DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG"

Transkript

1 5TEMAER DESIGN AF MØDETS RAMMER DEN RØDE BOG

2 FREMTIDENS MØDERUM Ambitionen med dette skrift er at opstille tommelfingerregler for mødets fysiske ramme. Vi præsenterer fem temaer, som udbydere og brugere af mødefaciliteter med fordel kan anvende i indretningen af mødesteder: FLEKSIBILITET MULTIFUNKTIONALITET DYNAMIK OG OPLEVELSESRIGDOM UDNYTTELSEN AF STEDETS SÆRLIGE KARAKTER: GENIUS LOCI RUM TIL AT KOMMUNIKERE Udgangspunktet er, at de fysiske rammer bør understøtte mødets målsætninger, budskaber, effektivitet og dermed resultater. Et rum, specifikt indrettet til det konkrete møde, vil skabe bedre resultater, fordi det understøtter kommunikation. Bordet, vi sidder ved, har betydning for formidlingen: Skal man kunne se hinanden eller kun oplægsholderen? Skal man kunne tage noter eller koncentreret følge med på tavlen? Ved lange møder er god komfort af stor betydning for koncentrationen. Men er vi mest produktive ved at være passivt siddende? Og hvilken betydning har belysning, akustik og farvesætning for mødedeltagerne? 2 3

3 TEMA 1: FLEKSIBILITET Flere og flere firmaer bygger i dag arbejdet op omkring projektorganiserede grupper. Begrundelsen er, at to gode hoveder tænker for tre. Undersøgelser viser, at arbejdet i grupper skaber større tilfredshed med beslutningerne og at deltagerne er mere opsatte på at få dem gennemført. For arbejdsrummet afspejler team work sig i storrumskontoret. For mødefaciliteterne afspejler det sig i krav om større fleksiblitet: I det daglige ved at kunne huse forskellige mødetyper i samme rum og hus, og i fremtiden ved let at kunne integrere endnu ukendte aktiviteter. Det handler om at kunne skabe flere typer af møderum i ét. Deltagerne skal på en ubesværet måde kunne gå fra et større seminar til projektarbejde i mindre grupper og tilbage til præsentationen af resultaterne, uden at forlade rummet. HVORFOR Et møde består af flere trin. Første del er f.eks. orienterende. I anden del forsøges problemet løst. I tredje del træffes en række beslutninger. For hvert trin kræves der noget forskelligt af rummet. Udvikler der sig uventede eller alternative muligheder, eller går mødet galt, skal rummet kunne tilpasse sig dette. Det dynamiske møde kræver faciliteter, der tillader deltagerne at bevæge sig frit omkring, bryde op i mindre grupper eller for en stund arbejde alene. For at tilgodese mere dynamisk mødeadfærd er det vigtigt at inddrage hele huset og også dets omgivelser, så mange forskellige slags rum er til rådighed for mødedeltagerne. Det enkelte rum skal være udstyret, så det fleksibelt kan tilgodese forskellige aktiviteter. 4 5

4 Det fleksible møderum kan etableres med mobile skærme, gardiner eller horisontale foldevægge. Den akustiske regulering kan tilpasses, så de forskellige grupper ikke forstyrrer hinanden. Nogle faser i et længere møde har godt af rigeligt dagslys, andre faser fungerer bedst i totalt mørke. Kunst- og dagslys kan derfor anvendes som bevidste virkemidler i rummet: Lyset kan ændre rummets fokus og stemning, så den aktivitet, der foregår, bliver understøttet. Fx kan lamper sænkes ned over borde ved gruppearbejde og atter hejses op under loftet ved plenumdiskussion. Hvis møblerne er lette og flytbare kan møderummet let ændres af deltagerne selv. Møblerne kan være udformet så de signalerer at deltagerne selv kan ændre rummets indretning, så den passer til mødets aktuelle arbejdsform. Sekundære møbler som skabe, skærme, AV-teknik m.v. kan integreres i vægge og lofter, så det tydeligt fremgår, hvad der er faste installationer og hvad der er mobilt. Bordene kan være hæve/ sænke borde, så de kan anvendes til både siddende og stående arbejde, og de kan være på hjul så de let kan flyttes. Mødebordene bør være af en sådan type, at de kan sættes i Illustration: U-form ved præsentationer og O-form ved møder, hvor alle Tine Klarskov skal kunne se hinanden. Udrag af projekt flesibelt møbel til fremtides møde Kunstakademiets Arkitektskole

5 TEMA 2: MULTIFUNKTIONALITET HVORFOR Husene til fremtidens møder skal være multifunktionelle. De skal indeholde nye og alternative arrangementer og funktioner. Særligt vigtige er kombinationer, som tidligere blev opfattet som uforenelige, men som ny teknologi, nye samværsformer eller lignende giver mulighed for at samle. Fremtidens mødesteder skal huse mere end blot værelser, mødelokaler og restauranter. Flere muligheder skaber flere potentielle kunder og dermed en bedre drift. I en afdeling af det lokale bibliotek vil mødedeltagere kunne søge oplysninger, der ikke nødvendigvis findes på Nettet. Et galleri kan give uventet inspiration og en vinhandel kan betyde, at man i et kort øjeblik taler om noget helt andet. En idrætshal kan lægge gulv til en kort turnering i pausen, hvor deltagerne viser andre, men lige så vigtige, sider af sig selv. I et multifunktionelt hus kan mødedeltagere sammensætte deres dag på en mere varieret måde. Rum, som tidligere kun tjente til bevægelse, f.eks. foyer og gangarealer, kan få nye funktioner. I gangarealerne kan der fx placeres transparente bokse med kopimaskine, fax og internetadgang. Andre bokse kan være grupperum for fire personer, kaffe- og tekøkken eller rygestation. Det drejer sig om at skabe nicher og rumlige situationer med konkrete tilbud i ellers tiloversblevne arealer. Disse tilbud kan have med mødets primære aktiviteter at gøre. Eller de kan tænkes, så de understøtter mødets sekundære, men nok så vigtige, netværksmæssige aktiviteter. Fx med gode opholdssteder. De egentlige møderum skal have værkstedskarakter og lægge op til en mere handlende, aktiv mødeadfærd: Der kan tegnes direkte på væggene, hundrede magneter kan bruges til ophæng eller til at flytte begreber og elementer rundt på væggen, som diskussionen skrider frem, Og møblerne er ikke monofunktionelle, men snarere former man kan sidde på eller ved, læne sig op ad osv. Når de stables kan de f.eks. udgøre skillevægge. 8 9

6 TEMA 3: DYNAMIK OG OPLEVELSESRIGDOM HVORFOR Mødefaciliteterne skal være dynamiske og oplevelsesrige. De skal med deres særlige indretning og disposition afspejle og understøtte mødet. Man bør sigte mod rum, der besidder en naturlig forbindelse mellem aktivitet og rummets udformning. Det handler ikke om at skabe spektakulær arkitektur - det, der kunne kaldes form for formens skyld - men om udtryk, der afspejler en bred vifte af billeder. Sådanne rum husker deltagerne. De styrker identiteten, sammenholdet og følelsen af at være noget specielt. Forskellighed i rumstørrelse, indretning og design vil sikre, at der altid eksisterer et passende mødelokale. Dynamik og oplevelsesrigdom drejer sig omforskelle. Stikord er diversitet og nytænkning. Valget af stil signalerer firmaernes værdier, kultur og strategi til omverdenen. Ved etableringen af imageskabende rum kan der hentes inspiration på mange fronter. I Danmark er vi bl.a. kendt for vores økologi, demokrati, særlige geografi og historie, design, arkitektur, idræt og sundhed. Møderum, som decideret bygger på disse karaktertræk, vil stå sig godt i konkurrencen på det internationale marked, fordi de vil blive opfattet som de originale. Det drejer sig om at have en samlet ide om en særlig karakter eller stemning, der skal skabes. I stedet for blot at hobe ting sammen, der måske hver for sig er pæne. Og så drejer det sig om at bruge klare midler, der spænder forskelle ud: mat/ blank, lys/ mørk, høj/ lav, tung/ let, naturmaterialer/ behandlede overflader, etc. En samlet ide medvirker til at understrege et særligt image, en særlig branding. Amerikanske psykologer mener at kunne påvise, at farver influerer på sindsstemningen. Gul skulle medvirke til at øge koncentrationen og roen, blå nuancer gør folk mere medgørlige og afslappede, lyserød beroliger, mens grå vækker negativitet. Rød skulle medføre aggressioner og skabe konflikter, mens sort udvirker en følelse af magt. Så direkte hænger rummets virkelighed næppe sammen med farverne, men sikkert er det, at materialer, farver, overflader, lys og former tilsammen kan skabe meget stemningsmættede miljøer. For at kunne navigere i de uendeligt mange muligheder er en samlet vision om, hvad man vil stå for, imidlertid essentiel

7 TEMA 4: UDNYTTELSEN AF STEDETS SÆRLIGE KARAKTER: GENIUS LOCI Mødefaciliteterne bør udnytte potentialet i lokalmiljøets særlige karakter. Er der en oplagt ressource i nærheden, så udnyt den! Er der ingen, så skab den! Ordet sted indeholder her to betydninger: Sted og beliggenhed. Der er det fysiske sted med dets forskellige landskabelige muligheder, vegetation, omgivende bebyggelser, osv. Fx ved havet eller i byen, der alt sammen former stedets særlige væsen. Beliggenhed er derimod forståelsen af områdets karakter. Hvordan kommer man dertil, og hvad ser vi, inden vi kommer dertil? Hvordan er retningerne i området og dets beskaffenhed? Egnens særlige kulturressourcer, materialer, firmaer, museer eller historie bør kunne genfindes tydeligt i valget af farver, møbler, teknik og materialer. Er grønne områder tæt på, så find det helt rigtige vue fra mødelokalerne. Ikke nødvendigt som en panorering over hele arealet, men som et lille udsnit. Er det ikke muligt, så placer en reference: Et flot tæppe, et maleri øjnene kan hvile på eller en plante, som bringer omgivelserne ind i rummet. HVORFOR Målsætningen er branding af de enkelte hoteller og konferencesteder. Metoden er story telling. Her fortælles om stedet og dets særlige potentiale. Arkitekturen skal udtrykke, at sted, bygning og aktiviteter spiller sammen. Ligger havet fx tæt ved, så gør opmærksom på det ved at benytte det på en måde, gæsterne ikke glemmer. Det kan være i fysisk forstand, afspilninger af havets brusen, oplysninger om vandtemperatur eller direkte billeder fra strandkanten. Er skoven den nærmeste ressource, så anvis en særlig skovsti eller læg udendørs møderum i skov og skovbryn. I tæt by kan man pege på det intense byliv og anvise en særlig vej til bykernen

8 HVORFOR TEMA 5: RUM TIL AT KOMMUNIKERE Uanset om det er ved nybyggeri eller ombygning af eksisterende mødefaciliteter, er det vigtigt, at man forholder sig til potentialet i informations- og kommunikationsteknologien. Informations- og kommunikationsteknologien er den direkte årsag til omlægning af både det fysiske og sociale rum. Videokonferencer, telefoni, og Internet udfordre det fysiske møde. I takt med at priserne på udstyr, der kombinerer video og tale, falder markant, er det forventeligt, at der også i fremtiden investeres store summer på områdets udvikling. I overensstemmelse med behovet bør mødedeltagerne kunne tilbydes de hjælpemidler, som bedst assisterer deres arbejde, idéer og løsninger. For computerstøttet arbejde er det redskaber, der hurtigt kan opfange output samt fordele og arkivere det. Produkter som elektroniske og interaktive stortavler, hvor der arbejdes direkte på storskærme, er eksempler på nye, effektive kommunikationsveje. Etablér adgang til , voic og Internet passende steder i huset. Samtalen ansigt til ansigt er fortsat den bedste mødeform. Her er der større sikkerhed for, at alle forstår diskussioner og aftaler. Alligevel er potentialet i videokonference, telefoni og mobilt Internet så stort, at udstyret bør være til stede i et antal mødelokaler. Rum og apteringen skal kunne optage de hurtige forandringer på en måde, så rummet ikke domineres af tilfældige kabeltræk. Indbyg derfor hardware i vægge eller lokale portaler. Sørg for mange stikkontakter i gulv, vægge og loft. Og følg udviklingen af intelligente borde, stole og flader ved nyindretning af mødefaciliteterne. Tag med i betragtning at det teknologiske felt er det, der ændrer sig hurtigst: Det tekniske er out-dated længe før møblerne er slidt ned. Løsninger skal derfor være fleksible nok til at optage ny, endnu ukendt teknologi

9 Med støtte fra Økonomi- & Erhvervsministeriet er otte ledende danske mødevirksomheder og en række udvalgte videnmiljøer gået sammen om projekt Fremtidens Mødekoncept. Målet med projektet er at nytænke og tegne konturerne af én af nicherne i fremtidens mødemarked: Det Lærende Møde. Konklusionen er, at opskriften på et lærende møde har fem hovedingredienser: DIALOG mellem arrangør og mødested om mødets mål og forventede resultater, hvor mødestedet tager medansvar for mødets indhold. DELTAGELSE for alle mødedeltagere, så mødets egne ressourcer kommer til fuld udfoldelse. DESIGN af mødets rammer, så rummets form og funktion understøtter læring og kreativitet. DIGITALISERING af viden og ressourcer, så mødet har en effektiv søgemaskine til læring og innovation. DRAMATISERING af mødets indhold og processer, så mødet løfter og motiverer deltagernes engagement. De 8 virksomheder i projektet er: Comwell a-s, DGI-byen, Hilton Copenhagen Airport, Hotel Legoland, Hotel Nyborg Strand, Odense Congress Center, Radisson SAS Hotels & Resorts og Øksnehallen. Deltagende videnmiljøer er Learning Lab Denmark, Kunstakademiets Arkitektskole, Meeting Professionals International samt Wonderful Copenhagen og Danmarks Turistråd, der har dannet fælles sekretariat for projektet. Denne publikation beskriver fem temaer af betydning for de fysiske rammer af mere effektive møderum. Publikationen er udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, v. professor Anders Brix og ph.d., lektor René Kural. THULIN DESIGN & APOGS

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG

- TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG 9TEKNIKKER - TIL LÆRENDE MØDER DEN GULE BOG LÆRENDE MØDER På de fleste konferencer og møder er der for mange præsentationer og deltagerne er for passive. Her er ni teknikker, hvormed mødedeltagerne kan

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

ModelprograM for daginstitutioner

ModelprograM for daginstitutioner MODELPROGRAM FOR DAGINSTITUTIONER erhvervs- og byggestyrelsen realdania januar 2010 JANUAR 2010 ModelprograM for daginstitutioner 1 forord institutioner for fremtiden Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet.

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet gennemgår kraftige forandringer i disse år. Flere og flere arbejdsopgaver består i at

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Sådan kan du indrette dementes boliger

Sådan kan du indrette dementes boliger Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 www.servicestyrelsen.dk aeldre@servicestyrelsen.dk Udgivelsesår: 2008 1. oplag: 2.500 stk. Layout: KreativGrafisk

Læs mere

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse

Kræftrådgivninger i det 21. århundrede. - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - overordnet program for rådgivninger i Kræftens Bekæmpelse Arkitema K/S 2008 Trykkeri Damgaard-Jensen A/S Sat med Foundry Sans ISBN 978-87-7064-035-0 1. udgave,

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept

Fremtidens efterspørgsel på mødemarkedet. Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept på mødemarkedet Temarapport i projekt Fremtidens Mødekoncept Danmarks Turistråd og Wonderful Copenhagen, januar 2004 Indhold Forord 3 Resumé 4 Kapitel 1 Trends i mødemarkedet 8 11 Mødeindustriens nye markedsplads

Læs mere

Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD

Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD 14. oktober 2011 Kunststrategi Sygehus Sønderjylland og Psykiatri Aabenraa v/ Lars Grambye og Inger Krog INDHOLD 1. INDLEDNING 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Værdier og definitioner 2. KUNST PÅ SYGEHUSE

Læs mere

Program Interiørrenovering

Program Interiørrenovering Program Interiørrenovering Interiørrenovering af A-bygning Danfoss administrationsbygning i Nordborg Nyt indretningskoncept Aktivitetsbaserede kontormiljøer introduceres på Danfoss Større fleksibilitet

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS. - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø

DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS. - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø DEN SKRÆDDERSYEDE ARBEJDSPLADS - en scrapbog om begrebet Kompetencemiljø ER MØDELOKALET FOR KORT? STUMPER KOPI- RUMMET? STRAMMER KANTINEN? INTRO Måden vi arbejder på ændrer sig konstant, og i de senere

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser

Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen. Stefan Brendstrup. Evalueringsrapport. GRO Grønne regionale madoplevelser Roskilde Universitet, CBIT Safania Normann Eriksen LB ANALYSE Stefan Brendstrup Evalueringsrapport GRO Grønne regionale madoplevelser 3 Indhold 1 Indledning 4 2 Hvad skal evalueringen svare på? 6 3 Ny

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Evalueringsrapport for udviklingsprojektet. Værtensklasse på de åbne biblioteker

Evalueringsrapport for udviklingsprojektet. Værtensklasse på de åbne biblioteker Evalueringsrapport for udviklingsprojektet Værtensklasse på de åbne biblioteker Projektdeltagere: Line Hoffgaard, Louise Eltved Krogsgaard, Tove Vestmark Christensen, Laila Hansen, Dorte Lilholt Sørensen,

Læs mere

HVORFOR opgradering frem for renovering?

HVORFOR opgradering frem for renovering? HVORFOR opgradering frem for renovering? Fordi verden er forandret, behovene er andre og mulighederne store! I 1970 erne, da mange idrætshaller blev opført, var det vigtigste at få et sted, man kunne dyrke

Læs mere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Fou-projekt 051.12D.021 Kolofon Dato Oktober 2010 Den innovative elevopgave i snedkeruddannelsen

Læs mere