Årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

2 Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

3 Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel Hofmann, Meyer & Bukdahl Hvis modtagerne kunne bestemme udformningen af årsrapporten. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

4 Dommerkomitéens medlemmer Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Pernille Benborg, VP, Head of Group Compliance, ISS A/S, medlem af bestyrelsen for ISS A/S og ISS World Services A/S Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV A/S Carsten Krogholt Hansen, Head of Department, CBS Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, Handelsbanken 4

5 Dommerkomitéens medlemmer Torben Johansen, Partner, BDO og medlem af FSR s Regnskabstekniske Udvalg Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri Michael Sten Larsen, Partner, KPMG og medlem af FSR s Regnskabstekniske Udvalg Søren Kok Olsen, Partner, EY Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 5

6 Temaer for årets specialpriser Dommerkomitéen udvalgte følgende: Årsrapporten på 10 minutter Nedskrivningstest Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab 6

7 Specialpris 1 Årsrapporten på 10 minutter Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

8 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Motivering for emnet Længden af årsrapporterne tilsiger behov for et sammendrag Overbliksskabende resumé med fokus på væsentlige og relevante forhold En appetitvækker til at læse resten af årsrapporten 8

9 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på: Sammendrag på højst 8 10 sider Hensigtsmæssigt placeret i indledningen af årsrapporten Korte og præcise beskrivelser med rød tråd til resten af årsrapporten Overskuelig præsentation gerne med illustrationer 9

10 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på: Sammendragets indhold: Overordnet introduktion af forretningsmodel og strategi Beskrivelse/kommentering af væsentlige forhold i regnskabsåret Præsentation af væsentlige hoved- og nøgletal Beskrivelse af tiltag og forventninger til kommende år Andre relevante og væsentlige forhold 10

11 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Generelle observationer: Udvikling i antallet af virksomheder, der arbejder med emnet Stor forskel i omfanget (længden) af sammendraget Forskel i vægtningen af indhold Forskellig valg af placering (særskilt afsnit i årsrapporten / særskilt dokument på hjemmesiden) Positivt med så mange gode eksperimenter 11

12 Specialpris 1 - Gode eksempler fra ikke-nominerede TDC god skematisk oversigt over kommercielle forretningsenheder Arla God anvendelse af illustrationer, der giver overblik GN Store Nord På få sider behandler udvikling i forhold til strategi og kommentering på året fordelt på forretningsområder DFDS De første sider giver et godt indblik i forretningsmodel, strategi og fremtidige prioriteringer 12

13 Specialpris 1 - De tre nominerede Årsrapporten på 10 min. 13

14 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver God brug af illustrationer Overskuelig og let tilgængelig Én side ét emne Korte og præcise statements Kan forbedres med beskrivelse af forventninger Godt og understøttende lay out 14

15 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver Kort og præcis beskrivelse af forretningsmodel og strategi/vision God skematisk beskrivelse af årets aktiviteter God beskrivelse af fremtids-forventninger og mål Centrale nøgletal præsenteret overskueligt Kommentering af udvikling i nøgletal kan forbedres med mere tekst 15

16 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver Forretningsmodel godt beskrevet med illustration og overblik Forretningsområder godt beskrevet i skemaform Kan forbedres med kommentering af nøgletal Vil være godt med beskrivelse af fremtid Få sider med generelt godt overblik 16

17 Specialpris 1 - Paneldebat Daniel Hofmann, Meyer & Bukdahl Partner Torben Johansen, FSR VP Group Accounting Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Director, Group Consolidation Thomas Emig, DONG Senior Vice President, Investor Relations & Communications Rachel Curtis Gravesen, Genmab 17

18 Specialpris 1-5 anbefalinger til at tage med hjem Definer formålet ud fra den virksomhedsspecifikke situation. Fx introducere hele årsrapporten? Beskrive forretningsmodel og værdiskabelse? Kortlæg dine interessenter både de interne og eksterne og forstå deres individuelle behov. Hvor tungt vejer de finansielle interessenter, medarbejdere, kunder m.fl.? Prioriter målgrupperne i henhold til virksomhedens overordnede (IR)strategi og brug forskellige kanaler til at nå dem. Versionering af årsrapporten og den korte fortælling hører til i den digitale fremtid. Vær modtagerorienteret og tag ansvar for at budskaberne bliver læst og forstået. Du kæmper om læsernes opmærksomhed og har kun få minutter til at skabe overblik. Teksten skal være læsevenlig, brug grafik og lad den korte fortælling skille sig ud fra resten af rapporten. Bliv ved med at lytte og tilpasse den korte fortælling. Det er et dynamisk afsnit, som ændrer form i takt med at virksomheden udvikler sig og målgrupperne prioriteres anderledes. Den skarpe fortælling kan altid gøres bedre. 18

19 Vinder af Specialpris 1 19

20 Specialpris 1 Vinder Årsrapporten på 10 min. Dommerkomitéens begrundelse Formår kort at give overblik over forretningsmodel, strategi og væsentlige hovedpunkter God skematisk oversigt over Business Progress Beskrivelse af årets forløb og fremtid med god sammenhæng til de 3 strategiske punkter 20

21 Årsrapportprisen 2015

22 Specialpris 2 Nedskrivningstest Intro Michael Sten Larsen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

23 Specialpris 2 Nedskrivningstest Motivering for emnet: Eftervirkningerne af den finansielle krise lavvækst og lav appetit på risiko; en indbygget nedskrivningsindikator Fokusområde for både den europæiske regnskabskontrol (ESMA) - og for den danske; mange sager de seneste år, der bl.a. er drevet af finanskrisen og mange observationer af IV > MV Komplekst område; både metodemæssigt, men også kommunikationsmæssigt. Metode udfordres af aflæggere, brugere og IASB 23

24 Specialpris 2 Nedskrivningstest Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Letforståelig og overskuelig kommunikation af udfordringer og resultater af nedskrivningstest med vægt på gennemsigtighed, åbenhed og aktualitet Beskrivelse af metodevalg og nøgleforudsætninger, herunder underbygning ved eksterne kilder og sammenhæng til historik Anvendelse af følsomhedsanalyser og diskussion af margin 24

25 Specialpris 2 Nedskrivningstest Generelle observationer: Der er store forskelle på omfanget af beskrivelserne af nedskrivningstest Væsentlighed af goodwill og andre aktiver Antal af CGU er Omfanget af behov for nedskrivning/margin Gode eksempler på teknisk set vellykkede noter 25

26 Specialpris 2 Nedskrivningstest Generelle observationer: Detaljerede oplysningskrav i IAS 36 er en udfordring Åbenhed contra skalering Tilpasning til virksomheden Følsomhedsanalyser Mere udbredte også når der er god margin 26

27 Specialpris 2 ISS Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: Mange CGU er - landebaseret Let læseligt Fremhævet konklusion Overskuelige opstillinger God forklaring af valgte diskonteringsrenter Bedre beskrivelse af nøgleforudsætninger Mere information i følsomhedsanalyse 27

28 Specialpris 2 H+H Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: 4 større CGU er - landebaseret Ikke alle CGU er indeholder væsentlig goodwill 94% af langfristede aktiver er testet God beskrivelse af diskonteringsfaktor Følsomhedsanalyse for kritisk CGU CGU-specifik beskrivelse af nøglefaktorer Sammenhæng til historik (eller eksterne kilder) Styrke følsomhedsanalysen 28

29 Specialpris 2 DSV Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: 3 CGU er Kortfattet og let læseligt Klart formuleret konklusion Overskuelig præsentation af nøgleforudsætninger Følsomhedsanalyse, selv om den ikke er krævet Forklar, hvordan værdier for nøglefaktorer er opgjort Sammenhæng til historik/ eksterne kilder Metodevalg VIU eller FVLCOD? Tydeliggør hvorledes effekten af følsomhedsanalysen skal forstås 29

30 Specialpris 2 De tre nominerede Nedskrivningstest 30

31 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver 2 væsentlige CGU er Væsentlige beløb, men stor margin Giver følsomhedsoplysninger, selv om det ikke er krævet Godt eksempel på, hvorledes det kan gøres kort og to the point 31

32 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Kort præcis beskrivelse af udfordringer og resultat af nedskrivningstest Klar afsnitsinddeling Let forståelige tabeller med nøgleforudsætninger Gode supplerende verbale forklaringer Verbal følsomhedsanalyse, hvor de enkelte nøgleforudsætninger analyseres 32

33 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Klar konklusion i indledning til note Kort indledende metodebeskrivelse Separat gennemgang af hver af de 2 CGU er inkl. følsomhedsanalyse Klar identifikation af nøgleforudsætninger stor detaljeringsgrad og åbenhed om udfordringer Brobygning til aktuelle værdier Letlæselig følsomhedsanalyse Inkluderer konsekvensændringer 33

34 Specialpris 2 - Paneldebat Partner Michael Sten Larsen, FSR Head of Group Compliance Pernille Benborg, ISS VP Group Finance Poul Erik Stockfleth, NKT CFO Christian Møller Laursen, Santa Fe Group (ØK) CFO Jakob Hansen, Parken Sport og Entertainment 34

35 Specialpris 2-5 anbefalinger til at tage med hjem Operer med få og væsentlige CGU er - ikke for små, ikke for mange. Definer og kommuniker nøgleforudsætningerne og find balancen, så det ikke bliver alt for forretningsfølsomt. Nøgleordene er: gennemsigtighed, åbenhed og aktualitet. Tag den fulde nedskrivning, når I er i gang - alt andet skaber mistillid. Følg standarden og inkluder relevant forretningsmæssige information, men fokuser på analytikerne, så fanger I også de andre målgrupper. En god og retvisende kommunikation igennem året sikrer at nedskrivning ikke kommer som en overraskelse. Der er tale om en tilpasning til virkeligheden. 35

36 Vinder af Specialpris 2 36

37 Specialpris 1 Vinder Nedskrivningstest Dommerkomitéens begrundelse Meget struktureret præsentation Stor åbenhed og høj detaljeringsgrad uden at overblikket mistes Følsomhedsanalysen inkluderer alle identificerede nøgleforudsætninger og konsekvensanalyser 37

38 Årsrapportprisen 2015

39 KAFFEPAUSE og Networking i Atriet 39

40 Den effektive årsrapportproces Finansdirektør Jens H. Lund, DSV Hvordan udvikler man årsrapporten med begrænsede ressourcer? FSR's Studie- og Understøttelsesfond

41 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer Finansdirektør Jens H. Lund, DSV A/S

42 DSV anno 2015 global udbyder af transport- og logistikløsninger Tre divisioner Air & Sea globalt netværk Road komplet netværk i Europa Solutions lager og logistik Asset light forretningsmodel Transport service er outsourcet Egne lokationer i mere end 70 lande Og et internationalt netværk af agenter ansatte på verdensplan Omsætning på ca. 49 milliarder DKK (2014) Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen Indgår i C20 indekset Ca. 40% danske aktionærer Heraf er der ca private aktionærer 100% free float (andel omsættelige aktier) DSV tilstedeværelse 42 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

43 Hvorfor investerer DSV i årsrapporten? Vi vil gerne fremstå troværdigt og professionelt og årsrapporten er en vigtig del heraf Certificeret dokument med høj troværdighed til alle relevante stakeholders ikke mindst de finansielle En samlet præsentation af virksomheden indeholdende: Strategi og finansielle målsætninger Beretning, dels om selskabet men også om de forskellige forretningsområder Detaljerede finansielle informationer 43 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

44 Hvad / hvem driver processen? Årsrapporten skal altid matche og afspejle koncernens kultur to the point / no nonsens Vi siger hvad vi gør - og gør hvad vi siger DSV har en målsætning om, at årsrapporten skal forbedres år for år Ejerskab og en styret proces er afgørende for at kunne levere et godt produkt med begrænset ressource indsats Ingen silo tænkning fælles iterationer med en åben og direkte dialog Altid praktisk udgangspunkt Direktion og øverste koncernledelse driver processen 44 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

45 Hvordan prioriteres hvilke dele af årsrapporten, der skal fokuseres på? DSV har en tematiseret tilgang til ændringer Vi bruger løbende input fra forskellige kilder eks. Faglige fora Investorer Øvrige årsrapporter Analytikere Interesseorganisationer Egne forbedringsforslag samt liste fra sidste år Ovenstående danner udgangspunkt for en bruttoliste som prioriteres i samarbejde mellem IR, compliance, finance og direktionen Stepplan år for år foretager de ændringer der er ressourcer til Relevans og væsentlighed er meget vigtige elementer 45 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

46 DSV s årsrapport rejse - de væsentligste ændringer Årsrapport Ændring Nyt layout for at give hele årsrapporten et løft - Strategi og finansielle målsætninger opprioriteres - Arbejde med de enkelte afsnits struktur og opsætning ift. præsentation af budskab Afsnits rækkefølge ændres for bedre at reflektere relevans og væsentlighed - Udskilning af CSR rapport til selvstændigt dokument for at give bedre muligheder i CSR rapport uden at øge den finansielle del Moderselskab udskilles i særskilt dokument (før en del af årsrapport/cd) - Noteapparat gentænkes og reorganiseres - Fokus på årsrapport med vægt på året. 4. kvartal udskilles i selvstændig del - Overskuelighed i tal del samt introduktion af flap på forside med tal del Yderligere fokus på årsrapport med vægt på året. 4. kvartal udskilles helt til selvstændig del af meddelelse - Fokus på at lette årsrapport med fokus på sprog og billedside Gennemgående tema - Relevans, væsentlighed og DSV ånd - Optimering af afsnit samt sikring af rød tråd gennem hele årsrapport 46 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

47 Tak for opmærksomheden spørgsmål? 47 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

48 Specialpris 3 Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab Intro Michael West Hybholt Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

49 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Nogle mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder handles med en discount i forhold til de større selskaber Givet kapitalmarkedet er effektiv må man antage at en sådan eventuel discount reflekterer investorernes præferencer 49

50 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Påstand: Investorerne har som udgangspunkt en præference for: Åbent ejerskab og højt free float 1 aktie = 1 stemme God likviditet i aktien = høj omsættelighed og høj markedsværdi Snævert bid/ask spread i aktien Selskaber som informere detaljeret om deres aktiviteter Specielt prisfastsættelsen af mindre selskaber kan være negativt påvirket af mangel på dette 50

51 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Begrænset information øger risikoen for at selskaberne har noget at skjule og de ikke har samme interesser som aktionærerne Risiko har en pris. Forøget risiko = forøgede kapitalomkostninger Årsrapporten er det vigtigste værktøj til at informere med Lave kapitalomkostninger er specielt vigtigt for mindre virksomheder Effektiv prisfastsættelse (og dermed undgå selv at være target) Forbedrer muligheder for at finansiere vækst og akkvisitioner De mindre/mellemstore virksomheder bør have en naturlig interesse i at udarbejde gode årsrapporter! 51

52 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Om årsrapporterne er gjort interessant, letlæselig og om der er arbejde med præsentationen i såvel ledelsesberetningen som noterne Det er positivt, såfremt virksomheden har arbejde med gruppering af noterne og placeret de væsentligste grupper af noter først For at blive nomineret i denne kategori skal den samlede årsrapport have en passende kvalitet 52

53 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Generelle observationer: Der er meget stor forskel i årsrapporterne, og den har meget forskellig prioritet hos virksomhederne Nogle rapporterer på niveau med de største virksomheder Der er vis sammenhæng mellem årsrapportens kvalitet og tyngden i virksomhederne forretningsmodel 53

54 Specialpris 3 North Media Eksempler fra ikke-nominerede Strategiske mål for 2014 og 2015 Ledelsesberetning giver interessant indføring i virksomheden God segmentering 54

55 Specialpris 3 Jeudan Eksempler fra ikke-nominerede Årsrapport med mange relevante detaljer God information om virksomhedens markedsforhold Udførlig beskrivelse af finansielle instrumenter 55

56 Specialpris 3 De tre nominerede 56

57 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Interessant ledelsesberetning God oversigt med hovedtal side om sides med væsentlige højdepunkter for 2014 Klar summering af selskabets strategi, forretningsmodelog primære styrker Tydeligt overblik over SimCorps egen position i markedet Finansielle målsætninger 57

58 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God, kort og læsevenlig ledelsesberetning, som kun indeholder årets væsentligste begivenheder Godt overblik over konglomeratet via faktaside Separat beretning og beskrivelse af de enkelte porteføljevirksomheder med tal og forventninger Noter er grupperet efter væsentlighed med kommentarer og regnskabspraksis 58

59 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Flot lay-out og præsentation Godt sammendrag i beretningen med kort gennemgang af væsentlige begivenheder Detaljerede segmentoplysninger Gode og illustrative grafer som understøtter segmenterne og regnskabsberetningen CSR og Corporate Governance er kort og præcis med hjemmesidehenvisning 59

60 Specialpris 3 - Paneldebat Finansdirektør Jens H. Lund, DSV Aktieanalytiker Michael West Hybholt, Handelsbanken CFO Torben Carlsen, DFDS CFO Erik Weimar Rasmussen, Schouw & Co. CFO Thomas Johansen, SimCorp 60

61 Specialpris 3-5 anbefalinger til at tage med hjem Planlæg og prioriter. Du kan ikke lave det hele om, der skal prioriteres ellers drukner man. Kan være alt fra omstrukturering af noterne, mere grafik, højere digitaliseringsgrad, skarpere risikoafsnit. Gå tidligt i gang. Hvem gør hvad hvornår? Vigtigt at fundamentet er i orden med kompetente medarbejdere, de rigtige data og systemmæssig backup. Det er en logistikopgave. Gør det rigtige - ikke det bekvemme. Tag udgangspunkt i virkeligheden. Det skaber troværdighed og er værdiskabende over tid. Begrænset og overfladisk information øger risikoen, og forøget risiko er lig forøgede kapitalomkostninger. Lyt til omverdenen: Analytikerne og de professionelle investorer er gode til at definere værdiskabende initiativer, eksterne kommunikationsrådgivere og grafikere bringer nye vinkler til fortællingen. Revisorerne har den tekniske værktøjskasse på plads. Men det er virksomheden der styrer processen ikke omvendt. Sæt strøm til processen. Både regnskabsprocessen (automatisk afstemning), produktionsprocessen (remote-løsning, inhouse C-drev) og formidlingen (digital version og versionering til forskellige målgrupper forlænger levetiden af årsrapporten ved efterfølgende søgninger. 61

62 Vinder af Specialpris 3 62

63 Specialpris 3 Vinder Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab Dommerkomitéens begrundelse God ledelsesberetning, som kun indeholder det relevante Noter er grupperet efter væsentlighed med kommentarer og regnskabspraksis Passende understøttet af enkle tabeller og grafer Godt regnskab for konglomerat 63

64 Årsrapportprisen 2015

65 De gode eksempler - og andre observationer Stig Enevoldsen, FSR danske revisorer og EFRAG Board Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

66 De gode eksempler og observationer - Generelt Der er en fantastisk udvikling hos de bedste Mange selskaber laver nogle gode og læsevenlige årsrapporter, hvor især ledelsesberetningerne giver en masse information, hvor man er blevet klogere efter læsningen Mange forsøger sig på hjemmesiden med nyskabelser Strukturen på hjemmesider er så forskellige, at det kunne være lettere, hvis der var mere ensartethed Mange har indhold, som man skal tænke meget over, hvorfor det er relevant 66

67 De gode eksempler og observationer - Nationalt Omtale af store pensionsposter i anden totalindkomst Særlige poster er blevet meget populære, selvom de går igen år efter år Omtale af 4. kvartal er positivt Formandsberetning Årsrapporten bør kun have relevant og væsentligt indhold med 67

68 De gode eksempler og observationer - DK Internationalt Danmark ligger pænt med Man er imponeret over vores forhold til at eksperimentere Grupperingen af noter efter væsentlighed og med praksis, kommentarer, skøn og usikkerhed samt tabeller og grafer har skabt opmærksomhed. I UK opfordrer man selskaberne til at prøve noget tilsvarende Tilladelse til at have CSR og CG oplysninger på hjemmesiden skaber også opmærksomhed XBRL indsendelse 68

69 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Diskussionspapir udsendt af Den europæiske Revisorforening, FEE, i går Hovedbeskeden er: Teknologien vil totalt ændre måden, vi rapporterer på Der vil kun blive rapporteret på hjemmesiden Målgruppen er alle og ikke kun aktionærer og långivere En samlet rapport med både finansiel og ikke-finansiel information Regeringer og tilsyn skal gøre innovation og eksperimenter mulige Tilladelse til parallelle måder at rapportere på 69

70 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Hovedbeskeden er: Overveje en type, hvad vi kalder Core & More rapportering Core er et sammendrag af de mest relevante og væsentlige forhold både finansielle og ikke finansielle More er de yderligere informationer, som man kan linke sig ned til Modellen faciliteres af brug af IT Opdatering er kontroversielt Avis versus hjemmeside med nyheder 70

71 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Core report More reports 71

72 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden More More More CORE More More 72

73 Årsrapportprisen 2015 Senior VP Peter Harder Thomsen, ISS Derfor betyder det noget at vinde årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

74 Årsrapportprisen 2015 SVP, Head of Group Controlling, Peter Harder Thomsen

75 Årsrapport proces Oktober-december Udkast til ledelsesberetning udarbejdes Fremlægges for direktionen ultimo december Q4 Januar-marts Færdiggørelse af årsrapporten Offentliggørelse primo marts Q1 September Idégrundlag godkendes af direktionen Skabelon for taldel udarbejdes Ansvarsfordeling og tidsplan fastlægges Q3 Q2 Maj Evaluering af seneste årsrapport Prioritering af indsats for dette år Juni-august Inspiration indhentes (peers/c20/trends) Overordnet struktur/indhold fastlægges 75

76 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéens begrundelse v/ Torben Johansen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

77 Årsrapportprisen Processen 140 selskaber er gennemgået Blandt de nominerede finder dommerkomiteen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne 77

78 Årsrapportprisen 2015 Generelle observationer Mange har fortsat den positive udvikling af beskrivelserne i årsrapporten: Udvikling af et sammendrag med overblik over væsentlige forhold i årsrapporten En fortsat udvikling af noter i form af hensigtsmæssige grupperinger og under-støttende grafik og kommentarer Brug af hjemmesiden til uddybning af CSR-politik og Governance Omtale og gengivelse af årets 4 kvartaler eller årets Q4 78

79 Årsrapportprisen 2015 Anbefalinger til fortsat udvikling Unødigt lange tekster erstattet af relevant og væsentlig beskrivelse Uvæsentlige forhold udeladt eller placeret bagerst Reklametekst og -billeder kan med fordel udelades 79

80 Årsrapportprisen 2015 Arla Eksempler fra ikke-nominerede Ledelsesberetning giver et godt overblik med brug af illustrationer God beskrivelse af strategi og målsætninger Noter godt underbygget af illustrationer og kommentering 80

81 Årsrapportprisen 2015 TDC Eksempler fra ikke-nominerede Stor udvikling i lay-out og brug af illustrationer i ledelsesberetningen Udvikling i gruppering af noter og kommenteringer God og overskuelig præsentation af strategi og udvikling i forretningsområder 81

82 Årsrapportprisen 2015 De tre nominerede 82

83 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver Godt og informativt regnskab, såvel ledelsesberetning som noter Sammendraget At a Glance videreudviklet God beskrivelse af forventninger til fremtidig indtjening fordelt på geografiske segmenter Læsevenlig opstilling af noter med flot brug af skemaer og grafik. Fokus på væsentlighed Godt lay-out og præsentation, der letter overskueligheden 83

84 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver God detaljeret ledelsesberetning med bl.a. god og overskuelig omtale af Risk og KPI er God omtale af Q4 God gruppering og indhold af noter med indledende forklaring til hver sektion 84

85 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver Informativ ledelsesberetning med fokus på væsentlighed God brug af grafik og illustrationer Et godt notrapperat med god struktur og forklaringer og beskrivelser Arbejder med nogle supplerende alternative regnskabsrapporteringer (The Triple Bottom Line) 85

86 86 Årsrapportprisen 2015 Prisen overrækkes af Senior VP Peter Harder Thomsen, ISS Direktør Tine Roed, DI Adm. direktør, Charlotte Jepsen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

87 Vinder af Årsrapportprisen

88 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Generelt et godt regnskab med mange detaljer i såvel ledelsesberetning som noter God og informativ ledelsesberetning med fokus på væsentlige forhold i relation til forretningsmodellen og godt understøttet af grafik og illustrationer Får kommunikeret strategi og udvikling på en forståelig måde Godt sammendrag (At a Glance) med efterfølgende kort og præcis gennemgang af 2014 samt outlook for

89 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Noter er godt grupperet og med god kommentering, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Interessant med arbejdet omkring The Triple Bottom Line Herunder rapportering om Social Performance og Environmental Performance i såvel ledelsesberetning som særskilte regnskabsafsnit God brug af hjemmesiden til uddybende beskrivelse af Governance 89

90 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Informativt og meget detaljeret årsregnskab med mange gode detaljer, f.eks. Beskrivelse af specifikke langsigtede mål Pipeline overview med beskrivelse og angivelse af produkternes faseforløb Note sektion 2, herunder beskrivelse af salg og rabatordninger Detaljeret oplysninger om alle 4 kvartaler 90

91 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen anbefaler Anbefalinger, der kan arbejdes videre med Udvikle At a Glance til et egentligt sammendrag af væsentlige forhold i årsrapporten, herunder bl.a. beskrivelse af Forretningsmodel og strategi Kommentering af væsentlige hovedområder i årsrapporten Brug af understøttende grafer og illustrationer i noter Større grad af kommentering i noterne af udviklingen Afsnit med sygdoms- og produktbeskrivelser kan hensigtsmæssigt forkortes eller henføres til hjemmesiden. 91

92 Vinder af Årsrapportprisen

93 93 Årsrapportprisen 2016 og afslutning Direktør Tine Roed, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

94 94 Årsrapportprisen 2016 Vi ses næste år til årsrapportprisen 2016 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

95 CHAMPAGNE i Atriet 95

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI

13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer: Kristian Koktvedgaard, DI 12.30 Sandwich og vand 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, DI Jan Peter Larsen, FSR Danske Revisorer 13.10 Specialpris 1 - Detaljen Indledning v/ Søren Kok Olsen, FSR Danske Revisorer Opponentdebat Ordstyrer:

Læs mere

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer

Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer VELKOMMEN Charlotte Jepsen Adm. direktør FSR danske revisorer Kristian Koktvedgaard Fagleder, DI Hvor bevidste er vi i vores sprogvalg? Joachim Kattrup Chefredaktør Erhvervsfilosofi.dk Specialpris 1 CEO/Chairman

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Dansk Regnskabsforum. 17. Sep. 12. Årsrapportpris Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportpris 2012 17. Sep. 12 Årsrapportpris 2012 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 2 Program 13.00 Velkomst Kristian Koktvedgaard, Dansk Industri 13.10

Læs mere

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011

C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 www.pwc.dk C20 Regnskabsprisen Årsrapporter 2011 Juni 2012 Præsentation af den uafhængige dommerkomite Niels Leth, Aktieanalytiker, Finansanalytikerforeningen Poul Kjær, Kontorchef, Finansrådet Kristian

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015

Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne 2015 1 Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012

C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 www.pwc.dk/c20 C20 Regnskabsprisen 2013 tendenser i årsrapporterne 2012 Revision. Skat. Rådgivning. En kompetent og uafhængig dommerkomite Per Have CFO, Danfoss Claus Berner Møller Porteføljeforvalter,

Læs mere

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten

PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten PwC s kommentarer til Værdien af årsrapporten en undersøgelse af brugernes og virksomhedernes holdninger til årsrapporten, gennemført i et samarbejde mellem Copenhagen Business School og PwC PwC s kommentarer

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016

Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 Gode eksempler fra årsrapporterne 2016 1 Formålet med C20+ Regnskabspriserne En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends

IR BEST PRACTICE. Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends IR BEST PRACTICE Opdaterede anbefalinger: Præsentation, eksempler og trends AGENDA Kl. 15.30 16.00 Præsentation af opdaterede IR Best Practice-anbefalinger v/ Flemming Ole Nielsen, IR Director, DSV og

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller

Velkommen til DIRFdagen 2014. DIRF s formand Lars Møller 1 Velkommen til DIRFdagen 2014 DIRF s formand Lars Møller 2 Program 09.30 10.00 Ankomst, registrering og netværkssnak 10.00 10.15 Velkomst ved DIRF s formand Lars Møller Introduktion til dagens program

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S

FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S FORTROLIGT Bestyrelsen for Parken Sport & Entertainment A/S Sendt til virksomhedens digitale postkasse 31. maj 2017 Ref./MetGyd J. nr. 2016-6492 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Opfordring til deltagelse i. Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers. Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport

Opfordring til deltagelse i. Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers. Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport Opfordring til deltagelse i Dagbladet Børsens og Foreningen af Statsautoriserede Revisorers Pris for bedste ikke-finansielle årsrapport samt diplomer i kategorierne for bedste Corporate Responsibility-rapportering

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco

Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco Medlemsmøde 15. marts 2011, Danisco IR Best Practice - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi? Agenda IR Best Practice: - Hvordan arbejder man systematisk med en IR strategi 1. DIRF IR Best

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL Periodemeddelelse for 2. kvartal 2009

PERIODEMEDDELELSE 2. KVARTAL Periodemeddelelse for 2. kvartal 2009 First North Meddelelse nr. 35, 19. august 2009 2. KVARTAL 2009 PERIODEMEDDELELSE Periodemeddelelse for 2. kvartal 2009 Omsætning og omkostninger som forventet. Organisation og omkostninger tilpasset. Forventet

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007

Fra beslutning til pris. Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Fra beslutning til pris Om arbejdet med udvikling af Carlsbergs årsrapport 2005 Anne-Marie Skov, DIRF-møde d. 9.1-2007 Min præsentation Baggrunden for udvikling af årsrapporten Ambitioner for årsrapporteringen

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse

God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser. 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse God Selskabsledelse Nye anbefalinger og tendenser 8. januar 2013 Komitéen for god Selskabsledelse Dagsorden 1. Velkomst Birgit Aagaard-Svendsen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse 2. Nomineringskomiteer

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed

Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar Ledelsesevaluering og mangfoldighed Komitéen for god Selskabsledelse Gå-hjem seminar 7. januar 2014 Ledelsesevaluering og mangfoldighed Anbefalinger for god selskabsledelse i perspektiv Bestyrelsesevaluering og mangfoldighed kom med i anbefalingerne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Komitéen for god Selskabsledelse

Komitéen for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse Fremgangsmåde for komitéens compliance undersøgelse I. Indledende bemærkninger Komitéen for god Selskabsledelse gennemfører hvert år i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1.

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010. Delårsrapport for 1. Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 19. august 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Delårsrapport for 1. halvår 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Regnskabsteknisk Udvalg

Regnskabsteknisk Udvalg Beretning 2014/2015 Regnskabsteknisk Udvalg Udvalget har i foreningsåret 2014/2015 afholdt 6 møder. Regnskabsinformation spiller fortsat en afgørende rolle som kommunikationsmiddel i erhvervslivet. Behovet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015

April 2015. IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 April 2015 IAS 34 Tjekliste til delårsrapport 2015 2 Tjekliste til delårsrapporter IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, angiver minimumskravene til indholdet af et delårsregnskab og principperne for

Læs mere

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse?

Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? Giver danske virksomheders CSR-indsats en højere værdiansættelse? -En undersøgelse af danske aktieanalytikeres & børsnoterede virksomheders brug af CSR-rapportering September 2008 1 VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 25. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 8/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2011 Resume Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet

Læs mere