Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer"

Transkript

1 Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 3.0 Den 5. december 2016

2 Ændringer i december 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Nye afholdelseskategorier Socialt tilbud efter 28 i LAB og Behandlingstilbud efter 28 i LAB. Jobcenteret skal anvende de to nye afholdelseskategorier for aktiviteter efter 28 i LAB, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i egentlige tilbud efter LAB. Selv om der ikke er tale om tilbud efter kapitel 9 b-12 er der for begge kategorier tale om aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er omfattet af samme rettigheder og pligter som ved tilbud efter kapitel 9 b-12. De pågældende tilbud indgår derfor også i Min Plan. Ny bevillingsramme Aktiviteter uden refusion Jobcenteret skal anvende denne bevillingsramme til de aktiviteter som er registreret under de to nye afholdelseskategorier Socialt tilbud efter 28 i LAB og Behandlingstilbud efter 28 i LAB. Ændret kombination af bevillingsrammer og afholdelseskategorier: Det nu også muligt at registrere afholdelseskategorierne Øvrige forløb og Danskuddannelse, LAB på bevillingsrammerne til Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) og Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB). Jf. LAB 26 a, stk. 8, kan afholdelseskategorierne EUD ikke anvendes under bevillingsrammen 6 ugers jobrettet uddannelse. Den bevillingsramme skal derfor fortsat ikke anvendes, selv om det i praksis er muligt at registrere EUD-forløb herunder. Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive en afholdelseskategori (tilbudstype jf. bemærkning nedenfor), hvis aktiviteten er et vejlednings- og opkvalificeringsforløb, eller en jobordretype, hvis aktiviteten er et virksomhedsrettet tilbud. Bemærk: Afholdelseskategori er STAR s tekniske begreb for typer af vejledning og opkvalificeringsforløb. I jobcentrernes fagsystemer er STAR s afholdelseskategorier oversat til en række tilbudstyper. Jobcenteret vil ved oprettelse af tilbud derfor ikke møde titlerne på STAR s afholdelseskategorier. Afhængigt af hvilket fagsystem jobcenteret anvender (Fasit, Momentum, Opera og WorkBase) vil det være forskellige tilbudstyper tilgængeligt som jobcenterets leverandør efterfølgende mapper op til STAR s afholdelseskategorier. Herefter skal sagsbehandleren vælge under hvilken ramme, aktiviteten skal finansieres. Det er fra den 11. januar 2016 kun muligt at vælge bevillingsrammer og aktiveringspuljer, som er relevante for den valgte afholdelseskategori eller jobordretype. Begrebet bevillingsramme erstatter det tidligere begreb aktiveringstype (også kaldet aktivitetstype) for vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Aktiveringspulje dækker over bevillingsrammen i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud. Side 2 af 14

3 Disse ændringer i Min Plan betyder, at der ikke længere er separate vejledninger for registrering af hhv. afholdelseskategorier, jobordretyper og aktiveringstyper. Det er i stedet for samlet i denne vejledning. Vejledningen gælder både for tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) samt for tilbud og anden indsats efter integrationsloven og danskuddannelsesloven. Dette gælder, hvad enten en person er omfattet af en af de tre kontaktgrupper 1, der direkte henviser til integrationsloven, eller er omfattet af en af de øvrige kontaktgrupper og som alligevel kan få indsats efter integrationsloven. Onlineindberetning af indsats efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og danskuddannelsesloven fremgår af Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen. Formål med registrering af afholdelseskategori og bevillingsramme samt jobordretype og aktiveringspulje Det er vigtigt, at sagsbehandleren vælger den rigtige afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje, når en aktivitet oprettes i Min Plan. Det er vigtigt både for at kunne finansiere aktiviteten korrekt, og for at registreringerne kan bruges til brugbar statistik og dermed også til opfølgning på den aktive beskæftigelsesindsats. Korrekt finansiering: Det er vigtigt, at sagsbehandleren oplyser, hvordan en aktivitet skal finansieres, for at udgifterne kan konteres korrekt. Når sagsbehandleren i jobcentrer oplyser afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje, bliver det lettere for sagsbehandler og/eller økonomimedarbejder i kommunen senere at kontere udgifterne korrekt. Brugbar statistik: Der er stort politisk fokus på at kunne evaluere, hvilke aktiviteter der kan bringe borgeren tættere på job. Det er derfor afgørende med korrekt registrering af f hvilken type vejledning og opkvalificering, den ledige har deltaget i der kan være afgørende forskelle i effekterne af f danskundervisning og AMU-kurser. For at sikre korrekt finansiering og brugbar statistik er det derfor meget vigtigt, at jobcenteret/sagsbehandleren udfylder afholdelseskategori og bevillingsramme eller jobordretype og aktiveringspulje korrekt. I nogle tilfælde kan valget synes oplagt, men det er ikke altid, systemerne kan kombinere de forskellige oplysninger. Derfor er kvaliteten helt afhængig af, at der bliver foretaget korrekt registrering. Valg af bevillingsramme og afholdelseskategori Når sagsbehandleren opretter/booker et vejlednings- og opkvalificeringsforløb i Min Plan, skal sagsbehandleren tilføje oplysninger om aktivitetens afholdelseskategori (tilbudstype), samt hvilken bevillingsramme aktiviteten bliver finansieret af. 1 Dette er følgende grupper: o Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (kontaktgruppe 3) o Selvforsørgede udlændinge efter integrationsloven (kontaktgruppe 18) o Indvandrere i introduktionsforløb (kontaktgruppe 19) Side 3 af 14

4 I de næste afsnit bliver det gennemgået, hvilke afholdelseskategorier som skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette et tilbud under de respektive bevillingsrammer. Seks ugers jobrettet uddannelse Seks ugers jobrettet uddannelse for dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede borgere er et initiativ, som med beskæftigelsesreformen erstatter seks ugers selvvalgt uddannelse. Sagsbehandleren skal altid registrere borgerens deltagelse i jobrettet uddannelse under Fravær og fritagelser. Fraværs- og fritagelsesregistreringen skal foregå på samme måde som for seks ugers selvvalgt uddannelse. Se eventuelt vejledningen på under Fravær og fritagelser. Sagsbehandleren kan derudover vælge også at registrere aktiviteten i jobcenterets fagsystem. Sagsbehandleren skal i så fald bruge denne bevillingsramme, når en borger deltager i et vejlednings- og opkvalificeringsforløb under seks ugers jobrettet uddannelse. Sagsbehandleren skal vælge én af følgende afholdelseskategorier når vedkommende skal registrere forløb under bevillingsrammen Seks ugers jobrettet uddannelse : Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på f erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. F taakurser. Jobrettet uddannelse udover seks uger Med beskæftigelsesreformen er der oprettet en særskilt pulje på 5 millioner, som kommunerne kan søge for at få refunderet udgifter til jobrettet uddannelsesforløb med varighed udover 6 uger. Fra 1.januar 2016 har jobrettet uddannelse udover 6 ugers varighed fået en selvstændig bevillingsramme, så det er nemmere for jobcenteret at udsøge ledige dagpengemodtagere og fleksjobvisiterede borgere, der er aktiveret i jobrettet uddannelse udover 6 ugers varighed med henblik på at søge den særskilte pulje for refusion af udgifter. Fraværs- og fritagelsesregistreringen skal ligesom for seks ugers jobrettet uddannelse foregå under Fravær og fritagelser. Se eventuelt vejledningen på under Fravær og fritagelser. Når en borger skal deltage i et forløb under Jobrettet uddannelse udover seks uger, kan sagsbehandleren vælge også at registrere aktiviteten under denne bevillingsramme. Følgende afholdelseskategorier skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette et tilbud under bevillingsrammen Jobrettet uddannelse udover seks uger : Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på f erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. F taakurser. Side 4 af 14

5 Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) samt Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Disse bevillingsrammer skal anvendes til registrering af opkvalificeringsindsatsen for beskæftigede, hvor arbejdsgiver og jobcentret i forbindelse med ansættelse uden løntilskud aftaler, at jobcentret yder tilskud til udgifter ved opkvalificering af personen, jf. 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. De tilhørende afholdelseskategorier kan anvendes, uanset om den ledige er forsikret eller ikke-forsikret. Følgende afholdelseskategorier skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette et tilbud under bevillingsrammerne Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) eller Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).: Almen voksenuddannelse, som anvendes til registrering af forberedende voksenuddannelser (FVU), almen voksenuddannelser (AVU), HF, studenterkurser mv. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Danskuddannelse, LAB, som anvendes til registrering af danskuddannelse efter 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på f erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. F taakurser. Læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus, som benyttes til at registrere læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser til personer, hvor en test har vist, at de har behov for et sådan kursus jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Læse-, skrive- og regnetest. Bemærk ikke muligt at hjemtage refusion. Realkompetencevurdering, som anvendes til at kortlægge kompetencer på baggrund af erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelser for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. 32 a eller 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mestring af sygdom, som benyttes til registrering af tilbud om kursus i mestring af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde efter SDP 13 c, stk. 6 (kun personer i kategori 2). Øvrige forløb, som anvendes til registrering af øvrige vejledning- og opkvalificeringsforløb, der ikke fremgår af de øvrige afholdelseskategorier. Regional uddannelsespulje (kun dagpengemodtagere) Fra 1. januar 2015 kan jobcentrene give vejlednings- og opkvalificeringsforløb, finansieret af den regionale uddannelsespulje efter 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til korte, erhvervsrettede uddannelser til dagpengemodtagere. Den regionale positivliste angiver, hvilke udvalgte uddannelser der kan finansieres af den regionale uddannelsespulje. Side 5 af 14

6 Eftersom aktiviteten finansieres af denne pulje, er det vigtigt, at aktiviteten registreres separat med denne bevillingsramme. Følgende afholdelseskategorier skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette et vejlednings- og opkvalificeringsforløb under bevillingsrammen Regional uddannelsespulje : Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på f erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. F taakurser. Pulje til uddannelsesløft (kun dagpengemodtagere) Fra 1. juli 2015 kan jobcentrene give vejlednings- og opkvalificeringsforløb, finansieret af puljen til uddannelsesløft efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til erhvervsuddannelser til dagpengemodtagere. Eftersom aktiviteten finansieres af denne pulje, er det vigtigt, at aktiviteten registreres separat med denne bevillingsramme. Følgende afholdelseskategorier skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette et vejlednings- og opkvalificeringsforløb under bevillingsrammen Pulje til uddannelsesløft : Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Øvrig indsats og mentor Denne bevillingsramme (som tidligere hed Øvrig uddannelsesindsats og mentor) dækker over mentorstøtte og hovedparten af jobcentrenes vejlednings- og opkvalificeringsindsats. Det omfatter følgende grupper: Vejledning og opkvalificering for forsikrede ledige, samt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Øvrige grupper der er berettiget til indsats efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Personer omfattet af integrationsloven og danskuddannelsesloven. Personer omfattet af tilbud om mentorstøtte efter kapitel 9 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Side 6 af 14

7 Følgende afholdelseskategorier skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette mentorstøtte samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb under bevillingsrammen Øvrig indsats og mentor : Almen voksenuddannelse, som anvendes til registrering af forberedende voksenuddannelser (FVU), almen voksenuddannelser (AVU), HF, studenterkurser mv. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), som anvendes til registrering af AMU-kurser. Brobygningsforløb, som anvendes til et uddannelsesrettet forløb på ordinære erhvervsskoler. Erhvervsuddannelser, som anvendes til registrering af fag på erhvervsuddannelsernes grund- eller hovedforløb. Social- og sundhedshjælperuddannelser (SOSU), som anvendes til registrering af fag på social- og sundhedsuddannelser. Da SOSU-uddannelser er særligt anvendt i beskæftigelsesindsatsen, er der en særlig kategori for denne type uddannelser. Korte, mellem og lange videregående uddannelser (KVU, MVU, LVU), som anvendes til registrering af uddannelse/kurser på f erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter mv. Læse-, skrive-, regne eller ordblindekursus, som benyttes til at registrere læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser til personer, hvor en test har vist, at de har behov for et sådan kursus jf. 32 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Læse-, skrive- og regnetest. Bemærk ikke muligt at hjemtage refusion. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som benyttes til registrering af det første tilbud for udlændinge under et introduktionsforløb samt for grænsependlere. Herefter kan disse personer overgå til ordinær danskuddannelse, jf. danskuddannelseslovens 2 c og integrationslovens 21. Danskuddannelse, introduktionsforløb, som omfatter personer, som er henvist efter 24 c i integrationsloven til ordinær danskuddannelse, der gives som led i et introduktionsforløb efter integrationslovens 21. Danskuddannelse, integrationsprogram, som omfatter al ordinær danskuddannelse, der gives som led i et integrationsprogram efter integrationslovens 21. Danskuddannelse, LAB, som anvendes til registrering af danskuddannelse efter 32 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Danskuddannelse, Danskuddannelsesloven, som anvendes til registrering af danskuddannelse efter 2, 2 a og 2 b i danskuddannelsesloven. Det kan f være grænsependlere, personer omfattet af forlængelsesreglerne og selvbetalende. Realkompetencevurdering, som anvendes til at kortlægge kompetencer på baggrund af erhvervserfaring, fritidsliv, hobbyer og uddannelser for personer, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. 32 a (en ret for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, eller kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke har en kompetencegivende uddannelse) eller 32 (tilbud f pga. forældet uddannelse) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mentor, individuel, som omfatter mentor til borgere jf. 31 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Mentorstøtten gives, så den ledige kan opnå eller fastholde tilknytning til beskæftigelsesaktiviteter, ansættelse mv. Mentor, plads, som omfatter mentorstøtte i en virksomhed eller uddannelsesinstitution, hvor der bevilliges dækning af lønomkostninger til frikøb af den medarbejder, som varetager mentorfunktionen eller honorar til en ekstern konsulent, jf. 31 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Side 7 af 14

8 Udskrivningskoordinator, individuel, som omfatter tilknytning af udskrivningskoordinator til personer, der er indlagt med psykiske lidelser, både før, under og efter udskrivningen. Udskrivningskoordinator, plads, som omfatter tilknytning af udskrivningskoordinator til personer, der er indlagt med psykiske lidelser, både før, under og efter udskrivningen. Privat udbudte kurser, som anvendes til registrering af vejledning- og opkvalificeringsforløb, der er udbudt af private aktører. F taakurser. Mestring af sygdom, som benyttes til registrering af tilbud om kursus i mestring af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde efter SDP 13 c, stk. 6 (kun personer i kategori 2) Øvrige forløb, som anvendes til registrering af øvrige vejledning- og opkvalificeringsforløb, der ikke fremgår af de øvrige afholdelseskategorier. Aktiviteter uden refusion Bevillingsrammen skal kun anvendes til aktiviteter givet efter 28 i LAB, der har følgende to afholdelseskategorier: Socialt tilbud efter 28 i LAB, som benyttes til sociale tilbud Behandlingstilbud efter 28 i LAB, som anvendes til fysiske og psykiske tilbud Jobcenteret skal anvende de to nye afholdelseskategorier for aktiviteter efter 28 i LAB, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på, at personen efterfølgende kan deltage i egentlige tilbud efter LAB. Selv om der ikke er tale om tilbud efter kapitel 9 b-12 er der for begge kategorier tale om aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er omfattet af samme rettigheder og pligter som ved tilbud efter kapitel 9 b-12. De pågældende tilbud indgår derfor også i Min Plan. Bevillingsramme og afholdelseskategori Andet Bevillingsrammen Andet anvendes til at registrere sociale tilbud og andre aktiviteter, der ikke kan kategoriseres som Vejledning og opkvalificeringsforløb, jf. LAB kap.10 eller aktiviteter efter 28 i LAB. Det kan f være psykiatrisk behandling, motion, genoptræning, misbrugsbehandling mv. Det er kun afholdelseskategorien Andet, der skal anvendes når sagsbehandleren ønsker at oprette sociale tilbud mv. under bevillingsrammen Andet Side 8 af 14

9 Hjælpemidler og personlig assistance Når sagsbehandleren opretter aktiviteter under hjælpemidler og personlig assistance skal sagsbehandleren registrere uddybende oplysninger. Der skal registreres følgende om personlig assistance: Hvem får? Den handicappede borger er: Timepris Andre udgifter Under efter- og videreuddannelse Lønmodtager i erhverv Selvstændig i erhverv Studentertimesats Tegnsprogstolketimesats Ordinær løn Rejseudgifter Time- og dagpenge Andet Hvilken type personlig assistance der gives: Fysisk træning Sekretærarbejde Strukturering og/eller kvalitetssikring af tekst Oplæsning og/eller forklaring af tekst Tegnsprogstolkning Føre bil i arbejdstiden Personlig støtte Oplæring Andet Følgende skal registreres om hjælpemidler: Om hjælpemidlets ejer/råderet Hvilken type hjælpemiddel der gives Til lån Til permanent eje It-udstyr ifm undervisnig Undervisningsmateriale It-udstyr, software, programmer, apps mv som arbjdsredskab Værktøj, udstyr og andre arbejdsredskaber Tilgængelighedsløsninger som f rampe, lift, døråbner Arbejdspladsindretning i øvrigt Side 9 af 14

10 Valg af aktiveringspulje og jobordretype Når sagsbehandleren opretter/booker et virksomhedsrettet tilbud i Min Plan, skal sagsbehandleren tilføje oplysninger om tilbuddets jobordretype, samt hvilken aktiveringspulje tilbuddet bliver finansieret af. Sagsbehandleren skal kun ændre jobordretypen efter oprettelse af aktiviteten, hvis der blev valgt forkert jobordretype, da aktiviteten blev oprettet. Det bemærkes, at sagsbehandleren skal vælge én af de fem aktiveringspuljer vedrørende voksenlærlinge/- elever, når der oprettes en jobordre eller registrering af en voksenlærling/-elev. Alle andre jobordretyper registres under aktiveringspuljen Øvrige : Faglært voksenlærling, ikke forældet udd., over 12 mdr. ledighed, som anvendes når en faglært borger med en ikke-forældet uddannelse skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end 12 måneder forud for uddannelsens begyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Faglært voksenlærling, forældet udd., over 2 mdr. ledighed, som anvendes når en faglært borger med forældet uddannelse skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end to måneder forud for uddannelsens påbegyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, over to mdr. ledighed, som anvendes når en ufaglært borger skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mere end to måneder forud for uddannelsens påbegyndelse. Virksomheden får tilskud på 40 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, under to mdr. ledighed, som anvendes når en ufaglært borger skal i voksenlære. Borgeren har været ledig i mindre end to måneder forud for uddannelsens begyndelse. Virksomheden får tilskud på 30 kroner i timen. Ufaglært voksenlærling, beskæftigelse, som anvendes når en ufaglært borger, der kommer fra beskæftigelse forud for uddannelsens påbegyndelse, skal i voksenlære. Virksomheden får tilskud på 30 kroner i timen. Øvrige, som anvendes ved alle andre jobordretyper end jobordretyper vedrørende voksenlærlinge/-elever. Sagsbehandleren skal vælge mellem følgende jobordretyper ved nyoprettelse af virksomhedsrettede tilbud: Almindeligt job, gælder ordinært job. Anvendes kun ved oprettelse af jobordrer på Jobnet. Voksenelev, privat, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en privat virksomhed. Voksenelev, stat, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en statslig virksomhed. Voksenelev, kommune, som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en kommunal virksomhed. Voksenelev, region (sygehusregion), som anvendes ved oprettelse af ordre/registrering af voksenelev/-lærling i en regions virksomhed. Virksomhedspraktik, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos privat virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Side 10 af 14

11 Virksomhedspraktik, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos statslig virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Virksomhedspraktik, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik hos kommunal virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Virksomhedspraktik, region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i virksomhedspraktik i en regions virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Ordinært job - egnet til efterlønnere. Anvendes kun ved oprettelse af jobordre på Jobnet. Ansættelse med løntilskud, Privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i privat virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i statslig virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i kommunal virksomhed. Ansættelse med løntilskud, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i en regions virksomhed. Løntilskud, over 55 år alle, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse med løntilskud i privat virksomhed for personer, der er fyldt 55 år. Bemærk at ordningen blev ophævet 1. januar Jobordretypen fjernes ved næstkommende lejlighed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos privat virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos statslig virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår hos kommunal virksomhed. Job for førtidspensionister på særlige vilkår, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i job for førtidspensionister på særlige vilkår i en regions virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos privat virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos statslig virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob hos kommunal virksomhed. Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i fleksjob i regions virksomhed. Nytteindsats, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en statslig virksomhed. Nytteindsats, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en kommunal virksomhed. Side 11 af 14

12 Nytteindsats, regional, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse i nyttejob i en regions virksomhed. Rotationsvikar, privat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos privat virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Rotationsvikar, stat, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos statslig virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Rotationsvikar, kommune, som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar hos kommunal virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Rotationsvikar, region (sygehusregion), som anvendes ved registrering af tilbud om ansættelse som rotationsvikar i en regions virksomhed. Der skal ved tilbudsregistreringen angives kontaktgruppe for den ledige, der ansættes. Begrebet selvejende institution afskaffes i den virksomhedsrettede indsats. Der skal i stedet for registreres på den offentlige myndighed, der yder mindst 50 pct. støtte til den selvejende institution. Det indebærer, at det ikke længere er muligt at registrere på disse jobordretyper: Voksenelev, selvejende Virksomhedspraktik, selvejende Ansættelse med løntilskud, selvejende institution Job for førtidspensionister på særlige vilkår, selvejende institution Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, Selvejende institution Nytteindsats, selvejende institution Rotationsvikar, selvejende (pulje) Rotationsvikar, selvejende (alm) Side 12 af 14

13 Samlet oversigt over bevillingsramme og afholdelseskategori * Bevillingsramme Seks ugers jobrettet uddannelse Jobrettet uddannelse ud over seks uger Opkvalificering ved ansættelse, ikkeforsikrede ( 99 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Regional uddannelsespulje Øvrig indsats og mentor Kap. 10 i LAB Afholdelseskategori Almen voksenuddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Brobygning Erhvervsuddannelser Mentor, individuel SOSU-uddannelser Korte, mellem og lange videregående uddannelser Læse-, skrive- og regne eller ordblindekurser Læse-, skrive- og regnetest Realkompetencevurdering Arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse Danskuddannelse, danskuddannelsesloven Danskuddannelse, integrationsprogram Danskuddannelse, introduktionsforløb Danskuddannelse, LAB Mentor, plads Udskrivningskoordinator, individuel Udskrivningskoordinator, plads Mestring af sygdom Privat udbudte kurser Øvrige forløb Andet Socialt tilbud efter 28 i LAB Behandlingstilbud efter 28 i LAB Kap. 9 b i LAB Integrations- og danskuddannelseslov Pulje til uddannelsesløft Andet Aktiviteter uden refusion Side 13 af 14

14 Samlet oversigt over aktiveringspulje og jobordretype Aktiveringspulje Jobordretype Faglært voksenslærling, ikke-forældet uddannelse, over 12 mdr. ledighed Faglært voksenslærling, ikkeforældet uddannelse, over 2 mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, over to mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, under to mdr. ledighed Ufaglært voksenlærling, beskæftigelse Øvrige Almindeligt job Voksenelev, privat Voksenelev, stat Voksenelev, kommune Voksenelev, region (sygehusregion) Virksomhedspraktik, privat Virksomhedspraktik, stat Virksomhedspraktik, kommune Virksomhedspraktik, region (sygehusregion) Ordinært job - egnet til efterlønnere Ansættelse med løntilskud, privat Ansættelse med løntilskud, stat Ansættelse med løntilskud, kommune Ansættelse med løntilskud, region (sygehusregion) Løntilskud, over 55 år - alle Job for førtidspensionister på særlige vilkår, privat Job for førtidspensionister på særlige vilkår, stat Job for førtidspensionister på særlige vilkår, kommune Job for førtidspensionister på særlige vilkår, region (sygehusregion) Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, privat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, stat Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, kommune Fleksjob for personer med nedsat erhvervsevne, region (sygehusregion) Nytteindsats, stat Nytteindsats, kommune Nytteindsats, regional Rotationsvikar, privat Rotationsvikar, stat Rotationsvikar, kommune Rotationsvikar, region (sygehusregion) Side 14 af 14

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 4.0 Den 15. marts 2017 Ændringer pr. 1 marts 2017 i forhold til sidste version af vejledningen Det vedrører de ændringer, som

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 2.0 Oprettet den 10. oktober 2016 Ændringer i oktober 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Ny afholdelseskategori

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud

Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med virksomhedsrettede tilbud Vejledning om Jobordretyper i forbindelse med srettede tilbud Version: 1.0 Oprettet den 10. januar 2012 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det fælles Datagundlag kan rettes til Landssupporten

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Torsdag den 25. september 2013 Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Torsdag den 25. september 2013 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LAB - Lov om en

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 08/09/14 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014

Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Ungestrategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24-årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 14 Unge-strategien for Aalborg Kommune Marts 2015

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af Beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog

Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Mentorordninger Lovgivning, tilstødende ordninger, viden og dialog Anette Hansen, seniorkonsulent Oplæg, Faggruppe i DS, Dalum Landbohøjskole 21. september 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i integrationslovens finansieringsregler. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016

Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Vejledning om finansiering på integrationsområdet 2016 Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af integrationsloven

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN. Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Temadrøftelse om unge Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BORGERE I BIF FORDELT PÅ YDELSE OG ALDER Ca. 8.000 unge (16-29 år) helårspersoner i 2014 (ex.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Efter lov om

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere