Formalia ved opgaveskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formalia ved opgaveskrivning"

Transkript

1 Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)... 7 Formalia i større opgaver I en hvilken som helst større opgave er der en række formelle krav, du skal sørge for at opfylde. Her følger en liste over disse krav og en forklaring på hvordan du opfylder kravet korrekt: Forside: Din opgave skal altid indeholde en forside/et titelblad, hvor du oplyser faktuelle ting. Din forside vil derfor indeholde oplysninger om: - opgavens titel - dit navn og den klasse du går i - din(e) vejleder(e)s navn(e) - din skole - hvilken type opgave, der er tale om - den godkendte/udfærdigede opgaveformulering, du har lavet en besvarelse af Hvis du har lyst til at lave en kreativ forside, må du meget gerne det, men den kan ikke erstatte den officielle forside. Indholdsfortegnelse: Din opgave skal indeholde en oversigt over opgavens enkelte hovedafsnit. Indholdsfortegnelsen kan genereres automatisk i de fleste skriveprogrammer. Læs nedenfor om at generere indholdsfortegnelse i Microsoft Word og se i øvrigt hvordan den fungerer i denne håndbog. Sidetal: Der skal altid indsættes "sidetal" og "sidetal af" i din opgave - så giver indholdsfortegnelsen også mere mening! Læs nedenfor om sidetal i Word og se også her hvordan angivelsen af sidetal fungerer i denne håndbog.

2 Indledning/konklusion: Din indledning og konklusion er rammen omkring din opgave. Det er her læseren kan få et indtryk af hvad opgaven indeholder af problemstillinger og konklusioner. Det er en god hovedregel mht. indledning og konklusion, at de skal kunne læses uafhængigt af selve opgaven. Tilsammen skal de altså danne rammen omkring opgaven og være nok til at give læseren et indtryk af hvad der bliver undersøgt (indledning) og hvad svarene er (konklusion). Se nedenfor for flere detaljer om de to dele af rammen: Indledning Formålet med indledningen er at gøre din læser interesseret og trække vedkommende ind i opgaven. Indledningen skal gerne give læseren en idé om opgavens indhold, men ikke afsløre for meget. Du kan vælge at starte indledningen på flere forskellige måder: - redegør kort for de vigtigste temaer og evt. undertemaer - slå tekstens tema an gennem nogle generelle overvejelser, der efterfølgende snævrer sig ind til at behandle netop dette materiale (som en tragt) - brug et centralt citat fra den tekst eller artikel, du arbejder med, til at slå tonen an Husk altid at indledningen skal indeholde oplysninger om udgangspunktet for din opgave. Det kan være en tekst, hvor du husker at nævne forfatterens navn, tekstens titel, årstallet for udgivelsen og evt. den tekstsamling, teksten er taget fra. Det kan også være de forskningsresultater eller de antagelser, du bygger din opgave på. Konklusion Formålet med konklusionen er at samle op og afrunde opgavens centrale pointer. Konklusionen skal gøre det helt klart hvilke slutninger/konklusioner, opgaven kan drage om det behandlede emne og evt. sparke bolden videre. Overordnet set skal konklusionen besvare spørgsmålet: hvad skal læseren vide når opgaven er læst? Du kan skrive konklusionen på flere forskellige måder: - svar eksplicit på de spørgsmål/den opgave, du stillede i indledningen - saml de vigtigste tråde sammen fra opgaven og bred dem ud fra noget meget konkret til noget mere abstrakt eller generelt (det modsatte af tragt-indledningen) - indled gerne konklusionen med afslutningsvis kan det altså siges at eller det kan konkluderes at Citater: Det er vigtigt at du underbygger din analyse og fortolkning med observationer i det materiale, du arbejder med. Indimellem kan det være mest effektivt at citere direkte fra teksten. Når du citerer er der nogle ting, du skal være opmærksom på: 1) Brug altid citationstegn (" --- ") ved ordrette citater 2) Hvis du laver længere citater (dvs. 3 linjer eller derover), så fremhæv dem ved at springe en linje over, lave indrykning og enkelt linjeafstand i hele afsnittet 3) Marker overspringelse af dele af et citat med prikker (...) 4) Husk at citere pinligt korrekt og at bevare stavemåden 5) Husk altid at lave en henvisning til citatet (læs om henvisninger nedenfor) Side 2 af 9

3 Henvisninger: Du skal lave henvisninger til din kilde når du citerer ordret (se ovenfor) eller når du med dine egne ord refererer fra en eller flere kilder. Du skal altså altid dokumentere hvor du har dine oplysninger fra i den litteratur, du har arbejdet med. Henvisninger laves nemmest ved at indsætte en fod- eller slutnote. Henvisningen skal indeholde de præcise oplysninger om kilden til din viden, dvs. forfatter, titel på artikel/tekst/bog, hvilken bog, du har fundet teksten i, udgiver, årstal og sidetal for oplysningen. Oplysningerne gives i den nævnte rækkefølge, eks.: Thorkild Borup-Jensen, Klaus Rifbjerg. En kanonforfatter. Dansklærerforeningens Forlag, 2008, s. 46. Når du laver henvisninger er det vigtigt at du kender følgende regler for at angive oplysninger: - hvis der er tale om en redigeret bog med flere indlæg, så skriver man (red.) bag navnet/navnene på redaktørerne - hvis der er mere end to forfattere/redaktører på den bog, så skriver man navnet på den første (altid alfabetisk), fulgt af "et al." - hvis der er tale om en bogtitel, skriver man titlen i kursiv - hvis der er tale om en del af en bog, dvs. en artikel, et digt, en novelle osv., så skrives titlen med citationstegn "---" - hvis man henviser til flere på hinanden følgende sider kan man vælge at skrive side eller side 23ff (det betyder "side 23 og de følgende sider") - hvis det er to på hinanden følgende sider skriver man enten side eller side 23f (det betyder "side 23 og den følgende side") Der er en automatisk funktion til fod-/slutnoter i Word, og den instruks kan du læse nedenfor. Litteraturliste/fodnoter: Din litteraturliste er en samlet oversigt over den litteratur, du har brugt til din opgave. Du skal medtage både primær- og sekundærlitteratur. Primærlitteratur er den litteratur, du har analyseret på. I dansk er det noveller, digte, artikler, mens det i historie er kilder osv. Sekundærlitteratur er den litteratur, du har brugt til at forstå baggrunden for det fænomen eller den begivenhed, du har undersøgt. I dansk er sekundær litteratur for eksempel Dansk Litteratur fra Runer til Graffiti. Både primær og sekundærlitteratur er noget, du har citeret fra og lavet henvisninger til. Din litteraturliste skal indeholde de samme oplysninger, som dine henvisninger, dvs. forfatter/redaktør, titel på teksten, titel på den bog, teksten er trykt i, udgiver og årstal. Litteraturlisten er altid organiseret alfabetisk efter efternavn og har efternavnet først. Det er aldrig muligt at lave en fuldstændig liste, da der findes mange forskellige teksttyper, man kan trække på i sine opgaver. De mest almindelige er dog dem, der er opstillet nedenfor. Hvis du er i tvivl om hvordan du skal gøre, så spørg din lærer/vejleder. Eks. Bøger (skønlitteratur og faglitteratur med én forfatter) Side 3 af 9

4 Forfatternavn, Titel. Forlag, Årstal. Eks.: Jakob Ejersbo, Liberty. Gyldendal, Noveller fra novellesamlinger: Forfatternavn, "Titel", i: Samlingens titel. Forlag, Årstal. Eks.: Helle Helle, "Film", i: Rester. Noveller. Gyldendal, 1996 Digte fra digtsamlinger Forfatternavn, "Titel", i: Digtsamlingens titel. Forlag, Årstal. Henrik Nordbrandt, "Ved indgangen", i: Ormene ved himlens port. Digte. Gyldendal, Kapitel af bøger, hvor en række bidragsydere er samlet: Navnet på bidragsyder, "Titel", i: redaktør(er)s efternavne (red.), Bogens titel. Forlag, Årstal. Thomas Bredsdorff, "Hvorfor læses litteratur?", i: Fogt & Thurah (red.), Ny litteraturdidaktik. Gyldendal, 2010 Artikler fra aviser/blade Navn på journalist, "Titel", i: Titel på blad/avis, dato Trine Munk-Petersen, "Man kan ikke snyde kærligheden", i: Berlingske Tidende, 3/ Hjemmesider Evt. navn på bidragsyder, "Titel", evt. dato, URL-adresse, dato hvor siden er fundet. (Line Petersen), "Sproglig tolerance og gang i sproget", indlæg 16/ på fundet 24/ I fodnoten skriver du som ovenfor og slutter af med henvisning til den side, den pågældende oplysning står på. Når du laver litteraturlisten bagerst i opgaven, skal du huske at opstille den alfabetisk efter forfatterens efternavn (dvs. efternavnet først). Eks. Ejersbo, Jakob, Liberty. Gyldendal, Side 4 af 9

5 Tjekliste til formalia Formalia Forside med nødvendige oplysninger Indholdsfortegnelse m/ sidetal Indledning - præsenteres emnet? - er der en problemformulering? - præsenteres fremgangsmåden? Får man lyst at læse videre? Konklusion - besvares problemformuleringen? - rundes opgaven af, eks. med perspektivering til videre studie el. lign.? Citater - hvor mange? - overholdes regler om citater? Henvisninger - overholdes regler om henvisninger? Sidetal - er der sidetal med? Sidetal af? Litteraturliste - overholdes regler om litteraturliste? Status (ja/nej/ikke tilfredsstillende) Side 5 af 9

6 Funktioner i Word Microsoft Word har en række genveje til at udføre nogle af de funktioner, der er formelle krav i en større skriftlig opgave. Ideen med dette afsnit er altså at give jer præcise anvisninger på hvordan I laver en indholdsfortegnelse, sidetal og fod-/slutnoter. Alle beskrivelserne henviser til opsætningen i Word Indholdsfortegnelse: For at kunne lave en indholdsfortegnelse skal du beslutte hvilke af dine overskrifter, der skal med i indholdsfortegnelsen. Du kan også medtage underoverskrifter, hvis du vil det. Det vigtige er at du er konsekvent når du markerer dem som overskrift 1, overskrift 2, osv. Du skal altså have en klar strategi for om der er tale om en hovedoverskrift eller en underoverskrift. Det gør du i fanebladet "Startside" ved "Typografier", hvor der er en standardindstilling til visse typografier. Når du har markeret alle dine overskrifter som den overskriftstype, du ønsker, skal du placere musen på den side, du vil have indholdsfortegnelse på (det er en god idé at lave indholdsfortegnelsen på en tom side, hvor der er lavet sideskift til siden før og siden efter, for så rykker den ikke ved alle de andre afsnit). Nu gør du sådan her: 1) Vælg fanebladet "Referencer" og herunder "Indholdsfortegnelse". 2) Åbn rullegardinet og vælg "Indsæt indholdsfortegnelse". 3) Du kan selv vælge indstillinger for indholdsfortegnelsen. Standard er at den medtager tre overskriftsniveauer (hvis der er tre) og at den laver prikker mellem overskriften og sidetallet i selve fortegnelsen. Det kan du roligt beholde. 4) Tryk til sidst "Ok" i dialogboksen. Nu danner Word din indholdsfortegnelse. Du kan altid opdatere indholdsfortegnelsen (hvis du skulle finde på at fjerne/tilføje et afsnit eller hvis teksten skulle rykke sig) 5) Højreklik, når du står inde i indholdsfortegnelsen 6) Vælg derefter "Opdater felt" 7) Ved den næste dialogboks klikker du i "Opdater alt" og "Ok", så retter det hele sig automatisk. Sidetal: Du kan automatisk indsætte sidetal ved at vælge fanebladet "Indsæt" og derefter funktionen "Sidetal". Hvis du klikker på pilen nederst på funktionen, så kan du selv bestemme placeringen af sidetallet. Vælg altid funktionen "side X af Y" (nederst i rullegardinet). Sidetallene opdateres automatisk. Henvisninger, funktionen fod-/slutnoter: Du kan automatisk indsætte henvisninger, eller fod-/slutnoter, som vi også kalder dem, ved at vælge fanebladet "Referencer" og derefter "Indsæt fodnote" eller "Indsæt slutnote". Vælg enten fodnote eller slutnote for den enkelte opgave, så der er konsekvens. Fodnoten vil blive placeret nederst på den side, den hører til, mens slutnoten placeres til sidst i opgaven. Fodnoten vil automatisk flytte sig med, hvis du flytter et citat eller hvis siderne skulle rykke sig. Side 6 af 9

7 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora) Enhver opgave, du skriver, vil indeholde forskellige niveauer. Vi kalder også disse niveauer for taksonomier. For hver taksonomi, der findes, er der nogle regler, som du forventes at overholde. Det drejer sig om: - indholdet i det materiale, du arbejder med - måden, du bearbejder materialet på - anvendelsen af de resultater og den viden, du har opnået Nedenfor finder du en kort forklaring på de enkelte taksonomier. Det er vigtigt at du husker, at det er det, du, din klasse og jeres lærer altid gør når I bearbejder tekster, materiale og resultater i den daglige undervisning. Der er altså ikke tale om noget nyt, fint begreb - det er bare et finere ord, end du måske er vant til at bruge! Også her skal du være klar over at de enkelte fag har deres egne traditioner (som det blev nævnt om dispositionen). Det er vigtigt at du er afklaret omkring de taksonomiske krav i det fag, du skriver en opgave i. Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. Afsnittet nedenfor er skrevet over "ABC om at skrive" fra Heltberg & Kock (red.), Skrivehåndbogen. Gyldendal Undervisning, Redegørelse Redegørelse betyder en struktureret gennemgang af en eller flere tekster, styret af en problemstilling. Det er derfor vigtigt at man læser spørgsmålsformuleringen meget grundigt og gør sig klart hvilken problemstilling man bliver bedt om at redegøre for og derudfra fokuserer på det centrale. I dansk skal man helst undgå for lange og detaljerede redegørelser. I matematik og naturvidenskabelige fag er det vigtigt at man laver en grundig redegørelse. I samfundsfag skal man bruge sin viden og faglige begreber til at bearbejde teksten med og karakterisere et økonomisk synspunkt ud fra en bestemt teori. Eller ved at placere en argumentation i forhold til de politiske ideologier. Analyse Analyse er et græsk ord, der betyder opløsning, dvs. at opdele en sag eller genstand i sine bestanddele. Selvom ordet betyder opløsning, så er det ikke ensbetydende med at man bare splitter tingen ad. Man prøver at finde en tings enkelte dele og egenskaber for at forstå den bedre. Man ønsker at få et overblik over tingen, gennemskue dens opbygning; man vil gerne vide hvad der er de enkelte deles funktion, og når man har forstået det, kan man måske bedre forstå hvad der er hele tingens funktion og særpræg. I litterære tekster er enkeltdelene, man opløser i eks. fortælleteknik, komposition, personkarakteristikker, miljø osv. I sagprosa-tekster opløser man i budskab og argumentation. I samfundsfag bruger vi ikke begrebet analyse men undersøgelse/påvisning. I undersøgelse/påvisning går man videre end i redegørelsen. Man skal i højere grad end i redegørelsen sortere og gøre nedslag i materialet som kan være både tekster og tabeller/figurer. Dvs. der er et dokumentationskrav. Formålet med undersøgelsen kan være at teste et synspunkt fx et citat og se om der er belæg for det i materialet, at påvise en bestemt politisk grundholdning i teksten, uddrage nogle centrale talstørrelser, der kan Side 7 af 9

8 belyse en problemstilling, påpege en udvikling i tid, påvise sammenhæng mellem to/flere variable eller efterprøve hypoteser. Fortolkning En fortolkning er en sammenfattende udlægning af en tekst/analyse/undersøgelse, hvor man skriver, hvordan man mener teksten kan eller skal forstås - man skal altså finde en betydning i teksten, som ikke umiddelbart er synlig i den. Det er især litterære tekster, man gør til genstand for fortolkning, men man kan også fortolke på videnskabelige forsøg eller undersøgelser. En fortolkning er baseret på en analyse. Man kan ikke fortolke en tekst uden at undersøge dens enkeltheder og deres indbyrdes sammenhæng. Analyse og fortolkning er altså to led i samme proces: Når man analyserer, gør man iagttagelser. Når man fortolker, prøver man at forstå teksten, og forståelsen er baseret på iagttagelser, man har gjort. Det vigtigste råd om fortolkning er: Underbyg din fortolkning med henvisninger til teksten/materialet/forsøget. Diskussion At diskutere vil sige at se en sag fra flere sider. Når man diskuterer, vejer man forskellige synspunkter mod hinanden og forklarer hvorfor nogle synspunkter og nogle argumenter er mere holdbare end andre. Selvom man er enig med den ene side i en diskussion og uenig i med den anden, så er det vigtigt at man lader begge eller alle sider komme til orde, at man altså ser sagen fra flere vinkler end ens egen. Til sidst er det vigtigt at komme frem til en eller anden konklusion, hvor man tager et forsigtigt, nuanceret standpunkt. Vurdering At foretage en vurdering vil sige at tage stilling til værdien af noget. Man kan vurdere synspunkter og argumentation, man kan vurdere en teksts eller nogle resultaters kvalitet. Man kan også vurdere forskellige muligheder for fortolkning og forklare hvorfor man vælger én fortolkning og afviser en anden. Perspektivering Ordet kommer af et latinsk udtryk for at se igennem. At perspektivere vil sige at se på noget fra andre, evt. større synsvinkler, at se det i andre, evt. mere principielle sammenhænge. En episode fra en undervisningstime kan perspektiveres, så den kaster lys på autoritære og antiautoritære opdragelsessystemer. Et digt kan sættes i relation til den periode, det er digtet i, osv. Et naturvidenskabeligt forsøg kan perspektiveres til andre forsøg, som har anvendt samme metode eller er kommet frem til lignende resultater. I samfundsfag kan man perspektivere fx identitetsdannelsen i det senmoderne samfund til identitetsdannelsen i det moderne samfund. HUSK altid: at de enkelte taksonomier er afhængige af hinanden. Det skal forstås på den måde, at de oplysninger/resultater du inddrager i et afsnit, skal bygge videre på noget, du har skrevet/nævnt før. Det er derfor vigtigt at du i din analyse bygger videre på oplysninger, du har givet i redegørelsen, og at du i fortolkningen bygger videre på de resultater/delkonklusioner, du kom frem til i analysen. Når du arbejder med de enkelte dele af opgaven, de enkelte taksonomier, skal du huske at anvende din Side 8 af 9

9 opgaveformulering som GPS, altså spørge dig selv, om og hvordan de enkelte oplysninger er relevante for din samlede besvarelse. Side 9 af 9

Håndbog - Skriftlige opgaver. Tårnby Gymnasium & HF. Projektmateriale: Tværfaglig skrivning - version 2 (revideret februar 2011)

Håndbog - Skriftlige opgaver. Tårnby Gymnasium & HF. Projektmateriale: Tværfaglig skrivning - version 2 (revideret februar 2011) Håndbog - Skriftlige opgaver HF Tårnby Gymnasium & HF Udarbejdet af CØ & NI / 2010 Projektmateriale: Tværfaglig skrivning - version 2 (revideret februar 2011) Indholdsfortegnelse Til denne håndbog er lavet

Læs mere

Håndbog - Skriftlige opgaver

Håndbog - Skriftlige opgaver Håndbog - Skriftlige opgaver STX & HF Tårnby Gymnasium & HF Udarbejdet af CØ & NI / 2010 Projektmateriale: Tværfaglig skrivning Indholdsfortegnelse Du finder frem til de enkelte afsnit, som du skal udfylde

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2017 Indhold: Vigtige datoer s.2 Udlevering af opgaveformuleringen..s.2 Opgaven skrives s.2 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Dansk-historieopgaven i 1.g

Dansk-historieopgaven i 1.g Dansk-historieopgaven i 1.g Udarbejdet af: 1 Lars Tølbøll Pedersen & Henrik Nyvang Indholdsfortegnelse I. Hæftets formål... 3 II. Opgavens karakter... 3 III. Fagenes retorik... 4 IV. Formelle retningslinjer

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Opgavens opbygning... 1 2.1. Om forside... 1 2.2. Om abstract... 1 2.3. Om indholdsfortegnelse... 2 2.4. Om opgavens indledning...

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP

DGS 10 TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS TRIN TIL ET BEDRE SRP DGS s trin til en bedre SRP Indholdsfortegnelse side Formål & mål De indgående fag side side Vejledning side 6 Opgaveformulering Bedømmelsen side side 7 8 SRP i fremmedsprog side

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2016 Indhold: Vigtige datoer s.1 Udlevering af opgaveformuleringen..s.1 Opgaven skrives s.1 Opgaven afleveres. s.3 Indhold i studieretningsprojektet...

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet s.2 4.

Læs mere