Det skal sidde i tapetet!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det skal sidde i tapetet!"

Transkript

1 Det skal sidde i tapetet! Kompetenceudvikling af medarbejdere på Børne- og ungeinstitutioner ift. rusmiddelhåndtering. Netværkskonference for cannabisbehandlere: Lund d oktober 2006

2 Unge-teamet - hvem er vi? Århus Amt: Driftsområdet for Voksne Handicappede Århus Amts Misbrugscenter UNGE-TEAMET Indsatsområde unge under 18 år med bekymrende rusmiddelbrug - Ambulant behandling af unge under 18 med rusmiddelbrug - Kompetenceudvikling af personalet på amtets Børne- og Ungeinstitutioner i ft. håndtering af unge med rusmiddelbrug.

3 Kompetencer versus kvalifikationer Kvalifikationer: tillært viden og færdigheder (f.eks. uddannelse mv.), bundet til personen (og vil derved også forsvinde, hvis personen rejser), det man kan skrive på sit CV. Kompetencer: den måde man forvalter og bruger sin viden og sine færdigheder på i en given kontekst, hvor adfærden er afstemt i forhold til den givne kontekst. Er bundet til relationen mellem mennesker snarere end til den enkelte person.

4 Kompetenceudvikling - en ressourceorienteret tilgang - at bygge videre på/raffinere de eksisterende består af tre trin : kompetencer Udredning af eksisterende kompetencer Raffinere/bygge videre på de eksisterende kompetencer Tilføre nye kompetencer

5 Hvordan taler vi om kompetenceudvikling? Mangelsprog Værdsættende sprog fokus på problemer, det der ikke virker, fejl, mangler og negativeringer, fokus påmuligheder, ressourcer, succeser, det der virker, kompetencer Eksempel: Hvad er problemet? Hvad er det I ikke kan finde ud af? Eksempel: Hvad er I gode til her? Hvad kan I have glæde af at udvikle på? Det er de forventninger vi møder andre med, der er med til at skabe resultatet!

6 KU-FORLØB Unge-Teamet KU-samtaler I makkerpar (3 timer) Midtvejsmøde i makkerpar (1 time) Afsluttende møde i makkerpar (1 time) 1. Undervisningsdag (6-7 timer) Udarbejdelse af Læringskontrakt (3-4 timer) 2. Undervisningsdag (6-7 timer) 3. Undervisningsdag (6-7 timer) 4. Undervisningsdag (6-7 timer) Fakta om rusmidler Misbrug & Afhængighed Holdninger til rusmiddelbrug Den professionelle samtale Motivationssamtalen Samtaletræning Rusmiddelprofil Samtaletræning Rusmiddelteknikker Kognitiv forståelse af rusmiddelbrug Samtaletræning Evt. Afsluttende dag (6-7 timer) Lokalt forankret rusmiddelpolitik

7 Rusmiddelspecifikke kompetencer Kompetence-overlap Generelle pædagogiske kompetencer

8 RELEVANTE KOMPETENCER I RUSMIDDELARBEJDET Man vurderer sig selv på en skala fra 1- ift. hvor godt man selv oplever at mestre den pågældende kompetence! Tænk på nogle helt konkrete situationer, når du skal vurdere din kompetence. At kunne: Skelne mellem det private, personlige og professionelle Vide hvad rusmidler gør ved den unges identitet/identitetsudvikling Holde struktur i arbejdet og i samtalen At kunne strukturere og holde fokus og overblik på det der er vigtigt eller formålet med samtalen/arbejdet. Ex. lave dagsorden, opsummere fra sidst, opsummere løbende og lave opfølgningspunkter til næste gang. Have viden om rusmidler Viden om de forskellige rusmidler. Hvordan er rusen? Hvordan kan det ses? Abstinenser? Hvor lang tid går der før rusmidlerne er ude af kroppen? Hvad er afhængighed? Arbejde motiverende At kunne lytte, spejle, stille åbne spørgsmål og arbejde struktureret med at afdække den unges ambivalens overfor forandring.

9 RELEVANTE KOMPETENCER I RUSMIDDELARBEJDET Man vurderer sig selv på en skala fra 1- ift. hvor godt man selv oplever at mestre den pågældende kompetence! Tænk på nogle helt konkrete situationer, når du skal vurdere din kompetence. At kunne: Formidle viden om rusmidler til den unge At fortælle/snakke med den unge om emner, der er relateret til den unges rusmiddelbrug. Hjælpe den unge med at undersøge brugen af rusmidler Oplever den unge stoftrang? Hvad bruger den unge rusen til? Er der bestemte situationer, hvor det er særligt svært at undvære rusmidlerne? m.m. Rumme den unge Dvs., at kunne rumme den unges selvdestruktivitet, afvisning og det at være i en relation, hvor man ikke ser umiddelbare resultater. Lave en udredning Sammen med den unge lave en udredning af den unges rusmiddelbrug.

10 STYRKER Hvilke kompetencer har/mestrer jeg? UDVIKLINGSPUNKTER Hvilke kompetencer skal jeg udvikle på/er jeg usikker på? - Rumme den unge 8 - Struktur i samtalen 6 - Formidle relevant viden til den unge 6 - Lave en udredning af en ung (minus ift. rusmidler) 7 - Motivationssamtalen 5 - Privat, personlig og profes. 4 - Undersøge den unges brug af rusmidler 3 - Viden om rusmidler 3 - Formidle viden om rusmidler til den unge 4

11 Styrker og udviklingspunkter Ud fra det kendskab du har til din makker, bedes du besvare nedenstående spørgsmål, som handler om din umiddelbare (og selvfølgelig subjektive) oplevelse af, hvilke styrker og udviklingspunkter din makker har. Brug gerne spindelvævene fra før som inspiration 1. Hvad tror/oplever du, er din makkers styrker i arbejdet? 2. Hvad tror/oplever du, er din makkers udviklingspunkter i arbejdet?

12 Thomas: - holde struktur i arbejdet + samtalen - motivationsarbejdet Hanne: - viden om rusmidler - formidle relevant viden til ung (minus rusmidler) Dorte: - xxxxx - xxxx Styrke-bank Ungdomspension Askhøj Hans: - viden om rusmidler - lave en udredning af den unge (minus ift. rusmidler) Michael: - xxx - xxx Gitte: - rumme relationen - motivationsarbejdet

13 Læringskontrakt for Thomas Udviklingspunkt: Arbejde motiverende 5 Jeg vil øve mig i, hvordan jeg kan tage snakken med Peter om, hvad han godt kan lide ved at ryge hash og om det er noget han er træt af. Hvad er mit succeskriterie? (hvad vil jeg konkret opnå?) At jeg inden forløbet er slut har haft min. 2 samtaler med Peter om fordele og ulemper ved hans hashrygning. Inden 3. undervisningsdag har haft den første samtale med Peter om fordele og ulemper. Hvordan opnår jeg bedst den ønskede udvikling? (ex. undervisning, træning, læse fagstof, kollegial sparring og diskussion, observere andre) Undervisning ved K-team, K høre h andres erfaringer, træne med en kollega før f r jeg taler med Peter. Hvad vil jeg gøre som det første? Skrive ned, hvad jeg tror Peter oplever af fordele og ulemper ved d at bruge rusmidler. Hvem af mine kollegaer vil jeg hente sparring fra? (hvem, til hvad og hvordan skal det foregå?) Fra Thomas. Vi har aftalt, at jeg måm overvære re en af hans Ungesamtaler med Mark, hvor de skal snakke om fordele og ulemper.

14 Rusmiddelprofil af den unge (1) De forskellige rusmidler - Hvilke rusmidler bruger du aktuelt? - Hvilke rusmidler har du prøvet? Alkohol, hash, pot, skunk, amfetamin, esctasy, LSD, svampe, kokain, heroin, rygeheroin, lightergas, piller m.m. (Vedr. hash, pot og skunk: Hvordan indtager du det? Hvordan kan du bedst lide at indtage det?) - Hvor gammel var du første gang du prøvede? - Hvor ofte tog du rusmidlet? - Hvor længe stod forbruget på? - Hvor meget tog du? - Hvilket rusmiddel foretrækker du? - Hvilke rusmidler har du prøvet indenfor de sidste 3 mdr.? Rusmiddelmønster - De rusmidler du har brugt indenfor de sidste 3 mdr., hvornår brugte du dem? Hver dag?, om morgen?, om aftenen?, inden du skal sove?, i weekender, til fester m.m.? - Bruger du rusmidler når du er alene, eller er det altid sammen med venner? - Hvor mange af dine venner bruger rusmidler og hvor tit gør de det? - Synes du dit forbrug af rusmidler er steget eller faldet i den senere tid? Eller er dit forbrug det samme? - Hvor mange penge tror du, at du har brugt på rusmidler de sidste 3 mdr.? Højrisikosituationer - Hvornår er det nemmest at undvære rusmidlet? - Hvornår er det sværest at undvære rusmidlet? - Hvad er det typisk for situationer, hvor du tager rusmidler? (Bestemte steder, mennesker og/eller følelser). Mestring - Når du bruger rusmidler, er det så noget du har besluttet dig for, eller er det bare noget der pludselig sker? - Har du lavet regler for, hvornår det er Ok eller ikke Ok at bruge rusmidler? - Hvordan får du typisk stoppet, når du først er begyndt? ( Undersøg om den unge bruger passive eller aktive stop metoder). Hvordan plejer du typisk at reagere, når du er i tilbagefald? - Er der noget du tænker vi kan gøre for at hjælpe dig, hvis det skulle ske for dig igen? Unge-teamet. Århus Amt.

15 Rusmiddelprofil af den unge (2) Rusfunktion og forventninger - Hvad bliver du bedre til når du er påvirket? - Hvad bliver du dårligere til? - Hvad er det gode ved rus? - Hvad er det dårlige ved rus? - Hvordan er forholdet mellem forventninger til rus og reel rus? Problemerkendelse - Oplever du, at dit brug af rusmidler giver dig problemer? - Er du bekymret for dit forbrug af rusmidler? - Er der andre der er bekymret for dit forbrug af rusmidler? Parathed for ændring (motivation) - Er du interesseret i at arbejde på at nedsætte eller stoppe dit forbrug af rusmidler? - Hvad er det der gør, at du enten er interesseret i eller ikke interesseret i at nedsætte /stoppe dit forbrug? - Hvis du besluttede dig for at nedsætte/stoppe dit forbrug af rusmidler, hvor stor tiltro har du til at det ville lykkes? (Ex. på en skala fra 0-?) Rusmiddeladfærd - Hvad har du som pædagog observeret i fht. mulig rusmiddeladfærd? Humør: - humørsvingninger? - aggressiv/voldelig? -ligegyldighed? - enten/eller tænkning? Social adfærd: - ændring i døgnrytmen? (bl.a. at den unge har svært ved at komme op om morgenen eller svært ved at sove) -passivitet? - isolation/tilbagetrækning fra andre? - ændring i hygiejne/personlig pleje? - benægtelse/omgåelse af sandheden? -forsvarspræget adfærd? (i fht. at snakke brug af rusmidler) Koncentration/hukommelse: - manglende koncentration? -svært ved at huske? Andet: - kriminalitet? - salg af seksuelle ydelser? Unge-teamet. Århus Amt.

16 Rusmiddelprofil af den unge (3) Afhængighed (ICD-) Skadeligt forbrug (ICD-) 1. Fysisk eller psykisk skade (herunder skadet dømmekraft og adfærd) 2. Skaden er klart påviselig 3. Varighed af mindst 1. mdr. eller gentagne gange inden for 1 år. 1. Stoftrang 2. Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen. 3. Abstinenssymptomer 4. Toleranceudvikling 5. Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug 6. Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. NB: Min.3 af kriterierne skal have været til stede samtidig indenfor 3.mdr. eller gentagende gange indenfor 1 år. Unge-teamet. Århus Amt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Sådan lærer du den unge at sige nej 3. Hash og motivation 5. Hash og afhængighed 6. Hash og abstinenser 8. Hashsbstinens-skala 10. Hash og de unge 11

Sådan lærer du den unge at sige nej 3. Hash og motivation 5. Hash og afhængighed 6. Hash og abstinenser 8. Hashsbstinens-skala 10. Hash og de unge 11 Faktaark vedr. hash Indhold Sådan lærer du den unge at sige nej 3 Rollespil 4 Hash og motivation 5 Hash og afhængighed 6 Hash og abstinenser 8 Hashsbstinens-skala 10 Hash og de unge 11 SÅDAN LÆRER DU DEN

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

samtaleguide til mentorer

samtaleguide til mentorer samtaleguide til mentorer Samtaleguide Juni 2008 ISBN: 978-87-92403-00-1 Oplag: 1.000 stk. Grafisk produktion: Helle Thorbøl Møller Tryk: The Secret Company Tekst: Lars Olsen Yderligere information kan

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Forandringskompas for misbrugsområdet. Vejledning og skalaer

Forandringskompas for misbrugsområdet. Vejledning og skalaer Forandringskompas for misbrugsområdet Vejledning og skalaer Indhold Hvorfor et forandringskompas?... 2 Hvordan er forandringskompas for misbrugsområdet sammensat?... 3 Hvordan skal forandringskompas for

Læs mere

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1

alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere