Unge-Teamet. Venner? hvem er jeg? stoffer? ner. Morten Sophus Clausen. en institution under

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge-Teamet. Venner? hvem er jeg? stoffer? ner. Morten Sophus Clausen. en institution under"

Transkript

1 Venner? hvem er jeg? stoffer? ner Morten Sophus Clausen

2 Brug af tegning sammen med den unge.

3 Stofedukation - at undervise den unge i emner, der er relateret til den unges rusmiddelbrug

4 Hvorfor bruge tegning med de unge? # Ikke sprogbundet Mange af de unge har svært ved at formulere sig. De har svært ved at nuanceret deres sprog. De kan være ordfattige. Kan let opleve de kommer til kort overfor alle de velmenende voksne de har haft inde på livet, og som hele tiden vil snakke om tingene. # Flytter fokus lidt Tegningen bliver omdrejningspunkt for dialogen mellem den unge og pædagogen. For mange af de unge kan det være rart, at fokus bliver flyttet lidt væk fra dem. Det bliver mere ufarligt at tale om, når fokus er på et stk. papir. Den unge og pædagogen taler med andre ord om det fælles tredje.

5 Hvad kræver det? # At både den unge og pædagogen kan tænke kreativt/i billeder. # At pædagogen kan tegne tændstikmænd, kasser, cirkler og pile. Hvad kræver det ikke? # At man er god til at tegne. Der findes ingen rigtige eller forkerte tegninger!

6 Hvem er de unge?

7 2 grupper af unge # Velfungerende unge Main-stream unge # Sårbare unge - eller marginaliserede unge, udsatte unge, svage unge, antisociale unge

8 Faktorer der definerer main-stream unges familier # Emotionelt støttende Lærer at forstå og håndtere både egne og andres følelser # Videns/kompetencemæssigt støttende Hjælper med lektier. Forældre lærer fra sig # Socialt støttende Hjælper i forhold til mobning i skolen blandt venner # Opbyggende i forhold til selvværd/tillid Meninger, behov, følelser er legitime og vigtige

9 Faktorer der definerer main-stream unges familier # Giver den unge oplevelse af betydningsfuldhed Jeg er vigtig Jeg er elsket # Interesseret og kontrollerende Ved hvor den unge er Ved hvem den unge er sammen med # Servicerende Hjælper den unge med praktiske ting (privatchauffør m.m.) Aflaster den unge

10 Forventninger, krav eller pres # Forældre håber på den unges succes Forældre og unge har i varierende grad ambitiøse uddannelsesplaner men altid en plan # Krav om social synlighed og position Bedre at være ekstrovert end introvert # Krav om at kunne performe Skal være noget kunne noget. Gerne noget der gør mig unik Popstarssyndromet

11 Main-stream unge er: # Aktive # Deltagende # Vidende # Kritiske # Selvbevidste # Ikke autoritetstro

12 Main-stream unge er også: # Usikre # Forvirret # Selvoptagede # Pressede og stressede # Overoptaget af social position/identitet # Bange for fremtiden

13 De sårbare unge hvem er de? Rask Sårbar Syg Den sårbare unge ligger i området mellem det sunde og det syge Der er ingen faste grænser Ikke målgruppe for ungdomspsykiatri Ikke velfungerende, deltagende og i udvikling

14 Faktorer der definerer de sårbare unges familier # Dysfunktionel familiebaggrund Ofte manglende faderfigur problem for især drengene Ofte ingen troværdig moderfigur problem for især pigerne # Ringe forældrekontrol og interesse Ingen ved hvad jeg laver og hvem, jeg er sammen med # Ringe vidensmæssig støtte Dårlig eller ingen forberedelse på skolelivet

15 # Ringe social støtte Unge-Teamet Dårlig eller ingen støtte i forhold til problemer/mobning # Ringe støtte i etablering og vedligeholdelse af sociale relationer/venskaber Ingen eller få venskaber der strækker sig over flere år/hele livet # Ringe psykologisk støtte Ligeglad med mig ikke elsket # Ringe støtte i fht. negative skemaer Jeg dur ikke til noget, gennemfører ikke noget, ved ikke noget # Ringe støtte i fht. affektregulering og anden emotionel bearbejdning Følelser i et vakuum. Følelser anerkendes ikke

16 # Dårlig kommunikation Vi snakker ikke sammen vi råber # Diffuse magtrelationer De voksne tror de kan bestemme over mig # Misbrug Min mor drikker selv flere kartoner hvidvin hver dag # Vold Jeg bankede min far, fordi han bankede min mor

17 De sårbare unge: # Diffust selvbillede/identitetsproblemer # Kronisk tomhedsfølelse # Selvmedicinering # Misbrug opleves og beskrives som selvvalgt # Risiko for kriminalitet # Ingen/ringe tilknytning til alm. ungdomsaktiviteter

18 Gruppens betydning

19 Gruppens betydning for main-stream unge # Nogen at sige hej til Du har venner, du bliver genkendt. # Nogen at gøre noget med Fælles om et projekt, en aktivitet, en opgave. # Fortrolige # Gruppen bruges som spejl Den unge orienterer sig mod gruppen, men som individ.

20 Gruppens betydning for sårbare unge # Søger identitet i fællesskaber med andre unge i samme situation # Gruppen har en kompenserende funktion/skaber tilhørsforhold Vi overfor eller modsat de andre. Mine venner er min familie. Bange for at miste gruppen og dens kompenserende funktion. # Høj grad af respekt Hvis den unge overholder gruppens normer.

21 # Problemfrit område Unge-Teamet Ingen spørger om de problemer de (måske) ved jeg har. Jeg kan være i fred uden at blive kritiseret. # Høj grad af forudsigelighed giver høj grad af tryghed Jeg ved hvad der skal ske: Hash, Playstation, video, Coca Cola. # Ingen almindelige kompetencekrav Så som aktiv i skole og fritid. # Kan honorere gruppens kompetencekrav God til at mixe, til at stole på, en der altid er der for vennerne.

22 Hvilket stof appellerer til hvilke unge?

23 Hvilket stof appellerer til mainstream unge? Tanker om mig selv og andre +++ (positive) Fremtid +++ (positive) Fortid +++ (positive) Familierelationer +++ (positive)

24 Hvilke stoffer appellerer til mainstream unge? Det gør stoffer der giver den unge (endnu mere): - overskud, selvtillid, styr på tingene og gør den unge mere udadvendt. Hvad er det for stoffer? - de såkaldte hurtige stoffer. Handelskole dope. Dvs. amfetamin, ecstacy, kokain m.m.

25 Hvilke stoffer appellerer til de sårbare unge? Tanker om mig selv og andre --- (negative) Fremtid --- (negative) Fortid --- (negative) Familierelationer --- (negative)

26 Hvilke stoffer appellerer til de sårbare unge? Det gør stoffer der giver den unge: - ro, som dulmer, sløver og lægger låg på negative tanker og følelser. Hvad er det for stoffer? - Det vil ofte være hash der bliver brugt effektivt. Det kan også være rygeheroin, heroin, opium, opløsningsmidler, GHB (fantasy), PCP (englestøv), alkohol og benzodiazepiner m.m.

27 Hvordan kan man tegne det for en ung? Når en sårbar ung ryger hash. Det går nok Tanker om mig selv og andre --- (negative) Fremtid --- (negative) Fortid --- (negative) Familierelationer --- (negative)

28 Hvordan kan man tegne det for en ung? Når en main-stream unge ryger hash. Det hele bliver mærkeligt når jeg ryger hash. Rusen er underlig.før var jeg mig selv og nu er jeg ikke. Tanker om mig selv og andre +++ (positive) jj Fremtid (positive) Fortid +++ (positive) Familierelationer +++ (positive)

29 Hvordan snakke identitetsudvikling, misbrugsidentitet og misbrugsophør med den unge? Ved at tegne, selvfølgelig

30 Identitetsudvikling & misbrugsidentitet

31 Hvad er forskellen på et menneske og en kanin? En kanin lever bag sin næse. Den ved ikke hvor den kommer fra, hvem der er dens mor, at der er noget der hedder i går og i morgen. Den ved simpelthen ikke at den er en kanin. Dvs. den har ikke en identitet (selvopfattelse) som vi mennesker MORTEN SOPHUS CLAUSEN

32 Identitetsudvikling. # Identiteten udvikles og fastholdes i forholdet mellem at gøre noget og refleksion. REFLEKSION AT GØRE NOGET MORTEN SOPHUS CLAUSEN

33 Identitetsudvikling. Peter 16 år Forældre Søskende Kammerater Skole Fodbold MORTEN SOPHUS CLAUSEN

34 Peter møder Jens der ryger hash hver dag. Hash Jens Den gamle Jens Forældre MORTEN SOPHUS CLAUSEN Søskende Kammerater Skole Fodbold

35 Misbrug og identitetsudvikling Hash- Peter Den gamle Peter God hash/dårlig hash Hvor har du købt det? PlayStation Video Hvordan kom du hjem? Kriminalitet Hash- Jens Den gamle Jens MORTEN SOPHUS CLAUSEN Hvad er du glad for? Hvad er du ked af? Hvad vil du med livet?

36 IdentitetsAFvikling Eller udviklingen af en alternativ identitet og kompetence. GOD TIL AT MIXE EN GOD KAMMERAT SNYDER ALDRIG VENNERNE TIL AT STOLE PÅ HOLDER SAMMEN DELER ALT NÅR JEG HAR VENNER ER MIN FAMILIE LEVER HER & NU FÆRDIG MED 9. KL. GÅR PÅ HG HAR KÆRESTE SPILLER FODBOLD HAR INTERESSER FAMILIEN ER MIN FAMILIE FREMTIDEN ER VIGTIG MORTEN SOPHUS CLAUSEN

37 Kompetent i to verdener Nogle unge er psykologisk og socialt så kompetente, at de magter to verdener sideløbende

38 Den parallelle identitet Misbrug, kriminalitet, misbrugende venner Familie, skole, venner, kæreste,fritidsaktiviteter, fritidsjob

39 Den negative spiral Psykiske og sociale problemer Øget brug af rusmidler Isolation i misbrugskultur og udstødning Brug af rusmidler Forværring af psykiske og sociale problemer Andre unge er så socialt og psykologisk belastet, at de løber en langt større risiko, når de eksperimenterer med rusmidler. Rusmidlerne starter en negativ spiral, og forværrer de problemer, man prøver at dulme.

40 Øvelse Gå sammen i 4-5 mandsgrupper. En af Jer er pædagog på Egmontgården. En anden af Jer er Søren, der nu har været indskrevet på Egmontgården i 2 mdr. Søren vil gerne snakke om hans brug af stoffer. Han har røget hash dagligt i godt 1 år nu. Resten af gruppen er observatører. Som pædagog skal du afprøve nogle af de tegninger, som I har fået vist i dag. Prøv at tegne/lave stofedukation for Søren om, hvad det er, der typisk sker med ens identitet, når man tager stoffer. Det gælder for mange unge, at Der sker typisk det, at. Spørg først derefter specifikt til, hvordan det er for Søren. Kan du genkende noget af det jeg fortæller? Hvordan ser det ud for dig? Den der spiller Søren kan lade sig inspirere af en konkret ung, og spille Søren ud fra de fakta, der er på denne unge eller bruge sin fantasi frit. Der er afsat 20 min. til øvelsen. Derefter er der 10 minutters tilbagemelding fra observatørerne.

41 Når man stopper med misbruget

42 Ophør med misbrug Ved ophør er Peter isoleret mellem tidligere misbrugsvenner og dem han gerne vil være en del af. Misbrugs-venner Peter Dem Peter gerne vil være en del af Hash- Jens Fantom-identitet Per Identitet MORTEN SOPHUS CLAUSEN

43 Fantomidentitet og fantomsmerter - højrisikosituationer, trang og tilbagefald - # Misbrugsidentitetet er skåret væk. # Den gamle identitet er blevet slap. Skal genoptrænes. # Genoptræning tager tid. # Der er risiko for fantomsmerter. Dvs. stoftrang, højrisikosituationer og tilbagefald. MORTEN SOPHUS CLAUSEN

44 Øvelse Gå sammen i 4-5 mandsgrupper. En af Jer er pædagog. En anden spiller Søren. Resten af Jer er observatører. Søren er holdt med at ryge hash for 1 mdr. siden. Han vil gerne snakke med dig, fordi han synes det er svært. Han kan ikke finde ud af, hvem han er og han føler sig ensom. Som pædagog skal du tegne/lave stofedukation for Søren om, hvilket besvær unge typisk oplever, når de holder med stoffer. Det gælder for mange unge, at Der sker typisk det, at Spørg først derefter specifikt til hvordan det er for Søren. Kan du genkende noget af det jeg fortæller? Hvordan ser det ud for dig? Den der spiller Søren kan lade sig inspirere af en konkret ung, og spille Søren ud fra de fakta der er på denne unge eller bruge sin fantasi frit. Der er afsat 20 min. til øvelsen. Derefter er der 10 minutters tilbagemelding fra observatørerne.

45 Opfølgning På misbrugsprofil

46 Diskussion Brug 20 min. på at diskutere følgende spørgsmål i 4-5 mandsgrupper: # Hvad var svært ved at skulle lave afdækning med misbrugsprofilen? # Er der nogle af områderne i misbrugsprofilen du oplever som særlig vigtige i fht. de unge på Egmontgården? # Hvordan kan misbrugsprofilen bruges i Jeres arbejde? # Giver det mening at bruge hele misbrugsprofilen, eller dele af den? I så fald hvilke dele?

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Kærester slår da ikke? Tekstoplæg: Chris Poole konsulent i forebyggelse af vold Tekstredigering: Departementet for Familie og Justitsvæsen Grønlands

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller

Brug og misbrug af rusmidler. Psykiatribrugere og behandlere fortæller Brug og misbrug af rusmidler Psykiatribrugere og behandlere fortæller BRUG OG MISBRUG AF RUSMIDLER - Psykiatribrugere og behandlere fortæller Redaktører: Lise Jul, Erik Scriver, og Susanne Thornhal, ANTV,

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Af Susanne Bülow og Arne Fribo

Af Susanne Bülow og Arne Fribo Af Susanne Bülow og Arne Fribo Kapitlet giver et indblik i hverdagen i børnehjemmet Josephine Schneiders Hus på Frederiksberg. Der er fokus på konkrete beskrivelser af en praksis, hvor det hjemlige præg

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere