ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR"

Transkript

1 ÅRRAPPORT 2001 projekt UDENFOR

2 Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I København K. Tlf: Fax:

3 Indhold: 1 Forord... side 4 2 Overvejelser og tanker om projekt UDENFOR... side 6 3 Aktiviteter på gaden... side Gadefolksprojektet 3.2 Den Mobile Café 3.3 ygepleje på Hjul 4 Analyser... side Psykisk syge indvandrere i Brøndby kommune 4.2 Hjemløse i Roskilde 5 Forskning... side Gadetiggeri 5.2 Hjemløse - Misbrugere - indslidende 6. Formidling og netværk... side Internationalt samarbejde... side Mål... side Medarbejdere i projekt UDENFOR i side Bestyrelsen i projekt UDENFOR... side Modtaget støtte fra... side Økonomiske nøgletal... side 22

4 1. Forord. projekt UDENFOR nærmer sig nu sin 5 års fødselsdag. Vi etablerede os i de lokaler, der stadig danner basis for gadearbejdet og det forskningsmæssige og teoretiske arbejde. projekt UDENFOR er i dag stadig en lille organisation, men vi har mange kontakter over hele landet og desuden kontakter til personer, projekter og organisationer over hele Europa. Med nogle er det netop kun en kontakt, men med en del er der tale om et egentligt samarbejde. Det har ikke forandret ved, at det er vort mål at arbejde for at forbedre forholdene for samfundets mest udstødte. Det skal blandt ske ved at søge at afdække og dokumentere udstødende faktorer i samfundet for derigennem om muligt at forhindre yderligere udstødelse at formidle viden om udstødende faktorer gennem praktisk arbejde direkte søge at forbedre forholdene for de mennesker, der allerede er udstødte at fungere som en eksperimenterende aktivitet at have kontakt med andre gadeplansarbejdende projekter såvel her i landet som rundt omkring i Europa at udvikle metoder inden for socialt arbejde og sundhedsarbejde på gadeplan og være med til at formidle disse metoder til andre gadeplansarbejdende projekter indenfor og udenfor eksisterende offentlige institutioner samt til studerende om tidligere har det direkte sociale arbejde i projekt UDENFOR også i det forløbne år været udført tværfagligt og altid ude på gaden og ud fra en stadig revideret viden om hvordan livet leves på gaden, om hvem der færdes der, hvilke problemer der er de mest presserende og hvilke andre organisationer, der arbejder der. 4

5 Også i det forløbne år har vi altovervejende arbejdet der, hvor det offentliges tilbud ikke eller kun sporadisk når ud, men således at det så vidt muligt er foregået i et tæt samarbejde med de offentlige systemer såvel på det praktiske, det administrative som på det politiske niveau. 5

6 2. Overvejelser og tanker om projekt UDENFOR Den udvikling, der har fundet sted i projekt UDENFOR i løbet af de første 5 år af projektets levetid og som i særlig grad - mener vi - har været synlig i det sidste par år viser vi, at vi kan leve op til de kvalitetskrav, vi selv har stillet ved etableringen af projektet: projekt UDENFOR har formået at sprede sine aktiviteter udover hele Danmark. Det udgående arbejde udgør basis i et milieu, hvor der sker en vedvarende udvikling af nye arbejdsmetoder og en tilsvarende beskrivelse af de nye tiltag. projekt UDENFOR har været med til at forbedre tilværelsen for samfundets svageste bl.a. ved at sikre at der på baggrund af en daglig kontakt med de mest marginaliserede sker en formidling videre af den således indsamlede viden til de højere administrative og politiske niveauer. projekt UDENFOR har været med til at sikre Danmark en position på det europæiske landkort i forhold til viden, udvikling og formidling indenfor området. projekt UDENFOR har på baggrund af sin praktiske erfaring og teoretiske viden været med til at yde en formidlende indsats ved undervisning på alle niveauer fra det helt basale til universitetsniveau. projekt UDENFOR har formået at fastholde en tværfaglige medarbejdersammensætning (socialarbejdere, sundhedsarbejdere, forskere) og sin tværfaglige funktion (gadearbejde, metodeudvikling, undervisning, formidling og forskning). 6

7 3. Aktiviteter på gaden 3.1. Gadefolksprojektet Denne del af projekt UDENFORs aktiviteter er ført videre fra sidste år, som den del af vores indsats, der som hovedmålgruppe har de mennesker, der holder til eller lever på gaden, uanset hvad årsagen til det er, eller uanset hvad deres problemer er. Hovedopgaven er at møde nye mennesker, der er massivt udstødte, at skabe kontakt og derefter over en periode fungere som støtte-kontaktperson i forhold til personen. Det gøres uden hensyn til om personen er misbruger, sindslidende eller hvad der nu kan være af dianogstiske problemkomplekser. Det er altså ikke en bestemt diagnose der afgør kontakten, men den sociale problemstilling at personen er hjemløs og sat så meget udenfor, at det offentlige eller private foranstaltninger ikke når vedkommende. Arbejdet er i 2001 udført af én medarbejder som også har haft opgaver i forhold til posefolksprojektet og den mobile cafe. Fra sommeren 2001 har projektet også påtaget sig opgaven at have en praktikant, en socialpædagogstuderende, der i en i en 6-måneders lønnet praktikperiode er tilknyttet projektet. Erfaringerne med den første praktikant har været så gode, både set fra vores position og set fra praktikantens og seminariets synspunkt, at det er besluttet at videreføre ordningen, således at vi fremover har planlagt at have en praktikant i to perioder årligt. Projektet har til stadighed kontakt til personer. Dels i samarbejde med ygepleje på hjul, dels som aleneopgaver. Af disse er ca. 10 psykisk syge, mens resten altovervejende har forskellige former for misbrugsproblemer, og alle med komplekse sociale problemer. Projektet har i samarbejde med Hjemløsehuset og boligselskabet KAB været involveret i oprettelsen af og støtte til campingbyen i Vermlandsgade på Amager. Gadefoksprojektets medarbejder har været på studietur til tockholm og deltaget i en temadag om gadeplansarbejde i Vejle. Der har været faste rutiner om deltagelse i relevante møder lokalt med politiet, andre 7

8 gadeplansmedarbejdere og behandlere. ærligt skal nævnes: tøtte og KontaktPerson-projektet Københavns Kommune. Hjemløsehuset undholm. Kofoeds skole Maria Kirken Mændenes Hjem Reden Park og Vej i Københavns Kommune ocialkontorerne i Københavns Kommune Distriktpsykiatrien Den mobile Café. Fra foråret 2001 har vi takket været en stor gruppe frivillige kunne køre ud med mad, kaffe, en god snak, kontakt og hvad ellers en ordentlig café bør kunne byde på, de fleste af ugens eftermiddage / aftener. kulle det nu være nødvendigt at give gratis mad til hjemløse? Har de ikke en indtægt i form af enten en pension eller kontanthjælp, så de selv kan købe deres mad? - kan man høre nogle spørge. Eller: Er det ikke en uværdig gang almisse at køre ud og dele madpakker ud? Burde man ikke gøre noget for at hjælpe disse mennesker til et andet liv? Er det ikke blot at holde dem fast, når man gør livet for nemt? - fortsætter spørgerne. Nej, det er for så vidt ikke nødvendigt at give gratis mad. Gadens folk får også, uden at de får det foræret, mad hver dag. Men ofte er det mad af en af ernæringsmæssig ringe kvalitet. Vores café kan de fleste dage levere alsidige kolde retter fra gode kantiner eller seriøse sandwich som vi selv smører. God mad betyder bedre helbred, mener vi. tørre modstandskraft overfor infektioner og lignende. Og mere energi såvel fysisk og psykisk. Men lige så vigtig som maden er den kontakt, der bliver etableret og vedligeholdt når man aften efter aften mødes og får en snak. Vi har gjort den erfaring at det at gøre livet nemmere og bedre for andre som regel medfører, at de selv tager udfordringen op og selv tager initiativ til at forandre. 8

9 Efterhånden vil vi gerne have andre af de bestanddele, der hører cafelivet til med ud. En opslagstavle med informationer og beskeder fra den ene til den anden, artikler og blade. Og vi vil gerne i endnu højere grad forbinde det med vores sociale og sundhedsmæssige gadeplansarbejde - ikke for at gøre det hele til en terapiforanstaltning, men for at vores café kan levere alt det der efterspørges, under former, der er både seriøse, afslappede og hyggelige. Og det har vist sig, at god mad, gode samtaler og ind i mellem professionel kontakt er det der efterspørges. Om cafeen: - Nu er cafeen ude 5-6 gange om ugen, fra ved tiden til omkring kl Cafeen har holdeplads forskellige steder i overvejende det indre København. - Den bemandes af ca. 20 frivillige, der hver især er ude en gang om ugen eller sjældnere - Der 2 frivillige med ude hver gang - Maden får vi som gave fra to kantiner - Cafeen holder til i den Berlingo, som om dagen bruges i vort sociale gadeplansarbejde - Indtil nu har vi kunne klare driften for næsten ingen penge - Og det vi alligevel bruger stammer fra gaver ygepleje på Hjul. Projektet ygepleje på Hjul, der er finansieret af Egmont Fonden, som et 5 årigt eksperimenterende projekt, havde i 2001 sit tredje år i funktion. Der er to medarbejdere tilknyttet projektet, begge sygeplejersker. ygepleje på Hjul har i årets løb haft kontakt med i alt 200 personer og har konstant en gruppe på omkring 50 personer, som der er en relativ tæt kontakt med. En del af disse bruger såvel ygepleje på Hjul som Gadefolks-projektet. Udover den åbne kontakt i ygepleje-bilen har der i årets løb været arbejdet med særlig sygeplejebaseret støtteforanstaltninger i forbindelse med brugernes kontakt med sundhedsvæsenet, et såkaldt brobygningsarbejde. Der har i 2001 været fast holdeplads for sygeplejebilen i Ørstedsparken og derudover i perioder på Hovedbanegården, Campingbyen, Nyhavn og Hjemløsehuset. I forbindelse med den primært selvbestaltede bo-foranstaltning campingby, ( På sporet ) har ygepleje på Hjul deltaget i samarbejdet omkring støtten sammen med Hjemløsehuset 9

10 og boligselskabet KAB med særlig viden om sundhedsforhold og sygdomsprofylakse. I samarbejde med Lungeklinikken på Gentofte Amtssygehus har ygepleje på Hjul haft et Tuberkulose-projekt og sikret information og opsøgen blandt hjemløse. 15 personer er blevet undersøgt på Lungeklinikken. Derudover har der været fokuseret på behandling af tænder. Der har været etableret samarbejde med en privat tandklinik. 15 personer har fået tænderne undersøgt og behandlet i forbindelse med denne aktivitet. ygepleje på Hjuls gamle bil nåede at blive helt nedslidt og blev i sommeren 2001 udskiftet med en ny bil, som blev indrettet i lighed med den gamle. Bilen kunne købes takket været donationer fra Anker Jørgensen Fonden og fra Byfornyelsesselskabet og hvad angår indretningen fra Hjemløsehuset. ygepleje på Hjul har i løbet af de første 3 år været evalueret af Univesitetshospitalernes Center For ygepleje- og Omsorgsforskning (UCF). Evalueringsrapporten forelå i begyndelsen af november Det konkluderes bl.a. at ygepleje på Hjul udover at have har haft en direkte betydning for dem, der har brugt tilbuddet, også har haft en betydning for udviklingen af den samlede sundhedsfaglige indsats for hjemløse i København og endelig for udviklingen af metoder i gadesygeplejen generelt. Eller sagt med rapportens egne ord: at ygepleje på Hjul indtil nu har haft en betydning, der for konkrete brugere, for indsatsen i København (og andre steder) og for udviklingen af gadesygeplejen - rækker ud over dette konkrete projekt. ygepleje på Hjul har været nævnt i Folketinget den 8. februar 2002 af Line Barfoed (El) der omtaler projekt UDENFOR og udtaler: De gør en stor indsats for dem, der er udstødte. De har sat»ygepleje på hjul«i gang, hvor man kommer rundt til de udstødte og hjælper dem osv. De taler om, hvad kan man gøre for at forbedre deres vilkår. Det er jo noget helt andet end at forebygge, at nogle bliver udstødte, for det handler f.eks. om det boligsociale arbejde, før folk overhovedet bliver hjemløse, det handler om en bedre indsats over for børn, inden de overhovedet kommer så langt ud, at de begynder at få et narkomisbrug osv. Udover de direkte brugerorienterede aktiviteter har ygepleje på Hjul været involveret i undervisning: Fast 1 gang månedligt har vi undervist studerende, der har vist interesse eller har 10

11 skullet skrive opgave om hjemløse. Ca. 20 forskellige sygeplejestuderende og pædagogstuderende har været med i dagspraktikker. Phd.- studerende fra Center for Rusmiddelforskning har lavet 2 ugers feltarbejde. Kandidatsygeplejerske lavet feltarbejde i 1 uge. Forskellige samarbejdspartnere har fået undervisning og været med i det opsøgende arbejde, både fra jælland, Jylland og Fyn. Undervist socialarbejdere fra Estland Undervist tandlæger Undervist medarbejdere og overordnede i Helsingør kommune Undervist psykiatriske sygeplejersker på deres efteruddannelse Oplæg på UCF 10 års jubilæumsdag Praktikbesøg fra både norske og svenske kolleger. Undervist og været med i det opsøgende arbejde. desuden undervist folkeskoleelever, sygeplejestuderende, pædagogstuderende, socialrådgiverstuderende, journaliststuderende. Vi har også fundet det relevant at informere generelt og har valgt at bruge pressen. Vi har således været i kontakt med: Freelancejournalister, der skrev til italiensk dagblad; P1, Uland; Politiken; ygeplejersken; Go Morgen Danmark; Radioavisen; Københavns Radio tudiebesøg: Hamborg: Efteråret. Besøge Mobile Hilfe. (Caritas) Begge sygeplejersker og evaluator var med. Målet var erfaringsudveksling med et nærmest identisk projekt tockholm: Efteråret. ygeplejerske og pædagog afsted. tudere forholdene og tilbudene til de hjemløse i tockholm. Følge opsøgende gadeteams. Portugal: EATI - Kursus om kokain. ygeplejerske og sekretær fra Narkotikarådet. Deltagelse i temadag i Vejle om opsøgende arbejde. Medarbejdere i P.U. Der har været faste rutiner om deltagelse i relevante møder lokalt med: ygeplejersker fra sygeplejeklinikkerne, undholm og Mændenes Hjem; ygeplejerskerådgiver fra Venereaklinikken; Hjemløsehuset; ocial vicevært i Campingbyen undby Nord; ocial- og sundheds assistenter; Københavns Kommunes KP-opsøgende medarbejdere 11

12 4. Analyser Projekt UDENFOR har i år 2001 gennemført projekter efter anmodning fra kommunale myndigheder Brøndby Kommune: Indvandrer-socialpsykiatri Preben Brandt har fungeret som konsulent på et socialpsykiatrisk projekt om indvandrere/indvandrerfamilier med psykiske problemer i Brøndby Kommune. Der blev ydet rådgivning af faglig karakter i forhold til sikring af kvaliteten i koordination og forløb. Rådgivningsperioden blev afsluttet ved afholdelse af en temadag med deltagelse af tværfagligt sammensat gruppe, hvor der gennem et Audit-forløb blev gjort overvejelser om krav til den fremtidige indsats 4.2. Roskilde Kommune: Et projekt om hjemløse og udstødte I perioden 1. december marts 2001 gennemførte projekt UDENFOR for Roskilde Kommune et opsøgende gadeprojekt der havde til formål: at undersøge og kortlægge antallet af mennesker der lever og/eller opholder sig en væsentlig del af deres tid på gader og pladser i Roskilde. at indsamle ønsker og behov hos målgruppen. at igangsætte og deltage i opbygning af et netværk for en eventuel kommende gadeplansmedarbejder. at påbegynde et egentligt gadeplansarbejde og dermed kunne videregive den viden om metoder og arbejdsformer i gadeplansarbejde, som er udviklet i projekt UDENFOR. at fremkomme med forslag til fremtidige indsatser. 12

13 Overordnet set er projektets målgruppe hjemløse og socialt udstødte mennesker i Roskilde Kommune. Mere konkret er målgruppen: Mennesker der er hjemløse og opholder sig på gader og pladser i Roskilde, samt mennesker der på trods af egen bolig lever det meste af deres tid på gaden (funktionelt hjemløse). I perioden blev der taget kontakt til alle relevante myndigheder, institutioner og enkeltpersoner som på en eller flere måder skønnes at have berøring med og kendskab til hjemløse og socialt udstødte mennesker i Roskilde. Til at følge og løbende at drøfte erfaringerne og udviklingen i projektet var der nedsat en følgegruppe der blandt andet består af socialdirektør Karl Jessing, Roskilde Kommune og projektleder Preben Brandt, Projekt UDENFOR. Den 1. maj 2001 blev der afleveret en rapport til ocialudvalget i Roskilde Kommune indeholdende en beskrivelse af forløbet, samt forslag til fremtidige indsatser i forhold til målgruppen. 13

14 5. Forskning 5.1. Gadetiggeri Gennem det sidste 1½ år har projekt UDENFOR i samarbejde med ociologisk Institut ved Københavns Universitet arbejdet med en undersøgelse af det moderne tiggeri. Undersøgelsen er bestilt - og finansieret - af ocialministeriet. Undersøgelsen består af en sociologisk undersøgelse udført af Lotte angstad og en erfaringsopsamling udført af Preben Brandt. Den sociologiske undersøgelse er udført i København. Erfaringsopsamlingsdelen beskriver forhold omkring tiggere i danske storbyer og i tockholm, Oslo, London, Bruxelles og Hamburg. Undersøgelserne publiceres af projekt UDENFOR i to selvstændige bøger, der udkommer ultimo februar En undersøgelse af indsatsen over for Hjemløse, Misbrugere og indslidende. ocialministeriet udsendte i november 2000 udbudsmateriale, hvor man ønskede tilbud på evaluering af området: Hjemløse, misbrugere og sindslidende. projekt UDENFOR, Preben Brandt og AKF, Kjeld Høgsbro fik sammen opgaven at lede dette evalueringsprojekt i et konsortium, der udover disse to, består af Merete Nordentoft, Bispebjerg Hospital, Frank Esben, Center for Forskning i ocialt Arbejde og Ole Thomsen, Formidlingscenter torkøbenhavn. Den grundlæggende idé i det efterfølgende projektdesign er at der udvælges en række regionale områder i Danmark, hvor hver region repræsenterer en typisk model for den sociale indsats overfor misbrugere, hjemløse og sindslidende. Med udgangspunkt i disse regioner gennemføres en undersøgelse der omfatter samtlige niveauer af offentlig forvaltning, brugernes tilfredshed og sociale netværk og områdets private og frivillige initiativer. Konsortiets medlemmer forestår praktisk konceptudvikling og anvendt forskning som to sider af en stadig stræben efter at forstå vores vilkår og muligheder i det moderne samfund. Forskning og praksis er således tæt forbundne, idet praksis er det felt hvor vores forståelse prøves, og forskningen er det felt hvor mulighederne for at generalisere og begrebsliggøre 14

15 erfaringerne undersøges. Målgruppen defineres som hjemløse, misbrugere og sindslidende som er kendetegnet ved en risiko for at blive isoleret med ringe social kontakt til andre mennesker og eventuelle problemer med kontakt til relevant støtte og behandling. Dette er i overensstemmelse med designets særlige fokus på det opsøgende og kontaktskabende arbejde. Det stiller samtidig store krav til designet for at undersøgelsen ikke bare bliver talerør for de professionelles forhåndsforståelse. Den teoretiske baggrund for undersøgelsen etableres i en indledende fase i foråret 2001 hvor forskningsledelsen etablerer et internationalt overblik over de modeller der findes for integration af særligt marginaliserede sindslidende, misbrugere og hjemløse. Dette internationale overblik danner baggrund for analyse, diskussion og sammenligning af de modeller som kommer til syne i det empiriske materiale. elve den empiriske undersøgelse vil finde sted i perioden august 2001 til juni Analyse og af-rapportering finder sted i efteråret Læs eventuelt mere om dette på: 15

16 6. Formidling og netværk Projekt UDENFOR har fortsat et bredt netværk såvel herhjemme som i udlandet. medlem af organisationen Mental Health Europe og deltagere i udvalgsarbejde. Preben Brandt har holdt talrige foredrag og forelæsninger i udlandet og herhjemme Medarbejderne i projekt UDENFOR har holdt foredrag om gadearbejde og udstødelse rundt omkring i landet. Der har været afholdt månedlige undervisnings- og oplysningsarrangementer i projektets lokaler for studerende og elever I samarbejde med Formidlingscentret for socialt arbejde i Esbjerg afholdt projekt UDENFOR torsdag d. 22. november 2001 en temadag om opsøgende socialt arbejde. Man kan læse et kort resume af dagen på Det er vores håb, at dagen har givet anledning til et fremtidigt samarbejde i Danmark - og med aktiviteter i andre europæiske lande - omkring netværk og andre udviklingsstrategier i forhold til denne form for socialt arbejde. 16

17 7. Internationalt samarbejde: Projekt UDENFOR har i 2001 været medstifter af foreningen anté Mentale Exclusion ocialé - Europa (ME-Europa, læs eventuelt mere på organisationens hjemmeside: der tæller medlemmer i ca. 10 europæiske lande. Foreningen vil beskæftige sig med hjemløse og udstødte mennesker med socialpsykologiske og socialpsykiatriske problemer Formand for foreningen er italieneren Luigi Leonori, mens Preben Brandt er næstformand. Foreningen har hjemsted i Belgien. Projekt UDENFOR er medlem af Mental Health Europe med hjemsted i Bruxelles og deltager aktivt i udviklingen, dialogen og projekter i den internationale forskning. Projekt UDENFOR har været dansk deltager i den tværeuropæiske undersøgelse To live in Health & Dignety. Undersøgelsen udspringer af den europæiske græsrodsorganisation Mental Health Europa (MHE). Under MHE sorterer en række stående arbejdsgrupper heriblandt Mental Health ocial Exclusion.(MHE). To live in Health & Dignety er et det nyeste eksempel på et af de analyse- og forskningsprojekter MHE står for. Undersøgelsen er foregået i følgende 10 hovedstæder: Athen, Berlin, Brussels, Helsinki, København, Lissabon, London, Madrid, Rom og Paris. Rapporten blev færdigskrevet i foråret 2001 og blev publiceret medio Preben Brandt er, som repræsentant for organisationen MENTAL HEALTH EUROPE blevet valgt til medlem af EUROPEAN DIABILITY FORUM's "ocial Policy Committee": Komitéen beskæftiger sig med følgende politiske områder: diskrimination, social udstødelse, social beskyttelse samt retten til beskæftigelse og uddannelse. 17

18 8. Mål Der er ved afslutningen af 2001 lagt en strategiplan for de kommende år, hvor vi vil videreføre det arbejde, vi er godt i gang med: Opsøgende og eksperimenterende gadeplansarbejde overvejende i det storkøbenhavnske område, men gerne også i samarbejde med nye gadeplansprojekter andre steder i landet. Der er altid tale om blandet socialt og sundhedsarbejde. Udover det egentlige individorienterede gadeplansarbejde, skal medarbejderne indgå i udvekslingprojekter med lignende projekter i Europa. Derudover skal medarbejderne udføre uddannelsesmæssige opgaver som fx stadig at have praktikanter med i arbejdet Det arbejde vi selv udfører skal beskrives og vurderes i et strategisk og analytisk sammenhæng - og i samarbejde mellem projektets praktikere og forskere. amtidig skal vi i samarbejde med andre institutioner, som universiteter og andre forskningsenheder udføre forsknings- og udviklingsopgaver, såvel nationalt som internationalt. Der skal udgå mindst 3 større eller mindre publikationer fra projektet om året. Der skal opbygges en informativ og vidensindeholdende hjemmeside, hvor såvel vor egen som andres rapporter kan hentes. I forbindelse hermed skal der oparbejdes en database for den grå litteratur, der foreligger, men altovervejende spredt rundt omkring i form af små lokale rapporter, årsrapporter og studerendes opgaver. Viden skal formidles gennem foredrag, konferencedeltagelse og arrangement af temadage og seminarer. Aktivt deltage i udviklingen indenfor emneområdet i Europa gennem deltagelse i internationalt samarbejde på såvel det praktiske plan (seminarer og udveksling af medarbejdere) som på det forskningsmæssige og det organisatorisk/politiske niveau. 18

19 9. Medarbejdere i projekt UDENFOR 2001: Preben Brandt, projektleder, dr. med. Gitte onntag, socialpædagog Line Ervolder, sygeplejerske Nina Brünés, sygeplejerske Ulla Munksgaard, bogholder/administrator Mogens Winther, projektsekretær Ninna Hoegh, sekretær, fra Mette Kirk, etnolog, fra Abdul Rezaq Janjua, altmuligmand 19

20 10. Bestyrelsen for projekt UDENFOR Formand: Jens Elbirk, direktør Næstformand: Aksel Beldring, konsulent Best. medlem: Nanna Walther, sekretær Best. medlem: Lone Jeppesen, sygeplejerske Best. medlem: Henrik ælan, embedslæge Best. medlem: Mette Thorvildsen, arkitekt Best. medlem Kaja Neumann, formand 20

21 11. Modtaget støtte fra: Projekt UDENFOR har i 2001 modtaget støtte fra følgende private og offentlige fonde/puljer: - ocialministeriet, atspuljen kr - ocialministeriet, Tiggerrapporten kr - Egmontfonden kr - Robinsohn Fonden kr - Københavns Byfornyelsesselskab kr - Københavns Kommunes Frivillighedspulje kr - ygekassernes Helsefond kr - Anker Jørgensen Fonden kr - Kashmir kr - Dansk Røde Kors kr - Novo Nordisk kr Derudover har vi modtaget penge- og naturaliegaver fra østerloge nr. 50 Cassiopeia, Christians kirken og flere private personer. 21

22 12. Økonomiske nøgletal: Resultatopgørelse 1. januar december 2001 Balance 31. december 2001 (t.kr.) (t.kr.) Omsætning Ændring hensatte indtægter kr kr Aktiver Omsætningsaktiver Bruttoresultat kr Likvid beholdning kr 147 Debitorer kr 38 Anlægsaktiver kr 333 Direkte projektomkost. kr 244 Aktiver i alt kr 518 Personaleomkostninger kr Lokaleomkostninger kr 158 Passiver Egenkapital Adm. omkostninger kr 491 Fondskapital kr 50 Autodriftsomkostninger kr 245 Overført fra tidl. år kr 78 Årets resultat kr 23 Udgifter i alt kr Egenkapital i alt kr 151 Resultat før renter kr 113 Henlæggelser kr 100 Afskrivning kr 105 Renter, netto kr -15 Kortfristet gæld Feriepengeforpligtelser kr 184 Diverse kr 10 kyldige A-skat m.v. kr 73 Kortfristet gæld i alt kr 267 Årets resultat kr 23 Egenkapital og gæld i alt kr

ÅRSBERETNING FOR 2002

ÅRSBERETNING FOR 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Adresse, telefon og internet projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. sal 2200 København N Tlf.: 33 16 35 45 Fax: 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk 2 Indhold: 1 Forord...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR

ÅRSRAPPORT. projekt UDENFOR ÅRSRAPPORT 2000 projekt UDENFOR Adresse, telefon og internet Side 2 af 25 projekt UDENFOR Frederiksborggade 42, I. 1360 København K. Tlf: 33 16 35 45 Fax:33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold:

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Årsberetning for for 1999 1

Årsberetning for for 1999 1 Årsberetning for for 1999 1 marts 2000 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, 1 1360 København K Telefon: 33 16 35 45 33 42 76 00 Fax: 33 16 35 40 E-mail: projekt@udenfor.dk hjemmeside:

Læs mere

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR

Årsberetning. for. projekt UDENFOR. for 1998. juni 1999 fonden projekt UDENFOR Årsberetning for projekt UDENFOR for 1998 juni 1999 fonden projekt UDENFOR Adresse: Frederiksborggade 42, 1 1360 København K Telefon: 33 16 35 45 33 42 75 00 Fax: 33 16 35 40 E-mail: tip@udenfor.dk hjemmeside:

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje

Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje rsberetning 2004 årsberetning 2005 årsberet Vedvarende udvikling af Den Kommunale Tandpleje TNLs hovedbestyrelse sætter sundhedspolitikken til debat på generalforsamlingen den 7. oktober 2006 i Odense.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. sal 2200 København N. projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk

ÅRSBERETNING 2003. projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. sal 2200 København N. projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk ÅRSBERETNING 2003 projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. sal 2200 København N Tlf: +45 33 16 35 45 Fax: +45 33 16 35 40 projekt@udenfor.dk www.udenfor.dk Indhold Hvorfor eksisterer projekt UDENFOR... side

Læs mere

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur

Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Projektets titel Institutionen og evt. afdeling Projektleder og kontaktperson Projekt-medarbejdere Livsmod III: Forebyggelse af børn og unges selvskadende adfærd i den nye struktur Frederiksborg Amts Børnerådgivning

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet...3 Projektejer...3 Projektleder...3 Projektide...3 Baggrund...3 Formål (indhold og effekter)...3

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Samarbejdsaftale 2013-2016

Samarbejdsaftale 2013-2016 BLÅ KORS H i DANMARK Aabenraa Kommune 11 DEC. 2012 INDGÅET Aabenraa Kommune Administrationsenheden Arbejdsmarked og Social Kallemosen 20 6200 Aabenraa Att. IT- og Projektkoordinator Joan Martinussen Deres

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN

SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN. Årsrapport 2015 SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN SKOLE OG FORÆLDRE, KØBENHAVN Årsrapport 2015 Skole og Forældre, København, Engelstedgade 52, 2100 København Ø CVR.nr. 30966120 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ballerupvej 25 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2007 2. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland

Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland Hvad skal der til for at bedre de socialt udsattes helbred og modgå for tidlig død. Et fælles fokusområde for region og kommunerne i Region Midtjylland samt praktiserende læger. www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Opfølgning på psykiatripolitikken

Opfølgning på psykiatripolitikken Opfølgning på psykiatripolitikken Projektet er gennemført i henhold til tidsplan og milepæle. Projektet gennemføres planmæssigt og milepæle opnås - dog kan der være ikke-kritiske forskydninger i tidsplanen.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: LGC/PK ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. februar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: Ref.: LGC/PK 115-tilskud til Gallo Kriserådgivning i 2005 1. Resume

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Opsøgende arbejde hvad er det?

Opsøgende arbejde hvad er det? Opsøgende arbejde hvad er det? Som opsøgende medarbejder for Kofoeds Skole har man daglig kontakt med mange af Københavns hjemløse i den indre by. Medarbejderen Kim Clemen startede det opsøgende arbejde

Læs mere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere

Udtalelse. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 6 Forslag fra SF om vores grønlandske medborgere 1. Konklusion På byrådsmødet den 4. november 2015 fremsatte SF et forslag vedrørende grønlandske medborgere.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Ungeprojektet Indhold

Ungeprojektet Indhold Ungeprojektet Indhold Baggrund... 2 Projektets formål... 3 Karakteristik og afgrænsning af målgruppen... 3 Metoder og aktiviteter... 4 Opsøgende og udgående gadeplansarbejde... 4 Indsamling og formidling

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR.

EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR. A A R H U S 2 0 1 7 S O M E K S E M P E L. MORTEN FALBE-HANSEN 05.03.15 KULTUR OG EFFEKTMÅL Fra kultur på støtten til investering i kultur??? EFFEKTMÅLING I KUNST OG KULTUR

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere