Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Fredensborg Kommune Elbiler på kryds og tværs et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Elbiler på kryds og tværs i den kommunale drift, og regional erfaringsindsamling Tilskudsrunde under forsøgsordning for elbiler: 3. tilskudsrunde Projektperiode: Økonomi: Støttebeløb: kr Egenfinansiering: ca. kr Elbiler: Fredensborg Kommunes har anskaffet 5 stk. Mitsubishi elbiler, der anvendes i ældreplejen, i bygningsdriften og i ITcentret. Bilerne kører tilfredsstillende og på nær et tilfælde har bilerne kørt uden driftsproblemer. I ældreplejen kan bilerne dog ikke anvendes om natten, da de skal lades op. Bilerne har på to måneder sparet kommunen for ca. kr på brændstof. Projektets formål Fredensborg Kommune har med støtte fra Energistyrelsen leaset 5 Mitsubishi elbiler, der indgår i driften tre steder; i ældreplejen, i bygningsdriften og i IT centret. Projektet har til formål at: indfase 5 Mitsubishi elbiler i den daglige drift. udarbejde, indsamle og afrapportere fra evaluering af kommunens brug af elbilerne. indsamle data vedrørende driften af elbiler til tværkommunalt projekt. udvikle strategiske løsningsforslag til indfasning af elbiler som input til den regionale klimastrategi. samarbejde og formidling internt og eksternt. Fredensborg Kommune har en elbilsstrategi, som fremmer grøn transport og brug af elbiler for både kommunen og borgere: 5 stk. Mitsubishi elpersonbiler Projektejer: Center for Plan & Miljø Kontaktperson: Anders Mørk Toft Tlf.: Dato: 25. oktober

2 Fredensborg Kommune skal være foregangskommune for elbiler. Projektets fremdrift Elbilerne blev ibrugtaget i slutningen af maj 2011 ved en officiel indvielse, hvor Borgmesteren fik den første tur i en af elbilerne. Herefter kunne medarbejdere og enkelte borgere få en prøvetur i de nyanskaffede elbiler. Der var stor begejstring og opbakning om elbilsprojektet. Der er sket en enkelt ændring i projektet i stedet for at en af elbilerne blev placeret i Park og Vej, blev den flyttet til Center for IT og Digitalisering. Planen var, at Park og Vej skulle finde frem til hvilken opgaveløsning elbilen kunne indgå i men Park og Vej måtte erkende, at deres nødvendige udstyr ikke kunne være i bilen. IT var derimod meget interesseret, og derfor blev elbilen ført over til IT efter alles ønske. En enkelt gang er en bil gået i stå, og måtte transporteres hjem. Det skyldes fejl på ladestander, som hurtigt herefter blev lavet. Herudover har bilerne kørt uden driftsproblemer. RESULTATER Elbilernes anvendelse Siden anskaffelsen har bilerne kørt som de skal i forhold til rækkevidde og funktionalitet. De 5 elbiler blev efter lanceringen delt ud på de forskellige områder som deltager i projektet. Ældre og Handicap området anvender 3 elbiler. Bilerne anvendes af faggrupper til ældrepleje, visitation og ergoterapi. Der er ca. 30 brugere af elbilerne, fordelt på de tre faggrupper. Kørslen er karakteriseret ved mange korte ture. Bilernes begrænsede rækkevidde betyder, at ældreplejen ikke kan bruge bilen i døgndrift, som de ellers gør med konventionelle biler. Det fungerer fint med opladning af bilerne om En elbil anvendes af Den flyvende varmemester i Kommunale Ejendomme og Arealer. Bilen anvendes til tilsyn, mødekørsel og andre små køreture. Bilen har ca.10 brugere, som er begejstrede for elbilen. IT området bruger deres elbil til servicering af skoler og andre institutioner rundt i kommunen, hvor der er ca. 8 brugere tilknyttet elbilen. De er alle tilfredse med bilen, de finder dog rækkevidden kort, og det tager lang tid at lade elbilen op igen. Bilerne har hidtil tilsammen kørt mere end km, hvoraf en tredjedel er kørt af ældreplejen. 2

3 Der er grundlæggende tilfredshed med bilen både fra ledelsens side og fra brugernes side, og flere, både ledere og medarbejdere, har vist deres interesse for også at få en elbil til deres afdeling. Andre afdelinger end dem der bruger elbilerne har forespurgt, om de kan få lov at køre til eksterne møde i en af elbilerne, som oftest kan lade sig gøre, hvis elbilen ikke anvendes af centret selv. Generelt er brugerne meget tilfredse med elbilerne. Der er stadig nogle udfordringer i tilvænningen til automatgear, elbilen er lydløs, rækkevidde osv. For de brugere som har tilvænnet sig de funktioner og begrænsninger der er i elbilen, er elbilen perfekt til de små ture, som er typisk for de funktioner elbilerne er tiltænkt i den kommunale opgaveløsning. Opladning På rådhuset er der opsat to ladestandere med to moduler på hver, 4 af elbilerne har base og lader op der. Det sidste lademodul er placeret på et af kommunens plejecentre, hvor den 5. elbil bor som udgangspunkt for den udekørende hjemmepleje. Ladningerne finder sted så ofte som muligt, når bilerne er på deres faste P-plads. Ladestanderne fungerer med intelligent opladning, således at lademodulerne kan sættes til at lade på bestemte tidspunkter, eller efter elbilens egen opsætning. Elbilerne lades op med 230V, en fase og 13 A. Det tager omkring 6-8 timer at lade bilerne op fra tom. De største problemer, som er knyttet til opladning af bilerne, skyldes, at ladestanderen sætter ud med en fejlmeddelelse i ny og næ. Leverandøren har opdateret softwaren. Der er dog fortsat nogle fejlmeldinger, men ikke lige så mange som før. Fejlen kan afhjælpes ved at slukke for ladestanderens HPFI-relæ og tænde det igen efter nogle sekunder. Forsøgselement Formålet med projektets forsøgselement er at: undersøge, hvordan elbilerne virker og indgår i den daglige drift. analysere elbilernes strømforbrug med henblik på at sammenligne brændstoføkonomien med konventionelle biler. gennemføre brugerundersøgelser af driften af elbiler. Sidst i 2011 udsendes et spørgeskema til elbilbrugerne, som giver en bredt baseret statistisk analyse af oplevelsen med elbilen, opladning og funktionaliteten. Bilernes kørselsmønster vil desuden blive analyseret på baggrund af kørselsdata, som er logget direkte fra bilerne og tilgængelig fra Vikingegaardens webportal. Der foreligger endnu ikke resultater for forsøgselementet. Erfaringsopsamling og -formidling Kommunen forestår et tværkommunalt erfaringsopsamling og formidlingsprojekt. Målet er at indsamle de erfaringer, som de enkelte kommuner har gjort med drift af elbiler, og formidle erfaringerne videre til kommuner og regionen. 3

4 Indsamling af erfaring fra kommuner i regionen er i fuld gang og giver grundlag for strategiske input til den regionale klimastrategi, der forventes at munde ud i en særlig satsning på samarbejde om elbiler mellem regionens 29 kommuner. Samtidig er der skabt mange frugtbare kontakter rundt i kommunerne og der er blevet talt om hvordan elbiler indgår i kommunernes opgaveløsning. Økonomi Ladestandernes målere registrer bilernes forbrug af strøm til opladning af batterierne. På baggrund heraf vil der blive udarbejdet en simpel brændstofsøkonomi for elbilerne. For de 5 elbiler har kommunen på to måneder haft et udtræk på kwh, og har i forhold til 5 konventionelle Toyota Yaris, sparet ca kr. i brændstof, inkl. ladestanderabonnement. Leasingpriserne for en elbil er ca kr. om måneden, hvorimod kommunen skal give ca kr. for en almindelig bil i samme størrelse. Hvis elbilerne skulle købes i stedet for leases, vil de koste kr stykket, hvorimod en tilsvarende benzin bil vil koste omkring kr Det betyder at tilbagebetalingstiden for de 5 elbiler ville være længere. Det forventes her at elbilerne kører 8 km/kwh, på baggrund af at batteriet kan indeholde 16 kwh og elbilen kan køre ca. 130 km på én opladning. Andre resultater I forbindelse med anskaffelsen af elbilerne har der været en markant større opmærksomhed på klima og energi. Bilerne vækker opsigt i kommunen, og flere andre afdelinger i kommunen overvejer, at anskaffe sig en elbil. En af kommunens medarbejdere har leaset en elbil, som hun håber på at kunne lade op på rådhuset. Fredensborg Kommune har samtidig i samarbejde med en leverandør af ladestandere netop udpeget rådhuset som en mulig placering af en ladestander. Så det i fremtiden vil være muligt for medarbejderne at lade deres elbil op på arbejdet. Vidensdeling Der er i alt blevet udgivet tre pressemeddelelser vedrørende elbilerne, der alle med interesse blev omtalt i diverse lokale medier. Elbilerne bliver desuden vist frem for besøgende og til borgermøder om klima, hvor de kan få lov at få en køretur og hvor vi fortæller om elbilens funktioner. Samarbejde med projektpartnere Samarbejdet med de forskellige projektpartnere har været godt. Energistyrelsen har været behjælpelig i forhold til spørgsmål og sparring om projektet. Kommunen har været meget tilfreds med samarbejdet med leverandøren af elbilerne og lademodulerne. Kommunen har serviceaftaler og ladestanderabonnement med leverandøren. Ved fejl på ladestanderne, eller når der har været noget galt med bilerne, har leverandøren været god til at udbedre problemerne. 4

5 Installation af loggere i elbilerne er blevet forsinket som følge af, at softwaren skulle tilpasses til bilerne. Kommunen ser meget frem til at se de første dataindsamlinger på bilerne. Kommunen har deltaget i forskellige elbilseminarer bl.a. gennem Energistyrelsens og Trafikstyrelsens elbilnetværk. Derudover har kommunen deltaget i Region Hovedstadens seminarer om deres klimastrategi, og giver løbende både erfaringer fra praksis og strategisk input til regionens klimaarbejde. Elbilnetværket er en rigtig god måde at dele erfaringer og udfordringer med andre kommuner, som ofte oplever både de samme udfordringer og gode oplevelser, som Fredensborg Kommune har. Perspektiver De næste skridt i projektet er indsamling af brugeroplevelser, samt at holde et møde med udnævnte superbrugere, som er tættest på brugerne af elbilerne. Planen er løbende at indsamle og dele erfaringer, spørgsmål, ris og ros med superbrugerne. Kommunen vil også lave en analyse på baggrund af de data, der er tilvejebragt fra bilernes datalogger. På den måde vil vi både få en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. I erfaringsopsamling og -formidlingsdelen er næste skridt at færdiggøre et erfaringsopsamlingsskema, som kan benyttes i samarbejdet med og i opfølgningen på den regionale klimastrategi. I Fredensborg Kommune bliver der talt en del om flere elbiler. Der er et ønske om at udskifte flere af de konventionelle biler til elbiler. Som det ser ud lige nu, er det en stor udgift at anskaffe sig elbilerne. Det skal derfor overvejes, hvilken løsning der vælges, således at der er god fornuft og balance mellem pris og funktion. Fredensborg Kommune er i gang med en flådeanalyse, som har fokus på at nedbringe CO 2 - udledningen og driftsomkostninger. Flådeanalysen skal danne grundlag for vores mål om at en stor del af kommunens bilflåde skal bestå af elbiler, hybridbiler og andet grøn transport i Opsamlende skema Model/ mærke Funktionalitet ift. målsætning Antal brugere Anvendelse / brugere Driftssikkerhed Opladningsmønster Brugertilfredshed 1 stk. Mitsubishi 2 stk. Mitsubishi 1 stk. Mitsubishi Meget god God Rækkevidde giver dog ikke mulighed for døgnkørsel Meget god Fungerer godt i driften Meget god Fungerer godt i driften Blandet om Blandet om Blandet om 10 Ældreplejen Meget tilfreds dog er lydsvag et problem 20 Ældre og handicap visitation og sagsbehandling 10 Den flyvende varmemester God men nogle er usikker på automat-gear Meget tilfreds 1 stk. Meget god Fungerer godt i Blandet om 8 IT & digitalisering Meget tilfreds 5

6 Mitsubishi driften ønsker dog hurtigere opladning for meget efterspørgsel fra andre områder om at låne elbilen. 6

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Materialesamling til Introduktionsforløb

Materialesamling til Introduktionsforløb Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning S6259(1240).doc/pthd/juli 2010 Materialesamling til Introduktionsforløb Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014

Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Undersøgelse af økonomi og faglighed i børnesager 2014 Dansk Socialrådgiverforening, november 2014 1 Økonomien presser fortsat Forord af Niels Christian Barkholt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt 16-01-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88707083 F: 33321661 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere