 Nye produkter får pris ud fra eksisterende uanset omkostninger 19 Etiske barrierer fordrer sociologisk forståelse 20 Én bacheloridé bliver til ph.d.-projekt 22 Digitale indfødte indtager arbejdsmarkedet 24 Så er der valg til HB 26 Kort om 28 Nu kan vi spotte de bedste kandidater 30 Fra nice to have til need to have 31 Vær professionel på Linkedin 32 Til kamp mod ungdommens skjulte infektion 36 Ansættelses klausuler er stadig et problem 38 Kort om 40 Pharma in English 42 Meddelelser s. 4 s.12 s.32 Juni 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2015 Medlemsblad for Pharmadanmark Juni 2015 Defensin Therapeutics: Effektivt men skån somt lægemiddel mod tarmsygdom Rygårds Alle 1, 2900 Hellerup Tlf.: , Fax: Telefontid: (fredag ) Formand Antje Marquardsen Tlf Redaktion Kommunikationschef Christian K. Thorsted (Redaktør, ansv.) Tlf Anne Cathrine Schjøtt Journalist Malene Dalmark Espeland Kommunikationskonsulent Peter Arends Korrektør Annoncer Stillings- og produktannoncer: Connie Faaborg Nielsen, Tlf Grafisk tilrettelæggelse Jørn Thomsen Elbo A/S Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S ISSN Oplag: stk. Deadline for næste numre Nr. Udgives Deadline Juli juni August august September september pharma juni

4 5 gode råd til at få et godt psykisk arbejdsmiljø Et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne er helt centralt i arbejdet med at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen skal: rette fokus mod og prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø sikre, at der på arbejdspladsen kan tales åbent om det psykiske arbejdsmiljø sikre, at personaleledere får værktøjer til at takle det psykiske arbejdsmiljø begrænse hyppige forstyrrelser undgå, at medarbejderne oplever for stort arbejdspres i længere perioder. 4 pharma juni 2015 Fakta om undersøgelsen Hovedorganisationen Akademikerne har i tæt samarbejde med de 25 medlemsorganisationer gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked akademikere herunder fra Pharmadanmark har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.

5 Arbejdsmiljø Af Christian K. Thorsted Arbejdsbyrden er tung for Pharmadanmarkmedlemmer Særrapporten fra Akademikernes store undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø viser, at mange Pharmadanmark-medlemmer oplever, at arbejdsmængden er for stor på deres job. Hele 38 procent af Pharmadanmark-medlemmerne mener, at deres arbejdsmængde på jobbet er for stor. Det viser Akademikernes omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Den tegner et billede af, at der er plads til forbedring af Pharmadanmark-medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen konkluderer, at det moderne arbejdsliv har konsekvenser for Pharmadanmarks medlemmer og for andre akademikere. Grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse skaber mange udfordringer for den enkelte ansattes psykiske arbejdsmiljø. Det kan bl.a. være stress og manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv. Samlet set oplever over halvdelen af alle medlemmer (54 procent), at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, 37 procent har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø, mens 9 procent ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Undersøgelsen viser i den forbindelse i øvrigt, at de privatansatte har et bedre arbejdsmiljø end de offentligt ansatte, og at der kun er en lille forskel mellem kønnene, idet over halvdelen af både mænd og kvinder giver udtryk for, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø. Ser man på sammenhængen mellem alder og psykisk arbejdsmiljø, viser undersøgelsen, at medlemmer på 60 år eller ældre har et bedre psykisk arbejdsmiljø end deres yngre kollegaer. Når man ser på forskellen mellem ledere og medarbejdere, fremgår det, at lederne oplever et bedre psykisk arbejdsmiljø end medarbejderne. 61 procent af lederne vurderer, at der i høj eller meget høj grad er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, mens dette kun gælder for 53 procent af medarbejderne. Hvad kan forbedres? Pharmadanmarks medlemmer blev i undersøgelsen også spurgt om, hvilke faktorer der ville medvirke til at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø. Her peger mange på bedre ledelse (49 procent), prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen (48 procent) og mere tid til kerneopgaven (39 procent). 39 procent peger også på en tilpas, velafgrænset arbejdsmængde. På samme måde svarer medlemmerne på, hvilke faktorer der er afgørende for, Foto Colourbox pharma juni

6 Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster dyrt Stress, mobning og en dårlig work-life-balance er ikke kun hårdt og omkostningsfyldt for den medarbejder, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdspladsen og samfundet som helhed lider også under det, da der er en direkte sammenhæng mellem, hvordan det psykiske arbejdsmiljø er, og hvor produktive medarbejderne er. Akademikerne konkluderer på baggrund af undersøgelsen om det psykiske arbejdsmiljø, at akademikerne samlet set kunne levere ekstra værdi svarende til 10 milliarder kroner, hvis man gennemførte en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Dem, som har et dårligt psykisk arbejdsmiljø, fremhæver i undersøgelsen tre ting som de vigtigste for at få forbedret det psykiske arbejdsmiljø: Bedre ledelse Prioritering af et godt psykisk arbejdsmiljø hos ledelsen Mere tid til kerneopgaven at de har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her ligger godt samarbejde med kolleger i toppen med 88 procent og fleksibilitet mht. til planlægning af arbejdstid/-opgaver med 63 procent. 51 procent peger på en tilpas, velafgrænset arbejdsmængde som en afgørende faktor. I den nye overenskomst for Takeda har man valgt at skrive ind i teksten, at der fortsat skal arbejdes med tiltag, som kan fremme et sundt psykisk arbejdsmiljø på Takeda, herunder sættes fokus på medarbejdernes arbejdspres. Meningsfuldt arbejde Undersøgelsen dokumenterer, at der er en klar sammenhæng mellem meningsfulde arbejdsopgaver og psykisk arbejdsmiljø. 79 procent af Pharmadanmarks medlemmer angiver, at de i meget høj grad eller høj grad har meningsfulde arbejdsopgaver. 77 procent mener, at de har mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet 21 procent oplever, at det kun i nogen grad er tilfældet. Mulighed for at udføre arbejdsopgaverne med en forsvarlig faglig kvalitet er endnu en faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser også, at der er en markant sammenhæng mellem forstyrrelser i arbejdet og psykisk arbejdsmiljø. 30 procent af medlemmerne oplever i meget høj eller høj grad generende forstyrrelser i arbejdet. Psykisk arbejdsmiljø og stress Undersøgelsen viser en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og graden af stress. Ikke overraskende kan et belastet psykisk arbejdsmiljø udløse stress. Undersøgelsen dokumenterer, at 42 procent af medlemmerne er i meget høj, høj eller nogen grad stresset i hverdagen, og at det i meget høj eller høj grad gælder for 9 procent. Halvdelen af de medlemmer, som planlægger en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede i hverdagen. Dette er kun tilfældet for 30 procent af dem, der planlægger en sen tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 70 procent af dem, der vil arbejde til de er 68 år eller ældre, er ikke ramt af stress. Der er en tydelig tendens til, at jo mere stresset man er, jo tidligere vil man stoppe på arbejdsmarkedet Ties ihjel Ifølge undersøgelsen oplever mange, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er noget, som man taler åbent om på arbejdspladsen. Problemer med det psykiske arbejdsmiljø opleves derfor som den enkeltes egne. På arbejdspladser med en høj eller meget høj grad af åbenhed i forhold til problemer med det psykiske arbejdsmiljø er det psykiske arbejdsmiljø markant bedre end på arbejdspladser, hvor åbenhed ikke er tilfældet. Denne sammenhæng understreger, hvor vigtigt det er, at medlemmerne sørger for at tale åbent om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så det ikke opfattes som alene et problem, der vedrører den enkelte. Alle medarbejdere skal tage medejerskab på deres arbejdsplads for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, konkluderer undersøgelsen. I næste nummer af Pharma kan du læse mere om, hvordan man i hverdagen kan sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. 6 pharma juni 2015

7 Kort om Mange yngre kvinder får stadig 3. og 4. generations p-piller Siden 2012 har Sundhedsstyrelsen anbefalet at udskrive 2. generations p-piller frem for fx 3. eller 4. generations piller. Årsagen er den lavere risiko for venøse blodpropper, som denne ældre generation af p-piller medfører. Selvom der naturligvis kan være medicinske årsager dertil, så får mange unge kvinder alligevel stadig udskrevet andet end 2. generationspiller. Det viser en ny undersøgelse. Professor i obstetrik og gynækologi Øjvind Lidegaard fra Rigshospitalet siger om undersøgelsen:»resultaterne stemmer udmærket overens med de data, vi kan trække ud fra receptregisteret og det dokumenterer, at der stadig er plads til forbedring. Selvom vi har set en klar reduktion i brugen af 3. og 4. generationspiller og samtidig en fordobling i brugen af 2. generationspillerne siden 2012 så kan vi stadig gøre det bedre, så kvinder ikke løber en unødig høj risiko for venøse blodpropper, fordi de ikke ordineres eller skiftes til 2. generationspiller.«han understreger, at det ikke kun er førstegangsbrugere af p-piller, der bør få 2. generationspiller, men at brugere af 3. eller 4. generationspiller også bør skifte:»uanset hvor lang tid, man har brugt p-piller, er ens risiko altid højere end hos kvinder, der ikke bruger p-piller. Så selvom man trives på en 3. eller 4. generations p-pille og har taget den type i årevis, bør man skifte til piller med lavere blodproprisiko alligevel.«undersøgelsen viser også, at trods Sundhedsstyrelsens anbefalinger og grundig information om de potentielle bivirkninger ved de forskellige typer p-piller og beskrivelse af symptomerne på venøse blodpropper, mener flere end halvdelen af kvinderne ikke, at de har fået information nok af lægen. Samtidig mener hver fjerde kvinde ikke, at lægen har fortalt om risikoen for blodpropper ved de forskellige typer p-piller. Undersøgelsens data ejes af Pfizer Danmark. Gratis antibiotika app Pro.medicin.dk s Antibiotikavejledning findes nu som app til både ios og Android. App en er gratis og kan hentes i Google Play og App store.»resistens over for antibiotika er et alvorligt problem for vores samfund. Når vi udgiver pro.medicin.dk s antibiotikavejledning på endnu en teknisk platform, er det for at støtte op om, at information om korrekt brug af antibiotika når en endnu bredere del af brugerne end hidtil,«siger ansvarshavende redaktør for pro.medicin.dk Henrik Friis, om den nye Android-version af Pro.medicin.dk Antibiotika - app en. Pro.medicin.dk Antibiotika findes i forvejen i en version til ios. App ens indhold er identisk med indholdet i Antibiotikavejledningen på pro. medicin.dk, og altså udarbejdet af samme forfatter- og referentstab. Vejledningen er desuden i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens Vejledning om ordination af antibiotika fra App en skal opdateres hver 14. dag, i takt med opdateringerne på pro.medicin. dk og medicinpriser.dk. Derefter kan den tilgås uden internetforbindelse fra smartphone eller tablet. Pro.medicin.dk og min.medicin.dk udgives af Dansk Lægemiddel Information. pharma juni

8 Virksomhed Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Spin-out fra Novozymes angriber tarmsygdom Biotekfirmaet Defensin Therapeutics bygger på forskning og knowhow fra Novozymes og satser på at udvikle et effektivt, men skånsomt lægemiddel mod den kroniske tarmbetændelse, Crohns sygdom. Direktøren tror på proof of koncept i mennesker inden for 36 måneder. Da den danske bioteknologiske virksomhed Novozymes efter en årrække valgte at udskille sit udviklingsprogram inden for antimikrobielle peptider, førte det bl.a. til dannelsen af spin-out-firmaet Defensin Therapeutics. Firmaet videreudvikler nu et af Novozymes mest lovende projekter.»vi står med et naturligt fysiologisk peptid, humant beta defensin-2 (hbd-2), som ser ud til at være effektivt til bl.a. at behandle den kroniske inflammatoriske tarmsygdom Crohns. Det synes at være uden bivirkninger, formentlig fordi det er menneskets eget peptid. Vi har også allerede en økonomisk fornuftig produktionsmetode, hvilket ellers er en af de store udfordringer ved at arbejde med antimikrobielle peptider,«siger adm. direktør Peter Nordkild. Han er en af de tre grundlæggere af firmaet og har tidligere været direktør for et andet Novozymes spin-out, Adenium Biotech. Han har også tidligere bl.a. stået i spidsen for biotekfirmaet Egalet.»Der er et kæmpe behov for ny behandling af Crohns sygdom, og jeg er ikke i tvivl om, at de fleste læger bedre kan lide at behandle med stoffer, som er naturligt forekommende i kroppen man er ikke så bange for deres bivirkninger. Der er jo en grund til, at kroppen udtrykker hbd-2, det er tilsyneladende et meget vigtigt stof,«siger Peter Nordkild. De mest effektive midler, der i dag er til rådighed til behandling af tarmsygdommen, er steroider og anti-tnf-alfa-produkter, men dels kan der være svære bivirkninger ved behandlingerne, dels virker de ikke på næsten halvdelen af alle patienter. Svære at producere Grundlaget for Defensin Therapeutics virke er antimikrobielle peptider, som kaldes for defensiner, når de er af human oprindelse. De udskilles på alle overflader, men specielt på indersiden af tarmen, og udgør en betydelig del af vores immunsystem. De fungerer bl.a. som en vigtig forsvarsmekanisme over for patogene mikroorganismer, som de kan dræbe. De er også med til at styre sammensætningen af vores naturlige tarmflora, og de har samtidig en antiinflammatorisk virkning.»man har længe haft store forventninger til brugen af defensiner i behandlingen af forskellige sygdomme, fordi de har vist sig så effektive i dyremodeller, men det er kun i begrænset omfang opfyldt, ikke mindst fordi de er meget vanskelige og derfor kostbare at fremstille selv med moderne bioteknologisk teknologi. Der er også det problem, at en del af dem er toxiske, når de administreres systemisk,«forklarer Peter Nordkild. Novozymes gik i sin tid i gang med at knække nøden med udvikling af defensiver på virksomhedens sædvanlige grundige, ingeniøragtige facon. Man var i stand til at gensekventere mere end 45 humane defensiner og undersøgte herefter stoffernes giftighed. De få defensiner, som kunne udtrykkes bioteknologisk og ikke var toksiske, blev så testet i dyremodeller. Det mest lovende peptid var hbd- 2, og videreudviklingen af dette er i dag omdrejningspunktet for Defensin Therapeutics. Find en partner Den store udfordring for firmaet er nu at finde en farmavirksomhed, som ønsker at investere i et partnerskab. Partneren skal overtage produktionsprocessen af hbd-2 og som det første fremstille den mængde stof, som skal til for at færdiggøre de prækliniske toxikologiske studier.»novozymes er medejer af firmaet og har lagt al deres viden, rettigheder og produktions-knowhow over i det nye firma. Novozymes ønsker, at teknologien bliver videreudviklet, og at et produkt en dag kommer på markedet, men de vil ikke gå ind og fx producere stoffet. Det er lagt i hænderne på Defensin Therapeutics at realisere potentialet i teknologien,«siger Peter Nordkild. Det beløb, som de tre stiftere og Novozymes har skudt ind i firmaet, er forholdsvis beskedent, men har givet mulighed for at købe rettighederne til Novozy- 8 pharma juni 2015

9 Ny biotekserie i Pharma Pharma startede i sidste måned en ny serie om unge danske biotekvirksomheder. Serien beskriver ambitionerne og teknologien bag nogle af de virksomheder, som måske på et tidspunkt vil udvikle sig til successer og blive solgt til big pharma. Læs den første artikel om Minervax, som vil udvikle en vaccine til gravide imod farlige streptokokker, på Crohns sygdom er en kronisk betændelsessygdom i tarmvæggen. Sygdommen er livsvarig, men den syge kan forvente at leve lige så længe som alle andre. De fleste, der får Crohns sygdom, får den i lettere grad og kan leve et normalt liv, hvorimod patienter med svær Crohns kan have et sygdomsforløb med mange komplikationer. Sygdommen rammer som regel yngre mennesker i alderen år, og den er lidt hyppigere hos kvinder end mænd. Kilde: pro.medicin.dk pharma juni

10 Virksomhed En potentiel partner behøver ikke at bekymre sig om, hvor svært det er at producere mes forskning og at lave nogle få in vivo-studier. Et partnerskab med en farmavirksomhed handler ikke bare om at få penge i kassen til udviklingen af hbd-2 og andre interessante projekter.»de farmavirksomheder, som beskæftiger sig med Crohns, har stor viden om markedet og er således velinformerede investorer. De går kun ind i dette, hvis de vurderer, at der er plads til lægemidlet på markedet. Det handler i høj grad også om, at farmavirksomheden skal være med i arbejdet med at skabe og udvælge den dokumentation, som skal til for bringe lægemiddelkandidaten sikkert igennem udviklingsprocessen,«siger han. Peter Nordkild håber at kunne lave en partneraftale i år, og hvis det lykkes, vil man kunne afprøve stoffet på raske frivillige inden for 24 måneder.»det er ikke umuligt at forestille sig, at vi har lavet proof of koncept i mennesker om 36 måneder hvis vi altså har finansieringen,«siger han. Han mener, at firmaet har gode chancer for at lykkes med at tiltrække en partner.»vi har en solid datapakke fra Novozymes med laboratorieresultater, men nok så vigtigt har vi også den bioteknologiske platform, som Novozymes har udviklet til at producere defensinet. En potentiel partner behøver ikke at bekymre sig om, hvor svært det er at producere de kan bare gå i gang. Novozymes står inde for, at det kan lade sig gøre,«siger Peter Nordkild. Solid videnskab Han mener, at videnskaben bag firmaets lægemiddelkandidat er stærk og også er et godt salgsargument over for farmavirksomheder. Defensin Therapeutics leverer teknologien qua det, som Novozymes har skabt. Men Defensin Therapeutics har også et tæt samarbejde med den tyske professor Jan Wehkamp fra Universitetet i Tübingen, som har publiceret hovedparten af de videnskabelige artikler inden for dette forskningsfelt. Han identificerede for 20 år siden hbd-2 og har fundet ud af, at man rent faktisk er i stand til at identificere de Crohns-patienter, der ikke kan danne dette stof selv, og som vil have gavn af at blive behandlet med hbd-2. Patienter, som ikke kan danne stoffet, er såkaldte hbd-2 non inducers, og det kan til en vis grad sammenlignes med, at patienter med type 1-diabetes mangler insulin.»denne opdagelse kan gøre det lettere at strukturere de kliniske forsøg, og senere vil man også over for betalerne bedre kunne retfærdiggøre en høj pris for lægemidlet, fordi det gavner en meget veldefineret patientgruppe.«en god forretning Et andet salgsargument er økonomien i en ny behandling. De lægemidler, man har i dag til behandling af Crohns, koster mellem og kroner om året og i nogle lande endnu mere.»ingeniørerne i Novozymes satte sig for at producere stoffet økonomisk forsvarligt, så Cost of goods er forholdsvis lav, mindre end kroner for et års forbrug til en patient. Det giver mulighed for at prissætte lægemidlet sådan, at det bliver en sund forretning for den farmavirksomhed, som ender med at ville producere det,«siger Peter Nordkild. 10 pharma juni 2015

11 Kort om Strejke på Lundbeck Lundbecks produktionsfaciliteter i Valby blev i slutningen af maj og frem til begyndelsen af juni ramt af en flere dage lang ulovlig arbejdsnedlæggelse. Strejken berørte cirka 150 produktionsmedarbejdere på medicinalkoncernens pakkeri- og tabletafdeling, sterilafdelingen samt lagre, hvor 3F er organiseret. Strejken bundede i uenighed om lønforholdene for produktionsmedarbejderne. Ifølge Børsens oplysninger har de ansatte ikke har været tilfredse med den aftale, deres repræsentanter havde forhandlet hjem. Den indeholdt en lønstigning på 1,5 procent. En del af denne lønstigning indgår dog i et fordelingssystem. Strejken var overenskomststridig, og Arbejdsretten pålagde derfor 3F-medarbejderne at genoptage arbejdet. Fortsat lav ledighed Ledighedstallene viser fortsat en lav generel ledighed blandt Pharmadanmarks medlemmer, men også en høj dimittendledighed. 2,3 procent er nu ledige, og det er en smule under sidste måneds tal. Dimittendledigheden er nu 21,2 procent, og det er faktisk et pænt fald i forhold til sidste måned. Dimittendledigheden blandt fx dyrlæger og arkitekter er dobbelt så høj som hos Pharmadanmark. Kronikersamtaler med farmaceuter Apotekerne skal ifølge den nye apotekerlov fremover tilbyde medicinsamtaler til kronikere, og loven fastslår, at samtalerne skal gennemføres af apoteksfarmaceuter. Farmakonomforeningen har givet udtryk for, at kronikersamtalerne også bør kunne håndteres af apotekets farmakonomer og ikke kun af farmaceuterne. Den holdning undrer Antje Marquardsen, formand for Pharmadanmark.»Medicinsamtaler skal ikke udvikle sig til en fagkamp imellem farmaceuter og farmakonomer, som i det daglige arbejde på apotekerne samarbejder godt og fagligt komplementerer hinanden fint. Men de to faggrupper har nu engang forskellige kompetenceprofiler, og politikerne mener altså her, at medicinsamtalerne løses bedst og mest kvalificeret af farmaceuterne. Det samme vil naturligvis gøre sig gældende, når der skal tilbydes egentlige medicingennemgange til borgerne. Men det betyder naturligvis ikke, at man fra politisk side ikke anerkender, at farmakomomerne i dag medvirker til at hjælpe kronikere med deres medicin og at de selvfølgelig skal blive ved med dette,«fastslår Antje Marquardsen. Formålet med medicinsamtalen er at øge borgeres kendskab til den medicinske behandling af den eller de kroniske sygdomme, som borgeren lider af. Målet er bedre medicinefterlevelse ved at tage udgangspunkt i borgerens vaner og vanskeligheder i forbindelse med medicinindtagelsen. pharma juni

12 Boksord de flytter sig Af Malene Dalmark Espeland/ Foto Harry Nielsen Fra Danmark til Sverige med sundhedsøkonomi Hvorfor skifter du job nu? Jeg skifter job, fordi jeg gerne vil have nye udfordringer, efter at jeg har arbejdet i LEO Pharmas hovedkvarter i Ballerup i en del år. I mit hidtidige job i LEO Pharma, var jeg med til at støbe det grundlæggende fundament for LEO Pharmas produktstrategier. Nu er jeg nysgerrig om, hvordan hovedkvarterets strategier bliver implementeret i den lokale forretning, og hvordan denne fungerer. Med andre ord skal jeg nu være modtager af det arbejde, der bliver lavet i hovedkvarteret, og mit job bliver at tilpasse det til de forskellige nationale krav og markeder. Jeg kommer også tættere på LEO Pharmas kunder og ikke mindst patienter. Hvad skal du lave i dit nye job? Helt overordet skal jeg som Senior Nordic Patient Access Manager sørge for, at patienterne får adgang til LEO Pharmas produkter. Jeg er ansvarlig for at forhandle priser og tilskud i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det gør jeg ved at udarbejde sundhedsøkonomiske analyser og tilskudsansøgninger til det offentlige. I arbejdet med tilskudsansøgningerne skal jeg tage højde for de forskellige nationale krav og barrierer, der kan være for lægemidlet. Ansøgningerne bliver mere målrettede, når de udarbejdes i den lokale forretning, da det kræver en indgående forståelse af de forskellige sundhedssystemer og hvilke barrierer, der er for at patienterne kan få adgang til LEO Pharmas produkter. Man kan sige at jeg skal dokumentere at vores produkter er omkostningseffektive. Et andet vigtigt fokus er at sikre, at patienterne får det fulde udbytte af vores produkter, og at produkterne opfylder de behov, patienterne har. Patientinddragelse er i stingende grad vigtig, da patienter i dag er meget velinformerede bl.a. pga. vidensdeling via internettet. Det får patienterne til at efterspørge bestemte produkter og påvirker dermed valget af lægemidler. Undersøgelser viser, at ikke alle patienter anvender lægemidlerne korrekt, og det giver en unødvendig udgift for samfundet. Derfor er det vigtigt for LEO Pharma at vide, hvordan patienterne foretrækker at bruge lægemidlerne, så vi kan sikre en høj grad af compliance. 12 pharma juni 2015

13 Blå bog: Majbrit Vindt Holm, 38 år 2015-: Sr. Nordic Patient Access Manager, LEO Pharma AB, Malmø 2010: Ekstern underviser, Københavns Universitet : Sundhedsøkonom, LEO Pharma A/S : Konsulent, COWI A/S : Konsulent, Muusmann Research & Consulting : Konsulent, Universität Basel, Schweiz 2004: WHO, Geneve, Schweiz : MSc. Health Economics, University of York, England 2003: Sct. Hans Apotek, Odense 2002: F. Hoffmann-La Roche, Schweiz 2002: Cand. pharm., Danmarks Farmaceutiske Universitet Job siden sidst Alena Germanenko Jakob & Partners ApS Andreas Pagh Amgros I/S Anne Callesen Novo Nordisk A/S Asal Basiri Region Hovedstadens Apotek Britt Christensen Arla Foods Amba Christel Barker Jensen Statens Serum Institut Emma Olivia Østeraa Gundestrup Zealand Pharma A/S Gholam Bolandinataj Jyderup Apotek Gitte Merete Petersen Novo Nordisk A/S, Gentofte Louise Lærke Stigaard Sørensen Specific Pharma A/S Mads Holmegaard Sørensen Roche A/S Mai Loan Le Nomeco A/S Majbrit Vindt Holm LEO Pharma AB Malene Cording Novo Nordisk A/S Marianne Lønborg Friis Hadsund Apotek Martin Friedrichsen Novo Nordisk A/S Michael Green Lauridsen Region Hovedstadens Apotek Michael Nedahl Nykøbing Sjælland Apotek Hvilke udfordringer ser du i dit nye job? På grund af den gode infrastruktur betyder det ikke noget, at jeg geografisk nu arbejder i Sverige, hvor LEO Pharmas nordiske kontor ligger. Jeg er opmærksom på de sproglige og kulturelle udfordringer i forhold til det svenske arbejdsmiljø, men jeg har ikke mærket det selv. Tidligere har jeg også arbejdet i udlandet fx i Schweiz, så jeg prøvet det før. Det giver lidt udfordringer, at jeg nu er ansat på svensk kontrakt i Sverige, når jeg stadig bor i Danmark, og jeg skal være opmærksom på forskelle mellem danske og svenske arbejdsforhold. Hanne Wulff Nielsen Roche Products Ghana Ltd. Jeannet Ettrup Rittig Knudsen Link Medical Research Jeannette Kræmer Region Sjælland, Sygehus Apotek Roskilde Karen Bang Jakobsen Radiometer Medical Aps Katrine Knøsgaard KU, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi Kim Boddum KU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Nermina Dizdarevic København Enghave Apotek Pernille Dybendal Pedersen Ferring Pharmaceuticals A/S Rannvá Strøm Dako Denmark A/S Rikke Søborg Parexel Denmark A/S Sandra Krogh-Madelung ALK-Abelló A/S Tanja Stenholdt Olsen Region Hovedstadens Apotek Thaïs Arjona Mendez A-consult A/S Hvad er dine overvejelser omkring din fremtidige karriere Nu glæder jeg mig meget til at få erfaringer med den lokale forretning og de udfordringer, der er her. Jeg har gennem de sidste par år fokuseret ekstra på min karriereudvikling, og et coachingforløb har fået mig til at tænke over, hvad jeg vil i fremtiden, og hvordan jeg kan gøre min profil mere attraktiv. Min karriereplan beskriver endnu ikke, hvad næste skridt er, men med erfaringer fra både hovedkvarter og den lokale forretning samt min fortid som konsulent, skulle det gerne åbne døre for nye, spændende udfordringer i fremtiden. Kristina Bennet Emdal MIT, Boston Lisbet Mølgård Nielsen Biogen Idec Denmark ApS Husk Ulla Thorøe A-consult A/S at give besked til Pharmadanmark, når du skifter job. Du kan sende en mail til om jobskiftet. Med korrekte oplysninger kan Pharmadanmark bedre give dig målrettede medlemstilbud. pharma juni

14 Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt Overbevis beslutningstagerne om bedre og billigere medicinalprodukt Det er ikke nok bare at sige, at et nyt medicinalprodukt er bedre. Hvis det skal nå ud til patienterne, skal beslutningstagerne overbevises om, at produktet giver en økonomisk gevinst for samfundet. Ellers kan det være svært at nå ind på hospitalernes og patienternes hylder. Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk udstyr marginalt dyrere, eller er der ingen besparelse og ingen bevist bedre effekt, er det enormt svært at få både læger og patienter til at droppe et eksisterende produkt til fordel for det nye. Derfor handler det ved markedsføring af nyt produkt om at dokumentere en sundhedsøkonomisk besparelse.»prisfastsættelsen er en rigtig stor og vigtig del af markedsføringen. Men for at overbevise beslutningstagerne om, at det er den rigtige pris, skal virksomhederne komme med dokumentation for værdi for pengene,«forklarer Lars Holger Ehlers, professor på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Når der i forvejen ofte findes en godkendt behandling, skal en virksomhed lave en dybdegående økonomisk analyse, som beviser, at det nye medicinalprodukt giver en besparelse for patient og betaler.»market access skal bevise, at det nye produkt vil give en besparelse for samfundet,«understreger Charlotte Bruun Piester fra det rådgivende konsulenthus GrowBest. Økonomiske analyser Markedsføringsafdelingen laver i stigende omfang analyser af cost-effectiveness som del af deres markedsførings- og salgsredskaber. De sammenligner deres produkt med andre produkter og eksisterende processer og skaber hermed bevisførelse for, hvilke besparelser der kan opnås, og processer der kan optimeres, samt sætter fokus på forbedret livskvalitet for patienten/brugeren. Tidligere skulle markedsføringsafdelingerne primært have fat i klinikerne som de primære beslutningstagere. Nu til dags fremlægges analyserne for et økonomisk orienteret publikum, som sjældent har direkte patientkontakt. Det sker eksempelvis i USA, hvor virksomhederne ofte mødes af Value committees for at komme i betragtning, før et nyt medicinalprodukt kan introduceres. En Value committee består typisk af økonomer, indkøbsfolk samt administrative ledere og klinikere, som kan repræsentere en indkøbscentral for en række hospita- 14 pharma juni 2015

15 Tre trin til salg Kend de lokale økonomiske prisstrukturer fra start. Kend cost in afsæt i prisanalyser. Sæt prisen med use strukturen, og kend værdien af dit produkt, som tilsammen skaber din prispositionering. Præsenter evidensbaseret business case som en del af kundens beslutningsproces. Foto Colourbox ler. De vil med afsæt i den enkelte virksomhedspræsentation vurdere potentialet, før de vil overveje, om eksempelvis et medicoprodukt kan få lov til at blive afprøvet og evaluret af klinikerne. Disse Value committees har overvejende fokus på de finansielle aspekter ved et produkt. Bliver fremtiden overalt»jeg forventer, at denne ændring vil komme til at ske i alle lande fremover. Derfor skal en markedsføringsafdeling udvikle de rette værktøjer til at supportere salgsafdelingen i at beherske en dialog med en økonomisk modpart,«understreger hun. For mange er det en ny disciplin og nye kompetencer, som skal tilføres, tilføjer hun. Når prioriteringsinstitutterne får mere magt, kræver det også, at medicinal- og medicovirksomhederne er skarpere på deres analyser af pris og effektivitet. På det førnævnte amerikanske marked skal virksomhederne således dokumentere i analyse, hvor meget kvalitet det nye medicinalprodukt giver. Kvaliteten kan vurderes ud fra etiske betragtninger af eksempelvis bedre behandling, færre bivirkninger og forlænget levetid, mens også besparelsen ved disse forbedringer skal vurderes i forhold til allerede markedsførte produkter.»dokumentationen skal derfor både vise, at produktet er bedre end andre produkter, men også at virksomhedens pris står mål med den ekstra værdi, som tilføres,«siger Lars Holger Ehlers. Han vurderer i tråd med Charlotte Bruun Piester, at medicinal og medicovirksomheder må indstille sig på, at det er folk med den økonomiske kasket på, som i fremtiden vil vurdere, om et nyt produkt skal bruges på sygehusene. pharma juni

16 fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt Nye produkter får pris ud fra eksisterende uanset omkostninger Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Enten findes et lignende medicinalprodukt allerede eller virksomheden har skabt noget helt nyt. Prisen for et nyt produkt afhænger fuldstændigt af, hvilken af de to kategorier produktet tilhører, selvom udviklings- og produktionsomkostningerne er anderledes end for de eksisterende produkter. Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci Når en virksomhed har postet milliarder af kroner i udvikling af et nyt lægemiddel eller et nyt medicoprodukt, handler det om at få så stort udbytte af salget som overhovedet muligt. Virksomheden skal have dækket udviklingsomkostningerne samt salgs- og markedsføringsudgifter, som alle er kraftigt stigende grundet stadig større krav til den generelle dokumentation ved godkendelser. Samtidig skal indtægten også sikre grundlaget for virksomhedens overlevelse på sigt samt fremtidige investeringer i nye projekter. Men virksomheden kan ikke bare skrue prisen på et produkt i vejret. Prisen skal afstemmes dels i forhold til lægemidlets eller medicoproduktets effekt, dels i forhold til tilsvarende produkters priser, men den skal også være høj nok til at kunne tjene sig ind igen.»en af de største udfordring ved at få et nyt medicinalprodukt på markedet er netop at finde ud af den rigtige pris. Kan det nye produkt sammenlignes med et eksisterende på markedet, er det lettere at identificere prisen. Er det et nyt produkt, som ikke passer ind i eksisterende kategorier, er det en del sværere, da kategorien ikke findes og skal etableres,«fortæller Charlotte Bruun Piester fra det rådgivende konsulenthus GrowBest. Med over 20 års erfaring inden for markedsføring af primært medicoprodukter kender hun en stor del til pengespillet på tværs af grænserne.»når en virksomhed har opfundet et medicinalprodukt, der lægger sig op ad andre 16 pharma juni 2015

17 Prisfastsættelse af nyt produkt Ligner det et eksisterende? Er det helt uden for kategori? Pris Lavere prisfastsættelse Pris Højere prisfastsættelse (end eksisterende produkter) Kategori Placering inden for eksisterende kategori Kategori Placering i ny kategori Dokumentation Mindre dokumentation Dokumentation Meget dokumentation Tid Hurtigt på markedet Tid Længere tid om at komme på markedet Foto Colourbox eksisterende produkter, skal virksomheden slå op i de forskellige landes registreringers kodesystemer for at finde ud af, hvilken kategori det nye produkt ligger inden for og dermed hvilken prisramme den sammenholdt med viden om refusionssystemer kan lægge sig inden for«forklarer Charlotte Bruun Piester. At sætte den rigtige pris er et kunststykke, som er enormt svært, forklarer Lars Holger Ehlers, professor på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Det er kompliceret, fordi hvert land har forskellige regler for markedsføring, og mange af landene har indbyrdes referencesystemer, som gør, at en prisfastsættelse i et land kan betyde samme kategorifastsættelse i et nyt land, selvom landenes sundhedssystemer er skruet forskelligt sammen. Nye kategorier Nye medicinalprodukter kan placeres i en ny kategori og dermed skabe en højere pris. Både kategori og værdi fastsættes i tæt samarbejde med landets myndigheder med afsæt i den enkelte virksomheds evidens. Beslutningen om vejen til en prisfastsættelse er meget vigtig for den enkelte virksomhed. Den hurtigste og billigste vej til markedet er at vælge en eksisterende katalogi, hvor prisniveauet i kategorien dog kan skabe en udfordring for indtjening og dækning af virksomhedens udgifter. Derfor kan det være mere profitabelt at gå efter etablering af en ny produktkategori. Dette kræver en væsentlig højere investering for den enkelte virksomhed og ses derfor oftest hos de større etablerede virksomheder, der har den fornødne økonomiske ballast. Herudover kræver det endnu stærkere dokumentation, lokal markedskendskab, erfaring og ikke mindst tålmodighed. pharma juni

18 fra patent til patient Ingen forskning uden øje for markedet Hvis en virksomhed ikke medtænker pris og marked allerede under den spæde forskning, kan man lige så godt droppe udviklingen af et nyt medicinalprodukt. Det viser et eksempel, som Charlotte Bruun Piester fra konsulenthuset GrowBest har kendskab til.»jeg har oplevet en virksomhed, der ikke havde indtænkt prisstrukturen fra start. De måtte lukke projektet efter 5 år, selvom produktet var klar til at blive introduceret på markedet. De havde desværre ikke været opmærksomme på, at deres produkt fra myndigheders side ville blive placeret i en bestemt kategori og derved opnå en bestemt refusionspris. Der var ikke mulighed for at skabe en ny kategori i dette tilfælde. Det viste sig, at produktets produktionsomkostning var næsten lig med det, som refusionsprisen kunne give, og derfor ikke kunne skabe nogen indtjening,«siger hun. Det var ekstremt uheldigt. Derfor er det vigtigt især for nystartede virksomheder at finde ud af, om et produkt kan prisfastsættes til fortjeneste. Charlotte Bruun Piester anbefaler derfor, at de kommercielle elementer skal være med fra starten af udviklingen af et nyt produkt og bidrage til den forretningsmæssige vurdering for den enkelte virksomhed. Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring Markedsføring Distribution og salg Klinisk farmaci 18 pharma juni 2015

19 Af Anne Cathrine Schjøtt Etiske barrierer fordrer sociologisk forståelse Når en ny behandling skal afsættes på et marked, kræver det en stor for ståelse af kulturen blandt markedets aktører. Det er ikke nok sidde i Danmark og styre salgets gang, hvis man vil have foden indenfor. Ud over det kulturelle og etiske skal der også tages hensyn til kvaliteten og værdien af behandlingen, fortæller professor. Der er står forskel på kulturer og på lokales tilgang til og forståelse af medicin. Det er et element, som markedsføringsafdelinger skal tage højde for både under markedsføringen, men også udviklings- og produktionsafdelingerne skal have det med i tankerne. Eksempelvis tager Bavarian Nordic højde for det ved at bruge celler fra halalslagtede kyllinger. Under markedsføringen er det dog ikke kun hensyn til det etiske i behandlingen, men også til kvaliteten og værdien af behandlingen, der tages, fortæller Lars Holger Ehlers, professor på Aalborg Universitet. Forskellige skoler Derfor skal virksomhederne have øje for, hvad der efterspørges i det enkelte marked.»der findes to forskellige skoler inden for medicinmarkedet. Enten kigger myndighederne på, hvor meget sundhed de får for pengene, eller de sætter patientens behov forrest,«siger Lars Holger Ehlers. Derfor er nøgleordene inden for markedsføring både etik og filosofi, kulturelle værdier, lighed, retfærdighed, værdighed, solidaritet og kulturel forståelse. Markedsføringsafdelinger skal altså ud over den sundhedsøkonomiske forståelse besidde en stor sociologisk forståelse.»på Aalborg Universitet har vi indført market access som fag, fordi det ikke kun handler om det rene marked. Det handler i høj grad om den værdi, vi tilfører samfundet og borgerne. Kan man ikke ud fra alle parametrene bevise en effekt og redegøre for ekstraværdien, vil man have svært ved at afsætte sit produkt,«siger han. Market access er en af specialiseringerne i kandidatuddannelsen Medis. Skal kende hvert eneste marked Lokalt kendskab er ekstremt vigtigt for at kunne lave sin overordnede internationale markedsstrategi, understreger Charlotte Bruun Piester fra det rådgivende konsulenthus GrowBest.»Hvis man ikke kender nok til det enkelte land og blot laver en overordnet strategi, vil succesraten i de fleste tilfælde være lav,«siger hun. Det er derfor, de fleste virksomheder ansætter lokale folk rundt om i hele verden eller køber sig til det lokale kendskab.»de store virksomheder har i stor grad deres egne afdelinger på vigtige markeder. De ønsker at have ekspertisen inden for egen organisation, mens mindre eller helt nye virksomheder enten gør det selv, lader en distributør varetage opgaven eller køber konsulenters hjælp i forbindelse med nyt salg. Man skal kende de lokale rammer og regler. Ellers kan man ikke komme succesrigt igennem den plan, man har lagt,«slutter Charlotte Bruun Piester. Foto Colourbox pharma juni

20 Innovation Af Anne Cathrine Schjøtt / Foto Rhinix/produktfoto Én bacheloridé bliver til ph.d.-projekt En god idé kan blive din fremtidige forskning. På bacheloruddannelsen fik Peter Sinkjær Kenney en idé, som nu er blevet et ph.d.-projekt og et markedsført produkt. Med en god idé kan du komme langt. Ph.d.-studerende Peter Sinkjær Kenney har et produkt på vej på markedet, som han allerede fik idéen til i løbet af sin bachelortid. Både ph.d.-tiden og kandidattiden er gået med udvikling af produktet og de kliniske test. Peter Sinkjær Kenneys idé er et filter, der kan sættes i næsen og filtrere alle pollenartikler fra indåndingsluften. Han kalder selv produktet for en»kontaktlinse til næsen«. Målet var at lave et filter, der hverken kan ses eller er generende og samtidig opfylder formålet. Det mål er i processen siden nået, og produktet er på vej på markedet. Det hele startede under Peter Sinkjær Kenneys andet semester på medicinstudiet i 2010.»Dengang gik jeg til nogle lektorer og professorer på Aarhus Universitet for at høre, om min hypotese om et næsefilter var noget værd. De var åbne for idéen, og professor Torben Sigsgaard sagde dengang, at hvis jeg udviklede et produkt, kunne vi teste det i hans klimakammer,«fortæller Peter Sinkjær om starten på sit igangværende eventyr. Bruger et år på videreudvikling Derefter har den bachelorstuderende haft travlt. Han leder i starten efter den rigtige udformning af kontaktlinsen, der skal sættes op i næsen, og et materiale, der kan filtrere partiklerne væk. Kort om næsefilteret Produktet består af en membran og en ramme. Membranen fungerer ved to principper, henholdsvis interception og impaction. På den måde bliver det muligt at fange meget små partikler samtidigt med, at vejrtrækningen ikke påvirkes. Foto Rhinix PR/af HC Jacobsen To skridt frem et tilbage Hvis du har en god idé og har lyst til at arbejde med den, er det muligt at komme langt. Det viser historien bag Rhinix, der træder ind som en forebyggende metode til verdens 500 mio. allergikere.»jeg havde til at starte med en hypotese om, at hvis man kunne fjerne pollen fra indåndingsluften, måtte man også kunne fjerne allergisymptomerne,«forklarer idémanden bag næsefiltret, Peter Sinkjær Kenney. Lang proces Hans råd til kommende opfindere er at tage den med ro.»det er ikke en lineær proces at skabe noget nyt. Nogle gange skal man gå to skridt frem og et tilbage.«20 pharma juni 2015

21 Et års tid senere har Peter Sinkjær Kenney den første prototype klar til afprøvning, og Torben Sigsgaard stiller sit klimakammer til rådighed. Det resulterer i de første kliniske forsøg i Resultaterne er publiceret i verdens mest citerede allergitidsskrift, The Journal of Allergy and Clinical Immunology. I 2014 har han gennemført to kliniske studier, som dog endnu ikke er offentliggjorte. USA godkender til salg Efteråret 2014 bød også på en tilladelse til markedsføring af produktet i USA fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA. I 2014 starter han sin forskeruddannelse, hvor formålet er at undersøge effekten af næsefilteret. Titlen på ph.d.-projektet er»investigating a new device in the management of seasonal allergic rhinitis«. Næsefiltret har fået navnet Rhinix og indikationen er allergisk rhinitis. Rhinix er under fortsat udvikling, men bliver solgt på det danske marked som første marked. Fra april blev det tilgængeligt, så de danske apoteksenheder kunne få det i sortimentet. Selvom det er godkendt til salg i USA, ønsker Peter Sinkjær Kenney at vente med markedsføringen, til næsefilteret har været i brug i noget tid blandt danske forbrugere. Speciale forlænget til ph.d. Med den gode idé i rygsækken har Peter Sinkjær Kenney med en ordning for lægestuderende mulighed for at forlænger sit almindelige kandidatstudie med et år, hvorefter der er to år bagefter til at forske i emnet. For at få en bedre forståelse for forretning har han sideløbende med medicinstudiet taget en bachelor i Erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet. Hypotesen om, at det måtte være muligt at lave et filter, der slutter tæt om næsen, og som kunne fjerne alle de små partikler, holdt stik, men produktet skulle igennem mange ændringer for at nå dertil. Peter Sinkjær Kenney har arbejdet med 25 generationer af produktet. I den tidlige fase blev holderen til filteret printet i hård plast blot for at finde den rette form. Senere er den lavet i et blødere materiale, så det er behageligt for brugeren. Igennem mange hypoteser Tanken var dengang, at forebyggelse uden medicin ville være en fordel for allergikere, så længe de ikke ville have nogle ubehageligheder derved.»men det ville kræve både et materiale, som ikke besværliggjorde indåndingen, og at brugeren ikke ville være generet af at have holderen til filtret i næsen,«forklarer han og fortsætter:»det var let at finde et filter, man kunne ånde igennem, men det var sværere at finde et filter, der samtidig sorterede pollenpartikler fra.«det arbejdede han derfor med i et par år, inden et filter med de ønskede egenskaber var fundet.»gennem hele processen handlede det om hele tiden at afprøve nye hypoteser om filtret. Det kræver mange små skridt at komme til et salgbart produkt. Jeg skulle hele tiden kredse mig ind på, hvordan produktet skulle udformes, og hvilke egenskaber der skulle i fokus.«pharma juni

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk

Medicinal- og medicomarkedet er enormt prisbevidst. Er et lægemiddel eller medicinsk Boksord fra patent til patient Af Anne Cathrine Schjøtt Overbevis beslutningstagerne om bedre og billigere medicinalprodukt Det er ikke nok bare at sige, at et nyt medicinalprodukt er bedre. Hvis det skal

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Den sikre vej til job. Ph.d.:

Den sikre vej til job. Ph.d.: Ph.d.: Den sikre vej til job En ny undersøgelse viser, at ph.d.er fra FARMA kun har sølle en procents arbejdsløshed, og 82 procent har den første ansættelse i hus inden en måned. er et godt eksempel på

Læs mere

Klinisk farmaci 4 pharma

Klinisk farmaci 4 pharma Klinisk farmaci Jette Schougaard er en af landets få kommunalt ansatte farmaceuter. I Hjemmeplejen Indre By/Østerbro i København arbejder hun bl.a. med at højne sygeplejerskernes kompetenceniveau mht.

Læs mere

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015

Boksor V d irksomhed 4 pharma juli 2015 Boksord Virksomhed 4 pharma juli 2015 Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Schiøler Avilex Pharma: Endelig en effektiv behandling af slagtilfælde? Avilex Pharma er et af de få biotekfirmaer, som er

Læs mere

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4

Farmaceut Heidi Kudsk hjælper praktiserende læger med medicinen. Side 6. Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Medlemsblad for Pharmadanmark 6 2016 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Brexit konsekvenser for lægemiddelområdet side 4 Personlig medicin på programmet for Pharma på Tværs side 18 Sådan gør

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma

Virksomhed. Det lille danske iværksætterfirma Det lille danske iværksætterfirma Contera Pharma blev i november sidste år solgt til den syd koreanske læge middelvirksomhed Bukwang Pharma ceuticals. De to iværksættere bag firmaet mener, at deres lægemiddelkandidat

Læs mere

Medicinsamtaler 6 pharma

Medicinsamtaler 6 pharma 6 pharma 9 2016 Undersøgelse: Samtaler gør en forskel På årets FIP-kongres fremviste farmaceut Stine Mai Madsen, Nykøbing Falster Svane Apotek, og farmaceut Alae Houji, Greve Apotek, en undersøgelse af

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt...

Stress og tilbagetrækning... 27 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 28 Følelsesmæssige krav... 28 Følelsesmæssigt berørt... 1 Indholdsfortegnelse Dansk Psykolog Forenings psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning... 28 God ledelse og tilbagetrækning... 29 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning... 30 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Bibliotekarforbundets psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser

Branche. Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser Branche Sådan tiltrækker man 525 nye arbejdspladser 10 pharma november 2013 pharma november 2013 11 Branche Foto Liselotte Plenov 12 pharma november 2013 Af Kenneth Grothe Toustrup Danmark har høje lønninger,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Medicinsamtaler løfter kronikerne

Medicinsamtaler løfter kronikerne Af Christian K. Thorsted / Foto Camilla Utke Schiøler Medicinsamtaler løfter kronikerne Fra 1. januar 2016 blev det apoteksfarmaceuternes opgave at tilbyde medicinsamtaler til 8 nydiagnosticerede pharma

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Virksomhed 6 pharma december 2013

Virksomhed 6 pharma december 2013 Virksomhed 6 pharma december 2013 Acesion Pharma arbejder på at udvikle et nyt lægemiddel til behandling af atrieflimren, der er den mest udbredte type af hjerterytmeforstyrrelse. Omkring 50.000 danskere

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Forbundet Designeres psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø?...

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Market Access: Aktører og Stakeholders

Market Access: Aktører og Stakeholders Market Access: Aktører og Stakeholders Dato: 11.- 13. marts 2014 Sted: Lif Uddannelse, Lersø Parkalle 101, 2100 København Ø Dag 1 tirsdag 11. marts 2014 Kaffe og morgenbrød 09.00 09.30 Velkomst, Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA

LØRDAG. Dansk app sparker døren op til USA LØRDAG 12. MARTS NR. 11 / 2015 LØRDAG Dansk app sparker døren op til USA Kort efter en opringning fra universitetshospitalet i San Francisco fløj medstifter og direktør i AidCube, Allan Murphy Bruun, til

Læs mere

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU.

Studieguide. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU. 1. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studieguide Lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci Farmaceutuddannelsen, SDU Karina Søby Titel Studieguide Farmaceutuddannelsen Kursus:Lægemiddeludvikling og

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Kliniske forsøg. Boksord. Fase 1. Fase 2. Fase 3. Markeds - føring. Fase 4

Kliniske forsøg. Boksord. Fase 1. Fase 2. Fase 3. Markeds - føring. Fase 4 Boksord fra patent til patient Kliniske forsøg Fase 1 Formål At finde frem til den rette dosis og undersøge, om der er nogle uforudsete toksikologiske effekter Fase 2 Formål At afprøve stoffets virkning

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014

Apoteker med vilje. En offensiv rolle 20 FARMACI 05 MAJ 2014 20 FARMACI 05 MAJ 2014 PORTRÆT Apoteker med vilje I ni år har Niels Kristensen stået i spidsen for Danmarks Apotekerforening. I den tid er apotekerne blevet endnu bedre til at løfte deres store opgave

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS

- Kirsten Winther Jørgensen, universitetsdirektør, CBS Sygefraværsopgaven er en kompleks størrelse og kan kun løses i fællesskab. Det er derfor vigtigt, at vi opsamler og udveksler erfaringer om at håndtere og forebygge sygefravær på tværs af organisationer

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10)

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC gruppe A10) Sundhedsstyrelsen har i perioden 17. maj til 11. juni 2012 modtaget yderligere bidrag. Det drejer sig om følgende: Copenhagen

Læs mere

- i medicinemballage for leddegigtpatienter

- i medicinemballage for leddegigtpatienter - i medicinemballage for leddegigtpatienter 10. semester Industriel Design Civilingeniør i Arkitektur & Design Aalborg Universitet Gammeltorv 6, 9000 Aalborg Vejledere: Søren Bolvig Poulsen Poul H. Kyvsgård

Læs mere

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig

Karriere. Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig Faktisk tror jeg så meget på det, at jeg har været tryg ved at sige nej tak til et jobtilbud i Australien. Shen Helvig 4 pharma april 2013 Af Christian K. Thorsted / Foto: Ole Ziegler En ny analyse dokumenterer,

Læs mere

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53

Magasin Projekt. redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Magasin Projekt redesign.indd 1 11-11-2010 08:51:53 Negativ stress eksisterer i særlig grad blandt de yngre kvinder 18 AD-spiranten redesign.indd 18 11-11-2010 08:51:55 Brænd op i reklamebranchen Hver

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Janteloven i vejen for innovation

Janteloven i vejen for innovation Janteloven i vejen for innovation AF ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, CAND.SCIENT.ADM., M.SC. RESUME Den gode nyhed først: danskerne kommer ofte

Læs mere

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5

Linda Jeffery: Det starter med farmaceuten. pharma januar 2013 5 »Virkeligheden er desværre, at nogle patienter cykler meget rundt i systemet. De er i behandling hos flere forskellige specialister, men de har det stadig skidt.,«fortæller Linda Jeffery, Klinik for Multisygdomme.

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav...

Stress og tilbagetrækning...25 God ledelse og tilbagetrækning...26 Psykisk arbejdsmiljø og tilbagetrækning...27 Følelsesmæssige krav... 1 Indholdsfortegnelse Ingeniørforeningens psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Sektor... 5 Køn... 6 Alder... 6 Stillingsniveau... 7 Hvad er med til at skabe og hvad kan forbedre

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Din karriere i centrum

Din karriere i centrum ? Din karriere i centrum Din karriere i centrum Trives du i selskab med dygtige og ambitiøse mennesker? Med komplekse og krævende opgaver? Og i et miljø, hvor kvalitetskravene er høje? Hos Bruun & Hjejle

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere