MIN BEMANDEDE LEGEPLADS - En undersøgelsen af brugen af bemandede legepladser i udsatte byområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIN BEMANDEDE LEGEPLADS - En undersøgelsen af brugen af bemandede legepladser i udsatte byområder"

Transkript

1 MIN BEMANDEDE LEGEPLADS - En undersøgelsen af brugen af bemandede legepladser i udsatte byområder

2 Der findes 22 bemandede legepladser i Københavns Kommune. De 11 af dem ligger i udsatte byområder. Undersøgelsen ser nærmere på børn, forældre og private børnepasseres brug af legepladsen og personalets og pladsens betydning for de lokale borgere. Udgivet af By X 2013 Layout og fotos: By X Udvikling og gennemførsel af inddragelsesforløb: By X Bestiller: De Bemandede Legepladser i Center for Park og Natur i Teknik-og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune By X inddrager børn og unge i konkrete byudviklingsprojekter!

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 03 Indledning 04 Opgaven 05 Metode 07 Beskrivelse af den bemandede legeplads på Hulgårds Plads 09 Gennemgang af svar fra børnene på Hulgårds Plads 11 Gennemgang af forældrenes svar på Hulgårds Plads 13 Beskrivelse af den bemandede legeplads på Wesselsgade 15 Gennemgang af svar fra børnene på Wesselsgade 17 Interview med en voksen der kom på legepladsen som barn 19 Gennemgang af forældrenes svar på Wesselsgade 21 Opsamling og konklusion - Hvilken effekt har den bemandede legeplads i udsatte byområder? 2

4 INDLEDNING I de udsatte områder har den bemandede legeplads en stor betydning som et socialt og kulturelt mødested på tværs af generationer og kulturelle baggrunde. Legepladsen er ikke bare et sted man sender sine børn hen, det er i ligeså høj grad et sted der kommer forældrene til gode. Forældrene får her indblik i alt lige fra dansk børneopdragelse til jobsøgning og hjælp til at forstå officielle breve. Undersøgelsen har til formål at undersøge brugen af to bemandede legepladser i udsatte byområder, fordi der netop i disse områder ofte er mangel på gode fritidstilbud for borgere med lave indkomster. Undersøgelsens formål er, at belyse hvilket mødested den bemandede legeplads er modsat ubemandede legepladser, og fritidstilbud som f.eks. fritidshjem, klubber og sportsklubber. Det centrale er en undersøgelse af, hvorfor børnene vælger at komme der og hvad de får ud af at være der. Udover børnene blev en række forældre og private børnepassere interviewet om deres syn på den bemandede legeplads. Rapporten viser bl.a. det høje aktivitetsniveau, der er på de to bemandede legepladser og de mange samarbejder med foreninger, biblioteker, sportshaller og andre, der giver børnene store oplevelser som de ellers ikke ville have fået i deres hverdag. Den viser også, hvordan børnene oplever samspillet med hinanden og de voksne på legepladsen. 3

5 OPGAVEN Undersøgelsen er bestilt af ledelsen af de Bemandede Legepladser i Center for Park og Natur i Teknik-og Miljøforvaltningen. By Xs opgave var at inddrage børn og forældre i et forløb, der giver indblik i den daglige brug af to af Københavns Kommunes bemandede legepladser. Det drejer sig om legepladsen på Wesselsgade 12, 2200 N og legepladsen på Hulgårds Plads 6, 2400 NV. De to legepladser ligger i det, der betegnes som udsatte byområder og målet med undersøgelsen er, at få større viden om brugerne og legepladsens muligheder i netop den områdetype. Rapporten skal samle resultaterne og belyse, hvilke effekter og potentialer der er ved at fastholde og oprette bemandede legepladser i udsatte byområder. Rapporten skal både anvendes internt som arbejdsredskab og eksternt, eventuelt i en anden form, som redskab for formidling af legepladsernes idé og kerneopgaver.den skal give indblik i og sætte ord på, hvilken betydning legepladserne har for nærmiljøet og brugerne, børn såvel som voksne. Den skal særligt give indblik i borgernes syn på legepladserne i udsatte byområder, for at belyse legepladsernes betydning for nedbrydning af kulturelle og sociale forskelle igennem legepladsernes fokus på aktiviteter og relationsskabelse på tværs af alder, tilhørsforhold og etnicitet. Der er ikke lige så mange regler som i andre klubber. Man skal bare opføre sig ordentligt. Dreng på Wesselsgade. 4

6 METODE På baggrund af samtaler med områdechef Dorte Thomsen og viceområdechef Kellis Domsten og personalet på de to legepladser udviklede By X et sæt af spørgsmål til henholdsvis børn og forældre. By X besøgte legepladserne og talte med personalet inden udviklingen af det inddragelsesforløb, der ligger til grund for undersøgelsen. I undersøgelsen er der fokus på brugerne, personalet og den bemandede legeplads som et særligt mødested i byen. Spørgsmålene til forældrene kredsede om 4 temaer: Tryghed, Barnets trivsel, netværk og pædagogernes tilstedeværelse. Spørgsmålene til børnene kredsede om 3 temaer: legepladsen som mødested, personalets betydning, aktiviteter sammen med legepladsens personale på og udenfor legepladsen. By X faciliterede inddragelsen af unge brugere fra 9-13 år samt forældre og private børnepassere, der kommer på legepladserne. På Hulgårds Plads interviewede By X 14 børn og 5 voksne. På Wesselsgade interviewede By X 7 børn og 4 voksne. Inddragelsesforløbene blev afholdt om eftermiddagen på hver legeplads i tidsrummet By X havde på forhånd lavet en skriftlig invitation, der blev hængt op på legepladsen, mens personalet sørgede for at lave aftaler med børn og unge. Målet var at skabe en tryg og uformel ramme omkring brugerne, og på interviewdagen blev der serveret frugt, kage, kaffe og sodavand. Den voksne brugergruppe blev interviewet enkeltvis. Børnene startede i en gruppe omkring et satellitfoto af legepladsen og lokalområdet. Her skulle de fortælle om, hvorfor de bruger den bemandede legeplads, hvor, i og udenfor lokalområdet, de har været til arrangementer eller andre aktiviteter sammen med personalet. Efterfølgende blev de interviewet parvis, hvor de bl.a. blev spurgt til deres bedste oplevelser på legepladsen og hvordan legepladsen har givet dem nye venskaber m.m. Forældrenes og børnenes svar kan læses på de følgende sider. Personalet Hulgårds plads 5

7 Inddragelsesworkshop på Hulgårds Plads 6

8 BESKRIVELSE AF DEN BEMANDEDE LEGEPLADS PÅ HULGÅRDS PLADS Legepladsen på Hulgårds Plads ligger i en lille park på hjørnet af Frederiksundsvej og Hulgårdsvej i NV. Det er et multietnisk kvarter, hvor de fleste forældre kommer fra de arabiske lande, Nordafrika, Somalia og Balkan. De ansatte er: Brian Hansen Pædagogisk fagansvarlig 37 timer Patricia Urhøj Pædagogmedhjælper 37 timer Ghazala Ahmed Pædagogmedhjælper 37 timer Ali Idrisi EGU elev 37 timer Børnene, der bruger legepladsen er typisk fra 0-13 år. De mindste kommer primært om formiddagen, hvor private dagplejere, kvinder på barselsorlov, vuggestuer og børnehaver bruger legepladsen og huset. Om eftermiddagen er de større skolebørn der på egen hånd eller sammen med deres forældre. AKTIVITETSMULIGHEDER INDENDØRS I huset er der legeting, bøger, bræt- og kortspil, playstation-rum, puder man kan slappe af i, hobbyting og lærred til fælles filmeftermiddage. Derudover er der toiletter, køkken og personalets kontor. Personalet arrangerer et ugentligt hobbyværksted i vinterhalvåret, bager med børnene en dag om ugen og viser film. I december laver de pakkekalender hver eftermiddag. De igangsætter mange aktiviteter, som man også finder i daginstitutioner, fritidshjem og i klubber. Flere gange om året afholdes forældreaftener, hvor de hygger og spiser sammen. Forældre og private dagplejere benytter sig af legestuen om formiddagen. Institutioner har mulighed for at komme ind og spise frokost, når det er dårligt vejr. AKTIVITETSMULIGHEDER UDENDØRS Legepladsaktiviteter Legepladsen har klatrestativer, sandkasser, basket, boldbane, gynger, rutsjebane, fitness redskaber, kælkebakke, tunnelrør, asfalt med optegnet vej og hinkeruder samt en soppefordybning til om sommeren. Børnene kan desuden låne skovle, spande, bolde, rulleskøjter, go-karts m.m.. Legepladsens pædagogiske grundlag er beskrevet i en årsplan og aktiviteterne på legepladsen kan man finde i legepladsens årshjul. Der arrangeres aktiviteter året rundt, bl.a. tennis, fodbold og hockey på legepladsen. En anden aktivitet er Naturdetektiverne, der foregår via et projekt i Center for Park og Natur. Børnene er ude med personalet på Hulgårds Plads, hvor de laver bl.a. bål og naturlege. hvor pigerne deltager i hobbyværkstederne som tilbydes af biblioteket. To gange om året tager legepladsen i Sundby Hallerne og deltager i Legepladsernes fodboldturnering. Derudover kommer børnene på biografture og går ud og spiser sammen. Børnekulturhuset kommer fast en uge i august med deres Cirkusvogn og arrangerer workshops og teater forestillinger. NV-Streets Hvert år inviterer NV Streets som er et samarbejde med fritidshjem, klubber, legepladser og ungdomsskolen, til en årligt tilbagevendende fodboldturnering for børn og unge på Bispebjerg. For de yngste fra 7 12 år spilles der 6 mandage i april og maj på Hulgårds Plads. De ældre spiller på Legepladsen Degnestavnen. Vinder man NV - Streets turneringen, kommer man med på en relationstur til enten Bakken eller Tivoli og en tur i Parken for at se FCK spille. FerieCamp Legepladsen fungerer som base for FerieCamp i skolernes ferier, hvor legepladsen bl.a. samarbejder med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Sammen med foreninger arrangeres der trampolinspring, atletik- og hockeytræning, rollespilskampe, hobbyværksteder med maling på T-shirt og hækling. Der afholdes teaterworkshop i 3 dage med den Blå Heks, der afsluttes med en forestilling for børn og forældre. Kunstnere laver skrotværksted med børnene, der er stuntman træning og historiefortællinger og undervisning ved Dans i Nordvest. AKTIVITETER UDENFOR LEGEPLADSEN Som nævnt ovenfor danner Hulgårds Plads base for FerieCamp i 3 uger i starten af børnenes sommerferie. De tager på ture til bla. Grøndalscenteret, hvor de springer trampolin og spiller hockey. De tager til Genforeninspladsen og spiller tennis på banerne der. De tager til Amager Strandpark og sejler i havkajak med uddannede instruktører og på klatretur til Uggeløse Skov. Derudover kommer børnene på biografture og går ud og spiser sammen. Legepladsen er også med i projekt Grønt i Børnehøjde, hvor børnene er med til at plante og passe sommerblomster og krydderurter. I samarbejde med en spillerforening med professionelle fodboldspillere, deltager pigerne hver mandag i fodboldtræning i Nørrebrohallen, hvor de bliver trænet af kendte professionelle fodboldspillere. Projektet hedder Arena Spartacus og målet er at give børn i udsatte byområder positive oplevelser og starte venskaber. I vinterhalvåret tager legepladsens personale børnene med på biblioteket på Rentemestervej hver onsdag, 7

9 Julehygge på Hulgårds Plads 8

10 GENNEMGANG AF BØRNENES SVAR PÅ HULGÅRDS PLADS Deltagende børn: Malak 12 år, Lirim 9 år, Amin 11 år, Ali 11 år, Fatmira 12 år, Teha 6 år, Rajae 11 år, Iman 7 år, Ahmed 12 år, Sufian 13 år, Sufian 10 år, Ali 8 år, Fouzi (alder?), Wafa 8 år. Det var en blandet gruppe af piger og drenge, der kommer fast på pladsen. Spørgsmålene til børnene kredsede om 3 temaer: legepladsen som mødested, personalets betydning, aktiviteter med legepladsens personale på og udenfor legepladsen. Den følgende gennemgang består af sammenfattende beskrivelser af deres svar og citater. Hvem kommer på legepladsen? Voksne med små børn, børn fra 0-13 år og en gang imellem ældre søskende, forældre og bedsteforældre. Fodboldspillere i forbindelse med ferieaktiviteter eller turneringer. Cirkus- og teaterfolk og rollespillere i forbindelse med ferieaktiviteter. Hvad kan du bedst lide at lave på legepladsen? Langt hovedparten af børnene svarede fodbold og det gjaldt både piger og drenge. Derefter nævnte de computerspil, brætspil og kort, at bage om torsdagen og lave ting i hobbyværkstedet om tirsdagen. Det var fortrinsvis pigerne der nævnte bagedagen og de satte pris på ikke at være for mange om det. Både piger og drenge bruger hobbyværkstedet, hvor de kan lave badges, perler, juleting, armbånd m.m.. De var alle enige om at de godt kunne lide ferieaktiviteterne og her nævnte de rollespil, fodboldturnering, løbekonkurrence, trampolin med instruktører, snorkling, kajakroning og klatreture. De talte om vandkamp ved soppesøen. De nævnte også flere udendørs boldspil som floorball, basket og TYR, russisk roulette og andre boldlege. Se listen over aktiviteter under beskrivelsen af Hulgårds Plads. Hvad betyder det for dig, at der er voksne ansat på legepladsen? Børnene havde mange overvejelser omkring emnet. De svarede, at de voksne tager dem med på ture. De fortalte, at de voksne er gode til forskellige ting. F.eks. laver de ting med Patricia i hobbyværkstedet og spiller fodbold med praktikanten Ali. De hygger sig med de voksne, de snakker, spiller kort, laver hobbyværksted og bagedag. Børnene fortalte også, at børnene og de voksne godt kunne drille hinanden. De fortalte, at de voksne hjælper med at løse konflikter. De passer på os, som en pige sagde. De voksne er med til at gøre det til et trygt sted, som en af pigerne sagde: De voksne gør det trygt, hvis nogen f.eks. truer én, kan de sende dem væk. De skaber både tryghed, men de kan også skælde os ud. De fortæller også at de gamle voksne er gode, fordi man kan dele oplevelser med dem. Hvordan tror I det ville være, hvis der ikke var nogen voksne ansat på legepladsen? En dreng sagde med det samme: Den havde blevet lukket efter en dag!. En anden sagde: Børnene var kommet op og slås. En pige sagde: Hvis de voksne ikke var her, ville det være kaos. Flere af dem sagde, at hvis der ikke var voksne på legepladsen, ville de gå over på Degnestavnen, en anden bemandet legeplads. Men som en dreng sagde om Degnestavnen: De løser deres problemer med vold og de har ikke playstation. Det var svært at vurdere, om han virkelig følte, at der var en hårdere stemning på Degnestavnen, men det var tydeligt, at børnene var mest hjemmevante på Hulgård. Der var enighed i gruppen om, at de fleste ikke taler med de voksne om problemer derhjemme. I de efterfølgende interview i par fastholdt de det udsagn. Jeg taler ikke med de voksne, hvis jeg er ked af noget, kun hvis der er nogen på pladsen der driller. Nogen gange fortæller jeg hvis der er sket noget sjovt ovre i skolen fortalte en pige på 11. Et personligt spørgsmål som dette kan være svært for børnene at svare på, da alle interviewene blev foretaget i grupper og parvis. Personalet fortæller, at de igennem årene har hjulpet mange børn med personlige problemer i hjemmet eller skolen. De holder øje med, om børnene har en dårlig dag eller har det dårligt igennem længere tid og tager hånd om det. Hvad er særligt ved at lave ting med legepladsen? Pigerne nævner, at de godt kan lide at komme på ture for sig selv, fordi de får en pause fra drengene. Flere af børnene havde rigtig gode oplevelser uden for legepladsen og fremhævede kajak og dykning. En nævnte rollespil i skoven, fordi de kunne lege frit og forestille sig at være en anden. Hvad har været en god dag for dig på legepladsen? Hvad lavede I? Da vi var på Bakken, det var en god dag. Det var første gang, vi var sammen med dem fra legepladsen af sted fortalte en pige på 11 år og hun fortsatte: Min første tur i biografen var med de andre fra legepladsen vi havde vundet billetterne i en fodboldturnering. Hun forklarede, hvad man kan vinde til fodboldturneringerne: 1. plads en tur på Bakken, 2. plads en biograftur og 3. plads shawarma og pizza. Hun kunne godt lide at komme på tur med pigerne uden drengene, fordi de tit er så urolige. En anden pige svarede: En god dag er, hvor vi bager kager. Det er hyggeligt når man ikke er så mange til at bage. Når man er med til at bage får man to kager og de andre får en. En tredje pige nævnte fodboldturnering på Amager, som de havde vundet: Det var sjovt at møde andre piger og spille sammen med de andre fra legepladsen. En dreng sagde: Det var en go dag fordi Ali (praktikant) spillede fodbold med os, mens en anden sagde: Det var en god dag at sejle i havkajak, fordi det var sammen med venner fra legepladsen. En tredje dreng bekræftede det: Kajak det var sjovt fordi vi mødte nogen fra andre steder og vi lærte at sejle kajak. En fjerde dreng sagde: Fodbold, fordi vi kom på en andenplads i fodboldturnering på Degnestavnen. Vi har turnering hvert år. Det var godt fordi vi gjorde det sammen. En femte dreng sagde: Rollespil, jeg kunne godt lide at være en anden og løbe rundt i skoven. Kommer jeres forældre her og hvordan er det at have dem med? En dreng fortalte: Vores mødre kender hinanden og taler sammen. Fordi de snakker så meget, siger de ja til mange ting. En anden dreng svarede, at han godt kan lide, at hans mor er der. En fortalte: Hvis min mor er her, så fortæller jeg hende, hvis der er problemer. Hvis min mor ikke er her, siger jeg det til de voksne. Har du fået nye venner her på legepladsen? De har alle fået nye venner og fortalte, at det typisk er nogen fra lokalmiljøet, de møder på legepladsen eller leger sammen med i gården derhjemme. I de fleste tilfælde er det ikke skolekammerater der kommer, fordi de går på andre fritidshjem, klubber eller legepladser i deres lokalmiljøer. Er der nogen af jer der taler med de voksne om problemer? En pige svarede: Ja vi kender en, der taler med de voksne om problemer, mens en anden pige sagde: Vi taler ikke så meget med dem om problemer derhjemme, ikke rigtigt. Det er mere små problemer på legepladsen. 9

