Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser"

Transkript

1 LUDUS Helpdesk T CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej Aarhus N T Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser Den 15. december CVR Copyright 2017 DXC Technology. All rights reserved.

2 Indholdsfortegnelse 1. Undervisningsbeskrivelser og Studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb) Opdeling af lange lektioner Side 2 af 23

3 1. Undervisningsbeskrivelser og Studieplaner En undervisningsbeskrivelse er en samlet beskrivelse af undervisningen i et modul på en gymnasial uddannelse, blandt andet beregnet til at indgå som baggrundsoplysning ved mundtlige prøver. Undervisningsbeskrivelser kan med fordel også bruges til anden undervisning, fx AVU og FVU. I LUDUS Web udarbejdes undervisningsbeskrivelserne løbende ved hjælp af skabeloner på fanebladet Undervisningsbeskrivelse i menupunktet Moduler. I forbindelse med undervisningen beskrives kort hvert forløb (emne, tema), og de benyttede materialer kan automatisk opsamles af LUDUS Web fra bl.a. de enkelte lektioner. De færdige undervisningsbeskrivelser vises fire steder: Menupunktet Moduler Menupunktet Undervisningsbeskrivelse Menupunktet Eksamen Censorindgangen Tidligere har undervisningsbeskrivelserne desuden været at finde i menupunktet Studieplaner. I forbindelse med udsendelsen af LUDUS Web version blev dette menupunkt imidlertid ændret, så det bedre understøtter de fremadrettede studieplaner for fuldtidsuddannelser (klasser), og de bagudrettede undervisningsbeskrivelser for enkeltmoduler blev fjernet fra menupunktet. Studieplaner Studieplaner er fremadrettede beskrivelser af undervisningen. I LUDUS Web kan den overordnede studieplan for hver af fuldtidsuddannelsernes klasser lægges i menupunktet Studieplaner, mens en studieplan for enkelte moduler kan tilvejebringes ved på forhånd at oprette forløb, hvor planen for undervisningen på modulet kan beskrives. Side 3 af 23

4 2. Grundbegreber Undervisningsbeskrivelse: Beskrevet ovenfor. Lektioner: Lektier, materialer og dokumenter mm der bruges til den enkelte undervisningsgang. Forløb: En kort beskrivelse af indhold og arbejdsformer, samt et antal lektioner. Forløbene udgør grundlaget i en undervisningsbeskrivelse. Forløbene oprettes og vedligeholdes under menuen Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Skemabrikker: En tidsmæssig ramme for undervisningen, skemabrikker kan tilgås fra Mit skema og fra fanebladet Lektioner i menupunktet Moduler. Side 4 af 23

5 3. Forskellige arbejdsgange Der er forskellige arbejdsgange fra lærer til lærer. I det følgende vil tre yderpunkter blive beskrevet grundigt. I den ene arbejdsgang starter læreren med at oprette forløb (eventuelt blot som en relativ tom ramme). I den anden venter læreren med at oprette forløbet, til undervisningen er afviklet og alle oplysninger foreligger. I den tredje starter læreren med at oprette forløb med én lektion og fortsætter derefter arbejdet via skemabrikker. Via skemabrikker oprettes lektioner, og disse knyttes til de oprettede forløb. Denne arbejdsform understøtter specielt arbejde med parallelle forløb. Vi anbefaler, at lærerne opretter undervisningsforløb, inden undervisningen afvikles, og knytter forløbet til skemaet. Forløb først Vi anbefaler, at lærerne opretter undervisningsforløb, inden undervisningen afvikles, og knytter forløbet til skemaet. Dette giver flere fordele: Kursisterne kan orientere sig om forventet varighed og indhold. Ved aflysninger i skemaet eller sletning af skemabrikker lettes flytning af lektioner (dvs. lektier, supplerende materialer, vedhæftning af dokumenter og lærernoter). Lektioner fra skemaet ses straks automatisk i forløbet, hvilket giver overblik. Det er desuden muligt at planlægge de enkelte lektioner fra forløbet. Et forløb kan oprettes på mindre end fem minutter, og det kan gøres uden at have andet end en overordnet fornemmelse for, hvad forløbet skal indeholde. Forløb sidst En anden udbredt arbejdsform er, at læreren venter med at oprette forløb, indtil efter at undervisningen er afholdt eller blot venter med at knytte forløbet til skemaet indtil da. Denne arbejdsform understøttes også i LUDUS Web. Opret forløb og arbejd derefter videre via skemabrikker Læreren kan nu tilknytte lektioner til forløb, når han opretter lektioner via en skemabrik. Denne arbejdsform understøtter specielt arbejde med parallelle forløb. Side 5 af 23

6 4. Forløb først Oversigt Inden undervisningen i et emne starter, opretter du et forløb i menupunktet Moduler, fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Dette kan sagtens gøres, uden at du i detaljer ved, hvad der kommer til at foregå i timerne. Rent teknisk skal du blot angive: en titel (som kan redigeres på et vilkårligt tidspunkt) en startdato (tidligste tilknytning i skemaet kan også redigeres) et anslået antal lektioner (der kan tilføjes eller slettes lektioner senere) Du kan naturligvis vælge at angive flere af skabelonens oplysninger, men dette kan vente til senere. Når forløbet er oprettet, knytter du det til skemaet ved at vælge Placer lektioner. Dette giver dig en dialog, hvor LUDUS Web foreslår en fortløbende placering af forløbets lektioner på alle modulets ledige skemabrikker fra og med den valgte startdato. Hvis du ikke skal afvikle parallelle forløb, godkender du bare forslaget, og der er nu etableret en forbindelse mellem forløbet og skemaet, så alt, hvad du gør i forløb eller skema, straks afspejles det andet sted. Du kan altså arbejde i skemaet uden at beskæftige dig teknisk med forløbet, mens LUDUS Web automatisk overfører indhold til forløbsbeskrivelsen. Detaljeret beskrivelse Opret et forløb Forløbet oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive en forventet startdato og et anslået antal lektioner. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Du kan eventuelt skifte til de andre faneblade og angive flere oplysninger, eller du kan vente til senere med dette. Afslut med OK, og forløbet er oprettet dog stadig uden forbindelse til skemaet. Det klares med Placér lektioner. Side 6 af 23

7 Knyt til skemaet Placér lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Du kan åbne forløbsmappen ved at klikke på den, og du får så en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Placér lektioner i denne værktøjslinje, giver LUDUS Web dig et forslag til, hvordan forløbet kan placeres i skemaet. Forslaget er baseret på forløbets startdato, men du kan ændre til dags dato for at undersøge, om det er muligt at starte forløbet tidligere end planlagt. Første ledige skemabrik på eller efter forløbets startdato vil blive foreslået som forløbets første lektion og de næste ledige skemabrikker vil blive foreslået som de følgende (en ledig skemabrik er en, som ikke allerede er knyttet til et andet forløb): Hvis forslaget ser ud, som du ønsker, vælger du Placér viste til venstre lige over skemaet. Så bliver lektionernes baggrund mørk som markering af, at de er knyttet til skemabrikkerne, og du kan lukke dialogen med et klik på Luk. Når en lektion er knyttet til en skemabrik, er det de samme oplysninger om undervisningen, man ser på skemaet og i forløbet, og de kan ændres med udgangspunkt begge steder. Side 7 af 23

8 Du har også mulighed for at placere lektionerne enkeltvis på de ledige skemabrikker, inden du eventuelt lader LUDUS Web placere resten automatisk. I eksemplet ovenfor kan du fx vælge, at 2. lektion i forløbet skal ligge mandag den 5. december i stedet for onsdag den 30. november ved at vælge ikonet i lektionens celle: Dette åbner en dialog, hvor du kan vælge den skemabrik, som lektionen skal knyttes til: Hvis du i denne dialog vælger 5. december som antydet, resulterer det i dette ændrede forslag fra LUDUS Web: Side 8 af 23

9 Bemærk ændringen i baggrundsfarve (grå), som viser, at lektion 2 nu er knyttet til skemabrikken mandag den 5. december. Den grønne markering viser, hvilken lektion der sidst er arbejdet med. Ingen af de øvrige lektioner er endnu knyttet til skemaet, hvilket ses af den hvide bundfarve. Skemaets forslag kan godkendes med Placér viste, hvorved lektioner og skemabrikker i fælles rækker knyttes til hinanden. Bemærk, at skemabrikken onsdag den 30. november ikke er foreslået knyttet til en lektion, fordi LUDUS Web altid foreslår lektioner knyttet til så tidlige skemabrikker som muligt (men bevarer både nummer-rækkefølgen af lektionerne og den kronologiske sortering af skemabrikkerne). Her giver Placér viste følgende resultat: Side 9 af 23

10 Skemabrikken onsdag den 30. november er stadig ledig, og den kan fx knyttes til et andet forløb, som kan afvikles sideløbende med dette. Hvis du har fået knyttet lektioner til skemabrikker og ønsker at ændre lektionernes placering på skemabrikker, kan du ophæve tilknytningen for en lektion og alle efterfølgende i forløbet ved at benytte på lektionen. Herefter placeres lektionerne på andre skemabrikker med Placér lektioner. En lektion indeholder alle oplysninger om undervisningen (lektier, supplerende materialer, dokumenter, lærernote), mens en skemabrik indeholder de logistiske informationer som tidslig placering, lokale, deltagende personer, aflønning mm. Sammenknytningen af lektioner med skemabrikker handler altså om at placere undervisning (lektioner) i nogle fysiske rammer (skemabrikker). Side 10 af 23

11 5. Forløb sidst Oversigt Når undervisningen i et emne er afsluttet og alle oplysninger om de relevante lektioner ligger i skemaet, opretter du et forløb i menupunktet Moduler, på fanebladet Undervisningsbeskrivelse. Rent teknisk skal du for at oprette forløbet blot angive: en titel (som kan redigeres på et vilkårligt tidspunkt) en startdato (tidligste tilknytning i skemaet kan også redigeres) et anslået antal lektioner (der kan tilføjes eller slettes lektioner senere) Der er flere oplysninger om forløbet, som du kan vælge at angive i forbindelse med, at du opretter det, men de kan også angives senere. Når forløbet er oprettet, kan du knytte det til skemaet på flere måder. Hvis du ikke ønsker at udnytte de muligheder, som LUDUS Web giver for automatisk opsamling af benyttede materialer, kan du også undlade at knytte forløbet til skemaet. Du skal så selv sørge for at indtaste alle de oplysninger, som censor skal bruge. Hvis du vælger at knytte forløbet til skemaet, kan du gøre det på flere måder: Du kan benytte Placer lektioner, som giver flest muligheder (men derfor også kan virke mest kompliceret), og du kan benytte Rediger lektioner (som dog er mindre hensigtsmæssig i situationer med mange skemabrikker uden lektier). Detaljeret beskrivelse Opret et forløb Forløbet oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive forløbets startdato og antallet af lektioner. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Side 11 af 23

12 Du vælger selv, om du vil udfylde de øvrige faneblade allerede, mens du opretter forløbet, eller du vil vente til senere. Det nyoprettede forløb har ikke automatisk tilknytning til skemaet, bl.a. fordi det er muligt at afvikle flere parallelle forløb på samme modul inden for samme periode i kalenderen. Du skal knytte forløbet til de relevante skemabrikker. Det kan gøres på flere måder, men hvis du ikke har overlappende forløb, vil det enkleste være at bruge Placér lektioner. Også med overlappende forløb kan Placér lektioner være det bedste værktøj, afhængigt af den konkrete situation (fordeling af forløb på forskellige lærere, antal dobbeltlektioner mm.), men også Redigér lektioner kan være det rigtige valg i nogle situationer, selv om dette værktøj egentlig er udarbejdet med det formål at planlægge undervisningen med udgangspunkt i et forløb. Knyt til skemaet med Placér lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Når du åbner forløbsmappen ved at klikke på den, får du en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Placér lektioner i denne værktøjslinje, giver LUDUS Web dig et forslag til, hvordan forløbet kan placeres i skemaet. Forløbets startdato ligger bagud i tid, og du skal derfor vælge forløbets start snarere end dags dato som udgangspunkt. For at få vist skemabrikker med lektier på skal du desuden markere den øverste tjekboks: Vis modul ets skemabrikker med lektioner uden forløb. Første ledige skemabrik på eller efter forløbets startdato vil blive foreslået til forløbets første lektion og de næste ledige skemabrikker vil blive foreslået til de næste (en ledig skemabrik er en, som ikke allerede er knyttet til et andet forløb): Side 12 af 23

13 Hvis forslaget ser ud, som du ønsker, vælger du Placér viste til venstre lige over skemaet. Så bliver lektionernes baggrund mørk som markering af, at de er knyttet til skemabrikkerne, og du kan lukke dialogen med et klik på Luk. De lektier og vedhæftning af dokumenter du har lavet i skemaet, kan nu ses på forløbet og hvis du har benyttet materialer, som er oprettet i LUDUS Web eller overført fra BOSS, indgår de nu automatisk i pensum. Du er dermed færdig og behøver ikke læse resten af vejledningen. Hvis der har været brud i undervisningen, så forløbet ikke skal knyttes til en fortløbende række skemabrikker, kan du vælge at placere lektionerne enkeltvis på skemabrikkerne, inden du eventuelt lader LUDUS Web placere resten automatisk. LUDUS Web justerer løbende forslaget i forhold til de tilknytninger, du laver manuelt. I eksemplet ovenfor kan du fx angive, at skemabrikken den 27. oktober ikke hører til dette forløb ved, at du knytter 3. lektion i forløbet til mandag den 31. oktober i stedet for torsdag den 27. oktober ved at vælge ikonet i 3. lektions celle: Side 13 af 23

14 Dette åbner en dialog, hvor du kan vælge den skemabrik, som lektionen skal knyttes til: Hvis du i denne dialog vælger 31. oktober som antydet, resulterer det i dette ændrede forslag fra LUDUS Web: Lektion 3 er nu knyttet til skemabrikken mandag den 31. oktober, og lektien er flyttet fra 3. kolonne til den forreste (det aktuelle forløb). Lektie-ikonet og dokument-ikonet kan som sædvanlig benyttes til at se lektier og dokumenter. Den grønne markering viser, hvilken lektion der sidst er arbejdet med. Ingen af de øvrige lektioner er endnu knyttet til skemaet, hvilket ses af den hvide bundfarve på lektionerne i første kolonne. LUDUS Webs forslag for disse lektioner kan godkendes med Placér viste, hvorved lektioner og skemabrikker i fælles rækker knyttes til hinanden. Bemærk, at LUDUS Web ikke foreslår skemabrikken torsdag den 27. oktober knyttet til en anden lektion end den, vi flyttede. LUDUS Web foreslår altid lektioner knyttet til så tidlige skemabrikker som muligt, men bevarer både nummer-rækkefølgen af lektionerne og den kronologiske sortering af skemabrikkerne. Side 14 af 23

15 Her giver Placér viste følgende resultat: Skemabrikken torsdag den 27. oktober er stadig ikke knyttet til noget forløb (bemærk teksten Lektioner uden forløb ). Hvis du har fået knyttet lektioner til skemabrikker og ønsker at ændre lektionernes placering på skemabrikker, kan du ophæve tilknytningen for en lektion og alle efterfølgende i forløbet ved at benytte på lektionen. Herefter placeres lektionerne på andre skemabrikker med Placér lektioner. Knyt til skemaet med Rediger lektioner Forløbene vises som mapper under hinanden. Når du åbner forløbsmappen ved at klikke på den, får du en værktøjslinje til rådighed: Når du vælger Rediger lektioner i denne værktøjslinje, åbner LUDUS Web en dialog med forløbets lektioner (de er alle tomme i et nyoprettet forløb): Side 15 af 23

16 Du kan bruge ikonet til at lave tilknytningen mellem skemaet og forløbet. Når du klikker på ved en lektion i forløbet, viser LUDUS Web en liste over skemabrikker, som ikke er knyttet til forløb i forvejen, og som tidligst ligger på det aktuelle forløbs startdato. Dialogen viser ikke tomme skemabrikker der skal altså være givet lektie for, eller vedhæftet et dokument, eller tilføjet supplerende materiale. Du kan afmærke alle de skemabrikker, der er benyttet i forløbet, og hente dem ind på én gang, når du vælger OK. Med tjekboksen i overskriften kan du vælge alle. På denne måde øger du antallet af lektioner i forløbet. Du kan vælge at slette alle tomme lektioner i forløbet med det røde kryds for oven i dialogen, eller du kan slette dem enkeltvis med det røde kryds, der er ved hver lektion. Side 16 af 23

17 Hvis du vil knytte tomme lektioner til forløbet (fx af hensyn til regnskab med, hvor meget uddannelsestid, der bruges på et forløb), kan du oprette dem med det grønne plus, hvor de skal være, og knytte de tomme lektioner en efter en til skemaet med Placer lektioner, se ovenfor. Side 17 af 23

18 6. Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb) Denne arbejdsform understøtter bl.a. arbejde med parallelle forløb. Opret først et forløb under menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse, og arbejd derefter videre via skemabrikker. Detaljeret beskrivelse I nedenstående eksempel skal to lærere arbejde sammen i ét fag, og selv fordele skemabrikkerne. Først oprettes der to forløb: Procentregning og Fremmed valuta. Derefter fordeles skemabrikkerne mellem lærerne XX og YY. Endelig oprettes der lektioner via skemabrikker som tilknyttes forløbene. Opret forløb Forløbe oprettes i menupunktet Moduler på fanebladet Undervisningsbeskrivelse ved at vælge. LUDUS Web åbner en dialog med fem faneblade, hvoraf kun det forreste behøver at blive udfyldt ved oprettelsen: Du skal give forløbet en sigende titel fx Procentregning, som forløbet vil komme til at optræde med i undervisningsbeskrivelsen. Desuden skal du angive en forventet startdato og i feltet Opret forløbet med: skriver du 1. Endelig skal du tage stilling til, om andre af skolens lærere må kopiere dit forløb til brug på andre moduler (default er Ja). Du kan eventuelt skifte til de andre faneblade og angive flere oplysninger, eller du kan vente til senere med dette. Afslut med OK og forløbet er oprettet. Side 18 af 23

19 Når forløbene Procentregning og Fremmed valuta er oprettet, ses de på fanen Undervisningsbeskrivelse. Fordeling af skemabrikker lærerne imellem Det er lærer XX, der er logget ind. Det er bestemt, at lærer YY skal undervise mandag fra 8:00 til 9:35, så lærer XX skal fjernes fra de to skemabrikker mandag d Klik på det markerede tidspunkt nedenfor for at åbne skemabrikken: Fortsæt på denne måde til skemabrikkerne er fordelt mellem lærerne. Når skemabrikkerne er fordelt mellem lærerne, vises der kun én lærer ved hver skemabrik. Bemærk: Det er i oversigten kun muligt for lærer XX at redigere lektioner via blyanten på de skemabrikker, hvor lærer XX selv skal undervise. Indholdet af de andre lektioner er tilgængelig via de ikoner, der kommer til venstre for blyanten. Side 19 af 23

20 Skemabrikkerne er nu fordelt mellem lærerne, og der skal oprettes lektioner, som skal tilknyttes forløb via skemabrikker. Opret lektion via Skemabrik og tilknyt lektionen til ét forløb Lærer XX skal undervise i Procentregning tirsdag den 4/10-11, hvor der er tre skemabrikker. Klik på den markerede blyant i oversigten nedenfor for at åbne lektions-dialogen Rediger Matematik, I den åbne dialog, kan man på fanebladet Forløb se de forløb, der blev oprettet ovenfor. Dialogen kan bruges til at redigere alt, hvad der vedrører en lektions indhold. Fanerne: Lektier: Her beskrives lektien og materialer til lektionen. Lærernote: Her kan læreren skrive noter til sig selv, fx forventet undervisningstid, hvilke AV-midler mm der skal bruges. Lærernoten kan kun ses af holdets lærere. Dokumenter: Her kan læreren uploade de dokumenter, kursisterne skal bruge. Forløb: Her kan læreren angive, hvilket forløb lektionen skal tilknyttes. Lærer XX vil også undervise i forløbet Procentregning på de næste to skemabrikker tirsdag den 4/10. Hvis XX vil have en korrekt optælling af lektioner i Undervisningsbeskrivelsen, skal han have tilknyttet de Side 20 af 23

21 to næste skemabrikker til forløbet Procentregning. Når man er kommet lidt hen i planlægningen, får man en oversigt, der ser nogenlunde således ud. Se resultat under Undervisningsbeskrivelse Skifter man over til fanen Undervisningsbeskrivelse, kan man se de lektioner, der er oprettet under de respektive forløb ovenfor: De gule markeringer viser, hvor mange lektioner der pt. er tilknyttet forløbene. Her tælles også de lektioner med, der ikke er sat lektioner (lektier) på, men som kun er tilknyttet forløbet. I dialogen Rediger lektioner på Procentregning vises under den røde markering en lektion, der ikke er placeret. Denne lektion bør slettes ved at klikke på det røde kryds til højre, således at den ikke tæller med i opgørelse over lektioner. I den blå ramme vises de tre lektioner fra tirsdag den Side 21 af 23

22 7. Opdeling af lange lektioner Nogle gange kan en skemabrik strække sig over så lang tid, at man i dette tidsrum ønsker at undervise i to forløb. Man kan ikke knytte to lektioner til samme skemabrik, derfor må skemabrikken deles i to. Eksempler på skemabrikker der deler sig over lang tid: Skema med ringetider, hvor skemabrikkernerne strækker sig over 90 minutter. Skema uden ringetider, hvor der fx er 120 minutters undervisningstid på en skemabrik. Opdeling af skemabrik: Gå til fanens Avanceret skema under menupunktet Skema. Her skal der laves to ting: 1. afkort den eksisterende lektion 2. opret en ekstra lektion 1) Afkort den eksisterende lektion Klik på skemabrikken ovenfor: Juster ringetider og evt. pause til det du ønsker. 2) Opret ny lektion: Side 22 af 23

23 I Avanceret skema klik på Opret ny lektion Juster Tidsrum og evt. pause. Vælg derefter modul. Nu er den oprindelige skemabrik delt i to, og der kan tilknyttes lektioner på vanlig vis. Enten via menupunktet Skema på fanebladet Mit skema eller via menupunktet Moduler på fanebladet Lektioner. Side 23 af 23

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB

NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB NR. 66 VER. 2, LUDUS WEB DEN 15. DECEMBER 2011 INDHOLD Undervisningsbeskrivelser og studieplaner Grundbegreber Forskellige arbejdsgange Forløb først Forløb sidst Arbejde via skemabrikker (parallelle forløb)

Læs mere

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite

Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite Tips & Tricks nr. 123 LUDUS Suite LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Fuldtidskursister -

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version Den 18. december 2008 J.nr.: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version Den 18. december 2008 J.nr.: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.0 J.nr.: 4004-V1505-08 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, CVR nr. 25 46 93 64 1.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.20.0. Den 12. maj 2011. J.nr. 4004-V0664-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.0 Den 12. maj 2011 J.nr. 4004-V0664-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS

Tips & Tricks nr Planlægning af skriftlig eksamen i LUDUS LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-3 Planlægning af skriftlig eksamen

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0. LUDUS Web 2.11.0. Den 25. november 2009. J. nr: 4004-V1566-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.0 J. nr: 4004-V1566-09 Journal nr.. 4004-V1566-09 LUDUS Web version 2.11.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser

Tips & Tricks nr. 98 Ungdomsuddannelsesdatabasen SU til fem ungdomsuddannelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.25.0. Den 15. december 2011. J.nr. 4004-V1637-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.25.0 Den 15. december 2011 J.nr. 4004-V1637-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen

Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 112 Sygeeksamen Opdateret den 8. juni

Læs mere

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen

Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Ungedatabasen VUC, Gymnasier og skoler med Danskuddannelsen Opsætning Første indberetning Løbende indberetninger LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. november 2008 J.nr.: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. november 2008 J.nr.: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.5.1 J.nr.: 4004-V1384-08 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 1.

Læs mere

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning

Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 114 Aktivitetsberegning Revideret 4.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.28.0. Den 8. august 2012. J.nr. 4004-V1046-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.0 Den 8. august 2012 J.nr. 4004-V1046-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.29.0. Den 17. oktober 2012. J.nr. 4004-V1047-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.0 Den 17. oktober 2012 J.nr. 4004-V1047-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 13. juli J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.21.0 Den 13. juli 2011 J.nr. 4004-V0889-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 92 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 www.dxc.technology www.dxc.technology/ludus Tips & Tricks

Læs mere

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag

Tips & Tricks nr Kontrol af eksamensgrundlag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-2 Kontrol af eksamensgrundlag www.dxc.technology

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0. LUDUS Web 2.13.0. Den 18. maj 2010. J. nr: 4004-V0656-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0. LUDUS Web 2.13.0. Den 18. maj 2010. J. nr: 4004-V0656-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.13.0 J. nr: 4004-V0656-10 Journal nr.. 4004-V0656-10 LUDUS Web version 2.13.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.23.0. Den 21. oktober 2011. J.nr. 4004-V1422-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.23.0 Den 21. oktober 2011 J.nr. 4004-V1422-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Tips & Tricks nr Udmelding af censurplaner og censoropgaver LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 100-8 Udmelding af censurplaner og censoropgaver

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 10. august J. nr: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.15.0 J. nr: 4004-V0963-10 Journal nr.. 4004-V0963-10 LUDUS Web version 2.15.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 122 LUDUS Web - Depositum (DU) Danskuddannelsen

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0. LUDUS Web 2.10.0. Den 2. oktober 2009. J. nr: 4004-V1288-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.10.0 J. nr: 4004-V1288-09 Journal nr.. 4004-V1288-09 LUDUS Web version 2.10.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning - fjernundervisning enkeltfag: FVU,OBU, AVU, hf-e og GSK. Tips & Tricks nr. 117 version 2

LUDUS SUITE. Aktivitetsberegning - fjernundervisning enkeltfag: FVU,OBU, AVU, hf-e og GSK. Tips & Tricks nr. 117 version 2 LUDUS SUITE Aktivitetsberegning - fjernundervisning enkeltfag: FVU,OBU, AVU, hf-e og GSK Tips & Tricks nr. 117 version 2 CSC, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Aarhus N Tlf. +45 3614 4000, www.csc.com/ludus,

Læs mere

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag

Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 55 Valg af valgfag Den 7. oktober 2011

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.18.0. Den 15. december 2010. J.nr. 4004-V1574-10

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.18.0. Den 15. december 2010. J.nr. 4004-V1574-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.18.0 Den 15. december 2010 J.nr. 4004-V1574-10 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Manual til studiebogen i Ludus Web

Manual til studiebogen i Ludus Web Manual til studiebogen i Ludus Web Først og fremmest er det vigtigt at skelne mellem Ludus og LudusWeb! Ludus er det system som de studerende meldes ind i, når de kommer på VUC, det er kun administrative

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Opdateret den 31. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Opdateret den 31. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.29.1 Opdateret den 31. oktober 2012 J.nr. 4004-V11534-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus,

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 21. august J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 21. august J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.1 Den 21. august 2012 J.nr. 4004-V0130-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er.

Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Driftsoverenskomstpartnere (DOP) med ét institutionsnummer, der skal indberette til flere VUC er. Denne vejledning henvender sig kun til de DOP er, der har et institutionsnummer og som skal indberette

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 8. september J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 8. september J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.3 Den 8. september 2011 J.nr. 4004-V1421-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 11. november J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 11. november J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.44.3 Den 11. november 2015 J.nr. 4004-V1495-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser

Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 93 Gymnasiale beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0. LUDUS Web 2.16.0. Den 2. september 2010. J. nr: 4004-V0877-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.16.0 J. nr: 4004-V0877-10 Journal nr.. 4004-V0877-10 LUDUS Web version 2.16.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 22. maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 22. maj J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.27.1 Den 22. maj 2012 J.nr. 4004-V0891-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014

Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 94 AVU og FVU beviser Juni 2014 www.dxc.technology

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2. Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.6.2 Den 22. januar 2009 J.nr.: 4004-V0323-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.45.0. Den 13. januar 2016. J.nr. 4004-V1653-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.0 Den 13. januar 2016 J.nr. 4004-V1653-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 27. januar J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 27. januar J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.45.1 Den 27. januar 2016 J.nr. 4004-V0100-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. september J.nr V

Versionsbrev. LUDUS version Den 15. september J.nr V Versionsbrev LUDUS version 1.39.3 Den 15. september 2011 J.nr. 4004-V1052-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, scandihealth@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.1. Den 16. august 2011. J.nr. 4004-V1166-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.1 Den 16. august 2011 J.nr. 4004-V1166-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000

SU enkeltfagsynkronisering mellem LUDUS Web og US2000 NR. 79 LUDUS Web SU-synkronisering med US2000 DEN 30. JULI 2012 Indledning Fremsøg kursister med mærke i Kursisten håndteres manuelt i US2000 Synkroniser SU indskrivning i LUDUS Web med indskrivning i

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Ugeskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3. Sygemelding/afbud... 5 4. Stamkort... 7 5. Tjek af

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. oktober J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. oktober J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.28.3 Den 3. oktober 2012 J.nr. 4004-V1504-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 24. august J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 24. august J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.2 Den 24. august 2011 J.nr. 4004-V1250-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

LUDUS Web version Den 2. november LUDUS Web Versionsbrev. J.nr V

LUDUS Web version Den 2. november LUDUS Web Versionsbrev. J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.52.2 Den 2. november 2016 J.nr. 4004-V0694-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB

NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB NR. 82 LUDUS OG LUDUS WEB DEN 17. OKT 2012 INDHOLD FVU-XPRS Vigtige datoer Afhentning af FVU-XPRS oplysninger FVU-censorkompetencer LUDUS eksamensterminer og FVU-XPRS terminer Censorbeskikkelse og skriftlig

Læs mere

LUDUS Web version Den 9. maj LUDUS Web

LUDUS Web version Den 9. maj LUDUS Web LUDUS Web version 2.56.1 Den 9. maj 2017 DXC Technology, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.dxc.com/ludus, sc-ludus@dxc.com CVR-nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 31. maj J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 31. maj J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.20.2 Den 31. maj 2011 J.nr. 4004-V0818-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.48.0. Den 13. april 2016. J.nr. 4004-V0446-16 Versionsbrev LUDUS Web version 2.48.0 Den 13. april 2016 J.nr. 4004-V0446-16 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 18. januar 2017

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 18. januar 2017 Versionsbrev LUDUS Web version 2.54.0 Den 18. januar 2017 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.44.2. Den 4. november 2015. J.nr. 4004-V1485-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.44.2. Den 4. november 2015. J.nr. 4004-V1485-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.44.2 Den 4. november 2015 J.nr. 4004-V1485-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 24. juni J. nr: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version LUDUS Web Den 24. juni J. nr: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.14.0 J. nr: 4004-V0815-10 Journal nr.. 4004-V0815-10 LUDUS Web version 2.14.0 Side 1 af 8 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.26.0. Den 6. marts 2012. J.nr. 4004-V0223-12 Versionsbrev LUDUS Web version 2.26.0 Den 6. marts 2012 J.nr. 4004-V0223-12 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Lectio Lectio Aktivitet vejledning

Lectio Lectio Aktivitet vejledning Lectio Lectio Aktivitet vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet "Planlægning".

Skemadialog. 1. Skemadialogen finder du i fanebladet Planlægning. Skemadialog Du kan bruge skemadialogen til manuel skemalægning. Men du kan også bruge skemadialogen i dit analyse arbejde i forb. med optimeringprocessen, hvor ikke alle lektioner er blevet placeret. Har

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Indhold 1. Login... 2 2. Skema... 3 2.1 Dato-, uge- og månedsskift... 3 2.2 Lektier til de enkelte mødegange... 4 2.3 Elektronisk materiale... 4 2.4 Send besked... 4 3.

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.12.0. LUDUS Web 2.12.0. Den 7. april 2010. J. nr: 4004-V0340-10

Versionsbrev LUDUS Web version 2.12.0. LUDUS Web 2.12.0. Den 7. april 2010. J. nr: 4004-V0340-10 Versionsbrev LUDUS Web version 2.12.0 J. nr: 4004-V0340-10 Journal nr.. 4004-V0340-10 LUDUS Web version 2.12.0 Side 1 af 12 1. Leverancens omfang...3 2. Fremgangsmåde...4 2.1 Opdatering...4 2.2 Nyinstallation...4

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015

NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 NR. 92 PDF-formularer med OpenOffice DEN 4. MARTS 2015 PDF-formularer med OpenOffice til LUDUS Web Målet med dette Tips & Tricks er at beskrive, hvordan man laver PDF-formularer til brug i LUDUS Web. Læs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.19.0. Den 24. februar 2011. J.nr. 4004-V0262-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.19.0 Den 24. februar 2011 J.nr. 4004-V0262-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App)

Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Til alle brugere af BørneIntra Servicebrev BørneIntra 2.15 (Web og App) Der vil være ændringer inden for de nedenstående områder Kundeservice Tel. 44 60 10 00 Fax 44 60 47 56 www.kmd.dk CVR-nr. DK 26911745

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.33.2. Den 22. august 2013. J.nr. 4004-V1173-13 Versionsbrev LUDUS Web version 2.33.2 Den 22. august 2013 J.nr. 4004-V1173-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym

Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 97 Holdoprettelse fuldtid gym August

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS version 1.59.1. Den 25. august 2015. J.nr. 4004-V0767-15. Version 1.59.1 Copyright 2015 CSC Scandihealth A/S

Versionsbrev. LUDUS version 1.59.1. Den 25. august 2015. J.nr. 4004-V0767-15. Version 1.59.1 Copyright 2015 CSC Scandihealth A/S Versionsbrev LUDUS version 1.59.1 Den 25. august 2015 J.nr. 4004-V0767-15 Den 25. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde for ibrugtagning... 4 3. Generelt... 5 3.1

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 8. januar J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 8. januar J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.35.1 Den 8. januar 2014 J.nr. 4004-V0001-14 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. juni J.nr V

Versionsbrev. LUDUS Web version Den 3. juni J.nr V Versionsbrev LUDUS Web version 2.32.2 Den 3. juni 2013 J.nr. 4004-V0871-13 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004-V

Versionsbrev LUDUS Web version Den 17. juni 2009 J.nr.: 4004-V Versionsbrev LUDUS Web version 2.9.0 J.nr.: 4004-V0686-09 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, CVR nr. 25 46 93 64 1.

Læs mere