etinglysning FAQ Fællestest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "etinglysning FAQ Fællestest"

Transkript

1 etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Fællestest FAQ etinglysning Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Dorte Melgaard Gitte Salløe, Claus Bonde Nielsen Aktivitet ID Udskrevet: Skabelonversion: Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer december 2009 Alle Første version december 2009 opdateringer december 2009 Opdateret af DSS FAQ etl Fællestest (2).doc Side 2 of 22

3 Indholdsfortegnelse 1. OMKRING FÆLLESTEST Hvem kan anvende Fællestest portalen? Hvordan får jeg adgang til Fællestest portalen? Hvordan bliver jeg tilmeldt Fællestesten? Hvad er Testsekretariatet? Hvad er Fællestestmiljøet? Hvad skal være på plads før testen kan påbegyndes? Hvilke testdata findes på Fællestestmiljøet? Hvordan får jeg tildelt testdata? Hvornår er Fællestestmiljøet tilgængeligt? BRUG AF DIGITAL SIGNATUR Hvad er en Digital Signatur? Hvorfor har jeg brug for en Digital Signatur? Hvordan bruges den Digitale Signatur i tinglysning.dk? Hvor bestiller jeg en digitale signatur? Hvordan installerer jeg Digital Signatur? Hvilke typer af digital signatur kan anvendes? Hvilke certifikater skal der anvendes i Fællestestmiljøet? Hvem skal udstede SSL certifikat til brug for svarservice? Hvordan anvendes Tinglsyning.dk? Hvordan genererer jeg signaturen i en.cer fil til e-tl? Hvordan pakker jeg certifikatet (.cer fil) til en.zip fil til afsendelse med mail? UDFØRELSE AF TESTEN Hvilke url er skal der anvendes? Kontrolleres alle ekspeditionstyper i e-akten? Hvilke svar gives der tilbage på ekspeditionstyperne? Hvilket servicekatalog skal anvendes? Hvordan opsætter jeg endpoints for S2S retursvar? Hvem skal jeg indsende de fuldmagter til, som ønskes anvendt i testen? Hvornår kan jeg forvente at få et svar på en anmeldelse, der er gået til manuel behandling? Hvilken meddelelsessikkerhed er implementeret? Findes der nogle testcases, som jeg kan anvende? Hvordan er proceduren for fejlrapportering? Hvordan får jeg adgang til fejlrapporteringssystemet? Hvem er kontaktperson under testen? Hvad kan jeg få af teknisk support under testen? Hvad kan jeg få af forretningsmæssig support under testen? Hvordan laver jeg søgninger? Kan/skal jeg anvende brugerformularer? Hvordan bliver brugerformularer godkendt? Hvordan registrerer jeg administrationscertifikater? Hvordan sikrer jeg, at et CPR nummer er registreret i e-tl? Kan mine data blive låst, og hvordan får jeg låst dem op? FAQ etl Fællestest (2).doc Side 3 of 22

4 3.21 Hvordan bliver man godkendt til produktion? OMKRING SIGNERING Hvordan laves en teknisk signering? Forretningsmæssig signering OMKRING PROJEKTRUMMET Skal der være et projektrum FAQ etl Fællestest (2).doc Side 4 of 22

5 1. Omkring Fællestest 1.1 Hvem kan anvende Fællestest portalen? Alle aktører, der har interesse i e-tl Fællestest portalen, kan blive tilmeldt portalen. Portalen skal ikke forveksles med hverken den interne portal kendt som Sagsportalen eller den eksterne portal kaldet Tinglysning.dk. Fællestest portalen er en selvstændig hjemmeside, hvor alle tilmeldte kan finde information om Fællestesten og Fællestest miljøet. 1.2 Hvordan får jeg adgang til Fællestest portalen? For at få adgang til Fællestest portalen, skal du igennem en autorisations proces. Dette foregår på følgende måde: 1. Send en mail til Testsekretariat og oplys navn på organisation, medarbejdernavn, telefonnummer, adresse samt en kort beskrivelse af hvorfor du ønsker at deltage i Fællestesten. 2. Afvent en ekspeditionstid på ca. 5 arbejdsdage. (Dette skyldes at der skal gennemføres en kompliceret autorisations proces) 3. Testsekretariatet fremsender en mail, hvor i det beskrives, hvordan du opretter dig som bruger i overensstemmelse med de retningslinjer, der er angivet i den vedhæftede guide. 4. Når du har oprettet dig selv som bruger og ændret password jf. guiden, sender du en mail til Testsekretariatet 5. Testsekretariatet tilføjer dig derefter som bruger af portalen og fremsender en mail til dig med link til Fællestest portalen. 6. Du kan herefter komme på Fællestest portalen via det fremsendte link. 1.3 Hvordan bliver jeg tilmeldt Fællestesten? For at blive tilmeldt Fællestesten skal du sende en anmodning om deltagelse til Testsekretariatet Herefter vil du modtage en tilmeldingsblanket samt en erklæring vedr. test af e-tl, som du skal udfylde hhv. underskrive, samt returnere til Herefter aftales start på test med Testsekretariatet. 1.4 Hvad er Testsekretariatet? Testsekretariatets formål er: FAQ etl Fællestest (2).doc Side 5 of 22

6 Vedligeholdelse af Fællestest portalen Gennemførelse af tilmeldinger til Fællestesten Oprettelse af nye brugere til Fællestest portalen Testplanlægning Administrativ styring af fejlrapporter Detailplanlægning af test Afholdelse af møder med de eksterne aktører Besvarelse af spørgsmål vedrørende testen af særlig karakter. Eksterne aktører tilknyttet e- nettet stiller spørgsmål til e-nettet. Spørgsmål til Testsekretariatet stilles til adressen: 1.5 Hvad er Fællestestmiljøet? Fællestesten gennemføres i Fællestestmiljøet, som er funktionelt identisk med driftsmiljø, men det er ikke dubleret. Der vil være kommunikation til de eksterne aktørers miljøer samt til testmiljøer for de eksterne systemer, hvis sådanne eksisterer ellers benyttes stubbe og drivere. Fællestest miljøet vil være tilgængeligt i aftalte testperioder, således at eksterne aktører kan teste deres system op med dette. 1.6 Hvad skal være på plads før testen kan påbegyndes? Man kan starte testen, når man er klar med et system, der kan sende oplysninger til e-tl ved anvendelse af Service Kataloget for e-tl. Hvis man skal anvende S2S skal man være klar med et system, der kan kalde en af e-tls webservices inden XX-XX-XXXX (detailplanlægges i januar 2010). Hvis man ikke er klar til det, skal der indgås aftale med DSS. Man skal ligeledes have et system, der kan modtage et svar, afhængig af hvilken service, der er kaldt. Før du kan gå i gang med at teste, skal du være tilmeldt Fællestesten. Du skal udfylde en tilmeldingsblanket samt en erklæring vedr. test. Desuden skal du fremsende certifikat til CSC/DSS, som vil sørge for oprettelse af stam- og aktørdata i Sagsportal og Tinglysning.dk. Desuden skal der bestilles åbning af firewall til dit testmiljø. Dette gøres ved at rette henvendelse til DSS som vil sørge for bestilling via en sag i CSC s Helpdesk. Når disse ting er på plads kan der rettes henvendelse til CSC for at aftale nærmere om gennemførelse af en Kommunikationstest, som har til formål at afprøve, om kommunikationen mellem CSC og dit testsystem fungerer som tilsigtet, dvs. at specifikationen for den anvendte kommunikationsprotokol overholdes. Kommunikationstesten skal verificere om dit testsystem kan sende og modtage SOAP beskeder til og fra e-tl. 1.7 Hvilke testdata findes på Fællestestmiljøet? Afventer afklaring 1.8 Hvordan får jeg tildelt testdata? Afventer afklaring FAQ etl Fællestest (2).doc Side 6 of 22

7 1.9 Hvornår er Fællestestmiljøet tilgængeligt? Fællestestmiljøet vil være tilgængeligt i aftalte testperioder. Miljøet vil normalt være åbent mellem kl. 08:00 og kl. 16:00 på alle hverdage. Hver torsdag forbeholder CSC sig ret til uden varsel at lukke Fællestestmiljøet ned. Dvs. at eksterne bør planlægge efter at miljøet ikke kan være tilgængeligt om torsdagen. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 7 of 22

8 2. Brug af Digital Signatur 2.1 Hvad er en Digital Signatur? Digital Signatur er nettets svar på en underskrift. Signaturen består af en fil, som installeres på din computer, og som derefter kan benyttes af bl.a. tinglysning.dk til at sikre, at det vitterligt er dig der skriver under på de anmeldelser du foretager. En Digital Signatur har samme juridiske gyldighed som en underskrift på papir. 2.2 Hvorfor har jeg brug for en Digital Signatur? Én af grundidéerne bag tinglysning.dk er, at det skal være let og hurtigt at foretage en anmeldelse elektronisk. De gammeldags papirunderskrifter passer dårligt ind i denne sammenhæng. Med en Digital Signatur kan vi verificere, at du er hvem du udgiver dig for uden at der skal sendes papirer frem og tilbage for at opnå dette. 2.3 Hvordan bruges den Digitale Signatur i tinglysning.dk? Inden du får lov til at lave en anmeldelse i tinglysning.dk, kræver systemet at du logger på med din Digitale Signatur. Når dokumentet skal underskrives og indsendes til tinglysning, vil vi også bede dig om at skrive under med signaturen, så vi er sikre på at det er dig der har foretaget eller tager del i anmeldelsen. Hvis du vil ind under Mine Tinglysninger for at se status for dine anmeldelser, kladder eller lignende, bliver du også bedt om at logge ind. 2.4 Hvor bestiller jeg en digitale signatur? I Danmark er det virksomheden DanID, som er ejet af PBS, der udsteder Digital Signatur. Gå ind på deres hjemmeside (http://danid.dk/) og følg instruktionerne dér. 2.5 Hvordan installerer jeg Digital Signatur? Når din signatur er installeret, vil du kunne se og bruge den ved at trykke på linket Log ind i tinglysning.dk: Når du trykker Log ind, vil du blive præsenteret for en liste af certifikater (Digitale Signaturer), og her kan du vælge dit: FAQ etl Fællestest (2).doc Side 8 of 22

9 Tryk OK, og du vil herefter blive bedt om at indtaste dit kodeord: Indtast kodeordet (som du valgte da du installerede din Digitale Signatur), og tryk OK. Du er nu logget ind. 2.6 Hvilke typer af digital signatur kan anvendes? Det kommer an på, hvilken funktion i den digitale tingbog som anvendes. Hvis der er tale om anvendelse af anmelderordningen, så er det i princippet den enkelte anmelder, der bestemmer, hvilken type af signatur, anmelderen mener er kvalificeret nok, til at danne grundlag for underskrift af en anmeldelse via anmelderordningen. Anmelderen har selv ansvaret for indhold og fremsendelse af anmeldelsen, uanset hvilken type som er anvendt. Hvis der er tale om en underskrift som disponent (ejer, debitor, kreditor m.v.), skal der anvendes en medarbejdersignatur eller en personlig signatur og underskriften skal følge de regler og begrænsninger som er opstillet for den pågældende disponent. Det indebærer, at den pågældende person skal være underskriftsberettiget for disponenten. Ved virksomheder vil det blive kontrolleret via opslag i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register over tegningsberettigede. Hvis der skrives under i henhold til fuldmagtsordningen, kræves der en medarbejdersignatur, der indeholder data til at identificere den enkelte medarbejder eller en personlig signatur. 2.7 Hvilke certifikater skal der anvendes i Fællestestmiljøet? Generelt bruges der certifikater i fire forskellige sammenhænge i etl: SSL certifikat. Et SSL server certifikat, som sikrer den krypterede linie mellem S2S og etl (identificerer S2S brugerens server). (kun relevant for e-nettet, samt S2S brugere, der ikke anvender e-nettet). Der tillades kun SSL server certifikater fra anerkendte CA er i følge liste i appendix A. Transport certifikat. Et FOCES eller VOCES certifikat som sikrer at det er en registreret S2S bruger der forbinder til etl. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 9 of 22

10 Brugeradministratorcertifikat. Et MOCES certifikat, der giver den pågældende medarbejder mulighed for at administrere rettigheder for den pågældende S2S bruger, fx. også at lægge flere medarbejdercertifikater (og virksomhedscertifikater) ind. Underskiver certifikat. Et MOCES eller POCES certifikat, der anvendes til at underskrive anmeldelser (i én eller flere roller) i underskriftsmappen. Det må ikke være identisk med brugeradministratorcertifikatet. Alle POCES, MOCES, FOCES og VOCES certifikater, der anvendes i etl Fællestestmiljø er TDC testcertifikater, og revokering, gyldighed etc. kontrolleres hos TDC test CA. CSC henviser desuden til dokumentet Brug af certifikater i e-tl, som er oploadet på Fællestest portalen. En nærmere forklaring af hvad certifikater er og hvorledes de bruges, samt specifikt hvad OCES certifikater er, kan findes på https://www.signatursekretariatet.dk/vejledninger.html 2.8 Hvem skal udstede SSL certifikat til brug for svarservice? Det skal jeres egen udbyder. Det skal være et SSL certifikater signeret af en godkendt CA - udbyder. Liste over godkendte udbydere fremgår af dokumentet 'Brug af certifikater. 2.9 Hvordan anvendes Tinglsyning.dk? Der henvises til dokumentet etl Tinglysning FAQ.doc Hvordan genererer jeg signaturen i en.cer fil til e-tl? Når du har fået gennemført installationen af din signatur (iflg. DanID vejledning) vil certifikatet være installeret i Internet Explorer browseren. Dernæst lukkes alle Internet Explorer vinduer ned og et nyt åbnes med henblik på eksport af certifikat. I Internet Explorer vælges Internet Options fra menuen, jf. billede. Dernæst fremkommer et nyt dialogvindue. På dette vælges fanebladet Content og der trykkes på knappen Certificates, jf. markering med rød cirkel på billede. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 10 of 22

11 Vælg ønskede certifikat ved at selektere tilsvarende linie med mus eller TAB tasten. I stedet for LRA 2, LRA 3,.. vil der f.eks. for MOCES certifikat normalt stå navn for tilknyttede person. Tryk på tasten Export. Derved fremkommer dialog til eksport af certifikat. Vælg kun at eksportere den offentlige nøgle (ved indirekte at fraselektere eksport af private nøgle). Dette udføres ved at markere knappen No, do not export the private key. Dernæst fortsættes ved tryk på knappen Next. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 11 of 22

12 Det er dernæst meget vigtigt, at der vælges format Base-64 encoded X.509 (.CER) ved tryk på tilhørende knap. Dernæst vælges filnavn og lokation, hvortil skal eksporteres. Her er tilfældigvis valgt c:\certifikat_offentlig_noegle.cer hvilket brugeren dog selv kan vælge efter egen mening (undgå æ, ø og å). Aktiver eksport ved tryk på knap Next og efterfølgende på knap Finish. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 12 of 22

13 Så er filen generet og bør ligge under : c:\certifikat_offentlig_nøgle.cer 2.11 Hvordan pakker jeg certifikatet (.cer fil) til en.zip fil til afsendelse med mail? For at kunne sende et certifikat i en mail til e-tl er det nødvendigt, at filen pakkes, så filen ikke under transport i en frasorteres i beskyttelsesfiltre undervejs. Derfor bør det pakkes før afsendelse i . Det gør du ved at åbne et fil-navigerings vindue. I adresse linien Address indtastes stinavn c:\ og filen lokaliseres (evt. ved at bladre lidt op og ned). Højreklick med mus på filnavn market med blåt. Vælg Send To og på undermenu Compressed (zipped) Folder FAQ etl Fællestest (2).doc Side 13 of 22

14 Accepter følgende mulige forespørgsel : Hvorefter der ved siden af foregående fil efterfølgende burde forefindes filen Det er filen med endelsen.zip som skal sendes (som er markeret med blåt). FAQ etl Fællestest (2).doc Side 14 of 22

15 3. Udførelse af testen 3.1 Hvilke url er skal der anvendes? De aktuelle URL er til test i Fællestestmiljøet findes på forsiden af Fællestest portalen. Der er en URL til kald af e-tl S2S løsningen og en til kald af e-tl Tinglysning.dk. Der vil ligeledes være en henvisning til hvilket servicekatalog der skal anvendes til den aktuelle version. 3.2 Kontrolleres alle ekspeditionstyper i e-akten? Alle ekspeditionstyper gennemløber kontrolrammeværket (og svaret beriges i det omfang kontrollerne vedrører ekspeditionstypen). 3.3 Hvilke svar gives der tilbage på ekspeditionstyperne? Der gives svar tilbage på alle ekspeditionstyper enten Tinglyst, Tinglyst med frist, Afvist eller Udtaget til manuel behandling. De anførte statusværdier er et miks af de tinglysningsmæssige status'er (som fremgår af det tinglyste dokument): "Tinglyst", "Tinglyst med frist", "Afvist" og e-tl's sagsbehandlingsstatus (som kan antage følgende værdier): <simpletype name="anmeldelsestatuskodetype"> <restriction base=" string "> <enumeration value="modtaget"/> <enumeration value="kø"/> <enumeration value="manuel"/> <enumeration value="afsluttet"/> </restriction> </simpletype> 3.4 Hvilket servicekatalog skal anvendes? Det fremgår altid af nyeste release note, hvilken version af servicekataloget, der er gældende for den version, der ligger på Fællestestmiljøet. Det fremgår ligeledes på forsiden af Fællestest portalen. 3.5 Hvordan opsætter jeg endpoints for S2S retursvar? Endpoint er kun relevant for S2S brugere, som skal modtage svar fra asynkrone e-tl anmeldelser. Endpoint er en basis URL til en webservice, som er i stand til at modtage svar på anmeldelser. Selve endpoint basis URL peger i sig selv ikke specifikt på en konkret service, men forlænges af e- TL svarende til den type anmeldelse, som er sendt ind og skal have svar retur. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 15 of 22

16 Endpoint administres igennem tinglysning.dk. Her skal standard logges på med S2S LRA bruger administrator certifikat: Efter login skal der være et tilgængeligt menupunkt Administration. Denne vælges. Videre vælges S2S SysParam : Herunder indtastes endpoint i relevante felt. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 16 of 22

17 I feltet Endpoint angives i stedet for localhost derimod det service-sti-navn (server), hvortil e- TL svaret skal returneres. Der skal bruges protokol https://. Benyt JMS er kun for aktører som henter svar gennem e-nettet. Hvis man ikke er kunde hos e- nettet, så bør denne checkbox efterlades umarkeret. Afslutningsvis trykkes på knap Gem data Det er muligt at sætte endpoint, selvom man ikke har uploadet et servercertifikat. Men i så tilfælde vil det ikke være muligt at indsende S2S anmeldelser i praksis. Derfor er det tilrådeligt, at uploade et servercertifikat. Man kan uploade flere certifikater. Tidligere uploadede S2S certifikater vil være synlig på skærmdialogen ved efterfølgende logins. 3.6 Hvem skal jeg indsende de fuldmagter til, som ønskes anvendt i testen? Fuldmagter som ønsker anvendt i forbindelse med Fællestesten skal fremsendes til Tinglysningsretten i Hobro. Det skal ske efter forudgående aftale med tinglysningsrettens repræsentant i fællestestsekretariatet. 3.7 Hvornår kan jeg forvente at få et svar på en anmeldelse, der er gået til manuel behandling? Sager udtaget til manuel behandling i fællestest behandles kun efter aftale. Tinglysningsretten har kun mulighed for at behandle et mindre antal. I nogle tilfælde vil man dog opleve at få behandlet svar, uden at have bedt om det, fordi Tinglysningsretten anvender nogle anmeldelser til egen test af manuel behandling. 3.8 Hvilken meddelelsessikkerhed er implementeret? Der er SSL kryptering på transportniveau, samt SSL på svaret. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 17 of 22

18 3.9 Findes der nogle testcases, som jeg kan anvende? På Fællestest portalen under Fællestest materiale findes nogle generiske testcases til Tingbogen, som der kan tages udgangspunkt i Hvordan er proceduren for fejlrapportering? Eksterne aktører foretager indrapportering af fejl via e-nettets fejlrapporteringssystem Aktører tilknyttet e-nettet logger på projektet efpi. Øvrige aktører logger på projektet etl. Selve fejlproceduren er beskrevet i Teststrategi for Fællestesten som findes på Fællestest portalen Hvordan får jeg adgang til fejlrapporteringssystemet? For at få adgang til e-nettet s fejlrapporteringssystem, skal der sendes en anmodning til Testsekretariatet 3.12 Hvem er kontaktperson under testen? Afventer afklaring 3.13 Hvad kan jeg få af teknisk support under testen? Besvarelse af spørgsmål af teknisk karakter under testen kan rettes til Testsekretariatet, som løbende holder øje med mail sendt til Desuden vil der kunne rettes henvendelse til en Kontaktpersonen for testen. Fællestest portalen vil ligeledes blive anvendt til information om f.eks. driftsforstyrrelser. DSS opdateres efter workshop 3.14 Hvad kan jeg få af forretningsmæssig support under testen? Under testen vil der løbende blive lagt information på Fællestest portalen. Dette kan være planer og releasenotes, som beskriver indholdet af kommende release. DSS opdateres efter workshop FAQ etl Fællestest (2).doc Side 18 of 22

19 3.15 Hvordan laver jeg søgninger? I Servicekataloget, som findes på e-tl Dokumentportalen, kan du under Operation BilSoeg finde en beskrivelse af, hvordan der kan søges efter en eller flere biler i e-akten. Nedenfor kan du se et udklip fra denne beskrivelse: e-tl søger på basis af de søgekriterier, som angives i aktiveringen. Resultatet består af de éntydige nøgler (identifikatorer) som bilerne er identificeret med i e-akten. Nøglerne i bilbogen består af stelnummre. Søgningen implementeret med en række begrænsinger som er lavet af hensyn til både performance og kompleksitet. Søgningen fungerer ved at der søges i specifikke usecases, som hver især har forskellige krævede felter. Hvis ikke der er udfyldt felter nok til at søgningen rammer en usecase returneres en fejl. Hvis der er felter udfyldt så flere usecases matcher, returneres resultatet kun af den første usecase i den rækkefølge som de er listet i herunder. Umiddelbart er bilbogens nøgler og datamængder til at overskue, så der er ikke indsat begrænsninger i antallet af søgeresultater. En søgning delvist stelnummer kan risikere at returnere rigtigt mange resultater. Derfor kan det meget vel tænkes at vi sætter en begræsning på f.eks. 100 resultater på der. Tallet kan justeres af hensyn til performance og brugervenlighed. Usecases: 1. Stelnummer Søgning på stelnummer Langt stelnummer 17 tegn. Resultat 0..1 biler Kort stelnummer op til 16 tegn, med løbenummer Resultat 0..1 biler Delvist stelnummer 3-16 tegn. Der søger efter stelnumre som ENDER med søgestrengen. Resultat 0..* biler 2. Dokument alias Søgning på biler der er lyst på et dokument Resultat 0..* biler Fejl, hvis dokument alias fra den forkerte bog 3. Dokument identifikator Som søgning på dokument alias 4. Rettighedidentifikator Søgning på bil som hænger på en rettighed Resultat 0..1 biler 5. PersonSimpelIdentifikator Søger efter biler som har en given debitor. Bemærk at en søgning i princippet kan matche flere personer. Resultat 0..* biler 6. CPR / CVR Søger efter biler med en given debitor Resultat 0..* biler FAQ etl Fællestest (2).doc Side 19 of 22

20 3.16 Kan/skal jeg anvende brugerformularer? Brugerformular kan anvendes i forbindelse med alle bøger og kan benyttes både til anmeldelser via system system-kommunikation og til anmeldelser via tinglysning.dk En brugerformular indeholder brugerens egne standardtekster/-vilkår lagret i tinglysningssystemet, således at der ved tinglysning af tilsvarende dokumenter blot kan henvises til en godkendt brugerformular Hvordan bliver brugerformularer godkendt? En brugerformular kan indsendes til godkendelse via system-system kald. Hvis man ikke har systemopkobling til e-tl, kan en ny brugerformular indsendes til godkendelse. adresse og form oplyses til deltagere i fællestesten ved henvendelse til Tinglysningsrettens repræsentant Hvordan registrerer jeg administrationscertifikater? DSS - Afventer afklaring 3.19 Hvordan sikrer jeg, at et CPR nummer er registreret i e-tl? Afventer afklaring 3.20 Kan mine data blive låst, og hvordan får jeg låst dem op? Ja, data kan blive låst. Det skal afklares, hvordan de kan blive låst op igen Hvordan bliver man godkendt til produktion? I System-systemmanualen, som findes på Test- og Teknikgruppens hjemmeside kan du læse mere om, hvad der skal til for at blive godkendt til produktion. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 20 of 22

21 4. Omkring signering 4.1 Hvordan laves en teknisk signering? På Fællestest portalen under Fællestest materiale findes et XML-eksempel på, hvordan der laves en teknisk signering i forbindelse med EjerpantebrevBilOpret. Du skal huske at læse dokumentet Brug af certifikater i e-tl. 4.2 Forretningsmæssig signering Du kan få mere information om den forretningsmæssige signering i Rollekataloget, som findes på Test- og Teknikgruppens hjemmeside. FAQ etl Fællestest (2).doc Side 21 of 22

22 5. Omkring Projektrummet 5.1 Skal der være et projektrum Hvis der skal etableres et projektrum vil det være relevant med nogle spørgsmål vedr. dette FAQ etl Fællestest (2).doc Side 22 of 22

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice

Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice Bilag 4 Klient certifikat opsætning til test af SLS webservice SLS Version 5.0 12.03.2013 Indholdsfortegnelse SLS Webservices klient certifikatopsætning test 1. Klient certifikat opsætning til test af

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

Opstartsvejledning ATS aktørudgave

Opstartsvejledning ATS aktørudgave Opstartsvejledning ATS aktørudgave 7. september 2012 XHLG/NLJ 1/13 1. ATS vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan I kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Ekstern Portal Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Ekstern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in

Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Tilslutning af ny myndighed til NemLog-in Side 1 af 5 12. december 2013 TG Denne guide beskriver, hvordan en offentlig myndighed kan tilslutte sig NemLogin, som udbyder af en selvbetjeningsløsning, der

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater

Fælles testmiljøer. Dato: 29.07.2014 Version: 1.2. - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Fælles testmiljøer National Sundheds-IT www.nsi.dk - Vejledning til oprettelse og vedligehold af testcertifikater Islandsbrygge 39 Dato: 29.07.2014 Version: 1.2 Udarbejdet af: NSI 2300 København S Version

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 14. juni 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 Nødvendig browser på PC... 1 NemID medarbejdersignatur...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKIudbud via udbudssystemet ETHICS 20. december 2012 2 ETHICS kort fortalt ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication

Læs mere

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal

Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Tilsyn og Kontrol - 72 21 74 00 10. november 2017 Brugerguide til STAR s Tilskudsportal Indhold Indledning... 1 NemID medarbejdersignatur... 1 NemID Nøglefilsprogram...

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2

1 Sælgeroplysningsskema Bygningssagkyndig udfylder...2 Vejledning for det elektroniske sælgeroplysningsskema (ver. 1. 01-09-2016) Indholdsfortegnelse 1 Sælgeroplysningsskema... 2 1.1 Bygningssagkyndig udfylder...2 1.1.1 Sælger kan svare på alle spørgsmål...

Læs mere

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice

Bilag 1 Statens Løn System Checklister Server til server adgang til SLS webservice Dokumentet indeholder 8 checklister, som i punktform beskriver alle de aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med server til server tilslutning både i forhold til test og til produktion. Derudover

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 25. oktober 2011 Side 1-10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERVEJLEDNING BRUGERADMINISTRATION Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER

VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER VEJLEDNING TIL ETABLERING AF HANDELSLØSNING MED/UDEN DIBS OG NEMID AFTALER September 2015 v.1.5 Side 1 af 10 Indhold Oprettelse og indretning af handelsløsning til Bedemænd... 3 Oprettelse - informationer...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S

Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos EG Data Inform A/S Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskportalen hos Dusager 4 8200 Århus N Guide til oprettelse og håndtering af incidents via ServiceDeskPortalen hos INDHOLD Login på ServiceDeskPortalen...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y E-TL teknisk møde Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Formål At diskutere den eksterne kommunikation med de eksterne parter for: At forstå

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel.

2. Vælg digital signatur. Har du mere end 1 digital signatur, kan du vælge mellem dem ved at klikke på pilen, som er markeret med en cirkel. 1. Log på og kom i gang. For at komme i gang med at administre dine egne og dine medarbejderes rettigheder på sundhed.dk, skal du logge på med en digital signatur til sundhedsfaglige. 2. Vælg digital signatur.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS

Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Sådan byder du ind på et SKI-udbud via udbudssystemet ETHICS Kort om ETHICS ETHICS er SKI s udbudssystem og er en forkortelse for: Electronic Tender Handling, Information & Communication System I ETHICS

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk

Brugeroprettelse Første login. Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login Brugervejledning - Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere