REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus."

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S fællesforbrænding 2 Underskriftsside 4 1

3 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S Fællesforbrænding J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/11100 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I ansøgning dateret 2. august ansøger I/S Fælles Forbrænding Rebild Kommune om godkendelse af låneoptagelse af 10,5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af en genbrugsplads, samt om at godkende at I/S fællesforbrændings driftskredit udvides fra 2,25 mio. kr. til 5 mio. kr. i forbindelse med at de har overtaget driften af 2 yderligere genbrugspladser. I/S Fælles Forbrænding har etableret genbrugsplads i Als og dette er godkendt af Mariagerfjord kommunes Teknik og Miljø udvalg på møde den 10. januar 2011, pkt. 9. Bestyrelsen for I/S Fælles Forbrænding, hvor Rebild Kommune er repræsenteret ved Byrådsmedlem Leif Nielsen, har på bestyrelsesmøde den 29. juni 2011 besluttet, at anlægssummen på ca mio. kr. skal lånefinansieres via et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 14 år. Det fremgår af vedtægterne for I/S Fælles Forbrænding, at optagelse af lån og lignende dispositioner kræver udtrykkelig godkendelse i samtlige af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser. En godkendelse af ansøgningen vil ikke påvirke Rebild Kommunes låneramme, men det vil betyde at Rebild Kommunes samlede hæftelse i I/S fællesforbrænding vil stige tilsvarende. Det bemærkes, at de enkelte interessenter i et I/S hæfter solidarisk for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Rebild Kommune tillader normalt lån til forsyningsområder, men normalt gives godkendes det ikke at der optages driftskredit. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser I et I/S hæfter interessenterne solidarisk/enkeltvis for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Indstilling Forvaltningen indstiller: At der tages stillingen til det ansøgte Beslutning i den Udsat med henblik på nærmere belysning. Administrativ bemærkning udsatte på deres seneste møde sagen. Som supplement til seneste behandling er nedenfor en oversigt for over udviklingen i driftsresultat, egenkapital 2

4 og langfristet gæld for I/S Fælles Forbrænding. I/S Fælles Forbrænding har oplyst at de med baggrund i en stor egenkapital, bevist har realiseret negative driftsresultater de seneste par år, da de er et fælleskommunalt 60 selskab, som over tid skal hvile i sig selv. Supplerende kan det oplyses at såvel Randers som Mariagerfjord Kommuner begge har godkendt låneoptagelsen og udvidelsen af driftskreditten. Udvikling i driftsresultater, egenkapital og gældsforpligtelser for I/S Fælles Fælles Forbrænding kr Årets resultat Egenkapital Langfristet gæld Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: I et I/S hæfter interessenterne solidarisk/enkeltvis for det fulde beløb, hvilket betyder at Rebild Kommune i værste fald ville kunne komme til at hæfte for det samlede beløb. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der tages stilling til det ansøgte. Beslutning i den : Udsat til behandling på ØK den 5. oktober. Thøger E. Kristensen deltog ikke i sagens behandling. Bilag: Åben Mariagerfjord kommunes godkendelse af låneoptagelse/udvidelse af driftskreditten i I/S FællesForbrænding Åben Randers kommunes godkendelse af låneoptagelse/udvidelse af driftskreditten i I/S FællesForbrænding 3

5 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 4