Redegørelse vedrørende Strandvænget, februar Redegørelse. som følge af TV2 Dok s udsendelse den13. februar 2007 Er du åndssvag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse vedrørende Strandvænget, februar 2007. Redegørelse. som følge af TV2 Dok s udsendelse den13. februar 2007 Er du åndssvag?"

Transkript

1 Redegørelse som følge af TV2 Dok s udsendelse den13. februar 2007 Er du åndssvag? Strandvænget ligger direkte ved Storebælt Nord for Nyborg Parkareal m 2 = 16 hektar/40 tønder Bygningsmasse m 2 Bl.a. 7 bofællesskaber, daghjem, fysioterapi, festsal, svømmehal, kontorbygning, café og dyrehold Dato 19. februar 2007 Dorrit West forstander 1/22

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Anledning til redegørelse... 3 TV2/dok den 13. februar 2007 kl Region Syddanmarks anmodning... 3 Redegørelsens opbygning... 3 Resumé... 3 Præsentation af Strandvænget... 4 Lovhjemmel og beboernes funktionsniveau... 4 Bygninger... 5 Ledelsen... 5 Organisationsplan... 5 Værdier og grundantagelser... 5 Bevilling og normering de sidste 2 år Klager på Strandvænget... 6 De konkrete handlinger i Hus 17 som følge af filmeoptagelserne... 6 De konkrete handlinger på resten af Strandvænget som følge af filmoptagelserne... 7 Er afdeling incl. hus 17 undtagelsen på Strandvænget?... 8 Udviklingstiltag i afdeling Strandvængets udviklingsplan og status... 9 Vision... 9 Ledelsesstrategi 4 fokusområder hvad har vi nået!... 9 A. Vedrørende personaleudvikling og genvinde gejst... 9 B. Vedrørende faglighed og kvalitet... 9 C. Vedrørende økonomisk robusthed D. Image Pårørendesamarbejde Resultater/målopfyldelse efter ½ års indsats pr Resultater/målopfyldelse efter 1½ års indsats pr Status pr Servicelovens bestemmelser og praksis på Strandvænget Handleplaner ifølge Servicelovens Lov om magtanvendelse ifølge Servicelovens Andre af Servicelovens bestemmelser Konklusion Afdeling Hele Strandvænget Fortsættelse af det lange seje træk med udvikling af Strandvænget Gerne eksternt og uvildigt tilsyn og klare mål og krav Bilag Projektbeskrivelse for afdeling Årsrapport for 2005 med mål for Mails af hhv. 11. og 16. februar 2007med anmodning om redegørelse /22

3 Anledning til redegørelse TV2/dok den 13. februar 2007 kl Strandvænget blev fredag den 2. februar 2007 kontaktet af TV2/dok, der i perioden fra juli til oktober 2006 havde filmet forskellige episoder på Strandvænget. Filmen er blevet optaget i et hus med skjult kamera af en ferieafløser. Filmen blev vist på TV2 tirsdag den 13. februar 2007 kl Scenerne viser beboere og personale i forskellige hverdagssituationer, hvor personalet hverken handler i overensstemmelse med Strandvængets værdigrundlag eller Servicelovens bestemmelser. Der bliver vist situationer, hvor medarbejdere taler urimeligt hårdt til beboerne, er optaget af at drikke kaffe, se tv og snakke privat frem for at sætte gang i aktiviteter og udvise indfølingsevne overfor beboerne. Region Syddanmarks anmodning Region Syddanmark har anmodet om en redegørelse som følge af de ovennævnte optagelser med skjult kamera. I redegørelsen skal oplyses om hvilke skridt, der er iværksat eller bliver iværksat med henblik på at ændre de kritisable forhold i omsorgen for, plejen af samt omgangsformen og omgangstonen overfor beboerne 1. Redegørelsen skal omfatter de viste episoder og specifikke tiltag for at sikre god pædagogisk praksis samt forebyggende tiltag generelt for hele Strandvænget. Derudover spørges specifikt til antal klager og bevillinger/normering. Redegørelsens opbygning Den følgende redegørelse vil tage afsæt i den nuværende institutionsledelses viden og handlinger og derfor omfatte perioden fra 1. januar 2005 og til dags dato, dvs. udviklingen de sidste 2 år. Strandvænget er en decentral institution under region Syddanmark og før 1. januar 2007 under Fyns Amt. Ved behov for supplerende informationer til redegørelsen om Strandvænget henvises til den ansvarlige forvaltningsenhed i region Syddanmark. I det følgende skelnes mellem forhold vedrørende det aktuelle hus (hus 17), den afdeling huset er en del af (15 18) og endelig forhold, der er generelle for hele Strandvænget. Derudover skelnes mellem de kontante handlinger, ledelsen har gjort i forhold til huset/afdelingen og de tiltag, der er foretaget og som stadig vil fortsætte som led i at gennemføre den samlede udviklingsplan for hele Strandvænget inklusiv den nævnte afdeling. Den udviklingsplan har et forebyggende sigte og et mål om at øge både kvalitet og effektivitet på Strandvænget indenfor den driftsramme, Strandvænget har til rådighed. Af skriftligt materiale som kan dokumentere og underbygge redegørelsen kan henvises til Strandvængets mission og vision, årsrapport for 2005 incl. mål for 2006, Strandvængets servicedeklaration, regnskabsforklaring for 2005 og 2006 samt tilsynsrapport for Resumé Scenerne i filmoptagelserne stammer fra ét hus på Strandvænget. Den viste omgangstone, omgangsform og arbejdsmoral, der er helt utilstedelige. De viste medarbejdere er ikke i arbejde, og afdelingslederen har skærpet fokus på huset. Huset repræsenterer 5% af alle Strandvængets beboere og er en del af afdeling Den afdeling rummer Strandvængets dårligste beboere med udadreagerede og grænseoverskridende adfærd. Afdelingen har haft ekstremt vanskelige forhold de sidste 1 Jf. Mails af 11. februar og 16. februar 2007 fra direktør Anders Møller Jensen, region Syddanmark. Indeholder de spørgsmål som regionsrådet i region Syddanmark er blevet stillet af både Socialministeriet og Ombudsmanden. 3/22

4 år, bl.a. skiftende ledere, meget stort fravær, mistrivsel og dårligt samarbejde blandt medarbejdere. Derfor er den ikke repræsentativ for Strandvængets øvrige afdelinger. For at skabe varige forbedringer i den pågældende afdeling igangsatte ledelsen markante strukturelle og personalemæssige forandringer 1. februar Er beskrevet i projektet fra hus til enhed, som er afsluttet den 1. november 2006 med ansættelse af ny afdelingsleder. Afdelingen er i dag i en konstruktiv vækst, blandt andet er sygefraværet faldet med 1/3, dvs. fra 30 dage pr. medarbejder til 20 dage! Afdelingen vil altid have større risiko for problemer på grund af beboersammensætningen og derved vanskelighed med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor vil afdelingen som et vilkår kræve særlig bevågenhed, særlig uddannelse og særlige resurser i forhold til det øvrige Strandvænget. Strandvænget har ikke modtaget formelle klager over pleje, omsorg og omgangstone de sidste 2 år. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med tilfredshed fra pårørende. Personalet kan opleve et forventningspres, hvor der ikke er overensstemmelse mellem pårørendes krav og forventninger og de muligheder, de har ifølge Strandvængets servicedeklaration og driftsramme. De pårørende, som har kendt Strandvænget i adskillige år, har oplevet markante forandringer gennem årene. Strandvænget har mål- og rammestyring, som betyder at særlige behov og nye tiltag som hovedregel skal finansieres indenfor egen driftsramme. Det forudsætter, at ledelsen konstant vurderer om der er muligheder for justeringer i den daglige drift. På hele Strandvænget er der muligheder for at udvikle personalets faglighed, holdninger og arbejdsmoral endnu mere. Ledelsen ønsker at gøre de gode aktiviteter og den gode arbejdsmoral, der er mange steder, til et mål for alle. Det arbejde er sat i gang medio 2005 med Strandvængets udviklingsplan. Planen har givet synlige og dokumenterbare resultater i form af lavere fravær og større personaletrivsel, men der er stadig en vej at gå, fordi forandringer endnu møder stor modstand. At skabe varige forbedringer til gavn for beboerne og sikre en optimal udnyttelse af den ramme, Strandvænget har til rådighed, vil være et langt sejt træk, som kræver tydelig og kompetent ledelse. Ansvaret for den daglige ledelse i boafdelingerne påhviler afdelingslederne og der er stadig behov for at fortsætte opkvalificeringen af boledergruppen. Kompetenceudvikling af den gruppe vil have førsteprioritet. Så selvom scenerne i filmoptagelserne ikke er et retvisende billede, er det ikke det samme som at sige, at der ikke fortsat er muligheder for forbedringer på hele Strandvænget. Det er det udviklingsplanen skal være med til at ændre på. Præsentation af Strandvænget Lovhjemmel og beboernes funktionsniveau Strandvænget er et bo- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 108 og 104.Der er 159 pladser incl. 2 korttidspladser til voksne i alle aldre. Der er 1 overbelægning, så der pt. bor 160 beboere i alt. Der er 65 halvdagspladser i internt daghjemstilbud. Beboernes handicaps er meget forskelligt fra delvist selvhjulpne med behov for støtte og guidning til fuldstændig hjælp i alle dagligdagens situationer og med en meget afvigende adfærd. 4/22

5 Bygninger Strandvænget råder over en bygningsmasse på i alt m 2 som blev taget i brug i 1970.De 6 af de 7 afdelinger er utidssvarende og består af eneværelser á m 2 med fælles køkken, bad og toilet. Ledelsen Undertegnede startede som forstander den 1. januar Den 1. februar 2006 tiltrådte ny Souschef/HR-chef. Disse udgør den øverste ledelse. Den øvrige ledergruppe består af 10 afdelingsledere. 2 tilhører servicefunktioner og 8 er boledere med den direkte beboerkontakt. Ud af de 8 afdelingsledere er 1 vakant (besættes pr. 1. marts 07), 2 er ansat indenfor de sidste 2 år og 5 har været ansat mellem 12 og 23 år. Som følge af Strandvængets størrelse er det primære ansvar for den konkrete daglige pleje, omsorg og aktivitet placeret hos afdelingslederne. Organisationsplan Strandvænget har 7 boafdelinger, den ene afdeling er den afdeling med de mest udadreagerende beboere og hus 17 er et af de 4 huse i den pågældende afdeling. Forstander Dorrit West Administration Afd. leder Park og Transport Teknisk Afd. Afd. leder Køkken Afd. leder Daghjemmet Påfuglen Afd. leder 65 halvtidspladser Sy-Ren Service Afd. leder Sundhedsteam Strandvænget 1A Afd. leder vakant 16 beboere Strandvænget 3+3A Afd. leder 13 beboere og 2 korttidspladser Strandvænget 7-9 Afd. leder 20 beboere Strandvænget Afd. leder 27 beboere Strandvænget Afd. leder 31 beboere Strandvænget Afd. leder 30 beboere Strandvænget Afd. leder 20 beboere Værdier og grundantagelser Strandvængets værdigrundlag hviler på åbenhed, gensidig respekt og tillid. En grundantagelse er, at medarbejdere, der trives, er bevidste om deres egen etik og moral og er fagligt kompetente, udøver god omsorg og pædagogisk praksis overfor beboerne. På Strandvænget tror vi desuden på, at en professionel ledelse med gennemslagskraft og evnen til at motivere, er afgørende for et højt fagligt niveau, en god hverdag for beboerne og medarbejdernes trivsel. Bevilling og normering de sidste 2 år. Fyns Amt har haft mål- og rammestyring gennem adskillige år. Det betyder, at den ansvarlige institutionsleder har haft ansvaret for, at de nødvendige udviklingstiltag og særlige forhold blev finansieret indenfor rammen, at der har været meget begrænset mulighed for at søge tillægsbevillinger, at ansøgninger om ekstrabevillinger har været adskillige måneder om at blive afgjort og at der som hovedregel har været mulighed for at overføre over- og underskud til det kommende budgetår. Institutionslederen har ikke opsigelseskompetencen. Den har hidtil ligget hos Fyns Amt og fra 1. januar 2007 hos region Syddanmark. 5/22

6 For den ny ledelse på Strandvænget har det betydet, at der først skulle findes finansiering til at gennemføre de nødvendige udviklingsskridt, før forbedringer kunne sættes i værk. For 2005 var målet derfor at foretage en målrettet opsparing for at etablere puljer til personaleomstilling og -udvikling. Den konkrete opsparingen på 3,1 mio kr. svarede til 3% af Strandvængets samlede budget. Der blev især ændret på områder, som ikke havde direkte indflydelse på beboernes dagligdag, fx reduktion af lønsum i teknisk afd. Ved årets udgang blev dele af opsparingen dog tilbageholdt i Fyns Amt. For det beløb Strandvænget kunne overføre til 2006 blev indsatser vedr. personaletrivsel iværksat. I det nuværende budget 2007 er der atter afsat midler indenfor den ordinære ramme til at fortsætte den nødvendige udvikling. Der er afsat midler til supervision, til øget tværfaglighed, til forbedring af fysisk og psykisk arbejdsmiljø og til implementering af ny socialfagligt edb-system. Oprindeligt budget for 2005 var 102 mio kr., ajourført budget incl. løbende indtæger ved årets udgang var 101,1, Overskud for 2005 på 3,1 mio kr. svarende til 3 %. Af overskuddet blev 1,4 mio overført til budget 2006 Oprindeligt budget for 2006 var 105 mio kr., ajourført budget incl. løbende indtægter ved årets udgang viser 109½ mio. kr. Overskud for 2006 forventes at blive 1,4 mio kr. svarende til 1,28 % af Strandvængets totale driftsramme. Beløbet antages at kunne overføres til budget 2007, hvor Strandvænget hører under region Syddanmark. Fra januar 2006 ændrede Strandvænget sin interne budgetfordelingsmodel. Der indførtes lønsumsstyring ud fra saglige kriterier, og hver afdelingsleder har herefter flere frihedsgrader og større økonomisk ansvar. Det centrale mål med denne omstilling var at flytte flest mulige lønsumsmidler fra service- til boenheder, at øge basisbemandingen i afdelinger med direkte beboerkontakt, at mindske administrativ tid til vikarpuljer og give større budgetforudsigelighed. Til spørgsmålet hvilken normering har Strandvænget? kan vi redegøre for den basisbemanding, som ligger til grund for lønsummen, og vi er i øjeblikket i gang med at udvikle metode til at finde de nøgletal, som kan dokumentere den faktiske tilstedeværelsestid. Klager på Strandvænget Gennem de sidste 2 år har Strandvænget modtaget 2 skriftlige klager. De omhandler økonomiske forhold vedrørende reduktion af dagtilbud og den særlige servicebetaling, som nogle beboere betaler. Klagerne er blevet videresendt til Fyns Amt. Ledelsen har ikke modtaget specifikke mundtlige klager. I den løbende dialog med pårørende har der været udtrykt utilfredshed med omfanget af beboeraktiviteter, omfanget af ledsagelse og fysioterapi og utilfredshed med skiftende personale i den konkrete afdeling. Klagerne er taget til efterretning. Ledelsen forfølger samme mål om mest mulig omsorg og aktivitet for beboere og kritikken er tænkt ind i Strandvængets udviklingsplan. Derudover har ledelsen indledt undersøgelse og stillet spørgsmål til Fyns Amt i forhold til de reelle snitflader mellem Servicelovens krav og retningslinier og Strandvængets konkrete driftsramme, når institutionsbegrebet ifølge lovgivningen er blevet nedlagt. De konkrete handlinger i Hus 17 som følge af filmeoptagelserne De 4 hovedpersoner på filmen har ikke været i arbejde siden filmen blev vist (3 sygemeldt, 1 fritaget for tjeneste). 6/22

7 Den akutte personalemangel dækkes af andre afdelinger + vikarer. Afdelingsleder har skærpet fokus på beboere og personale i huset. Pårørende var både mundtligt og skriftligt orienteret om filmoptagelserne inden udsendelsen. Pårørende er i tæt telefonisk kontakt med afdelingsleder. Afdelingsleder og forstander har inviteret pårørende på hele afd til orienteringsmøde/præsentation 17. marts. De resterende medarbejdere har modtaget supervision efter udsendelsen Region Syddanmarks direktør for det sociale område og en faglig konsulent samt Strandvængets ledelse har holdt møde med hele personalet på afd , og drøftet den aktuelle situation og fremtiden, inkl. skærpet tilsyn. Som følge af handlingsplanen for hele afd , er personalesammensætningen i huset en anden end på optagelsestidspunktet. Som led i handlingsplanen for hele afd , har der det sidste halve år været særlig fokus på det professionelle/forpligtende samarbejde, den pædagogiske faglighed, og mundtlige og skriftlige formuleringer, (omgangstonen påvirker holdningen til det pædagogiske arbejde, og omvendt). Hverken den øverste ledelse eller den afdelingsleder der tiltrådte 1. november 2006, har været bekendt med situationer som dem der blev vist på tv d. 13. februar. De konkrete handlinger på resten af Strandvænget som følge af filmoptagelserne Det drejer sig især om at håndtere den aktuelle krise, som filmoptagelserne og mediestormen mod Strandvænget har bevirket, så beboerne sikres en god omsorg og at der leves op til målene i handleplanerne. Der skal være tilstrækkeligt personale på vagt, og de skal kunne have fuld opmærksomhed på beboerne i dagligdagen. De verserende personalesager i hus 17 har medført akut mangel på resurser. Efterfølgende er der også kommet flere opsigelser fra personalet på den afdeling hus 17 er en del af, og der er ikke umiddelbart et kvalificeret vikarkorps til rådighed. På daglige ledermøde for Strandvængets samlede ledelse og flere stormøder for hele personalet er det gentagne gange præciseret, at de handlinger og den omgangstone, vi ser i filmoptagelserne er fuldstændig uacceptable, og på ingen måde i overensstemmelse med Strandvænget værdigrundlag. På de daglige ledermøder koordineres og videregives informationer. Ledergruppen er i tæt kontakt med de pårørende, og stiller sig til rådighed for både personale og pårørende. Personalet i den berørte afdeling har modtaget supervision, så de kan håndtere det daglige arbejde fagligt forsvarligt i den nuværende situation, hvor de er under stærkt pres. Personale og ledelse har modtaget flere trusler, både telefonisk og via . Det har blandt andet betydet, at det har været nødvendigt at sætte ekstra nattevagter i arbejde. Lederen har indgivet politianmeldelse i forbindelse med konkrete telefontrusler. Den aktuelle situation har resulteret i 2 opsigelser og medfører væsentligt flere omkostninger til vikarer, minimum 4 p-sager, overarbejde mm. Meromkostninger skal ledelsen sandsynligvis selv finansiere indenfor den ordinære drift. Ledelsen forventer, at den oprindelige udviklingsplan vil blive speeded mere op, at modstanden mod de nødvendige forandringer vil blive mindre. Det mest centrale vil være at kvalificere og støtte de daglige afdelingsledere til at udmønte beslutninger og implementere Strandvængets mål. 7/22

8 Er afdeling incl. hus 17 undtagelsen på Strandvænget? Det pågældende hus repræsenterer 5 % af Strandvængets samlede antal beboere. Derudover er de særligt udadreagerende med en grænseoverskridende adfærd, som kun få andre på Strandvænget har. Den afdeling, som huset er en del af, har haft markante problemer 2 og manglet en daglig leder. Afdelingen har været atypisk. Den samlede afdelingsledergruppe tager ydermere skarpt afstand fra de scener, der vises på filmen og afviser, at tilsvarende foregår i deres afdeling. Hele ledergruppen har været på flere seminarer de sidste 1½ år, hvor hver afdeling er blevet analyseret ud fra personaleforhold, faglige forhold og driftsmæssige forhold. På ingen af disse seminarer har boledergruppen fremhævet faglige problemer i relation til de basale opgaver som er omgangstone og form, og grundlæggende pleje og omsorg. Dette kan med rimelighed underbygge ledelsens påstand om, at filmoptagelserne IKKE er et retvisende billede på det øvrige Strandvænget og bekræfte, at den iværksatte udviklingsplan bør fortsætte. Udviklingstiltag i afdeling De udviklingstiltag, der har været sat i værk med projektbeskrivelsen fra hus til enhed retter sig mod at kvalificere den pædagogiske dagligdag og forebygge, at scener som på filmen, kan forekomme. Det er en ledelsesmæssig vurdering, at risikoen for forråelse på den type afdeling er høj og det har indgået i strategien for udvikling i Ny ledelsesstruktur. Ledelse og administration på færre hænder mhp. frigørelse af ressourcer til beboerne. Tydelig ansvarsfordeling (afdelingsleder, gruppekoordinatorer, medarbejdere). Ny sammensætning og sammenlægning af personalegrupper (større grupper er mindre sårbare i forbindelse med fravær, og giver bedre mulighed for kontinuerlig faglig udvikling). Alle medarbejdere skal arbejde i 2 huse (primære/sekundære funktioner) for at undgå fastlåstheden, og mindske risikoen for forråelse og udbrændthed. Fokus på det professionelle/forpligtende samarbejde, den pædagogiske faglighed, og mundtlige og skriftlige formuleringer, (omgangstonen påvirker holdningen til det pædagogiske arbejde, og omvendt). Samkøring af nattevagten mhp. bedre arbejdsmiljø og faglig udvikling. Af hensyn til personalets sikkerhed, er der indkøbt overfaldsalarmer. Flere personaleressourcer når beboerne er hjemme (morgen og eftermiddag/aften). Ny mødestruktur med fokus på større faglighed. Supervision som fast tilbud til personalet hv. 6. uge. 2 temadage vedr. konkret beboerproblematik alt personale med direkte involvering i den konkrete beboer deltog. 1 temadag vedr. pædagogisk praksis (håndteringer) og begrebet forråelse. 98% af afdelingens personale deltog. 2-dages psykiatrikursus for 6 medarbejdere. Tættere samarbejde med dagtilbud. Den nødvendige udvikling af afdelingen, som har været i gang i perioden februar til december 06 med ovenstående resultater, er afsluttet. Det vil fortsat være en stor udfordring at sikre kvalificerede ansatte, både i faste stillinger og som vikarer. Det er en afdeling der rummer de svageste beboere og derfor burde have den højeste faglige ekspertise. Dette er ikke altid muligt. Afdelingslederen er bevidst herom. 2 Jf. Projektbeskrivelsen Fra hus til Enhed med slutevaluering fra 28. september 06. 8/22

9 Strandvængets udviklingsplan og status Strandvænget fik ny forstander 1. januar Valget af forstanderprofil tog udgangspunkt i diverse beskrivelser og Fyns Amts vurdering af Strandvængets stærke og svage sider på daværende tidspunkt. Jeg fandt nogle generelle træk, som med fordel kunne udvikles: mange kreative, pædagogiske medarbejdere med stor lyst til at investere sig selv i det daglige arbejde, stolte traditioner i forhold til beboerarrangementer og en unik fysisk ramme. En beslutning fra 2003 om sammenlægning af boafdelinger var endnu ikke fuldt effektueret. De nye afdelingsledere/storledere manglede kompetencer i forhold til den nye lederrolle. Jeg fandt en kultur med markante holdninger til forandringer, som værende lig med noget negativt og ingen tro på udvikling uden flere resurser. Personale med høj anciennitet og udtalt monofaglighed. Forstander og den øvrige ledergruppe vedtog i april 2005 den retning, som udviklingen skulle tage de næste år. Formålet var at udvikle de potentialer, der var på stedet uden at ansøge om nye bevillinger og strategien var, at der skulle holdningsændringer til før handlingsændringer kunne forventes at blive til varige forbedringer. Planens vigtigste faktor for at lykkes er kvalificering af og støtte til det daglige lederniveau. Der er afholdt løbende lederseminarer, hvor hver leder har fremlagt en analyse af egen afdelings personale, faglighed og daglig drift samt status, som gøres til genstand for sparring i hele gruppen. Planen opdeles i 4 fokusområder: Personaleudvikling og genvinde gejst, faglighed og kvalitet, økonomiske robusthed og image. For hvert område er siden sat forskellige projekter i gang. Vision I Strandvængets vision er der fokus på at hente stordriftsfordele ved, at Strandvænget er landets 2. største institution og bruge fordelene til at øge den faglige kvalitet for beboere indenfor den ordinære ramme. Det sker både ved at styrke monofagligheden og forøge muligheden for flerfagligt samarbejde, og udvikle flere aktiviteter, gerne udendørs. Ved aktivitet forstår vi alt det, mennesker foretager sig for at være aktive, inklusiv at klare sig selv (egenomsorg), nyde livet (fritid) og socialt samvær. Vægten skal lægges på at fremme aktiviteter med beboerne frem for at gøre for beboerne. Vi kan stadig blive noget bedre til at inddrage beboerne i de daglige aktiviteter og tillægge dem værdi på højde med særlige aktiviteter ud af huset. Ledelsesstrategi 4 fokusområder hvad har vi nået! A. Vedrørende personaleudvikling og genvinde gejst er der ansat souschef med kompetencer indenfor HR, dvs. personaleudvikling, fravær, trivsel, sikkerhed og samarbejde. Der er iværksat en række personalerelaterede tiltag (se under resultater). I MED-udvalget arbejdes der fortsat på at Strandvængets skal have et image som den gode arbejdsplads. Helt konkret er fraværet faldende både i 05 og i 06, der spores nogen villighed til rotation, en generelt mere positiv holdning til forandring, og en begyndende vi-følelse med tro på fremtiden. B. Vedrørende faglighed og kvalitet drejer det sig især om at opsætte klare faglige mål, at gøre dem konkrete og arbejde systematisk med dem med udgangspunkt i den enkelte beboers samlede behov (se under resultater). Der er ansat ergoterapeuter midlertidigt, der er en intern syge/sundhedsplejefunktion, der er omlagt arbejdstider for at øge tilstedeværelsestiden 9/22

10 ud fra en antagelse om, at det er en løftestang for faglighed og der har været et projekt med pædagogisk konsulent. C. Vedrørende økonomisk robusthed De interne budgetlægning- og opfølgningsprincipper er ændret. Vi har i dag månedlige budgetopfølgninger med ny kontoplan, afsat midler til enkeltstående projekter og bruger færre resurser til grundlæggende administrative opgaver. De nye principper har givet større budgetsikkerhed og mindsket risikoen for, at der skal ske pludselige opbremsninger i løbet af året. D. Image Indtil den aktuelle filmoptagelse har Strandvænget haft et godt ry. Ikke haft ledige pladser, generelt haft stor opbakning blandt pårørende, et stort antal ansøgere til basisstillinger, velbesøgt af gæster og været positivt omtalt i lokalområdet. Der er 10 praktikpladser til pædagogstuderende hvert halve år, i alt 20 pladser. De studerende har generelt ikke haft Strandvænget og lignende type bosted som førsteprioritet og alle pladser har ikke været besat. Rekruttering af kvalificerede afdelingsledere har i 2 tilfælde vist sig vanskeligt med behov for genopslag. Pårørendesamarbejde Vi har ønsket at udvikle pårørendesamarbejdet ved at etablere et egentlig råd, som skulle omfatte Strandvængets beboere og pårørende. Indtil nu har vi afventet, om Strukturreformen gav SKAL-retningslinier på det område eller regionen gav retningslinier for dens institutioner. I ventetiden har der været en Tænketank et åbent netværk for interesserede pårørende og ledelsen. Derudover findes en forældre- og pårørendeforening. Foreningen har medlemmer fra to selvstændige institutioner, Strandvænget og Børnehusene. Når nye beboere flytter ind, opfordres pårørende til at blive medlem. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af forældrerepræsentanter. Dens medlemstal kendes ikke. Der har været et begrænset samarbejde mellem Strandvænget og foreningen. Resultater/målopfyldelse efter ½ års indsats pr Ledelsen udarbejder årligt opgørelse over kurser for afdelingsledere og medarbejderne. I 2005 blev afholdt 97 kurser af variabel varighed, hovedsageligt for pædagogisk personale. I alt var 573 medarbejdere af sted, flere medarbejdere på mere end et kursus. I 2006 blev afholdt 99 kurser af variabel varighed, hovedsageligt for pædagogisk personale. I alt var 476 medarbejdere af sted, flere medarbejdere på mere end et kursus. I 2006 har været en større og mere målrettet indsats inden for supervision. Lederne har været på flere kurser, der kan kvalificere deres arbejde, bl. a.coaching, den kommunikative leder, strategisk kompetenceudvikling og lean-konference samt foredrag på den personalepolitiske messe. Via et neuropædagogisk projekt er uddannet nøglepersoner som interne undervisere. Det er gjort obligatorisk, at samtlige handleplaner skal indeholde forudsætningsanalyse. Resultater/målopfyldelse efter 1½ års indsats pr Projekt pædagogisk konsulent med ansættelse af ekstern konsulent i 3 mdr. Formål var: Udvikle en klar bevidsthed om egen socialpædagogiske faglighed og forbedre evnen til at dokumentere den i et klart sprog, herunder at koble den daglige praksis til teori og koble mål til daglige handlinger. Forberede basispersonalet til at 10/22

11 indføre et elektronisk beboersystem = en socialpædagogisk journal, så de er i stand til at indskrive relevante faglige notater kort og klart. Programmet Natur og Bevægelse med 6 underprojekter har givet flere aktiviteter for beboerne og større trivsel blandt medarbejderne. Antagelsen er, at sund livsstil giver livskvalitet og det gælder både for beboere og personale. Det har ført til tiltag med en årlig idrætsdag for alle, udelivsaktivteter for beboerne, køkkenkonsulentordning, vandgymnastik og massagetilbud til personalet, rygestopkursus, foredrag om livsstil. Ansættelse af 2 midlertidige ergoterapeuter. Formålet var: Sammen med nuværende fysioterapi og den udgående sygeplejerskefunktion etableres et team, der kan understøtte basispersonale/kontaktpersoner i boenhederne og daghjemmet. Fx når der i fremtiden skal udarbejdes mål og handleplan bliver flere faglige vinkler anlagt på en konkret problemstilling eller idé, hvorved beboerens potentiale kan udvikles bedre end ved monofaglighed eller der fås flere løsningsforslag på konkrete problemstillinger, såfremt det bliver naturligt at inddrage en ergoterapeut eller andre faglige kompetencer i udfordringen. Det er en naturlig del af et udvidet tværfagligt samarbejde på Strandvænget. Supervision Det pædagogiske personale har ultimo 2006 og primo 2007 modtaget 1 undervisningsdag i supervisionsmetoden, herunder afgiftning og teorien bag, samt 3 gange supervision af eksterne supervisor med en psykoterapeutisk uddannelse. Supervisionen ses som et vigtigt redskab til at forebygge udbrændthed og forråelse. Metoden afgiftning er en måde hvorpå man kollega til kollega kan bearbejde hverdagens følelsesmæssige pres i forbindelse med arbejdet, og dermed undgå ophobning af ubearbejdede episoder. Der er et fald i sygefraværet fra 2005 til 2006 på gennemsnitlig 2,08 dag pr. medarbejder. Antal fraværsdage som følge af tilskadekomst i tjenesten er reduceret med 43,8 % fra 2005 til Antallet af arbejdsskader, herunder vold og anden grænseoverskridende adfærd fra beboerne er ikke steget fra 2005 til Opgørelsen for 2006 er ikke færdig, men den tyder på enten status quo eller et mindre fald. Alt personale har ultimo 2006 og primo 2007 modtaget tilbud om massage. Alt personale har fået tilbudt at få lavet en sundhedsprofil i efteråret Fitnessrummet er optimeret/forbedret i efteråret Status pr I det nuværende budget 2007 er der atter afsat midler indenfor den ordinære ramme til at fortsætte den nødvendige udvikling. Der er afsat midler til supervision, til øget tværfaglighed, til forbedring af fysisk og psykisk arbejdsmiljø og til implementering af ny socialfagligt edb-system. Servicelovens bestemmelser og praksis på Strandvænget. De sidste 2 år har ledelsen haft særligt fokus på, hvordan Servicelovens bestemmelse på udvalgte områder udmøntes på et bosted som Strandvænget i henhold til, når amtet var driftsansvarlig. Nedenfor er fremhævet de områder, vi har arbejdet med. Handleplaner ifølge Servicelovens 141 Serviceloven afstikker de mål og rammer, som er udgangspunktet for det faglige tilbud til Strandvængets beboere. Et centralt krav er HANDLEPLANER, et redskab til at udvikle den pædagogiske praksis. Handleplanerne er et vigtigt omdrejningspunkt i de enkelte afdelinger på Strandvænget, og det er den enkelte afdelingsleder af en boafdeling og dagtilbuddet, som har ansvaret for dette. Hver beboer skal have en handleplan, den skal revurderes hvert 2. år og ved nye beboere skal der senest 6 måneder efter indflytning foreligge en. 11/22

12 Ledelsen udarbejder kvartalsvis status på handleplaner. Status pr : Af 159 manglede 21 handleplaner at blive udarbejdet/revuderet, svarende til 86 % målopfyldelse. 71 indeholdt forudsætningsanalyse. For den aktuelle afdeling var 26 af 31 planer opdateret svarende til 84 % og 8 indeholdt forudsætningsanalyse. I udviklingsplanen er et mål om at opkvalificere det faglige indhold, bl.a. skal handleplaner indeholde en neuropædagogisk screening. I løbet af 2006 har Strandvænget indgået i et phd-projekt, jf. Effektivisering af handleplansarbejdet på Strandvænget gennem anvendelse af videndelingsredskab og arbejdsgangsanalyse (Arbejdsgangsanalyse og -udvælgelse mhp. videndeling og effektivisering af det afdelingsrelaterede administrative arbejde). Projektet er endnu ikke afsluttet. Med henblik på at gøre arbejdet med handleplaner synligt, systematisk og enklere er Strandvænget i færd med at indgå aftale om at indkøbe og implementere et socialfagligt ebd-system, BOSTED. Systemet vil kunne kvalificere og effektivisere det faglige arbejde. At realisere det mål forventes at koste Strandvænget 1,2 mio. Midlerne er afsat på budget 2007 indenfor Strandvængets ordinære driftsramme. Lov om magtanvendelse ifølge Servicelovens Lovgivningen skelner mellem 3 typer af magtanvendelse. Indtil 1. januar 2007 har vi sendt indberetningerne til Fyns Amts Handicapafdeling, som har haft myndighedsansvaret. Strandvængets ledelse udarbejder løbende information om de faktiske indberetninger og afgørelser for at følge udviklingen og arbejde målrettet med at formindske magt på de afdelinger som er hårdest udsat. Status pr var, at der var i alt foretaget 97 indberetninger. Andre af Servicelovens bestemmelser. Strandvængets ny ledelse har de sidste 1½ år ønsket at belyse praksis på bosteder for udviklingshæmmede og afklare rammer og muligheder for beboerne vedr. andre af Servicelovens bestemmelser. Det drejer sig om praksis vedr. værgemål, praksis vedr. ledsagerordning, praksis ved fysioterapeutisk behandling og genoptræning og praksis vedrørende behov for hjemmesygepleje. Det er ledelsens vurdering, at der også fremover vil være behov for yderligere afklaring af retningslinier og rammer indenfor disse områder. Særligt fokus på hvad botilbuddet skal tilbyde og hvad der er ekstraydelser svarende til at bo i eget hjem. Konklusion Afdeling Forholdene på filmen er ikke hverdagen på afdelingen i dag. Kvalitetsprojektet, der har kørt fra januar 2006 og afsluttet i november 06, dvs. projektet var i gang og endnu ikke afsluttet, mens den pågældende ferievikar filmede. Afdelingens dagligdag er udviklet væsentligt, siden filmoptagelserne. Det mest centrale er en ny afdelingsleder pr. 1. november 06, omlagte arbejdsgange og procedurer, som giver en større tilstedeværelsestid, personalerotation, løbende kompetenceudvikling incl. supervision for at kvalificere omsorgen og den pædagogiske praksis overfor beboerne, samt mindske risikoen for forråelse og udbrændthed blandt personalet. Hele Strandvænget De konkrete filmoptagelserne viser en flig af virkeligheden på Strandvænget på det pågældende tidspunkt. Det viser at forandring og holdningsændring har været 12/22

13 nødvendig, og at vi endnu ikke er i mål. Vi mener også at kunne dokumentere, at vi er på rette spor med de resultater, der hidtil er nået. Der er dog fortsat behov for at arbejde med omgangsform og tone og arbejdsmoral. Der er ligeledes fortsat brug for opkvalificering af afdelingslederniveauet. Vi mener, at vi er nået langt og har opnået konkrete resultater indenfor en relativ kort tidshorisont, præmisserne taget i betragtning. Ledelsen ønsker derfor at fastholde, at filmoptagelserne IKKE er et retvisende billede af et Strandvænget, som en institution med lav faglighed, lav moral og etik og generelt svag ledelse. Vi opfatter Strandvænget som en stor institution i positiv vækst, som i kraft af sin størrelse har haft mulighed for at driftsoptimere og derved udvikle den faglige kvalitet og øge personalets trivsel og hindre fysisk og psykisk nedslidning. Fortsættelse af det lange seje træk med udvikling af Strandvænget Arbejdet med den udviklingsplan, som ledelsen på Strandvænget har igangsat fortsætter. Målet er at udvikle og kvalificere personalets vaner, holdninger og indsatser overfor beboerne på Strandvænget. Nødvendigheden af loyalitet og respekt for værdigrundlaget og de vedtagne beslutninger i organisationen er i forbindelse med den verserende sag blevet tydelig for alle ansatte på Strandvænget. Vi forventer derfor at modstanden mod de nødvendige forandringer er mindsket, og at udviklingsplanen for Strandvænget kan speedes op. Gerne eksternt og uvildigt tilsyn og klare mål og krav. Ledelsen på Strandvænget vil hilse et eksternt og uvildigt tilsyn velkomment samt endnu flere klare mål, klare forventninger og rammer for det, vi skal kunne tilbyde beboerne indenfor det afsatte budget. Det er ledelsens ansvar at garantere den daglige faglighed og at værdigrundlaget viser sig i den daglige kontakt med beboerne. Det ansvar vil vi fortsat tager på os og konstant have fokus på. Bilag Projektbeskrivelse for afdeling Årsrapport for 2005 med mål for 2006 Mails af hhv. 11. og 16. februar 2007med anmodning om redegørelse 13/22

14 Projektejer/opdragsgiver : Dorrit West Projektleder : Lene Horndrup PROJEKT: Fra HUS til ENHED på ledelse af en overgang 1. Projekttitel Fra HUS til ENHED på ledelse af en overgang 2. Selve ideen Der er behov for, at personalet i samtlige 4 huse får præciseret nogle faste rammer og udstukket nogle klare og konkrete mål for det daglige arbejde, før den omfattende opgave med udvikling af kulturen og personaletrivsel kan forventes at give den ønskede effekt. Derfor er der behov for at tilknytte en projektleder, som i løbet af en kortere periode kan udstikke disse rammer, etablere nogle hensigtsmæssige administrative arbejdsgange og gøre mål konkrete, så enhedens resurser kan udnyttes mest muligt effektivt, og personalet herefter har nogle klare rammer at forholde sig til/læne sig op af. Herefter er det hensigten at ansætte en daglig leder af enheden, hvis primære opgave bliver at fastholde kursen, understøtte personalet i forandringsprocessen og udvikle fagligheden via dialog med medarbejderne, men hvor kursen IKKE står til diskussion. 3. Baggrund for projektet Udgangspunktet kan være et problem, et behov, en mulighed. Evt. relation til politiske mål, planer eller strategier. Svaret på hvorfor projektet sættes i gang Baggrund I omorganiserede Strandvænget ledelsen fra små til store afdelinger og fik en afd.leder mod tidligere 4. Den formelle omorganisering skulle herefter følges op af en væsentlig forandring i praksis, både mhp. kultur, rutiner, hvem der har lederbeføjelser, samdrift og administrative arbejdsgange, en opgave den nye storleder skulle have ansvaret for. Efter omorganiseringen har der været flere lederskift og stillingen er atter vakant pr Det har haft stor betydning for, at mange praktiske ændringer af arbejdsgange, rutiner mv. IKKE er gennemført, og det har igen haft store negative konsekvenser for personalet og den daglige trivsel. Den oprindelige hensigt ved at slå afdelinger sammen, bl.a. at opnå større effektivitet ved stordrift/samdrift ved brug af vikarer, vagtdækning, ensartede administrative procedurer på tværs af de 4 huse, som enheden består af, er ikke nået og personalet oplever med rette, at hverdagen er uoverskuelig og alt står til diskussion, hvilket kan give stor utryghed. Det antages, at det pt. ikke vil være muligt at rekruttere en ekstern afdelingsleder i en fast stilling, som både har kompetence og erfaring nok til planlægge og tilrettelægge de konkrete forandringer samt sikre implementeringen, det 14/22

15 antages også, at der kan være fordele ved at opgaverne adskilles, derfor er det ønskeligt at opdele opgaven i 2 tempi: et projekt med tilrettelæggelse af daglige arbejdsgange og bemanding af de forskellige funktioner og herefter ansættelse af en leder i den nye praksis. 4. Målgruppe De personer, der vil kunne mærke en forskel. De grupper projektet retter sig mod. 5. Formål/vision Svaret på hvordan verden gerne skulle se ud, hvis projektet lykkes og bliver en del af dgl. drift. 6. Mål (delmål) Svarer på, hvordan formålet tænkes opnået. 7. Succeskriterier/forudsætninger Svarer konkret på målbare forhold, som dokumenterer, at projektet er lykkedes. 8. Risikovurdering/barrierer Svagheder og begrænsninger ved projektet, forhindringer for at det kan lykkes 9. Implementering/evaluering Hvordan skal produktet/resultatet af projektet indføres og efterfølgende/løbende evalueres? Primært de ca. 50 ansatte på boenheden Sekundært de 31 beboere. For enheden som helhed: Ansættelse af kompetent daglig leder Højere tilstedeværelsestid af personale, når beboerne er hjemme, hvorved personalet kan arbejde med den faglige udvikling. Klare rammer og retningslinier for ansattes opgaver og ansvar. Tilrettelægge effektive og hensigtsmæssige administrative arbejdsgange, resursefordeling og procedurer som skal gælde for alle i dagligdagen. Projektet skrider frem som planlagt, der er etableret ny ledelses- og mødestruktur og der er igangsat flere tiltag med henblik på at styrke og udvikle personalets omstillingsparathed, trivsel og faglighed. Projektet er nu forankret i personalegruppen, som overvejende er positive og udtrykker tilfredshed med at der endelig sker noget. Bedst mulig udnyttelse af de resurser enheden har til rådighed. Enheden råder over 14,5 mio kr i lønsum for 2006 og ca. 50 ansatte. Budgetopfølgning tilfredsstillende, der er ansat 2 personer, det er usikkert om der er behov for særlig bevilling til en konkret beboer som det meste af tiden har brug for en person. Stadig lønudgift uden refusion til en person, som ikke har været i job de sidste måneder. Den løbende budgetopfølgning viser, at der er behov for flere ressourcer til konkret beboer. Ansættelse af projektleder, som matcher de krav og udfordringer opgaven har. Vigtigt med personalets generelle forståelse og opbakning til opgaven. Særligt SR/TR repræsentant, 4 gruppekoordinatorer og 4 vagtplansansvarlige. Gruppekoordinatorerne og TR har deltaget aktivt og loyalt i projektet. Afventer Ny ledelsesstruktur 1 afdelingsleder + 2 gruppekoordinatorer endelig ikrafttrædelsesdato 1/ Opgaverne/ansvarsområderne for henholdsvis afdelingsleder og gruppekoordinator er tydeliggjort. Personalemøderne er struktureret, så der er tid både til drøftelse af beboerne og drift/information. 15/22

16 Ny sammensætning af personalegrupperne gennem 4 rokader, første gang 1/9 06. Mål er 50 % udskiftning i alle huse. Husene lægges sammen til 2 rent personalemæssigt ikke beboerne. Dørene åbnes i nattevagten fra medio maj. I september 2006 tages næste skridt til nattevagtsteam. Der er afholdt et personalearrangement i fritiden for hele afdelingen med lidt over 50 % deltagelse. Sammensætning af de nye personalegrupper kommer til at foregå gennem 2 rokade. 1.rokade fandt sted 1. sept. 2. rokade sker 1. januar. Målet med 50 % udskiftning er nået 1. januar. Der laves nye arbejdsplaner med virkning fra 1. januar 2007, med øget ATA-tid og tydeliggørelse af administrativ tid. 10. Tidsplan Forventet start/slut på projektperioden og overgang til drift eller ophør 11. Handleplan/milepæle De forskellige trin i processen. Hvilke aktiviteter skal sættes i gang og hvornår er der tidsfrister/statusopgørelser? 12. Resurser Evt. tid/økonomi i projektperioden Afledte konsekvenser i tid/økonomi ved overgang til drift 13. Organisationsplan for projekt Skal projektet have en styre- eller referencegruppe. Hvor i egen organisation forankres et evt. projektresultat. Ansættelse af projektleder hurtigst muligt efter 1. februar. Anslået projektperiode 2 6 mdr. evt. projektleder tilknyttet deltid. Ny afdelingsleder 1. oktober eller 1. november. Pt. uklart hvor mange kvalificerede ansøgere der kan forventes. Efter genopslag fik vi 12 ansøgere. 4 kaldt til samtale og ansættelse faldet på plads til 1. november Præsentation af udkast for de 4 gruppekoordinatorer Gruppekoordinatorerne deltaget aktivt og loyalt i projektet. Næste skridt er udmelding af hvem der bliver gruppekoordinatorer. De 2 blivende gruppekoordinatorer har haft funktionen fra 1. september (èn gammel og èn ny). Honorar til projektleder efter forhandling. Parallelle aktiviteter: Hus 16 evt. særligt coaching fra HCA vedr. personaletrivsel, indiv. psykologbistand Andet?? Der er afholdt en temadag for hus 16 og Daghjemmet vedr. en konkret beboerproblematik, som har fyldt/fylder meget i dagligdagen og på samtlige møder. Der er afholdt en opfølgningsdag for hus 16 først i september. Alle 4 huse har fået supervision 2 gange med ekstern supervisor. Der afholdes en fælles temadag i november vedr. beboergruppen for alle 4 huse i oktober med psykolog Dorthe Birkmose. Der arbejdes på, at gøre supervision til et fast tilbud. Nej, projektleder direkte reference til Dorrit West 14. Implementering/overgå til drift Hvad skal ske nu efter selve Afventer 16/22

17 projektperioden? 15. Evaluering af projektperioden Hvad har projektets deltagere lært, hvad var godt, hvad har vi opnået, hvad kunne gøres bedre? Ny afd.leder bliver leder af en velfungerende afdeling. Ny afdelingsleder bliver leder af en afdeling hvor problemstillingerne er afdækket, og den nye kurs er sat. Afventer Udkast til projektbeskrivelsen udarbejdet af: Dorrit West, Dato: 23. januar 2006 Dato for midtvejsevaluering: 16. juni 2006 bemærkninger tilføjet med kursiv, dw. Ny evaluering 28. september 2006 bemærkninger tilføjet med fed kursiv, lh. 17/22

18 Årsrapport for Strandvænget vedrørende 2005 Beskrivelse af Strandvænget Strandvænget er et bo-, beskæftigelses- og samværstilbud for voksne personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 92 og 88. Strandvænget råder over 16 hektar park med dyrehold, sansehaver, grønne oaser og overlevelsesbanen Skovløberen. Der er en bygningsmasse på i alt m 2 bl.a. 7 bofællesskaber, daghjem, fysioterapi og adskillige bygninger til fællesfunktioner, såsom svømmehal med varmtvandsbassin, festsal, café og administrationsbygning. Strandvænget har pt. en del uudnyttede kontorfaciliteter. Strandvængets størrelse Brugerne Der er 158 døgnpladser inkl. 2 korttidspladser til voksne i alle aldre. På 3 af døgnpladserne bor i øjeblikket børn. 65 halvdagspladser i daghjemmet Påfuglen. Disse benyttes af Strandvængets egne beboere. Kønsfordelingen og aldersfordelingen er 31/12-05: Beboernes alder Antal beboere, heraf 63 kvinder og 94 mænd 0 18 år år år 9 Over 80 år 2 Beboerne kommer oprindeligt fra forskellige egne af landet med en markant overvægt på 132 fra kommunerne i Fyns Amt.16 er fra forskellige sjællandske amter, 8 fra jyske og 1 fra Bornholm. Personalet I 2005 rådede Strandvænget i alt over 275,57 normeringer, fordelt på 461 personer, som i løbet af året har været ansat fast eller som vikar på forskellige timeantal. Der er 15 forskellige stillingskategorier, hvor pædagoger og omsorgsmedhjælpere udgør hovedparten. På afdeling 3-3A er ansat sygeplejersker, som en del af det faste personale. I 2005 blev et projekt med en selvstændig intern hjemmesygeplejefunktion igangsat. Målet er at tilbyde sygeplejefaglig bistand til alle beboere, der hvor de bor, give faglig støtte til andre faggrupper i den enkelte boenhed samt give ro og kontinuitet for beboere på 3-3A. Metoden var at trække en sygeplejenormering ud af den faste afdelingsnormering på 3-3A. 4 dagvagter pr. uge er pågældende til rådighed. Projektet evalueres april 06. I løbet af 2005 havde personalet (461 personer) et fravær på gennemsnitlig 18 dage (Samme opgørelsesmåde sidste år viste 19,5!). Tallet dækker både sygdom, arbejdsskader og graviditetsgener. Fraværet svarer i det væsentligste til det øvrige handicapområde i Fyns Amt, men er højt og ikke tilfredsstillende. Ledergruppen og MED har konstant fokus på fraværet og de mulige tiltag, der kan påvirke det. Bl.a. er fraværspolitikken blevet revideret, og der er indført faste opfølgningssamtaler i Der er registreret 548 indberetninger om tilskadekomst i tjenesten, heraf er 31 anmeldt til Arbejdsskadestyrelse/-forsikring. Hovedparten af de indberettede skader skyldes situationer i forbindelse med beboernes adfærd. Økonomi Strandvængets samlede ajourførte budget for 2005 var kr netto + en merbevilling på kr til renovering af tag. Der var en samlet underbelægning på voksenpladserne på 1,6 %. Sammen med en regulering for FAM s forbrug af pladser til børn på 3-3A skal Strandvænget netto afgive kr i belægningskorrektion. Udgifterne blev på kr Regnskab 2005 udviser et overskud på kr /22

19 Overskuddet hidrører hovedsageligt fra vedligeholdelsesopgaver som ikke er gennemført, vakante stillinger, 0-stilling og nedlæggelse af en intern vikarpulje og en rest af afspadseringstimer, som ikke er udbetalt. En væsentlig del af overskuddet har været planlagt i forbindelse med et ønske om at justere de hidtidige interne budgetfordelingsprincipper og derved frigøre midler til vedligeholdelsespuljer og personaleudviklingstiltag, især mere fokus på forebyggelse og sundhed og trivsel. En redegørelse over den planlagte anvendelse af opsparingen er udarbejdet særskilt for Strandvænget i forbindelse med regnskabsbemærkninger for Bygninger De ekstraordinære forhold ved Strandvængets bygningsmasse, fx svømmehallen og de mange m 2 park og fællesbygninger, gør det vanskeligt at finde midler til renovering indenfor det ordinære budget. Vi er især bekymrede for svømmehallen, da det er af meget stor kvalitet for det faglige tilbud at have denne facilitet og flere eksterne institutioner også har glæde af den, men den koster mere i vedligeholdelse og reparation end et gennemsnitsbudget til vedligeholdelse kan dække. En totalistandsættelse op til en moderne standard vil anslået beløbe sig til 3 mio. Det vil være ønskeligt at finde finansieringsmulighed til dette. Beredskabsstyrelsen har påbegyndt brandsyn på Strandvænget. Har på nuværende tidspunkt været i enhed Brandsynet har haft en del konsekvenser i form af merudgifter til automatisk døråbning/lukning og ny indretning af inventaret. Målsætninger og resultater, udvalgte områder 2005 har været et travlt år, hvor der har været arbejdet intensivt med de 4 indsatsområder, som er beskrevet i sidste års rapport. Især område 4 vedrørende intern budgettering og økonomistyring. Det har betydet, at Strandvænget er gået over til lønsumsstyring. Formålet har været, at Vi skal have et solidt og stabilt styringsgrundlag, som kan forhindre behovet for pludselige personaletilpasninger. Lønsumsstyringen betyder også større frihedsgrader for den enkelte enhed. Den får nu et samlet lønbudget, som er sammensat ud fra en såkaldt basisbemanding /serviceniveau. Det har været et mål at gøre principperne for tildeling af lønsum så enkle og gennemskuelige som muligt, samt inddrage erfaringen om, at vagtplanen/bemandingen i praksis tilrettelægges i forhold til en gruppe af beboere frem for i forhold til en normering til den enkelte. Boenhederne er opdelt i 2 kategorier. Enheder hvor der er mulighed for 3-4 beboere pr. ansat alle ugens dage, i dag- og aftentimerne og afdelinger, hvor der er mulighed for 4-5 beboere pr. ansat. Den centrale vikarpulje er nedlagt. Lønsumsstyring har været et omfordelingsprojekt og ikke et besparelsesprojekt. Vi er nået langt i arbejdet med personalets omstillingsparathed og accept af forandringer I 2005 er samtlige dagaktivitetstilbud, både de med visitation og uden, blevet sammenlagt. Det drejer sig om Fællesklubben, daghjemmet Påfuglen og Fritiden. Huslægeordningen er blevet erstattet med beboernes eget valg af praktiserende læge. Det har sparet Strandvænget for nogle udgifter. En besparelse som forventes brugt til et forsøg med at ansætte en deltids ergoterapeut, som et led i visionen om mange forskellige faglige kompetencer til rådighed. Der er bevaret et særligt samarbejde med udvalgte speciallæger. Udvikling af handleplanskonceptet. Vi har haft et projekt med det formål at definere hvad god neuropædagogisk praksis er, uddannet nøglepersoner og trænet i brug af forudsætningsanalyse. Handleplaner revurderes hvert 2. år for voksne og samtlige handleplaner skal ved udgangen af 2007 indeholde en forudsætningsanalyse. Af de 158 beboere er de 108 handleplaner ud fra det nye koncept, der blev indført i juni 2004 og 41 af handleplanerne indeholder også en forudsætningsanalyse. Handleplansarbejdet opleves stadig som meget tidskrævende. Det er målet at optimere arbejdet, så handleplanen bliver så kort som muligt uden at gå på kompromis med, at den er det faglige redskab, der præciserer mål, de planlagte handlinger og som kan dokumentere indsatsen. 19/22

20 I 2005 er den endelige adskillelse mellem børnehusene, FAM og Strandvængets voksne, HCA gennemført. Der er indgået en kontrakt med konkretisering af de opgaver Strandvænget fortsat udfører mod betaling. Især vedrørende organisering af fysioterapien har adskillelsen haft store konsekvenser. Den eksisterende fysioterapi består nu af 3 personer mod tidligere 7. Udfordringer i 2006 og fremover Det vil forsat være en væsentlig opgave at tilpasse den daglige drift til den økonomiske ramme uden tab af kvalitet/faglighed. Dertil vil indsatsområderne 1 og 3 fra sidste årsrapport få endnu mere opmærksomhed. Det drejer sig om personalesiden generelt med styrkelse af den faglige bevidsthed, samt reduktion af fravær og arbejdsskader. Vedrørende fravær, vil det især rette sig mod tiltag i forbindelse med trivsel, sundhed og forebyggelse. Det drejer sig om fagligheden/kvaliteten. I 2006 samarbejder Strandvænget med en PhDstuderende om projektet HAAV Handleplaners Administrative Arbejdsgange og Videndeling mhp. effektivisering og e-learning. Andre faglige udviklingsaktiviteter, bl.a. det fysioterapeutiske tilbud fremover, et sygeplejefagligt tilbud fremover, syn på beboernes sundhedstilstand og holdningen Sund livsstil giver livskvalitet og beboernes oplevelser i naturen/udeliv, vil være nogle af de konkrete indsatsområder. Begrebet faglighed herunder det tværfaglige samarbejde og fokus på de enkelte faggruppers særlige kompetencer skal der også arbejdes mere med. Vedrørende lønsumsstyring er året 2006 et tilpasningsår, hvor der kan være behov for justering af nogle lønsummer. Derfor er det nødvendigt at reservere en del af overskuddet fra 2005 til dette formål. Øget brugerindflydelse med målet om at oprette et egentligt pårørenderåd for hele Strandvænget, voksne, hvis det efterspørges blandt beboerne og deres pårørende. Bemærkninger i øvrigt Strandvængets vision lyder: Vi skal bestå som én stor institution, fordi det betyder stordrift og faglig bæredygtighed, og at beboerne kan få totalløsninger og et inspirerende miljø. Vi skal være kendt for høj faglighed og vi skal favne det hele menneske gennem mange fagligheder og en pædagogisk koordinering. Strandvænget skal være kendt for stedet, der udvikler og afprøver nye ideer. Fra 2007 bliver Strandvænget en institution, der skal drives af Region Syddanmark. På nuværende tidspunkt kendes de nærmere konsekvenser i forhold til rammevilkår og decentraliseringsgrad ikke, derfor ruster vi os på de indre linier til at dokumentere indsats og øge kvalitet. Det vurderes, at Strandvænget allerede nu ville kunne dokumentere stordriftsfordele i forhold til de servicefaciliteter, der reelt er til rådighed. Den beregnede takst på en plads på Strandvænget imødeses med spænding. I 2005 søgte viceforstanderen gennem 4 år nye udfordringer og fratrådte i september. En revurdering af stillingsprofilen medførte, at der blev søgt efter en person, hvis kompetencer især vedrører personaleudvikling og sikkerhedsarbejde. 1. februar 2006 er ansat en HR-chef som samtidig er stedfortræder. Dorrit West Forstander, Strandvænget 14. marts /22

Onsdag den 22. februar 2007

Onsdag den 22. februar 2007 Onsdag den 22. februar 2007 Vedrørende: Mail af 20. feb. 2007 fra Jan Bolvinkel, region Syddanmark, som beder om uddybende kommentarer til Strandvængets redegørelse af 19. februar 07. I det følgende fremgår

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan

Bofællesskabet. Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven Udviklingspunkter samt Handleplan Bofællesskabet Socialtilsyn. Bofællesskabet, Sønderhaven 2017. Udviklingspunkter samt Handleplan Tema: Uddannelse og beskæftigelse De konkrete individuelle mål for beboerne skal vise, hvilke handlinger

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier.

Der er desuden lavet planer og opsat rammer, for det videre arbejde med de 9 kriterier. Kvalitetsbeskrivelse for CAS4 2015 Kvalitetsbeskrivelsen for CAS4 tager udgangspunkt i kvalitetsmodel 2.0. Den er lavet på baggrund af det arbejde, der her på CAS4 har været med til at synliggøre vores

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg.

Indstiller medarbejder til ansættelse i samarbejde med ansættelsesudvalg. Udover de punkter der er nævnt for afdelingsledere, løser stedfortræder i forbindelse med aftaleholders fravær, opgaver som det fremgår af funktionsbeskrivelse for aftaleholder. Forventninger til opfyldelse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Årsrapport 2010 for Løvdalen

Årsrapport 2010 for Løvdalen Årsrapport 2010 for Løvdalen 1. Sammendrag Løvdalen har i 2009 startet en omfattende forandringsproces, fra en regelstyret til en værdibaseret virksomhed. I første omgang blev der lagt en 3-årig strategiplan,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE

Dato for tilsyn: 16 September STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE Dato for tilsyn: 16 September 2009 ANMELDT TILSYN STEDETS NAVN: Kikhøj TILSYNSANSVARLIG: SOCIALCENTRET, HOLBÆK KOMMUNE 1 Tilbuddet Beskrivelse af tilbuddet, lovgrundlag, rammer og vurderingsterminologi

Læs mere

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser

Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Bilag 6 Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser Rammeaftalen skal indeholde udviklingsplaner for botilbud med mere end 100 pladser beliggende

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser)

Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Hvad har I haft særlig fokus på i processen med at etablere jer som ledelsesteam? (sæt gerne flere krydser) Fordeling af ansvar 9 69,2% Fordeling af konkrete opgaver 8 61,5% Fælles kompetenceafklaring

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Institutionens navn Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Geldsted. Sammenfattende vurdering Hvad fungerer godt? Af handleplanerne fremgår, at der er en klar tydeliggørelse

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats.

I Hedensted kommunes handicappolitik er de vigtigste værdier respekt, tilgængelighed og helhedsorienteret indsats. Forslag til pårørendepolitik Handicapafdelingen Hedensted kommune Indledning Samarbejde mellem kommune og pårørende skal altid ske med respekt for den handicappede borgers ret til selvbestemmelse og med

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Gør borgeren til mester

Gør borgeren til mester Gør borgeren til mester Tanker fra en tænketank Volume 1 Sundhed&Omsorg Denne pjece er resultatet af den første Tænketank og innovationscamp, der blev afholdt den 7. oktober 2010 for 36 innovative ledere

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune

Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune Rehabiliteringskoncept på plejehjem i Aalborg Kommune 1. Indledning Med baggrund i kerneopgaven og Vision 2020 for Ældre- og Handicapafdelingen ønsker Ældre- og Sundhedsafdelingen at systematisere og kvalitetssikre

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere