Forside til ansøgning for elbilsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forside til ansøgning for elbilsprojekt"

Transkript

1 Forside til ansøgning for elbilsprojekt Projekttitel: El-delebiler i kommuner Kort sammenfattende beskrivelse af projektet (10-15 linjer): I projektet afprøves og analyseres potentialet for el- og delebilkonceptet i kombination i en række kommuner. Formålet er at optimere udnyttelsen af kommunernes bilressource, at øge antallet af kilometer som kommunen kører i elbiler samt at udbrede elbiler via delebilsordninger til borgerne i de involverede kommuner. I projektet undersøges potentialet for el-delebiler i kommuner og delebilkonceptets potentiale for at introducere elbiler i kommunerne i stor skala. Det gøres gennem analyser af de deltagende kommunernes bilpark ift. økonomi og kørselsmønstre samt gennem afprøvning af el-delebilkoncepter i en række af de deltagende kommuner. Projektet sigter mod at etablere beslutningsgrundlag i de enkelte kommuner der kan lede til udskiftning af kommunens biler med elbiler og biler i delebilkonceptet, samt mod formulering af et storskala eldelebilprojekt (+100 biler) i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger til infrastrukturpuljen i

2 2. Projektbeskrivelse 2.1 Projektets type Projektet er type 1 projekt, dog består en stor del af projekt af analyse (type 3 projekt). Der søges derfor om forskellige støtteintensiteter til de forskellige projektellementer 2.2 Projektets indhold, baggrund og formål Baggrund: En af elbilens væsentligste ulemper i forhold til traditionelle biler er bilens begrænsede rækkevide kombineret med en lang opladningstid. Dette til trods for at langt de fleste bilture er kortere end elbilens rækkevidde. Problemerne viser sig i særligt grad på privatmarkedet, men også i virksomheder og offentlige organisationer med en traditionel flådestruktur, hvor biler er tilknyttet specifikke afdelinger og enheder, er problemet udtalt. Delebilkonceptet tilbyder en organisatorisk løsning på denne udfordring. I en delebilflåde (hvor alle brugere har lige adgang til alle biler) med såvel elbiler og traditionelle biler kan en bruger vælge elbilen hvis turen er kortere end elbilens rækkevidde og en traditionel bil hvis turen er længere. Det giver mulighed for en høj andel af elbiler i en flåde uden at det går ud over brugernes mobilitet. Implementering af delebilkonceptet på eksisterende bilflåder rummer herudover et stort effektiviseringspotentiale i og med at udnyttelsen af bilerne, bilernes belægningsprocent, kan optimeres markant. I et større projekt der pt. er under gennemførelse hos en større offentlig virksomhed med Black Swan Group (projektpartner) som ledende rådgiver forventes det på baggrund af de første resultater at bilflåden kan reduceres med 35 % ved implementering af delebilkonceptet. Et af dette projekts mål er at synliggøre dette besparelsespotentiale i kommunernes bilflåder og herved anvise en finansieringskilde til implementering af elbiler. I Danmark er der endnu ikke gennemført forsøg med el-delebilkoncepter i kommuner. Formål Projektets formål er, gennem pilotprojekter og analyser af de deltagende kommuners bilflåder, at demonstrere storskalapotentiale for implementering af el-delebilkoncepter. Konkret sigter projektet mod at skabe beslutningsgrundlag for et stor skala el-delebilprojekt (+100 biler) i forbindelse med indkaldelse af ansøgninger til infrastrukturpuljen i En væsentlig del af projektet er således at sikre tilslutning til storskala implementering af elbiler i delebilkoncepter internt i de deltagende kommuner samt i ikkeprojektdeltagende kommuner, som i projektperioden informeres om projektresultaterne. I bredere forstand er det projektets formål at optimere udnyttelsen af kommunernes bilressource og derved kommunernes udgifter til biler, at øge antallet af kilometer som kommunen kører i elbiler samt at udbrede elbiler til borgerne i de i projektet involverede kommuner. Det er desuden et formål med projektet at udbrede kendskabet til elbiler. Elbiler i åbne flåder vil kunne tilgås af kommunernes medarbejdere, virksomheder og borgerne som oprettes som delebilmedlemmer i de 2

3 områder hvor bilerne placeres. Erfaringerne med elbiler i Delebilfonden LetsGos flåde viser at hver elbil i gennemsnit har haft knap 100 unikke brugere. Etablering af el-delebiler i åbne flåder har således potentiale til hurtigt at udbrede kendskabet til elbiler. Projektindhold Analyser af el-delebilpotentialet (type 3 projekt): I projektet gennemføres analyser af el-delebilpotentialet i de følgende kommuner: Thisted, Ringkøbing- Skjern, Skive, Syd-Djurs, Samsø?, Hedensted, Køge, Stevns, Høje Tåstrup, Vejle?, Sønderborg? Holbæk? Analysen har fokus på de økonomiske konsekvenser ved at implementere delebilkonceptet og elbiler i kommunernes bilflåde. Da en af de største hindringer for en optimal udnyttelse af bilerne og delebilprincippet vurderes at være organisatoriske forhold med bl.a. siloopdelte enheder i kommunerne, vil en stor del af analysen være fokuseret på flådestrukturen og de organisatoriske forhold i kommunerne. I analysen af disse og i arbejdet med at udvikle brugbare løsningsmodeller inddrages nøglepersoner i kommunerne. Analysen gennemføres efter en firefaset model. 1. fase består af dokumentation og analyse af den nuværende flådesituation i kommunen. I forbindelse med gennemførelse af fase 1 foretages en vurdering af hvilke biler der har størst potentiale i et el-delebilkoncept og der gennemføres på disse biler efterfølgende en grundigere analyse af flådeøkonomi og kørselsmønstre med henblik på at vurdere potentialet for implementering af el-delebiler. Til vurdering af optimeringsmuligheder og potentialet for eldelebilbiler leverer kommunerne i 1. fase som minimum de informationer der er markeret med kryds nedenfor. Hvis ikke disse informationer er indhentet i 1. fase indhentes de i forbindelse med de følgende analysefaser. I bilerne (op til 50 per kommune) installeres GPS tracker i en måned med henblik at indhente information om kørselsmønstre. Herudover analyseres på baggrund af regnskabsinformation økonomien på flåden for at kunne vurdere den samlede flådeøkonomi før og efter optimering efter implementering af delebilprincippet. Flådedata Afdeling - Niveau I Kunde/Bru Kunde/Bru Bruger Regnr Fabrikat Årgang Km/år Nypris Type/- Leaset ger - Niveau II ger - Niveau III adresse Anvendelse X X X ja/nej Definer anvendelse eller type, Personvogn Mikro Personvogn Personvogn sto r Varevogn u kg 3

4 Bus - til lille kørekort Bus - til stort kørekort Lastbil etc I fase 2. udvikles, med udgangspunkt i resultaterne fra fase 1. og med inddragelse af nøglepersoner og gennemførelse af workshops, et forslag til ideel flådestruktur, hvor der udover økonomiske forhold tages højde for logistiske, driftsmæssige og kompetencemæssige forhold. I fase 3. vælges den fremtidige flådestruktur. Igen inddrages nøglepersoner i workshop og der udarbejdes businesscase for implementering af el-delebiler i større skala som kan tilgå besluttende organer. I fase 4 udvikles og godkendes en implementeringsplan, herunder ansøgning til Energistyrelsens infrastrukturpulje, efteråret Indeholdt i analysen indgår en vurdering af hvor stor en del af kommunens kørsel der med fordel kan lægges på delebiler udbudt af en delebiloperatør, hvor andre virksomheder og borgere også har adgang til bilerne. Fordelen ved at dele bil med borgerne og lokale virksomheder er udnyttelsen af bilerne optimeres yderlig samt at borgerne modtager et udvidet mobilitetstilbud. Herudover får en udvidet gruppe af personer erfaring med elbiler. Kommuner leverer kørsels- og økonomidata og stiller med nøglepersoner til analysen. Analysen gennemføres af Black Swan Group. 4

5 Afprøvning af el-delebilkonceptet (type 1 projekt) I kommunerne Thisted, Skive, Hedensted, Samsø, Stevs og Køge suppleres ovenstående analyse med demonstration og test af el-delebiler i forskelige delebilkoncepter, hvor kommunen deler bil med borgere og lokale virksomheder: Formålet er at skabe praktisk viden og erfaring med el-delebilkonceptet i kommunalt regi. I Thisted kommune implementeres 4 elbiler, Peugeot ion, i et åbent delebilkoncept hvor kommunens medarbejdere samt virksomheder og borgere i kommunen har adgang til bilerne. Bilerne placeres blandt andet i kommunens stationsbyer. I Skive kommune implementeres 4 el-delebiler, Renault Zoe, i et tilsvarende åbent delebilkoncept. Kommunen ønsker bl.a. at bruge bilerne til at erstatte medarbejders brug af egen bil og derved reducere kommunens udgifter til kørselsgodtgørelse. Bilerne placeres som følge af dette i mindre byer hvor kommunen erfaringsmæssigt har store udgifter til kørselsgodtgørelse. I Hedensted kommune implementeres to el-delebiler, Renault Zoe. Bilerne vil fungere i kommunens allerede etablerede åbne delebilkoncept med i alt 14 biler. Kommunen forventer herudover (uafhængigt af projektet) at implementere delebilkonceptet på 4 interne biler. Stevns kommunen deltager med en el-delebil i åbent koncept. Bilen placeres ved rådhuset tæt på stationen, hvor den kan bruges af kommunens medarbejdere og private. Køge kommune deltager med en el-delebil i åbent koncept. Bilen placeres ved rådhuset. Samsø? Delebilfonden LetsGo leverer el-delebilerne til de afprøvning af delebilkonceptet i de respektive kommune og administrere delebilordningerne. Der overvejes i løbet af projekts at gennemføre test med brug af delebilprincippet i en eller flere af de involverede kommuners interne flåde herunder på elbiler. I så fald vil Delebilfonden LetsGo systemer blive benyttet. Erfaringerne fra afprøvningen vil indgå i projektets potentialeanalyser samt indgå i oplæg til beslutningsgrundlag og implementeringsplan. Ansøgning om storskalaprojekt til Energistyrelsens infrastrukturpulje 2014 Projektets aktiviteter forventes forsat efter projektudløb og der stiles mod at en række af projektets partnere, og flere partnere som rekrutteres i projektperioden, indgiver en storskalaansøgning til Energistyrelsens infrastrukturpulje i efteråret Målet er at minimum 20 kommuner deltager i en sådan ansøgning med tilsammen +100 biler. Samling af partnerskab til og udarbejdelse af ansøgning til infrastrukturpuljen vi indgå som en del af projektets afslutning. 2.6 Projektets tids og aktivitetsplan December 2013: Tilsagn/afslag på ansøgning. 5

6 Januar og februar 2014: Projektopstart, indgåelse af leasingaftaler og opsætning af ladestandere. Februar 2014 august 2014: Analyse af bilpark og potentialevurdering ift. implementering af eldelebilkoncepter. Test af el-delebiler. Formidling til borgere. Formidling til ikke deltagende kommuner. August september 2014: Projektafrapportering og udarbejdelse af ansøgning til infrastrukturpulje. El-delebiler i projektet kører videre efter projekts afslutning på to-tre årige aftaler. 3. Projektorganisering 3.1 Beskrivelse af projektets organisering, ansvarsfordeling og ledelse Projektejer og -leder: Delebilfonden LetsGo Partnere i projektet: Ringkøbing-Skjern kommune Thisted kommune Skive kommune Syd-Djurs kommune Samsø kommune Hedensted kommune Køge kommune, Høje Taastrup kommune Stevns kommune Sønderborg kommune Holbæk kommune Københavns kommune Black Swan Group Energitjenesten Projektorganisering Delebilfonden har som projektejer og -leder det overordnede ansvar for projektet. Delebilfonden står for projektadministration. 6

7 Black Swan Group har ansvar for gennemførelse af analyse og vurdering af el-delebilpotentialet i kommunerne, samt for udarbejdelse af businesscase og implementeringsplan. De deltagende kommuner leverer data og nøglemedarbejdere til analysen. Delebilfonden driver de el-delebiler der etableres kommunerne. Delebilfonden leverer evt. delebilsystemer til afprøvning af delebilkonceptet på intern flåde i enkelte af kommunerne. Der etableres en følgegruppe af kommuner der er interesse for projektet og dets resultater men af forskelige årsager ikke kunnet deltage i hverken projektets analysefase eller test og afprøvning af eldelebiler. I praksis betyder det at disse kommuner deltager på de to fællesmøder hvor de øvrige projektpartnere også deltager, samt på projektets afsluttende seminar. Følgegruppens medlemmer er: Københavns kommune, Høje Taastrup, Guldborgsund? Holbæk? 3.2 Fuldmagt fra de øvrige deltagere i projektet Fuldmagter fra følgende deltagere er vedlagt i bilag: Ringkøbing-Skjern kommune, Thisted kommune, Skive kommune, Syd-Djurs kommune, Samsø kommune, Hedensted kommune, Køge kommune, Høje Taastrup kommune, Stevns kommune, Sønderborg kommune, Holbæk kommune, Københavns kommune, Black Swan Group, Energitjenesten. 4. Rekruttering og Formidling 4.1Rekruttering af private el-delebilmedlemmer I tæt samarbejde med kommunerne bidrager Energitjenesten til lokal udbredelse af viden om el- og delebiler til borgerne i de kommuner hvor der implementeres el-delebiler. En del af opgaven bliver at indsamle erfaringer om hvilke kommunikationskanaler der virker for at borgere vælger at køre delebil. Her tages udgangspunkt i de erfaringer, som de eksisterende delebiloperatører allerede har indhøstet. Følgende værktøjer vil blive brugt i arbejdet med at rekrutere el-delebilmedlemmer.informationsmøder med deltagelse af aktive delebils- og elbils brugere, prøv en elbil arrangementer, pressearbejde, udbredelse af informationsmaterialer via lokale aktører som kommunens borgerservice, banker, kulturinstitutioner m.m., information om lokale projekter på relevante hjemmesider, facebookgrupper m.m. Om muligt etableres der lokale borgergrupper til støtte og fremme af delebil tanken. Der gennemføres en enkel evaluering i form af registrering af antal deltagende samt besparelse af spørgeskema under eller efter aktiviteterne. Herved etableres grundlag for at vurdere effekten af de forskellige elementer i rekrutteringsindsatsen Udbredelse til kommunale medarbejdere Kommunens medarbejdere lægger en væsentlig del af kørslen i delebilerne, og danner her igennem fundamentet for at kunne tilbyde delebiler til private. For at sikre, at medarbejderne bruger delebilerne gennemføres en introduktionsindsats overfor medarbejderne. Indsatsen består af bred information gennem kommunens interne medier omkring idé og brug af delebilerne. Ligeledes holdes lokalt i afdelingerne oplæringsmøder, hvor elbilerne præsenteres og bookingsystemet gennemgås, så der ikke bliver en barriere for at booke bilerne. 7

8 4.2 Udbredelse til andre kommuner Energitjenesten udbreder viden til kommuner der ikke deltager i projektet. - Udarbejdelse af præsentationsmaterialer om økonomiske og administrative potentialer ved samtidig udnyttelse af delebilkonceptet og implementering af elbiler i kommuners interne flåde samt ved deling af biler med borgere. - Direkte kontakt til kommuner, der vurderes kunne have interesse i projektet. Der afholdes bilaterale møder med interesserede kommuner. Præsentation og videreformidling af projektresultater. - Præsentation af resultater på KL s netværksdage og relevante konferencer m.m. - Pressearbejde via eksisterende nyhedsbreve og fagblade til kommunerne samt landsdækkende presse. - Afholdelse af afsluttende projektkonference. 4.3 Kommunikationsplan for projektet I. Januar: Opstartsmøde for alle deltagende parter a. Presse om projektopstart. II. Marts til juni: Lokale kampagner for medlemshvervning a. Lokal presse aktiveres b. En række lokale aktiviteter afholdes. Skal præciser! c. Bred information internt i kommunerne, så medarbejderne kender elbilerne og delebilsystemet. d. Informations- og uddannelsesmøder for kommunale medarbejdere. III. Midtvejsmøde med deltagelse af alle parter. Erfaringsudveksling og eventuel korrigering af projektelementer. IV. Maj september: Bilateriale møder med interesserede kommuner. a. Resultater af analyse formidles i fagblade og faglige fora. V. September: Afslutningsmøde med erfaringsopsamling. Nye interesserede kommuner deltager. VI. Oktober: Afslutningskonference hvor projektets resultater formidles bl.a. til kommuner der ikke har deltaget i projektet. a. Presse om projektresultater og interesse hos kommuner og borgere. VII. November: Afslutningsrapport for projektet 8

9 5. Statsstøtte og økonomi Budget: Eldelebiler i kommuner Kr/time Antal Timer Kr/enhed I alt, kr Tilskud Medfinans. Projektforberelse og opstart Analyser Black Swan (210 timer per kommune) Kommuner (110 timer per kommune) Elbilskonsulent GPS tracker Rejseudgifter (2 workshops per kommune) Test og demonostration af el-delebiler Tilskud til meromkostninger elbiler El-delebiler (udgifter 1. år af 36 mdr aftale) Kommunale (80 timer per kommune med eldelebiler) Formidling og kommunikation Energitjenesten Kommuner (80 timer per kommune m eldelebiler) Delebilfonden Materialer (20000kr/kommune m eldelebiler) Rejseudgifter Afslutningskonference Projektafrapportering Projektadm, møder og ledelse Projektleder, Delebilfonden Kommuner (50 timer per kommune) Rejseomk Projektrevision I alt Alle beløb ex moms 43% 57% 5.4 Medfinansiering Kommunerne bidrager med medfinansiering i form af timer, samt for de der har biler med i projektet med udgifterne til disse. 9

10 Kommunernes timer er beregnet med udgangspunkt i følgende: Projektdeltagelse og projektmøder: 50 timer Indhentning af data til analyse af bilflåde: 110 timer Implementering af elbiler og delebilkonceptet: 80 timer. Formidling af el-delebilkonceptet til borgere og lokale foreninger og organisationer: 80 timer. Kommuner der kun deltager i projektetsanalysefase lægger således 160 timer i projektet. Kommuner der også vælger at deltage med biler i projektet lægger således 320 timer i projektet. Timeprisen er sat til 400 kr/time. I ovenstående budget er der taget udgangspunkt i at fire kommuner deltager med biler, fire uden. Indsættelse af el-delebiler og budget for dette afklares inden projektet indsendes mellem den enkelte kommune og Delebilfonden LetsGo. 6. Evt. andre oplysninger 7. Bilag 1. CV for projektlederen CV for Bjarke Fonnesbech vedlægges Appendix Fordele for kommunerne: Optimere kommunernes transport gennem effektiviseret udnyttelse af bilflåde og deraf reduktion i antal biler, udgifter til kørselsgodtgørelse, taxi mv. Reducere kommunens CO2 udslip fra transport gennem effektiviseringerne og implementering af elbiler. Reduktion af kommunens udgifter til kørsel gennem brug af delebiler, som også private og virksomheder har adgang til. Give kommunerne en mulighed for at tilbyde borgerne en klimavenlig og udvidet mobilitetsløsning som supplement til den kollektive transport. Reducere kommunernes administrative byrder i forbindelse med administration af bilflåde. Sikre en hurtig og nem implementering af elbiler ved at dette overlades til delebiloperatør. Reducere kommunens investering i biler i det omfang kørsel lægges på biler stillet til rådighed af delebiloperatører. Fremme kommunens sundhedspolitik, idet adgang til bil på arbejdspladsen gør for medarbejderne at cykle til arbejde. Udvidede mobilitets-, sundheds og klimavenlige tilbud til medarbejdere kan samtidig implementeres, eks. adgang til el-cykler i arbejdstiden. 10

Eldelebiler på hospitaler

Eldelebiler på hospitaler Eldelebiler på hospitaler Baggrund for projektet Efter at Glostrup Hospital havde været med i Formel M projektet omkring grøn mobilitet, ønskede hospitalet at få testet, hvordan en grøn mobilitets ordning

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Elbiler i fleksible flåder

Elbiler i fleksible flåder Elbiler i fleksible flåder 1 Elbiler i fleksible flåder Revideret samlet projektbeskrivelse februar 2014 I forlængelse af de tidligere indsendte ansøgninger er her en samlet revideret projektbeskrivelse.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Grøn Transport & Grønne Politikker

Grøn Transport & Grønne Politikker Grøn Transport & Grønne Politikker Transportoptimeringsprojekt -Vi kunne spare 21 biler uden at forringe brugernes services -Vi kunne spare 2 millioner kr. år ved at centralisere vognparken -Vi kunne reducere

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt

Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt Bilag 1: Projektbeskrivelse for Test en elcykel et storskala elcykelprojekt 1.1 Baggrund Elcyklen er et nyt transportmiddel i Danmark,

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned.

Årlig statusrapport. Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Årlig statusrapport Denne skabelon skal anvendes ved den årlige afrapportering af længerevarende projekter i januar måned. Oplysninger og dokumentation som afgives nedenfor under pkt. 2. vil blive offentliggjort

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde

Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 280411 Brevid. 2377963 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Mulighed for delebilsordning omkring kommunens bilflåde 8. august 2016 Indledning Det

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt

Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt Abstract Test en elcykel et storskala pendler-elcykel projekt 1.1 Baggrund 1. august 2013 søsatte Gate 21, 8 kommuner og 8 hospitaler i Region Hovedstaden med støtte fra Cykelpuljen Danmarks største elcykelprojekt.

Læs mere

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper.

4. Drøftelse af initiativer på workshoppen 23. februar. Der blev på workshoppen genereret 28 projektideer, som blev samlet i 12 hovedgrupper. 21. maj 2014 Bilag 6.2 Mobilitetsprojekter Referat af møde vedr. den nordjyske mobilitetsstrategi 12. maj 2015. Deltagere Christian Bjerg, Aalborg Kommune - chb-teknik@aalborg.dk 9931 2105 Christian Roslev,

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer

Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Høje Taastrup Going Green Eksterne finansieringsmuligheder under Energistyrelsen til indkøb af el og gas køretøjer Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder FDT Foreningen af Danske Transport og Logistikcentre

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

El-delebiler på hospitaler. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse.

El-delebiler på hospitaler. Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse. El-delebiler på hospitaler Ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til energieffektive transportløsninger 2013, projektbeskrivelse. 1 1. Projekttitel El-delebiler på hospitaler 2. Resumé I projektet opsættes

Læs mere

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance

Nordisk sekretariat for e-mobilitet. v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance Nordisk sekretariat for e-mobilitet v. Henrik H. Madsen, Dansk Elbil Alliance - Skandinavisk samarbejde mellem: - Dansk Elbil Alliance (Danmark) - Norsk Elbilforening (Norge) - Power Circle (Sverige) Formål

Læs mere

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til:

Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: 1 of 5 Status på projekter under klimaprogrammet Projektnavn Projektresumé Partnere Kategori Finansiering Status Overdrages til: El og delebiler i kommuner I projektet afprøves og analyseres potentialet

Læs mere

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke

Region Hovedstaden Copenhagen Electric det regionale elbilsekretariat Demonstrationspakke Demonstrationspakke Hurtig og effektiv erfaring med elbiler, et tilbud til kommuner i hovedstadsregionen Demonstrationspakke til hurtig og effektiv erfaring med elbiler 4 tilbyder i samarbejde med Insero

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler

Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler Vejledning til ansøgning om støtte til projekter under Forsøgsordningen for elbiler September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvad gives der støttet til?... 3 1.2 Hvem kan søge om støtte?...

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler Projektbeskrivelse, Passagerpuljen Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 1. Projekttitel Forprojekt om forbedret trafikinformation på hospitaler 2. Resumé Alle hospitaler har et stort

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150603 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Statusrapport 31. oktober 2014

Statusrapport 31. oktober 2014 0 Mød elbilen Et elbil-formidlingsprojekt gennemført af Copenhagen Electric, Region Hovedstadens elbilsekretariat med støtte fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler (5. tilskudsrunde) Region Hovedstaden

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant

side 1 Ansøgningsvejledning 28. oktober 2014 Yderområder på forkant side 1 Ansøgningsvejledning Danmark står midt i den største omstilling i nyere tid. Mens Danmarks befolkning som helhed og specielt i de større byer vokser, oplever mange yderområdekommuner faldende befolkningstal,

Læs mere

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden

Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden Projektbeskrivelse, Passagerpuljen RejseGuiden 1. Projekttitel RejseGuiden 2. Resumé Projektet RejseGuiden fokuserer på at teste de nyeste teknologiske muligheder for at give målrettet information til

Læs mere

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Grøn mobilitet på Rådhuset

Grøn mobilitet på Rådhuset Grøn mobilitet på Rådhuset Statusrapport til Energistyrelsen Ansatte kører nu til møde og tilsyn i elbiler I december 2012 fik Fredensborg Kommune bejdstiden, ikke undlader at cykle tilsagn eller tage

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning

Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomira dgivning Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning - 150915 1 Indhold Projektbeskrivelse Lokal Økonomirådgivning... 3 Målgruppe... 4 Projektets struktur og organisation...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE Udviklings- og forsøgsprojekt: SMART MOBILITET Ændring af transportadfærd et billigt og miljøvenligt bidrag til at sikre mobilitet i Aarhus 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ

41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard 38, Odense SØ Assens Kommune, 1 af 5 Referat Klimaforum Tid fredag den 10. februar 2012 kl. 12:00 Sted Odense Afbud Indholdsfortegnelse: 41. Kl. 12.00-12.40 Besøg hos Popermo Forsikring g/s, C.F. Tietgens Boulevard

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732

Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Kathrine Fjendbo Jørgensen Tlf: 24823732 Indhold Hvem er vi? Eksempler på projekter Partnerskaber for indkøb af elbiler Indkøbssamarbejde for elbiler Hvorfor et indkøbssamarbejde? Hvad har vi opnået? Næste

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune

Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune. Peter Krongaard-Kruse Natur- og miljøchef Fredericia Kommune Transportoptimering og introduktion af elbiler i Fredericia Kommune Ambition om at være grøn kommune Ambition om at være grøn kommune Fredericia Byråd prioriterer natur og miljø højt, hvilket fremgår af

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE AFTALE OM KOLLEKTIV TRAFIKPLAN FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Baggrund Gode forbindelser til arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, skoler, kultur mv. er grundlæggende elementer til at skabe gode og attraktive

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre

Projektbeskrivelse. Forflytning på Plejecentre Projektbeskrivelse Forflytning på Plejecentre Indholdsfortegnelse 1. Deltagende kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Projektformål... 4 2.3 Projektmål... 5 2.4 Effektmåling...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk

Muligheder i klimaplaner. Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Muligheder i klimaplaner Tomas Sander Poulsen tsp@planmiljoe.dk Hvorfor er virksomhederne med i C20? Overvej virksomhedens motivation for klimaarbejdet Er virksomheden en SME, en first mover, en koncern

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning

Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Slutrapport: Kollektiv transport og delebiler - en samlet mobilitetsløsning Projekt gennemført fra 1.1.14-30.6.15 med midler fra Trafikstyrelsen, Region Hovedstaden, Delebilfonden LetsGo og Movia. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer

Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler. Punkter. - Baggrund. - Organisering. - Aktiviteter. - Erfaringer Region Hovedstadens arbejde med fremme af elbiler Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric Punkter - Baggrund - Organisering - Aktiviteter - Erfaringer Baggrund Klimastrategi

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370.

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370. Projektbeskrivelse: D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Den 1. februar 2008 Ref Charlotte Munksgaard cmu@kl.dk Dir 3370 3579 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet

Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet ANSØGNINGSVEJLEDNING 15. oktober 2013 J.nr. 3401/1001-6635 Ref. BJK Ansøgning om tilskud fra den grønne superpulje på Klima-, Energi- og Bygningsområdet - Partnerskaber om pilotprojekter for kommunale

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014.

BFH El-Bil. Den mobile information. FM enheden. Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital. El-biler status rapport august 2014. BFH El-Bil Den mobile information FM enheden Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Region Hovedstaden statusrapport aug. 2014... 3 Bispebjerg og statusrapport august 2014... 6 El-bil drift... 6 Den mobile information...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse

Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Delprojekt: Rekruttering og fastholdelse 1. Baggrund Den demografiske udvikling indebærer for kommunerne en dobbelt udfordring - flere ældre øger efterspørgslen efter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere