Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS"

Transkript

1 Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1

2 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder 10 Det mangfoldige team 2

3 Forskellighed betaler sig Kære læser, Forskellighed betaler sig. Det har jeg været fuldstændig overbevist om, siden jeg første gang trådte ind ad døren i ISS. Og nu er det bevist sort på hvidt. En helt ny undersøgelse foretaget af PwC og INNOVERSITY for ISS slår fast, at indtjeningen er højere i, der er sammensat af medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, alder og køn. Ganske enkelt. Dermed ikke sagt at mangfoldighed altid er en gevinst. Undersøgelsen viser nemlig også, at det handler om, at vi ser på hinandens forskelligheder, styrker og kompetencer og at vi forstår at udnytte dem. Er vi gode til det, fungerer vores medarbejdere bedre. Og det kan ses på bundlinjen. Undersøgelsen er i sig selv banebrydende, da ingen andre i Danmark og tilsyneladende heller ikke i udlandet har lavet en egentlig måling af, om mangfoldighed betaler sig på bundlinjen. Personligt har undersøgelsen givet mig stof til eftertanke, fordi den så tydeligt viser, at der ligger et stort potentiale i at koble forretning med mangfoldighed. Mit håb er, at undersøgelsen også vil inspirere mange andre virksomhedsledere rundt om i landet, når de skal ansætte medarbejdere og sammensætte. God læsning! Mange hilsener Maarten van Engeland, Administrerende direktør, ISS Facility Services A/S 3

4 Hovedkonklusioner Mangfoldige i ISS har 3,7 procentpoint højere indtjening. Målinger foretaget af konsulenthuset PwC viser, at med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til firmaet end ikke-mangfoldige. Det betyder for en virksomhed som ISS, at der ligger et stort potentiale for øget indtjening. Forklaringen på, at mangfoldige generelt har en højere indtjening, skal findes i både sygefravær og medarbejdertilfredshed. Af de 3,7 procentpoint højere indtjening kan ca. 2,5 procentpoint direkte forklares med lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed i de mangfoldige. Det, der driver resultaterne, er primært effekten af god ledelse, høj tilfredshed i teamet og en god introduktion til arbejdet. Disse tre elementer skaber økonomisk gevinst i alle, men undersøgelsen viser tydeligt, at potentialet og gevinsten er markant højere i mangfoldige. Resultaterne er uafhængige af væsentlige faktorer som forretningsområde, geografi, team-størrelse og anciennitet. Mangfoldighed Lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed Introduktion, god ledelse og tilfredshed i teamet 3,7 procentpoint højere indtjening ISS er en af Danmarks mest mangfoldige arbejdspladser ansatte 60 procent kvinder og 40 procent mænd Mere end 4500 nydanske medarbejdere fra over 130 forskellige lande Ligelig aldersmæssig fordeling inden for generation Y, X og baby boomers. 4

5 Baggrund for undersøgelsen Mangfoldighed er et grundvilkår i en virksomhed som ISS. Men er forskelligheden blandt vores mange medarbejdere i virkeligheden god forretning? Ligger der et fremtidigt potentiale i at dyrke mangfoldigheden? De spørgsmål satte vi os for at undersøge. Der findes en række undersøgelser, der indikerer, at forskellighed bidrager til at skabe innovation særligt i videnstunge virksomheder. Men der er ikke tidligere sat fokus på gevinsten i en driftsvirksomhed som ISS, og ingen andre i Danmark og tilsyneladende heller ikke i udlandet har helt konkret målt, om mangfoldighed betaler sig på bundlinjen. Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med PwC, som har foretaget de egentlige målinger. Samtidig har Ph.d og mangfoldighedsekspert Susanne Justesen fra INNOVERSITY bidraget til undersøgelsen dels med at definere begrebet mangfoldighed og dels ved at gennemføre casestudier. For at man kan tale om mangfoldighed i et team, må gruppen nødvendigvis have en vis størrelse. Vi har i undersøgelsen kigget på med mindst fem medarbejdere. Og inspireret af amerikansk forskning på området er mangfoldighed defineret ved at være et team af medarbejdere med: Vi har målt på følgende parametre: Medarbejdere Personaleomsætning, Sygefravær, Uddannelse i ISS, Trivsel, Ledelse Kunder Kundetilfredshed Økonomi Maks. 70% fra samme landegruppe Maks. 70% af samme køn Maks. 70% fra samme generation (X, Y og baby boomers) Fakta om undersøgelsens målinger ansatte ud af er inkluderet i målingerne 469 indgår i undersøgelsen Der er foretaget målinger inden for alle ISS forretningsområder: Rengøring, Catering, Support Services, Ejendomsdrift, Security og Facility Management. 5

6 Målingerne fra PwC viser, at med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til firmaet, end ikke-mangfoldige gør. I dag er omkring en fjerdedel af alle i ISS mangfoldige, og disse har i gennemsnit 3,7 procentpoint højere indtjening. Det betyder for ISS her og nu, at der ligger et stort potentiale for øget indtjening, hvis alle var mangfoldige, og mangfoldigheden blev udnyttet. Samtidig er der færre mangfoldige end ikke-mangfoldige, der har negativ indtjening. Undersøgelsen viser, at kun 5 procent af de mangfoldige har negativ indtjening, hvorimod 12 procent af de ikke-mangfoldige har negativ indtjening. i mangfoldige 2% 3% i ikke-mangfoldige 3% 9% (100%) - (20%) 50% 55% (20%) - 0% 0% - 20% 40% 20% - 100% 48% (100%) - (20%) (20%) - 0% 0% - 20% 20% - 100% Opdeler man ISS medarbejdere i tre kategorier mangfoldige, mellem-mangfoldige, ikke-mangfoldige i stedet for blot mangfoldige og ikkemangfoldige, bliver forskellen i indtjening endnu tydeligere. Her viser forskellen i indtjening mellem de ikke-mangfoldige og mangfoldige sig at være på hele 4,1 procentpoint. Sammensætningen af både køn, alder og etnicitet viser sig i undersøgelsen at skulle være til stede for at opnå den høje indtjening. Hvis man eksempelvis fjerner køn som mangfoldighedsfaktor og kun ser på alder og etnicitet, bliver indtjeningsforskellen reduceret fra 3,7 procentpoint til 1,5 procentpoint. Ikke-mangfoldige 14,4% Mellem-mangfoldige 85% fra samme land, generation og køn Mangfoldige 70% fra samme land, generation og køn 15,4% 18,5% 6

7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed Ifølge PwC s målinger er sygefravær og medarbejdertilfredshed de væsentligste forklaringer på, at mangfoldige generelt har en højere indtjening. Af den højere indtjening på 3,7 procentpoint i mangfoldige kan 2,5 procentpoint direkte forklares med lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed. Sygefraværet i mangfoldige er op til 1 procentpoint lavere end i ikke-mangfoldige. Det svarer til en reduktion af lønomkostningerne på 2 procentpoint. Og i ISS betyder det ca. 1,5 procentpoint højere indtjening. Tilfredsheden er generelt højere i mangfoldige end i ikke-mangfoldige. Den samlede forskel på tilfredsheden i mangfoldige og ikke-mangfoldige er på 0,13 point, og det svarer til en indtjening, der er ca. 1 procentpoint højere. 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Medarbejdertilfredshed 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 7

8 Tre væsentlige faktorer PwC s målinger viser, at høj tilfredshed i teamet, god ledelse og en god introduktion til arbejdet er vigtige faktorer for, at mangfoldige klarer sig bedre på bundlinjen. Høj tilfredshed i teamet giver højere indtjening det gælder både for mangfoldige og ikkemangfoldige. Men tilfredsheden er langt højere i mangfoldige. Og målingerne viser, at mangfoldige med høj tilfredshed har en indtjening på 3,9 procentpoint mere end mangfoldige med en lav tilfredshed. Det samme gør sig gældende, når man kigger på medarbejdernes tilfredshed med lederen. I de mangfoldige er tilfredsheden med lederen højere, og den økonomiske gevinst er større. Mangfoldige med høj tilfreds har 4,7 procentpoint højere indtjening end mangfoldige med lav tilfredshed. I de ikke-mangfoldige er forskellen kun på 2,3 procentpoint. God introduktion til arbejdet viser sig også at have betydning for en høj indtjening. en er 4,9 procentpoint højere i mangfoldige, hvor minimum en fjerdel af medarbejderne har været på introduktionskursus, end i mangfoldige, hvor mindre end en fjerdel har fået samme introduktion. I de ikke-mangfoldige er forskellen kun på 2,3 procentpoint. Lav tilfredshed i teamet Høj tilfredshed i teamet Lav tilfredshed med leder Høj tilfredshed med leder Ikke-mangfoldige Ikke-mangfoldige Mangfoldige Mangfoldige Samlet 13,7% 17,1% 14,5% 18,8% 21,0% 19,4% Samlet 16,0% 19,2% 16,9% Samlet 15,1% 17,6% 15,7% 17,4% 22,3% 18,8% Samlet 15,8% 19,2% 16,7% Mindre end 25% på introduktionskursus Mere end 25% på introduktionskursus Ikke-mangfoldige Mangfoldige Samlet 14,2% 16,8% 14,8% 16,5% 21,7% 18,0% Samlet 14,8% 18,5% 15,7% 8

9 Den gode mangfoldighedsleder Casestudierne foretaget af INNOVERSITY viser, at den daglige leder spiller en central rolle i de mangfoldige, der klarer sig godt på bundlinjen. Der er flere konklusioner at drage på baggrund af casestudierne. Men en af de væsentligste pointer handler om mangfoldighedsledelse. Alle cases viser, at kompetent eller måske endda ligefrem excellent mangfoldighedsledelse handler om, at lederen skal være: En omsorgsfuld leder En leder, der udviser ekstra stor omsorg for sine medarbejderes trivsel dels gennem såkaldt mothering, dvs. moderlig omsorg af både privat og personlig karakter; men også gennem såkaldt aktualiserings-omsorg, hvor lederen er ambitiøs på sine medarbejderes vegne og ønsker at hjælpe dem bedst muligt med at realisere deres potentiale. En heroisk leder En leder, der ikke er bange for at gå forrest og vise vejen og tage eventuelle slag på sine medarbejderes vegne, og som samtidig er en vellidt og respekteret rollemodel for dem. En kommunikativ leder En leder, der formår at kommunikere ekstra meget og hele tiden og på flere forskellige sprog. En leder, som mestrer og forstår betydningen af kropssprog samt behovet for forståelseskvitteringer, og som ikke mindst er kreativ og tålmodig i sin kommunikationsstil. En detaljeorienteret leder En zoomende leder, for hvem ingen detalje er for lille eller for uinteressant, og som kan balancere mellem meget planlægning og kontrol og en høj grad af fleksibilitet. En forretningsorienteret leder En leder, der både har fokus på at skabe økonomiske resultater (overholde budgetter), på at skabe mersalg (sælge ekstra-ydelser eller udvide eksisterende kontrakter) samt på at skabe værdi for kunden (sikre den gode service og et kundeorienteret team). 9

10 Det mangfoldige team Casestudierne foretaget af INNOVERSITY viser, at fælles praksis og fællesskab spiller en væsentlige rolle for de mangfoldige, der klarer sig godt på bundlinjen. Fællesskabet er vigtigt i det mangfoldige team, og det viser sig i casestudierne dels gennem medarbejdernes sociale relationer og dels gennem deres fælles ansvarlighed og pligt. Over for hinanden og ikke mindst i forhold til kunden. Det mangfoldige team, der klarer sig godt er kendetegnet ved: Den kollegiale familie Et team, hvor medlemmerne føler sig indbyrdes forbundet og oplever hinanden som værende vigtige relationer i hverdagen, både socialt og kollegialt. Den gensidige ansvarlighed Et team, hvor den enkelte føler et stort ansvar over for sine kolleger, over for kunden, over for lederen og over for jobbet i sig selv. Det kundeorienterede team Et team, der både er optaget af at yde den lille ekstra service, som giver kunden den gode serviceoplevelse, men som også er et stabilt team, der føler en høj grad af forpligtelse, loyalitet og ansvar for at kunne garantere kunden daglig leverance og kvalitet. 10

11 Projektet har været fulgt af en styregruppe bestående af: Finn Vestergaard, HR Direktør i ISS Torben Møller Hansen, Direktør i Foreningen Nydansker Helle Aaen, Specialkonsulent i Integrationsministeriet Morten Kamp Andersen, Direktør i Aspector Bjørn Rothaus, Senior Manager i PwC Susanne Justesen, Ph.d og mangfoldighedsekspert, INNOVERSITY Maria Bøge, Leder af Center for Mangfoldighed i ISS For yderligere information om undersøgelsen kontakt Maria Bøge: Undersøgelsen er støttet af Integrationsministeriet og gennemført i samarbejde med PwC og INNOVERSITY. 11

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS

Mangfoldighed og bundlinje. Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Mangfoldighed og bundlinje Lotte Hjortlund Andersen HR Chef ISS Cranet HRM Konferencen 2012 Resultat! 3,7 %-point Kilde: Undersøgelse: PwC, ISS og Innoversity 3 ISS er mere end rengøring ISS er dansk -

Læs mere

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR

Socialt ansvar betaler sig. inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar betaler sig 3 Hent inspiration til din virksomhed! VIRKSOMHEDSFORUM FOR SOCIALT ANSVAR Rådgiver for beskæftigelsesministeren VIRKSOMHEDSNETVÆRK FOR SOCIALT ANSVAR Fra virksomhed til virksomhed

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed

MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER. Mangfoldighed NU MAJ 2015 - N R. 7 I S S N 2 24 6-7378 TEMANUMMER Mangfoldighed Mariane Dissing, adm. dir. FA Når variation skaber glæde Rigtig mange af FA s medlemmer arbejder hver dag med at fremme ligestillingen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse Mangfoldighedsmanifestet principper og praksisser for mangfoldighedsledelse kolofon Forfatter: Sine Nørholm Just, CBS og Mikkel Bülow Skovborg, DEA Udgiver: DEA, Danmarks ErhvervsforskningsAkademi Tryk:

Læs mere

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER

DEN MOTIVEREDE MEDARBEJDER DANSK HANDEL &SERVICE TAG TEMPERATUREN PÅ DIN VIRKSOMHEDS ARBEJDSKLIMA Vender kunderne tilbage? Har virksomheden inden for de seneste fem år mistet markedsandele? Er virksomhedens økonomiske resultater

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere