Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer"

Transkript

1 Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen 2.4 Parker og grønne områder 3. Skovhuset i Fladbro Skov 4. Mobilscenen 5. Dansescenen 6. Udendørs idrætsanlæg 6.1 Enkeltarrangementer samt andre formål end idræt 6.2 Idrætsklubbernes daglige brug 6.21 Bestemmelser om tildeling af idrætsanlæg 7. Bestemmelser vedrørende betaling 7.1 Anfordringsgaranti 8. Lejetakster 9. Ikrafttrædelse og vedtagelse

2 1. Torve, veje og pladser Randers kommune har mange veje, torve og pladser som egner sig til forskellige arrangementer og aktiviteter. For disse gælder følgende: Arrangementer Der skal altid søges om tilladelse til både store og små arrangementer som f.eks. dans, musik, teater, uddeling af løbesedler og blade, indsamling af underskrifter og afholdelse af valgmøder. Tilladelse til opsætning af plakater og lign. i forbindelse med arrangementer gives af forvaltningen i samråd med politiet. Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales en leje pr. dag i henhold til lejetaksterne. Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti eller anden garanti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen samt politiet vil vurdere det enkelte arrangement i forhold til den samlede støjbelastning af de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. Affaldet skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Evt. beskadigelse af tekniske anlæg, skilte, belægning mm. vil medføre et erstatningskrav. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser

3 Tilladelse til at anvende offentlige gader, torve og pladser til arrangementer o.lign. er altid midlertidige. Forvaltningen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen såfremt kommunale arbejdsopgaver såsom gravearbejde samt færdselsforhold mv. gør det nødvendigt. Tilladelsen kan også inddrages såfremt de betingelser, som er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Ansøgning Det er Miljø og Teknik, der administrerer byens veje, torve og pladser. Arealerne er offentlige færdselsarealer, men kan med tilladelse for en kortere periode bruges til andre formål - i visse tilfælde mod betaling. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende oplysninger: arrangementets indhold tidspunkt sted forventet antal benyttede m² vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til Miljø og Teknik senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

4 2. Byparker og grønne områder I Randers kommune findes en række parker og grønne områder. For disse gælder følgende: 2.1 Justesens Plæne Justesens Plæne må kun anvendes til: Arrangementer, hvis indhold har direkte tilknytning til Gudenåen som f.eks. Tour de Gudenå og fiskekonkurrencer. Arrangementer i Randers-Ugen. Disponeres af Eventsekretariatet i ugerne Arrangementer, som efter konkret vurdering tager hensyn til plænens vedligeholdelse. 2.2 Cirkuspladser Ved Langvang Idrætscenter og Langå Stadion er det muligt at benytte et bestemt grusareal til cirkus. Brotoften kan blandt andet ligeledes benyttes til cirkus. 2.3 Festivalpladsen på Nordre Fælled Pladsen er anlagt til afvikling af større arrangementer såsom koncerter, markeder mm. 2.4 Parker og grønne områder Byens parker og grønne områder administreres af kultur- og fritidsafdelingen, men er offentlige arealer, som kan benyttes af alle. Af hensyn til områdets andre brugere skal der søges om tilladelse ved alle arrangementer - både offentlige og private - hvor deltagerantallet er mere end 100 personer eller hvor arrangementet lægger beslag på en del af området. Betaling og garanti Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales leje pr. dag i henhold til lejetaksterne.

5 Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen og politiet vil vurdere det enkelte arrangement i forhold til den samlede støjbelastning i de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. og eventuelle skader skal reetableres. Affald skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil. Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser Tilladelse til at anvende parker og grønne områder til arrangementer o.lign. er altid midlertidige. Kultur- og fritidsafdelingen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen, såfremt kommunale arbejdsopgaver gør det nødvendigt. Tilladelsen kan også inddrages, såfremt de betingelser, som er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Ansøgning Det er kultur- og fritidsafdelingen, der administrerer byens parker og grønne områder. Arealerne er offentlige arealer, men kan med tilladelse

6 og i en kortere periode bruges til andre formål, i visse tilfælde mod betaling. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende: tidspunkt sted forventet deltagerantal vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

7 3. Skovhuset i Fladbro Skov Skovhuset bliver brugt som formidlingssted for kommunens naturvejleder og er desuden åbent for skovens brugere mandag til torsdag kl og fredag fra kl og kan normalt frit benyttes inden for dette tidsrum. Der er adgang til toilet og opholdsrum med plads til ca. 20 personer. Køkkenet er aflåst ligesom mandskabsfaciliteterne. Benyttelse af huset skal ske på følgende betingelser: Huset skal afleveres som det blev modtaget, d.v.s. der skal være ryddet op, tørret borde af m.m., når huset forlades. Affald lægges i affaldsspanden. Brændeovnen må ikke benyttes uden nærmere aftale med forvaltningen. Der må ikke tændes bål på området p.g.a. brandfare. Uden for den daglige åbningstid kan skoler, institutioner, sportsforeninger og friluftsorganisationer efter ansøgning og mod betaling leje Skovhuset i forbindelse med et arrangement i skoven. Ved leje af huset er der kun adgang indtil kl Skovhuset er et madpakkehus og må ikke bruges til afholdelse af fester. Tilladelser Tilladelse til at leje Skovhuset til arrangementer o.lign. er altid midlertidig og kan til enhver tid og uden varsel inddrages, såfremt de betingelser, der er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Prisen for leje af Skovhuset fremgår af lejetaksterne. Ansøgning Ansøgning om leje af Skovhuset i forbindelse med et arrangement skal indeholde oplysning om følgende: tidspunkt

8 indholdet af arrangementet forventet deltagerantal Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

9 4. Mobilscenen Teknisk forvaltning står for udlejningen af en overdækket mobilscene på 8,3 x 4,7 meter (udslået tilstand). Scenen leveres, opstilles, nedtages og afhentes af driftsafdelingen. Scenen opstilles på lejers risiko. Evt. beskadigelser vil medføre et erstatningskrav. Ved nedtagelsen skal scenen afleveres i rengjort stand. Hvis det ikke er tilfældet, vil rengøringen blive udført på lejerens regning. Prisen på leje af mobilscenen fremgår af lejetaksterne. Ansøgning Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende: tidspunkt kontaktperson sted Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

10 5. Dansescenen Kultur- og fritidsafdelingen står for udlån af en delvist overdækket dansescene på 9 x 13 meter. Scenen opbevares i en 20 container på Materielgården. Låner skal selv afhente, opstille, nedtage og tilbagelevere dansescenen. Evt. beskadigelser vil medføre et erstatningskrav. Der kan udleveres en opstillingsvejledning i Kultur- og fritidsafdelingen. Ved nedtagelsen skal scenen afleveres i rengjort stand. Hvis det ikke er tilfældet, vil rengøringen blive udført på låners regning. Der betales ingen leje af dansescenen. Udgifterne til opstilling og nedtagning afholdes af låner. Ansøgning Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende: tidspunkt kontaktperson sted Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

11 6. Udendørs idrætsanlæg I Randers findes der en række større og mindre idrætsanlæg. For disse gælder følgende: 6.1 Enkeltarrangementer Såfremt et idrætsanlæg ønskes anvendt i forbindelse med et enkelt arrangement skal der altid søges skriftligt. Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales leje pr. dag i henhold til lejetaksterne. Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti eller anden garanti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen og politiet vil vurdere det enkelte arrangements samlede støjbelastning af de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. og eventuelle skader skal reetableres. Affald skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil. Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser Tilladelse til at anvende offentlige udendørs idrætsanlæg til arrangementer o.lign. er altid midlertidige.

12 Kultur- og fritidsafdelingen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen. Tilladelsen kan også inddrages såfremt de betingelser som er knyttet til tilladelsen ikke overholdelse. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Entrégivende arrangementer Ved entrégivende arrangementer skal der betales leje for benyttelsen. Lejens størrelse afgøres af kultur- og fritidsafdelingen i hvert enkelt tilfælde. Ansøgning Det er kultur- og fritidsafdelingen, der administrerer de kommunale udendørs idrætsanlæg. Arealerne er offentlige arealer som til daglig bruges af kommunens idrætsklubber og skoler, men kan med tilladelse og i kortere perioder bruges til andre formål. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende: arrangementets indhold tidspunkt sted forventet deltagerantal antal og størrelse af baner vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers

13 Tlf Fax Idrætsklubbernes daglige brug af idrætsanlæggene Brugerens ansvar Benyttelse af idrætsanlæggene skal ske under tilsyn af mindst 1 ansvarlig leder. Brugeren er ansvarlig for, at idrætsanlæggene og omklædningsrum med inventar og rekvisitter ikke udsættes for vanrøgt eller misbrug. Brugeren er ansvarlig for anlæg mv. i hele det tildelte tidsrum. Enhver skade skal hurtigst muligt meddeles forvaltningen eller personalet ved idrætsanlægget. Beskadigelser, der ikke hidrører fra normal brug, erstattes af brugeren efter regning. Udelukkelse af enkeltpersoner Idrætsudøvere, der benytter anlæggene, skal udvise sømmelig optræden og efterkomme de anvisninger, der gives af kommunens repræsentant. I modsat fald kan denne nægte vedkommende adgang til anlægget, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod kommunen. Påbud om udelukkelse skal straks meddeles den pågældende gennem en tilstedeværende ansvarlig leder, ligesom forvaltningen skal underrettes. Selv om nogen mener sig forurettet ved et pålæg, skal et sådant efterkommes, indtil sagen er afgjort af forvaltningen. Udelukkelse af brugere Ved overtrædelse af reglementets bestemmelser kan en bruger udelukkes fra et idrætsanlæg for et tidsrum, der fastsættes af forvaltningen eller dets personale på stedet. Forbud mod rydning mv. Brugerne må ikke foretage rydning, plantning, gravning, anden kørsel eller snerydning på idrætsanlæg uden særlig tilladelse.

14 Aflysning I tilfælde af, at banerne er i en sådan stand, at forvaltningen skønner, at de ikke kan benyttes uden at tage væsentlig skade, forbeholder forvaltningen sig ret til at nægte brug af banerne, uden at brugeren af den grund har krav på erstatning eller godtgørelse. Brug af banerne er under alle omstændigheder ikke tilladt i månederne december til og med marts uden kommunens tilladelse. Dette gælder dog ikke grusbaner og særlige vintertræningsbaner. Dispositionsret Ved større arrangementer, der helt eller delvist lægger beslag på idrætsanlæggene, forbeholder forvaltningen sig ret til at disponere over det nødvendige antal baner og lokaler. Brugerne vil få underretning herom så tidligt som muligt forud, og om muligt vil der blive stillet andre baner og lokaler til rådighed. I øvrigt har forvaltningen ret til at disponere over baner og lokaler på tider, hvor de ikke benyttes af brugerne. Forbud mod spiritus og spil Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. I forbindelse med afvikling af kampe på opvisningsbanerne på Randers Stadion, ved Ulvehøjhallen og Dronningborg Idrætscenter er der tilladelse til udskænkning af pilsnerøl i plastikkrus, hvis der er givet en bevilling fra Bevillingsnævnet / Politiet. Parkering Biler, motorcykler og knallerter henvises til de af kommunen anviste parkeringspladser. Cykler skal henstilles i cykelstativerne. Reklamer Reklamer skal inden opsætning godkendes af forvaltningen.

15 Opstilling af flytbare reklamer kan dog aftales direkte med driftslederen for idrætsområdet. Principielt kan permanent reklame kun anbringes i forbindelse med publikumsrækværk ved opvisningsbaner og ved tidsur, der er placeret på anlægget samt på andre særskilte (og godkendte) opsætningstavler. Reklamer, som ikke er opstillet permanent, skal efter brug så vidt muligt opbevares i lukkede rum. Kommunens ansvar Kommunen påtager sig intet ansvar for sportsudøvernes ejendele, uanset om disse er anbragt i idrætsanlæggenes aflåsede lokaler eller rum. Kommunen påtager sig intet ansvar for parkerede biler, motorcykler, knallerter eller cykler. Kommunen påtager sig intet ansvar for svigtende strøm- eller vandtilførsel og anden force majeure. Adgang for embedsmænd Der er fri adgang for embedsmænd i funktion på samtlige anlæg. Ordensreglement Brugerne og publikum skal i øvrigt overholde det til enhver tid gældende ordensreglement for kommunale anlæg, jf. politivedtægten, herunder at hunde skal føres i snor Bestemmelser om tildeling af idrætsanlæg Sæsonbenyttelse Ansøgning om tildeling af idrætsanlæg til træning rettes til kultur- og fritidsafdelingen. Faste brugere er undtaget herfra. Enkeltarrangementer

16 Henvendelse om tildeling af idrætsanlæg til kampe, opvisninger, stævner mv. rettes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen. Program Inden sæsonens begyndelse fremsender brugeren et program for turneringskampe til kultur- og fritidsafdelingen, som sørger for afmærkning af baner i henhold til fremsendte. I forbindelse med arrangementer på Langvang Atletikstadion stiller medarbejderne ved driftsafdelingen de store faste redskaber op, og der foretages en afmærkning af banerne. Øvrige redskaber opstilles af brugerne. Efter brug af redskaberne skal disse sættes på plads i de dertil anviste rum. Omklædningsrum Tildeling af omklædningsrum sker samtidig med tildeling af tider til træning, kamp og lignende. Der kan ved særlige arrangementer ske ændring ved opslag. Tekniske installationer Idrætsanlæggenes tekniske installationer som f.eks. højttaleranlæg, stilles til rådighed efter aftale med kultur- og fritidsafdelingen. Enhver form for udgifter til betjening er kommunen uvedkommende. Brugerne har ingen adgang til øvrige tekniske installationer, vand, el, ventilation, varme eller lignende.

17 7. Bestemmelser vedrørende betaling Kommunens anlæg stilles vederlagsfrit til rådighed for træning og arrangementer uden entréindtægt for følgende: a) Folkeoplysende foreninger b) Kommunale skoler og institutioner d) Andre foreninger, institutioner m.v. efter kultur- og fritidsafdelingens afgørelse i hvert enkelt tilfælde For entrégivende idrætsstævner og kampe betales en afgift til kommunen efter gældende lejetakster. 7.1 Anfordringsbankgaranti Ved arrangementer, hvor kommunen kan stille krav om en anfordringsbankgaranti eller anden garanti, fastsættes beløbets størrelse af forvaltningen i det enkelte tilfælde.

18 8. Lejetakster Byparker, grønne områder og udendørs idrætsanlæg pr. dag Cirkus på cirkuspladser *1.500 kr. Kræmmermarkeder og lign. *1.500 kr. Store kommercielle arrangementer *3.000 kr. Stadions og idrætsanlæg pr. dag Leje af Langvang Atletikstadion inkl. omklædningsrum *1.000 kr. Leje af opvisningsbanen inkl. omklædningsrum på Randers Stadion Superliga kr. 1. division kr. Andre arrangementer Pris efter aftale Leje af øvrige idrætsanlæg 1 bane uden omklædningsrum *300 kr. 1 bane inkl. omklædningsrum *500 kr. Skovhuset Leje pr. dag 200 kr. Mobilscenen Leje pr. dag 200 kr. Transport og opstilling/nedtagning (ex. moms) 400 kr. pr. time Ønskes opstillingen foretaget uden for normal arbejdstid, skal der betales overtidstillæg. Dansescenen Kommunes Dansescene kan frit lånes til arrangementer. Låner sørger selv for transport, opstilling, rengøring og nedtagning. * Taksten fremskrives hvert år pr. 1. januar på baggrund af pristallet pr året før. Afrundes til nærmeste hele krone.

19 9. Ikræfttrædelse og vedtagelse Dette reglement træder i kraft den 1. marts 2007 og erstatter tidligere reglementer. Vedtaget af kultur- og fritidsudvalget den 27. februar 2007.

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby

Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby Regulativ for gader og torve i Roskilde midtby 1 2 Indhold 1 Administration 3 2 Gadernes indretning og anvendelse 4 2.1 Færdselsforhold 4 2.2 Indretning 4 3 Udstilling 6 3.1 Hvilke arealer kan lejes? 6

Læs mere

Regler for gader og torve i Roskilde midtby.

Regler for gader og torve i Roskilde midtby. Regler for gader og torve i Roskilde midtby. 1 Indhold Indledning:... 3 1 Gadernes indretning og anvendelse:... 4 2 Udstilling på gadearealer:... 6 3 Udstilling i gågadestykket... 8 4 Fortovsrestauranter

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune 2013 Foto: Hans Trier 1 Indhold Information...3 Generelle bestemmelser.4 Ansøgningsfrister og skemaer.. 6 Folkeoplysende voksenundervisning, tilskud

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn

Indholdsfortegnelse. Ordensbestemmelser. Beboerklagenævn HUSORDEN FOR Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER A. Ordensreglementet for afd. 8, Skansen 6-8-10/Østergade 6, er udarbejdet i tilknytning

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere