Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Exiqon A/S 8. december 2011"

Transkript

1 Konklusion Væksten fortsætter i et tempo på over 30 % p.a. for salget af egne produkter. Produktsortimentet indenfor mirna (micro RNA) forbedres løbende og en markant udvidelse af virkefeltet er på vej med analyse af mrna (messenger RNA) og DNA. Diagnostics skal færdiggøre et udvidet studie af mirna til identifikation af risiko for tyk- og endetarmskræft ud fra blodprøver.. Succes for projektet vil også kunne give et gennembrud for brug af mirna til skræddersyet medicin, som et såkaldt Companion Product. Afklaringen af voldgiftsagen med Santaris har åbnet nye forretningsmuligheder inden for medicinsk udvikling. Retsopgøret har kostet hele 14 mio. kr. En rettet emission (19 mio. kr.) er blevet gennemført med succes, ligesom kreditfaciliteten er udvidet. Udgiftsbasen styres stramt og er blevet reduceret. Vi forventer et væsentligt overskud før eventuelle licensindtægter i Exiqon er en af børsens mest specialiserede og dermed set fra investorernes synspunkt - vanskeligste at vurdere. Potentialet kan vise sig at være enormt, men evnen til at udnytte det kommercielt og konkurrencen udgør begrænsningerne herfor. Selskabet besidder centrale patentrettigheder som sammen med det omtalte potentiale indebærer Take Over mulighed. Aktien er en sjældent set spændende, langsigtet placeringsmulighed med et højt afkast/risiko forhold. Insidere øger deres aktiedeltagelse. Anbefaling: Aktuel Kurs: 8,75 Kort sigt: Køb Børs: SmallCap indekset Langt sigt: Køb Markedsværdi: 306 mio. kr. Kursudvikling 0-6 mdr.: 8,0 15,0 Antal aktier: 35,002 mio. styk Kursudvikling mdr.: Næste regnskab: (Q4/årsregnskab) Tidligere anbefaling Kort/Lang (11,2): Køb/Køb Selskabet forventninger til indeværende regnskabsår Prognosen for 2011 præciseres til en omsætning midt i det tidligere udmeldte interval, dvs. ca. 110 mio. kr. EBITDA (ordinær) bidraget forventes at blive ca. 0 mio. kr. Særlige udgifter til Santaris-voldgiften udgør en ekstra post på -14 mio. kr. Estimatet indeholder ikke eventuelle engangs-indtægter fra nye licensaftaler. Basis er en USD kurs på 5,25. Voldgiftssagen blev afsluttet tilfredsstillende, og usikkerheden herom er dermed fjernet. 1-års kursgraf Kursudvikling de sidste 12 måneder: Høj 16,0 Lav 8,0 Muligheder Selskabet har et stærkt, patentbeskyttet grundlag indenfor LNA og mirna omkring udvikling af nye produkter. Eksisterende produkter har mulighed for at opnå et markant løft i volumen og derved indtjening. Indgåelse af licensaftaler vil give indtægter nu og her med mulighed for efterfølgende royalty. Diagnostik og bredere anvendelse af mirna til screening for kræft og andre alvorlige sygdomme kan revolutionere tidlig opdagelse og valg af behandlingsform. Anvendelse af biomarkører ved mindre alvorlige sygdomme udgør også et potentiale. Exiqons målrettede produkter kan give store besparelser på sundhedsudgifterne og samtidig gavne patienterne. Risici Selskabets muligheder overstiger ressourcerne. Valg ved prioritering af projekter og kvalificerede medarbejdere er vigtige punkter. Værdien af mirna til kræftbehandling skal afklares før en start med bred anvendelse på hospitalerne. Økonomisk har selskabet en begrænset likviditets-reserve. Rettede emissioner har opvejet Cash Burn. Skift til positiv likviditetsgenerering er blevet forsinket, herunder udgiften til voldgift. Eventuelt negative nyheder kan påvirke aktien, som ellers er præget af en stigende men stadigvæk lav likviditet. Konkurrenters udvikling af nye produkter er en vedvarende udfordring. 1 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

2 Facts om Exiqon Selskabet er ledende indenfor genteknisk mirna-analyse (microrna). Produktudbuddet er udvidet til at dække alle arbejdsprocesser relateret til mirna forskning. Der er tale om et nyt marked, hvor det første produkt blev lanceret i Biomarkører i form af mirna udgør det næste skridt som et nyt virkefelt i forlængelse af forskningsbrug. Medicinalindustrien søger at fastlægge relevante mirna profiler og metoder til identifikation heraf. Salget af LNA-produkter til mirna analyse er i første omgang rettet mod forskning og medicinsk udvikling. Exiqon tilbyder også medicinsk udviklingsarbejde, der fokuserer på diagnostisk anvendelse af mirna med kræft som første sygdomsområde. Selskabet udsteder licenser til andre virksomheder inden for segmenter, hvori man ikke selv satser på grund af begrænset økonomisk kapacitet. Produktion er næsten helt outsourcet og kan hurtigt tilpasses ændringer i volumen. Salget varetages fra hovedkontoret (Vesteuropa), i USA igennem et datterselskab og en række andre lande betjenes via aftaler med 18 distributører. Geografisk fordeling af omsætningen (Q ): Europa 47, Nordamerika 42, Resten af verden 11 %. Produktsegment (Q ): Life Sciences 93, Diagnostics 7 %. Salgets art (Q ): Produkter 87, Licenser 5, Kontraktforskning 8 %. Ledelse: Lars Kongsbak er adm. direktør og Hans Henrik Chrois Christensen er finansdirektør; Thorleif Krarup er formand. Medarbejdere: 70. Ejerforhold (pr. ultimo 2010): Danske Bank koncernen over 10 %, Danske Invest over 10 %, ATP over 10 %, Tekno Invest (Oslo) over 5 %, Nobel-gruppen over 5 %. Antallet af aktionærer er stigende og udgør ,2 % af aktierne er noteret på navn, der igen er fordelt med danske ejere af 57,2 % og udenlandske med 19,0 % point. Beskrivelse Selskabet indledte sin virksomhed i 1996 med LNA (Locked Nucleic Acid) teknologi som virkefelt. En gennemgribende ændring blev gennemført i 2003, hvor virksomheden blev splittet op i hhv. Santaris Pharma og Exiqon. Herefter koncentrerede Exiqon sig om anvendelse inden for Life Science. Produkter til genetisk bestemmelse og måling er siden blevet udviklet, hvorved microrna er blevet opdaget med egenskaber som biomarkør - og dermed en helt ny identifikationsmetode med relevans for sygdomme (opdagelse og valg af behandling). Markedet for produkterne er fortsat i en ung fase med et snævert kundegrundlag. LNA-teknologi har dog allerede bevist sin styrke, og omkring denne centrale metode ejer Exiqon afgørende patentrettigheder. Videnskabelige formål og produktudvikling udgør i første omgang efterspørgslen, hvilket afspejler teknologiens tidlige stade. Exiqon s produkter udmærker sig ved høj kvalitet, hvilket indebærer et højt prisniveau sammenlignet med alternative metoder. Konkurrencen varierer ud fra kravet til opgaven. Produktsortimentet er i år blevet udvidet med tests, der omfatter enheder med 96 brønde (dvs. test af 96 forskellige reagenser) som supplement til den eksisterende type med 384 forskellige brønde. Herved henvender Exiqon sig til et langt større antal brugere med apparater af den lille og billigere type. Ud fra selskabets database er der lanceret mere målrettede tilbud for særlige segmenter af forskning. Desuden tilbydes leverance af individuelle prøver som specificeres af kunden selv (Pick & Mix). Bruttoavancen på produkterne er generelt % for Life Sciences produkter ved direkte salg, og følsomheden er derfor stor over for salgets udvikling. Omsætningen til tredjemand (betegnes OEM) udgør en faldende andel af omsætningen, og på denne del er bruttoavancen naturligvis lavere end ved det almindelige salg. Salg via forhandlere indebærer også en anden og lavere pris. I Q3 nåede bruttoavancen på produktsalg op på 47,8 %. Jo højere andel Exiqon selv omsætter direkte, jo højere bliver bruttoavancen. Indtægter opnås også fra licensaftaler, hvor de intellektuelle rettigheder åbnes til brug inden for andre felter. En ny aftale er i år indgået med IDEXX Laboratories i form af licens til at benytte Exiqon s patenterede LNA-teknologi til tests som veterinærdiagnostik af infektionssygdomme. Økonomien omkring denne licens er ikke oplyst, men strukturen er i reglen en væsentlig betaling ved start og efterfølgende en licensafgift i forhold til salget af de pågældende produkter. Det indebærer en forsinkelse indtil det faktiske produkt er udviklet og kan lanceres på markedet. For Exiqon indebærer det et langsigtet Upside potentiale - dog uden for selskabets kontrol. Endvidere tilbyder selskabet medicinalindustrien at udføre opgaver som underleverandør angående specifikke undersøgelser og formål. Man har eksempelvis medvirket i et projekt omkring Hepatitis C for Tacere Therapeutics/Pfizer. Denne aktivitet er dog ved at blive omlagt til samarbejdspartnere. Exiqon har desuden en co-marketing aftale med Roche Diagnostics og tosidede licensaftaler med Life Technologies. Takket være aftalen med Life Technologies kan Exiqon optræde som one stop supplier med dækning af alle dele af arbejdsprocessen (bortset fra måleapparater). Det har fra 2010 givet en kraftig stigning i omsætningen, som forventes at fortsætte. 2 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

3 Produktionen varetages i hovedsagen af én underleverandør, hvilket indebærer afhængighed af denne. Imidlertid er de tekniske krav meget høje til leverancerne, og samtidig er ordreomfanget begrænset indtil videre. Derfor må opgaven holdes samlet. Salget af de avancerede produkter varetages direkte af hovedkontoret og via et stigende antal distributører. Nye partneraftaler er indgået med TATAA Biocenter omkring markedsføring af qpcr service baseret på Exiqons microrna LNA qpcr produkt linje og med Bioneer A/S om markedsføring af In-situ Hybridisering service baseret på LNA microrna og MRNA Detektions-produktlinjen. Partneraftalerne med håndtering af End User kunders specifikke laboratorieopgaver kan medvirke til at udbrede anvendelsen af disse former for tests og dermed bane vej for et løft i hele markedet. Exiqon opnår både salg af produkter og samarbejde med højt kvalificerede universiteter mv. Svag udvikling i verdensøkonomien siden 2008 har forsinket den planlagte forbedring af Exiqons økonomi med skift fra Cash Burn til overskudsgivende drift. Opgjort som EBITDA bruttoindtægt påregnes der for 2011 et tal på nulpunktet. Men hertil kommer belastningen på 14 mio. kr. fra retsopgøret med Santaris, som nu er overstået. For 2012 har ledelsen endnu ikke udsendt nogen guidance, men selskabet må fra nu af kunne præstere sorte tal - selv om 2012 formentlig ikke vil give nogen boom. Salgsudviklingen er det afgørende punkt. Tiden med Cash Burn synes nu omsider at være overstået. Likviditetsforbruget har været klaret via reserverne og to kapitaludvidelser samt senest en udvidelse af kreditrammen, der er beskeden, fra 5 til 10 mio. kr. Afklaringen af de omfattende spørgsmål med uenighed mellem Exiqon og Santaris Pharma er nu bragt på plads. Voldgiftskendelsen har åbnet adgang for Exiqon til at forfølge medicinsk udvikling, hvis man ønsker dette, og der blev straks lanceret en væsentlig udvidelse af produktsortimentet rettet mod medicinalindustriens udviklingsindsats. Exiqon har herigennem fået udvidet sit virkefelt væsentligt uden at anfægte grundlaget for den eksisterende forretning. Ledelsen kan nu koncentrere sig om at se frem ad efter disse risici er fjernet. Exiqon har akkumuleret et meget stort skattemæssigt underskud. I Q3 er der blevet aktiveret 3 mio. kr. vedrørende det amerikanske datterselskab, dvs. indtjeningen her anses nu her for at være så positiv, at værdien kan indregnes (et positivt signal). Den ikke-bogførte værdi af skattemæssige underskud oplyses til at udgøre 108 mio. kr. Beløbet kan bogføres som aktiv forudsat indtjeningens udvikling giver grundlag herfor. Set i forhold til selskabets egenkapital på 79 mio. kr. er der således tale om et meget stort beløb. Fremtidsudsigter Kurverne mellem indtægter og udgifter er nået frem til balancepunktet. Positiv indtjening burde være muligt at opnå i Væksten i salget af egne produkter stiger med 33 % om året (for Q3/11 var tallet +36 %). Produktsortimentet er udvidet og tilpasset bedre til behovet, indsatsen i salgsorganisation udvides og der er indgået aftaler med distributører for at dække flere lande. Indsatsen i projekterne inden for Diagnostics udvikler sig positivt mht. resultater og styringen af udgifterne hertil tilpasses til indtægterne. Produktsortimentet er i andet kvartal blevet udvidet med både Pick & Mix tilbud og tests som udføres på apparater med 96 brønde. Derved opnås adgang til 5 gange så mange kunder end hidtil, da man kun tilbød 384-typen. Tilbud om standardtests til forskellige segmenter af forskning baseret på selskabets data herom er en ny vinkel. Efter Santaris-afgørelsen er der åbnet for salg direkte til medicinsk udvikling, og produkter inden for RNA blev straks sendt på markedet. Sortimentet af forskellige mirna tests udvides hele tiden, og man dækker ud over mennesket også forsøgsdyr som mus og rotter. Nyhederne er frembragt trods reduktion af indsatsen i R&D, idet man især har gavn af stor styrke i sine IT-modeller og database. En ny, kraftfuld version af qpcr dataanalyse til behandling af store mængder data er et andet eksempel på succesfuld udvikling. Hertil kommer inden for overskuelig tid en decideret udvidelse af virkefeltet, idet Exiqon arbejder på også at kunne tilbyde tests for mrna (messengerrna) og DNA. Virksomhedens besiddelse af patenter med den afgørende LNA-teknologi er et vigtigt omdrejningspunkt. Samlet er der tale om 159 patenter, hvoraf de 101 er udstedt og resten er under behandling. For mirna vurderes størrelsen af det unge marked at blive 4-5 doblet i løbet af de kommende 5 år, og perspektivet er gange så stort et marked om 10 år. Væksten har for alvor taget fart med stadig flere forskere engageret og en voksende erkendelse af betydningen af mirna. Mere målrettet udviklingsarbejde i medicinalvirksomheder ses som næste fase, og her udsteder Exiqon licenser begrænset til dette formål. Næste trin vil være et skift til faktisk brug i forbindelse med undersøgelser og valg af lægemidler hos mennesker. Det vil betyde et kvantespring i volumen med en hertil hørende licensbetaling til Exiqon. Kravene til dokumentation er imidlertid høje uanset der kun er tale om diagnostisk anvendelse uden for kroppen. Denne barriere indebærer, at selskabet ikke selv magter opgaven, og følgelig er licens til en stærk partner vejen frem for hvert af de kommende projekter. Samtidig indebærer det en lang tidshorisont, men til gengæld er den mulige dimension af indtægter enorm set i forhold til Exiqons nuværende økonomiske størrelse. Den store udvidelsesmulighed ligger derfor i anvendelse medicinsk. Fra ren videnskabelig forskning er der allerede sket et skift til bredere anvendelse i især medicinsk udviklingsarbejde. Hensigten er at benytte mirna til at kunne identificere indikationer af en mulig sygdomseksponering. Der er tale om en pionerindsats, hvor Exiqon er i front med tre projekter i samarbejde med og fuldt finansieret af offentlige organisationer i Danmark. De tre projekter drejer sig om muligheden for via blodprøver at afgrænse risikogruppen for tarmkræft generelt, et projekt angående identifikation af de personer, der er opereret for tyktarmskræft, som har behov for supplerende 3 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

4 kemobehandling, og som det tredje projekt et forsøg på at anvende mirna til at håndtere tilfælde af kræft af ukendt oprindelse. De første data for det førstnævnte projekt er meget opløftende, og metoden udforskes derfor videre med en udvidet kreds af personer involveret. På ASCO-konferencen i USA den 6. juni viste resultaterne af et andet diagnostisk testarbejde, at microrna som biomarkør har vist sig velegnet indenfor modermærkekræft. Dette åbner op for videreførelse til andre livstruende sygdomme. Potentialet kan blive stort. Anvendelse af en blodprøve i folkeundersøgelser af tarmkræft og senere muligvis også andre kræftformer vil indsnævre behovet for brug af de nuværende metoder til kun at omfatte de relevante risikogrupper. Man kan således undgå gennemførelse af massevis af unødvendige undersøgelser, der både er ubehagelige for personen og dyre for samfundet. Det gælder i særdeleshed ved eventuel indførelse af brede folkeundersøgelser alene baseret på en aldersgrænse. Udnyttelsen af sundhedsvæsnets ressourcer kan blive forbedret markant, såfremt mirna-metoden med blodprøver viser sig velegnet til at opdage tarmkræft på et tidligt tidspunkt. Skræddersyet medicin har samme struktur. Ideen er at foretage det bedst mulige valg blandt flere alternativer, fx ved kemobehandling. Her håber Exiqon på at få fordel af sin teknologi ved salg af licenser til forskning i medicinalfirmaerne og efterfølgende produktion, hvor biomarkører så vil indgå som et såkaldt companion product (ledsagende produkt) til selve lægemidlet. Et særligt aspekt er her, at et lægemiddel ved tilføjelse af en ny markant egenskab (her i form af et veldefineret ordinationsgrundlag via biomarkører) vil få mulighed for fornyet patentbeskyttelse fsv. angår EU-området. Værdien af originale lægemidler vil dermed kunne opnå en markant forbedring som en slags levetidsforlængelse. Interessen for dette perspektiv har dog endnu ikke udmøntet sig. Selskabets fremtidsmuligheder er således enorme. Ledelsens evne til at vælge de rigtige projekter og sælge disse produkter i tilstrækkeligt omfang er derfor afgørende. Indtægter fra udstedelse af licenser må derimod ses som en proces styret udefra. Her hjælper tidsfaktoren med hurtigt voksende erkendelse af betydningen af mirna i R&D-organisationer. Disse interessante, ekstra penge er således svære at frembringe via promovering fra egen side, men teknologiens udbredelse hjælper det på vej. Udfordringen er samtidig at klare sig i konkurrencen, idet Exiqon er en økonomisk set lille virksomhed trods en solid markedsandel på op mod 25 % i sin niche. Exiqon har som selskab klaret sig igennem den første fase på et helt nyt, famlende marked. Nu står man sandsynligvis over for et gennembrud. Aktien som investering Exiqon er inde i en rivende udvikling omkring nye produkter og udvidet afsætning. Markedet for brug af biomarkører er endnu kun i sin vorden, men på et tidligt tidspunkt er Exiqon allerede nået et niveau tæt på break-even på driften. Det er flot. Der er indgået samarbejde med store navne i medicinalbranchen og solgt licensrettigheder med langsigtet Upside i form af royalty-aftaler. Den store effekt kommer dog først i tilfælde af lancering af et færdigt produkt, og dermed er der en forsinkelsesfaktor på dette punkt. Alligevel er effekten af nye licensaftaler stor omkring Upfront betalingen. Patenter og produktrettigheder gør Exiqon til et af de mest spændende danske børsnoterede selskaber. Udmøntningen af potentialet i praksis er udfordringen, og risikoen i dette forløb er høj for en lille nichevirksomhed. Branchen rummer dynamiske selskaber, der satser massivt på at være teknologisk ledende. Selve produktforretningen (Life Sciences) er ved at være overskudsgivende. Samtidig har forskningsprojekterne i Diagnostics fremlagt de første, positive analyseresultater mht. evne til identifikation af tarmkræft ved hjælp af mirna i blodprøver. Tidsrammen for hele forløbet for at opnå et beslutningsgrundlag omkring anvendelse i folkeundersøgelser er Dette store perspektiv er et eksempel på værdipotentialet i Exiqon og dermed også muligheden for et Take Over bud. Udnyttelse beror dog på en omfattende forskningsindsats, og en eventuel køber må derfor nødvendigvis være venligsindet og forhandle sig frem til en aftale, der kan sikre bevarelse af den kompetente medarbejderstab. Udviklingen i 2011 bekræfter den positive linje med høj vækst i afsætningen og opnåelse af nulpunktsomsætning med udsigt til positiv indtjening næste år. Samtidig giver de nye produkter anledning til stor optimisme. Omkostningerne holdes under stram kontrol. Afklaringen af grænsefladen til Santaris har givet nye muligheder, og efter spørgsmålet er overstået, kan ledelsen anvende alle sine kræfter konstruktivt. Vi vurderer Exiqon som en aktie med en profil som High Return/Risk. Strukturen med en langstrakt udviklingsproces indebærer, at aktien egner sig til langsigtet placering hos investorer med en tidshorisont på 3-5 år. Det er en køb-og-gem situation. Afslutningsvis skal det nævnes, at flere rent børsmæssige forhold udvikler sig i en retning som må anses for positiv. Omsætningen af aktien er på vej op. En market-maker aftale er indgået med Nordea. Jyske Bank har indledt dækning med analyser af selskabet. De to bestyrelsesmedlemmer Per Wold-Olsen og Thorleif Krarup har købt aktier i Exiqon for næsten 3 mio. kr. i år, og senest har selskabets to direktører erhvervet flere aktier ved udnyttelse af optioner. 4 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

5 Regnskabstal Exiqon mio. DKK E 2012E Omsætning R&D udgift ordinær EBIT Resultat før skat Nettoresultat Balance Likvider Immaterielle aktiver Egenkapital Antal ansatte Antal aktier mio. styk 7,0 24,4 30,3 30,3 33,3 35,0 35,0 Res. pr. aktie DKK -1,8-3,3-4,0-4,8-1,3-0,9 0,4 Udbytte i DKK Indre værdi i DKK 11,9 14,0 14,9 4,0 2,5 2,1 2,5 NB: I 2011-estimatet indgår en udgift på 14 mio. kr. angående voldgifts- og retssagen med Santaris. Forbehold og ansvarsfraskrivelse Nærværende analyse er udarbejdet efter anmodning af Exiqon A/S, og Aktieinfo har modtaget honorar for udfærdigelsen af denne analyse, der desuden har været forelagt selskabet. Analysen og konklusionerne heri er alene udarbejdet af Aktieinfo. Aktieinfo, John Stihøj og/eller Lau Svenssen ejer ikke aktier i Exiqon A/S på tidspunktet for analysen. Aktieinfo kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af ovennævnte oplysninger, ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. 5 Analyse af Exiqon A/S udarbejdet af Aktieinfo

Analyse af Exiqon A/S 30. maj 2011

Analyse af Exiqon A/S 30. maj 2011 Konklusion Indeværende år bliver særdeles spændende. Produktsortimentet indenfor mirna (micro RNA) er blevet udvidet væsentligt, og salget vokser i forvejen kraftigt for Life Sciences. En markant udvidelse

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 2. februar 2015

Analyse af Exiqon A/S 2. februar 2015 Hvorfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed? Investering i Exiqon giver mulighed for at få del i selskabets udvikling af moderne diagnostisk, som selskabet i samarbejde med danske hospitaler

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab

Exiqon Skandinaviens største genomics selskab Exiqon Skandinaviens største genomics selskab København, den 25. november 2015 En investering i Exiqon er en investering i fremtidens brug af genetik til ny medicin og diagnostik Dagsorden Introduktion

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015

Analyse af Exiqon A/S 7. september 2015 Derfor er Exiqon en interessant investeringsmulighed: Selskabet har en fremtrædende stilling i segmentet for mirna. Der er tale om en ny teknologi, som indledningsvis benyttes af en snæver kreds inden

Læs mere

Aktie.info www.aktieinfo.net

Aktie.info www.aktieinfo.net Aktie.info www.aktieinfo.net Analyse af Exiqon A/S 07-05-2009 Aktiens kurs på analysetidspunktet: 16 Aktien er noteret i SmallCap indekset Anbefaling: Køb på et til to års sigt. Høj risiko. Opsummering:

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008

Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 1 February 1, 2008 Ekstraordinær Generalforsamling 31 januar, 2008 February 1, 2008 2 February 1, 2008 Dagsorden 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med op til

Læs mere

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar

CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011. ProInvestor Life Science seminar CEO Lars Kongsbak, Oktober 2011 ProInvestor Life Science seminar Agenda Kort oversigt Stigende sundhedsudgifter = nye forretningsmuligheder Markedet for Exiqons teknologi og produkter Investerings casen

Læs mere

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S

Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S Redegørelse fra Bestyrelsen i Exiqon A/S ( Bestyrelsen ) i henhold til 23 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere

Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere Delårsrapport for 1. halvår 2008/09 (1. juli - 31. december 2008) Omsætningsvækst på 25% for eksisterende produkter og solide forventninger til næste generation af celletællere ChemoMetec har i 1. halvår

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Ordinær Generalforsamling 14. april 2010 1 Dagsorden Valg af dirigent Kort præsentation af bestyrelse og direktion Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Analyse af Exiqon A/S

Analyse af Exiqon A/S Analyse af Exiqon A/S Beskrivelse af virksomheden Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab. Virksomheden har 100 medarbejdere. Ud over at være placeret i Danmark, så har selskabet også et datterselskab

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007

SmallCap+ aften, Århus. Investorpræsentation 19. juni, 2007 SmallCap+ aften, Århus Investorpræsentation p 19. juni, 2007 INDHOLD 1. Oversigt 2. LNA teknologi 3. Biomarkører i kliniske forsøg & diagnostik 4. Produkter & markedet 5. Finanser 6. Selskabet 7. Konkluderende

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09

esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 First North meddelelse nr. 27-2009 12.5.2009 Periodeoplysning for perioden 1.7.2008-31.3.2009 esoft systems a/s regnskab 3. kvartal 2008/09 - Forsat tilfredsstillende tilgang af ny kunder i Danmark og

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012

Analyse af ChemoMetec 28. september 2012 Konklusion Selskabet er i færd med en modernisering af sit produktprogram og introducerede i november 2011 analyseapparatet NucleoCounter NC- 200. Apparatet skal afløse NC-100 som dog videreføres til specielle

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015

Analyse af ChemoMetec 20. maj 2015 Konklusion De gode salgstakter hos ChemoMetec er fortsat i Q3, hvorfor prognosen for 2014/15 for fjerde gang i år hæves. Salget steg med 57% (set i forhold til Q3 sidste år) til 17,7 mio. kr. Salg af analyseinstrumenter

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015

Analyse af ChemoMetec 24. september 2015 Konklusion ChemoMetec er inde i en spændende fase, der lover godt for fremtiden. I det seneste regnskabsår frem til 30-06-2015 er salget vokset langt mere end det underliggende marked, og lønsomheden er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011

10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar 10. februar 2011 Proinvestor - Biotech og Medtech seminar February 10, 2011 1 Grundlaget for vores forretning LNA teknologiplatformen Life Sciences-segmentet Diagnostik-segmentet Finans Forventninger til 2011 2 February

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN

Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN Q&A BIOPORTO 20. SEPTEMBER 2011 MED CEO THEA OLESEN TRANSCRIPT AF Q&A 20. SEPTEMBER 2011 Vi har idag besøg af, CEO og Frank Haarder, CFO til en diskussion af udviklingen i BioPorto. Jeg vil høre om I er

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008

Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 1 April 2, 2008 Ordinær Generalforsamling 2. april, 2008 April 2, 2008 2 April 2, 2008 Dagsorden Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008

F.E. BORDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 F.E. Bording A/S Turbinevej 4-6 DK-2730 Herlev www.bording.dk Tlf. Fax CVR. nr. : : : +4570115011 +4544515282 1622941 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 27. august 2008

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 Exiqon kort fortalt. 4 5 års hoved- og nøgletal. 5 Højdepunkter i 2011. 6 CEO-perspektiv 2011 Årsrapport 2011 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 Exiqon kort fortalt 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Højdepunkter i 2011 6 CEO-perspektiv 2011 8 Forretningsmodel og strategi 10 Exiqon Life Sciences 14

Læs mere

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010.

Indhold. Del I. Ledelsens beretning. 3 På vej. 4 Brev til aktionærerne. 6 5 års hoved- og nøgletal. 7 Højdepunkter i 2010. Årsrapport 2010 Indhold Del I Ledelsens beretning 3 På vej 4 Brev til aktionærerne 6 5 års hoved- og nøgletal 7 Højdepunkter i 2010 9 Life Sciences 15 Diagnostics 20 Immaterielle rettigheder 24 Risikostyring

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011

Ordinær generalforsamling. 31. marts 2011 Ordinær generalforsamling 31. marts 2011 1 March 31, 2011 Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år samt forventninger til 2011 Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

PRODUKT INVESTERINGSPROCES

PRODUKT INVESTERINGSPROCES SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013

Analyse af ChemoMetec 8. marts 2013 Konklusion ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseinstrumenter til celletælling og analyse. Sidstnævnte er under fortsat udvikling. Softwareløsninger tilbydes også. Desuden sælges forbrugsartikler

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007

Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København, den 30. august 2007 First North Meddelelse nr. 15-2007 Periodeoplysning for 2. kvartal 2007 Resumé Deadline Games A/S perioderegnskab for 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 19. marts 2015 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 19. marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen den 19. marts 2015 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor:

Fondsbørsmeddelelser i regnskabsperioden Et resumé af væsentlige begivenheder i perioden fra 1. juli 30. september 2008 fremgår nedenfor: Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 25/ Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Resumé: I de første 9 måneder af realiserede Pharmexa-koncernen omsætning og andre driftsindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere