Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:"

Transkript

1 Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning, som tilgodeser både elevernes behov og lærernes krav til professionalitet og sikkerhed Fortæl dine kolleger, når noget virker godt Tænk mange forskellige funktioner ind i klasserummet lav forskellige læringsmiljøer hvor indholdet kan skifte. Indret klassen med min. 5 forskellige læringsmiljøer. Indret jer med mobile værksteder/værkstedsvogne i kreative fag. På denne måde kan det praktiske/kreative hurtigt inddrages i undervisningen i alle fag. Undgå rod gennemtænk opbevaringssystemer for legetøj, undervisningsmaterialer m.m. Lav systemer som eleverne kan navigere i så de bliver selvhjulpne i de forskellige læringsmiljøer. Brug nudging til at understøtte den gode adfærd på skolen. Betragt læringsrum som en total læringsoplevelse for børnene og arbejd på at tilgodese alle børnenes læringsindgange/stile. Brug fritids - og ungdomsklubbernes lokaler og lokalkendskab, til at skabe de bedst mulige rammer for læring, som understøtter de enkelte børns udvikling og behov. Skab helhed i barnets forståelse og verdensopfattelse, ved at samarbejde med så mange eksterne samarbejdspartnere som muligt. Det er tanken, at de forbedrede fysiske rammer skal pirre børnenes nysgerrighed og stimulere til aktiv brug af krop og sanser med henblik på at styrke børnenes læring og udvikling fagligt, motorisk, personligt, kulturelt og socialt. Det fysiske arbejdsmiljø i klassen: Instruktionspladsen skal kunne rumme alle børn og voksne, Gulvplads eller torvet, fordybelsespladsen (børnenes faste arbejdsplads), gerne mulighed for bevægelse, Faste værkstedscentre Skolens fællesområder ude og inde. Legeplads, fællesrum, biblioteket, boldbane, skolegård, faglokaler SFO integreres i de samme lokaler som indskolingen. Det betyder, at de fysiske rammer skal understøtte aktiviteter i både skole og fritid. Klasserum, fællesrum og grupperum indrettes derfor ofte som multifunktionelle rum blandt andet med mulighed for forskellige værkstedsaktiviteter, fysisk udfoldelse og med uformelle lege-lære-være-steder.

2 Rummene skal kunne være åbne og fleksible - borde opad væggen, stole skal kunne stables og reoler være på hjul. Begræns mængden af legetøj. Legetøj og rekvisitter skal være målrettet til de pædagogiske processer, som der arbejdes med. Indretningen af lokaler/miljøet bør være aktivt og indbydende for lære/pædagoger og elever. Rummet taler til os og stimulerer læreprocessen. Æstetik, Ja tak! Vigtigt er det at tænke elevernes udviklingstrin ind i indretningen så der er forskellige udfordringer og mulighed for miljøskift. Aktivt og indbydende miljø - kropslig udfoldelse og motorisk træning må tænkes ind i alle aktiviteter og indretningen af læringsrummene. IT-læringsrum - væk fra de særlige computerrum og derhen hvor børnene er med laptops, mobiltelefoner og Ipads - trådløst netværk i klasseværelser, grupperum, faglokaler og fællesområder ude og inde. Byrum, naturen, skoletjenesten, virtuelle rum udgør ofte som spændende læringsrum. inddrag og medtænk det fysiske læringsmiljø i al planlægning af læringsprocesser; i hvilket læringsmiljø (inde/ude) vil læringen bedst opnås? arbejd bevidst den med "den ikke bevidste kropsligt- bundne viden" i din forberedelse af læreprocesser (jvf. T. S. S. Schildhab) samarbejd i teamet om at se og udnytte muligheder på og omkring jeres skole. Sørg for at en i jeres team, som brænder mest herfor, har dét fysiske læringsmiljø som fokusområde Indret læringsmiljøer med elevernes behov i centrum undgå at trække egne værdier ned over læringsmiljøerne. Pædagoger i fritidsklubber: Tænk i læringsrum når du kigger på din klub. Tænk over i hvilke sammenhænge de enkelte lokaler kan bringes i spil i et læringsrumsperspektiv. Lav et katalog over de faciliteter din klub råder over, og brug det til at inspirere ledelsen og medarbejderne på din lokale skole til samarbejde. Betragt dig selv som brobygger mellem skole, klub og lokalområde. Brug din viden og dit lokalkendskab til at skabe nye spændende læringsrum i nærmiljøet. Integrere klub i skolens bygninger. Klubben placering ift. skolen kan være oplagt at dele faciliteter med mellemtrinnet (de samme brugere) Studierum til projektarbejde, hvor eleverne især i grupper fordyber sig i, afprøver og udvikler viden. Man har muligvis forskellige former for værksteder og projektrum. Lav indretning for de store, som fordrer et medansvar for egen situation! Klubbernes lokaler bør udnyttes i skoletiden. Opfordring til et tættere samarbejde i mellem klub, skole og SFO'er der lokalemæssigt ligger tæt på hinanden.

3 Ledelserne Inddrag lærere, pædagoger, servicepersonale og elever i indretningen af læringsrum jo flere synsvinkler jo bedre De fysiske rammer skal imødekomme forskellige interesser og behov for udfordringer Der skal være mulighed for kropslig udfoldelse og motorisk træning Invester i æstetikken på skolerne. Inddrag servicepersonalet. Opbyg et omfattende netværk af ressource personer og lokaliteter, som du kan bruge som afsæt for dine ansatte, til at skabe spændende læringsmiljøer. Skab et godt samarbejdsmiljø med omgivende interessenter. Arbejd ud fra en tanke om, at andre har lige så stor interesse i at udvikle et godt læringsmiljø som skolen har. Vær ikke bange for at høste de lavt hængende frugter. Nogen gange er løsningen lige så let som det ser ud til. Få beskrevet rammerne for samarbejdet mellem alle de professionelle aktører, så det at skabe de optimale læringsrum, ikke bliver en arbejdsopgave som skolerne skal løse alene. Få samlet lokale polycentriske ledelsesteam, med det formål at skabe de optimale læringsrum, ud fra hvad de enkelte lokalområder kan rumme og har behov for. Tilgængelighed er et nøgleord. Morgendagens skole er ikke en afgrænset matrikel. Skab nogle interne politikker og arbejdsgange, som understøtter effektiv brug af alle kommunens lokaler som læringsrum. Er der ting som kan løses gennem en mental ombygning i tænkningen og brugen af skolens funktioner, rum eller inventar? Kan det løses gennem en omorganisering af fysiske elementer og organisatoriske tiltag? Kræver det indkøb af nyt inventar? en strategiplan for udvikling af det fysiske læringsmiljø i samarbejdet med personalet (lærer, pædagoger, servicemedarbejder) Ledere bør søge muligheden for at samarbejde og involvere fritids - og ungdomsklubberne - her er læringsrum, masser af kvadratmeter som står ubrugte hen midt på dagen, og de er velegnede til individuelle og gruppemæssige undervisningsforløb. Være tovholdere/ingangsættere og inddrage personalet for udarbejdelse og skabelse af strategier for skolernes læringsrum - hvad vil man på den enkelte skole? - dermed målsætning herfor og afsættelse af økonomi.

4 Skab rammer for og udtryk forventning om at lærere/pædagoger inddrager og medtænker det fysiske læringsmiljø i al planlægning af læringsprocesser; i hvilket læringsmiljø (inde/ude) vil læringen bedst opnås stil krav til team om at udnytte muligheder på og omkring skolen. Sørg for at en i hvert team, som brænder mest herfor, har dét fysiske læringsmiljø som fokusområde. prioriter det fysiske læringsmiljø økonomisk. informer servicepersonale om det pædagogisk sigte og læringsmæssige mål med arbejdet med det fysiske læringsmiljø. inddrag elever (og lærere/pædagoger) i vedligehold, renovering og evt. nybygning Serviceafdelingen på skolen Deltag aktivt i indretningen af læringsrum Anbefal møbler og materialer, som er arbejdsmiljømæssigt i orden og rengøringsvenligt Bidrag med din faglige og kreative viden til hvordan andre faggruppers idéer til optimale læringsrum kan føres ud i virkeligheden. Orientér dig i forhold til ny viden om indretning og udstyring af kommunens lokaler. På den måde bliver du den bedst mulige medspiller. Der skal findes nye løsninger, og det bliver med udgangspunkt i de gamle rammer. Vær tålmodig med lærere og pædagoger. Vi er ikke alle lige praktisk tænkende. Skolens servicefolk er som regel i god kontakt med alle skolens forskellige brugere med mulig indsigt i forskellige behov og ønsker. Derudover har de som regel en god udviklet rumlig forståelse for, hvad der er praktisk muligt og hvilke løsninger, der er mest operationelle Man kan lave evt. en indretningsplan. Med fordel kan teamet arbejde med en tegnet plan over lokalet / lokalerne. Møblerne laves som papfigurer, der så placeres i forhold til de trufne valg om indretning. Tænk i "flere lag". Borde opad væggen, stole skal kunne stables og skabe på hjul. Begræns mængden af legetøj. Brug skabe frem for reoler. Vigtigt er det at påskønne Servicearbejdernes arbejde, og omvendt at servicemedarbejderne har forståelsen af målgruppen af elever og dermed og de forskellige læringsmiljøer/indretninger dette medfølger. I forhold til den særlige indretning i specialundervisningen er der ofte brug for hjælp fra servicemedarbejderne til flytning af møbler/inventar og indretning af fleksible og individuelle læringsmiljøer.

5 Udfordringen er elevernes ønsker og behov for socialt fællesskab i indretning og personalets krav til arbejdsmiljøets sikkerhed og professionalitet i arbejdet. undersøg/ hold jer orienteret om det pædagogisk sigte og læringsmæssige mål med arbejdet med det fysiske læringsmiljø. inddrag elever og lærere/pædagoger i vedligehold, renovering og evt. nybygning Fjern hurtigt hærværk og udbedr skader, så et alt for slidt udseende ikke bliver standarden. Kilde: Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri. Århus Kommune, Børn og Unge.

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE

PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE PRAKTIKSTEDDSBESKRIVELSE FOR PA STUDERENDE Hvem er vi? Den integrerede institution Klokkeskoven er en 0-6 års institution under Århus Kommune. Vi er centralt placeret i Stavtrup tæt på busstoppested og

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere