Tabel 401 (side 1 af 5)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 401 (side 1 af 5)"

Transkript

1 Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1 20,4 21,1 3. Folketinget 801,2 836,6 844,7 1. Udgifter ved Folketinget 594,7 617,7 612,8 2. Folketingets Ombudsmand 40,4 44,2 46,6 3. Statsrevisoratet og Rigsrevisionen 166,1 174,7 185,3 5. Statsministeriet 112,8 107,5 114,6 1. Fællesudgifter 112,8 107,5 114,6 6. Udenrigsministeriet , , ,8 1. Udenrigstjenesten mv , , ,6 2. Internationale organisationer 386,1 376,3 381,9 3. Bistand til udviklingslandene , , ,8 4. Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats 99,1 87,4 91,5 7. Finansministeriet 7 878, , ,4 1. Offentlig økonomi 4 194, , ,5 2. Grønland og Færøerne 3 684, , ,9 Grønland 3 068, , ,1 Færøerne 615,5 615,5 622,8 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet 788, ,8 519,3 1. Fællesudgifter 110,3 181,5 161,1 2. Erhvervsregulering 233,2 214,7 300,8 3. Erhvervsfremme og byggeri 189,6 546,0-472,4 4. Statistik 233,3 235,4 232,9 5. Søfart 22,4 159,2 296,9 9. Skatteministeriet 4 021, , ,6 1. Fællesudgifter 192,8 204,1 209,0 2. Forvaltning 3 829, , ,6 11. Justitsministeriet , , ,3 1. Fællesudgifter 240,3 224,5 236,5 2. Politivæsenet 7 420, , ,3 3. Kriminalforsorg 2 223, , ,9 4. Retsvæsenet 1 795, , ,6 12. Forsvarsministeriet , , ,6 1. Fællesudgifter 139,6 138,0 145,3 2. Militært forsvar , , ,9 3. Civil virksomhed 225,4 244,8 254,7 4. Redningsberedskab 469,3 438,5 472,8 5. Militærnægterområdet 30,6 26,1 21,9 Kilde:. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på og Statistisk Årbog 2008 Offentlige finanser 437

2 Tabel 401 (side 2 af 5) 438 Offentlige finanser Statistisk Årbog Socialministeriet , , ,7 1. Fællesudgifter 8 136, , ,2 2. Individuel boligstøtte 7 139, , ,3 Boligydelse til pensionister 5 948, , ,0 Øvrig individuel boligstøtte 1 457, , ,8 Afdrag, afskrivninger mm for boligydelseslån boligsikringslån og beboerindskudslån mv. -265,9-273,6-267,5 3. Kontantydelser 1 271, , ,2 Anden kontanthjælp 265,5 305,4 251,4 Hjælp til flygtninge 100,3 77,5 112,6 Udgifter i forbindelse med børns pleje 821,3 818,3 869,2 Udgifter til pleje af personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 82,1 145,9 198,2 Efterlevelseshjælp 2,2 3,5 2,8 4. Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder 1 967, , ,4 Alment boligbyggeri 1 371, ,1 953,9 Privat boligbyggeri 436,7 255,7 213,5 Byfornyelse 209,9 247,0 247,0 Hensættelse vedrørende alment boligbyggeri og andelsboliger Hensættelser vedrørende byfornyelse og sanering -50,0 - - Støtte til boligområder - 2,0 2,0 5. Bistand og pleje for handicappede 113,9 310,8 113,8 Bistand og pleje for handicappede 0,0 - - Bistand og pleje for handicappede 113,9 310,8 113,8 6. Øvrige bistandsordninger 1 200, , ,5 Forsorgshjem 372,9 377,0 410,2 Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland 0,4 0,4 0,4 Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter 205,9 197,9 181,6 Særligt udsatte grupper 621, ,4 859,3 7. Sociale pensioner , , ,3 Folkepension , , ,3 Højeste og mellemste førtidspension , , ,9 Almindelig førtidspension 3 735, , ,1 Personlige tillæg til pensionister 813,3 875,9 848,1 ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister 375,1 362,7 416,2 Reservation til førtidspensionsreformen 2,0 - - Overførsel fra Den Sociale Pensionsfond , , ,0 Førtidspension 1 737, , ,7 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet , , ,2 1. Fællesudgifter 1 136, , ,3 2. Forebyggelse 133,1 147,2 206,4 3. Uddannelse og forskning 216,7 276,7 235,8 4. Den primære sundhedstjeneste 39,4 23,1 70,8 5. Sygehuse mv , , ,3 6. Tilskud til kommuner mv , , ,6 17. Beskæftigelsesministeriet , , ,5 1. Fællesudgifter 154,8 345,4 345,6 2. Arbejdsmiljø 1 133, , ,7 3. Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse , , ,7 Fællesudgifter 344,4 374,8 553,1 Arbejdsløshedsdagpenge , , ,0 Efterløn , , ,0

3 Tabel 401 (side 3 af 5) Statistisk Årbog 2008 Offentlige finanser 439 Overgangsydelse 509,0 122,6 0,1 Kontanthjælp mv , , ,0 Dagpenge ved sygdom 6 079, , ,5 Tilbagetrækning 109,8 148,4 278,0 4. Arbejdsmarkedsservice , , ,5 Fællesudgifter 107,2 100,6 104,4 Beskæftigelsesindsats, drift ,2 Arbejdsformidling og virksomhedsservice 835,7 812,9 - Aktiv beskæftigelsesindsats , , ,9 Aktiv arbejdsmarkedspolitik mv. 169,2 - - Aktiv socialpolitik mv , , ,2 Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger 416,7 417,1 429,8 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 2 355, , ,1 1. Fællesudgifter 371,3 363,0 418,7 2. Asylansøgere 511,6 489,2 470,4 3. Integration 1 472, , ,0 Introduktionsprogram og danskundervisning 1 307, , ,0 Indsats vedr. integration på arbejdsmarked. 50,4 117,2 89,3 Indsats vedr. boligområder mv. 44,7 66,5 54,0 Øvrige integrationsinitiativer mv. 69,3 62,2 71,7 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling , , ,0 1. Fællesudgifter 1 008,2 789,9 411,1 2. Forskning og universitetsuddannelser , , ,2 3. Forskningsråd og forskeruddannelse 1 217, , ,8 4. Forskningsinstitutioner 423,3 396,1 451,6 5. Tele- og Oplysningsområdet 50,2 84,9 62,6 6. Kompetence og teknologi 550,7 658,8 785,7 20. Undervisningsministeriet , , ,8 1. Administration m.m , , ,2 2. Grundskolen 2 262, , ,2 3. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 5 808, , ,3 4. Gymnasiale uddannelser 2 174, , ,9 5. Andre ungdomsuddannelser mv. 509,2 511,3 496,0 6. Videregående uddannelser 3 784, , ,1 7. Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddanelser 2 141, , ,4 8. Tværgående og internationale aktiviteter 670,1 681,0 770,5 9. Støtteordninger mv , , ,2 Statens uddannelsesstøtte , , ,9 Støtte til befordring 158,1 106,0 215,7 Støtteordninger for voksne 543,2 758,2 782,0 Forskellige støtteordninger 915,4 911, ,6 21. Kulturministeriet 4 197, , ,5 1. Fællesudgifter 219,2 310,1 777,5 2. Skabende og udøvende virksomhed 1 728, , ,3 Støtte til kunstnere, forfattere mv. 574,0 565,7 644,8 Musik 173,1 189,9 228,0 Teater 605,1 635,6 947,4 Film 376,7 375,0 356,1 3. Bevaring og formidling af kulturarven 1 417, , ,7 Biblioteker 615,4 626,4 697,7 Arkiver mv. 153,5 178,6 162,5 Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. 648,8 640,7 880,5 4. Videregående uddannelse 831,8 828,5 848,7 5. Idræts- og fritidsfaciliteter -5,0 4,9 8,4 6. Radio og TV 4,4 3,6 2,9

4 Tabel 401 (side 4 af 5) 22. Kirkeministeriet 511,0 556,9 629,6 1. Fællesudgifter 51,9 52,6 57,9 2. Folkekirken 459,0 504,3 571,7 23. Miljøministeriet 1 349, , ,4 1. Fællesudgifter 234,8 237,7 339,0 2. Miljøbeskyttelse 422,5 457,4 671,0 3. Miljøundersøgelser ,7 4. Skov- og Naturforvaltning mv. 452,0 446,9 873,7 5. Geologisk forskning og undersøgelser 133,1 129,5 132,9 6. Kortproduktion 107,2 104,6 110,1 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1 328, , ,3 1. Fællesudgifter 153,1 169,3 161,1 2. Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold 765, ,0 957,1 3. Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning 412,2 620,7 965,2 4. Markedsordninger -2,8-6,1-7,1 27. Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender , , ,7 1. Fællesudgifter 49,7 265,6 150,5 2. Generelle familie- og børneforhold , , ,8 3. Forbrugerforhold 87,0 75,3 79,9 4. Fødevarer og husdyrforhold 552,8 506,2 780,5 28. Transport- og Energiministeriet 7 440, , ,7 1. Fællesudgifter 631,8 524,2 305,5 2. Vejtrafik 240,5 254,2 392,4 3. Luftfart og meteorologi 112,2 243,9 260,3 4. Kyster, havne og færgetrafik 423,9 214,5 238,1 5. Banetrafik 5 388, , ,6 6. Energi 644,0 693,1 791,8 34. Arbejdsmarkedsfond Generelle reserver 5 707, , ,6 Reserver mv , ,6 Moms-refusion 5 707, , ,0 36. Pensionsvæsenet , , ,2 1. Tjenestemand i staten og folkekirken 2 952, , ,9 2. Ansatte med tjenstemandspensionsret i aktieselskaber, koncessionerede selskaber mv , , ,2 3. Forskellige statslige pensionsforpligtelser 6 452, , ,7 4. Pensionsopgaver uden for statstjenestemandspensionsområdet 0,4 9,7-1,0 5. Indekskontrakter 1 276, , ,0 6. Administrationsudgifter mv. 50,1 44,5 51,4 37. Renter , , ,7 1. Renter af statsgæld , , ,3 Indenlandsk statsgæld , , ,1 Udenlandsk statsgæld 1 721, , ,2 2. Regulering af hensættelser 3 165, , ,4 440 Offentlige finanser Statistisk Årbog 2008

5 Tabel 401 (side 5 af 5) 38. Skatter og afgifter , , ,4 1. Skatter på indkomst og formue , , ,0 Børnefamilieydelse , , ,0 2. Told- og forbrugsafgifter -66,0-62,6-84,0 Afgifter vedrørende motorkøretøjer -68,8-64,0-84,0 Øvrige punktafgifter 2,8 1,4-3. EU-ordninger , , ,7 4. Overførsel til andre paragraffer - 422,8 411,7 Nettodriftsudgifter i alt , , ,1 Tabel 402 Statens gæld og låntagning * * pct. af BNP Samlet statsgæld 1 75,5 55,0 39,2 32,5 Indenlandsk statsgæld 63,7 48,4 33,4 27,7 Udenlandsk statsgæld 11,8 6,6 5,9 4,9 Samlet låntagning Indenlandsk låntagning Udenlandsk låntagning Statens bruttogæld opgjort til nominel værdi. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august Statistisk Årbog 2008 Offentlige finanser 441

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Forslag. Finanslov for finansåret 2011

Forslag. Finanslov for finansåret 2011 Lovforslag nr. L 225 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. august 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Finanslov for finansåret 2011 Finansmin. j.nr.: 10/00252 AE001648 2 Forslag

Læs mere

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Til alle kommuner Dato: 8. november 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Indledning Hermed fremsendes 1.

Læs mere

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn 05.11.01 Departementet 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem

Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Til alle kommuner Dato: 8. november 2005 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: jsn Fil-navn: Orientering om etablering af Det kommunale budget- og regnskabssystem Indledning Hermed fremsendes 1.

Læs mere

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011

Offentlige finanser. Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 2011:1. Kommunale udgifter stiger i 2011 Offentlige finanser 2011:1 Budgetter for offentlig forvaltning og service 2011 Kommunale udgifter stiger i 2011 Mens selvstyret venter faldende udgifter i 2011, budgetterer kommunerne med øget aktivitet

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v.

Forslag. Lov om ændring af forskellige love m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af forskellige love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 17. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail ism@ism.dk J.nr. 2009-7037 Til alle kommunalbestyrelser 4. februar 2010 Orientering om 17. omgang rettelsessider

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6

Fordeling af Lov cirkulære. Side 1 af 6 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2014 vedr. 2015, overført tilskudspulje, jf. akt 125 af 19. juni 2014 400.897 421.733 422.764 422.764 422.764 Pris og lønregulering 2015-2016 6.747 6.764 6.764

Læs mere

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v. 6.11. Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt.

Ændringer af bekendtgørelsen Ændring af 7 I 7, stk. 1, 4. pkt., ændres 2. pkt. og 3. pkt. til følgende: 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2012-02164 Doknr. 20890 Dato 21-12-2012 Orientering om 26. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 31. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10184 Doknr. 184406 Dato 20-12-2013 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere