Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2013."

Transkript

1 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Humleby. Tirsdag den 12. marts kl. 19 i Cafe Elefanten i loungen Kaffe og kage serveres fra kl Ø Medlemmer, der er i restance, har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Ø Kvittering for januar kvartal 2013 skal forevises ved indgangen, medmindre der betales via BS (tidl. PBS). Ø Husk kun én stemme pr. hus. Ø Bemærk der kan ikke stemmes ved fuldmagt. God læselyst og på gensyn den 12. marts Med venlig hilsen Husejerforeningens bestyrelse Formand: Gustav Jensen, JE 12 Næstformand: Per Skovgaard, KÜ 57 Kasserer: Inger A. Nielsen, JE 30 Bestyrelsesmedlem: Per Vesterberg, KÜ 6 Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen, CA 4 Bestyrelsesmedlem: Christian Maegaard, KÜ 43 Bestyrelsesmedlem: Jens Lauritsen, JE 45 Suppleant: Morten Eriksen JE 36 Suppleant: Christian Duch KÜ 39

2 2 PUNKT 1 Dagsorden Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 (fremlæggelse og til godkendelse) Bilag 1 a) Regnskab og budget Forsyningsfonden Bilag 2 4. Bestyrelsens og øvrige indkomne forslag a) Bestyrelsens handlingsplan 2013/ Budget 2013 (fremlæggelse og til godkendelse) Bilag 3 6. Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 7. Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 8. Valg a) Bestyrelsen b) Ekstern revisor c) Kritiske revisorer d) Gaderepræsentanter 9. Eventuelt

3 3 PUNKT 2 FORMANDENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Humlebys rotter kunne deltage i Københavns Modeuge med helt renvaskede pelse. Kloakkerne blev spulet, videofilmet, forede, spulet igen og så lige videofilmet igen. Det er imponerende arbejde disse kloakfolk udfører. Den gode nyhed er, at vi forhåbentligt har spitzenklasse kloakrør de næste 80 år. Bestyrelsen har lagt et kæmpe arbejde i at dette projekt og vi vil godt takke for den positive respons, som husejerne har givet gennem hele forløbet. Strategien for renoveringen af Humleby s forsyningsnet fastholdes. Først kloakrør derefter tager vi fat på vandrør var også året hvor vi efter mange år tog afsked med det gamle forsikringsselskab og sagde goddag til et nyt. Gjensidige vil fremover forsikre Humleby til lavere pris, samme vilkår og med højere serviceniveau. Indtil videre har bestyrelsen været tilfredse, men vi vil som altid holde et vågent øje alligevel, så Gjensidige holdes til ilden. Året viste også ( og det må være nogen der ikke bor i Humleby!), at der stadig er problemer med at stille flasker og papir udenfor de overfyldte genanvendelsescontainere. Er de overfyldte, så må man lige tage papir og flasker med hjem, indtil der er tømt. Vi er sammen om at holde Humleby ren. Carlsbergbyen stod i 2012 for mange interessante kulturelle indslag. Dog blev Urban Beach rykket op på Carlsberggrundens såkaldte flyverplads. Det satte bogstaveligt svingninger gennem Humleby. På den baggrund opprioriterede bestyrelsen dialogen med Carlsbergbyen. Generelt nyder vi naboskabet med vores ultra hotte naboer, men det er vigtigt, at det gode naboskab bevares. Dialogen med Carlsbergbyen fortsættes i bød også på et par nye husejere, velkommen til jer. I den forbindelse opdagede bestyrelsen, at velkomstpakken godt kan tåle en ajourføring, det vil vi arbejde på i 2013 Hermed ønsker bestyrelsen alle en god 2013 generalforsamling. Humleby har brug for dig. Mød op, stem, deltag. Kontakten til gaderepræsentanterne Der har ikke været de store aktiviteter, ikke mindst da meget af tiden har gaderne været fyldt op med køretøjer fra Per Aarsleff og ABC Kloak der har været i fuld gang med renovering af vores kloaker. Til gengæld er der nu når man her i start af februar måned ser vejene igen, er der en del småreparationer der bør gøres på vejbelægningen, men da vinteren ikke er over i nu er det nok bedst at vente til der er støre changér for der ikke kommer frostvejr. Her vil jeg så anbefale alle at gå ind på kommunens hjemmeside Københavns Kommune - Hul i vejen:

4 4 Jeg vil anbefale alle i Humleby at bruge dette link for indrapportering af huller i vejen eller brosten der er løse eller mangler i bump. Der vil i år være forårsrengøring søndag den 21. april fra kl. 10:00. De enkle gaderepræsentanter vil stå for organiseringen for deres område, ligeledes den traditionelle morgenmad, som der jo er forskellige traditioner de enkle områder for. Der vil som de andre år være container for haveaffald. Gader, beplantning og legeplads I 2012 blev legepladsens træredskaber malet og nødvendige reparationer blev udført. De fleste af bænkene i Humlebys gader blev behandlet med olie eller maling 2 bænke i Jerichausgades Bare Ende bliver behandlet i forår Poplerne for enden af Küchlersgade er netop blevet beskåret. Husejerforeningens henvendelse sidste år gav intet resultat; vi tror at en aktiv og vedholdende husejer har fremsendt dokumentation til Københavns Kommune, som så efter årsskiftet har beordret mandskab og maskiner ud. Renligholdelse i gader, ved containere og på legeplads er vi fælles om! Herudover har husejerforeningen en skolelev, Jelena, ansat til oprydning ved papir- og glascontainere og på legeplads. Her fra 1. marts bliver oprydningen delt på 2 idet arealet ved containerne varetages af en ny oprydder, Laura. Pas godt på de 2 piger det er ikke bare lutter lagkage at rydde op efter andre. Orientering fra bestyrelsen til husejere Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder fremgår af såvel beboerbladet NABO som

5 5 Humlebys hjemmeside. I de to medier orienterer bestyrelsen løbende om aktuelle emner Forsikring Op mod hovedforfald for vor husforsikring modtog Husejerforeningen fra Codan varsel om en anseelig præmiestigning (over 30%). Forhøjelsen var primært begrundet i skybruddet 2011 samt øgede udgifter til genforsikring. Bestyrelsen var ikke tilfreds med stigningen og besluttede at indhente alternative tilbud. Det viste sig, at vi kunne opnå et mere attraktivt tilbud hos Gjensidige, der eliminerer hele stigningen. Vi har derfor fået nyt forsikringsselskab per 1/ Der har kun været et begrænset antal skader siden skiftet og der er med det igangværende projekt omkring renovering af kloak- og forsyningsnet udsigt til at vi også kan holde præmien i ro fremover. Kloak- og forsyningsnettet Første etape af det store kloakprojekt blev gennemført i 2012: Københavns Energis entreprenør Per Aarsleff har strømpeforet Küchlersgade, Jerichausgade og Freundsgade. Det var store biler, der sådan besøgte vores kvarter, men Per Aarsleff var gode til at give informationer om, hvornår de spulede, inspicerede og strømpeforede og tv-inspicerede igen. Det er jo en større proces at få rørene gjort så gode som nye. Heldigvis viste de fleste husejere forståelse for at køre deres biler over på Carlsberg efterhånden, som projektet skred fremad. Bestyrelsens kloakudvalg har fulgt projektet tæt og har holdt en række møder med vores rådgiver, Gaihede, KE og ABC Kloak, ligesom vi har været behjælpelig med at få åbnet døre og brønde. Anden halvdel af projektet i 2012 var jo at få alle brønde gennemgået og repareret for skader. Det har ABC Kloak stået for. Der har været mange skader i brøndene, hvor rotterne flere steder har haft gode forhold, men ikke flere skader end vi budgetterede med, Enkelte steder var der problemer med adgangen til brøndene. Enten fordi der var lagt fliser hen over, eller fordi der var bygget trætrappe ovenpå. Det går jo ikke: alle gennemløbsbrønde - eller 1-meter-brønde (kært barn!) - og som i parantes bemærket i følge vedtægterne er Husejerforeningens - skal være frit tilgængelige til alle tider, både fordi vi skal kunne holde øje med fejl, og fordi de bruges til at strømpefore. I 2013 og de følgende år skal vi strømpefore fra brønd til hus. På Generalforsamlingen vil projektet yderligere blive gennemgået, så husejerne kan se, hvad de får for kontingent til Forsyningsfonden. Kontakt til andre byggeforeningskvarterer Kontakten til andre byggeforeningskvarterer har ligget stille. Her primo 2013 vil foreningerne igen afholde møde med fælles interesseområder på dagsordenen. Det fælles energiudvalg har afholdt møder med som hovedpunkt. Udvalget opfordrer igen husejere til at besøge siden og til at komme med kommentarer og indlæg. Udvalg for Beboerforeningen og Nabo

6 6 Husejerforeningen blev på generalforsamlingen 2012 pålagt, at undersøge, om beboerforeningen og NABO kan klare sig med mindre eller uden tilskud. Husejerforeningen indkaldte således til et økonomimøde. På mødet kom det frem, at beboerforeningen er ved at have afviklet det gamle lån, og derfor ikke forventer støtte fra husejerforeningen på (ca , årligt) efter Der kan opstå behov for hjælp, hvis der skulle opstå uforudsete problemer, men det tager foreningerne, som de opstå. Mht. til tilskuddet til NABO, så har nabo årlige trykudgifter for ca Husejerforeningens tilskud er meget vigtig for at et trykt eksemplar kan distribueres i Humleby. Husejerforeningen bifalder den fri presse i Humleby, men betinger tilskuddet af, at der altid er adgang til at få optaget nyheder til husejerne. Husejerforeningen har slået et slag for at bladet satser på de digitale distributionskanaler, men er også lydhør overfor den trykte version, som er en tradition i Humleby. Vi anbefaler dog at man på sigt overvejer, hvordan en digital distribution kan øge antallet af læsere og nedbringe trykomkostninger. Naturligvis vil vi aldrig nægte husejerne et trykt eksemplar, men i disse tider, hvor selv NABO skriver om miljø, vil det være smukt, såfremt de der ønsker bladet digitalt, kan fravælge det trykte eksemplar. Husejerforeningen er gerne behjælpelig med at hjælpe NABO videre med digital distribution. Humleby 120 år Bogen er uddelt til alle husejere, den indgår i velkomstpakken og den anvendes som gave i relevante sammenhæng. Der findes et antal eksemplarer som kan erhverves for kr. 50,- ved henvendelse til Christian Duch fra bestyrelsen. Lokalplanen og byggeriarbejde i Humleby Når folk vælger at betale en masse penge for et gammelt, utilstrækkeligt isoleret hus i Humleby, er det angiveligt fordi kvarteret rummer nogle helt specielle kvaliteter. Det er dejligt at konstatere, at flere og flere forsøger at fastholde det miljø bl.a. ved at hæge om det gode naboskab og det kan konstateres at mange beboere interesserer sig for lokalplanens bestemmelser. På baggrund af en uheldig kælderudgravning, blev det på sidste generalforsamling, pålagt bestyrelsen at udføre et skrift om God byggeskik i Humleby Arbejdet er udført i en til formålet nedsat gruppe. I forbindelse med udarbejdelsen af skriftet blev bestyrelsen opmærksom på, at publikationen Hold Humleby vedlige fra 1986 med fordel kunne opdateres. I 2013 er det planen at udarbejde en revideret udgave af Hold Humleby vedlige, som kommer på hjemmesiden. Hvis det ønskes og der afsættes midler til det, kan den også udføres i en papirudgave. Skriftet God byggeskik i Humleby er bragt i Nabos decembernummer, hvilket ikke har afstedkommet kommentarer, derfor betragtes det som accepteret og skriftet er lagt på hjemmesiden. Der har været stor byggeaktivitet i Humleby i det forgangne år, formodentlig på grund af håndværkertilskuddet. Husejeren er som bygherre ansvarlig for byggeprocessens korrekte og

7 7 hensynsfulde gennemførelse og man kan ikke gå ud fra at håndværkere kender alle byggelove og slet ikke vores lokalplan. Bestyrelsen har med glæde konstateret, at flere husejere har ansat en byggesagkyndig, som kan overse de mange love og tilpasse byggeprocessen de specielle krav og hensyn der må stilles til arbejder i et tæt boligkvarter med bevaringsværdige huse. Bestyrelsen har været inddraget som høringspartner i forbindelse med byggeansøgninger. Bestyrelsen mener det er bedre at forebygge end at skulle have besvær med kedelige eftervirkninger, derfor rettes henvendelse til husejer og entreprenør ved opstart af byggearbejder, og når der omdeles brochurer fra håndværkerfirmaer og ejendomsmæglere gøres disse opmærksom på lokalplanen. Det er nemlig altid den nuværende ejer der er ansvarlig for en ejendoms lovlighed, et forhold der har skabt nogen frustration i forbindelse med udbedring af kloakforholdene. Humleby.dk Humleby har i årets løb fået ny hjemmeside. Ambitionen er, at siden skal være et levende sted, hvor både nyheder fra beboerforeningen, ejerforeningen og vores naboer kommer flydende i en lind strøm. Derudover skal hjemmesiden være stedet, hvor beboerne og andre interesserede kan finde information om det at bo i Humleby inklusive f.eks. forsikringsforhold, god byggeskik, lokalplan, arrangementer, Nabo, Humlebys bestyrelse og meget mere. I det kommende år vil vi arbejde på at lade beboerne komme endnu mere til orde på hjemmesiden. Alle besøgende kan allerede nu bidrage til hjemmesiden gennem kommentarfunktionen på alle sider. Hjemmesiden tilbyder mulighed for at abonnere på nyheder. Hvis man tilmelder sig, så vil man modtage en nyhedsmail, når der dukker nyt indhold op på hjemmesiden. Tilmelding kan ske direkte på hjemmesiden. Carlsberg udvalget Vores store nabo har også i 2013 givet anledning til en del både positive og negative oplevelser. I forbindelse med det store ny-byggeri af University College Copenhagen har der været høring om tillæg til lokalplanen. Husejerforeningen er generelt været positive men i vores høringssvar gjorde vi en del ud af, at trafikforholdene skulle gøres bedre. Vi anbefalede at den planlagte lukning af elefantporten fremskyndes, og at den planlagte cykelsti langs banen blev realiseret samtidig med UCCs ny-byggeri. Til vores overraskelse blev vores høringssvar taget til efterretning og cykelstien bliver fremskyndet. Vi er glade for, at der kommer en stor uddannelsesinstitution i Carlsbergbyen. Det skal nok give liv. Husejerforeningen har i 2012 holdt 3 møder med Carlsbergbyen. Et møde om trafikken og to møder, som tog udgangspunkt i de mange støjproblemer vi oplevede i sommeren Både Zirkus Nemo og Urban Beach gav megen utilfredshed, og Husejerforenigens medlemmer og andre gode folk fra Humleby rettede henvendelse til både kommune og Carlsbergbyen uden de store resultater i første omgang, men senere blev vi inviteret til møde, hvor Carlsbergbyen slog fast, at Zirkus ikke kommer igen pga. pladsmangel (!) og Urban Beach ville blive forsøgt flyttet inden sommeren. Vi opfatter, at Carlsbergbyen på den ene side gerne vil lytte til os, men på den anden side, vil de også gerne have nye sjove aktiviteter, hvad vi jo heller ikke har det mindste imod - bare vi stadig kan drikke kaffe i vores små haver udendørs, vel at mærke! Trafikudvalget (Vesterfælledvej / Ny Carlsbergvej ) Trafikudvalget har været i dialog med Carlsberg vedr. trafikken på Ny Carlsberg Vej. Generelt

8 8 har vi oplevet en stigende intensitet i trafikken. Vi gætter på, at det skyldes de ringe muligheder for at komme til Vesterbro, hvis man kommer i bil fra Falkonér Allé. Vi forelagde en række idéer til reduktion af trafikmængde, hastighed og støjniveau. Carlsberg udtrykte vilje til at handle, men har endnu ikke gjort noget konkret. Trafikudvalgets holdninger kan bl.a. læses i følgende indlæg på humleby.dk: Der vil efter denne generalforsamling gøres et nyt forsøg med kontakt til Kommunens trafikudvalgs medlemmer for en trafiksanering på Vesterfælledvej fra Ny Carlsbergvej til Vesterbrogade, der har i år også været kontakt til Teknik- og Miljøforvaltningen efter at der er begyndt trafiksanering i den modsatte ende oppe i krydset Valby Langgade og Gammel Carlsbergvej, dog uden det store resultat. Dette vil forsøges bedre i 2013, da det har en meget stor betydning for sikkerheden til og fra Humleby, ikke mindst for vores børn Parkeringsudvalget Humleby købte i år 116 parkeringskort. Det er glædeligt, at vi stadig kan benytte Carlsbergbyen som aflastningsområde for Humlebys bilflåde. Derfor vil bestyrelsen også i 2013 satse på et fællesindkøb af parkeringstilladelser. Tilladelserne kan jf. aftale med Carlsbergsbyens parkeringsfirma, kun købes en gang om året og det er i december. Husejerforeningen orienterer i Nabo Beboerbladet har altid en oversigt over bestyrelsens sammensætning og ansvarsområder, så der kan rettes henvendelse til den rette person. Der orienteres løbende i bladet om emner der skønnes at have generel interesse.

9 9 PUNKT 3 (Bilag 1) Regnskab 2012 (fremlæggelse og til godkendelse)

10 10

11 11

12 12

13 13 HUSEJERFORENINGEN HUMLEBY Generalforsamling 2013

14 14 HUSEJERFORENINGEN HUMLEBY Generalforsamling 2013

15 15 Husejerforeningen Humleby De kritiske revisorers påtegning årsregnskab 2012 De kritiske revisorer har gennemgået årsregnskabet 2012 i overensstemmelse med hidtidig praksis blandt andet med stikprøver af bilag. Der var ros til at bænke og legepladser er blevet vedligeholdt og at bilag var korrekte. De kritiske revisorer har især undersøgt forsyningsfonden og kloakprojektets fremdrift. Derudover er der fulgt op på bestyrelsens, generalforsamlingens og ekstraordinære generalforsamlingers beslutninger. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger. Humleby, den 4. marts 2013 Christian Kirkeby Kritisk revisor Jan Roland Thomsen Kritisk revisor

16 16 PUNKT 3.a (Bilag 2) Regnskab og budget forsyningsfond (fremlæggelse) Likividtetsbudget og tidsplan for Kloakprojekt i Humleby Projektets budget og kontingentfastsættelse blev besluttet på generalforsamlingen Realiseret Aktiviteter Total KE Strømpeforing gennem forhaverne 120 *1 stk a 8000 kr + rådgiverhonorar kr ABC TV inspektion fra brønd til husmur *2 240 stk a 695 kr ABC Rottereparationer a kr ABC Brøndrapport 240 stk a 299 kr ABC Brøndreparation 1/3 af 240 stk a 2500 kr ABC strømpeforing fra brønd til husmur 210 a 9000 kr. I alt aktiviteter *3 *4 *5 * Diverse - Uforudsete udgifter 10 % Rådgiverhonorar 12 % *7 * moms I alt udgift Kassebeholdning Forsyningsfonden primo Kontingentindbetaling (1000 kr. pr. kvartal) * Kassebeholdning Forsyningsfonden minus forbrug ultimo Note 1 Beskrivelse Der er lavet færre strømpeforinger, da Küchlersgade er kortere end Carstensgade, desuden er der reelt sparet, hvor brøndene i Küchlersgade ligger i baghave 2 tv-inspektionen er færdig, posten indbefattet forundersøgelsen i foråret brønde er repareret, bemærk at der ikke kommer nogen regning som budgetteret Der har været færre brønde end de 240, mangler dog 6 brønde 32 brønde er oppudset, desuden 8 brønde med defekt dæksel eller brøndkam, samt to rep. fra før 5 projeket i foåret huse har brønd i baghave, dvs ingen strømpeforing af stik 7 brønde var tildækket, skulle hæves 8 Realiseret timer 9 Januar kvartal 2012 blev der kun opkrævet 800 kr pr hus

17 17 PUNKT 4. a Bestyrelsens og øvrigt indkomne forslag Forslag til bestyrelsens handlingsplan 2013/14 1. Forsyningsnettet: Fortsættelse med arbejdet på forsyningsnettet i Humleby, der er påbegyndt i Bestyrelsen forventer at kloakrenoveringen bliver fuldført i Når kloakprojektet er fuldført vil bestyrelsen tage hul på anden del af renoveringsstrategien, som er vandrørene. 2. Kontakt til Carlsbergbyen: Bestyrelsen vil i den kommende periode opretholde den tætte kontakt til Carlsbergbyen for at sikre det gode naboskab. 3. Lokalplan: Bestyrelsen vil i den kommende periode trykke god byggeskik og en opdateret udgave af Hold Humleby Vedlige i bogform til husstandsomdeling. God byggeskik er sammen med Hold Humleby Vedlige er blevet opdateret og hver husejer i Humleby bør have et opteret eksemplar i hånde, når der renoveres. Ligeledes vil værket blive lagt på hjemmesiden. 4. Kontakt til de andre byggeforeningskvarterer: Der holdes løbende kontakt til de andre byggeforeningskvarterer. Herunder muligheder for markering af Arbejdernes Byggeforenings 150-årsjubilæum i Trafiksanering af Vesterfælledvej / Ny Carlsbergvej: Bestyrelsen forsætter sit arbejde med at søge indflydelse på trafiksaneringen af Vesterfælledvej og Ny Carlsbergvej.

18 18 PUNKT 5 Budget 2013 (fremlæggelse) År 2010 År 2011 År 2012 Budget 2013 INDTÆGTER: Samlede kontingentindtægter Kontingent til forsyningsfond Andre indtægter INDTÆGTER I ALT FASTE UDGIFTER Husejerforsikring Beboerhus Carstensgade (Max 5 % af kontingent) FASTE UDGIFTER I ALT ØVRIGE UDGIFTER: ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE Indbetalt til forsyningsfond Fortove og gader Rørledninger og brønde Legeplads Oprydning ANLÆG OG VEDLIGEHOLDELSE I ALT MØDER OG ADMINISTRATION Generalforsamling og møder Gaver og repræsentation Kontorhold Annoncering i Nabo Drift af hjemmeside Bestyrelseshonorar PBS Kontingentopkrævning Bankomkostninger MØDER OG ADMINISTRATION I ALT REVISOR, FORSIKRING M.V. Revisor 2011 regnskab Honorar ekstern bistand Forsikringer REVISOR, FORSIKRINGER M.V. I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

19 19 PUNKT 6 Kontingentfastsættelse til husejerforeningen 2013 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er 1000 pr. kvartal. Foreningen har i 2012 sparet en anelse på forbruget grundet den genforhandlede forsikring, samt et lavere antal forsikringsskader end året før.

20 20 PUNKT 7 Kontingentfastsættelse til forsyningsfonden 2013 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som er 1000 pr. kvartal. Der er en to-trins strategi for renoveringen af Humleby s forsyningsnet. 1. At gennemføre kloakrenoveringen først. HOFOR (tidl. KE) tilbød at lave renovere deres del af kloakkerne i partnerskab med Husejerforeningen. Det har givet store besparelser for Husejerene. 2. Når vi er færdige med kloakkerne står vandrør for tur. Derfor er det vigtigt at forsyningsfonden er så velpolstret som muligt, da bestyrelsen vil forsøge at undgå byggelån igennem hele renoveringen.

21 21 PUNKT 8 Valg Ifølge foreningens love er bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt kritisk revisor på valg hvert andet år. Ekstern revisor samt gaderepræsentanter er på valg hvert år. PUNKT 8.a Valg: Bestyrelsen Valg til bestyrelsen Rolle Navn: På Valg Ikke på valg Formand: Gustav Jensen, JE 12 Genopstiller Næstformand: Per Skovgaard, KÜ 57 På valg i 2014 Bestyrelsesmedlem: Inger A. Nielsen, JE 30 Genopstiller Bestyrelsesmedlem: Per Vesterberg, KÜ 6 På valg i 2014 Bestyrelsesmedlem: Brian Jensen, CA 4 På valg i 2014 Bestyrelsesmedlem: Christian Maegaard, KÜ 43 Genopstiller Bestyrelsesmedlem: Jens Lauritsen, JE 45 Genopstiller Suppleant: Morten Eriksen JE 36 Genopstiller Suppleant: Christian Duch KÜ 39 På valg i 2014 PUNKT 8.b Valg: Ekstern revisor: Ekstern revisor Bestyrelsen foreslår, at registreret revisor Hugo Kold fra revisionsfirmaet H. L. Revision, Ikast I/S, vælges. PUNKT 8.c Valg: Kritisk revisor Valg til kritisk revisor Rolle Navn: På Valg Ikke på valg Kritisk revisor Christian Kirkeby, EM 20 Genopstiller Kritisk revisor Jan Thomsen, LU5 På valg i 2014

22 22 PUNKT 8.d Valg: Gaderepræsentanter Valg til gaderepræsentant Gade Navn: På Valg Ikke på valg Nedre Küchlersgade Ib Nielsen, KÜ 7 Genopstiller ikke Øvre Küchlersgade Søren Rolighed, KÜ Genopstiller Nedre Carstensgade Finn Hald, CA 5 Genopstiller Øvre Carstensgade Øystein Leonardsen, CA 74 Genopstiller Vesterfælledvej Jacob Schelde, VE 12 Genopstiller Lundbyesgade Lise Holmberg, LU 13 Genopstiller Ernst Meyers Gade Anne Liebing, EM 16 Genopstiller ikke Bissensgade Anna Tovborg, BI 18 Genopstiller Jerichausgade nord René Hansen, JE 15 Genopstiller Jerichausgade syd Bitten Adolfsen, JE 25 Genopstiller Freundsgade Ellen Widding, FR 20 Genopstiller PUNKT 9 Eventuelt

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2015. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Husejerforeningen Humleby Ekstraordinær Generalforsamling. Vedr. Kloakprojektet. 20. juni, 2012

Husejerforeningen Humleby Ekstraordinær Generalforsamling. Vedr. Kloakprojektet. 20. juni, 2012 Husejerforeningen Humleby Ekstraordinær Generalforsamling Vedr. Kloakprojektet 20. juni, 2012 Dagsorden 1. Velkomst v. Husejerforeningens formand, Gustav Jensen 2. Valg af dirigent 3. Baggrund for den

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010

Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling 9. marts 2010 Tilstede: 45 husstande var repræsenteret. Statsautoriseret revisor Hugo Kold Formand Jesper Ellegaard bød velkommen. Ad 1:Valg af dirigent. Øystein Leonardsen

Læs mere

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2014.

Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2014. 1 Kære husejer! Bestyrelsen har hermed den glæde at fremsende indkaldelse, vedlagte dagsorden samt tilhørende bilag til den ordinære generalforsamling 2014. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Kære Husejer! Hermed indkaldes i henhold til Husejerforeningen Humlebys love til: Ordinær Generalforsamling Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19.00 i Cafe Elefanten 2. sal Husejerforeningen vil som sædvanligt

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2004 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Ved generalforsamlingen blev den nye udgave af Håndbog for Husejere uddelt og vedlægges til de husejere, der ikke var

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Af Husejere Ved Olufsvej og Øster Allé FAHVO tirsdag den 25. marts 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg Dato 15. marts 2016

Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg Dato 15. marts 2016 Referat af generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Stensbjerg 2-12 Dato 15. marts 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden:

Gesten Vandværk I/S. ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl på Gesten Kro. Dagsorden: Dagsorden: Gesten Vandværk I/S ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 15. januar 2014 kl. 19.30 på Gesten Kro Pkt. 1: Valg af dirigent og referent - Pkt. 2: Vedtægtsændringer A.: Vedtægtsændringer

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011

Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Referat af Ordinær Generalforsamling i Vejlby Pumpelag af 2011 Dato : Fredag d.19 april 2013, Harboøre Centeret. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 23. april 2007, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 39 husstande, 38 stemmeberettigede: 1, 4, 5, 9, 12, 13,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2012 B. Budget 2013 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate

Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate Vedtægter for Esbjerg Shuri-Ryu Karate 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Esbjerg Shuri-Ryu Karate Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling

Velkommen til. Generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. A. Bestyrelsens beretning B. Orientering fra udvalg 3. A. Regnskab for 2011 B. Budget 2012 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret:

Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Referat fra generalforsamling lørdag d. 16 juni 2012 kl. 10.00 på Fuglsøcenteret: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2016 kl.1830, mødestart kl.1900. Fælleshuset, Hjelmagerparken 410, 8541 Løgten (Almenbo, afd. 31.). Dagsorden: 1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 2. valg af dirigent.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere