NB Trend årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Trend 2010. 3-årig investering med hovedstolsgaranti N B T R E N D 2 0 1 0 - T R E Å R I G I N V E S T E R I N G N Y K R E D I T B A N K A / S"

Transkript

1 NB Trend årig investering med hovedstolsgaranti 0 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G

2 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

3 NB Trend 2010 Treårig investering Vi lancerer NB Trend 2010 Hvad er det? En investeringsstrategi baseret på lige store eksponeringer til to dynamiske strategier: RåvareMomentum Lang/Kort Strategien søger at udnytte råvaremomentum Strategien køber råvarer, der er støt stigende, og sælger råvarer, der er støt faldende ValutaCarry Carry-strategi baseret på G-10-valutaer Strategien går lang carry i de valutakryds, der genererer det højeste carry relativt til risiko I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Hvad er dynamiske strategier og hvorfor investere i dem? Dynamiske strategier er baseret på et sæt faste regler. Reglerne bestemmer fordelingen af risiko mellem de forskellige aktiver. Fordelingen justeres løbende, hvorved strategiens aktiver ændrer sig over tid. Den dynamiske side giver investor adgang til en løbende eksponering til de mest attraktive muligheder i henhold til reglerne for strategien. Historisk afkast I perioden har Trend-indekset leveret et årligt afkast på 12,42%. 2

4 NB Trend 2010 Treårig investering Vi lancerer NB Trend 2010 RåvareMomentum Strategi RåvareMomentum er et dynamisk indeks, der søger at udnytte trends og momentum i råvaremarkedet RåvareMomentum går lang i råvarer med positivt momentum og kort i råvarer med negativt momentum. I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Historisk har råvaremarkederne haft en tendens til at bevæge sig i samme retning i lange perioder. Den fine balance mellem udbud og efterspørgsel betyder, at ændringer heri kan påvirke kurser i væsentligt omfang og over længere tid. Indekssammensætning 24 forskellige råvarer evalueres på månedlig basis. Støt stigende råvarepapirer købes, og man går kort i støt faldende råvarepapirer Afkast RåvareMomentum genererer afkast, så snart indekset overstiger niveauet, hvorpå investor har købt. Momentum i råvarer Value Neutral Buy Short sell Buy Neutral Buy Short sell Neutral Neutral Time 3

5 Vi lancerer NB Trend 2010 ValutaCarry I N T R O D U K T I O N T I L N B T R E N D Strategi ValutaCarry er et dynamisk indeks, der genererer carry ved at udnytte renteforskellen mellem forskellige valutaer. Der indgåes positioner i valutamarkedet ved at placere i højrentevalutaer og låne i lavrentevalutaer. Valuta-carry-strategier har i mange år konsekvent leveret et positivt afkast Indekssammensætning Fire valutakryds udvælges hver måned. Udvælgelsen er baseret på at levere det maksimale afkast i forhold til risiko. Der anvendes gearing for at opfylde strategiens afkastmål på 5% Afkast ValutaCarry leverer carry fra valutapositionerne samt gevinst/tab herfra ValutaCarry optager lån i lavrentevalutaen (JPY) og placerer i højrentevalutaen (EUR) og tjener renteforskellen (+/-) fra valutapositionen. Lån modværdien af EUR 100 i JPY Tilbagebetal lån Betal JPY LIBOR Japanske renter er lave og euro-renter høje Primo måneden Ultimo måneden Carry-afkast + Gevinst/tab fra valutaposition Placer EUR 100 Opsig placering Tjen EUR EURIBOR 4

6 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

7 Historisk afkast 3-årigt rullende afkast på Trend-indekset %-deltagelse, 3-måneders Asian tail 3-årig investeringsperiode fra 1996 H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A 3-årigt rullende afkast af Trend-indekset AFKAST 70.00% Gns. 3-årigt afkast Laveste 3-årigt afkast 41.92% 16.87% 60.00% Højeste 3-årigt afkast 63.43% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Jul/98 Nov/99 Mar/01 Aug/02 Dec/03 May/05 Sep/06 Jan/08 TID 6

8 Produktets udformning Hvorfor investere i to dynamiske strategier? God spredning af risiko når den ene strategi yder optimalt, har den anden tendens til yde mindre godt Resultatet er et stabilt højt afkast H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A Årligt afkast, RåvareMomentum, ValutaCarry & Trend-indekset 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Råvare Momentum ValutaCarry Trend-indekset Gns. historisk afkast Laveste årlige afkast Højeste årlige afkast Trend-indeks 12,42 % 7,67 % 27,47 % 7

9 Produktets udformning Samvariation mellem ValutaCarry og RåvareMomentum Lav samvariation mellem de to strategier sikrer god spredning af risiko og et stabilt afkast. Rullende 1-års korrelation mellem ValutaCarry & RåvareMomentum H I S T O R I S K A F K A S T & P R O D U K T K A R A K T E R I S T I K A Korrelation (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan-96 Feb-97 Mar-98 Maj-99 Jun-00 Jul-01 Aug-02 Sep-03 Okt-04 Nov-05 Dec-06-10% -20% -30% -40% -50% Tid 8

10 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

11 Tid til at overveje alternativer til aktier? Globale aktiemarkeder er tæt på toppen I denne fase af aktiecyklen synes produkter med lav risiko/stabilt afkast og lav korrelation med aktier at være en attraktiv måde at nedbringe andelen af aktier i porteføljen på H V O R D A N P A S S E R N B T R E N D I N D I P O R T E F Ø L J E Det globale aktiemarked (MSCI) ( ) INDEKS Jun-94 Okt-95 Mar-97 Jul-98 Dec-99 Apr-01 Sep-02 Jan-04 Maj-05 Okt-06 Feb-08 TID Source: MSCI World % 10

12 Spredning af risiko i porteføljen Afkast ikke korreleret med aktier og obligationer og har historisk outperformet Trend-indeksets afkast er kun lidt samvarieret med med aktie- og obligationsmarkederne H V O R D A N P A S S E R N B T R E N D I N D I P O R T E F Ø L J E Trend-indekset har historisk klaret sig bedre end både aktier og obligationer /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2003 Kursudvikling 1. jan. 1999=100 01/01/ /01/ /01/ /01/2007 NB Trend 2010 EuroStoxx50 IBOXX EUR 3-5 årige stat KFX S&P

13 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

14 Resume Attraktivt afkast Historisk gennemsnitlig indfrielse på 141,92 for den 3-årige investering ( ) svarende til et afkast på 12,42% p.a. i perioden Den overordnede strategi har genereret stabile, høje afkast under alle makroøkonomiske og finansielle forhold Spredning af risiko Lav samvariation med aktier og obligationer gør dette til et attraktivt produkt Lav samvariation mellem de to strategier sikrer stabilt afkast Hovedstolsgaranti Hvis strategierne slår fejl, får investor hovedstolen tilbage ved udløb R E S U M E 13

15 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? Resume Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

16 Hvordan fungerer ValutaCarry-strategien? A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? Valg af bedste risikojusterede valutakryds (ved brug af Carry-to- Risk ) Globalt investerings univers Fire bedste valutakryds Konstruktion af en ligeligt vægtet kurv med de fire kryds og beregning af aktuel carry Investering a ligelige beløb i de fire valuatakryds med højeste Carry-to-Risk Gearing af kurven mhp. at nå afkastmålet Endelig kurv 14

17 Hvordan fungerer ValutaCarry-strategien? 0 Strategiens indtægtskilder Strategien leverer altid carry ved at gå lang i højrentevaluater og kort i lavrentevalutaer De underliggende valutapositioner kan give enten positivt eller negativt afkast A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? 0 Strategiafkast = Carry +/- Afkast af valutapositioner ValutaCarry-strategiens investeringsunivers ValutaCarry-strategien kan investere i følgende 14 valutakryds: ValutaCarry investeringsunivers USD/CAD EUR/USD NZD/USD USD/NOK GBP/USD AUD/USD USD/JPY EUR/GBP EUR/CHF USD/SEK EUR/SEK EUR/JPY EUR/NOK USD/CHF 16

18 1 1.A Beregning af Carry-to-Risk Carry-to-Risk beregnes månedligt for alle 14 valutakryds A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? IR Carry -to-risk Ratio = ccy( 1) ccy( 2) IR Volatility Carry-to-Risk måler renteforskellen over for volatiliteten i de underliggende valutakryds. Jo højere tallet er, desto bedre carry opnår investor i forhold til risikoen. Carry-to-Risk-tallene for august 2007 er angivet til højre. 1.B Valg af valutaer Hver måned går strategien lang carry på de fire valutakryds med den højeste Carry-to-Risk. Herved sikres det, at strategien løbende maksimerer det opnåede carry i forhold til risiko. I august 2007 var de fire valgte valutakryds USD/JPY, EUR/CHF, EUR/JPY og EUR/GBP 17

19 1 Eksempel: Hvordan opnås afkast (carry) ved investering i valuta Startdato Startdato USD USD DKK DKK Valutaspot: 1 5,000 Betaler Betaler Hovedstol + rente: 100 * ( 1+ 5%*30/360)= USD 100,417 A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C AR R Y? Rente: 5% 10% Slutdato Slutdato USD USD DKK DKK Valutaspot: 1 5,005 USD-renter er lave og DKK-renter høje Lån USD 100 Primo måneden Placer modværdien af USD 100 i DKK: DKK 500 Tilbagebetal lån Betal USD LIBOR Ultimo måneden Opsig placering Tjen CIBOR Modtager Modtager Hovedstol + rente: 500 * (1 + 10*30/360) = DKK 504,167 = 504,167 / USD 5,005 = USD 100,7327 Performance:(100, ,4167)/100 = 0,316% Carry-afkast (10-5)*30/360%= 0,417% - Tab på valutaposition 0,101% = 0,316% 18

20 2 2 Beregning af kurvens carry En kurv sammensættes af ligelige dele af hver af de fire udvalgte valutakryds. Carry for denne kurv udregnes som den gennemsnitlige renteforskel på de udvalgte valutakryds August måneds carry for de udvalgte valutakryds vises i tabellen til højre. Den gennemsnitlige carry udregnes som (4,70% + 1,55% + 3,47% + 1,72%)/4 = 2,86% A P P E N D I K S 1 - H V O R D A N F U N G E R E R V A L U T A C A R R Y? 3 3 Afkastmål, anvendelse af gearing på kurven Strategien anvender gearing for at opnå et afkastmål på 5%. I ovenstående eksempel fra august 2007 var carry for den udvalgte kurv på kun 2,86% - som følge heraf anvender vi 5,00%/2,86% = 175%- gearing med henblik på at opnå afkastmålet på 5% Der anvendes en gearing på ikke mindre end 100% og ikke mere end 200%. Så længe gearingen ligger inden for disse grænser, vil strategien altid nå afkastmålet på 5% 4 4 Beregning af strategisk afkast Strategiens afkast beregnes som summen af carry og afkast fra de underliggende valutapositioner 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% AFKASTMÅL 175 % Gearing 5 % Carry KURVENS CARRY 100 % Gearing 2,86 % Carry IFX Basket 19

21 Agenda Page Introduktion til NB Trend Historisk afkast og produktkarakteristika 5 Hvordan passer NB Trend 2010 ind i en portefølje? 9 Resume 12 N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G Appendiks 1 Hvordan fungerer ValutaCarry? Appendiks 2 - Hvordan fungerer RåvareMomentum?

22 Hvordan fungerer RåvareMomentum? A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? Globalt investeringsunivers Investeringsunivers Beregn 12-mdrs afkast Adskillelse af positive og negative performere Positive performere Negative performere Tjek konsekvens Tjek konsekvens Kontrol af aktivernes konsekvens mht. negativt eller positivt afkast Positive performere Negative performers Konsekvenstest Konsekvenstest Bestået Dumpet Dumpet Bestået Udvælg konsekvente performere Udvælg konsekvente performere Udvælgelse af lange og korte positioner blandt konsekvent positive og negative performere Potentiel lang portefølje Potentiel kort portefølje De bedste performere (maks. 12) De værste performere (maks. 12) Lang portefølje Kort portefølje 21

23 Hvordan fungerer RåvareMomentum? 0 Strategiens indkomstkilder Strategien har til sigte at drage fordel af råvaremomentum. Dettes gøres ved at opkøbe råvarer, som stiger støt (strategiens lange positioner), og sælge råvarer, som falder støt (strategiens korte positioner). A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? 0 Strategiafkast = Afkast fra lang portefølje + Afkast fra kort portefølje Investeringsunivers for RåvareMomentum Strategien kan investere i de 24 råvarer, der er opført i tabellen. Investeringsuniverset dækker alle de store investerbare råvaremarkeder. Der besluttes fra måned til måned om strategien skal være lang, kort eller neutral inden for hver af de 24 råvaregrupper. RåvareMomentums investeringsunivers ENERGI Naturgas Benzin Råolie (Brent) Råolie (WTI) Gasolie UÆDELT METAL Zink Nikkel Bly Kobber Aluminum ÆDELT METAL Sølv Guld LANDBRUG Hvede Sojabønner Sukker Rød hvede Kaffe Bomuld Majs Kakao Slagtekvæg Fyringsolie HUSDYR- BESTAND Svin Malkekvæg 22

24 1 Adskillelse af positive og negative performere De sidste 12 måneders afkast beregnes for samtlige 24 råvarer i investeringsuniverset Råvarerne opdeles i positive og negative performere ud fra deres fremgang eller tilbagegang i løbet af de sidste 12 måneder A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? 2 Konsekvenstest For at sikre at der er tale om et egentligt momentum i positiv eller negativ retning udfører vi en konsekvenskontrol af hver råvare. Dette gøres med henblik på at udelukke råvarer, der viser tegn på at være ved at vende (dvs. trenden nærmer sig sin afslutning), eller hvis tidligere performance kan tilskrives store engangsbevægelser frem for en ensartet trend Konsekvenskontrollen udføres ved at se på afkastet for hver af de foregående 12 måneder. For hver måned råvaren bevæger sig i den rigtige retning (dvs. opad, hvis råvaren havde et positivt afkast året før), bringer et pointsystem den nærmere en bestået konsekvenstest. Jo tættere på måneden er, desto flere point gives der, som vist i diagrammet herunder (2,0 point for sidste måned over for 0,4 point for den måned, der ligger længst væk). Der kan højest opnås 12,0 point 6,0 point eller derover er bestået Potentielt Lang Portefølje er de positive performere, som har bestået konsekvenskontrollen Potentielt Kort Portefølje er de negative performere, som har bestået konsekvenskontrollen Konsekvenskontrollens Konsekvenskontrollens vægtning vægtning R=5 1.0 No. of months before rebalancing

25 3 Kurvens sammensætning Op til 12 råvarer udvælges fra den potentielt lange portefølje til den lange portefølje og tilsvarende til kort portefølje. Hver råvare har en vægtning på 1/12 uanset om der vælges 12 råvarer eller ej. Maksimal eksponering er 12/12 lang og 12/12 kort for en fuldstændig eksponering på 200% Dette er næste måneds strategiske position A P P E N D I K S 2 - H V O R D A N F U N G E R E R R Å V A R E M O M E N T U M? Hvis den potentielt lange portefølje består af 12 eller flere råvarer Så er den lange portefølje en ligeligt vægtet portefølje bestående af de 12 råvarer med den bedste performance over de sidste 12 måneder (en vægtning på 1/12 tilskrives hver råvare) Hvis den potentielt korte portefølje består af 12 eller flere råvarer Så er den korte portefølje en ligeligt vægtet portefølje bestående af de 12 råvarer med den dårligste performance over de sidste 12 måneder (en vægtning på 1/12 tilskrives hvert underindeks) 4 4 Beregning af strategisk afkast Lang portefølje Portefølje solgt kort Afkastet udregnes som summen af den lange og den korte porteføljes afkast Hvis den potentielt lange portefølje består af færre end 12 råvarer, for eksempel 9 Så indeholder den lange portefølje disse 9 råvarer med en vægtning på 1/12 (ved en nettoeksponering på 9/12) Hvis den potentielt korte portefølje består af færre end 12 råvarer, for eksempel 9 Så indeholder den korte portefølje disse 9 råvarer med en vægtning på 1/12 (ved en nettoeksponering på 9/12) 24

26 Kontaktpersoner Claus Møller Afdelingsdirektør, Debt Capital Markets Tlf.: Tine Holmgaard Larsen Projektchef, Debt Capital Markets Tlf.: N B T R E N D T R E Å R I G I N V E S T E R I N G 25

Kommentar. Investering i valuta og råvarer. 5. september september 2007

Kommentar. Investering i valuta og råvarer. 5. september september 2007 5. september 2007 5. september 2007 Kommentar Investering i valuta og råvarer Nykredit Bank tilbyder en treårig hovedstolsgaranteret obligation, NB Trend Afkastet på obligationen afhænger af en ligevægtet

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 78,71 79,05 84,60 88,00 93,13 96,36 100,64 104,48 HP Hedge august 2009 I august sluttede indre værdi 104,48, hvilket er all time high, og det betyder at afkastet i august var 3,82%. Siden årets start har afdelingen genereret et afkast på 38,26%, hvilket

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets

Valuta 01-04-14 JyskeMarkets 01-04-14 Valuta 01-04-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S

NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S NOTAT OM GEARING OG RISIKO I FORMUEPLEJE PENTA A/S Dette notat er skrevet på opfordring af Formuepleje A/S. Baggrunden er at Formupleje A/S er uenige i konklusionerne i to artikler i Børsen den 1. april

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar. 2. juli 2010

Markedskommentar. 2. juli 2010 Markedskommentar 2. juli 2010 Markedskommentar På trods af de seneste negative trends fra aktiemarkedet gav 1. halvår et afkast på 8,8% for vores middelrisikoportefølje og alle aktivklasser bidrog positivt

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker

Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker Valutalån - hvad skal man vælge? Klaus Dalsgaard, CFA Chefanalytiker 1 Konklusioner Aktuelle makroøkonomiske tendenser og vurderinger Det stærkeste globale opsving i 30 år Pilen peger op for korte renter

Læs mere

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds.

som fortsat har et stort potentiale, og som allerede efter 10 dage ligger klart i toppen som månedens top-performende valutakryds. 09-09-13 Valuta 10-09-13 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned)

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) 31-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop er Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB 121,55

Læs mere

Glasset halvfyldt eller halvtomt?

Glasset halvfyldt eller halvtomt? Glasset halvfyldt eller halvtomt? V/ Tine Choi, Chefstrateg 8. marts 2017 10.000.000,0 1.000.000,0 100.000,0 10.000,0 1.000,0 100,0 10,0 1,0 0,1 $ Tænk langsigtet Reale afkast (USA) 1802-2014 0,0 1800

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro

Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Sådan får du succes med Copytrading hos etoro Webinar afholdt af Daytrader.dk 14. juni 2017 Agenda Risikoadvarsler Kort om etoro Hvad er Copytrading Oplysninger om de enkelte tradere Find de rigtige tradere

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Sparinvest Nye Aktiemarkeder

Sparinvest Nye Aktiemarkeder Sparinvest Nye Aktiemarkeder Med Sparinvest Nye Aktiemarkeder får du en ny mulighed for at investere bredt i selskaber fra de nye markeder rundt om i verden Sparinvest Nye Aktiemarkeder investerer i 22

Læs mere

Investering i høj sø

Investering i høj sø Investering i høj sø Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det seneste halve år har budt på stigende uro på de finansielle markeder. Den stigende volatilitet er blandt andet et

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i %

Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % 19. oktober 212 19. oktober 212 Valutaanbefalinger Kurs Kurs p.t Stop (lukkepris) -Tab / +gevinst i % USD/DKK 61 6 59 GBP/DKK 95 94 58 93 57 92 56 55 91 54 9 Growth cycle 89 Amplituden 15 1 95 88 87 1

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning AUGUST 2017 Stændertorvet 3A 4000 Roskilde Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering af kapitalforvaltning

Læs mere

Rapportering af kapitalforvaltning

Rapportering af kapitalforvaltning DECEMBER 2017 Vor Frue Kloster Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør Jyske Capital Clients Vestergade 8-16 DK 8600 Silkeborg +45 89 89 70 43 cm.clientservice@jyskebank.dk SWIFT: JYBADKKK CVR: 17616617 Rapportering

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Er det alpha eller bare en style bias?

Er det alpha eller bare en style bias? Er det alpha eller bare en style bias? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Debatten omkring aktiv kontra passiv forvaltning har kørt i mange år uden at nå en håndfast konklusion. Det

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje

Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr Eksklusiv Formuepleje Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S CVR-nr. 31843219 Eksklusiv Formuepleje Eksklusiv Formuepleje En Eksklusiv Formuepleje-aftale henvender sig primært til den formuende investor, der ønsker

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 4. marts 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 28 februar 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 25. november 2011 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 25. november 2011 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 -

EURSEK 917, ,4 / 901,1 - EURPLN 422, ,7 / 417,3 - EURTRY 284, ,6 / 292,4 - 29-08-14 Valuta 29-08-14 JyskeMarkets FX Market Drivers åbne anbefalinger (0-1 mdr.) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ

Formue Nord. Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner. Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning. det uafhængige alternativ Formue Nord det uafhængige alternativ Rasmus Viggers Investeringsdirektør og partner Uafhængig og resultatorienteret Formueforvaltning Agenda Historie Vores fundament Hvem er vi? Produkter Formue Nord

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets

Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Sverige: Rentemøde i Riksbanken samt detailsalg. Valuta JyskeMarkets 28-10-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning 50MA / 200MA Case EURCHF 28-02-2014 KØB

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008

Et højt og sikkert afkast. PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Et højt og sikkert afkast PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 Tegningsperiode: 25. februar - 10. marts 2003 Innovation Op til 10% i årlig rente PLUS Invest tilbyder nu to nye obligationsprodukter,

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap

Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA marts 2017 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL 10. Marts 2017 4. kvartal endte med negativ vækst på 0,9%.

Læs mere