11 Indendørsfaciliteter på Hulgårds Plads 10

12 GENNEMGANG AF FORÆLDRENES SVAR PÅ HULGÅRDS PLADS Voksenbrugergruppen på den bemandede legeplads på Hulgårds Plads bestod af både mødre og private børnepassere. Størstedelen, af dem vi talte med, kommer på legepladsen hver dag i sommerhalvåret og om vinteren 2-3 gange om ugen. Et par stykker bruger også legepladsen i weekenden. De fortalte, at de ofte mødes om aftenen med veninder fra området, snakker og griller. En gruppe af de faste brugere har et par gange arrangeret Eid Mubarak og lånt faciliteterne på legepladsen. Flere mødre har også holdt børnefødselsdag på legepladsen. Vi har lavet en lille fest 2-3 gange, vi har fået lov til at bruge stedet af Brian og jeg håber, vi kan gøre det igen. (mor til barn på 11 år) For et par af mødrene er det for dyrt at have deres børn på fritidshjem, da mange også har deres børn på privatskole. Legepladsen er for dem et godt alternativ til fritidshjem og giver mulighed for at komme væk fra hjemmet. Således bliver både børn og forældre mere sociale. Det er for dyrt at gå på fritidshjem, fordi mine børn går på privatskole. Så går vi ned på legepladsen i stedet for at være derhjemme (mor til 3 børn på 9, 6 og ½ år) I det efterfølgende beskrives nogle af de punkter, der gør den bemandede legeplads på Hulgårds Plads til et særligt sted i byen, ifølge voksenbrugergruppen. Dem fra legepladsen er jo ikke fremmede mere Fælles for alle de mødre og private børnepassere, vi mødte på Hulgårds Plads er, at deres daglige gang på legepladsen er med til at dække deres sociale behov, fordi det er her, de møder andre børn og voksne. Alle snakker med alle danskere, pakistanere, somaliere og tyrkere. (mor til barn på 11 år). På legepladsen bliver der talt dansk uanset baggrund. En mor fortæller, at hun er blevet bedre til at tale dansk ved at komme på legepladsen, fordi hun taler dansk med børn og voksne (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) På legepladsen opstår også nye venskaber og kontakter, der rækker ud over legepladsen. Når jeg møder andre voksne fra legepladsen uden for legepladsen, taler jeg med dem det er jo ikke en fremmed mere. Jeg har også mødt andre fra legepladsen til nogle fester rundt om i byen, så taler vi sammen. (privat børnepasser for 4 børn) Flere fortæller, hvordan de har fået mange nye veninder på legepladsen, som de ikke kendte i forvejen. Nogle af venskaberne har udviklet sig til, at man besøger hinanden privat: Jeg har fået mange nye venner som jeg også besøger uden for legepladsen (mor til 5 børn 15,14,11,7 & 2 år) Det er ikke alle, der besøger hinanden privat, men alle taler sammen, når de mødes i lokalområdet Jeg taler meget med dem, jeg har mødt på legepladsen, når jeg møder dem uden for legepladsen på gaden og i supermarkedet (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) Mødet på legepladsen har for nogen også medført andet end et nyt netværk. En privat børnepasser fortæller, at hun ofte er blevet spurgt om hun vil passe børn: Jeg er blevet spurgt af forældre om jeg også vil passe deres børn, måske fordi de har set, hvordan jeg er over for de børn, jeg passer her på legepladsen. (privat børnepasser for 4 børn) Pædagogerne hjælper min datter, men de hjælper også mig Pædagogernes tilstedeværelse på den bemandede legeplads betyder en stor tryghed. Trygheden består for forældrene i, at det er nogle pædagoger, de kender, som er stabile og som de ved tager ansvar (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) (mor til barn på 11 år) For forældrene giver det tryghed, at der er nogle faste regler og at pædagogerne kan hjælpe med at opdrage på børnene (mor til 5 børn på 15,14,11,7 & 2 år). Det er også pædagogerne, der tager sig at konflikter, hvilke er med til at opretholde en balance mellem forældrene Hvis der er konflikter mellem børnene, er det bedst at det er pædagogerne der løser det, så kommer der ikke kommer konflikter mellem de voksne. (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) For de voksne der kommer på den bemandede legeplads, er der også en stor tryghed forbundet med, at det er nogle pædagoger som de kender, der kan hjælpe dem med dansk. Flere får ofte hjælp af en pædagog til at læse, forstå og svare på henvendelser fra myndighederne. En mor fortæller, at pædagogerne hjælper hende med at skrive jobansøgninger (mor til barn på 11 år) og en anden fortæller: Brian hjælper mig meget med at læse breve og andre ting på dansk. (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) Børneopdragelse og børnepasning er et andet emne, som ofte bliver diskuteret med pædagogerne. Jeg bruger pædagogerne til at diskutere børnepasning (mor til barn på 11 år). En mor fra Makedonien fortæller, at der i Danmark er en anden kultur for børneopdragelse end den hun kender hjemmefra. Derfor hjælper det hende at komme på legepladsen og se, hvordan pædagogerne gør: Jeg ved ikke så meget om dansk børneopdragelse, nogen gange ser jeg det som Brian eller de andre pædagoger gør, og så gør jeg det derhjemme. (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år) For de private børnepassere er de bemandede legepladser et sted, hvor de kan få faglig sparring om børnepasning og en hjælpende hånd. En børnepasser fortæller, at pædagogerne er en stor støtte og hjælper med at tage sig af de børn, hun passer. Pædagogerne er meget imødekommende og det giver tryghed, at de er der til at hjælpe og tager ansvar for at se efter mine børn, hvis jeg skal skifte eller andet. Det er også en hjælp at pædagogerne arrangerer aktiviteter, vi kan deltage i (privat børnepasser for 4 børn) Jeg kan være social med mit barn De bemandede legepladser befinder sig i spændingsfeltet mellem en almindelig offentlig legeplads og en daginstitution, hvilke giver brugerne nogle andre muligheder. I daginstitutionerne har forældre ikke mulighed for at være sammen med deres børn, hvilke nogle mødre fremhæver som noget meget positivt ved den bemandede legeplads. Mange af dem er hjemmegående og derfor virker det modstridende at sende deres børn i institution, så de ikke selv kan være sammen med dem. En mor fortæller Jeg kommer her hver dag 2-3 timer og er social med mit barn og de andre, det kunne jeg ikke, da hun gik på fritidshjem. (mor til barn på 11 år). En anden mor fortæller: Her har jeg mere tid til at være sammen med mine børn, da jeg selv kan være her. Det kunne jeg ikke på et fritidshjem (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år). Muligheden for at være sammen med sine børn udenfor hjemmet vægtes højt af de adspurgte forældre. Det unikke ved den bemandede legeplads er, at den kombinerer offentlig legeplads med daginstitutionstilbud. Den tilbyder gratis aktiviteter og fri adgang til faciliteter hele året rundt, både udenfor og indendørs. For forældre og børnepassere har det stor betydning, at de har mulighed for at være inde med de små børn. Muligheden for at gå indenfor betyder, at det er muligt også at bruge legepladsen om vinteren og møde de andre (mor til 3 børn på 9, 6 & ½ år). 11

13 Børnene fortæller om aktiviteter de har deltaget i med legepladsen Kort til brug i inddragelsesforløbet 12

14 BESKRIVELSE AF DEN BEMANDEDE LEGEPLADS PÅ WESSELSGADE Legepladsen på Wesselsgade ligger på Nørrebro tæt på Blågårds Plads. Det er et multietnisk kvarter. Vi mødte børn og forældre med rødder i Mellemøsten, Sydeuropa, Asien og de nordiske lande. Kvarteret er både kulturelt og indkomstmæssigt sammensat med mange børnefamilier, studerende og ældre. De ansatte er: Sami Ademi legepladsmedarbejder 37 timer Mikkel Nordentoft pædagog 37 timer Ömer Ucler ansat i jobtilskud 30 timer Børnene på legepladsen er i alle aldre. Om formiddagen bruges pladsen af private dagplejere, forældre på barsel, bedsteforældre samt vuggestuer, børnehaver og skoler. Om eftermiddagen kommer en fast gruppe af drenge mellem 6-15 år. Der er ca faste drenge, hvoraf mange af dem ikke er tilknyttet andre fritidsklubber. De jævnaldrende piger kommer sjældent og benytter sig af andre fritidstilbud. I følge Sami bliver børnene en del af en fast gruppe, når de kommer på legepladsen. Det gælder fortrinsvis de faste brugere, der kommer fra kvarteret indenfor en radius af 500 meter. For denne brugergruppe bliver legepladsen et fast mødested. Personalet lægger vægt på autentisk samvær med børnene. De tænker sig mere som familiemedlemmer, der sikrer en god stemning end som pædagoger. Ifølge personalet er det ikke nødvendigt at være opvokset i området for at arbejde der. Det vigtige er, at have fornemmelse for børnene og hvad der foregår, samt fastholde de rammer, der gør den bemandede legeplads til noget særligt. I interviewet med Ömer er det dog tydeligt, at et kendskab til lokalmiljøet hjælper de ansatte til at støtte børnene og tale med dem om de ting, der foregår i kvarteret. De ansatte på legepladsen fortæller, at de ikke ønsker at være en institution med institutionspræg. Det skal være et frirum for børnene. Samtidig har personalet en aktiv rolle i forhold til konfliktløsning, igangsætning af aktiviter og støtte til børnene. F.eks. fortæller Sami, hvordan de forsøger at lette de større børns ansvar for deres mindre søskende, så de får plads til at lege og spille bold med jævnaldrende. De hjælper også unge voksne, der engang har været på legepladsen, med at komme ind i jobtilskud eller som EGU elever, så indsatsen fortsætter helt ind i voksenlivet. hygge. Efter aftale kan skoler og institutioner komme og bruge legepladsen og husets faciliteter. Aktivitetsmuligheder udendørs Legepladsen har klatrestativer, sandkasse, legehuse, basket- og fodboldbane, gynger, rutsjebane, asfalt samt en soppefordybning til brug om sommeren. Børnene kan låne skovle, spande, bolde, go-karts m.m.. Der er også mulighed for at spille tennis, bordtennis, badminton, hockey og volleyball. I ferierne afholdes turneringer. Legepladsen arrangerer ugentlig fodboldtræning for børn i alderen 8-12 i samarbejde med Rabarberlandet, et boligsocialt projekt ved Blågårds Plads (FSB), og Regen Kirken. Træningen foregår på legepladsen, men der er forsøg på at få flere træningstider i Korsgadehallen til indendørstræning. Aktiviteter udenfor legepladsen Korsgadehallen, hvor de spiller fodbold og leger Nørrebro Park Skole har fodbold- og boldbaner, de bruger engang i mellem bl.a. til fodboldturneringen Nørrebro Cup Hvert år deltager de også i en indendørs fodboldturnering på Amager i Sundbyhallen Biblioteket på Blågårds Plads, hvor de låner bøger, spiller på computer og Ipad Skovture med overnatning, hvor de er med til at lave mad over bål Ture til Bakken Griller sammen på legepladsen Til fodbold i Parken (en af forældrene havde skaffet billetter til FCK-Randers kamp) Overnatning i huset på legepladsen, hvor de spiller spil og hygger sig sammen Deltagelse i en kulturstafet rundt i lokalområdet arrangeret af legepladsen sammen med Blågårds Bibliotek, Rababerlandet og frivillige fra området Børnene kan låne 7 GPS er og går på skattejagt (Geocaching) fra legepladsen. Skattejagterne er opstået i samarbejde med en indskolingslærer på Sankt Ansgars Skole og indeholder forskellige matematik- og danskopgaver Stedet er åbent for alle, men der er regler, der skal overholdes. Man skal vise respekt og omsorg overfor hinanden. Når børnene ankommer giver de personalet hånd, men udover det kan de frit komme eller gå som de har lyst til. Forældrene er trygge ved at lade deres børn være her alene, fordi der er voksne de kender og trygge rammer. Der kommer ikke så mange forældre på Wesselgade som på Hulgårds Plads, i stedet kommer der mange bedsteforældre og de bliver ofte i længere tid. Også ældre uden børnebørn kommer for at se på børnene lege og spille bold. Personalet arrangerer eller lægger også hus til arrangementer for forældre og børn i forbindelse med forskellige højtider. Som Sami udtaler: Børn går ikke så meget op i, hvad der ligger bag, de kan bare godt lide en fest. Ved at personalet lægger vægt på rummelighed og fejrer f.eks. både muslimske og kristne højtider, så sender de et stærkt signal til de lokale om at alle er oprigtigt velkomne på legepladsen. Aktivitetsmuligheder indendørs Indenfor kan børnene spille brætspil, kort, computer og Playstation. Pædagogerne spiller ofte med og igangsætter fælles spil. De større børn kan også få lektiehjælp, hjælp til at søge ungdomsjob og hjælp til at bruge computeren. Der er et rum med legetøj for de mindre børn og pusleplads på toilettet. Hver onsdag og torsdag tilbyder legepladsen Rytmik, leg og bevægelse, hvor private dagplejere, hjemmegående forældre eller bedsteforældre kommer med børn op til 3 år. Det startede med en dag om ugen, men blev hurtigt udvidet til to. Personalet afholder også fredagsbio med popcorn og Personalet på Wesselsgade, fra venstre Sami, Mikkel og Ömer 13

15 Legepladsen på Hulgårds Plads 14

16 GENNEMGANG AF BØRNENES SVAR PÅ WESSELSGADE Deltagende børn Chaya 15 år, Youssef 10 år, Martin 10 år, Mugri 8 år, Elias 8 år, Jibreen 9 år, Obaida 13 år. Der var kun drenge tilstede på dagen, men de repræsenterer den faste gruppe. Der kommer sjældent større piger på legepladsen, mens de yngre piger oftest kommer om formiddagen og sammen med institutioner. Spørgsmålene til børnene kredsede om 3 temaer: legepladsen som mødested, personalets betydning, aktiviteter med legepladsen personale på og udenfor legepladsen. Hvem kommer på legepladsen? Der kommer forældre med små børn Vuggestue- og børnehavebørn og skoleklasser Efter skoletid er der mange drenge og få piger Flere store drenge omkring 15 år Forældre, bedsteforældre og ældre mennesker. Hvor tit kommer du på legepladsen? Her var svarene forskellige. Flere af de yngste drenge kommer på legepladsen næsten hver dag, mens de ældre kommer et par gange om ugen. Hvor kommer I ellers i jeres fritid? En af de ældre drenge fortalte, at han typisk er sammen med venner i indkøbscentrene Fisketorvet og Fields. Derudover mødtes de på Blågårds Plads, Korsgadehallen eller Nørrebrohallen. En dreng fortalte, at de også kommer på H.T. Øst, Hans Tavsens Øst, en anden bemandet legeplads ved Blågårds Skole. Men han syntes at den lå for langt væk. Hvad betyder det for dig at der er voksne ansat på legepladsen? Drengene var enige om, at de voksne skaber et trygt miljø. De voksne passer på os, de hygger med os. En nævner, at det er sjovest at spille sammen med de voksne. De blev spurgt til, om de betror sig til de voksne med problemer. De sagde, at det kun var i få tilfælde og at de mest henvendte sig med problemer med andre børn på pladsen, mens de holdt de personlige ting mere ind til kroppen. En af de ældre drenge fortalte: Det er hyggeligt at være afsted med pædagogerne. Vi taler om noget, vi har oplevet sammen. Han sagde også: De hygger med en, hvis der nu ikke var pædagoger, ville det være en gadelegeplads, hvor der ville være ballade. Hvordan tror I det ville være, hvis der ikke var nogen voksne ansat på legepladsen? Der kom mange forskellige svar på spørgsmålet: Så kunne man gøre lige hvad man ville, Så ville jeg bo her, fordi der er playstation, Huset ville være lukket, Jeg ville tage over til Blågårds Plads, Jeg ville tage til Korsgadehallen eller Blågårds Plads. Hvad ville I gøre, hvis legepladsen slet ikke var her? En dreng sagde Vi ville kede os. Vi ville spille playstation hjemme eller hos hinanden hele tiden. En anden sagde: Mødes med venner på Blågårds Plads, tage til Fisketorvet. Hvilke regler er der på legepladsen og hvad synes du om det? Drengene var enige om, at der er få regler på legepladsen. Man må ikke slås, drille og ikke holde på en løgnehistorie i lang tid. De synes, at det er godt at der er færre regler end derhjemme, i skolen og på andre fritidshjem og klubber. Hvad betyder det for dig at man bare kan komme og gå som man vil, og ikke skal melde sig til? En dreng svarede: Der er ikke ligeså mange regler som i andre klubber. Man skal bare opføre sig ordentligt. Hvad kan du bedst lide at lave på legepladsen? Flertallet af drengene sagde fodbold som nummer et, derefter gokart, rutsjebane, brætspil og playstation. De synes at det er sjovt at spille brætspil med de voksne. Hvad er det bedste ved at deltage i fodboldturneringer? Det er, at man har det sjovt og vinder pokaler fortalte en dreng på 10 år. Har du fået nye venner her på legepladsen? De nævnte alle, at de havde fået nye venner her. De fortalte, at de venner, som de har her på legepladsen, er nogle andre end dem, de ellers har. Engang i mellem tager de kammerater med, men ellers er det en fast gruppe knyttet til legepladsen og det nære lokalområde. Drengene kommer fra forskellige skoler som Det Kgl. Vajsenhus, Øster Farimagsgade Skole, DIA Privatskole, Blågårds Skole, Skt. Ansgar Skole og Zahles. Hvad er en god dag på legepladsen? Børnene fremhævede enkeltstående begivenheder som en fællestur til FCK kamp i Parken, en tur i skoven med overnatning, Bakkentur og alle udeturene, som noget særligt godt. Turene er kun mulige med støtte fra forældre og samarbejdspartnere og de har en stor betydning. De satte pris på at spise sammen, f.eks. fælles grill om sommeren eller et restaurantbesøg (f.eks. i forbindelse med turene). En nævnte deres skovtur: Sidste gang skulle vi samle brænde og lave vores eget bål og så gik vi alene ud i skoven. Vi bar tunge gryder med vand og hjalp med at lave mad. De nævnte også den seneste overnatning i huset på legepladsen, som en god oplevelse. Som en dreng forklarede: Vi hyggede os, så film, spillede fodbold og snakkede og spiste sammen. I forhold til hverdagen, så sagde en dreng det, de alle var enige om: Turene er det bedste hver dag er god, hvis der ikke er nogen, der driller. 15

17 Jul på Wesselsgade 16

18 INTERVIEW MED EN VOKSEN DER KOM SOM BARN PÅ LEGEPLADSEN Ömer arbejder i løntilskud på legepladsen. Han har selv brugt legepladsen i Wesselsgade som barn. Det følgende er uddrag fra interviewet. Hvad betød legepladsen for dig? Det var vores mødested her efter skole. Hvad lavede du på legepladsen, dengang du var barn? Vi spillede meget fodbold og der er så mange der er kommet videre med det. Baskin fra OB, Jores var nogen, jeg spillede sammen med her på legepladsen, de er fra min årgang Baskin Kadrii spiller i OB og Jores Okore i FC Nordsjælland. Sami bekræfter, at Jores jævnligt kommer og siger hej til drengene. Hans mor og brødre bor i området. Baskin spiller i Odense og kommer ikke så tit. Ömer fortæller videre: Der var flere, som var bedre end dem, men det er gået den forkerte vej for dem. Flere kom ind i kriminalitet. Udover fodbold fortæller Ömer at de spillede meget playstation sammen. Hvad er godt ved det her sted? F.eks. klubber, de drenge der kommer, der er mere hærdede, mere ballademagere. Børnene, der kommer her på legepladsen, er søde og kommer her for at slappe af, spille playstation og fodbold. Hvis de kom i de andre klubber, ville de blive påvirkede af de ældre årige, som er småkriminelle. Her slapper de af, for de ved, der ikke kommer nogen. Hvis der kommer nogen ballademagere, så håndterer vi det. Ömer fortæller videre, hvordan mange af drengene føler sig utrygge i klubber med større drenge, hvor tonen er hårdere og armbevægelserne større. Ömer fremhæver pladsens betydning for de mindre bemidlede forældres børn. De fleste børn der kommer her, kommer ikke på ture ellers, så de er med når vi laver noget. Til sidst fortæller han om andre, der lig ham selv er startet på et arbejde via legepladsen. Der er 3 andre, der kom på legepladsen som børn, som startede med at arbejde her og er kommet videre herfra. Jeg er selv ved at tage en uddannelse som ungdomspædagog. Hvorfor spillede I fodbold lige præcis her på legepladsen og ikke andre steder? Jeg kan ikke helt huske det, men det var hyggeligere her, det var tættere på og der var en bedre stemning her. Vi kendte hinanden og pædagogerne dengang. Jeg kan huske at Sami lige var begyndt at arbejde her, da jeg kom her. Før ham var det Niels. Det var et hyggeligt sted du ved, man følte sig tryg her, min mor kom og grillede her. Det var ligesom at have sit eget sted, sin egen have. Hvad betød det, at der var voksne pædagoger her, da du var barn? De kunne styre det. De kunne løse konflikter. Dengang var der også mange aktiviteter det er der også nu, bingo, fastelavn osv., det tiltrækker børnene, at der er aktiviteter. Det er noget nyt for dem, de fleste af børnene her er indvandrerbørn og det er ikke noget, de er vant til hjemme, så når de kommer her, er de rigtig glade for det. I din familie holder I ikke jul eller fastelavn så hvordan er det at være med til fastelavn her? Det føles dejligt, det er hyggeligt at prøve at holde fastelavn, spille bingo og spise æbleskiver. Det var en god måde at møde andre traditioner som barn, fordi man synes det er hyggeligt og sjovt at være med. Holder I nogen muslimske højtider her? Det ved jeg ikke, om der har været. Sami Ademi bekræfter, at de gør meget ud af højtider og udover jul, fastelavn og påske, fejrer de muslimske højtider som f.eks. Eid, hvor de hygger og spiser sammen. Kom der nogen piger og kiggede på, når I spillede fodbold? Nej det tror jeg ikke, måske en gang i mellem, det kan jeg ikke huske. Hvad tror du,man skal gøre for at få flere piger på legepladsen? Vi har perler, så pigerne kommer, men jeg tror, vi skal have en kvindelig medarbejder, der er ikke så meget for piger her. Hvis der kommer nogen mindre piger, hjælper jeg dem med at spille fodbold. De større piger tager nok op til hinanden, men jeg tror også flere kommer på H.T. Øst. De har to kvindelige medarbejdere, hvor pigerne kommer. (H.T. Øst er den bemandede legeplads Hans Tavsens Øst ved Blågårds Skole.) Taler børnene nogensinde om problemer derhjemme med jer? Nej det gør de ikke, men fordi jeg bor her i området ved jeg meget om, hvad der foregår, f.eks. hvis nogen har problemer med deres forældre. Jeg kan tale med drengen og høre, hvordan han har det. Han behøver ikke at vide, at jeg ved, at der er problemer derhjemme. Det er stærke børn, mentalt stærke børn, vi har her Vi viser, vi er her og vi ved også, hvad der foregår i området, hvad der påvirker dem 17

19 Børnene fortæller om aktiviteter, de har deltaget i med legepladsen Kort til brug i inddragelsesforløbet 18

20 GENNEMGANG AF FORÆLDRENES SVAR FRA WESSELSGADE Alle fra den forældregruppe, vi talte med kommer på den bemandede legeplads på Wesselsgade flere gange om ugen. De er alle en del af det, de selv betegner som den faste forældregruppe, der også deltager i de aktiviteter legepladsen arrangerer. De forældre, der har små børn kommer hver dag, hvor formiddagen er forbeholdt de mindste. Om formiddagen kommer mange af forældrene og møder deres børn, der kommer fra skole eller fritidshjem. Den bemandende legeplads er en naturlig del af forældrenes og deres børns dagligdag og er med til at gøre børn og forældre mere sociale og integrere dem i lokalområdet. Tilstedeværelsen af en bemandet legeplads i nærområdet er ikke kun et mødested for børn og forældre, men lige så meget en tryg ramme og et sted, der kan give børnene nye oplevelser. En far til 2 børn på 5 og 8 år beskriver betydningen af legepladsen sådan her: Det er vigtigt for mig at der er nogle gode rammer for mine børn, det er en måde at holde mine børn væk fra gaden, hvor der ikke er samme opsyn (far til 2 børn på 8 & 5) For familier der er økonomisk trængt, giver legepladsen mulighed for ture og oplevelser ud af huset, (mor til 4 børn på 12,10, 3,5 og 2 år) I det efterfølgende beskrives nogle af de punkter, der ifølge forældrene gør de bemandede legepladser til et særligt sted i byen. Legepladsen er et godt mødested for børn og forældre Den bemandede legeplads i Wesselsgade er brugernes naturlige mødested i lokalområdet. Som ny i området med børn er det et godt sted at lære lokalområdet at kende. En mor til to børn fortæller: Legepladsen betød meget, da vi flyttede hertil for 6 år siden, for vi kendte ikke nogen (mor til 2 børn på 6 og 1,5 år). Legepladsen har en fast kerne af forældre og børn, som kender hinanden. En far til to børn beskriver det sådan her. Her er meget socialt og det er ikke bare tilfældige børn, som kommer her. Her er mange kendte ansigter og børnene knytter venskaber (far til 2 børn på 8 & 5 år). Venskaberne mellem børnene adskiller sig fra de venskaber, der opstår i daginstitutioner og skoler, fordi de ofte går på tværs af alder og baggrund. Her kan de store lege med de små og omvendt, børnene er rigtig gode til at passe på hinanden (mor til to på 1,5 og 6 år). Legepladsens uformelle rammer og den meget blandede brugergruppe giver børnene mulighed for at omgås børn, der har en anden social og kulturel baggrund. En far til to børn på 8 og 5 år fortæller: Mange af de børn, der kommer her, har ikke mange ressourcer. Men selv om mine børn har nogle andre muligheder, så synes jeg de skal have et realistisk billede af virkeligheden og det kan legepladsen være med til at give (far til 2 børn på 8 & 5 år). Børnene er ikke de eneste, der danner nye netværk på legepladsen. For mange af forældrene har den daglige gang på legepladsen betydet nye netværk i lokalmiljøet. På legepladsen har jeg fået nogle nye bekendtskaber og taler med mange, også hvis jeg møder dem uden for legepladsen (far til dreng på 9 år) En mor fortæller, at på den bemandede legeplads taler forældrene mere med hinanden. Pædagogerne er et vigtigt bindeled mellem forældre og gode til at invitere nye indenfor. De mange faste brugere betyder, at hun efterhånden kender mange forældre, som hun ofte taler med, når hun møder dem i nabolaget (mor til 2 børn på 1,5 og 6 år). En anden mor fortæller at mødrene, der kommer på legepladsen er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Hun har selv fire børn og har ofte brug for hjælp med opsyn, trøst osv.. For hende er legepladsen et godt sted til både gamle og nye venskaber. Jeg kommer her med mine veninder og får også nye veninder (mor til 4 børn 12,10, 3,5 og 2 år). hvad vi laver, men også hvad der sker i samfundet (far til 2 børn på 8 & 5 år). Den pædagogiske tilstedeværelse er vigtig Pædagogerne er professionelle, rummelige og meget imødekommende (far til 2 børn på 8 & 5 år). Mange af forældrene fremhæver det pædagogiske arbejde, som pædagogerne udfører på legepladsen, som afgørende for deres store brug af legepladsen. En far fortæller, at pædagogerne yder en vigtig pædagogisk understøttelse og indgriben, hvilke betyder meget. (far til 2 børn på 8 & 5 år) De gode pædagogiske rammer beskriver en mor sådan her: Pædagogerne er meget ligeværdige med børnene og er gode til at klæde dem på til at færdes socialt (mor til 2 børn på 1,5 og 6 år). Selv om rammerne på de bemandede legepladser er frie, er den pædagogiske tilstedeværelse alligevel med til at sætte nogle få vigtige grænser. Det er rart at jeg kender pædagogerne, så hvis de hører min søn bande for meget, så sig det lige til mig (far til dreng på 9 år). For denne far giver det en følelse af kontrol, at der er pædagoger på legepladsen, som han kender og har tillid til, der har det sidste ord. Det betyder en stor tryghed for ham, når han ikke selv er til stede på legepladsen. En anden far fremhæver ligeledes trygheden i, at det er de samme pædagoger børnene møder, hver gang de kommer, hvilke giver en god stabilitet. Det betyder meget for trygheden at vide, at hvis jeg ikke lige selv når frem til kl. 15, så er der nogen pædagoger, min søn kender (far til 2 børn på 8 & 5 år). For nogle af forældrene er pædagogernes hjælp med dagligdagens udfordringer uundværlig. En mor fortæller, at pædagogerne, udover at hjælpe med at varme sutteflasker til hendes to små børn, også hjælper hende med at klare diverse sprogvanskeligheder. De hjælper mig med dansk. Min dreng har allergi, så pædagogerne hjælper med, at han ikke får noget han ikke kan tåle og hjælper mig med at læse på fødevarerne, hvad der er i (mor til 4 børn 12,10, 3,5 og 2 år). Legepladsen giver mig mulighed for at være sammen med mit barn på andre måder Den bemandende legeplads adskiller sig blandt andet fra daginstitutioner ved, at forældrene har mulighed for at være samme med deres børn i nogle rammer, der ligner daginstitutionernes. Selv om flere går på fritidshjem, kommer de alligevel på legepladsen. Min søn går på fritidshjem, men her kan man komme, som man vil og få mere tid med sin søn (far til dreng på 9 år). Den bemandede legeplads giver forældrene mulighed for at være sammen med deres børn på andre måder. På legepladsen bliver der lagt op til andre lege og andre aktiviteter end derhjemme: Det er rart vi kan gå indenfor og det er rigtig rart, at der er mulighed for at lege nogle andre ting med sine børn her, end dem vi har mulighed for derhjemme (mor til 2 børn på 1,5 og 6 år). Forældrenes mulighed for at være til stede på legepladsen giver også mulighed for at være sammen med andre børn end deres egne og børnene har mulighed for at møde andre voksne end deres forældre. En mor fremhæver: Det er rart for mine børn, at se andre voksne og for mig er det en god mulighed for at være sammen med andre børn på andre aldre end mine egne, det ville jeg ikke ellers have mulighed for (mor til 2 børn på 1,5 og 6 år). En anden forælder fremhæver, at han også er glad for, at hans barn har mulighed for at omgås andre voksne end ham og få noget voksenkontakt Gynger de og råber se mig, kan en voksen se dem og de kan få anerkendelse (far til dreng på 9 år). 19 Legepladsen giver også forældrene mulighed for at omgås andre med en anden social og kulturel baggrund: Legepladsen afspejler de mange forskellige nationaliteter i området. Når vi har tid, står vi altid og taler om

21 Fodboldtunering om sommeren, Foto : O El Arbouchi 20

22 HVILKEN EFFEKT HAR DE BEMANDEDE LEGEPLADSER I UDSATTE BYOMRÅDER? Opsamling og konklusioner Undersøgelsens formål har været at forstå, hvordan de bemandede legepladser adskiller sig fra de ubemandede legepladser, fritidshjem, klubber og andre fritidstilbud. Brugernes svar afspejler den store betydning legepladsen har i deres hverdag. Svarene viser, at legepladsen er et særlig sted i de udsatte byområder. Her kan børn og voksne få deres sociale behov dækket, forældrene mødes med andre forældre og udveksler erfaringer med de ansatte om børneopdragelse mm.. For flere af forældrene med anden etnisk baggrund er kontakten med personalet vigtig, fordi de får indblik i og kan diskutere, hvordan danskere opdrager børn i forhold til deres måde at gøre det på. Pædagogerne kan fortælle om det danske institutions- og skolesystem, fritids- og foreningsliv og forældrene kan selv opleve de mange forskellige aktiviteter sammen med deres børn. For børnene er legepladsen en daglig base, som de kender godt og et sted hvor de føler sig trygge. Det er et sted, hvor de møder venner fra kvarteret og laver ting sammen. Et vigtigt element er turene, turneringsdeltagelse og træningsforløb som legepladsen arrangerer med samarbejdspartnere. Friheden er stor og det er i høj grad børnene der tager initiativet til hvad de skal lave, når de er på legepladsen. Flere af de adspurgte børn nævner følelsen af frihed og selvbestemmelse som noget særligt for den bemandede legeplads, modsat f.eks. fritidshjem og fritidsklubber, hvor de synes, at der er flere regler. På legepladsen har de stor frihed til at være sammen med dem, de har lyst til og lave det de har lyst til. Samtidig er de ikke overladt til sig selv, for der er altid en voksen et sted i nærheden, der kan hjælpe, både med konflikter, men også med gode idéer og igangsættelse af aktiviteter. Personalet inviterer børnene til at være medplanlæggere af særlige aktiviteter, som når børnene fra Wesselsgade Legeplads f.eks. tager i Parken og ser FCK eller skal på overnatning i legepladsens hus eller i skoven. Legepladsens faciliteter og rollen som et naturligt mødested i et byområde betyder, at stedet ikke kun har funktion af en legeplads, men af og til indtager rollen som fælleshus. Her arrangerer brugerne fødselsdage, grill og fejring af forskellige højtider. Det betyder ligeledes, at legepladsens udeareal ikke kun bruges i åbningstiden, men også til grill og spisning i weekender og om aften. Her kan jeg være sammen med mine børn Muligheden for at være sammen med sine børn udenfor hjemmet vægtes højt af de adspurgte forældre. De bemandede legepladser befinder sig i spændingsfeltet mellem en almindelig offentlig legeplads og en daginstitution, hvilke giver brugerne nogle muligheder, der ikke eksisterer andre steder. I daginstitutionerne har forældre ikke mulighed for at være sammen med deres børn, hvilke nogle mødre fremhæver som noget meget positivt ved den bemandede legeplads. Fordi mange forældre opholder sig på legepladsen og er i daglig dialog med personalet og hinanden, skabes der tætte relationer. Den daglige kontakt giver personalet vigtig viden om brugerne (forældre og børn) og en stærk føling med, hvad der rør sig i lokalmiljøet. Forældrene føler sig velkomne og tager medansvar for legepladsen, fordi den repræsenterer et vigtigt fritidstilbud og et vigtigt socialt mødested i deres lokalmiljø. I de følgende afsnit uddybes, hvordan de bemandede legepladser bidrager som et særligt sted i de udsatte byområder. Legepladsen som socialt mødested Legepladsernes brugere bor som udgangspunkt tæt på, hvilke gør de bemandede legepladser til et nemt og naturligt sted at komme for mange forskellige børn, unge, forældre og bedsteforældre. Her mødes børn og voksne på tværs af alder og det er et godt sted at møde andre fra lokalområdet. En gruppe af de forældre, der kommer fast på legepladserne i de udsatte byområder, er hjemmegående. For denne gruppe spiller stedet en vigtig social rolle. Den daglige gang på legepladsen betyder, at der er mulighed for at pleje sociale relationer og indlede nye. Pædagogerne på legepladsen fungerer som et naturligt bindeled i mødet mellem børnene, men også i mødet mellem voksne. På de bemandede legepladser taler alle med alle, uanset kulturel baggrund. Her bliver alt, fra hverdagens udfordringer til de store perspektiver i samfundet, vendt. Legepladsen bliver også et naturligt mødested for børnene i lokalområdet. Børnene går ikke nødvendigvis på den lokale folkeskole, flere af de interviewede børn går på forskellige privatskoler, men på legepladsen kan de møde vennerne fra lokalområdet. Det er med til at styrke de sociale relationer og bidrager til at styrke fællesskabsfølelsen på tværs af generationer og kulturelle baggrund. De lokale relationer har samtidig stor betydning for trygheden ved at bo og færdes i området. Både for børn og voksne bliver legepladsen et sted, hvor de møder mennesker med andre sociale og kulturelle baggrunde og disse møder har stor betydning for sammenhængskraften i lokalområderne. For alle brugerne spiller legepladsen derfor en vigtig rolle i dannelsen af nye netværk i de udsatte byområder. 21

23 Wesselsgade Legeplads om sommeren, Foto : Hans Schour 22

24 Mødet med danske forhold Hovedparten af forældrene på begge legepladser kommer fra udlandet. Legepladsen er for dem et møde med danske forhold. Pædagogerne er kendte ansigter og en del af forældrenes dagligdag, hvilke er en god ramme for at få hjælp til nogle af de områder, der kan skabe usikkerhed i forhold til det danske samfund. Her hjælper pædagogerne med kontakten til myndighederne, jobansøgninger og til at forstå varedeklarationerne. På legepladserne tales der dansk og flere af respondenterne fortæller, at de er blevet bedre til dansk ved at komme på legepladsen. Udover det rent sproglige kan personalet også fortælle om danskernes syn på børneopdragelse, uddannelse m.m.. Mange af mødrene, der kommer på pladsen har formodentlig ikke danske veninder eller venner som de kommer hos og legepladsen giver dermed en unik mulighed for indblik i danske forhold. Gratis og offentlig tilgængelig Det har en stor betydning at legepladsen er tilgængelig for alle uanset indkomst. I kraft af sit personale og både indendørs og udendørs opholdsmuligheder er legepladsen et godt alternativ til fritidsklubberne og andre mødesteder som pladser og indkøbscentre. For lavindkomst og mindre ressourcestærke familier er legepladsens mange gratis tilbud en unik mulighed for at få nye oplevelser. For børnene i de udsatte byområder er det særlig vigtigt at få oplevelser, som de ellers ikke ville have fået med deres forældre. Det er med til at åbne deres verden og give dem konkrete erfaringer og kompetencer, som de ellers ofte ville være afskåret fra. Der er lige adgang for alle og legepladserne kører efter et frivillighedsprincip, hvor det er lysten til at være der og være med til aktiviteter, der prioriteres højt. For forældre på barselsorlov, dagplejemødre og private børnepassere er legepladsen et unikt sted. Her kan de passe børnene udenfor hjemmet i selskab med andre voksne og børn. I kraft af huset og indendørsfaciliteterne kan legepladsen bruges hele året rundt. Udover lege- og aktivitetsmuligheder, er der adgang til toiletter og køkken. Derfor oplever specielt legepladsen på Hulgårds Plads, at mange mødre opholder sig længe på legepladsen til glæde for børnene, men også for forældrene er der en mulighed for at mødes i frie og uformelle rammer. Wesselsgade Legeplads har for nylig startet tilbud til mødre og private børnepassere i formiddagstimerne. Dermed udvikles legepladsernes brugertilbud løbende. I mange udsatte byområder bliver der løbende opstartet nye projekter, som skal løse de problemer, der ofte knytter sig til udsatte byområder. De bemandede legepladser adskiller sig fra de mange projekter ved ikke at have en slutdato. Det er en vigtig pointe, at legepladserne fungerer som et stabilt element i de udsatte byområder. Legepladsen på Hulgårds Plads er fra 1974, mens Wesselsgade Legeplads åbnede i 1981 og er derfor stærkt forankret i lokalområdet. Specielt børnene kan have svært ved at forholde sig til projekter der har en slutdato. Derfor er pædagogerne på legepladsen heller ikke bange for at børn og unge forsvinder fra pladsen. Børnene ved at legepladsen altid er der, i modsætning til mange af de midlertidige initiativer for børn, der løbende igangsættes i kvarteret. Forældre og børn kender pladsen og personalet, hvilket medvirker til at bevare en tryg og kendt ramme, hvor alle ved, hvad de kan forvente. Det giver således også en stor tryghed for børn og voksne at legepladsens arrangementer er tilbagevendende f.eks. i ferierne, hvor der spilles rollespil, teater eller børnene kan deltage i turneringer, som f.eks. NV Street fodboldturnering. Det giver de samme børn mulighed for at se frem til næste års turneringer, hvor de igen skal deltage for legepladsen. Gentagelsen og legepladsen som et stabilt sted, er med til at styrke børnenes tilhørsforhold og medejerskab til legepladsen. Fodbold, springbræt og rollemodeller De bemandede legepladser har eksisteret i over halvfjerds år og igennem de ansatte og de historier, der fortælles videre styrkes legepladsen historie og identitet. Det er legepladsens fodboldhold man tilhører, også selv om man for længst er blevet voksen. Fodbold er en populær aktivitet både på Hulgårds Plads og i Wesselsgade. Det praktiseres meget forskelligt med henholdsvis NV Streets turneringen og kontakt til professionelle fodboldspillere. Flere professionelle fodboldspillere har spillet her som børn og det ved børnene. Gode rollemodeller, der motivere andre til at følge i deres fodspor, hvilke skaber en stolt historie på stedet. Faste rammer og klare regler giver tryghed Det pædagogiske personale sætter rammerne for den sociale interaktion på legepladsen og her lægges der vægt på, at man taler i en ordentlig tone, hjælper og har respekt for hinanden. På legepladsen må børnene gerne drille hinanden, men der er altid en voksen, der kan sige stop og den voksne lærer børnene selv at sige stop. For pædagogerne er det vigtigt, at børnene oplever hinandens reaktioner, hvad sker der, når man gør noget dumt eller nogen gør noget ondt? Hvornår skal man gribe ind, hvis man ser andre, der bliver drillet og hvad kan man gøre? De ansatte på legepladserne hjælper børnene til, at de får talt om det de oplever, så de lærer af det. Dermed er de med til at opdrage eller danne børnene til at fungere i samspil med andre indenfor en ramme, der ikke er hjemmet eller skolen. Egenskaber, de ifølge en af de adspurgte fædre ikke ville få, hvis de hang på gaden. Der er få klare regler på legepladserne, der skal sikre en god stemning, respekt og omsorg for hinanden. For børn og voksne er der en stor tryghed i at vide, at der er nogle pædagoger, der sætter rammer, som er inkluderende frem for begrænsende. Rammerne er med til at skabe et gode mødested for børn og voksne, fordi det er pædagogerne, der løser konflikterne, hvilket er med til at skabe balance mellem både børn og voksne. Børnene sætter pris på enkeltheden - at der ikke er så mange regler medvirker til at børnene føler en større frihed. De motiveres til at tage et større medansvar for hinanden og styrker lysten til at deltage i frivillige aktiviteter. Et fast holdepunkt 23

25 Drengene udpeger steder de har været med legepladsen 24

26 By X inddrager børn og unge i konkrete byudviklingsprojekter

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk

BLÅGÅRD SKOLE TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD. www.blg.kk.dk BLÅGÅRD SKOLE www.blg.kk.dk TRYGHED GODE RESULTATER VENSKABER OVERSKUD Foto: Henning Hjorth Velkommen til Blågård Skole Blågård Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi er en ambitiøs skole,

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N

Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Hellig Kors Skole 2200 Kbh N Velkommen til Hellig Kors Skole Hellig Kors Skole er en moderne folkeskole tæt på, hvor I bor. Vi har en blandet børne- og forældregruppe, hvor alle miljøer er repræsenteret.

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

Interview med pigerne

Interview med pigerne Interview med pigerne Interviewer: M = Michelle og J = Julie Informanter: K = Karla og S = Sofie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 M: For en god ordens skyld

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

Hvad gør mig glad i skolen?

Hvad gør mig glad i skolen? Glæde og trivsel I klassen har vi lavet en lille spørgeskema-undersøgelse om trivsel og glæde i skolen. Der ser heldigvis ud til at være meget at glæde sig over på en skoledag! Nogle af eleverne har selv

Læs mere

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside.

Vi er nu færdige med spørgeskemaundersøgelsen og Ungdomsklubbens personale har behandlet materialet, som nu kan læses på vores hjemmeside. Hvordan har du det I TK s Ungdomsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Skema udleveret til: 80 medlemmer. Modtaget svar: 31 stk. svarende til 39 % Den videre proces. På baggrund af

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave

Børnemiljøvurdering for Oddense Børnehave Der står i dagtilbudsloven, at børn skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder, at børn i Danmark er sikret ret til at gå

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Børnemiljøvurdering Filuren 2010

Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Børnemiljøvurdering Filuren 2010 Ifølge Dagtilbudsloven skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredje år. Formålet med at der stilles krav til børnemiljøet i dagtilbud,

Læs mere

Velkommen hos Gitte Andersen. Fjordparken 28, Vig

Velkommen hos Gitte Andersen. Fjordparken 28, Vig Velkommen hos Gitte Andersen Fjordparken 28, Vig Lidt om mig selv: Jeg hedder Gitte Andersen og har været ansat som dagplejer siden januar 1986. Jeg bor sammen med Søren og vi har tilsammen 5 udeboende

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u

Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet afholder 3 u Årsplan Røde Kors Børnehus i Børnehaven August til oktober 2017 Læreplanstema: Krop og bevægelse Ferie i Røde Kors Børnehus. Børn og personale holder ferie på skift i juli/august. Personalet Personalet

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

SFO/Tidlig SFO. Valhalla

SFO/Tidlig SFO. Valhalla SFO/Tidlig SFO Valhalla Revideret november 2014 Valhalla er: Et sted, hvor børnene har aktiv indflydelse på dagens indhold. Et sted, hvor børnene kan være aktive i leg, kan eksperimentere, slappe af, kede

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams:

Juni 2013. Nyt fra de forskellige teams: Nyt fra de forskellige teams: Juni 2013 Team 00. klasse: Om mandagen og torsdagen har børnene lavet førskole-opgaver, hvor deres kommende børnehaveklasselærere har deltaget. Mange af børnene har været

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Hvordan har du det I TK s Fritidsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger

Hvordan har du det I TK s Fritidsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Hvordan har du det I TK s Fritidsklub børnemiljøvurdering 2010 Samlet svar: Drenge & Piger Fritidsklubbens normering: 155 medlemmer. Modtaget svar: 71 stk. svarende til 46 % Den videre proces. På baggrund

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben..

Kontaktoplysninger: Leder 96116320. Souschef 96116322. Afdelingsleder... 96116320. Hobbitterne 96116318. Hobbitterne... 96116321. Klubben.. Kontaktoplysninger: Leder 96116320 Souschef 96116322 Afdelingsleder... 96116320 Hobbitterne 96116318 Hobbitterne... 96116321 Klubben.. 96116319 Køkken... 96116323 Minimoyserne.. 96116325 Mumitroldene...

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011

Fælles info. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 12+13 2011 Fælles info Bevægelsesbane. Vi har haft bevægelses bane igen nu for 2. gang. Og allerede når vi skal noget for 2. gang er der nogle der siger, at det er kedeligt og det gider de ikke. Men det skulle de

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27

Levring. Hanne Madsen Lillemøllevej 3 Levring 8620 Kjellerup Tlf. 29 80 25 27 Levring Vi har en kultur i Levring med sang og historiefortælling og har i fællesskab udviklet et koncept, som vi alle trives godt med - børn som voksne. Derudover har vi tradition for at invitere bedsteforældre

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen!

Dialogmøder. Fokusgruppen Unge. Mål med mødet: Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! Fokusgruppen Unge Om Fokusgruppen: 1 Socialt fællesskab Fælles fysiske faciliteter Aktivitetsmuligheder Andet! Modige / X Nysgerrige X 5 X Optimistiske 1 Kreative / Gode til at samarbejde/ X Videbegærlige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Hvad børn siger om et godt børneliv!

Hvad børn siger om et godt børneliv! Hvad børn siger om et godt børneliv! Indledning: Børnerådet har udarbejdet en rapport, Portræt af 5. klasse, januar 2007. Undersøgelsesresultatet er taget med udgangspunkt i en gruppe unge bestående af

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Peder Lykke Skolens ide katalog

Peder Lykke Skolens ide katalog Peder Lykke Skolens ide katalog for aktiviteter, som kan understøtte det sociale liv i klasserne Vi lægger stor vægt på de menneskelige værdier, der er en vigtig forudsætning for en høj faglighed - både

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere