Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme på 330 mio. kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning i henhold til 10, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr."

Transkript

1 g Frederikssund Kommune Borg mesterkontoret Rådhuset Torvet 2 36 Frederikssund Sagsnr Init. OBC/alh Den 4. september Anmodning i henhold til 1, jf. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme på 33 mio. kr. På bestyrelsesmøde nr. 394, onsdag den 3. september 214 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en foreløbig låneramme på 33 mio. kr. Indstillingen omfattede: at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 33 mio. kr. til fiaj E nansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående 2 tabel 2 og 3, at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6, stk Om baggrunden for bestyrelsens beslutning tillader vi os at henvise til vedlagte indstilling af 18. august 214.., Vestforbrændings adgang til lånoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 158 af 17. december 213 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. n z O a.) Ql o. EJBY MOSEVEJ 219 TLF MAIL EAN GLOSTRUP FAX WEB CVR Svanemærket papir

2 N På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen i henhold 1, stk. 14 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til: at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 33 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3, at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6 stk Kopi af 6, stk. 2-3 vedlagt. Lån påregnes optaget i KommuneKredit. Hvis der måtte være spørgsmål, kan disse stilles til økonomichef Christian Weigel ( ). Med venlig hilsen e Ole B do ChrisienseK formand for bestyrelsen Ivar Green-Paulsen direktør <E) 1 no 3 bilag, EJBY MOSEVEJ GLOSTRUP TLF FAX MAIL EAN WEB CVR Svanemærket papir

3 2HL)Mr2LL2H Den 18. august 214 CHW/LAO BESTYRELSESMØDE NR. 394 ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 214 Punkt 3. - Indstillingssager. b. Indstilling om godkendelse af foreløbig låneramme : at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 33 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3, at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens 6 stk Som det fremgår af Vestforbrændings vedtægt, skal alle låneansøgninger fra Vestforbrænding godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser. 1. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelige vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal lånoptagelsen følge regnskabsåret. 2, stk. 3 Ved opgørelsen af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 3. april året efter regnskabsåret. a,- Da mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår således udløber senest 3. april i det efterfølgende regnskabsår, stiller dette 5 krav om, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder. ;, http : //esdhe r.

4 På denne baggrund indstiller Vestforbrænding, at der indhentes godkendelse af lånoptagelse for nedenstående planlagte strategiske og driftsmæssige investeringer, jf. Rammebudget 215; dvs. således både for regnskabsåret 215 og 216. Allerede godkendt ikke effektueret lånoptagelse Vestforbrændings bestyrelse har pt. godkendt lånoptagelse på 734,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1. Tabel 1 Allerede godkendte lånoptagelse 1 Kraftvarmeanlæg, levetidsforlængelse A5 m.v. B , 2 Varmeplan 215, Bagsværd og Furesø B , 3 Varmeplan 215, Måløv og Herlev 4 Varmeplan 215, Gladsaxe B B , 66, 5 Varmeplan 215, Lyngby-Taarbæk, Etape A B , 6 Nedregulering af turbiner, Kraftvarme 7 Akkumulatortank, Varmedistribution B B ,5 15, 8 Bygninger, Rampehuset B , 9 Bygninger, Frederikssund 1 Driftsmæssige investeringer B B , 48,3 Godkendt lånoptagelse 734,8 Der udestår således hjemtagelse af lån på i alt 734,8 mio. kr. vedrørende allerede godkendt lånoptagelse i bestyrelse og de enkelte kommunalbestyrelser. Den endelige godkendelse forelå d. 24. maj 213. Af ovenstående godkendt låneramme udgør Varmeplan 215 i alt 576 mio. kr. 3/ 3 b In dst illing Jnoptag e ise doc http : //esd he r. net. vestfor. dic/akbvitete r/ For allerede godkendte investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis. Godkendelse af lånoptagelse for 215 og 216 Strategiske investeringer Investeringer vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen. Tabel 2 Strategiske investeringer: låneramme Projekt (Mio. kr.) Godkendelse I alt 1 Varmeplan 215, Lyngby, Etape A B , 1, 185, Forventet lånoptagelse 85, 1, 185,

5 Ad 1 Varmeplan 215, Lyngby-Taarbæk Etape A Som led i udførelsen af varmeplaner blev der på bestyrelsesmøde 384 den 1. april 213 godkendt projekt (etape A) for forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er et led i Vestforbrændings Energi og klimastrategi, der går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO 2 i forbindelse med opvarmning samtidig med at sikre billigere varmeforsyning. Investeringen følger det projektforslag, der er sendt til Lyngby- Taarbæk Kommune. Forventet lånoptagelse: 185, mio. kr. Ovennævnte indeholder ikke etape B i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor det forventes at der træffes endelig beslutning om i 1. halvår 215. Driftsmæssige investeringer Investeringer under 1 mio. kr. kræver ikke forudgående godkendelse i bestyrelsen, da disse investeringer af driftsmæssig karakter falder ind under den daglige ledelse af Vestforbrænding. Investeringer over 1 mio. kr. vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen. Tabel 3 Driftsmæssige investeringer: låneramme Proielkt(Mio. kr.) 1 Kraftvarmeanlæg 2 Varmedistribution Forventet lånoptagelse Godkendelse B B , 216 I alt 25, 5, 55, 4, 95, 8, 65, 145, Ad 1 Kraftvarmeanlæg Der er tale om udskiftning af elektrofilter, ny lavtrykscylinder turbine samt opgraderinger på anlæg 5 samt nye affaldskraner. Forventet lånoptagelse: 5, mio. kr. http : //esdhe r. netvestfor. dk/akti vitete r/ 14M1Do ks/ 14-3 / 3 b In dstilling Lånoptagelse do C Ad 2 Varmedistribution Der er tale om række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler/lkv-anlæg. For at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris er Vestforbrænding nødsaget til at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter. Forventet lånoptagelse: 95, mio. kr. Med denne indstilling sikres, at Vestforbrænding kan hjemtage relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 215 og 216, såfremt projekterne gennemføres.

6 (.4 f.) Den 4. september 214 Init. /alh Sagsnr ( Vestforbrændings vedtægt 6. Hæftelse Stk. 2. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse. Stk. 3. Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, Københavns Kommune hæfter dog alene efter indbyggertallet i den i 4, stk. 4, nævnte del af Københavns Kommune. X - 1 US 4-.>t O C 1 E GJ tg t g 1 C L a.1

7 Den 4. september 214 Init. /alh Sagsnr Vestforbrændings vedtægt 1. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. http ://esdher. netvestfor. dk/akt ivi teter/ 14M9Doks/ / 1, stk. 14.docx

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr.

Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. 1518 110540258324 Frederikssund Kommune Borgmesterkontoret Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Sagsnr. 14-02129 OB/Ins Den 29. juni 2015 Anmodning i henhold til 10, jfr. 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 28. april 2008 til en borger De har den 10. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus, det kommunale tilsyn, vedrørende Kolding Kommunes optagelse af et lån på 30

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere