NB Trend årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S"

Transkript

1 NB Trend årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G

2 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

3 NB Trend 2010 Treårig investering Vi lancerer NB Trend 2010 Hvad er det? En investeringsstrategi baseret på lige store eksponeringer til to dynamiske strategier: RåvareMomentum Lang/Kort Strategien søger at udnytte råvaremomentum Strategien køber råvarer, der er støt stigende, og sælger råvarer, der er støt faldende ValutaCarry Carry-strategi baseret på G-10-valutaer Strategien går lang carry i de valutakryds, der genererer det højeste carry relativt til risiko I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Hvad er dynamiske strategier og hvorfor investere i dem? Dynamiske strategier er baseret på et sæt faste regler. Reglerne bestemmer fordelingen af risiko mellem de forskellige aktiver. Fordelingen justeres løbende, hvorved strategiens aktiver ændrer sig over tid. Den dynamiske side giver investor adgang til en løbende eksponering til de mest attraktive muligheder i henhold til reglerne for strategien. Historisk afkast I perioden har Trend-indekset leveret et årligt afkast på 12,42%. 2

4 NB Trend 2010 Treårig investering Vi lancerer NB Trend 2010 RåvareMomentum Strategi RåvareMomentum er et dynamisk indeks, der søger at udnytte trends og momentum i råvaremarkedet RåvareMomentum går lang i råvarer med positivt momentum og kort i råvarer med negativt momentum. I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Historisk har råvaremarkederne haft en tendens til at bevæge sig i samme retning i lange perioder. Den fine balance mellem udbud og efterspørgsel betyder, at ændringer heri kan påvirke kurser i væsentligt omfang og over længere tid. Indekssammensætning 24 forskellige råvarer evalueres på månedlig basis. Støt stigende råvarepapirer købes, og man går kort i støt faldende råvarepapirer Afkast RåvareMomentum genererer afkast, så snart indekset overstiger niveauet, hvorpå investor har købt. Momentum i råvarer Value Neutral Buy Short sell Buy Neutral Buy Short sell Neutral Neutral Time 3

5 Vi lancerer NB Trend 2010 ValutaCarry I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Strategi ValutaCarry er et dynamisk indeks, der genererer carry ved at udnytte renteforskellen mellem forskellige valutaer. Der indgåes positioner i valutamarkedet ved at placere i højrentevalutaer og låne i lavrentevalutaer. Valuta-carry-strategier har i mange år konsekvent leveret et positivt afkast Indekssammensætning Fire valutakryds udvælges hver måned. Udvælgelsen er baseret på at levere det maksimale afkast i forhold til risiko. Der anvendes gearing for at opfylde strategiens afkastmål på 5% Afkast ValutaCarry leverer carry fra valutapositionerne samt gevinst/tab herfra ValutaCarry optager lån i lavrentevalutaen (JPY) og placerer i højrentevalutaen (EUR) og tjener renteforskellen (+/-) fra valutapositionen. Lån modværdien af EUR 100 i JPY Tilbagebetal lån Betal JPY LIBOR Japanske renter er lave og euro-renter høje Primo måneden Ultimo måneden Carry-afkast + Gevinst/tab fra valutaposition Placer EUR 100 Opsig placering Tjen EUR EURIBOR 4

6 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

7 Historisk afkast 3-årigt rullende afkast på Trend-indekset %-deltagelse, 3-måneders Asian tail 3-årig investeringsperiode fra 1996 H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A 3-årigt rullende afkast af Trend-indekset AFKAST 70.00% Gns. 3-årigt afkast Laveste 3-årigt afkast 41.92% 16.87% 60.00% Højeste 3-årigt afkast 63.43% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jul/98 Nov/99 Mar/01 Aug/02 Dec/03 May/05 Sep/06 Jan/08 TID 6

8 Produktets udformning Hvorfor investere i to dynamiske strategier? God spredning af risiko når den ene strategi yder optimalt, har den anden tendens til yde mindre godt Resultatet er et stabilt højt afkast H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A Årligt afkast, RåvareMomentum, ValutaCarry & Trend-indekset 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Råvare Momentum ValutaCarry Trend-indekset Gns. historisk afkast Laveste årlige afkast Højeste årlige afkast Trend-indeks 12,42 % 7,67 % 27,47 % 7

9 Produktets udformning Samvariation mellem ValutaCarry og RåvareMomentum Lav samvariation mellem de to strategier sikrer god spredning af risiko og et stabilt afkast. Rullende 1-års korrelation mellem ValutaCarry & RåvareMomentum H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A Korrelation (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-96 Feb-97 Mar-98 Maj-99 Jun-00 Jul-01 Aug-02 Sep-03 Okt-04 Nov-05 Dec-06-10% -20% -30% -40% -50% Tid 8

10 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

11 Tid til at overveje alternativer til aktier? Globale aktiemarkeder er tæt på toppen I denne fase af aktiecyklen synes produkter med lav risiko/stabilt afkast og lav korrelation med aktier at være en attraktiv måde at nedbringe andelen af aktier i porteføljen på H V O R D A N P A S S E R N B T R E N D I N D I P O R T E F Ø L J E Det globale aktiemarked (MSCI) ( ) INDEKS Jun-94 Okt-95 Mar-97 Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-04 Maj-05 Okt-06 Feb-08 TID Source: MSCI World % 10

12 Spredning af risiko i porteføljen Afkast ikke korreleret med aktier og obligationer og har historisk outperformet Trend-indeksets afkast er kun lidt samvarieret med med aktie- og obligationsmarkederne H V O R D A N P A S S E R N B T R E N D I N D I P O R T E F Ø L J E Trend-indekset har historisk klaret sig bedre end både aktier og obligationer /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2003 Kursudvikling 1. jan. 1999=100 01/01/ /01/ /01/ /01/2007 NB Trend 2010 EuroStoxx50 IBOXX EUR 3-5 årige stat KFX S&P

13 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

14 Resume Attraktivt afkast Historisk gennemsnitlig indfrielse på 141,92 for den 3-årige investering ( ) svarende til et afkast på 12,42% p.a. i perioden Den overordnede strategi har genereret stabile, høje afkast under alle makroøkonomiske og finansielle forhold Spredning af risiko Lav samvariation med aktier og obligationer gør dette til et attraktivt produkt Lav samvariation mellem de to strategier sikrer stabilt afkast Hovedstolsgaranti Hvis strategierne slår fejl, får investor hovedstolen tilbage ved udløb R E S U M E 13

15 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

16 Hvordan fungerer ValutaCarry-strategien? A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? Valg af bedste risikojusterede valutakryds (ved brug af Carry-to- Risk ) Globalt investerings univers Fire bedste valutakryds Konstruktion af en ligeligt vægtet kurv med de fire kryds og beregning af aktuel carry Investering a ligelige beløb i de fire valuatakryds med højeste Carry-to-Risk Gearing af kurven mhp. at nå afkastmålet Endelig kurv 14

17 Hvordan fungerer ValutaCarry-strategien? 0 Strategiens indtægtskilder Strategien leverer altid carry ved at gå lang i højrentevaluater og kort i lavrentevalutaer De underliggende valutapositioner kan give enten positivt eller negativt afkast A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? 0 Strategiafkast = Carry +/- Afkast af valutapositioner ValutaCarry-strategiens investeringsunivers ValutaCarry-strategien kan investere i følgende 14 valutakryds: ValutaCarry investeringsunivers USD/CAD EUR/USD NZD/USD USD/NOK GBP/USD AUD/USD USD/JPY EUR/GBP EUR/CHF USD/SEK EUR/SEK EUR/JPY EUR/NOK USD/CHF 16

18 1 1.A Beregning af Carry-to-Risk Carry-to-Risk beregnes månedligt for alle 14 valutakryds A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? IR Carry -to-risk Ratio = ccy( 1) ccy( 2) IR Volatility Carry-to-Risk måler renteforskellen over for volatiliteten i de underliggende valutakryds. Jo højere tallet er, desto bedre carry opnår investor i forhold til risikoen. Carry-to-Risk-tallene for august 2007 er angivet til højre. 1.B Valg af valutaer Hver måned går strategien lang carry på de fire valutakryds med den højeste Carry-to-Risk. Herved sikres det, at strategien løbende maksimerer det opnåede carry i forhold til risiko. I august 2007 var de fire valgte valutakryds USD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY og EUR/GBP 17

19 1 Eksempel: Hvordan opnås afkast (carry) ved investering i valuta Startdato Startdato USD USD DKK DKK Valutaspot: 1 5,000 Betaler Betaler Hovedstol + rente: 100 * ( 1+ 5%*30/360)= USD 100,417 A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? Rente: 5% 10% Slutdato Slutdato USD USD DKK DKK Valutaspot: 1 5,005 USD-renter er lave og DKK-renter høje Lån USD 100 Primo måneden Placer modværdien af USD 100 i DKK: DKK 500 Tilbagebetal lån Betal USD LIBOR Ultimo måneden Opsig placering Tjen CIBOR Modtager Modtager Hovedstol + rente: 500 * (1 + 10*30/360) = DKK 504,167 = 504,167 / USD 5,005 = USD 100,7327 Performance:(100, ,4167)/100 = 0,316% Carry-afkast (10-5)*30/360%= 0,417% - Tab på valutaposition 0,101% = 0,316% 18

20 2 2 Beregning af kurvens carry En kurv sammensættes af ligelige dele af hver af de fire udvalgte valutakryds. Carry for denne kurv udregnes som den gennemsnitlige renteforskel på de udvalgte valutakryds August måneds carry for de udvalgte valutakryds vises i tabellen til højre. Den gennemsnitlige carry udregnes som (4,70% + 1,55% + 3,47% + 1,72%)/4 = 2,86% A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C A R R Y? 3 3 Afkastmål, anvendelse af gearing på kurven Strategien anvender gearing for at opnå et afkastmål på 5%. I ovenstående eksempel fra august 2007 var carry for den udvalgte kurv på kun 2,86% - som følge heraf anvender vi 5,00%/2,86% = 175%- gearing med henblik på at opnå afkastmålet på 5% Der anvendes en gearing på ikke mindre end 100% og ikke mere end 200%. Så længe gearingen ligger inden for disse grænser, vil strategien altid nå afkastmålet på 5% 4 4 Beregning af strategisk afkast Strategiens afkast beregnes som summen af carry og afkast fra de underliggende valutapositioner 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% AFKASTMÅL 175 % Gearing 5 % Carry KURVENS CARRY 100 % Gearing 2,86 % Carry IFX Basket 19

21 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? 9 Resume 12 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

22 Hvordan fungerer RåvareMomentum? A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? Globalt investeringsunivers Investeringsunivers Beregn 12-mdrs afkast Adskillelse af positive og negative performere Positive performere Negative performere Tjek konsekvens Tjek konsekvens Kontrol af aktivernes konsekvens mht. negativt eller positivt afkast Positive performere Negative performers Konsekvenstest Konsekvenstest Bestået Dumpet Dumpet Bestået Udvælg konsekvente performere Udvælg konsekvente performere Udvælgelse af lange og korte positioner blandt konsekvent positive og negative performere Potentiel lang portefølje Potentiel kort portefølje De bedste performere (maks. 12) De værste performere (maks. 12) Lang portefølje Kort portefølje 21

23 Hvordan fungerer RåvareMomentum? 0 Strategiens indkomstkilder Strategien har til sigte at drage fordel af råvaremomentum. Dettes gøres ved at opkøbe råvarer, som stiger støt (strategiens lange positioner), og sælge råvarer, som falder støt (strategiens korte positioner). A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? 0 Strategiafkast = Afkast fra lang portefølje + Afkast fra kort portefølje Investeringsunivers for RåvareMomentum Strategien kan investere i de 24 råvarer, der er opført i tabellen. Investeringsuniverset dækker alle de store investerbare råvaremarkeder. Der besluttes fra måned til måned om strategien skal være lang, kort eller neutral inden for hver af de 24 råvaregrupper. RåvareMomentums investeringsunivers ENERGI Naturgas Benzin Råolie (Brent) Råolie (WTI) Gasolie UÆDELT METAL Zink Nikkel Bly Kobber Aluminum ÆDELT METAL Sølv Guld LANDBRUG Hvede Sojabønner Sukker Rød hvede Kaffe Bomuld Majs Kakao Slagtekvæg Fyringsolie HUSDYR- BESTAND Svin Malkekvæg 22

24 1 Adskillelse af positive og negative performere De sidste 12 måneders afkast beregnes for samtlige 24 råvarer i investeringsuniverset Råvarerne opdeles i positive og negative performere ud fra deres fremgang eller tilbagegang i løbet af de sidste 12 måneder A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? 2 Konsekvenstest For at sikre at der er tale om et egentligt momentum i positiv eller negativ retning udfører vi en konsekvenskontrol af hver råvare. Dette gøres med henblik på at udelukke råvarer, der viser tegn på at være ved at vende (dvs. trenden nærmer sig sin afslutning), eller hvis tidligere performance kan tilskrives store engangsbevægelser frem for en ensartet trend Konsekvenskontrollen udføres ved at se på afkastet for hver af de foregående 12 måneder. For hver måned råvaren bevæger sig i den rigtige retning (dvs. opad, hvis råvaren havde et positivt afkast året før), bringer et pointsystem den nærmere en bestået konsekvenstest. Jo tættere på måneden er, desto flere point gives der, som vist i diagrammet herunder (2,0 point for sidste måned over for 0,4 point for den måned, der ligger længst væk). Der kan højest opnås 12,0 point 6,0 point eller derover er bestået Potentielt Lang Portefølje er de positive performere, som har bestået konsekvenskontrollen Potentielt Kort Portefølje er de negative performere, som har bestået konsekvenskontrollen Konsekvenskontrollens Konsekvenskontrollens vægtning vægtning R=5 1.0 No. of months before rebalancing

25 3 Kurvens sammensætning Op til 12 råvarer udvælges fra den potentielt lange portefølje til den lange portefølje og tilsvarende til kort portefølje. Hver råvare har en vægtning på 1/12 uanset om der vælges 12 råvarer eller ej. Maksimal eksponering er 12/12 lang og 12/12 kort for en fuldstændig eksponering på 200% Dette er næste måneds strategiske position A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? Hvis den potentielt lange portefølje består af 12 eller flere råvarer Så er den lange portefølje en ligeligt vægtet portefølje bestående af de 12 råvarer med den bedste performance over de sidste 12 måneder (en vægtning på 1/12 tilskrives hver råvare) Hvis den potentielt korte portefølje består af 12 eller flere råvarer Så er den korte portefølje en ligeligt vægtet portefølje bestående af de 12 råvarer med den dårligste performance over de sidste 12 måneder (en vægtning på 1/12 tilskrives hvert underindeks) 4 4 Beregning af strategisk afkast Lang portefølje Portefølje solgt kort Afkastet udregnes som summen af den lange og den korte porteføljes afkast Hvis den potentielt lange portefølje består af færre end 12 råvarer, for eksempel 9 Så indeholder den lange portefølje disse 9 råvarer med en vægtning på 1/12 (ved en nettoeksponering på 9/12) Hvis den potentielt korte portefølje består af færre end 12 råvarer, for eksempel 9 Så indeholder den korte portefølje disse 9 råvarer med en vægtning på 1/12 (ved en nettoeksponering på 9/12) 24

26 Kontaktpersoner Claus Møller Afdelingsdirektør, Debt Capital Markets Tlf.: Tine Holmgaard Larsen Projektchef, Debt Capital Markets Tlf.: N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G 25

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark

Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Performanceanalyse af Investeringsforeninger i Danmark Forfatter: Henrik Grundsøe CPR-nr.: xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken

Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Økonomidirektøren 29. august 2011 Løsningsforslag til Schweizerfranc-problematikken Norddjurs Kommune har pr. 26. august 2011 lån i schweizerfranc (CHF) på ca. 14 mio. CHF, hvilket med en kurs på 6,50

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Formue. Virksomhedsobligationer. giver bedre afkast. Nej der er ikke deflation. Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2. INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 2. kvartal 2015 // 30. årgang Formue Virksomhedsobligationer giver bedre afkast Nej der er ikke deflation Har dine aktier husket badebukserne? Formue // 2.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 2012 Opgaveløser: Arne Meyer Larsen Vejleder: Martin Richter Strategisk investering i råvarer, via et indeks, i en dynamisk portefølje på det amerikanske marked

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Fokus - indeksobligationer

Fokus - indeksobligationer Fokus - indeksobligationer Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Verdens ledende centralbanker, anført af Den Amerikanske Centralbank (FED), har indledt et pengepolitisk eksperiment af

Læs mere

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012

Investeringsforeningen Nordea Invest. Februar 2012 Investeringsforeningen Nordea Invest Februar 2012 Nordea Invest en god investering Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Næsten alle former for opsparing kan placeres i investeringsbeviser.

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Risk based portefølje optimering

Risk based portefølje optimering HD Finansiering. Hovedopgave foråret 2014. Risk based portefølje optimering Forfatter: Daniel Sunke Vejleder: Martin Richter Institut for Finansiering Handelshøjskole i København 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko

Afdeling. Afkast Akkumulerende andele. Aktier Aktiv forvaltning. Aktiv risiko Formålet med denne vejledning er at gøre det lettere at forstå og forklare de mere almindelige udtryk, der bruges inden for investering. Der er lagt vægt på at gøre beskrivelserne klare og kortfattede

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 RESUME Økonomiske udsigter Vækstopbremsningen har i kvartalet været større end forventet i Emerging Markets, og specielt er udviklingen i Kina foruroligende. Hvis ikke landet

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014

Finansieringsmøde. Seminar hos Landbo Thy. 23. oktober 2014 Finansieringsmøde Seminar hos Landbo Thy 23. oktober 2014 Indhold Kort tur verden rundt ; hvordan ser det ud med økonomierne? Finansiering; hvad skal man være særligt opmærksom på? Rentetilpasning januar

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere