Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård - 11. november 2011"

Transkript

1 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Den Kongelige Livgarde Høveltegård november 2011 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads København K

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Tilbagemelding fra panelet 4 3. Emner til debat Udvælgelsesprocedure vedrørende Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU) Løfte, Bære, Trække og Skubbe teknik (LBTS) Infirmeri (INF) 9 Side 2 af 9

3 1. INDLEDNING Under de månedlige landstalsmandsmøder deltager et panel bestående af repræsentanter fra forsvarets niveau I og II myndigheder. Her har de værnepligtige (VPL) landstalsmænd (LTM) og Værnepligtsrådet (VR) mulighed for at fremlægge aktuelle emner og problemstillinger for disse myndigheder. Panelet MJ Breide Esbensen, Forsvarets Personeltjeneste (FPT) KN Michael Evers-Nielsen, Hærens Operative Kommando (HOK) OK Knud Engmarksgaard, Søværnets Operative Kommando (SOK) MJ Michael Mogensen, Flyvertaktisk Kommando (FTK) Særlig indbudt: OL Bo Overgaard, Den Kongelige Livgarde (LG) MJ K.B. Nielsen, Forsvarets Personeltjeneste - Afprøvningselementet (FPT-RA23) STLG Benny Bardrum, Forsvarets Sundhedstjeneste (FSU) Claus Kent Jensen, Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) Værnepligtsrådet (VR) Joanna Cudjoe Thomas Bjelkegaard Landstalsmænd (LTM) Julie Nanna Olesen (DANILOG) Rasmus Boeskov Caspersen (DAR) Niclas Frederik Olsen (GHR) Mathias Vogdrup-Schmidt (III OPKBTN/GHR) Thomas Bertram (HESK) Rasmus Klarskov Gylstorff (HESK) Patrick Larsen (IGR) Jacob Brandt Andersen (JDR) Alexander Sylvest Revmert Reffs (LG) André Dybdal Pape (LG) Jes Aalbæk-Nielsen (TGR) Morten Hoffmann Boesen (TRR) Simon Agerbo Møller (AFTC) Morten Lose Jensen (SSG) Side 3 af 9

4 2. TILBAGEMELDING Tilbagemelding fra panelet. Askebægere FPT har haft kontakt til Personalestrategisk Afdeling (PSA) ved Forsvarskommandoen omkring placeringen af askebægere på uhensigtsmæssige steder, og adspurgt om det burde være en del af Forsvarets Personalepolitik at ændre rygelovgivningen. Svaret herpå er, at der i Forsvarets Personalepolitik s. 23 står Forsvaret arbejder for sikkerhed, sundhed og trivsel gennem det lovbestemte arbejdsmiljøarbejde. Desuden kan den enkelte myndighed, efter samråd med samarbejdsudvalgene, iværksætte projekter, der fremmer sikkerhed, sundhed og trivsel. Derfor kan der lokalt henvises til Forsvarets Personalepolitik og endnu engang løfte problemstillingen ved SU. Udstødningsgasproblemer ved transport på lad af MAN 18 Miljøtekniker Claus Kent Jensen ved Forsvarets Center for Arbejdsmiljø (FCA) fortæller, at problematikken tidligere har været undersøgt, og at den tidligere undersøgelse konkluderede, at det ikke er helbredsmæssigt skadeligt at opholde sig på ladet under kørsel, men at der kan opstå akutte gener grundet påvirkning fra dieseludstødning, manglende udsyn (køresyge), vibrationer og støj. Siden den tidligere undersøgelse er foretaget, er man på forskningsniveau, bl.a. begyndt at interessere sig for problematikken omkring nanopartikler fra dieseludstødning. Her foreligger der - indtil videre - kun hypoteser omkring helbredsgener. FCA påpegede, at de værnepligtige under alle omstændigheder bliver udsat for en unødig påvirkning af udstødningsgasser, hvorfor problemet efter FCA s mening skal løses. VR vil løfte problematikken overfor HOK. Status vedrørende Grundbog for menige (GFM) HOK har efterfølgende meldt tilbage, at de har været i dialog med HSGS, og de er blevet orienteret om, at GFM ikke ligger i en elektronisk udgave, med udelukkende skal rekvireres via trykkeriet i Korsør. Vær opmærksom på, at nogle af disse GFM er dateret tilbage fra 198,4 og derfor vil der være elementer, som ikke længere er gældende. En løsning kunne være, at HRN bestilte et sæt af GFM til udlevering til de valgte TM. Anlæggelse af sikkerhedsbriller/ørepropper Vedrørende ønsket om befaling til anlæggelse af sikkerhedsbriller, når geværet skal i brug, henviser HOK til HRN SIKAV. Kap. 5 pkt Beskyttelsesbrille. Ved skydning i bygninger, herunder nærkamphuse og lign., skal de af forsvarets udleverede beskyttelsesbriller anvendes. HOK svarer fortsat, at det er det eneste sted, hvor det direkte er påpeget, at beskyttelsesbrillen skal være anlagt. Idet alle i forsvaret har fået udleveret beskyttelsesbriller, ser HOK det som et udtryk for, at i alle tilfælde, udover det i SIKAV anførte, er det op til den enkelte soldat at vurdere om dette ønskes anlagt. Ligeledes ser HOK ikke, at en FØ skal gå ind og nægte soldaten i det valg som han/hun har truffet. Specielt ikke når der er tale om sikkerhedsudrustning. Til info kan det oplyses, at Hærens Kampskole pt. er i gang med at revidere SIKAV. Side 4 af 9

5 Hvad angår bestemmelser for anvendelse af ørepropper, er der ikke kun ét svar. Det afhænger af, om det er i forbindelse med skydninger/sprængninger. I nævnte tilfælde er det jf. SIKAV HRN Kap. 1 pkt : Høreværn (ørebeskyttere). Skydelederen/øvelseslederen skal træffe de nødvendige foranstaltninger, om hvorvidt der anlægges høreværn ved al skydning med skarp ammunition og ved gennemførelse af sprængninger. Ved al skydning med løs og skarp ammunition med håndskydevåben til og med 10 mm skal skytten samt personel inden for en afstand af 10 meter fra mundingen have korrekt anlagt høreværn. Ved skydning med løs og skarp ammunition over 10 mm henvises til de enkelte våbenkapitler. Som høreværn skal de autoriserede ørepropper eller ørekopper benyttes. Bæring af telehjelm kræver normalt supplerende anvendelse af ørepropper. Ved symptomer på høreskader (nedsat hørelse, øresmerter eller susen for ørerne ud over et kort tidsrum) skal vedkommende lægeundersøges. Vedrørende spørgsmålet til Bestemmelser for Retsstilling i forhold til VPL. Hvad har en VPL lov til eller hvordan kan vi som system tillade os at behandle VPL? Hertil er svaret fra HOK, at emnet bliver gennemgået i Faget HBU 1001 Basisteori (Nedenstående er et udpluk fra pågældende fagplan). Et andet sted at lede kunne være i Eksercits reglementet. Mundering ved SOK SOK har efterfølgende svaret, at oplysningerne i referatet fra LTM mødet 11. oktober er korrekte. Problemet er, at undertøjet endnu ikke er fuldt implementeret, hvilket ligeledes fremgik af referatet. Sidste hold VPL i SVN har således endnu ikke fået den nye type udleveret, men har fortsat modtaget den gamle type undertøj, der ikke er svedtransporterende. Fremover, når depoterne kan levere, vil VPL i søværnet modtage undertøj i hvidt iht. nedenstående skema, der alt sammen er svedtransporterende. Til mænd udleveres: UNDERBUKSER,MAND,KORT,HVIDE,STR. XXS UNDERBUKSER,MAND,LANGE,TYK,SORT,STR.XXS T-SHIRT,BOMULD,OLIVENGRØN,STR.4/XS UNDERTRØJE,LANGE ÆRMER,TYND,SORT,STR.XS UNDERTRØJE M/72 STR.2 MED BLÅ KANT 4 Side 5 af 9

6 Til kvinder udleveres: BH,SPORTS-,HVID,STR.XS/70/A UNDERBUKSER,KVINDE,KORTE,HVID,STR. XS UNDERBUKSER,KVINDE,LANG,TYK,SORT,STR.XS T-SHIRT,BOMULD,OLIVENGRØN,STR.4/XS UNDERTRØJE,LANGE ÆRMER,TYND,SORT,STR.XS UNDERTRØJE M/72 STR.2 MED BLÅ KANT 4 Derudover udleveres såfremt årstiden kræver det: JAKKE,MELLEMBEKLÆDNING,SORT,STR.XS BUKSER,MELLEMBEKLÆDNING,SORT,STR.XS 1 Side 6 af 9

7 3. EMNER TIL DEBAT 3.1. Udvælgelsesprocedure vedrørende Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU). LTM spørger til hvordan udvælgelsen foregår, og er uforståenhed overfor hvorfor kun nogle ansøgere til HRU bliver interviewet af en psykolog. LTM oplever en stor variation og forvirring omkring hvordan og hvornår ansøgere får svar på deres ansøgninger. Nogle har fået svar af kompagnichefen mens andre har modtaget svar pr. brev. Tidspunktet for svarene til de som bliver tilbudt en kontrakt, bliver givet med ugers mellemrum. LTM efterlyser en ensretning herfor. MJ K.B. Nielsen fra Forsvarets Rekruttering, Afprøvningselementet (FPT-RA23) orienterer omkring forholdende ved udvælgelse og behandling af ansøgninger til HRU og GSU: Udvælgelsen til GSU sker ved en 2-dags afprøvning, hvor udvalgte ansøgere indkaldes til et prøveforløb i Jonstrup. Det er behovet for SGE, der afgør, hvor mange der indkaldes til afprøvningen. Det er de bedst egnede, der indkaldes, Prøveforløbet afsluttes med en kommission, hvor den enkelte ansøger får oplyst om han/hun er egnet/ikke-egnet. Først når alle prøvehold er gennemført udtages de bedst egnede til start på uddannelsen, De øvrige egnede står på venteliste frem til uddannelsen start. Hvis man ikke er egnet til GSU kan dette få indflydelse på muligheden for at få en HRU kontrakt, eksempelvis hvis den enkelte ansøger afvises af helbredsmæssige årsager. Udvælgelsen af ansøgere til HRU er en trinvis proces, der principielt starter ved sessionsbehandlingen på Forsvarets Dag. Herudover indgår udtalelse fra lægen, enhedens (ENH) udtalelse, spørgeskemaet ansøgeren har svaret på og eventuelt andre informationer som FPT har kendskab til f.eks. en tidligere optagelsesprøves resultat. Der dannes altså en helhedsbedømmelse på ansøgeren, som ligger til baggrund for tilbud eller afslag på kontrakten. Dette betyder derfor også, at FPT kan give afslag til en ansøger der af ENH er blevet erklæret særlig egnet. Hvis ansøgeren afleverer en ufuldstændig ansøgning, altså MA ikke afleverer alle relevante papir, som f.eks. straffeattest, bliver denne ansøger valgt fra. Såfremt man kun har valgt én prioritet, og denne ENH ikke opstiller et HRU-hold, kan man enten blive sorteret fra eller lagt i vente-bunken. FPT opfordre derfor altid til at skrive flest mulige prioriteter på ansøgningen. FSV ønsker at være bedst sikret, således soldaten er klar til udsendelse, og MA er i stand til at understøtte missionen. Sikkerheden for soldaten og kollegaerne er vigtig. Vedrørende LTM spørgsmål om hvorfor kun nogle udvalgte ansøgere skal have en psykologsamtale, forklarer FPT-RA23, at det er et kompromis, da der desværre ikke er mulighed for at interviewe alle. De udfyldte spørgeskema anvendes til at udvælge et antal ansøgere, der så interviews telefonisk. Vedrørende problematikken om variationen af hvordan og hvornår ansøgere får svar på deres ansøgninger, fortæller RA23, at alle de som bliver tilbudt kontrakt, får svar først pr. brev. Det samme gør sig gældende for de, der får et nej. De resterende står på en prioriteret venteliste bruttoliste. Side 7 af 9

8 Idet ikke alle, som bliver tilbudt kontrakt, tager imod den, giver det mulighed for dem, som står på bruttolisten, at få tilbudt kontrakt. Men da der i løbet af en måned kan ske store udskiftninger, som det var tilfældet i oktober måned, hvor der skete i alt 56 ændringer vedrørende frameldinger betyder dette, at mange på bruttolisten får svar på forskellige tidspunkter. Det kan derfor også opleves, at man får svar fredag og skal starte på uddannelsen om mandagen. Desuden er det et problem, at ansøgeren ikke ved om han/hun er på ventelisten (bruttolisten), eller om MA får afslag. Der bliver foreslået flere mulige løsninger omkring informationerne herom, men FPT-RA2 og HOK pointerer, at det er et ledelsesmæssigt ansvar at give ansøgeren besked. Endvidere skal der tages hensyn til persondataloven, hvorfor det ikke er muligt at oprette en database, hvor der kan søges svar. FPT-RA2 og HOK vil sammen med Forvaltningsafdeling Stampersonel (FPT-FA3) finde en løsning på, hvordan ansøgeren får klar besked, om hvor de befinder sig i udvælgelsesprocessen. Vished er vigtig. Det samme gør sig gældende for måden, hvorpå ansøgningerne bliver sikret afsendelse fra KDOKT og kommer frem til FPT Løfte, Bære, Trække og Skubbe teknik (LBTS) På sidste LTM-møde blev arbejdsmiljø drøftet, herunder LBTS. I den forbindelse blev det oplyst, at de civile regler er gældende på området, men der kan gøres undtagelse fra visse regler i forbindelse med egentlig militær tjeneste. Der ønskes en drøftelse af hvorvidt, og i hvilket omfang, der kan gøres undtagelser fra gældende regler på området. Undersøgelser blandt LTM om ovenstående problemstilling viser, at VPL ved få tjenestesteder bliver udsat for ekstra vægt i form af straffevægt og uhensigtsmæssige løft, og flere tjenestesteder har længere marchstrækninger med fuld oppakning i terræn se bilag a herom. Som behandlet ved LTM-mødet i oktober, står der i FSUBST pkt. 6: Det er således op til den enkelte fører/leder og den enkelte soldat, under anvendelse af sund fornuft, at sikre, at den manuelle håndtering gennemføres ud fra den enkeltes forudsætninger for at udføre opgaven. Hvorvidt en byrde er for tung til, at enkeltperson kan løfte, bære eller slæbe denne er i sidste ende den enkelte soldats vurdering. LTM spørger hvornår noget er sund fornuft. FSU informerer, at det lægefagligt ikke er vægten som er det store problem med hensyn til skader, men det ligger i vriddet af ryggen, når der ikke bliver løftet med benene. HOK er opmærksom på problemet og fortæller videre, at befalingsmændene er uddannet i LBTS og definitionen er hårfin. FSV vil gerne give VPL nogle oplevelser, men selvfølgelig også sikre, at der sker færrest mulige skader. Det er førerens opgave at tage varer på sine folk. OL Bo Overgaard (BTNCH/LG) beretter, at der er fokus på uddannelsens belastningskvote. Belastningen er lav i starten for derefter at være fast stigende mod afslutningsturen. Den høje efterkassation ved LG skyldes især knæskader. Der er fokus på sikkerhedsbeskyttelse således antallet af efterkasserede sænkes. Desuden vil idrætsinspektørerne jf. FPT KA 2 skr. U af /028165, komme rundt på tjenestestederne med opmærksomheden rettet på blandt andet LBTS. Både FSU og FPT har fokus på at få antallet af efterkasserede ned. Side 8 af 9

9 3.3. Infirmeri (INF) Ved henvendelse på INF opleves der den del ventetid, som endvidere føles som spildtid, idet VPL går glip af uddannelse. FSU fortæller, at problematikken skal løftes lokalt på INF udvalgsmøderne. Der skal afholdes to møder i de fire måneder, hvor der er VPL. Det første skal afholdes i starten af anden uddannelsesmåned og det sidste skal afholdes i slutningen af tredje uddannelsesmåned. Det pointeres, at de to INF udvalgsmøder skal afholdes. GHR på Bornholm oplyser, at der i fjerde uddannelsesmåned endnu ikke er afholdt INF udvalgsmøde. Dette vil FSU rykke for, således det bliver afholdt. Hvis nogen oplever at blive dårligt behandlet på INF, er den rette kommandovej, at klage til overlægen. Hvis klagen er på overlægen, kan der klages enten på INF udvalgsmøder eller til Klinisk Støtte Sektion på FIIN adressen FSU-KSS-KTP. Klager bør forsøges løst lokalt. Side 9 af 9

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Ingeniørregimentet 12. september 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal

11.28.3 Side 1 OG TAKSTNÆVN. Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal 11.28.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal Indholdsfortegnelse FORORD... 3 FORORD... 3 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 2. FORMÅL...

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

Rapport fra Borgerrådgiver

Rapport fra Borgerrådgiver Rapport fra Borgerrådgiver Indledning. På baggrund af kritik af Jobcenter Silkeborgs sagsbehandling på sygedagpengeområdet, og en periode med mangelfulde sagsbehandlingsressourcer, vedtog det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsenss undersøgelse om Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 3: Praksis sundersøgelse om anbragte børn og unge,, der flytter fra f en plejefamilie til et nytt anbringelsessted

Læs mere

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen

Indhold Resume Baggrund, formål og metode Baggrund Formålet med undersøgelsen Tidligere undersøgelser Metode Resultater Pårørendegruppen Indhold Resume 3 Baggrund, formål og metode 3 Baggrund 3 Formålet med undersøgelsen 3 Tidligere undersøgelser 3 Danske undersøgelser 3 Internationale undersøgelser 3 Metode 3 Hvordan er deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Familieinstitutionen Margrethevej Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Familieinstitutionen Margrethevej Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur.

Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse. Bente Adolphsen cand. jur. Udsatte børn - underretningspligt og undersøgelse Bente Adolphsen cand. jur. 2011 Bente Adolphsen Udsatte børn underretningspligt og undersøgelse Copyright: Bente Adolphsen og Socialrådgiveruddannelsen

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009

Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 DELRAPPORT 2 Undersøgelse af, hvad der påvirker pårørende til soldater udsendt til Kosovo og Afghanistan i perioden februar - august 2009 Undersøgelsen er som en del af projekt USPER PSYK gennemført af

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere