Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00"

Transkript

1 Lectio Lectio Studiemodul vejledning MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Telefax: Internet:

2 Baggrund Forord Lectio Studiemodul er en udvidelse til Lectio, som gør det muligt at offentliggøre og dele dokumenter, sende beskeder til hinanden, oprette grupper på tværs af de normale holdopdelinger samt oprette og løbende at ajourføre studieplanen. Desuden genererer Lectio Studiemodul automatisk undervisningsbeskrivelser for de enkelte hold samt opfylder bekendtgørelsens krav om, at studieplanen skal være offentligt tilgængelig på nettet. Formålet med denne vejledning til Lectio Studiemodul er at uddybe de forbedrede muligheder Lectio Studiemodul giver gymnasiets administration, lærere og elever i hverdagen. God fornøjelse! MaCom A/S Materialet er senest revideret: (ESH) Lectio Studiemodul vejledning Side 1 af 87

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indholdsfortegnelse Dokumenter Visning af dokumenter Nyt dokument Upload fra mail Rediger dokument og tilknytninger Slet dokument Mapper Flyt dokumenter mellem mapper Dokumenter tilknyttet lektioner og andre aktiviteter Udvidet for lærere Søgning efter dokumenter og beskeder (lærere) Læg dokumenter på en lektion eller anden aktivitet Læg dokument på en aktivitet direkte ved dokumentoprettelse Udvidet for administratorer Andre lærere/elevers dokumenter Flyt/kopier dokumenter Flyt/Kopier mapper Beskeder Strukturen i beskedfunktionen Vis beskeder Besvar besked Rediger besked Markering af beskeder Ny Besked Udvidet for administratorer Tilknyttet Administration Søgning efter modtagere Tilføj elev Lectio Studiemodul vejledning Side 2 af 87

4 Indholdsfortegnelse 3.2. Tilføj Lærer Tilføj Hold eller Gruppe Grupper Lærere Gruppen "Alle klassens lærere" Undervisningsmateriale og lektier Se undervisningsmateriale og lektier Se et holds undervisningsmateriale Se lektier til lektion Opret undervisningsmateriale til hold Giv lektier for Studieplan Grafisk visning Information om forløb Ugevisning Kompetencer visning Arbejdsformer visning Undervisningsbeskrivelse for et hold Visning af studieplanen Se studieplan for klasse Se studieplan for hold Se studieplan for elev Se studieplaner for lærers hold Opret og rediger Opret forløb i studieplanen Almen studieforberedelse (AT-forløb) Evaluering af studieplan Studierapport og Almen Studieforberedelse Studiebog Opret Studiebogsadministrator Opret Studiebog Redigering af den enkelte elevs Studiebog Skift tutor/skabelon på Studiebog Flyt af skabelon Flyt af elev Opsplit Studiebog Slet Studiebog Kopier Studiebog Lectio Studiemodul vejledning Side 3 af 87

5 Indholdsfortegnelse 7.8. Vis kun aktive HF-tutors udfyldelse af Studiebog Faglærers udfyldelse af Studiebog Kursists udfyldelse af Studiebog Kontaktbog Lectio Studiemodul vejledning Side 4 af 87

6 1. Dokumenter Med Lectio Studiemodul kan man lægge alle slags dokumenter uanset filtype op i Lectio samt bestemme, hvem der skal have adgang til dokumentet. Det betyder, at man kan dele et dokument med andre på skolen. Lærere kan ligeledes uploade dokumenter i form af opgaver eller undervisningsmateriale til deres elever. Den eneste begrænsning er, at filen højest må fylde 50 MB Visning af dokumenter Klik ind på ens personlige side Klik på linket Dokumenter Skærmbilledet Dokumenter vises med en oversigt over de dokumenter, som man har adgang til. Oversigten er opdelt i to kolonner. Kolonnen i venstre side viser fem hovedmapper: Nyeste, Egne dokumenter, Hold, Indbyggede grupper og Egne grupper. Det ses på det lille ud for hver hovedmappe, om der er underhold/-grupper/-mapper i mappen: Lectio Studiemodul vejledning Side 5 af 87

7 Når man går ind på Dokumenter, vises som standard en detaljeret oversigt over indholdet af Egne dokumenter, hvor alle dokumenter i denne mappe ses. Ved at klikke på en af de andre hold- eller gruppemapper i venstre side vil deres indhold vises. Lectio Studiemodul vejledning Side 6 af 87

8 Egne dokumenter er dokumenter, som man selv har oprettet, eller dokumenter som er blevet tilknyttet direkte til en af en anden bruger. Det vil sige, at afsenderen har søgt ens specifikke navn, når denne tilknytter elever/lærere til dokumentet. Hold viser dokumenter, der er tilknyttet til de hold, som eleven har holdtilknytninger til eller læreren er lærer for. Grupper viser dokumenter, der er tilknyttet de grupper, som man er medlem af. Klik på dokumentets navn i kolonnen Filnavn for at få åbnet dokumentet direkte eller for at gemme det lokalt på egen computer: Klik på ikonet i kolonnen Vis/Red. ud for et dokument for at få vist detaljeret information om det. Lectio Studiemodul vejledning Side 7 af 87

9 Følgende informationer vises: - Hvem der har oprettet dokumentet - Hvor meget dokumentet fylder - Hvornår og af hvem dokumentet sidst er blevet ændret - Kommentarer til dokumentet - Om dokumentet vises offentligt - Hvem der er tilknyttet dokumentet, og om de har rettighed til at redigere eller kun læse det - Om dokumentet er tilknyttet til nogle aktiviteter 1.2. Nyt dokument Klik på linket Nyt dokument i dokumentbjælken: Lectio Studiemodul vejledning Side 8 af 87

10 Skærmbilledet Opret dokument vises: Her gør du følgende: Find filen, der skal uploades ved at klikke på knappen Vælg dokument. Indtast en beskrivelse af filen eller blot en kommentar hertil i Kommentar, hvis ønsket. Angiv, om dokumentet skal være offentligt tilgængeligt eller ej ved feltet Offentlig. NB! Hvis dokumentet sættes til at være offentligt, vil det kunne ses af alle internetbrugere. Tilføj de elever, lærere, hold eller grupper, som dokumentet skal knyttes til i Tilknytninger. o Angiv med flueben i kolonnen Kan redigere, om den nye tilknytning må kunne redigere i dokumentet Klik på knappen Gem eller Anvend alt efter, om du ønsker at forlade siden eller ej. Det ses nu på skærmbilledet Dokumenter, at det nye dokument er blevet tilføjet listen over dokumenter, som man har adgang til. Det vil ligge sig under Egne dokumenter, fordi man selv har oprettede det og hermed selv bliver tilknyttet dokumentet. Lectio Studiemodul vejledning Side 9 af 87

11 Hvis dokumentet er offentligt vises ikonet. Er det ikke offentligt vises ikonet. Et dokument kan også tilknyttes en mappe/et hold ved at åbne den pågældende mappe og herfra klikke på Nyt dokument. Derved vil dokumentet automatisk blive lagt i både denne mappe og under Egne dokumenter. Når ændringer er lavet inde under redigering af dokumentet afsluttes med at trykke på Gem/Anvend. Derved er ændringer af dokumentet gemt. Eventuelle nye tilknytninger kan nu se og hente dokumentet fra deres egen side under Dokumenter Upload fra mail Hvis man vil tilføje et dokument fra en tablet eller lignende, så kan man benytte funktionen Upload fra mail. Ved at uploade sine dokumenter fra mail behøver man ikke gemme sit dokument som en fil førend dette uploades til Lectio. Det kan især benyttes af Ipad-brugere. Tryk på Nyt dokument Tryk på Vælg dokument Vælg Upload fra mail: Kopier mailadressen Lectio Studiemodul vejledning Side 10 af 87

12 Dette er ikke en mail, som man på nogen måde kan tilgå. Man kan ikke sende mails fra den eller tjekke dens indbakke fra eksterne kilder. Denne kan udelukkende benyttes til at sende filer til, så disse efterfølgende kan uploades til Lectio. Det ønskede dokument sendes til den givne mailadresse fra ens tablet eller andet. Tryk på Annuller inde på upload-vinduet Åben upload-vinduet igen ved at trykke på Tilføj dokument Gå igen ind på Upload fra mail Dokumentet vil nu ligge i din midlertidige Indbakke : Vælg det ønskede dokumentet ved at trykke på titlen Man kan godt ligge flere dokumenter op efter hinanden, men de vil forsvinde inden for et par timer. Lectio Studiemodul vejledning Side 11 af 87

13 1.4. Rediger dokument og tilknytninger For at ændre i et dokument, skal man have fået rettighederne til dette. Dette tildeles inde under Rediger Dokument under boksen Tilknytninger i kolonnen Kan redigere: Man skal trykke på Vis/Red.-ikonet redigere noget ved dokumentet. ud fra dokumentet på skærmbilledet Dokumenter, for at kunne For at skifte dokumentet ud med en nyere version: Klik på Vælg dokument Find den nye udgave af dokumentet. Dokumentets filnavn behøver ikke at være det samme Klik på Gem/Anvend Dokumentet vil nu være erstattet med den nye version For at ændre tilknytningerne til dokumentet: Fremsøg den ønskede lærer/elev/hold/gruppe søges frem under Tilføj tilknytning til dokument Tryk på Tilføj. Lectio Studiemodul vejledning Side 12 af 87

14 Angiv med flueben, om tilknytningen (lærer/elev etc.) må kunne redigere dokumentet eller ej Man kan efterfølgende vælge en mappe, som dokumentet skal ligge under: Tryk på mappe-ikonet ud for den givne tilknytning. Vælg den ønskede mappe i dropdown-menu Derudover har man mulighed for at ændre kommentaren og hvorvidt dokumentet er offentligt tilgængeligt eller ej. NB! Hvis man sætter flueben ud for Offentlig, så vil dokumentet være synligt for alle på internettet Slet dokument Klik på Vis/Red.-ikonet ud for dokumentet, der skal slettes Klik på Slet nede i højre hjørne: 1.5. Mapper Man kan oprette undermapper til ens Egne dokumenter samt for ens hold- og gruppemapper. Herved kan ens dokumenter organiseres efter behov Ny mappe Gør følgende for at oprette en ny mappe: Vælg først den mappe, som den nye mappe skal være undermappe til. Klik på linket Ny mappe. Lectio Studiemodul vejledning Side 13 af 87

15 Indtast en titel til mappen i feltet Mappenavn. Indtast en beskrivelse i feltet Kommentar, hvis ønsket. Marker, om mappen skal være offentlig eller ej i afkrydsningsfeltet Offentlig. Vælg, om mappen skal ligge i roden af hovedmappen eller være en undermappe til en undermappe i kombinationsboksen Placering. Tryk Gem Det ses nu at mappen er blevet oprettet som undermappe Rediger mappe Gør følgende for at redigere en mappe: Klik på den mappe i venstre side, som skal redigeres Klik på linket Rediger mappe øverst i skærmbilledet. Lectio Studiemodul vejledning Side 14 af 87

16 Rediger de informationer, som ønskes redigeret Klik Gem for at gemme ændringerne Flyt dokumenter mellem mapper Eleven kan lave en mappestruktur og sortere sine dokumenter herunder. Alle kan kun flytte sine dokumenter mellem undermapper til samme hold/gruppe eller mapper under Egne dokumenter. Dette kan gøres på to måder; enten ved at trykke Vis/Rediger for det enkelte dokument, eller ved at flytte dem ude fra dokumentoversigten via flyttefunktionen (hvilket især er nyttigt, når man flytter flere dokumenter). 1. Når man flytter dokumentet ved at trykke Vis/Rediger: Klik på Vis/Rediger-ikonet ud for det givne dokument: Klik på mappe-ikonet i kolonnen Mappe Lectio Studiemodul vejledning Side 15 af 87

17 Vælg en undermappe i dropdown-menuen Klik på Gem for at gemme ændringerne. Dokumentet vil nu ikke længere ligge i overmappen Egne dokumenter, men i undermappen Opgaver Lectio Studiemodul vejledning Side 16 af 87

18 2. Hvis man vil flytte dokumenter via flyttefunktionen og hermed også have mulighed for at flytte flere på en gang: Marker de dokumenter i dokumentoversigten, som du ønsker at flytte. Hvis alle skal flyttes, sætter man flueben i den øverste boks Vælg den undermappe, som dokumentet skal flyttes til Tryk på knappen Flyt for at flytte dokument(erne) Dokumenterne vil nu ligge under Opgaver og ikke under hovedmappen Egne dokumenter Dokumenter tilknyttet lektioner og andre aktiviteter Hvis et dokument er tilknyttet en lektion eller en anden aktivitet, vises det med et dokumentikon i skemaet. Lectio Studiemodul vejledning Side 17 af 87

19 Klik på lektionen eller den anden aktivitet. Skærmbilledet Aktivitetsinformation vises. Klik på filnavnet i feltet Dokumenter. Herefter kan man vælge, om man vil gemme dokumentet på sin egen computer, eller om man vil åbne det med det samme Udvidet for lærere Ovenfor er gennemgået, hvad alle brugertyper i Lectio kan. Lærerne har så nogle yderligere muligheder, som eleverne ikke har Søgning efter dokumenter og beskeder (lærere) Lærere og administratorer har mulighed for at søge blandt deres beskeder og dokumenter. Søgefunktionen findes oppe i højre hjørne af de fleste skærmbilleder Indtast søgeudtrykket Klik Søg Lectio Studiemodul vejledning Side 18 af 87

20 Læg dokumenter på en lektion eller anden aktivitet Med studiemodulet er det muligt at tilknytte dokumenter til en lektion eller anden aktivitet. Fremgangsmåden er den samme; derfor beskrives kun tilknytningen af dokumentet til en lektion. Klik på lektionen i skemaet, så skærmbilledet Rediger aktivitet åbnes. Klik på linket Dokumenter Vælg det ønskede dokument fra enten din harddisk eller dine dokumenter i Lectio. Lectio Studiemodul vejledning Side 19 af 87

21 Vælg, om filen må være offentlig tilgængeligt eller ej, hvis du uploader et dokument fra din harddisk. NB! Hvis filen er offentlig, kan den ses af alle internetbrugere. Dokumentet er nu tilknyttet lektionen: Klik på knappen Gem nederst på siden. Det ses nu, at lektionen har fået tilknyttet et dokument-ikon i skemaet. Lectio Studiemodul vejledning Side 20 af 87

22 Dokumentet ligger sig så også ind under holdets dokumenter under Lektioner Læg dokument på en aktivitet direkte ved dokumentoprettelse Det er også muligt at tilknytte dokumenter til lektioner eller anden aktivitet direkte ved oprettelse af dokumentet. Klik på Nyt dokument Vælg fil og angiv de forskellige opsætningsmuligheder (se evt. kapitel 1.2 Nyt dokument) Fremsøg den ønskede aktivitet Tryk Tilføj Lectio Studiemodul vejledning Side 21 af 87

23 Klik på Gem/Anvend Aktiviteterne søges frem via dato efterfulgt af mellemrum og dernæst navn eller initialer. Bemærk: Når et dokument lægges på en aktivitet, er det en kopi af dokumentet, der lægges på aktiviteten. Dvs. hvis der senere laves opdateringer i dokumentet, vil dokument og aktivitetsdokument ikke længere være ens Udvidet for administratorer Hvis man har rettigheden Konferenceadmin, har man samme muligheder som lærere og elever og derudover har man også nogle yderligere muligheder Andre lærere/elevers dokumenter Man har som Konferenceadministrator adgang til alle dokumenter og kan også rette i disse. Mere præcist kan man følgende: Læse alle dokumenter på alle personer, hold og grupper. Lectio Studiemodul vejledning Side 22 af 87

24 Slette alle dokumenter på alle personer, hold og grupper. Udskifte alle dokumenter på alle personer, hold og grupper. Tilføje eller fjerne tilknytning til personer, hold og grupper på et dokument. Tilføje eller fjerne redigeringsrettigheder til personer, hold og grupper på et dokument. Flytte alle dokumenter mellem mapper under personer, hold og grupper Flyt/kopier dokumenter Man kan flytte/kopiere dokumenter mellem personer, hold og grupper. For at flytte dokumenter skal man gøre følgende: Sæt flueben ved de dokumenter, som skal flyttes/kopieres. Sæt flueben i den øverst boks, hvis alle skal flyttes/kopieres. Tryk Kopier eller Flyt Søg en af følgende muligheder frem og vælg den mappe, som dokumenter skal flyttes til o Lærer o Elev o Hold Lectio Studiemodul vejledning Side 23 af 87

25 o Grupper Klik Gem/Anvend Eksemplet viser, hvordan men flytter/kopierer dokumenter fra et hold, men det gøres på samme måde, hvis en Konferenceadministrator vil flytte/kopiere dokumenter fra sine egne dokumenter, en gruppes dokumenter eller andre lærere/elevers dokumenter. Man kan godt flytte/kopiere dokumenter til lærere og elever, der ikke er aktive længere. Dette kræver blot, at man ruller helt ned i bunden af de fremsøgte søgeresultater og trykker Udvid: Lectio Studiemodul vejledning Side 24 af 87

26 Man kan dog ikke flytte/kopiere dokumenter mellem holdelementer, der er aktive i forskellige skoleår. Man kan kun flytte kopiere dokumenter mellem hold, der er aktive i det skoleår, som man har valgt i årsvælgeren: Flyt/Kopier mapper Det er muligt at flytte undermapper mellem personer, hold og grupper. Dette gøres som følgende: Gå ind i hovedmappen til den undermappe, som du gerne vil flytte en undermappe fra. Sæt et flueben i den tomme boks oppe i højre hjørne: Lectio Studiemodul vejledning Side 25 af 87

27 Sæt flueben ud for den mappe, som man ønsker flyttet/kopieret Søg den ønskede person, hold eller gruppe frem og vælg den mappe, som mappen skal blive undermappe til Det skal lige understreges, at den mappe, som man flytter, vil ligge sig som en undermappe til den mappe, som man vælger på den nye person, hold eller gruppe. 2. Beskeder Med Lectio Studiemodul kan eleverne sende beskeder til hinanden, til lærere og til alle deltagere på et hold eller i en gruppe på en gang. Det kan f.eks. anvendes til at sende spørgsmål til en lærer eller til at debattere aktuelle emner med holdkammerater og lærere Strukturen i beskedfunktionen Strukturen i beskedfunktionen er således: I Alle ulæste finder du de beskeder, som du ikke har læst, eller hvori der ligger besvarelser, som du ikke har læst. Lectio Studiemodul vejledning Side 26 af 87

28 I Alle med flag ligger de beskeder, som du har markeret med flag, hvilket du kan gøre inde på den enkelte besked eller i listen med beskeder. I Nyeste ligger de beskeder, hvor der er besvarelser inden for de sidste 14 dage I Alle slettede ligger alle slettede beskeder. De ligger her i 3 mdr. før de slettes permanent. I Egne beskeder finder du de beskeder, som du selv har sendt, eller som er sendt direkte til dig - altså ikke via et hold eller en gruppe, men hvor dit navn er angivet som modtager. I Sendte beskeder ligger kun de beskeder, som du selv har sendt. Under Hold findes de beskeder, som er sendt til de hold, du er knyttet til. Under Indbyggede Grupper og Egne grupper er de beskeder, som er sendt til de grupper, du er tilknyttet Vis beskeder Klik ind på elevens personlige side. Klik på linket Beskeder. Skærmbilledet Beskeder vises med en oversigt over de beskeder, som eleven har adgang til. Ulæste beskeder er fremhævet med fed skrift. Som standard vises mappen Alle ulæste. Hvis der ligger nogle ulæste beskeder, vil disse også ses på elevens forside. Mappen Egne beskeder viser alle beskeder sendt til eleven som direkte modtager. Lectio Studiemodul vejledning Side 27 af 87

29 Hvis man derimod vælger et af holdene/grupperne, så får man vist de beskeder, der har gruppen/holdet som modtager For at læse beskeden skal man klikke på teksten i kolonnen Emne for at læse den. Hvis man vil tilbage til mappen eller en anden mappe, så skal man trykke på denne i venstre side af oversigten Besvar besked Efter at have åbnet en besked kan der svares på den ved at klikke på knappen Besvar. Her kan tilføjes nye modtagere af beskeden og det kan vælges, hvem der skal notificeres om besvarelsen. Hvis man sletter en modtager, så kan disse ikke se beskeden mere. Derfor skal man tænke sig om inden man sletter modtagere. Hvis man kun vil sende beskeden til afsenderen og ikke alle modtagere, så skal man ikke slette modtagerne, men vælge at besvare med ny besked til afsenderen. Lectio Studiemodul vejledning Side 28 af 87

30 Indtast besvarelsen. Man kan evt. ændre beskedens titel ved Svar emne, hvorvidt beskeden skal kunne besvares, hvem der skal notificeres etc. Klik på knappen Send for at sende beskeden Rediger besked Hvis eleven har oprettet beskeden/beskedbesvarelsen, har denne desuden rettighed til at redigere tekstindholdet. Dette gøres ved at klikke på linket Rediger. Lectio Studiemodul vejledning Side 29 af 87

31 Den, der har startet besked-tråden, har desuden rettighed til at tilføje og fjerne modtagere til diskussionen samt slette al teksten (det er dog kun administratorer, som kan slette hele tråden) Markering af beskeder Nå man har en oversigt over ens beskeder, kan man sætte flueben ud for en eller flere beskeder. Alle beskeder kan markeres på én gang ved hjælp af checkboksen øverst i kolonnen. Herefter kan man markere den som hhv. ulæst, læst, man kan slette dem og man kan tilføje/fjerne flag. Dette vælges i dropdownmenuen. Hvis man sætter flag på, så kommer de inde unde punktet Alle med flag ude i venstre side. Hvis man sletter dem, så ryger de ind under Slettede beskeder Ny Besked Klik ind på Forside. Klik på linket Beskeder. Skærmbilledet Beskeder vises med en oversigt over de beskeder, som eleven har adgang til: Klik på linket Ny besked. Lectio Studiemodul vejledning Side 30 af 87

32 Skærmbilledet Opret ny besked vises. Søg efter modtagere i feltet Modtagere (se nærmere under punkt 2.1) og klik Tilføj modtagere Indtast et emne i feltet Emne. Angiv, om beskeden skal kunne besvares eller ej. Indtast selve beskeden i det store tekstfelt Besked. Klik på knappen Send for at sende beskeden. Det er muligt at vedhæfte en fil til beskeden. Dette gøres ved at klikke på Tilføj ud for Vedhæftninger, hvorved en fil kan vælges og derefter vedhæftes. Lectio Studiemodul vejledning Side 31 af 87

33 Hvis man sidder på en tablet (som fx en Ipad), så kan man benytte Upload fra mail. Dette er nærmere beskrevet under afsnit Upload pr. mail Når en besked er sendt, placeres den i Egne beskeder og Sendte beskeder. Hvis beskeden sendes til en gruppe/hold, som eleven selv er medlem af, så placeres beskeden derudover også under gruppen/holdets beskeder Udvidet for administratorer Tilknyttet Personer med direkte tilknytning, som afsendere eller modtagere, eller indirekte tilknytning via gruppemedlemskab kan læse og besvare beskeder Administration Administratorer med Konferenceadministratorrettigheder kan læse og besvare alle beskeder på alle personer og alle grupper. Desuden har administratorer med denne rettighed også mulighed for at slette en beskedtråd. Når man er gået ind på den pågældende besked, som ønskes slettet, så trykkes der Rediger på den oprindelige besked i tråden. Herefter får man følgende skærmbillede, hvor man i bunden af skærmen trykker på knappen Slet hele tråden. Lectio Studiemodul vejledning Side 32 af 87

34 Når man trykker på Slet hele tråden følgende advarsel, hvor man trykker OK. Lectio Studiemodul vejledning Side 33 af 87

35 3. Søgning efter modtagere Med Studiemodulet introduceres en intelligent søgeboks, som gør det nemt og hurtigt at finde og vælge modtagere til ens dokumenter og beskeder. Ved at sætte markøren (klikke) i søgefeltet kan man indtaste navnet på den modtager, som skal tilføjes til enten dokumentet eller beskeden. Da feltet fungerer som et slags søgefelt, behøver man kun indtaste starten af navnet. Allerede efter det første tegn, kan der scrolles ned i dropdown-listen og vælges en modtager. Efterhånden som man indtaster flere og flere tegn i feltet, indsnævres dropdown-listen. Listen vil maksimalt indeholde de første 50 navne, der passer på de indtastede tal og bogstaver. Her følger nogle eksempler på forskellige kombinationsmuligheder, man kan benytte for at finde den elev, lærer, hold eller gruppe, som skal tilføjes som modtager: 3.1. Tilføj elev Vil man tilføje en elev, er der flere måder at finde eleven på: Efter at have indtastet de første tre bogstaver i navnet ses det, at listen begrænses. Lectio Studiemodul vejledning Side 34 af 87

36 Ved at skrive navnet på et af de hold som eleven er med på, kan eleven findes ved at scrolle ned i dropdown-listen. Ved at indtaste stamklassebetegnelsen efterfulgt af et mellemrum og et bogstav begrænses listen til hold tilknyttet stamklassen samt elever, der har bogstavet som første bogstav i enten deres fornavn eller efternavn. Ved at taste et bogstav, et mellemrum og et tal for klassetrinet begrænses listen til personer, der starter med bogstavet i enten fornavn, mellemnavn eller efternavn og samtidig er fra et bestemt klassetrin. Man kan yderligere tilføje stamklassebogstavet efter tallet for at få listen begrænset til en bestemt stamklasse. Lectio Studiemodul vejledning Side 35 af 87

37 3.2. Tilføj Lærer For at tilføje en lærer kan man, ligesom ved tilføjelse af elev, nøjes med at indtaste de første bogstaver i navnet og derefter vælge personen fra den begrænsede liste. Ved at indtaste første bogstav i fornavnet og første bogstav i efternavnet begrænses listen til personer med disse begyndelsesbogstaver i fornavn og efternavn eller eventuelt mellemnavn. Lectio Studiemodul vejledning Side 36 af 87

38 En anden, hurtig måde at finde en lærer på er ved at taste lærerens initialer. Lectio Studiemodul vejledning Side 37 af 87

39 3.3. Tilføj Hold eller Gruppe For at tilføje et hold kan man taste første del af holdbetegnelsen eller hele holdbetegnelsen. I eksemplet her vises alle hold tilknyttet stamklassen 1a. Ved at indtaste bogstaverne for faget kan man få en liste, der er begrænset til hold med det fag. Lectio Studiemodul vejledning Side 38 af 87

40 Grupper kan findes efter samme fremgangsmåde. I eksemplet her kan gruppen Kor 2014 findes ved at skrive de første bogstaver i navnet på gruppen. Gruppen Nye elever kan også findes ved at skrive de første bogstaver i navnet efter mellemrummet. NB! Den intelligente vælger viser kun et begrænset antal søgeresultater. Hvis den ønskede søgning ikke vises i listen kan det skyldes, at der findes for mange resultater med den bogstavkombination, som er angivet i søgeboksen. Hvis man skriver mere i søgefeltet begrænses søgeresultaterne. Lectio Studiemodul vejledning Side 39 af 87

41 4. Grupper Med Lectio Studiemodul kan elever oprette grupper af lærere og elever på tværs af de almindelige holdopdelinger. Der kan f.eks. oprettes læsegrupper, projektgrupper, elevråd, festudvalgsgrupper, aktivitetsudvalg m.v. Der kan lægges relevante dokumenter i en mappe på gruppen og sendes beskeder til alle gruppens medlemmer på en gang. Klik på knappen Hovedmenu øverst i skærmbilledet. Skærmbilledet Lectio Hovedmenu vises. Gør følgende for at oprette en ny gruppe: Klik på knappen Grupper. Herefter vises en liste med eksisterende grupper Indbyggede grupper. Klik på knappen Opret gruppe. Skærmbilledet Opret gruppe vises. Lectio Studiemodul vejledning Side 40 af 87

42 Indtast et navn til gruppen i feltet Titel. I feltet Skoleår markeres, hvilke skoleår gruppen skal være aktiv i. Udvælg gruppens medlemmer ved at søge i feltet ud for Medlemmer. Vælg, hvem der skal være administrator for gruppen ved at sætte flueben i kolonnen Admin ud for det pågældende medlem. Klik på knappen Gem. Nu er gruppen oprettet. Ved klik på linket til Lærere og elever kan gruppens administrator/administratorer til enhver tid ændre gruppens navn, skoleår som gruppen skal være aktiv i samt tilføje og fjerne medlemmer. Lectio Studiemodul vejledning Side 41 af 87

43 Modsat Indbyggede grupper så opdateres Egne grupper ikke automatisk. Grupperne skal i stedet opdateres manuelt via. Rediger gruppe. Ved at klikke på Slet inaktive medlemmer, vil inaktive medlemmer af gruppen automatisk forsvinde fra gruppen. Hvis en lærer opretter en lektion eller en anden aktivitet med gruppen, vil det fremgå på gruppens skema samt på gruppemedlemmernes personlige skemaer. Ved klik på Skema ses gruppens skema. Ved klik på Materialer vises en liste med gruppens materialer. Kræver, at der er en lærer, der har oprettet materialer til gruppen, se fremgangsmåde i pkt Opret undervisningsmateriale til hold. Ved klik på Lektioner vises en liste med gruppens lektioner. Lectio Studiemodul vejledning Side 42 af 87

44 Ved klik på Aktiviteter vises en liste med gruppens andre aktiviteter. Ved klik på Lærere og elever vises en liste med gruppens medlemmer. Ved klik på Links vises en liste med de links, som måtte være tilknyttet til eventuelle lektioner eller andre aktiviteter. Ved klik på Dokumenter ses en liste med gruppens dokumenter. Herunder dokumenter tilknyttet eventuelle lektioner eller andre aktiviteter. Lectio Studiemodul vejledning Side 43 af 87

45 4.1. Lærere Med Lectio Studiemodul kan lærerne selv oprette grupper af lærere og elever på tværs af de almindelige holdopdelinger. Eksempelvis tipsklubber, bridgeklubber, studietursplanlægningsgrupper, forskellige udvalgsgrupper osv. Der kan lægges relevante dokumenter i en mappe på gruppen samt sendes beskeder til en gruppes medlemmer på en gang. Fremgangsmåden er den samme som for elever. Se pkt. 0 Når en besked er sendt, placeres den i Egne beskeder og Sendte beskeder. Hvis beskeden sendes til en gruppe/hold, som eleven selv er medlem af, så placeres beskeden derudover også under gruppen/holdets beskeder. Lærere har desuden adgang til linkene Adgangskoder (for elever under en klasse eller gruppe), Fravær og Karakterer. Ved klik på Adgangskoder på en stamklasses eller gruppes side, kan læreren tildele adgangskoder til elever heri. Lectio Studiemodul vejledning Side 44 af 87

46 Ved klik på Fravær vises det samlede fravær for hver enkelt elev i gruppen, da der ikke kan angives fravær for grupper. Ved klik på Karakterer vises karaktergennemsnittet for hver enkelt elev i gruppen, da der ikke kan angives karakterer for grupper. Se mere om adgangskoder, fravær og karakterer i Lectio Elevmodulvejledning her: Gruppen "Alle klassens lærere" Medlemmerne af de indbyggede grupper defineres af Lectio ud fra de tilknytninger lærere og elever har i Lectio. De indbyggede grupper, som involverer faglærerne, bliver generet automatisk, på baggrund af de fagkompetencer, der er angivet på den individuelle lærer. En undtagelse fra dette er grupperne med alle klassens lærere. Her tilmeldes læreren gruppen på en af følgende to måder: Lærere/administration kan selv tilmelde sig, da disse grupper ofte er meget dynamiske under AT-uger m.v. De indbyggede grupper, som involverer de lærere, der er tilknyttet til en klasse, bliver en lærer del af, når læreren har den pågældende klasse som stamklassefavorit : Log på med brugernavn og adgangskode På lærens forside findes linket Indstillinger klik herpå. Tilføj stamklasse som stamklassefavorit Læreren er nu medlem af gruppen Derudover vil lærere med lønposter på et hold automatisk blive tilknyttet klassen. Her skal administrationen så via Stamdata og Læreres favoritter ind og overfører klassens lærere som favoritlærere: Lectio Studiemodul vejledning Side 45 af 87

47 Under fanebladet Stamklassefavoritter og Stamklassers favoritlærere vil man ved at trykke på Vis alle klassens lærere kunne se de lærere, der har lønposter på klassens hold. Man overfører disse lærer til kolonnen Stamklassens favoritlærere og dermed gruppen Alle xx-lærere ved at trykke på knappen: 5. Undervisningsmateriale og lektier 5.1. Se undervisningsmateriale og lektier Se et holds undervisningsmateriale Gør følgende for at se et holds undervisningsmateriale: Klik på Hold under hovedmenukolonnen Elever Vælg det ønskede hold Lectio Studiemodul vejledning Side 46 af 87

48 Klik på linket Materialer øverst i skærmbilledet Se lektier til lektion Hvis der er givet lektier for til en lektion, vises lektionen i skemaet med et gult note-ikon: Ved at holde musen hen over lektionen kommer et tool-tip frem, hvor lokale, lektier mv. vil stå: Ved at klikke på lektionen vises beskrivelsen af lektierne + flere detaljer: Lectio Studiemodul vejledning Side 47 af 87

49 Opret undervisningsmateriale til hold Gør følgende for at for at oprette undervisningsmateriale til et hold: Klik på Hold under hovedmenukolonnen Elever Vælg det ønskede hold Klik på linket Materialer øverst i skærmbilledet Herefter ses en liste over holdets undervisningsmaterialer. Klik på linket Opret materiale Lectio Studiemodul vejledning Side 48 af 87

50 Indtast materialets titel i feltet Titel Vælg mediet i feltet Type (Bog, Film, Lyd, Tekst) Indtast evt. bemærkninger i feltet Bemærkninger. Klik på knappen Gem. Hermed er materialet oprettet. Det er herefter muligt at angive lektier i materialet i forbindelse med redigering eller oprettelse af lektioner samt anden aktivitet. Et materiale kan slettes igen ved at klikke på materialets titel i materialeoversigten og klikke på knappen Slet Giv lektier for I følgende eksempel oprettes der lektier til en eksisterende lektion: Find lektionen i skemaet. Klik på lektionen for at redigere den. Klik på knappen Lektier Lectio Studiemodul vejledning Side 49 af 87

51 Marker afkrydsningsfeltet i kolonnen Kernestof, hvis lektien skal medtages som kernestof i det aktuelle undervisningsforløb og dermed vises på holdets undervisningsbeskrivelse. Vælg materialet fra listen i kolonnen Materiale. Indtast sidetal eller minuttal i felterne Fra og Til. Indtast eventuelle bemærkninger til lektien i kolonnen Lektionsnote. Klik evt. på knappen Tilføj for at angive flere lektier til lektionen, ellers klik OK. Lectio Studiemodul vejledning Side 50 af 87

52 Klik på knappen Gem nederst på siden for at gemme ændringerne til lektionen. Lektionen vises herefter i skemaet med et gult note-ikon. NB! Skal der oprettes et nyt materiale til et AT-forløb, skal dette materiale oprettes på det bidragende hold til forløbet (IKKE AT-holdet) 6. Studieplan Studieplanen samler alle undervisningsforløb for et hold eller en elev og er offentlig tilgængeligt. Det betyder, at man ikke behøver at have et login til Lectioskolen for at kunne få adgang til de oplysninger, der findes i studieplanen. Studieplanen kan anskueliggøres på forskellige måder. I de næste afsnit vil følgende punkter blive gennemgået: Lectio Studiemodul vejledning Side 51 af 87

53 Grafisk visning Uge Kompetencer Arbejdsformer Undervisningsbeskrivelse Studieplanen kan tilgås via. en elev, lærer eller et holds side ved at vælge fanebladet Studieplan. Nedenfor vises det for en stamklasse Grafisk visning Den grafiske visning giver et overordnet overblik over forløbene ved at vise perioden vandret og holdene lodret. Felterne Titel og Opgaver er som standardindstilling hakket af: Ved at sætte flueben i Afvigelser kan visning tilpasses efter, hvilken information der ønskes vist. Herunder ses visningen med feltet Afvigelser markeret og tryk Opdater: Lectio Studiemodul vejledning Side 52 af 87

54 Klik på et forløb i den grafiske oversigt for at se detaljeret information om det: Lectio Studiemodul vejledning Side 53 af 87

55 6.2. Information om forløb Den detaljerede information om et forløb viser hold, titel, periode(r), estimeret antal lektioner, kompetencemål, arbejdsformer, skriftligt arbejde samt aktiviteter i form af lektioner og anden aktivitet, der indgår i forløbets periode(r). Man får dette skærmbillede ved at trykke på et undervisningsforløb på den grafiske oversigt Ugevisning Ved at vælge visningen Uge øverst vises holdene vandret og ugerne lodret: I denne visning er det muligt at angive, hvor megen information man ønsker at få vist samtidigt på ugevisningsskærmbilledet: Lectio Studiemodul vejledning Side 54 af 87

56 Som standard vises kun Forløb og Opgaver. Gør følgende for at ændre visningen: Marker/afmarker de ønskede felter: Forløb, Forløbsnoter, Kompetencer, Kompetencenoter, Arbejdsformer, Opgaver, Opgavenavn, Elevtid. Klik på knappen Opdater Lectio Studiemodul vejledning Side 55 af 87

57 Ved at klikke på et forløbs titel vises et skærmbillede med detaljeret information om forløbet, se Information om forløb, pkt Kompetencer visning Kompetencer visningen giver overblik over, hvilke forløb og hold, der bidrager til en given kompetence ved at vise hold vandret og kompetencer lodret: Lectio Studiemodul vejledning Side 56 af 87

58 6.5. Arbejdsformer visning Arbejdsformer visningen giver overblik over, hvilke forløb og hold der benytter en given arbejdsform ved at vise hold vandret og arbejdsformer lodret Undervisningsbeskrivelse for et hold I Hovedmenuen vælges Hold og et tilfældigt hold vælges. Under Studieplan Undervisningsbeskrivelse vises skærmbillede en automatisk genereret undervisningsbeskrivelse for det valgte hold baseret på de undervisningsforløb, som holdet har været igennem ifølge studieplanen: Lectio Studiemodul vejledning Side 57 af 87

59 De lektier, som holdet har fået for til hver lektion i perioden, og som er blevet angivet af læreren som kernestof, vises automatisk i feltet Indhold for hver titel (emne) som holdet har gennemgået. Her kan en titel godt gå igen to gange, hvis der er læst i et andet materiale imellem man læser dette materiale. Indholdet står nemlig i kronologisk rækkefølge ift., hvornår lektierne er læst. Lectio Studiemodul vejledning Side 58 af 87

60 Hvis en lektie er lagt på et hold, der indgår som bidragende fag i et AT-forløb, vil lektien automatisk blive vist på undervisningsbeskrivelsen for både holdet og AT holdet. (Det forudsætter dog, at AT-forløb oprettes og anvendes korrekt. Se Almen studieforberedelse (AT-forløb)). Se, hvordan lærere kan oprette undervisningsmaterialer og lektier i punkt 5. Undervisningsmateriale og lektier 6.7. Visning af studieplanen Se studieplan for klasse Med Lectio Studiemodul er studieplanen for en klasse offentligt tilgængelig på nettet. Studieplanen giver eleverne mulighed for at danne sig et overblik over den planlagte undervisning og derved at se den røde tråd i deres studieforløb for hvert hold. Gør følgende for at for at få vist studieplanen for en klasse: Klik på Klasse under hovedmenukolonnen Elever. Klik på stamklassebetegnelsen. Klik på linket Studieplan øverst i skærmbilledet. Skærmbilledet Studieplan vises med en grafisk oversigt over forløb over en 3 måneders periode for de hold, der er tilknyttet elever i stamklassen. Der kan vælges mellem forskellige visninger af studieplanen for klassen ved at klikke på linkene Grafisk, Uge, Kompetencer, Arbejdsformer samt Undervisningsbeskrivelse Se studieplan for hold Gør følgende for at for at få vist studieplanen for et hold: Klik på Hold under hovedmenukolonnen Elever. Vælg det ønskede hold. Klik på linket Studieplan øverst i skærmbilledet. Ellers er fremgangsmåden den samme som beskrevet i pkt Se studieplan for elev Med Lectio Studiemodul kan eleverne se deres personlige studieplan. Det giver eleverne mulighed for at danne sig et overblik over den planlagte undervisning, hvorved de bedre end tidligere kan se den råde tråd i deres studieforløb. Gør følgende for at se studieplanen: Klik ind på elevens personlige side f.eks. ved at klikke på Elev under hovedmenukolonnen Elever og vælg den ønskede elev. Klik på linket Studieplan. Lectio Studiemodul vejledning Side 59 af 87

61 Elevens studieplan vises. Med undtagelse af punktet studierapport er fremgangsmåden den samme som beskrevet i pkt Se studieplaner for lærers hold Med Lectio Studiemodul kan lærerne via deres personlige side se studieplanerne for deres hold. Det gør det nemt for lærerne at danne sig et overblik over forløbene for hvert hold. Eventuelle aflysninger eller ændring af lektioner betyder måske, at et undervisningsforløb ikke kan færdiggøres inden for den planlagte periode. Med den grafiske visning kan læreren følge med i, om der er lektioner nok i en periode til at dække et planlagt forløb i forhold til det estimerede antal lektioner. Det betyder, at læreren i tide kan justere forløbet ved at forlænge perioden eller oprette ekstra lektioner i perioden. Gør følgende for at se studieplanen: Klik ind på lærerens personlige side f.eks. ved at klikke på Lærer under hovedmenukolonnen Elever og vælg den ønskede lærer. Klik på linket Studieplan. Ellers er fremgangsmåden den samme som beskrevet i pkt Opret og rediger Med Lectio Studiemodul kan lærerne (og administratorer) udarbejde studieplanen i Lectio samt løbende opdatere og evaluere den. Ved at udarbejde studieplanen i Lectio kan der drages fordel af de mange informationer, der allerede i forvejen er registreret i Lectio, hvilket gør det til et enkelt arbejdsredskab at bruge i planlægningen af en helhedsorienteret undervisning Opret forløb i studieplanen Gør følgende for at begynde udarbejdelsen af studieplan for en stamklasse: Klik på Klasse under hovedmenukolonnen Elever. Klik på stamklassebetegnelsen. Klik på linket Studieplan øverst i skærmbilledet. Lectio Studiemodul vejledning Side 60 af 87

62 Klik på knappen Opret forløb for at oprette et nyt forløb. Skærmbilledet Opret forløb vises. Der kan tilføjes flere hold til et forløb. Hvis forløbet er et AT-forløb (Almen studieforberedelse), skal man ligeledes tilføje pseudoholdet at. Dvs. hvis stamklassen 1y skal have et AT-forløb med matematik og fysik, skal holdene 1y at, 1y ma, 1y fy tilføjes i feltet Hold. Se mere om AT-forløb i pkt Almen studieforberedelse (AT-forløb). Lectio Studiemodul vejledning Side 61 af 87

63 I feltet Hold indtastes/søges efter et hold efter metoden beskrevet i pkt Fremsøg hold eller gruppe og klik på knappen Tilføj. I feltet Titel indtastes en fællestitel for alle holdenes forløb i perioden. Et forløb kan opdeles i flere perioder. I feltet Periode vælges en start- og slutdato. Klik på, hvis der skal tilføjes flere perioder. Indtast et estimeret antal lektioner for forløbet i feltet Estimat. I feltet Note indtastes evt. en fællesbeskrivelse for forløbene i perioden. Klik på knappen Rediger ud for feltet Særlige fokuspunkter Herefter vises et skærmbillede, hvor de relevante kompetencer for perioden kan tilføjes. Lectio Studiemodul vejledning Side 62 af 87

64 Marker de ønskede kompetencer og indtast evt. en note i tekstfeltet ved siden af. Klik på Gem. Herefter vises skærmbilledet Opret forløb igen. Klik på Rediger ud for feltet Arbejdsformer. Herefter vises et skærmbillede, hvor de relevante arbejdsformer for perioden kan tilføjes. Lectio Studiemodul vejledning Side 63 af 87

65 Sæt flueben for at vælge arbejdsformer til listen. Klik på Gem. Herefter vises skærmbilledet Opret forløb igen. Feltet Skriftligt arbejde udfyldes automatisk med klassens opgaver i perioden. Læs mere om oprettelse af opgaver i Lectio Elevmodul vejledning (http://www.lectio.dk/dokumenter.htm) Feltet Aktiviteter udfyldes automatisk med de lektioner og andre aktiviteter, der er planlagt med klassen i perioden. Klik på knappen Gem nederst på siden for at gemme forløbet Almen studieforberedelse (AT-forløb) Et tværfagligt undervisningsforløb (AT-forløb) oprettes stort set på samme måde som andre undervisningsforløb. Se pkt Opret forløb i studieplanen. Forskellen er, at der skal være mere end ét bidragende hold til forløbet, samt at pseudoholdet AT skal tilføjes. Dvs. hvis stamklassen 1a skal have et AT-forløb med dansk og historie, skal holdene 1a at, 1a hi og 1a da tilføjes i feltet Hold som vist herunder: Lectio Studiemodul vejledning Side 64 af 87

66 Derudover er der to ekstra punkter, som læreren skal udfylde: Produktformer og Evalueringsformer samt et punkt, som eleven skal udfylde: Mine specialeemner. Mine specialemner udfyldes på elevens studierapport, se pkt. 6.9 Studierapport og Almen Studieforberedelse. Når AT-forløbet er oprettet, vil forløbet i ugevisningen vises med blå baggrund. Forløbet vises automatisk i både kolonnen AT-forløb og i de holdkolonner, som bidrager til forløbet. Lectio Studiemodul vejledning Side 65 af 87

67 Lektioner og andre aktiviteter samt lektier skal oprettes på de bidragende hold som sædvanlig (IKKE på ATholdet); herefter vil antallet af lektioner, andre aktiviteter samt lektier automatisk registreres under undervisningsforløbet, hvis de er lagt inden for dets periode(r). AT-holdet knyttes til fagholdenes lektioner i perioden. Derved vil lektionen tælle med i både AT-holdets og det faglige holds modulregnskab. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trække årsnormen for AT fra det faglige holds årsnorm under holdets stamdataoplysninger. Optællingen af antal moduler i forhold til årsnormen for både AT-holdet og det almindelige hold vil automatisk blive korrekt, når holdene på denne vis knyttes sammen. Lectio Studiemodul vejledning Side 66 af 87

68 Når lektionen er oprettet, ses både AT-holdet og det almindelige hold i skemaet. Det gør det overskueligt for lærere og elever at se, hvilket fag der bidrager til en lektion med AT-holdet. Lektier for en lektion med AT-holdet skal lægges på holdet, som er det bidragende fag til lektionen (IKKE på AT- holdet). Hvis lektien tilknyttes det bidragende fag og markereres som Kernestof, vil lektien blive vist på undervisningsbeskrivelsen for både AT-holdet og for det hold, som er det bidragende fag. Her ses undervisningsbeskrivelsen for holdet 1a da. Bemærk, at lektierne vises i feltet Indhold: Lectio Studiemodul vejledning Side 67 af 87

69 Her ses undervisningsbeskrivelsen for AT-holdet. Bemærk, at lektierne for begge bidragende fag bliver vist i feltet Indhold. Lectio Studiemodul vejledning Side 68 af 87

70 Evaluering af studieplan Til at evaluere studieplanen kan man benytte muligheden for at oprette og besvare spørgeskemaer i Lectio. Det forudsætter dog, at man har Lectio Elevmodul. Læs mere om spørgeskemaer i Lectio Elevmodul vejledning. (http://www.lectio.dk/dokumenter.htm) Mere information om Lectio Elevmodul kan hentes her: Studierapport og Almen Studieforberedelse Undervisningsforløb under almen studieforberedelse (AT hold), registreres automatisk på elevens studierapport. Eleven skal for hvert forløb selv udfylde feltet Mine specialemner nederst på studierapporten: Lectio Studiemodul vejledning Side 69 af 87

71 Klik på ikonet ud for feltet Mine specialemner. Lectio Studiemodul vejledning Side 70 af 87

72 Udfyld eller redigér feltet Redigér og klik på knappen Gem. 7. Studiebog I følgende afsnit beskrives oprettelse og vedligeholdelse af Studiebøger til HF-kursister Opret Studiebogsadministrator Før en lærer kan oprette en studiebog, skal læreren markeres som Studiebogsadminstrator. Det gøres af en administrator på følgende måde: Klik på Stamdata i hovedmenuen. Klik på Lærere under menu-kolonnen Redigér i stamdata Vælg den aktuelle lærer Skærmbilledet Rediger lærer vises. Lectio Studiemodul vejledning Side 71 af 87

73 Sæt flueben ud for Studiebogsadministrator. Klik på knappen Gem. Læreren kan nu oprette Studiebøger Opret Studiebog Efter at læreren er blevet markeret som Studiebogsadministrator bliver linket Studiebog tilgængeligt på lærerens personlige skærmbillede under punktet Studieplan. Fremgangsmåden for oprettelse og anvendelse af Studiebøger er, at læreren opretter en eller flere skabeloner. Hver enkelt skabelon kan have en eller flere kursister tilknyttet. Dette danner rammen om kursistens personlige Studiebog, som man kan tilrette efterfølgende, hvis ønsket. På den måde behøver læreren ikke nødvendigvis at sætte et layout op for hver enkelt kursist, men kan nemt tilføje dem til den skabelon, der indeholder de relevante afsnit og tidsfrister. Lectio Studiemodul vejledning Side 72 af 87

74 Herefter skal læreren kun sørge for at udfylde tutorevalueringen i hvert afsnit for hver kursist samt holde øje med, at kursisterne udfylder deres evalueringer. Klik på linket Studiebog. Skærmbilledet Studiebøger vises. Klik på knappen Opret Studiebog. Indtast en titel i feltet Titel. Klik på knappen Gem. Skærmbilledet Rediger Studiebog vises. Studiebogens titel kan ændres ved at indtaste en ny i boksen Titel og derefter klikke på Anvend. Lectio Studiemodul vejledning Side 73 af 87

75 Der kan tilføjes en vejledning fra læreren til Studiebogen i boksen Vejledning via klik på knappen Vælg ny fil, vælge dokumentet og dernæst klikke på Anvend. I boksen Følgende elever følger denne Studiebog tilknyttes en eller flere kursister til Studiebogen via søgeboks og efterfølgende klik på knappen Tilføj. Der kan søges på navn, elev-id, klasse og hold. Man kan angive om eleverne skal tilknyttes alle afsnit eller kun dem, der har frist efter dags dato. Dette kan f.eks. bruges i forbindelse med, at elever flytter Studiebog/tutor undervejs, hvor eleven beholder sine gamle udfyldte afsnit og tilføjes de nye fra elevens nye Studiebog. I boksen Afsnit oprettes et eller flere afsnit til Studiebogen på følgende måde: Vælg en overskrift i kombinationsboksen Overskrift. Vælg en frist for udfyldelse af afsnittet i feltet Frist. Klik på knappen Tilføj afsnit. Tilføj evt. bemærkninger i notefeltet til, hvad eleven skal skrive om i afsnittet. Afsnittene skal oprettes før lærerne, der skal afgive faglærerevalueringer for eleverne, der er tilknyttet den givne Studiebog, tilknyttes. Lærerne tilknyttes i boksen Afsnitsbesvarelse for faglærere. Man får foreslået de hold-/klasselærere, der tilhører de valgte elever. Vil man tilknytte en af dem, trykker man på det grønne plus. Hvis man vil have en anden lærer, så søger man denne frem i feltet Fremsøg en lærer: Lectio Studiemodul vejledning Side 74 af 87

76 Når man har valgt sine lærere, skal man bestemme, hvilke afsnit de forskellige lærere skal tilknyttes og hermed besvare fagevalueringer for. Til sidst trykkes Gem/Anvend og skabelonen er nu oprettet. Hvis man efterfølgende vil rette i denne overordnede skabelon for alle eleverne, som beskrevet ovenfor, skal man trykke Rediger skabelon. Lectio Studiemodul vejledning Side 75 af 87

77 7.3. Redigering af den enkelte elevs Studiebog Ved ovenstående opretter man en overordnet skabelon, som til at starte med vil være ens for alle eleverne. Hvis man vil ændre i elevernes individuelle Studiebøger skal man trykke på Redigér-ikonet ud for denne: Herinde, kan man så rette lærertilknytninger og lærernes tilknyting til afsnit for denne elev. Man kan også tilføje/fjerne afsnit på elevens Studiebog Skift tutor/skabelon på Studiebog Man kan vælge enten at flytte en hel skabelon eller en enkelt elevs Studiebog fra en lærer til en anden og skabeloner imellem Flyt af skabelon Hvis man vil flytte den overordnede Studiebogsskabelon fra en lærer til en anden, gøres det som følgende: Gå ind på punktet Studiebog for læreren, som Studiebogen skal flyttes fra Klik på Rediger skabelon Vælg ny tutor i feltet Lærer Tryk Anvend/Gem Hvis man vil have eleverne i den flyttede skabelon til også at skifte skabelon, så skal man ind på elevernes personlige Studiebog og skifte til en af den nye lærers skabeloner Lectio Studiemodul vejledning Side 76 af 87

78 Flyt af elev Hvis man vil skifte tutor på en enkelt elev i en skabelon, så skal man igen ind på lærerens Studiebogsside og her skal man gøre følgende: Klik på Redigér-ikonet ud for eleven Vælg ny tutor i feltet Lærer Vælg skabelon på den nye lærer i feltet Skabelon Klik på Gem/Anvend Hvis man vælger Ingen skabelon, så flyttes eleven med dennes nuværende skabelon til den nye tutor Lectio Studiemodul vejledning Side 77 af 87

79 Hvis man vælger den skabelon, som den nye tutor har oprettet, så ligger eleven sig herind under 7.5. Opsplit Studiebog Hvis flere, men ikke alle, elever i en skabelon skal have ændret tutor, men beholde sin skabelon, skal man opsplitte Studiebogen. Dette gøres således: Klik på Rediger skabelon Under boksen Følgende elever følger denne skabelon vælges Opdel Studiebog Marker den/de elever, der skal flyttes Lectio Studiemodul vejledning Side 78 af 87

80 Klik på Opdel Eleven/eleverne er nu oprettet i en selvstændig Studiebog, der kan overføres til en anden tutor ved at flytte hele skabelonen, der nu kun indeholder de elever, som man vil flytte: 7.6. Slet Studiebog For at slette en Studiebog for en elev, skal man først trykke på Redigér-ikonet ud for den enkelte elev og herinde slette alle afsnit. Der må ikke ligger nogen evalueringer fra hverken elev, tutor eller faglærere, når man sletter afsnit. Hvis der ligger evalueringer, skal disse først slettes. Når afsnittene er slettet inde på elevens Studiebog og man har trykket Anvend, kan man trykke Slet Studiebog nede i venstre hjørne: Det anbefales kun at gøre dette, når det drejer sig om omgængere eller overliggere, der er oprettet i en gammel Studiebog og derfor skal have disse oplysninger slettet for at kunne oprettes på ny. Lectio Studiemodul vejledning Side 79 af 87

81 7.7. Kopier Studiebog Det er muligt at kopiere en allerede eksisterende Studiebog, således at afsnitsstruktur, noter og dokumenter overføres til en ny Studiebog, hvor man kan tilføje de aktuelle elever. Vælg Studiebogen, der skal kopieres klik på Kopier Studiebogen er nu kopieret og skal blot have ændret titel, tilføjet kursister og lærere og have ændret datofrister for de enkelte afsnit. Lectio Studiemodul vejledning Side 80 af 87

82 7.8. Vis kun aktive For at se Studiebøger for elever, der er udmeldt, fjernes fluebenet i Vis kun aktive inde på lærerens Studiebogsside 7.9. HF-tutors udfyldelse af Studiebog På tutorens forside angives det, hvor mange kursist- og/eller tutorevalueringer, der mangler at blive besvaret i Studiebogen. Det vises på tutorens forside to uger før og tre dage efter fristen. For at besvare evalueringen, klikker man på linket, som fører til elevens personlige Studiebog. Når man er kommet ind på elevens Studiebogsside, kan tutoren udfylde sin evaluering til et afsnit ved at klikke på knappen Rediger afsnit ud for afsnittet. Lectio Studiemodul vejledning Side 81 af 87

83 Indtast teksten i feltet Tutorevaluering. Tutoren har også mulighed for at redigere i kursistens besvarelse Lectio Studiemodul vejledning Side 82 af 87

84 Klik på Gem/Anvend for at gemme ændringerne. Efterhånden som evalueringerne af de forskellige afsnit udfyldes, vil der blive sat hak ud for tutoren/kursisten/læreren. Det gør det nemt for tutoren at se, hvilke afsnit der mangler evaluering. Oversigten er opdelt i tutorbesvarelse (T), elevbesvarelse (E) og faglærerbesvarelse (L), således at det er muligt at følge med i, om alle besvarelser er kommet ind. Lectio Studiemodul vejledning Side 83 af 87

85 7.10. Faglærers udfyldelse af Studiebog Når en faglærer tilføjes til et afsnit i Studiebogen, vil faglæreren blive adviseret på sin forside 14 dage før og 3 dage efter tidsfristen for afsnittet. Ved at klikke på linket vil læreren blive sendt videre til elevens Studiebog og kan udfylde faglærerevalueringen. Faglæreren kan kun udfylde sit eget evalueringsfelt. Lectio Studiemodul vejledning Side 84 af 87

86 Tutor vil kunne se, om faglærerne har udfyldt evalueringerne til afsnittet, i Studiebogens oversigt. Der vil først blive hakket af ved lærer, når alle faglærere har udfyldt evalueringen Kursists udfyldelse af Studiebog Efter at en lærer har tilknyttet en kursist til en Studiebog, kan kursisten se et link til den på sin personlige side under Studieplan. Eleven vil samtidig få vist på sin forside, at der skal udfyldes kursistevalueringer. Eleven kan godt udfylde evalueringer, hvor datofristen er overskredet. Klik på linket for den enkelte evaluering eller tilgå elevens Studiebogsside via Studieplan. Klik på Rediger afsnit ud for et afsnit for at udfylde kursistevaluering. Lectio Studiemodul vejledning Side 85 af 87

87 Indtast teksten i feltet Kursistevaluering. Klik på Gem/Anvend for at gemme ændringerne. 8. Kontaktbog Kontaktbogen er en mere fri version af HF-studiebogen, og er ikke begrænset til en bestemt uddannelsestype. For at kunne oprette en kontaktbog kræver det, at man er studiebogsadministrator. Se eventuelt afsnit 7.1 Opret studiebogsadministrator. Lectio Studiemodul vejledning Side 86 af 87

88 Som for en studiebog oprettes kontaktbogen under Studieplan og Studiebog Tryk Opret Studiebog Følg proceduren for oprettelse af studiebog Opret Studiebog Man kan tilknytte klasser, hold og enkeltpersoner til kontaktbogen. Derudover er der ligesom for studiebogen mulighed for at tilknytte faglærere og angive om de skal besvare et eller flere afsnit. I kontaktbogen kan man ved tilføjelse af afsnit vælge overskriften Fritekst og herved lave sine egne overskrifter og angive den ønskede frist. Lectio Studiemodul vejledning Side 87 af 87

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio administratorvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio administratorvejledning 1992-2009 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Opstart af nyt skoleår vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Opstart af nyt skoleår vejledning 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.0. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.0 Original skrevet af: Sidst opdateret 20-11-2014 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5 Min

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr.

MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT. Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S. Dok. nr. MIT FØRSTE PROJEKT PLC PROJEKT Sådan arbejder du med plc er i PC SCHEMATIC Automation. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Dok. nr.: 74-100 079-001 FORORD Dette hæfte indeholder beskrivelse af, hvordan man dokumenterer

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere