Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9. Referat: Alle var mødt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9. Referat: Alle var mødt"

Transkript

1 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9 Referat: Alle var mødt 1 Velkomst og kaffe 2a 2b Erik Lundgaards orientering om Vejen kommunes hjemmeside. Proceduren i programudvalget. PR-netværk: Flemming Lundeman er inviteret og vil kort præsentere sig. 3 Orientering fra formanden 4 Nyt fra lokalbestyrelserne Sofie bød velkommen, specielt til Erik Lundgaard, Vejen og Flemming Lundeman, Brørup Erik Lundgaard gennemgik Vejen kommunes hjemmeside vedrørende ÆldreSagen. Han fortalte kort om, hvordan man skulle finde fx referater fra koordinationsudvalg og Distrikt 4. Herefter gennemgik han proceduren, når ÆldreSagens program skulle udfærdiges. Udvalget starter omkring Sankt Hans, hvor der hentes tilbud fra trykkeri og aftaler med sponsorer fordeles. Tekster laves færdige i lokalbestyrelserne i oktober, afleveres til trykkeri i uge 45. Sidst i november skal programmet være færdigtrykt. Udtrykt ønske om mere viden om DUKA-pc`eren. - Flemming Lundeman præsenterede sig selv. Han deltager i et møde i Odense d Man vil prøve at gøre Ældre Sagen mere synlig i pressen. Det vil være sådan, at Flemming L. så fremover vil have kontakt til Pressen for ÆldreSagen i Vejen kommune. Vi håber han vil tage opgaven på sig. Der var distriktsmøde den 17. januar 2012, hvor der blandt andet blev bestemt, at distriktet kører efter de høje transportgodtgørelser kr. 3,80 pr. km. Lokalafdelingerne bestemmer selv. Kommende møder: Den 11. april 2012 er der årsmøde i distriktet (for formændene i lokalbestyrelserne). 2. maj 2012 Faggruppe møde (Social-humanitære samt Ældre- Sundhedspolitisk). Måske med emnet: Styrk hjernen forøg din livskraft. Distriktet påregner en temadag til foråret i april eller maj med emnet: Frivillighedspolitik. Datoen endnu ikke fastlagt. Rødding: Har haft et møde med pensionistforeninger i Skodborg, Jels og Rødding om evt. samarbejde om rejseaktiviteter fremover. Ivar List, ÆldreSagen i Rødding er tovholder. Aase Jepsen tager til konference i

2 København den 30. januar 2012 vedrørende digitalisering. Kommunernes nye tiltag i forhold til borgerne. Vejen: Vagn fortalte lidt om Nytårsfrokosten i Vejen. Et nyt tiltag for ÆldreSagen i Vejen. Der var begejstring at spore hos deltagerne. Arrangementet bliver sikkert gentaget til næste år. Holsted: Kaj kunne ikke berette noget nyt. Brørup: Sofie fortalte om, at de havde haft møde med de nye medlemmer i Brørup lokalafdeling. 5 Kontingentandele (skal indberettes ultimo januar) 6 Fordeling af 18- midler 7 K-udvalgets regnskab v/ Knud Lund 8 Budgetter 2012 (for 18 ansøgninger) 9 Eventuelt Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at fastholde fordelingen mellem lokalafdelingerne. Sofie indberetter ultimo januar måned. Der er nu udbetalt -18 midler fra kommunen i alt kr ,00 til Frivilligt Socialt arbejde i Vejen kommune. ÆldreSagen i Vejen kommune har fået udbetalt ,- Beløbet er fordelt således: Brørup kr ,00, Vejen kr ,00, Rødding kr ,00 og Holsted ,00 Der er i alt søgt om kr ,- men kun bevilget , -. Sofie har udregnet fordelingen. Knud gennemgik det sidste kontoudtog fra banken. I øjeblikket har vi en saldo på kr ,53 i koordinationsudvalget. Endnu engang forespurgte Rødding lokalafdeling om et regnskab for , udfærdigelse af Program for ÆldreSagen i Vejen kommune. Der blev orienteret om, at der på koordinationsudvalgsmøde er blevet bestemt, at overskud og underskud fremover skulle tilfalde koordinationsudvalget. Det første år var der underskud. Derfor delte man udgifterne mellem de 4 lokalafdelinger. Der er for 2012 overskud på2.625,-. Sofie pointerede, at det var vigtigt, at der fremover skal foreligge et budget for ansøgning om 18 midler fra hver lokalafdeling. Dette budget skal afleveres til næste koordinationsudvalgsmøde den 17. april Vejen og Brørup har afleveret deres budget for Der var lidt løs snak. Debat om 18-midler, ansøgning om penge, i forhold til de enkelte afdelingers formue. 10 Næste møde Den 17. april 2012 i Rødding Centret kl /AaJ-SM

3 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 17. april 2012 kl Røddingcentret, Søndergyden Rødding Referat: 1 Velkomst med kaffe 2 Meddelelser/orientering v. SM 3 Nyt fra lokalafdelingerne 4 Konstituering/ udpegning til udvalg Alle fremmødte. Sofie Munk bød velkommen, og efter kaffen blev alle fotograferet til hjemmesiden. Sofie kunne meddele, at når der annonceres i Det sker, må vi ikke reklamere for arrangementer, som Ældre Sagen ikke er direkte involveret i kun ved tilstedeværelse. Ældre Sagen i Brørup er i gang med at indføre Id-kort for alle frivillige, der arbejder for Ældre Sagen. Nogle kommuner har indført dette. På møde den 27. marts 2012 fortalte ældrechef K. Dyrholm Hansen og udvalgsformand Bodil Stål lidt om Vejen kommunes visioner på Ældreområdet. De nævnte Bash-projektet, optræning m.v. for at ældre kan blive længst muligt i eget hjem og være selvhjulpne. Der er problemer med nogle af de 600 nøglebokse ved private hjem; der bliver stjålet nøgler af uvedkomne. I stedet indføres efterhånden elektroniske låse. Rødding: Lokalbestyrelsen i Rødding har i samarbejde med Pensionistforeningen i Rødding og Jels arrangeret en rejse til Berlin i august. Formanden er kommet med i en gruppe, der skal prøve, at få et foreninghus op at stå. Der er p.t. bevilget ,- fra Vejen kommune. Det skal dog godkendes på Byrådsmødet i maj måned. Aase nævnte en sag om en ældre dame i Rødding. Jeg fik svar af forsamlingen. Brørup: Flemming Lundeman er nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. 2 frivillige har været på Vågekursus. Vejen: Valg til lokalbestyrelsen er vel gennemført. Jette, der sidder i bestyrelsen, har påtaget sig opgaven med motion i hjemmet. Holsted: De har fået 125 nye medlemmer sidste år 16 % stigning. Ingen nye tiltag. De kører deres sædvanlige aktiviteter. Formand: Sofie Munk, Brørup. Næstformand: Vagn Pedersen, Vejen. Kasserer: Søren Pedersen, Vejen. Referent: Aase Jepsen, Rødding. Koordinator for Ældrepolitiske aktiviteter: Iver List, Rødding. Koordinator for Sundhedspolitiske aktiviteter: Aase Jepsen. Rødding.

4 Koordinator for PR og Presse: Flemming Lundeman, Brørup. Webmaster for lokal kommuneside: Erik Lundgaard, Brørup. Koordinator for social-humanitære aktiviteter: Vagn Pedersen, Vejen. Koordinator for It-aktiviteter: Kaj Kristiansen, Holsted. Koordinator for motionsaktiviteter: Aase Jepsen, Rødding. Programudvalg 5 Forslag til fælles arrangementer 2012/13 6 dukapc orientering v. SM 7 a) PR-kontakt b) Digitalisering velfærdsteknologi Skal vi gå kommunen på klingen? Kunne det være en opgave for PRmanden? 8 Eventuelt Enighed om at udpege Erik Lundgaard som tovholder Holsted ønsker 2 medlemmer i programudvalg, så vi indstillede: Holsted: Kaj Kristiansen og Nes Bech Vejen: Vagn Pedersen og Søren Pedersen Brørup: Lis Jensen og Peter Warming Rødding: Bent Pedersen og??? Sofie gennemgik nogle forslag til fælles arrangementer i 2012/13. Vi blev enige om at satse på et foredrag af Svend Erik Nielsen, Århus. Foredraget handler om Danmarks besættelse. Sofie er tovholder. Herefter drøftede vi et glatførekursus i Vejen. Vagn undersøger nærmere og vender tilbage med et udspil. Vagn er tovholder. ÆldreSagens deltagelse i Studie 73`s juleforestilling igen i år. Vagn er også her tovholder. Sofie gennemgik brochuren om denne PC. Det er fotohandlerkæden Foto-Care, der sælger dette produkt. Et dyrt men udmærket produkt for Ældre mennesker; kan ses hos forhandlerne. 7a. Flemming Lundeman koordinationsudvalgets PR-mand fortalte lidt om Ældre Sagens visioner inden for dette nye tiltag. Han glæder sig til arbejdet. 7b. Aase rejste spørgsmålet om, vi kunne søge midler i ÆldreSagen samlet. Der var lidt debat, men udvalget blev dog enige om at nedsætte en gruppe til at undersøge sagen. Flemming Lundeman blev tovholder og ville indkalde de Itansvarlige i hver lokalbestyrelse. 4 fra Brørup har deltaget i et Digitaliseringskursus med emnet: Digital dannelse. Ligesom Brørup også deltager i mødet om Ældre Sagens Årsrapport i Vejle 9. maj. Rødding har sendt 2 nye medlemmer i bestyrelsen på kursus i Vojens 22. maj. Aase skal på kursus i København 30/31. maj (for nye formænd) 9 Næste møde Mandag 27. august 2012 kl i Medius Holsted.

5 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 27. august 2012 Medius, Holsted kl Alle medlemmer var mødt. Dagsorden: 1 Velkomst med kaffe Sofie Munk bød velkommen 2 Meddelelser / orientering v. SM 3 Nyt fra lokalafdelingerne Sofie havde været til K58 møde i Middelfart i juni. Hun havde et indlæg om, hvordan man brugte møderne i Vejen kommunes koordinationsudvalg, og hvordan man finansierede evt. udgifter. Desuden havde de arbejdet med Cases. Fra Distrikt 4 kommer der måske et forslag om at indstille Olaf Helios som næstformand til landsbestyrelsen i Ældresagen. Ebbe Johansen, som sidder der nu, er landsbestyrelsens kandidat til næstformandsposten. Distrikt 4 mente, at der skulle være en reel valgmulighed. Den skal der være fællesmøde for sundheds- /ældrepolitisk udvalg. Ester Larsen (tidl. Socialminister ) er foredragsholder. Indbydelse kommer senere. I Brørup har de lavet et skema til brug for arbejde i lokalbestyrelserne. Vi fik udleveret et eksemplar. Rødding: Aase orienterede om deres Berlintur, som var en succes. Iver supplerede, da han havde været deltager. Fortsætter nok til næste år. Social-humanitær udvalg havde møde med konsulenter fra Ældresagen i København samt Mogens Riecks. Aftale om evt. nye tiltag inden for Social-humanitære område. Tine Schiller, konsulent i ÆldreSagen, laver tlf. opfølgning om, hvordan det går først i september måned. Der er indkaldt til møde fra Plejehjemmet Enghaven. Ældresagen i Rødding tager til mødet for at orientere sig. Det drejer sig om Friluftsvenner. Aase har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Røde Kors i Rødding for at aftale et møde. Brørup: Sofie fortalte, at der er instruktionsdag i Førstehjælp/hjertestarter. Den 5. sep. er der arrangeret en tur til Naturama, Svendborg for Frivillige i Brørup. Til foråret vil man begynde Motion i naturen for lidt friskere ældre.

6 Holsted: Kaj spurgte om, hvad vi skal arbejde med i udvalget, evt. tiltag over for kommunen. Desuden rejste han spørgsmålet om ventetid ved kørekort til ældre. Det var på grund af en konkret sag. Vi blev enige om, at emnet var taget op i landstyrelsen. Der er således ikke meget, vi kan gøre lokalt. 4 K-udvalgets økonomi v. SP 5 Living+ messen i Fredericia den 5-7. okt. Vejen: Vagn nævnte også kørekortsagen. Vagn fortalte, at de havde arrangeret motion i hjemmet v/ Jette Thormod. Det drejer sig om udskrevne patienter, hvor genoptræningen er færdig fra Vejen kommunes side. Vagn kunne også fortælle, at Ældresagen i Vejen tager sig af aflaster til Demente og deres pårørende, medens Røde Kors tager sig af besøgsvenner. Søren P, kasserer gennemgik koordinationsudvalgets kontoudtog og nye regler i forbindelse med bogføring hos de enkelte lokalbestyrelser. Han meddelte, at så længe der er penge på kontoen, betaler koordinationsudvalget annonceregningerne for fællesarrangementer. Aase rejste spørgsmålet om fælles annoncering. Det bliver der ikke. Det er op til de enkelte lokalbestyrelser at give besked til alle frivillige. I Aktiv- bladet, som udkommer først i september, vil der være en fribillet. Alle frivillige kan komme gratis ind mod visning af denne fribillet. For alle andre koster det 50,00 kr. Facts om denne messe er omtalt i Det sker, sidste nummer. Foredrag 23. oktober Kl : foredrag: 1753 kr.+ kørsel Sandwich/øl-vand/kaffe: ca. 60 kr. Kl. 18: 13 minutters dvd + spørgsmål Der bliver foredrag fra besættelsen De sidste vidner den 23. oktober kl i Foreningshuset i Brørup v/ Svend Erik Nielsen, Lystrup ved Aarhus. Pris 75,00 pr. person for foredrag, sandwich/øl-vand/kaffe. Annoncering sørger Flemming Lundemann for i de tre lokale aviser. Koordinationsudvalget betaler annoncer, såfremt, der er penge nok på kontoen. I modsat fald betales af de 4 lokalbestyrelser. Foredraget koster ca. 1750,- kr. + transportudgifter. Tilmelding til Flemming Lundemann, Brørup og Søren Petersen, Vejen. Tilmeldingsfrist Glatførekursus v. Vagn 8 Juleforestilling v. Vagn Efter en debat om pris på dette kursus, blev vi enige om at droppe dette kursus i år. Kurset kostede 900,00. Der vil blive bestilt 100 billetter til juleforestilling hos Studie 73, Vejen. Det er Et juleeventyr Pris kr. 100,00 inkl. snitter og drikke. Forestilling den kl Det er kun

7 9 Ønsker / forslag til PRmanden 10 Program 2013 Fx hvor langt er vi? Deadline-Antal? 11 Eventuelt Brørup, Holsted og Vejen. Der bliver faste pladser ifølge Vagn, som er tovholder stadig. Rødding skal give besked om, de vil deltage senest til Flemming L. Han vil stå for pressemeddelelser ved fælles arrangementer. Desuden vil han skrive i avisen, når der sker noget i Vejen kommune, som er speciel for Vejen kommune på ældreområdet. Sofie spurgte om, hvordan det går med programmet for Iflg. Kaj fra Holsted gik det efter tidsplanen, og han mente, at programudvalget nok havde tjek på det hele. Deadline er sidst i oktober Der skal trykkes ca stk. Der var snak om løst og fast. 12 Næste møde Mandag, den 29. okt kl Huset i Vejen AaJ/SM

8 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 29. oktober 2012 kl. 9 Huset, Østergade 2, Vejen Afbud: Aase Jepsen Referat: 1 Velkomst med kaffe Efter at alle var samlede, nød vi de smurte rundstykker m. kaffe. 2 Meddelelser v. formanden Se bilag 1 side 3 Skema over medlemstilgang og samlet medlemstal d.d. uddelt 3 Nyt fra lokalafdelingerne Influenzavaccinationernes antal var et sted lidt faldende, et andet med en stigning på 10 %. Stort udbud af folk, der ønsker at vaccinere! Brørup: snarlig start på tilbud om vågekoner, samarbejde med kommunens eneste plejehjem Lundtoft. 2 nye bisiddere har været på kurusus. 4 Ansøgning om 18 midler (se bilag) De udsendte budgetter blev gennemgået. Brørups og Vejens vedhæftes ansøgning til Vejen Kommune. Holsteds og Røddings venter på en tilretning. Ansøgningen sender formanden den 30. oktober. 5 Evaluering af arrangement 23. oktober i Foreningshuset 44 betalende + 3 gratis deltagere meget skævt fordelt fra de 4 lokalafdelinger. Er tilmeldinger afhængige af den lokalitet, hvor arrangementet afholdes? Der vil blive et underskud på ca kr. 6 Koordinationsudvalget? Hvad vil vi/i med det? Formanden indledte med bemærkninger bl.a. om, at vi ikke behøver mødes p.g.a. 18 tildelinger. Kommunen modtager gerne ansøgning fra hver af de 4 lokalbestyrelser. Hvordan får vi mere indhold i møderne, større engagement helst fra alle bestyrelsesmedlemmer, mere medleven skaber

9 også større glæde ved arbejdet. Forslag til dagsorden ønskes fra lokalbestyrelserne. En enkelt gav udtryk for tilfredshed med koordinationsudvalgsmøderne, da det var her, man fik oplysninger og kunne udveksle erfaringer og stille spørgsmål. Flemming stillede et forslag, som vi blev enige om at afprøve: Den bestyrelse, der er vært, er ansvarlig for et specielt punkt til drøftelse, orientering, underholdning eller??? Et emne kunne være udveksling af samarbejdsrelationer hvordan med hvem succes eller skuffelse 7 Eventuelt Knud gjorde opmærksom på, at flere ældre i området har fået leveret mad fra den private Ribegryden. Ikke alle var visiterede af kommunen. Kaj lovede at undersøge muligheden for, om Madservice Vejen (det kommunale køkken) kan levere til ikke visiterede. Og hvad skal der til for at blive godkendt som aftager af den mad. 8 Næste møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 9 i Brørup /SM

10 Bilag 1 Orientering 29. okt til k-møde Dato for Studio 73: 4. dec. Landsbestyrelsen: 141 kr. for at hverve et medlem = ¾ af for 3-4 år siden Hjemmehjælpskommissionen: rehabilitering / selvhjulpenhed Ikke politisk opbakning til kørekort fornyelse som 75-årig Ansøgning til landsdækkende fond i Internt Ud af A-kasse som 65 årig men blive på arbejdsmarkedet til år Velfærdssamfundet under stor forandring: det ældrepolitiske landskab især - Flere ældre men svækkede i kortere tid Distrikt: sygehusudvalg på besøg på OUH- set Fælles Akut Modtagelse FAM Telemedicin fx diabetikere udstyres med en pc med link (viser sår) Regionen betaler pc - forsøg i Nyborg her i efteråret Living messe? De 97: Kommunalvalg 2013: flere over 65 år over en 3-årig periode men færre hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp faldet med 25 % - personlig pleje med 9 % Så spørg dem, der stiller op til kommunalvalget: Hvad er jeres plan for de næste 4 år?? Hvad gør I for at sikre den nødvendige pleje og for at sikre folks værdighed Hvordan er standarden sml. med resten af landet? Genoptræning af hjerneskadede senest en uge efter diagnosen opfylder hver 3. kommune postnummervelfærdsstat? Digitalisering: 46 % over 65 har Nem-ID uden internet NB: kommunalt selvstyre fuldstændig underlagt staten

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Koordinationsudvalget Referat - møde den 10. februar 2011 kl. 9.00 Søgården, Stadionvej 11, Brørup

Koordinationsudvalget Referat - møde den 10. februar 2011 kl. 9.00 Søgården, Stadionvej 11, Brørup Koordinationsudvalget Referat - møde den 10. februar 2011 kl. 9.00 Søgården, Stadionvej 11, Brørup 1 Velkomst og kaffe Sofie bød velkommen til Brørup, hvor Åse Jepsen fra Rødding var suppleant for Carl

Læs mere

Den 5. november 2012 i Brørup. Hovedtema: Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet bl.a. i forhold til patienters rettigheder.

Den 5. november 2012 i Brørup. Hovedtema: Etiske dilemmaer i sundhedsvæsenet bl.a. i forhold til patienters rettigheder. Distrikt 4 Sydjylland Referat fra møde for ældrepolitiske og sundhedspolitiske kontaktpersoner i lokalbestyrelserne og distriktsledelsen samt deltagere fra såvel Det regionale sygehusudvalg som fra Landsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i koordinationsudvalget 28. januar 2010 kl huset, østergade 2, 6600 Vejen

Referat fra møde i koordinationsudvalget 28. januar 2010 kl huset, østergade 2, 6600 Vejen Referat fra møde i koordinationsudvalget 28. januar 2010 kl. 9.00 huset, østergade 2, 6600 Vejen 1. Velkomst og morgenkaffe. Formanden bød velkommen. 2. Nyt fra formanden. Herunder blev det vedtaget, at

Læs mere

Årsmøde Torsdag den 14.april

Årsmøde Torsdag den 14.april . Distrikt 3 Årsmøde 2016. Torsdag den 14.april Formanden bød velkommen specielt til de nye lokalafdelings formænd, der er her for første gang i deres nye rolle. Ligeledes velkommen til underdirektør Dorthe

Læs mere

Distrikt 1 Nordjylland

Distrikt 1 Nordjylland Referat årsmøde, Distrikt 1, den 22.april 2015. Sted: Foreningernes Hus, Torvet 5, 9400 Nørresundby 1. Velkomst og sang v/ Distriktsformand Niels Tikjøb Olsen 2. Valg af dirigent. Torben Færk blev valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Distriktsmøde torsdag d. 7. maj 2015. Nye lokalbestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer

Distriktsmøde torsdag d. 7. maj 2015. Nye lokalbestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer Distrikt 3 Distriktsmøde torsdag d. 7. maj 2015 Nye lokalbestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer Velkomst ved Distriktsformand Erik Jørgensen. Vester allé 8, Aarhus C Velkommen til dette møde for nye

Læs mere

Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 30. januar 2013 kl. 9 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup (køkkenet på 1. sal)

Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 30. januar 2013 kl. 9 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup (køkkenet på 1. sal) Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 30. januar 2013 kl. 9 Fredenshjem, Fredensvej 3, Brørup (køkkenet på 1. sal) Til stede: Vagn, Søren, Kaj, Nes, Iver, Birta, Flemming, Sofie. Referat: 1 Velkomst

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Årsmøde Distrikt 3. Beretning

Årsmøde Distrikt 3. Beretning Årsmøde 2015 Distrikt 3 Beretning I november afholdt ÆldreSagens landsforening årsmøde, delegeret forsamlingen, i marts var det lokalforeningerne som afholdt årsmøder. Her i april er det så blevet distrikternes

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen.

Formand Egon Soll bød velkommen til mødet, herunder med en særlig velkomst til det ny medlem af bestyrelsen, Lise Poulsen. Bestyrelsesmøde, tirsdag den 20. november 2012, på kontoret, Kallemosen 16, Aabenraa: Mødt var fra bestyrelsen: Egon Soll, formand Leif Poulsen Birthe Hansen Karin van Overeem Nicki Hagesen Svend Jensen

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Gode råd om lokalkomiteens årsmøde

Gode råd om lokalkomiteens årsmøde Gode råd om lokalkomiteens årsmøde 2008 Hvorfor hedder det årsmøde? Hvad siger vedtægten? Indbydelse til hvert enkelt medlem! Checkliste! Dagsordenens 8 punkter! Dirigentens rolle! Konstituering! Valg-

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 19. september 2011 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 19. september 2011 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale 2 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN. Frivilligråd

DAGSORDEN. Frivilligråd Frivilligråd DAGSORDEN Møde nr. : 03/2011 Sted : Mødelokale 15, administrationsbygningen i Allingåbro Dato : 22. august 2011 Start kl. : 10.00 Slut kl. : 12:00 Medlemmer Jens Holst (Formand) Knud Rasmussen

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00

Lukket Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 17. februar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Dagsorden og referat

Dagsorden og referat Dagsorden og referat D. 23. februar 2012 kl. 17.00 Ortenvej 180, 6800 Varde Fraværende: Birthe 1. Godkendelse referat fra sidste møde Godkendt 2. Pårørendenetværk. Drøftelse af pjece samt indhold i øvrigt.

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat nr. 04

Bestyrelsesmøde - referat nr. 04 Mødereferat nr. 04 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde - referat nr. 04 Mandag den 7. maj kl.10.00 på Kerteminde Turistbureau, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016

Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Referat af møde i Ældrerådet d. 18.-05.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 18. maj 2016 Deltagere Tidsrum 10.00 ca. 12.15 (bemærk at mødet

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev

Fællesmøde den 26. september 2012, kl Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev #JobInfo Criteria=side1# Referat Fællesmøde den 26. september 2012, kl. 19.00 Kagsgårdens mødelokale, Stationsalleen 38, 1, 2730 Herlev Til stede: Herlev Boligselskab: Claus Berggreen, Kurt Gjerstof, Flemming

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Årsmøde 2014 i lokalbestyrelsen Brørup

Årsmøde 2014 i lokalbestyrelsen Brørup Årsmøde 2014 i lokalbestyrelsen Brørup Fredag d. 14. marts 2014 kl. 16.00 Referat: Flemming bød velkommen til et overvældende fremmøde (75). Mødet startede med sangen Fo ajle di små blomster Dagsorden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 17. januar 2010 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Bjarne

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00

Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Referat af møde i landsledelsen for Dansk Fåreavl Mødet afholdtes hos Bjarne Wolfart, Vejle søndag den 01. februar 2015 kl. 10.00 Tilstede var: Richard Andersen (RA), formand for Dansk Fåreavl. Bjarne

Læs mere

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014

Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 1 Referat af møde i Intergruppe Odense i Ansgar Kirkes Sognegård lørdag den 5.-4.- 2014 Deltagere: Uffe, Asger, Niels V., Trine, John, Kurt, Sven, Bjarne T. og Poul B. Ad.1: Velkomst ved John Oplæsning

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607.

2.2 Meddelelser fra andre Jacob Thielsen har fået nyt telefonnummer, som er 2030 3607. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 5. maj 2014 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2

Referat. Ældrerådets møde mandag den 27. januar 2014 kl. 09.00 på Munkebo Rådhus, Mødelokale 2 1 Deltagere: Ane Sofie Andersen Hjorth (AH) Karen Marie Lorentzen (KL) Jane Margrethe Yde Fonvig (JF) Erik Duerlund (ED) Harry Skjoldemose (HS) Allis Kristiansen (AK) Kurt Meilbye Poulsen (KP) Leif Madsen

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Referat af ordinært møde nr i Lokalbestyrelsen Tirsdag den 7. Juni 2016.

Referat af ordinært møde nr i Lokalbestyrelsen Tirsdag den 7. Juni 2016. i Fredensborg Kommune Referat af ordinært møde nr. 3. 2016 i Lokalbestyrelsen Tirsdag den 7. Juni 2016. Deltagere: Ingrid Prehn(IP),Annie Albrecht (AA), John Vidførle-Pedersen (JVP), Erling Vraa(EV), Michael

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere :

Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Bestyrelsesmøde - referat Mødedeltagere : Møde nr. 16 / 2013 Dato : 5. august 2013, kl. 16.30 Sted : Lindehuset i Fredensborg Jernbanegade 28 B Laila Rohde Mortensen ( LRM) Formand Annemette Samuelsson

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 1, 4. april 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Karsten P. Smith og Flemming Pihl. Referat Mødelokale 1, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 2960170 L6 LOLOL ZS.L FRED ERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 09. november 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014

TÅRNBY KOMMUNE. Referat fra Seniorrådet 2014 TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Seniorrådet 2014 Dato: 18.2.2014 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Lok. 214 Deltagere: Knud Madsen, Hanne Bager, Gert Clevin, Kurt Wriedt, Winnie Hansen. Gæster: Sekretariat: Camilla

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 24. september 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. august 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet blev afholdt i Kost- og Ernæringsforbundet, Nørre Voldgade 90, 1358 København K Mødelokalet

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2016 kl. 16:30 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2016 kl. 16:30 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 29. november 2016 kl. 16:30 Nyrupvej 145, 4400 Kalundborg Til stede: Afbud fra: Peter Hermann, Willy Hillebrand, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen, Kirsten Sielemann

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere