Årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapportprisen 2015. FSR's Studie- og Understøttelsesfond"

Transkript

1 Årsrapportprisen 2015 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

2 Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond

3 Årsrapportens interessenter Adm. direktør Daniel Hofmann, Meyer & Bukdahl Hvis modtagerne kunne bestemme udformningen af årsrapporten. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

4 Dommerkomitéens medlemmer Tina Aggerholm, VP Group Accounting, Carlsberg Breweries, medlem af bestyrelsen og formand for revisionskomiteen i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Pernille Benborg, VP, Head of Group Compliance, ISS A/S, medlem af bestyrelsen for ISS A/S og ISS World Services A/S Michael Ebbe, Group Finance Director, DSV A/S Carsten Krogholt Hansen, Head of Department, CBS Michael West Hybholt, Aktieanalytiker, Handelsbanken 4

5 Dommerkomitéens medlemmer Torben Johansen, Partner, BDO og medlem af FSR s Regnskabstekniske Udvalg Jes Klausby, Økonomidirektør, Nykredit Kristian Koktvedgaard, Fagleder, Dansk Industri Michael Sten Larsen, Partner, KPMG og medlem af FSR s Regnskabstekniske Udvalg Søren Kok Olsen, Partner, EY Jens Houe Thomsen, Senior analytiker, Jyske Bank 5

6 Temaer for årets specialpriser Dommerkomitéen udvalgte følgende: Årsrapporten på 10 minutter Nedskrivningstest Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab 6

7 Specialpris 1 Årsrapporten på 10 minutter Intro Torben Johansen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

8 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Motivering for emnet Længden af årsrapporterne tilsiger behov for et sammendrag Overbliksskabende resumé med fokus på væsentlige og relevante forhold En appetitvækker til at læse resten af årsrapporten 8

9 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på: Sammendrag på højst 8 10 sider Hensigtsmæssigt placeret i indledningen af årsrapporten Korte og præcise beskrivelser med rød tråd til resten af årsrapporten Overskuelig præsentation gerne med illustrationer 9

10 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Hvad har dommerkomiteen lagt vægt på: Sammendragets indhold: Overordnet introduktion af forretningsmodel og strategi Beskrivelse/kommentering af væsentlige forhold i regnskabsåret Præsentation af væsentlige hoved- og nøgletal Beskrivelse af tiltag og forventninger til kommende år Andre relevante og væsentlige forhold 10

11 Specialpris 1 - Årsrapporten på 10 min. Generelle observationer: Udvikling i antallet af virksomheder, der arbejder med emnet Stor forskel i omfanget (længden) af sammendraget Forskel i vægtningen af indhold Forskellig valg af placering (særskilt afsnit i årsrapporten / særskilt dokument på hjemmesiden) Positivt med så mange gode eksperimenter 11

12 Specialpris 1 - Gode eksempler fra ikke-nominerede TDC god skematisk oversigt over kommercielle forretningsenheder Arla God anvendelse af illustrationer, der giver overblik GN Store Nord På få sider behandler udvikling i forhold til strategi og kommentering på året fordelt på forretningsområder DFDS De første sider giver et godt indblik i forretningsmodel, strategi og fremtidige prioriteringer 12

13 Specialpris 1 - De tre nominerede Årsrapporten på 10 min. 13

14 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver God brug af illustrationer Overskuelig og let tilgængelig Én side ét emne Korte og præcise statements Kan forbedres med beskrivelse af forventninger Godt og understøttende lay out 14

15 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver Kort og præcis beskrivelse af forretningsmodel og strategi/vision God skematisk beskrivelse af årets aktiviteter God beskrivelse af fremtids-forventninger og mål Centrale nøgletal præsenteret overskueligt Kommentering af udvikling i nøgletal kan forbedres med mere tekst 15

16 Specialpris 1 - Dommerkomiteen fremhæver Forretningsmodel godt beskrevet med illustration og overblik Forretningsområder godt beskrevet i skemaform Kan forbedres med kommentering af nøgletal Vil være godt med beskrivelse af fremtid Få sider med generelt godt overblik 16

17 Specialpris 1 - Paneldebat Daniel Hofmann, Meyer & Bukdahl Partner Torben Johansen, FSR VP Group Accounting Tina Aggerholm, Carlsberg Breweries Director, Group Consolidation Thomas Emig, DONG Senior Vice President, Investor Relations & Communications Rachel Curtis Gravesen, Genmab 17

18 Specialpris 1-5 anbefalinger til at tage med hjem Definer formålet ud fra den virksomhedsspecifikke situation. Fx introducere hele årsrapporten? Beskrive forretningsmodel og værdiskabelse? Kortlæg dine interessenter både de interne og eksterne og forstå deres individuelle behov. Hvor tungt vejer de finansielle interessenter, medarbejdere, kunder m.fl.? Prioriter målgrupperne i henhold til virksomhedens overordnede (IR)strategi og brug forskellige kanaler til at nå dem. Versionering af årsrapporten og den korte fortælling hører til i den digitale fremtid. Vær modtagerorienteret og tag ansvar for at budskaberne bliver læst og forstået. Du kæmper om læsernes opmærksomhed og har kun få minutter til at skabe overblik. Teksten skal være læsevenlig, brug grafik og lad den korte fortælling skille sig ud fra resten af rapporten. Bliv ved med at lytte og tilpasse den korte fortælling. Det er et dynamisk afsnit, som ændrer form i takt med at virksomheden udvikler sig og målgrupperne prioriteres anderledes. Den skarpe fortælling kan altid gøres bedre. 18

19 Vinder af Specialpris 1 19

20 Specialpris 1 Vinder Årsrapporten på 10 min. Dommerkomitéens begrundelse Formår kort at give overblik over forretningsmodel, strategi og væsentlige hovedpunkter God skematisk oversigt over Business Progress Beskrivelse af årets forløb og fremtid med god sammenhæng til de 3 strategiske punkter 20

21 Årsrapportprisen 2015

22 Specialpris 2 Nedskrivningstest Intro Michael Sten Larsen, FSR danske revisorer Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

23 Specialpris 2 Nedskrivningstest Motivering for emnet: Eftervirkningerne af den finansielle krise lavvækst og lav appetit på risiko; en indbygget nedskrivningsindikator Fokusområde for både den europæiske regnskabskontrol (ESMA) - og for den danske; mange sager de seneste år, der bl.a. er drevet af finanskrisen og mange observationer af IV > MV Komplekst område; både metodemæssigt, men også kommunikationsmæssigt. Metode udfordres af aflæggere, brugere og IASB 23

24 Specialpris 2 Nedskrivningstest Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Letforståelig og overskuelig kommunikation af udfordringer og resultater af nedskrivningstest med vægt på gennemsigtighed, åbenhed og aktualitet Beskrivelse af metodevalg og nøgleforudsætninger, herunder underbygning ved eksterne kilder og sammenhæng til historik Anvendelse af følsomhedsanalyser og diskussion af margin 24

25 Specialpris 2 Nedskrivningstest Generelle observationer: Der er store forskelle på omfanget af beskrivelserne af nedskrivningstest Væsentlighed af goodwill og andre aktiver Antal af CGU er Omfanget af behov for nedskrivning/margin Gode eksempler på teknisk set vellykkede noter 25

26 Specialpris 2 Nedskrivningstest Generelle observationer: Detaljerede oplysningskrav i IAS 36 er en udfordring Åbenhed contra skalering Tilpasning til virksomheden Følsomhedsanalyser Mere udbredte også når der er god margin 26

27 Specialpris 2 ISS Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: Mange CGU er - landebaseret Let læseligt Fremhævet konklusion Overskuelige opstillinger God forklaring af valgte diskonteringsrenter Bedre beskrivelse af nøgleforudsætninger Mere information i følsomhedsanalyse 27

28 Specialpris 2 H+H Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: 4 større CGU er - landebaseret Ikke alle CGU er indeholder væsentlig goodwill 94% af langfristede aktiver er testet God beskrivelse af diskonteringsfaktor Følsomhedsanalyse for kritisk CGU CGU-specifik beskrivelse af nøglefaktorer Sammenhæng til historik (eller eksterne kilder) Styrke følsomhedsanalysen 28

29 Specialpris 2 DSV Eksempler fra ikke-nominerede Vi fremhæver: Vi anbefaler: 3 CGU er Kortfattet og let læseligt Klart formuleret konklusion Overskuelig præsentation af nøgleforudsætninger Følsomhedsanalyse, selv om den ikke er krævet Forklar, hvordan værdier for nøglefaktorer er opgjort Sammenhæng til historik/ eksterne kilder Metodevalg VIU eller FVLCOD? Tydeliggør hvorledes effekten af følsomhedsanalysen skal forstås 29

30 Specialpris 2 De tre nominerede Nedskrivningstest 30

31 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver 2 væsentlige CGU er Væsentlige beløb, men stor margin Giver følsomhedsoplysninger, selv om det ikke er krævet Godt eksempel på, hvorledes det kan gøres kort og to the point 31

32 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Kort præcis beskrivelse af udfordringer og resultat af nedskrivningstest Klar afsnitsinddeling Let forståelige tabeller med nøgleforudsætninger Gode supplerende verbale forklaringer Verbal følsomhedsanalyse, hvor de enkelte nøgleforudsætninger analyseres 32

33 Specialpris 2 Dommerkomitéen fremhæver Klar konklusion i indledning til note Kort indledende metodebeskrivelse Separat gennemgang af hver af de 2 CGU er inkl. følsomhedsanalyse Klar identifikation af nøgleforudsætninger stor detaljeringsgrad og åbenhed om udfordringer Brobygning til aktuelle værdier Letlæselig følsomhedsanalyse Inkluderer konsekvensændringer 33

34 Specialpris 2 - Paneldebat Partner Michael Sten Larsen, FSR Head of Group Compliance Pernille Benborg, ISS VP Group Finance Poul Erik Stockfleth, NKT CFO Christian Møller Laursen, Santa Fe Group (ØK) CFO Jakob Hansen, Parken Sport og Entertainment 34

35 Specialpris 2-5 anbefalinger til at tage med hjem Operer med få og væsentlige CGU er - ikke for små, ikke for mange. Definer og kommuniker nøgleforudsætningerne og find balancen, så det ikke bliver alt for forretningsfølsomt. Nøgleordene er: gennemsigtighed, åbenhed og aktualitet. Tag den fulde nedskrivning, når I er i gang - alt andet skaber mistillid. Følg standarden og inkluder relevant forretningsmæssige information, men fokuser på analytikerne, så fanger I også de andre målgrupper. En god og retvisende kommunikation igennem året sikrer at nedskrivning ikke kommer som en overraskelse. Der er tale om en tilpasning til virkeligheden. 35

36 Vinder af Specialpris 2 36

37 Specialpris 1 Vinder Nedskrivningstest Dommerkomitéens begrundelse Meget struktureret præsentation Stor åbenhed og høj detaljeringsgrad uden at overblikket mistes Følsomhedsanalysen inkluderer alle identificerede nøgleforudsætninger og konsekvensanalyser 37

38 Årsrapportprisen 2015

39 KAFFEPAUSE og Networking i Atriet 39

40 Den effektive årsrapportproces Finansdirektør Jens H. Lund, DSV Hvordan udvikler man årsrapporten med begrænsede ressourcer? FSR's Studie- og Understøttelsesfond

41 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer Finansdirektør Jens H. Lund, DSV A/S

42 DSV anno 2015 global udbyder af transport- og logistikløsninger Tre divisioner Air & Sea globalt netværk Road komplet netværk i Europa Solutions lager og logistik Asset light forretningsmodel Transport service er outsourcet Egne lokationer i mere end 70 lande Og et internationalt netværk af agenter ansatte på verdensplan Omsætning på ca. 49 milliarder DKK (2014) Børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen Indgår i C20 indekset Ca. 40% danske aktionærer Heraf er der ca private aktionærer 100% free float (andel omsættelige aktier) DSV tilstedeværelse 42 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

43 Hvorfor investerer DSV i årsrapporten? Vi vil gerne fremstå troværdigt og professionelt og årsrapporten er en vigtig del heraf Certificeret dokument med høj troværdighed til alle relevante stakeholders ikke mindst de finansielle En samlet præsentation af virksomheden indeholdende: Strategi og finansielle målsætninger Beretning, dels om selskabet men også om de forskellige forretningsområder Detaljerede finansielle informationer 43 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

44 Hvad / hvem driver processen? Årsrapporten skal altid matche og afspejle koncernens kultur to the point / no nonsens Vi siger hvad vi gør - og gør hvad vi siger DSV har en målsætning om, at årsrapporten skal forbedres år for år Ejerskab og en styret proces er afgørende for at kunne levere et godt produkt med begrænset ressource indsats Ingen silo tænkning fælles iterationer med en åben og direkte dialog Altid praktisk udgangspunkt Direktion og øverste koncernledelse driver processen 44 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

45 Hvordan prioriteres hvilke dele af årsrapporten, der skal fokuseres på? DSV har en tematiseret tilgang til ændringer Vi bruger løbende input fra forskellige kilder eks. Faglige fora Investorer Øvrige årsrapporter Analytikere Interesseorganisationer Egne forbedringsforslag samt liste fra sidste år Ovenstående danner udgangspunkt for en bruttoliste som prioriteres i samarbejde mellem IR, compliance, finance og direktionen Stepplan år for år foretager de ændringer der er ressourcer til Relevans og væsentlighed er meget vigtige elementer 45 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

46 DSV s årsrapport rejse - de væsentligste ændringer Årsrapport Ændring Nyt layout for at give hele årsrapporten et løft - Strategi og finansielle målsætninger opprioriteres - Arbejde med de enkelte afsnits struktur og opsætning ift. præsentation af budskab Afsnits rækkefølge ændres for bedre at reflektere relevans og væsentlighed - Udskilning af CSR rapport til selvstændigt dokument for at give bedre muligheder i CSR rapport uden at øge den finansielle del Moderselskab udskilles i særskilt dokument (før en del af årsrapport/cd) - Noteapparat gentænkes og reorganiseres - Fokus på årsrapport med vægt på året. 4. kvartal udskilles i selvstændig del - Overskuelighed i tal del samt introduktion af flap på forside med tal del Yderligere fokus på årsrapport med vægt på året. 4. kvartal udskilles helt til selvstændig del af meddelelse - Fokus på at lette årsrapport med fokus på sprog og billedside Gennemgående tema - Relevans, væsentlighed og DSV ånd - Optimering af afsnit samt sikring af rød tråd gennem hele årsrapport 46 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

47 Tak for opmærksomheden spørgsmål? 47 Den effektive årsrapportproces - hvordan udvikler man årsrapporten effektivt med begrænsede ressourcer

48 Specialpris 3 Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab Intro Michael West Hybholt Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

49 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Nogle mindre og mellemstore børsnoterede virksomheder handles med en discount i forhold til de større selskaber Givet kapitalmarkedet er effektiv må man antage at en sådan eventuel discount reflekterer investorernes præferencer 49

50 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Påstand: Investorerne har som udgangspunkt en præference for: Åbent ejerskab og højt free float 1 aktie = 1 stemme God likviditet i aktien = høj omsættelighed og høj markedsværdi Snævert bid/ask spread i aktien Selskaber som informere detaljeret om deres aktiviteter Specielt prisfastsættelsen af mindre selskaber kan være negativt påvirket af mangel på dette 50

51 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Begrænset information øger risikoen for at selskaberne har noget at skjule og de ikke har samme interesser som aktionærerne Risiko har en pris. Forøget risiko = forøgede kapitalomkostninger Årsrapporten er det vigtigste værktøj til at informere med Lave kapitalomkostninger er specielt vigtigt for mindre virksomheder Effektiv prisfastsættelse (og dermed undgå selv at være target) Forbedrer muligheder for at finansiere vækst og akkvisitioner De mindre/mellemstore virksomheder bør have en naturlig interesse i at udarbejde gode årsrapporter! 51

52 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Hvad har dommerkomitéen lagt vægt på: Om årsrapporterne er gjort interessant, letlæselig og om der er arbejde med præsentationen i såvel ledelsesberetningen som noterne Det er positivt, såfremt virksomheden har arbejde med gruppering af noterne og placeret de væsentligste grupper af noter først For at blive nomineret i denne kategori skal den samlede årsrapport have en passende kvalitet 52

53 Specialpris 3 Gode årsrapporter for mindre og mellemstore virksomheder Generelle observationer: Der er meget stor forskel i årsrapporterne, og den har meget forskellig prioritet hos virksomhederne Nogle rapporterer på niveau med de største virksomheder Der er vis sammenhæng mellem årsrapportens kvalitet og tyngden i virksomhederne forretningsmodel 53

54 Specialpris 3 North Media Eksempler fra ikke-nominerede Strategiske mål for 2014 og 2015 Ledelsesberetning giver interessant indføring i virksomheden God segmentering 54

55 Specialpris 3 Jeudan Eksempler fra ikke-nominerede Årsrapport med mange relevante detaljer God information om virksomhedens markedsforhold Udførlig beskrivelse af finansielle instrumenter 55

56 Specialpris 3 De tre nominerede 56

57 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Interessant ledelsesberetning God oversigt med hovedtal side om sides med væsentlige højdepunkter for 2014 Klar summering af selskabets strategi, forretningsmodelog primære styrker Tydeligt overblik over SimCorps egen position i markedet Finansielle målsætninger 57

58 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver God, kort og læsevenlig ledelsesberetning, som kun indeholder årets væsentligste begivenheder Godt overblik over konglomeratet via faktaside Separat beretning og beskrivelse af de enkelte porteføljevirksomheder med tal og forventninger Noter er grupperet efter væsentlighed med kommentarer og regnskabspraksis 58

59 Specialpris 3 Dommerkomitéen fremhæver Flot lay-out og præsentation Godt sammendrag i beretningen med kort gennemgang af væsentlige begivenheder Detaljerede segmentoplysninger Gode og illustrative grafer som understøtter segmenterne og regnskabsberetningen CSR og Corporate Governance er kort og præcis med hjemmesidehenvisning 59

60 Specialpris 3 - Paneldebat Finansdirektør Jens H. Lund, DSV Aktieanalytiker Michael West Hybholt, Handelsbanken CFO Torben Carlsen, DFDS CFO Erik Weimar Rasmussen, Schouw & Co. CFO Thomas Johansen, SimCorp 60

61 Specialpris 3-5 anbefalinger til at tage med hjem Planlæg og prioriter. Du kan ikke lave det hele om, der skal prioriteres ellers drukner man. Kan være alt fra omstrukturering af noterne, mere grafik, højere digitaliseringsgrad, skarpere risikoafsnit. Gå tidligt i gang. Hvem gør hvad hvornår? Vigtigt at fundamentet er i orden med kompetente medarbejdere, de rigtige data og systemmæssig backup. Det er en logistikopgave. Gør det rigtige - ikke det bekvemme. Tag udgangspunkt i virkeligheden. Det skaber troværdighed og er værdiskabende over tid. Begrænset og overfladisk information øger risikoen, og forøget risiko er lig forøgede kapitalomkostninger. Lyt til omverdenen: Analytikerne og de professionelle investorer er gode til at definere værdiskabende initiativer, eksterne kommunikationsrådgivere og grafikere bringer nye vinkler til fortællingen. Revisorerne har den tekniske værktøjskasse på plads. Men det er virksomheden der styrer processen ikke omvendt. Sæt strøm til processen. Både regnskabsprocessen (automatisk afstemning), produktionsprocessen (remote-løsning, inhouse C-drev) og formidlingen (digital version og versionering til forskellige målgrupper forlænger levetiden af årsrapporten ved efterfølgende søgninger. 61

62 Vinder af Specialpris 3 62

63 Specialpris 3 Vinder Bedste eksempel fra Small/Mid-cap Regnskab Dommerkomitéens begrundelse God ledelsesberetning, som kun indeholder det relevante Noter er grupperet efter væsentlighed med kommentarer og regnskabspraksis Passende understøttet af enkle tabeller og grafer Godt regnskab for konglomerat 63

64 Årsrapportprisen 2015

65 De gode eksempler - og andre observationer Stig Enevoldsen, FSR danske revisorer og EFRAG Board Ordstyrer - Kristian Koktvedgaard, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

66 De gode eksempler og observationer - Generelt Der er en fantastisk udvikling hos de bedste Mange selskaber laver nogle gode og læsevenlige årsrapporter, hvor især ledelsesberetningerne giver en masse information, hvor man er blevet klogere efter læsningen Mange forsøger sig på hjemmesiden med nyskabelser Strukturen på hjemmesider er så forskellige, at det kunne være lettere, hvis der var mere ensartethed Mange har indhold, som man skal tænke meget over, hvorfor det er relevant 66

67 De gode eksempler og observationer - Nationalt Omtale af store pensionsposter i anden totalindkomst Særlige poster er blevet meget populære, selvom de går igen år efter år Omtale af 4. kvartal er positivt Formandsberetning Årsrapporten bør kun have relevant og væsentligt indhold med 67

68 De gode eksempler og observationer - DK Internationalt Danmark ligger pænt med Man er imponeret over vores forhold til at eksperimentere Grupperingen af noter efter væsentlighed og med praksis, kommentarer, skøn og usikkerhed samt tabeller og grafer har skabt opmærksomhed. I UK opfordrer man selskaberne til at prøve noget tilsvarende Tilladelse til at have CSR og CG oplysninger på hjemmesiden skaber også opmærksomhed XBRL indsendelse 68

69 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Diskussionspapir udsendt af Den europæiske Revisorforening, FEE, i går Hovedbeskeden er: Teknologien vil totalt ændre måden, vi rapporterer på Der vil kun blive rapporteret på hjemmesiden Målgruppen er alle og ikke kun aktionærer og långivere En samlet rapport med både finansiel og ikke-finansiel information Regeringer og tilsyn skal gøre innovation og eksperimenter mulige Tilladelse til parallelle måder at rapportere på 69

70 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Hovedbeskeden er: Overveje en type, hvad vi kalder Core & More rapportering Core er et sammendrag af de mest relevante og væsentlige forhold både finansielle og ikke finansielle More er de yderligere informationer, som man kan linke sig ned til Modellen faciliteres af brug af IT Opdatering er kontroversielt Avis versus hjemmeside med nyheder 70

71 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden Core report More reports 71

72 De gode eksempler og observationer - Finansiel rapportering i fremtiden More More More CORE More More 72

73 Årsrapportprisen 2015 Senior VP Peter Harder Thomsen, ISS Derfor betyder det noget at vinde årsrapportprisen FSR's Studie- og Understøttelsesfond

74 Årsrapportprisen 2015 SVP, Head of Group Controlling, Peter Harder Thomsen

75 Årsrapport proces Oktober-december Udkast til ledelsesberetning udarbejdes Fremlægges for direktionen ultimo december Q4 Januar-marts Færdiggørelse af årsrapporten Offentliggørelse primo marts Q1 September Idégrundlag godkendes af direktionen Skabelon for taldel udarbejdes Ansvarsfordeling og tidsplan fastlægges Q3 Q2 Maj Evaluering af seneste årsrapport Prioritering af indsats for dette år Juni-august Inspiration indhentes (peers/c20/trends) Overordnet struktur/indhold fastlægges 75

76 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéens begrundelse v/ Torben Johansen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

77 Årsrapportprisen Processen 140 selskaber er gennemgået Blandt de nominerede finder dommerkomiteen en vinder af en samlet Årsrapportpris Årsrapportprisen går på hele årsrapporten og ikke kun de områder, der er omfattet af specialpriserne 77

78 Årsrapportprisen 2015 Generelle observationer Mange har fortsat den positive udvikling af beskrivelserne i årsrapporten: Udvikling af et sammendrag med overblik over væsentlige forhold i årsrapporten En fortsat udvikling af noter i form af hensigtsmæssige grupperinger og under-støttende grafik og kommentarer Brug af hjemmesiden til uddybning af CSR-politik og Governance Omtale og gengivelse af årets 4 kvartaler eller årets Q4 78

79 Årsrapportprisen 2015 Anbefalinger til fortsat udvikling Unødigt lange tekster erstattet af relevant og væsentlig beskrivelse Uvæsentlige forhold udeladt eller placeret bagerst Reklametekst og -billeder kan med fordel udelades 79

80 Årsrapportprisen 2015 Arla Eksempler fra ikke-nominerede Ledelsesberetning giver et godt overblik med brug af illustrationer God beskrivelse af strategi og målsætninger Noter godt underbygget af illustrationer og kommentering 80

81 Årsrapportprisen 2015 TDC Eksempler fra ikke-nominerede Stor udvikling i lay-out og brug af illustrationer i ledelsesberetningen Udvikling i gruppering af noter og kommenteringer God og overskuelig præsentation af strategi og udvikling i forretningsområder 81

82 Årsrapportprisen 2015 De tre nominerede 82

83 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver Godt og informativt regnskab, såvel ledelsesberetning som noter Sammendraget At a Glance videreudviklet God beskrivelse af forventninger til fremtidig indtjening fordelt på geografiske segmenter Læsevenlig opstilling af noter med flot brug af skemaer og grafik. Fokus på væsentlighed Godt lay-out og præsentation, der letter overskueligheden 83

84 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver God detaljeret ledelsesberetning med bl.a. god og overskuelig omtale af Risk og KPI er God omtale af Q4 God gruppering og indhold af noter med indledende forklaring til hver sektion 84

85 Årsrapportprisen 2015 Dommerkomitéen fremhæver Informativ ledelsesberetning med fokus på væsentlighed God brug af grafik og illustrationer Et godt notrapperat med god struktur og forklaringer og beskrivelser Arbejder med nogle supplerende alternative regnskabsrapporteringer (The Triple Bottom Line) 85

86 86 Årsrapportprisen 2015 Prisen overrækkes af Senior VP Peter Harder Thomsen, ISS Direktør Tine Roed, DI Adm. direktør, Charlotte Jepsen, FSR FSR's Studie- og Understøttelsesfond

87 Vinder af Årsrapportprisen

88 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Generelt et godt regnskab med mange detaljer i såvel ledelsesberetning som noter God og informativ ledelsesberetning med fokus på væsentlige forhold i relation til forretningsmodellen og godt understøttet af grafik og illustrationer Får kommunikeret strategi og udvikling på en forståelig måde Godt sammendrag (At a Glance) med efterfølgende kort og præcis gennemgang af 2014 samt outlook for

89 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Noter er godt grupperet og med god kommentering, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Interessant med arbejdet omkring The Triple Bottom Line Herunder rapportering om Social Performance og Environmental Performance i såvel ledelsesberetning som særskilte regnskabsafsnit God brug af hjemmesiden til uddybende beskrivelse af Governance 89

90 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen fremhæver Informativt og meget detaljeret årsregnskab med mange gode detaljer, f.eks. Beskrivelse af specifikke langsigtede mål Pipeline overview med beskrivelse og angivelse af produkternes faseforløb Note sektion 2, herunder beskrivelse af salg og rabatordninger Detaljeret oplysninger om alle 4 kvartaler 90

91 Årsrapportprisen 2015 til Novo Nordisk Dommerkomitéen anbefaler Anbefalinger, der kan arbejdes videre med Udvikle At a Glance til et egentligt sammendrag af væsentlige forhold i årsrapporten, herunder bl.a. beskrivelse af Forretningsmodel og strategi Kommentering af væsentlige hovedområder i årsrapporten Brug af understøttende grafer og illustrationer i noter Større grad af kommentering i noterne af udviklingen Afsnit med sygdoms- og produktbeskrivelser kan hensigtsmæssigt forkortes eller henføres til hjemmesiden. 91

92 Vinder af Årsrapportprisen

93 93 Årsrapportprisen 2016 og afslutning Direktør Tine Roed, DI FSR's Studie- og Understøttelsesfond

94 94 Årsrapportprisen 2016 Vi ses næste år til årsrapportprisen 2016 FSR's Studie- og Understøttelsesfond

95 CHAMPAGNE i Atriet 95

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden

Årsrapportprisen 2013. Detaljen - Overblikket - Fremtiden Årsrapportprisen 2013 Detaljen - Overblikket - Fremtiden Velkomst Adm. direktør Charlotte Jepsen, FSR - danske revisorer 2 Dommerkomitéens medlemmer Jutta af Rosenborg, Bestyrelsesmedlem og formand for

Læs mere

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond

Årsrapportprisen 2014. FSR's Studie- og Understøttelsesfond Årsrapportprisen 2014 FSR's Studie- og Understøttelsesfond Velkomst Viceformand Peter Gath, FSR danske revisorer FSR's Studie- og Understøttelsesfond 3 Dommerkomitéens arbejde Jan Peter Larsen, FSR danske

Læs mere

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne

www.pwc.dk/c20 C20+ Regnskabsprisen 2015 Gode eksempler fra årsrapporterne www.pwc.dk/c20 Gode eksempler fra årsrapporterne Formålet med C20+ Regnskabsprisen En årlig prisuddeling med fokus på, at danske virksomheders årsrapporter bliver bedre som kommunikationsmiddel. Der fokuseres

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015

Overblik Inspiration Viden Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 giver dig en række nye artikler, og analyser og data er opdateret. Bogen indeholder ajourført og relevant inspiration til effektivt bestyrelsesarbejde. God læselyst. Overblik

Læs mere

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser 04 Show it Visuel kommunikation i vækst ÅRS csr-rapporter 08 Skær ind til benet, og fokuser 16 digitale årsrapporter Tilgængelighed på alle platforme RAP POR liv til 20 ledelsesberetningen Vis, hvad din

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser. 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst

7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser. 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 7 SOM AT KIGGE UD GENNEM ET BESKIDT VINDUE Skær ind til benet, og fokuser 4 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 10 ÅRSRAPPORTEN BLIVER VISUEL Visuel kommunikation i vækst 13 SOM AT

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen

Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen En inspirationsguide udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Etablering af professionelle bestyrelser i autobranchen Forord Autobranchen

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 ::

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: Side 1 20 NKT Holding A/S :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012

IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 Selskab I A/S IFRS-ÅRSRAPPORT 2012 BDO s IFRS-årsrapportmodel omfattende moderselskabsregnskab og koncernregnskab for en mindre børsnoteret virksomhed. Copyright BDO SELSKAB I A/S ÅRSRAPPORT 2012 BDO

Læs mere

Inspiration fra toppen CFO ens historie

Inspiration fra toppen CFO ens historie Bogens redaktion består af administrerende direktør Mogens Nørgaard Mogensen, professor Ken L. Bechmann og CFO Bo Kruse. Inspiration fra toppen CFO ens historie De danske CFO ers succeshistorier er nu

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt

Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt Working Paper Series Department of Business Studies No. 22, 2008 Investor relations: Kommunikation med strategien som udgangspunkt By Christian Nielsen and Per Nikolaj Bukh Aalborg University, Department

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

Bestyrelsesevaluering. When good is the enemy of great

Bestyrelsesevaluering. When good is the enemy of great Bestyrelsesevaluering When good is the enemy of great September 2013 I can t think of a single work group whose performance gets assessed less rigorously than corporate boards. This lack of feedback is

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

Den effektive bestyrelse

Den effektive bestyrelse Den effektive bestyrelse En konkret guide til hvordan den effektive bestyrelse sammensættes og arbejder i vækstvirksomheder med eksterne ejere. Forfattere: Kim Wiencken Søren J. Nielsen Jacob Bratting

Læs mere