Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planlæg Vedligehold. det betaler sig"

Transkript

1 Planlæg Vedligehold det betaler sig 1

2 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men mange får det ikke gjort. Ikke af ond vilje, men fordi de ikke har ordentligt overblik over bygningernes tilstand. Venter du for længe med at udføre vedligeholdelse på din bygning, kan det blive dyrt. Der kan opstå følgeskader efter fx fugt, der kan trænge ind i bygningen og sætte gang i væksten af skimmelsvampe. Og måske endda give råd og svamp i konstruktionerne. Sker det, får du i sidste ende mange flere udgifter, end hvis du tager hånd om problemet, når det opstår. 2

3 Illustrationer: Kim Broström Design, produktion og tryk: Datagraf 3

4

5 Forbered eftersyn af din ejendom Selv om du kender din ejendom ud og ind, er det nød vendigt at foretage eftersyn med jævne mellemrum. Det er den vigtigste handling for at få en velholdt bygning. Det er ved eftersynet, at småskader samt begyndende slid og ælde opdages. Selv om du måske færdes i ejendommen til daglig, har du ikke nødvendigvis overblik over bygningens tilstand som helhed. Ofte ser man ikke slid og småskader - medmindre man ligefrem leder efter dem. Det er netop det, man gør ved et vedligeholdseftersyn. Det er altid en god idé at gennemtænke hele bygningen og skrive ned, hvor du skal være særligt omhyggelig ved eftersynet. Måske har du allerede en liste med småting, som du løbende har bemærket. Husk at informere lejerne om, hvornår og hvorfor du gennemgår ejendommen. Du kan selv gennemføre vedligeholdelseseftersynet, hvis du er bygningssagkyndig, ellers kan du få hjælp. Om bindingspligt: Privatejede udlejningsejendomme, som er taget i brug før 1970, er bindingspligtige. Det betyder at udlejeren har pligt til at hensætte beløb til ejendommens vedligeholdelse eller til forbedring af ejendommen. Du kan få hjælp Ved hjælp af it-værktøjet GI Planlæg Vedligehold kan du få hjælp til at opdage de kritiske områder. Du får en rapport, der fortæller, hvad der skal gøres, samt hvor tit du bør foretage drift, vedligehold og fornyelse (totalrenovering) af de enkelte bygnings dele i din bygning. Du får sågar et prisoverslag på udgifterne. Selv om du ikke ønsker at bruge GI Planlæg Vedligehold, kan du alligevel have glæde af det tilhørende spørgeskema til at guide dig gennem eftersynet. På den måde sikrer du, at det hele kommer med. Læs mere på Har du en bindingspligtig ejendom med konto i GI, så kan du få en GI-tekniker til at hjælpe med eftersynet og indtastningen i værktøjet. Læs mere på Har du en anden type ejendom, må du kontakte en byggeteknisk rådgiver (ingeniør, arkitekt eller lign.). 5

6

7 Gennemgå din ejendom Særlige risikoområder Vand- og fugtproblemer i ældre ejendomme medfører ofte følgeskader med store økonomiske konsekvenser. Problemerne opstår typisk i forbindelse med de bygningsdele, der er udsatte for vind og vejr. Komplicerede bygningsdele er særligt følsomme. Det drejer sig blandt andet om bygningsdele med mange samlinger og overgange mellem forskellige produkter - fx gennemføringer i taget, bygningsfremspring i facaden eller lodrette rørgennemføringer i baderum og køkkener. Husk at tage en skruetrækker og en hammer med på eftersynet. Vejret spiller en vigtig rolle for, hvad du ser på ejendommen, og hvor alvorligt du opfatter det. Derfor anbefaler GI at gennemføre: Gå ejendommen grundigt igennem fra kælder til kvist. Skriv dine iagttagelser ned undervejs. Så glemmer du ikke noget, når du skal planlægge din vedligeholdelsesindsats. et grundigt eftersyn i tørvejr, mens det er lyst et supplerende eftersyn i regnvejr - bl.a. af nedløbsrør og tagrum, så du kan se, om der trænger vand ind. 7

8 FUNDAMENTER OG KÆLDRE Opsugning af grundfugt i fundamenter og vægge kan betyde fugt i kælderen. Fugten kan trække helt op i væggene og medføre opfugtning af bjælkelaget. Derved er der risiko for, at der opstår råd og svamp i træværket, og at der vokser skimmelsvamp i de nedre boliger. Murede fundamenter er særligt kritiske i forbindelse med opsugning af grundfugt. Hvis kældervæggen er fugtig, og der er tegn på opstigende grundfugt, bør du kontakte en sagkyndig for en nærmere undersøgelse. I nogle tilfælde kan et omfangsdræn løse problemet. I andre tilfælde kan man lægge en fugtspærre ind i væggen, som forhindrer fugten i at trænge op i væggen. Se evt. mere om dette på BYGNINGSFREMSPRING Gesimser, karnapper og altaner er eksempler på bygningsdele, som risikerer at give opfugtning, da nedbør bremses i stedet for at løbe ned ad facaden. Hvis disse fremspring ikke har en helt tæt overgang til facaden, eller deres egen afdækning er defekt, risikerer man, at bygningsdelen eller ydervæggen opfugtes. Våde facader eller bygningsfremspring risikerer frostsprængninger, der kræver omfattende reparationer. Og fugtige facader risikerer desuden at opfugte det bagvedliggende træværk, hvor der kan opstå råd og svamp. Desuden kan fugtige ydervægge medføre skimmelsvamp i boligerne. Hvis afdækningerne på gesimser og karnapper er defekte, bør de derfor repareres hurtigst muligt for at undgå følgeskader. Altaner, der ikke har tilstrækkelig afvanding eller ikke er vandtætte op mod facaden, bør også oprettes for at forhindre opfugtning af facaden. Læs mere om altaner på TAG Taget er særligt udsat for vind og vejr. Samtidig er det ofte besværligt at inspicere specielt hvis tagetagen er udnyttet. Gennemføringer er særligt følsomme, fordi vandtætningen er svær at holde vandtæt. Vandtætningen ligger først og fremmest i undertaget. Det er derfor vigtigt at holde øje med undertagets tilstand, særligt omkring gennemføringer, og at beskytte det mod bl.a. sollys og stor vandbelastning. Defekte tagsten og inddækninger i tagfladen skal altid repareres hurtigst muligt for at beskytte undertaget. Hvis du konstaterer, at undertaget er defekt, må du overveje, om det er muligt at reparere nedefra. Det er som regel ikke muligt, hvis tagetagen er udnyttet til fx beboelse. Hvis man ikke kan reparere undertaget nedefra, må man fjerne tagdækningen for at kunne komme til. Det vil som regel kræve stillads og kan derfor være en dyr reparation. Det er en god idé at vælge et robust undertag, særligt hvis det er svært at komme til at inspicere og reparere. Se mere om valg af undertag på På er der anvisninger til, hvordan et tag bør opbygges, så det er robust. Du kan få viden Søger du viden om tag, vinduer, fugt, skimmelsvamp eller andet vedrørende din ejendom, så prøv GI s videnportal 8

9 BADERUM Vandtætning af gulv og vægge i baderum er afgørende for at forhindre fugt i at trænge ud i bygningen. Særligt hjørner, overgange mellem gulv og vægge, gulvafløb samt rørgennemføringer er kritiske. Utætheder opdages som regel først, når væggen bliver fugtig på den udvendige side, eller underboen har fugtskjolder i loftet. Det er vigtigt at undgå revner omkring hjørner, overgange og gennemføringer. Rørgennemføringer i køkkener og toiletrum bør tilsvarende kontrolleres. Selv om vandbelastningen er mindre i disse rum, kan fx vandpjask og rengøring stadig medføre en vis opfugtning. Rørgennemføringer bør ikke gå gennem gulvet i den mest vandbelastede del af rummet (dvs. i og omkring badekar og brusekabine). Utætheder i baderum er som regel dyre at reparere. Derfor er det vigtigt, at man allerede ved etablering eller renovering af baderummet vælger en robust løsning. Se mere om valg af løsninger på SKJULTE INSTALLATIONER Tæringer sker ikke oftere på skjulte end på synlige rør og installationer. Problemet er først og fremmest, at de ofte ikke opdages i tide, og at utætheder typisk først bliver fundet, når skaden er sket, og bygningen opfugtet. Lodret føring af rør og faldstammer bør altid foregå i en installationsskakt med en lem, der er stor nok til, at man reelt kan se rørenes tilstand. Desuden skal der være et melderør fra bunden af skakten, som løber ud et synligt sted i boligen eller centralt i kælderen. Så kan man straks konstatere utætheder. Hvis røret placeres centralt i kælderen, bør rørene tydeligt mærkes, så man kan se, hvilken bolig vandet kommer fra. Utætte rør skal altid repareres omgående for at forhindre omfattende fugtskader på bygningen. Overvej, ud fra rørenes alder og generelle tilstand, om det vil være en god idé at udskifte hele rørsystemet. Du kan få hjælp Hvis du bruger spørgeskemaet fra GI Planlæg Vedligehold, bliver du automatisk ført gennem hele ejendommen. Efterse så stort et areal og så mange hjørner og kroge som muligt. Så får du det bedste grundlag for din vurdering. Læs mere på Hvis du ikke selv vil gennemgå din ejendom, kan du gøre det sammen med en GI-tekniker, hvis du har en bindingspligtig ejendom i GI. Alternativt kan du medtage en anden rådgiver (ingeniør, arkitekt eller lign.). 9

10 10

11 Beregn og prioriter din vedligeholdelsesindsats Gennemgå dine notater fra gennemsynet grundigt og få overblik over de småreparationer, der skal laves hurtigt. Få derefter overblik over de ting, der kræver en lidt større indsats, og hvilke der skal gennemgå en egentlig renovering inden for de kommende år. Find ud af, hvilke håndværkere du får brug for til de enkelte aktiviteter og lav et overslag over, hvad det vil koste eller indhent tilbud fra håndværkere. For at fordele udgifterne til vedligehold vil du formentlig foretage en prioritering af de forskellige aktiviteter. Her bør du prioritere følgende højt: tag, facader og sokler konstruktioner, der er fugtskadede eller udsat for vand/fugt skader på installationer, nedløbsrør, kloakker etc. Spar penge ved at samle: aktiviteter, der behøver stillads aktiviteter med samme håndværker Arkitektoniske hensyn Lad arkitektoniske hensyn indgå i vurderingen og den efterfølgende planlægning af vedligeholdsopgaverne. Det kan fx være, at der er bevaringsværdige elementer, der kræver særlig ekspertise i udførelsen. Ombygning og andre planer Har du ombygninger i tankerne, så tænk det ind i planlægningen. Fx hvis du finder forhold, der skal udbedres, og som med fordel kan kombineres med en større eller mindre ombygning. Lovkrav Ejere af udlejningsejendomme har efter lejeloven pligt til at vedligeholde ejendommen og det udlejede forsvarligt. Pligten er ubetinget og afhænger ikke af, om ejendommen er omfattet af reglerne om vedligeholdelseskonti og heller ikke af, om der er penge på kontiene. Du kan få hjælp Har du anvendt værktøjet GI Planlæg Vedligehold får du en rapport, som giver et billede af de forventede udgifter til vedligeholdelse af ejendommen og overblik over de nødvendige tiltag. Læs mere på Har du gennemgået din ejendom med en GI-tekniker eller anden rådgiver, kan de hjælpe dig med prisoverslag og prioritering. 11

12 12

13 Gennemfør vedligehold Tag altid hensyn til vejrliget, når du planlægger udvendige arbejder. Udskiftning af tag eller omfugning af en facade i vintermånederne vil medføre en merudgift til overdækning og kan betyde en dårligere kvalitet på grund af eksempelvis frostskader. Det er en god idé at tilknytte en professionel rådgiver, hvis ikke du selv har den fornødne viden. En detaljeret beskrivelse af de arbejder, der skal udføres, er en forudsætning for, at håndværkerne kan beregne den rigtige pris. Det har også betydning for, at det endelige resultat bliver tilfredsstillende. Få den i god tid inden arbejdet går i gang, så der ikke kommer overraskelser midt i arbejdet. Fredede bygninger For fredede bygninger skal enhver ændring indvendigt som udvendigt have forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen [www.kulturarv.dk]. Kulturarvsstyrelsen har en database på som indeholder oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger i hele landet. Aftaler og tilladelser Hvis der ikke er tale om en fredet eller bevaringsværdig bygning, kræver vedligeholdelses- og renoveringsarbejder normalt ikke byggetilladelse. Men du skal være opmærksom på, at de fleste væsentlige ombygningsopgaver kræver byggetilladelse. Du kan få hjælp Det er altid en god idé at kontakte kommunen, hvis der er tvivl om, hvorvidt et renoveringsarbejde kræver byggetilladelse. 13

14 It værktøjet GI Planlæg Vedligehold It-værktøjet GI Planlæg Vedligehold er udviklet for at hjælpe dig i den løbende vedligeholdelse af din ejendom. Du kan få hjælp til at opdage de kritiske områder, du skal være opmærksom på, og hvad der skal gøres samt et overslag over udgifterne. Du kan vælge at bruge dele af værktøjet i form af printede skemaer, eller du kan indtaste dine data elektronisk og efterfølgende printe rapporter ud. Hvis du ønsker at anvende it-værktøjet GI Planlæg Vedligehold, skal du gå ind på: Vælg menupunktet Vedligehold og dernæst GI Planlæg Vedligehold. Du får en adgangskode ved at indtaste dit navn og . Adgangskoden sikrer, at ingen andre kan se dine op lysninger. Når du har logget dig ind, kan du registrere dine ejendomme. Indtast ejendommenes BBR-nummer, så overføres data automatisk fra BBR -registret. Dine data i GI Planlæg Vedligehold ligger på en server hos GI. Sæt tid af, så du kan nå igennem alle spørgsmål Find disse oplysninger frem før eftersynet Opvarmet areal Tagfladens areal Længden af frie facader (gade, gård og evt. frie gavle) Facadens areal (gård, gade og eventuelle frie gavle) Antal facadevinduer Antal etager og trappeløb (inkl. bitrapper og trappeløb til kælder og loft) Antal toiletrum og baderum (inkl. evt. erhvervslejemål) Antal køkkener (inkl. evt. erhvervslejemål) 14

15 Resultatet præsenteres som En liste over hovedaktiviteter for drift, vedligehold og fornyelser for de enkelte bygningsdele, der er registreret. Du får anbefalet et interval for den konkrete ejendom og forslag til, hvornår aktiviteterne bør foretages. Forventede udgifter til drift, vedligehold og fornyelse bliver angivet, sammen med den beregnede usikkerhed. Specifikke aktiviteter på baggrund af tilstandsvurderingen. Der er tidsrum for, hvor hurtigt aktiviteten bør foretages, om den kræver en forundersøgelse og ikke mindst, om det er kritisk at få udbedret problemet. Et 10-års budget der angiver, hvornår der bør foretages drift, vedligehold og fornyelse af de enkelte bygningsdele. Skemaet giver et bud på en pris for de enkelte opgaver. Endelig er der også et samlet budget for hele bygningen, hvor de enkelte bygningsdele er lagt sammen. En budgetoversigt for drift og vedligehold, der oplyser gennemsnitlige afsætningsbeløb for drift og vedligehold. Prisen er angivet i forhold til bygningens bruttoetageareal, så du har mulighed for at sammenligne prisen for forskellige bygninger. Det samlede beløb for hele ejendommen er summeret til sidst. En budgetoversigt for fornyelser, der oplyser om gennemsnitlige priser for fremtidige fornyelser. Prisen er angivet i forhold til bygningens bruttoetageareal, så du har mulighed for at sammenligne prisen for forskellige bygninger. Se også samlet beløb for hele ejendommen. En oversigt over de stamdata, som er blevet oplyst på ejendommen. En samlet liste over alle afgivne svar om bygningens udformning og tilstand. Når du indtaster BBR-nr., kommer stamdata om din bygning automatisk frem. Du skal besvare en stribe spørgsmål om din bygning. Her om tagdækning. 15

16 syv gode råd 1. Gennemgå jævnligt din bygning for hurtigt at opdage eventuelle skader 2. Få repareret skader hurtigst muligt særligt skader, der kan medføre opfugtning 3. Hold øje med nedslidte bygningsdele det kan ofte betale sig at renovere, før skaden opstår 4. Lyt til beboerne, hvis de fortæller om ændringer i inde klimaet det kan være et tegn på en fugtskade 5. Planlæg dit vedligehold, så du samler aktiviteter, der fx kræver stillads 6. Få hjælp fra en GI-tekniker 7. Brug it-værktøjet GI Planlæg Vedligehold. Så får du overblik! GI er en fond, som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. Vi admini strerer penge til vedligeholdelse af private udlejningsboliger, yder billige lån og støtter innovative udviklingsprojekter. Grundejernes Investeringsfond Ny Kongensgade København K Telefon: Telefax: GI

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere