Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer"

Transkript

1 Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen 2.4 Parker og grønne områder 3. Skovhuset i Fladbro Skov 4. Mobilscenen 5. Dansescenen 6. Udendørs idrætsanlæg 6.1 Enkeltarrangementer samt andre formål end idræt 6.2 Idrætsklubbernes daglige brug 6.21 Bestemmelser om tildeling af idrætsanlæg 7. Bestemmelser vedrørende betaling 7.1 Anfordringsgaranti 8. Lejetakster 9. Ikrafttrædelse og vedtagelse

2 1. Torve, veje og pladser Randers kommune har mange veje, torve og pladser som egner sig til forskellige arrangementer og aktiviteter. For disse gælder følgende: Arrangementer Der skal altid søges om tilladelse til både store og små arrangementer som f.eks. dans, musik, teater, uddeling af løbesedler og blade, indsamling af underskrifter og afholdelse af valgmøder. Tilladelse til opsætning af plakater og lign. i forbindelse med arrangementer gives af forvaltningen i samråd med politiet. Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales en leje pr. dag i henhold til lejetaksterne. Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti eller anden garanti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen samt politiet vil vurdere det enkelte arrangement i forhold til den samlede støjbelastning af de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. Affaldet skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Evt. beskadigelse af tekniske anlæg, skilte, belægning mm. vil medføre et erstatningskrav. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser

3 Tilladelse til at anvende offentlige gader, torve og pladser til arrangementer o.lign. er altid midlertidige. Forvaltningen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen såfremt kommunale arbejdsopgaver såsom gravearbejde samt færdselsforhold mv. gør det nødvendigt. Tilladelsen kan også inddrages såfremt de betingelser, som er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Ansøgning Det er Miljø og Teknik, der administrerer byens veje, torve og pladser. Arealerne er offentlige færdselsarealer, men kan med tilladelse for en kortere periode bruges til andre formål - i visse tilfælde mod betaling. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende oplysninger: arrangementets indhold tidspunkt sted forventet antal benyttede m² vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til Miljø og Teknik senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

4 2. Byparker og grønne områder I Randers kommune findes en række parker og grønne områder. For disse gælder følgende: 2.1 Justesens Plæne Justesens Plæne må kun anvendes til: Arrangementer, hvis indhold har direkte tilknytning til Gudenåen som f.eks. Tour de Gudenå og fiskekonkurrencer. Arrangementer i Randers-Ugen. Disponeres af Eventsekretariatet i ugerne Arrangementer, som efter konkret vurdering tager hensyn til plænens vedligeholdelse. 2.2 Cirkuspladser Ved Langvang Idrætscenter og Langå Stadion er det muligt at benytte et bestemt grusareal til cirkus. Brotoften kan blandt andet ligeledes benyttes til cirkus. 2.3 Festivalpladsen på Nordre Fælled Pladsen er anlagt til afvikling af større arrangementer såsom koncerter, markeder mm. 2.4 Parker og grønne områder Byens parker og grønne områder administreres af kultur- og fritidsafdelingen, men er offentlige arealer, som kan benyttes af alle. Af hensyn til områdets andre brugere skal der søges om tilladelse ved alle arrangementer - både offentlige og private - hvor deltagerantallet er mere end 100 personer eller hvor arrangementet lægger beslag på en del af området. Betaling og garanti Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales leje pr. dag i henhold til lejetaksterne.

5 Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen og politiet vil vurdere det enkelte arrangement i forhold til den samlede støjbelastning i de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. og eventuelle skader skal reetableres. Affald skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil. Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser Tilladelse til at anvende parker og grønne områder til arrangementer o.lign. er altid midlertidige. Kultur- og fritidsafdelingen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen, såfremt kommunale arbejdsopgaver gør det nødvendigt. Tilladelsen kan også inddrages, såfremt de betingelser, som er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Ansøgning Det er kultur- og fritidsafdelingen, der administrerer byens parker og grønne områder. Arealerne er offentlige arealer, men kan med tilladelse

6 og i en kortere periode bruges til andre formål, i visse tilfælde mod betaling. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende: tidspunkt sted forventet deltagerantal vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

7 3. Skovhuset i Fladbro Skov Skovhuset bliver brugt som formidlingssted for kommunens naturvejleder og er desuden åbent for skovens brugere mandag til torsdag kl og fredag fra kl og kan normalt frit benyttes inden for dette tidsrum. Der er adgang til toilet og opholdsrum med plads til ca. 20 personer. Køkkenet er aflåst ligesom mandskabsfaciliteterne. Benyttelse af huset skal ske på følgende betingelser: Huset skal afleveres som det blev modtaget, d.v.s. der skal være ryddet op, tørret borde af m.m., når huset forlades. Affald lægges i affaldsspanden. Brændeovnen må ikke benyttes uden nærmere aftale med forvaltningen. Der må ikke tændes bål på området p.g.a. brandfare. Uden for den daglige åbningstid kan skoler, institutioner, sportsforeninger og friluftsorganisationer efter ansøgning og mod betaling leje Skovhuset i forbindelse med et arrangement i skoven. Ved leje af huset er der kun adgang indtil kl Skovhuset er et madpakkehus og må ikke bruges til afholdelse af fester. Tilladelser Tilladelse til at leje Skovhuset til arrangementer o.lign. er altid midlertidig og kan til enhver tid og uden varsel inddrages, såfremt de betingelser, der er knyttet til tilladelsen, ikke overholdes. Prisen for leje af Skovhuset fremgår af lejetaksterne. Ansøgning Ansøgning om leje af Skovhuset i forbindelse med et arrangement skal indeholde oplysning om følgende: tidspunkt

8 indholdet af arrangementet forventet deltagerantal Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

9 4. Mobilscenen Teknisk forvaltning står for udlejningen af en overdækket mobilscene på 8,3 x 4,7 meter (udslået tilstand). Scenen leveres, opstilles, nedtages og afhentes af driftsafdelingen. Scenen opstilles på lejers risiko. Evt. beskadigelser vil medføre et erstatningskrav. Ved nedtagelsen skal scenen afleveres i rengjort stand. Hvis det ikke er tilfældet, vil rengøringen blive udført på lejerens regning. Prisen på leje af mobilscenen fremgår af lejetaksterne. Ansøgning Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende: tidspunkt kontaktperson sted Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

10 5. Dansescenen Kultur- og fritidsafdelingen står for udlån af en delvist overdækket dansescene på 9 x 13 meter. Scenen opbevares i en 20 container på Materielgården. Låner skal selv afhente, opstille, nedtage og tilbagelevere dansescenen. Evt. beskadigelser vil medføre et erstatningskrav. Der kan udleveres en opstillingsvejledning i Kultur- og fritidsafdelingen. Ved nedtagelsen skal scenen afleveres i rengjort stand. Hvis det ikke er tilfældet, vil rengøringen blive udført på låners regning. Der betales ingen leje af dansescenen. Udgifterne til opstilling og nedtagning afholdes af låner. Ansøgning Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende: tidspunkt kontaktperson sted Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers Tlf Fax

11 6. Udendørs idrætsanlæg I Randers findes der en række større og mindre idrætsanlæg. For disse gælder følgende: 6.1 Enkeltarrangementer Såfremt et idrætsanlæg ønskes anvendt i forbindelse med et enkelt arrangement skal der altid søges skriftligt. Ved entrégivende arrangementer skal der til kommunen betales leje pr. dag i henhold til lejetaksterne. Kommunen kan afhængig af arrangementets størrelse og karakter stille krav om, at der skal stilles en anfordringsbankgaranti eller anden garanti til sikkerhed for renholdelse og reetablering af det anvendte areal. Støjgener Forvaltningen og politiet vil vurdere det enkelte arrangements samlede støjbelastning af de omkringliggende boliger, arrangementets størrelse og evt. antal årlige arrangementer. Rengøring og reetablering Arrangementsarealet skal efter brug rengøres for papir mm. og eventuelle skader skal reetableres. Affald skal samles og bortskaffes på lovlig vis. Allerede ved planlægningen af arrangementet opfordres der til at kontakte forvaltningen for vejledning i brug af arealet. Forbud mod spiritus og spil. Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. Tilladelser Tilladelse til at anvende offentlige udendørs idrætsanlæg til arrangementer o.lign. er altid midlertidige.

12 Kultur- og fritidsafdelingen kan således til enhver tid og uden varsel inddrage tilladelsen. Tilladelsen kan også inddrages såfremt de betingelser som er knyttet til tilladelsen ikke overholdelse. Randers kommune har ikke pligt til at yde erstatning af nogen art for inddragelse af en tilladelse. Tilladelsen kan ikke overdrages til 3. person. Entrégivende arrangementer Ved entrégivende arrangementer skal der betales leje for benyttelsen. Lejens størrelse afgøres af kultur- og fritidsafdelingen i hvert enkelt tilfælde. Ansøgning Det er kultur- og fritidsafdelingen, der administrerer de kommunale udendørs idrætsanlæg. Arealerne er offentlige arealer som til daglig bruges af kommunens idrætsklubber og skoler, men kan med tilladelse og i kortere perioder bruges til andre formål. Ansøgning om tilladelse til afholdelse af et arrangement skal indeholde følgende: arrangementets indhold tidspunkt sted forventet deltagerantal antal og størrelse af baner vurdering af støjgener er arrangementet entrégivende ønskes der udskænkning af øl eller spiritus Ansøgningsfrist Ansøgningen skal fremsendes til kultur- og fritidsafdelingen senest 14 dage før arrangementets afholdelse. Adressen er: Randers kommune Kultur- og fritidsafdelingen Laksetorvet 8900 Randers

13 Tlf Fax Idrætsklubbernes daglige brug af idrætsanlæggene Brugerens ansvar Benyttelse af idrætsanlæggene skal ske under tilsyn af mindst 1 ansvarlig leder. Brugeren er ansvarlig for, at idrætsanlæggene og omklædningsrum med inventar og rekvisitter ikke udsættes for vanrøgt eller misbrug. Brugeren er ansvarlig for anlæg mv. i hele det tildelte tidsrum. Enhver skade skal hurtigst muligt meddeles forvaltningen eller personalet ved idrætsanlægget. Beskadigelser, der ikke hidrører fra normal brug, erstattes af brugeren efter regning. Udelukkelse af enkeltpersoner Idrætsudøvere, der benytter anlæggene, skal udvise sømmelig optræden og efterkomme de anvisninger, der gives af kommunens repræsentant. I modsat fald kan denne nægte vedkommende adgang til anlægget, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod kommunen. Påbud om udelukkelse skal straks meddeles den pågældende gennem en tilstedeværende ansvarlig leder, ligesom forvaltningen skal underrettes. Selv om nogen mener sig forurettet ved et pålæg, skal et sådant efterkommes, indtil sagen er afgjort af forvaltningen. Udelukkelse af brugere Ved overtrædelse af reglementets bestemmelser kan en bruger udelukkes fra et idrætsanlæg for et tidsrum, der fastsættes af forvaltningen eller dets personale på stedet. Forbud mod rydning mv. Brugerne må ikke foretage rydning, plantning, gravning, anden kørsel eller snerydning på idrætsanlæg uden særlig tilladelse.

14 Aflysning I tilfælde af, at banerne er i en sådan stand, at forvaltningen skønner, at de ikke kan benyttes uden at tage væsentlig skade, forbeholder forvaltningen sig ret til at nægte brug af banerne, uden at brugeren af den grund har krav på erstatning eller godtgørelse. Brug af banerne er under alle omstændigheder ikke tilladt i månederne december til og med marts uden kommunens tilladelse. Dette gælder dog ikke grusbaner og særlige vintertræningsbaner. Dispositionsret Ved større arrangementer, der helt eller delvist lægger beslag på idrætsanlæggene, forbeholder forvaltningen sig ret til at disponere over det nødvendige antal baner og lokaler. Brugerne vil få underretning herom så tidligt som muligt forud, og om muligt vil der blive stillet andre baner og lokaler til rådighed. I øvrigt har forvaltningen ret til at disponere over baner og lokaler på tider, hvor de ikke benyttes af brugerne. Forbud mod spiritus og spil Udskænkning af øl og spiritus samt totalisatorspil er ikke tilladt på torve, veje og pladser uden særlig tilladelse fra kommunen. Der skal desuden indhentes tilladelse fra politiet. I forbindelse med afvikling af kampe på opvisningsbanerne på Randers Stadion, ved Ulvehøjhallen og Dronningborg Idrætscenter er der tilladelse til udskænkning af pilsnerøl i plastikkrus, hvis der er givet en bevilling fra Bevillingsnævnet / Politiet. Parkering Biler, motorcykler og knallerter henvises til de af kommunen anviste parkeringspladser. Cykler skal henstilles i cykelstativerne. Reklamer Reklamer skal inden opsætning godkendes af forvaltningen.

15 Opstilling af flytbare reklamer kan dog aftales direkte med driftslederen for idrætsområdet. Principielt kan permanent reklame kun anbringes i forbindelse med publikumsrækværk ved opvisningsbaner og ved tidsur, der er placeret på anlægget samt på andre særskilte (og godkendte) opsætningstavler. Reklamer, som ikke er opstillet permanent, skal efter brug så vidt muligt opbevares i lukkede rum. Kommunens ansvar Kommunen påtager sig intet ansvar for sportsudøvernes ejendele, uanset om disse er anbragt i idrætsanlæggenes aflåsede lokaler eller rum. Kommunen påtager sig intet ansvar for parkerede biler, motorcykler, knallerter eller cykler. Kommunen påtager sig intet ansvar for svigtende strøm- eller vandtilførsel og anden force majeure. Adgang for embedsmænd Der er fri adgang for embedsmænd i funktion på samtlige anlæg. Ordensreglement Brugerne og publikum skal i øvrigt overholde det til enhver tid gældende ordensreglement for kommunale anlæg, jf. politivedtægten, herunder at hunde skal føres i snor Bestemmelser om tildeling af idrætsanlæg Sæsonbenyttelse Ansøgning om tildeling af idrætsanlæg til træning rettes til kultur- og fritidsafdelingen. Faste brugere er undtaget herfra. Enkeltarrangementer

16 Henvendelse om tildeling af idrætsanlæg til kampe, opvisninger, stævner mv. rettes skriftligt til kultur- og fritidsafdelingen. Program Inden sæsonens begyndelse fremsender brugeren et program for turneringskampe til kultur- og fritidsafdelingen, som sørger for afmærkning af baner i henhold til fremsendte. I forbindelse med arrangementer på Langvang Atletikstadion stiller medarbejderne ved driftsafdelingen de store faste redskaber op, og der foretages en afmærkning af banerne. Øvrige redskaber opstilles af brugerne. Efter brug af redskaberne skal disse sættes på plads i de dertil anviste rum. Omklædningsrum Tildeling af omklædningsrum sker samtidig med tildeling af tider til træning, kamp og lignende. Der kan ved særlige arrangementer ske ændring ved opslag. Tekniske installationer Idrætsanlæggenes tekniske installationer som f.eks. højttaleranlæg, stilles til rådighed efter aftale med kultur- og fritidsafdelingen. Enhver form for udgifter til betjening er kommunen uvedkommende. Brugerne har ingen adgang til øvrige tekniske installationer, vand, el, ventilation, varme eller lignende.

17 7. Bestemmelser vedrørende betaling Kommunens anlæg stilles vederlagsfrit til rådighed for træning og arrangementer uden entréindtægt for følgende: a) Folkeoplysende foreninger b) Kommunale skoler og institutioner d) Andre foreninger, institutioner m.v. efter kultur- og fritidsafdelingens afgørelse i hvert enkelt tilfælde For entrégivende idrætsstævner og kampe betales en afgift til kommunen efter gældende lejetakster. 7.1 Anfordringsbankgaranti Ved arrangementer, hvor kommunen kan stille krav om en anfordringsbankgaranti eller anden garanti, fastsættes beløbets størrelse af forvaltningen i det enkelte tilfælde.

18 8. Lejetakster Byparker, grønne områder og udendørs idrætsanlæg pr. dag Cirkus på cirkuspladser *1.500 kr. Kræmmermarkeder og lign. *1.500 kr. Store kommercielle arrangementer *3.000 kr. Stadions og idrætsanlæg pr. dag Leje af Langvang Atletikstadion inkl. omklædningsrum *1.000 kr. Leje af opvisningsbanen inkl. omklædningsrum på Randers Stadion Superliga kr. 1. division kr. Andre arrangementer Pris efter aftale Leje af øvrige idrætsanlæg 1 bane uden omklædningsrum *300 kr. 1 bane inkl. omklædningsrum *500 kr. Skovhuset Leje pr. dag 200 kr. Mobilscenen Leje pr. dag 200 kr. Transport og opstilling/nedtagning (ex. moms) 400 kr. pr. time Ønskes opstillingen foretaget uden for normal arbejdstid, skal der betales overtidstillæg. Dansescenen Kommunes Dansescene kan frit lånes til arrangementer. Låner sørger selv for transport, opstilling, rengøring og nedtagning. * Taksten fremskrives hvert år pr. 1. januar på baggrund af pristallet pr året før. Afrundes til nærmeste hele krone.

19 9. Ikræfttrædelse og vedtagelse Dette reglement træder i kraft den 1. marts 2007 og erstatter tidligere reglementer. Vedtaget af kultur- og fritidsudvalget den 27. februar 2007.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Standardaftale. P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM

Standardaftale. P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM Kunde nr.: Standardaftale P-aftale Erhverv - Fastpris MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (Herefter kaldet UB&H eller Udlejer) OG Firmanavn CVR-nr.

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning

Gader & Pladser. Til glæde for alle. Vejledning Gader & Pladser Til glæde for alle Vejledning Spilleregler 3 Gadeindretning og trafik 5 Udstilling 6 Fortovsrestaurenter 8 Facadeudstyr 9 Arrangementer 10 Rene gader og pladser 12 Der skal altid søges

Læs mere

Retningslinjer for udlån af grønne områder

Retningslinjer for udlån af grønne områder Retningslinjer for udlån af grønne områder Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Generelle retningslinjer for udlån af grønne områder Dette regulativ angiver retningslinjerne for udlån af Kommunens

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN PILEPARKEN 2

HUSORDEN PILEPARKEN 2 HUSORDEN PILEPARKEN 2 Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Beboeren er pligtig at efterkomme

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Vilkår for udendørsservering

Vilkår for udendørsservering - Vilkår for udendørsservering Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Åbningstider - Du må opstille inventar såsom borde, stole, parasoller og godkendte

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune

Byg og Miljø. Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Vilkår for brug af vejareal til udeservering i Køge Kommune I Køge Kommune kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til at vejarealer benyttes til

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 Husorden Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 1 Indholdsfortegnelse 1. Overholdelse af husorden s. 3 2. Benyttelse s. 3 3. Fravær i længere tid s. 3 4. Skiltning s. 4 5. Støj, musik m.m.

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

aug/2017 wonderfestiwall

aug/2017 wonderfestiwall INFORMATION OG VILKÅR FOR MADBODER PÅ WONDERFESTIWALL 2017 17. 20. aug/2017 wonderfestiwall Ansøgning Ansøgningsfrist for madboder er 1. april 2017 (jo tidligere, jo bedre). Ansøgningerne behandles og

Læs mere

Regulativ for Lyngby Torv

Regulativ for Lyngby Torv Regulativ for Lyngby Torv 5. september 2013 Side 1 Forord Regulativets formål er at sikre, at Lyngby Torv benyttes på en måde, der er i overensstemmelse med Lyngby Taarbæk Kommunes visioner og mål for

Læs mere

Indhold. Værd at vide..14

Indhold. Værd at vide..14 2011 Indhold Gimsing Sognegård...3 Hjerm Sognegård...4 Humlum Sognegård...5 Langhøj Sognegård...6 Resen Sognegård...7 Vejrum Fritidscenter...8 Udlånsbetingelser...9 Ordensregler... 10 Generelle regler...

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion

Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion 1: Kontrakten regulerer Hvidovre Kommunes salg af reklamerettigheder til Hvidovre Fodbold A/S samt

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet Guide for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Aarhus Festuge Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Aarhus C T 0 +45 8730 8300 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes

Læs mere

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001

Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Velkommen som beboer i Varde BSB afd. 9001 Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler

Læs mere

Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion

Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion Reklameoverenskomst mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Fodbold A/S om reklamering på Hvidovre Stadion 1: Kontrakten regulerer Hvidovre Kommunes salg af reklamerettigheder til Hvidovre Fodbold A/S samt

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. Januar 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 Januar 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Fredag kl. 16.00 til fredag kl. 14.00. Hvis du har bestilt rengøring, dog kun til kl. 12.00 Hvem kan

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE

GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE GÅGADEN - REGLER FOR INDRETNING, ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handels- og byliv, sikker og tryg færdsel for alle og gode aktiviteter

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 225 AHORNVÆNGET GODKENDT PÅ BEBOERMØDE DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 1) Affald Affaldsposerne må kun benyttes til affald,

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel T E K N I K O G M I L J Ø. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 T E K N I K O G M I L J Ø Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække:

Ordensregler for Afdeling 19. Baunevej 8-54 Bække: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» «Lejekontrakt_CO» «Lejekontrakt_Adresse» Generelt Dato DAB Ordensregler for Afdeling 19 Baunevej 8-54 Bække: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige

Læs mere

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017

Fritidshuset Vagtelvej 7. november 2017 Fritidshuset Vagtelvej 7 november 2017 Adresse: Vagtelvej 7, Indelukket, 4550 Asnæs Benyttelsestidspunkt Lejeperioden starter om fredagen inden det nævnte ugenummer. Du kan benytte huset fra fredag kl.

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Husorden for Kajplads 24

Husorden for Kajplads 24 Husorden for Kajplads 24 Affald: I affaldsskakten må der alene smides lukkede affaldsposer, der er egnede til at komme ned i skakten. Der må således ikke smides hele pizzabakker eller andre større genstande

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Husordensreglement. Indledning

Husordensreglement. Indledning Husordensreglement Indledning En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden - man bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune

Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer i Næstved Kommune Juni 2014 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Forord De offentlige vejarealer skal bruges til færdsel, men vejarealerne kan også indgå i bymiljøet

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FÆLLES OPHOLDSRUM FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FÆLLES OPHOLDSRUM... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Kære aktør/arrangør. lokalitet.

Kære aktør/arrangør. lokalitet. huskeliste Kære aktør/arrangør Dette er tænkt som en hjælp/huskeliste i såvel forberedelsesfasen som selve planlægningen af et arrangement under Århus Festuge. Vi oplever tit at man som (ny) arrangør

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1

ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG. Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 ORDENSREGULATIV HAVESELSKABET BUDUMVANG Opdateret efter generalforsamlingen 2016 Side 1 1. Ordensbestemmelser. 1.1. Al unødvendig kørsel på haveselskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 10

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT

Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Fælleshuset Færgely LEJEKONTRAKT Navn: Adresse: Lejl.nr.: lejer Færgely fra den / kl. til den / kl. Antal deltagere i arrangementet (max. 32 personer): Jeg er indforstået med, at jeg personligt er ansvarlig

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Afdeling 2, Møllegården - Skørping

Afdeling 2, Møllegården - Skørping «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Affald... 3 Antenner... 3 Bad - toilet... 3 Barnevogne, knallerter og legeredskaber... 4 Beskadigelser... 4 Forsikring... 4 Forurening og skader...

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer

GENEREL INFORMATION. Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer PLADS GUIDE AMAGER GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park i guiden

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere