Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9. Referat: Alle var mødt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9. Referat: Alle var mødt"

Transkript

1 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 25. januar 2012 Søgården, Brørup kl. 9 Referat: Alle var mødt 1 Velkomst og kaffe 2a 2b Erik Lundgaards orientering om Vejen kommunes hjemmeside. Proceduren i programudvalget. PR-netværk: Flemming Lundeman er inviteret og vil kort præsentere sig. 3 Orientering fra formanden 4 Nyt fra lokalbestyrelserne Sofie bød velkommen, specielt til Erik Lundgaard, Vejen og Flemming Lundeman, Brørup Erik Lundgaard gennemgik Vejen kommunes hjemmeside vedrørende ÆldreSagen. Han fortalte kort om, hvordan man skulle finde fx referater fra koordinationsudvalg og Distrikt 4. Herefter gennemgik han proceduren, når ÆldreSagens program skulle udfærdiges. Udvalget starter omkring Sankt Hans, hvor der hentes tilbud fra trykkeri og aftaler med sponsorer fordeles. Tekster laves færdige i lokalbestyrelserne i oktober, afleveres til trykkeri i uge 45. Sidst i november skal programmet være færdigtrykt. Udtrykt ønske om mere viden om DUKA-pc`eren. - Flemming Lundeman præsenterede sig selv. Han deltager i et møde i Odense d Man vil prøve at gøre Ældre Sagen mere synlig i pressen. Det vil være sådan, at Flemming L. så fremover vil have kontakt til Pressen for ÆldreSagen i Vejen kommune. Vi håber han vil tage opgaven på sig. Der var distriktsmøde den 17. januar 2012, hvor der blandt andet blev bestemt, at distriktet kører efter de høje transportgodtgørelser kr. 3,80 pr. km. Lokalafdelingerne bestemmer selv. Kommende møder: Den 11. april 2012 er der årsmøde i distriktet (for formændene i lokalbestyrelserne). 2. maj 2012 Faggruppe møde (Social-humanitære samt Ældre- Sundhedspolitisk). Måske med emnet: Styrk hjernen forøg din livskraft. Distriktet påregner en temadag til foråret i april eller maj med emnet: Frivillighedspolitik. Datoen endnu ikke fastlagt. Rødding: Har haft et møde med pensionistforeninger i Skodborg, Jels og Rødding om evt. samarbejde om rejseaktiviteter fremover. Ivar List, ÆldreSagen i Rødding er tovholder. Aase Jepsen tager til konference i

2 København den 30. januar 2012 vedrørende digitalisering. Kommunernes nye tiltag i forhold til borgerne. Vejen: Vagn fortalte lidt om Nytårsfrokosten i Vejen. Et nyt tiltag for ÆldreSagen i Vejen. Der var begejstring at spore hos deltagerne. Arrangementet bliver sikkert gentaget til næste år. Holsted: Kaj kunne ikke berette noget nyt. Brørup: Sofie fortalte om, at de havde haft møde med de nye medlemmer i Brørup lokalafdeling. 5 Kontingentandele (skal indberettes ultimo januar) 6 Fordeling af 18- midler 7 K-udvalgets regnskab v/ Knud Lund 8 Budgetter 2012 (for 18 ansøgninger) 9 Eventuelt Efter lidt snak frem og tilbage blev vi enige om at fastholde fordelingen mellem lokalafdelingerne. Sofie indberetter ultimo januar måned. Der er nu udbetalt -18 midler fra kommunen i alt kr ,00 til Frivilligt Socialt arbejde i Vejen kommune. ÆldreSagen i Vejen kommune har fået udbetalt ,- Beløbet er fordelt således: Brørup kr ,00, Vejen kr ,00, Rødding kr ,00 og Holsted ,00 Der er i alt søgt om kr ,- men kun bevilget , -. Sofie har udregnet fordelingen. Knud gennemgik det sidste kontoudtog fra banken. I øjeblikket har vi en saldo på kr ,53 i koordinationsudvalget. Endnu engang forespurgte Rødding lokalafdeling om et regnskab for , udfærdigelse af Program for ÆldreSagen i Vejen kommune. Der blev orienteret om, at der på koordinationsudvalgsmøde er blevet bestemt, at overskud og underskud fremover skulle tilfalde koordinationsudvalget. Det første år var der underskud. Derfor delte man udgifterne mellem de 4 lokalafdelinger. Der er for 2012 overskud på2.625,-. Sofie pointerede, at det var vigtigt, at der fremover skal foreligge et budget for ansøgning om 18 midler fra hver lokalafdeling. Dette budget skal afleveres til næste koordinationsudvalgsmøde den 17. april Vejen og Brørup har afleveret deres budget for Der var lidt løs snak. Debat om 18-midler, ansøgning om penge, i forhold til de enkelte afdelingers formue. 10 Næste møde Den 17. april 2012 i Rødding Centret kl /AaJ-SM

3 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 17. april 2012 kl Røddingcentret, Søndergyden Rødding Referat: 1 Velkomst med kaffe 2 Meddelelser/orientering v. SM 3 Nyt fra lokalafdelingerne 4 Konstituering/ udpegning til udvalg Alle fremmødte. Sofie Munk bød velkommen, og efter kaffen blev alle fotograferet til hjemmesiden. Sofie kunne meddele, at når der annonceres i Det sker, må vi ikke reklamere for arrangementer, som Ældre Sagen ikke er direkte involveret i kun ved tilstedeværelse. Ældre Sagen i Brørup er i gang med at indføre Id-kort for alle frivillige, der arbejder for Ældre Sagen. Nogle kommuner har indført dette. På møde den 27. marts 2012 fortalte ældrechef K. Dyrholm Hansen og udvalgsformand Bodil Stål lidt om Vejen kommunes visioner på Ældreområdet. De nævnte Bash-projektet, optræning m.v. for at ældre kan blive længst muligt i eget hjem og være selvhjulpne. Der er problemer med nogle af de 600 nøglebokse ved private hjem; der bliver stjålet nøgler af uvedkomne. I stedet indføres efterhånden elektroniske låse. Rødding: Lokalbestyrelsen i Rødding har i samarbejde med Pensionistforeningen i Rødding og Jels arrangeret en rejse til Berlin i august. Formanden er kommet med i en gruppe, der skal prøve, at få et foreninghus op at stå. Der er p.t. bevilget ,- fra Vejen kommune. Det skal dog godkendes på Byrådsmødet i maj måned. Aase nævnte en sag om en ældre dame i Rødding. Jeg fik svar af forsamlingen. Brørup: Flemming Lundeman er nyvalgt som suppleant til bestyrelsen. 2 frivillige har været på Vågekursus. Vejen: Valg til lokalbestyrelsen er vel gennemført. Jette, der sidder i bestyrelsen, har påtaget sig opgaven med motion i hjemmet. Holsted: De har fået 125 nye medlemmer sidste år 16 % stigning. Ingen nye tiltag. De kører deres sædvanlige aktiviteter. Formand: Sofie Munk, Brørup. Næstformand: Vagn Pedersen, Vejen. Kasserer: Søren Pedersen, Vejen. Referent: Aase Jepsen, Rødding. Koordinator for Ældrepolitiske aktiviteter: Iver List, Rødding. Koordinator for Sundhedspolitiske aktiviteter: Aase Jepsen. Rødding.

4 Koordinator for PR og Presse: Flemming Lundeman, Brørup. Webmaster for lokal kommuneside: Erik Lundgaard, Brørup. Koordinator for social-humanitære aktiviteter: Vagn Pedersen, Vejen. Koordinator for It-aktiviteter: Kaj Kristiansen, Holsted. Koordinator for motionsaktiviteter: Aase Jepsen, Rødding. Programudvalg 5 Forslag til fælles arrangementer 2012/13 6 dukapc orientering v. SM 7 a) PR-kontakt b) Digitalisering velfærdsteknologi Skal vi gå kommunen på klingen? Kunne det være en opgave for PRmanden? 8 Eventuelt Enighed om at udpege Erik Lundgaard som tovholder Holsted ønsker 2 medlemmer i programudvalg, så vi indstillede: Holsted: Kaj Kristiansen og Nes Bech Vejen: Vagn Pedersen og Søren Pedersen Brørup: Lis Jensen og Peter Warming Rødding: Bent Pedersen og??? Sofie gennemgik nogle forslag til fælles arrangementer i 2012/13. Vi blev enige om at satse på et foredrag af Svend Erik Nielsen, Århus. Foredraget handler om Danmarks besættelse. Sofie er tovholder. Herefter drøftede vi et glatførekursus i Vejen. Vagn undersøger nærmere og vender tilbage med et udspil. Vagn er tovholder. ÆldreSagens deltagelse i Studie 73`s juleforestilling igen i år. Vagn er også her tovholder. Sofie gennemgik brochuren om denne PC. Det er fotohandlerkæden Foto-Care, der sælger dette produkt. Et dyrt men udmærket produkt for Ældre mennesker; kan ses hos forhandlerne. 7a. Flemming Lundeman koordinationsudvalgets PR-mand fortalte lidt om Ældre Sagens visioner inden for dette nye tiltag. Han glæder sig til arbejdet. 7b. Aase rejste spørgsmålet om, vi kunne søge midler i ÆldreSagen samlet. Der var lidt debat, men udvalget blev dog enige om at nedsætte en gruppe til at undersøge sagen. Flemming Lundeman blev tovholder og ville indkalde de Itansvarlige i hver lokalbestyrelse. 4 fra Brørup har deltaget i et Digitaliseringskursus med emnet: Digital dannelse. Ligesom Brørup også deltager i mødet om Ældre Sagens Årsrapport i Vejle 9. maj. Rødding har sendt 2 nye medlemmer i bestyrelsen på kursus i Vojens 22. maj. Aase skal på kursus i København 30/31. maj (for nye formænd) 9 Næste møde Mandag 27. august 2012 kl i Medius Holsted.

5 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 27. august 2012 Medius, Holsted kl Alle medlemmer var mødt. Dagsorden: 1 Velkomst med kaffe Sofie Munk bød velkommen 2 Meddelelser / orientering v. SM 3 Nyt fra lokalafdelingerne Sofie havde været til K58 møde i Middelfart i juni. Hun havde et indlæg om, hvordan man brugte møderne i Vejen kommunes koordinationsudvalg, og hvordan man finansierede evt. udgifter. Desuden havde de arbejdet med Cases. Fra Distrikt 4 kommer der måske et forslag om at indstille Olaf Helios som næstformand til landsbestyrelsen i Ældresagen. Ebbe Johansen, som sidder der nu, er landsbestyrelsens kandidat til næstformandsposten. Distrikt 4 mente, at der skulle være en reel valgmulighed. Den skal der være fællesmøde for sundheds- /ældrepolitisk udvalg. Ester Larsen (tidl. Socialminister ) er foredragsholder. Indbydelse kommer senere. I Brørup har de lavet et skema til brug for arbejde i lokalbestyrelserne. Vi fik udleveret et eksemplar. Rødding: Aase orienterede om deres Berlintur, som var en succes. Iver supplerede, da han havde været deltager. Fortsætter nok til næste år. Social-humanitær udvalg havde møde med konsulenter fra Ældresagen i København samt Mogens Riecks. Aftale om evt. nye tiltag inden for Social-humanitære område. Tine Schiller, konsulent i ÆldreSagen, laver tlf. opfølgning om, hvordan det går først i september måned. Der er indkaldt til møde fra Plejehjemmet Enghaven. Ældresagen i Rødding tager til mødet for at orientere sig. Det drejer sig om Friluftsvenner. Aase har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Røde Kors i Rødding for at aftale et møde. Brørup: Sofie fortalte, at der er instruktionsdag i Førstehjælp/hjertestarter. Den 5. sep. er der arrangeret en tur til Naturama, Svendborg for Frivillige i Brørup. Til foråret vil man begynde Motion i naturen for lidt friskere ældre.

6 Holsted: Kaj spurgte om, hvad vi skal arbejde med i udvalget, evt. tiltag over for kommunen. Desuden rejste han spørgsmålet om ventetid ved kørekort til ældre. Det var på grund af en konkret sag. Vi blev enige om, at emnet var taget op i landstyrelsen. Der er således ikke meget, vi kan gøre lokalt. 4 K-udvalgets økonomi v. SP 5 Living+ messen i Fredericia den 5-7. okt. Vejen: Vagn nævnte også kørekortsagen. Vagn fortalte, at de havde arrangeret motion i hjemmet v/ Jette Thormod. Det drejer sig om udskrevne patienter, hvor genoptræningen er færdig fra Vejen kommunes side. Vagn kunne også fortælle, at Ældresagen i Vejen tager sig af aflaster til Demente og deres pårørende, medens Røde Kors tager sig af besøgsvenner. Søren P, kasserer gennemgik koordinationsudvalgets kontoudtog og nye regler i forbindelse med bogføring hos de enkelte lokalbestyrelser. Han meddelte, at så længe der er penge på kontoen, betaler koordinationsudvalget annonceregningerne for fællesarrangementer. Aase rejste spørgsmålet om fælles annoncering. Det bliver der ikke. Det er op til de enkelte lokalbestyrelser at give besked til alle frivillige. I Aktiv- bladet, som udkommer først i september, vil der være en fribillet. Alle frivillige kan komme gratis ind mod visning af denne fribillet. For alle andre koster det 50,00 kr. Facts om denne messe er omtalt i Det sker, sidste nummer. Foredrag 23. oktober Kl : foredrag: 1753 kr.+ kørsel Sandwich/øl-vand/kaffe: ca. 60 kr. Kl. 18: 13 minutters dvd + spørgsmål Der bliver foredrag fra besættelsen De sidste vidner den 23. oktober kl i Foreningshuset i Brørup v/ Svend Erik Nielsen, Lystrup ved Aarhus. Pris 75,00 pr. person for foredrag, sandwich/øl-vand/kaffe. Annoncering sørger Flemming Lundemann for i de tre lokale aviser. Koordinationsudvalget betaler annoncer, såfremt, der er penge nok på kontoen. I modsat fald betales af de 4 lokalbestyrelser. Foredraget koster ca. 1750,- kr. + transportudgifter. Tilmelding til Flemming Lundemann, Brørup og Søren Petersen, Vejen. Tilmeldingsfrist Glatførekursus v. Vagn 8 Juleforestilling v. Vagn Efter en debat om pris på dette kursus, blev vi enige om at droppe dette kursus i år. Kurset kostede 900,00. Der vil blive bestilt 100 billetter til juleforestilling hos Studie 73, Vejen. Det er Et juleeventyr Pris kr. 100,00 inkl. snitter og drikke. Forestilling den kl Det er kun

7 9 Ønsker / forslag til PRmanden 10 Program 2013 Fx hvor langt er vi? Deadline-Antal? 11 Eventuelt Brørup, Holsted og Vejen. Der bliver faste pladser ifølge Vagn, som er tovholder stadig. Rødding skal give besked om, de vil deltage senest til Flemming L. Han vil stå for pressemeddelelser ved fælles arrangementer. Desuden vil han skrive i avisen, når der sker noget i Vejen kommune, som er speciel for Vejen kommune på ældreområdet. Sofie spurgte om, hvordan det går med programmet for Iflg. Kaj fra Holsted gik det efter tidsplanen, og han mente, at programudvalget nok havde tjek på det hele. Deadline er sidst i oktober Der skal trykkes ca stk. Der var snak om løst og fast. 12 Næste møde Mandag, den 29. okt kl Huset i Vejen AaJ/SM

8 Koordinationsudvalget, Vejen kommune Møde 29. oktober 2012 kl. 9 Huset, Østergade 2, Vejen Afbud: Aase Jepsen Referat: 1 Velkomst med kaffe Efter at alle var samlede, nød vi de smurte rundstykker m. kaffe. 2 Meddelelser v. formanden Se bilag 1 side 3 Skema over medlemstilgang og samlet medlemstal d.d. uddelt 3 Nyt fra lokalafdelingerne Influenzavaccinationernes antal var et sted lidt faldende, et andet med en stigning på 10 %. Stort udbud af folk, der ønsker at vaccinere! Brørup: snarlig start på tilbud om vågekoner, samarbejde med kommunens eneste plejehjem Lundtoft. 2 nye bisiddere har været på kurusus. 4 Ansøgning om 18 midler (se bilag) De udsendte budgetter blev gennemgået. Brørups og Vejens vedhæftes ansøgning til Vejen Kommune. Holsteds og Røddings venter på en tilretning. Ansøgningen sender formanden den 30. oktober. 5 Evaluering af arrangement 23. oktober i Foreningshuset 44 betalende + 3 gratis deltagere meget skævt fordelt fra de 4 lokalafdelinger. Er tilmeldinger afhængige af den lokalitet, hvor arrangementet afholdes? Der vil blive et underskud på ca kr. 6 Koordinationsudvalget? Hvad vil vi/i med det? Formanden indledte med bemærkninger bl.a. om, at vi ikke behøver mødes p.g.a. 18 tildelinger. Kommunen modtager gerne ansøgning fra hver af de 4 lokalbestyrelser. Hvordan får vi mere indhold i møderne, større engagement helst fra alle bestyrelsesmedlemmer, mere medleven skaber

9 også større glæde ved arbejdet. Forslag til dagsorden ønskes fra lokalbestyrelserne. En enkelt gav udtryk for tilfredshed med koordinationsudvalgsmøderne, da det var her, man fik oplysninger og kunne udveksle erfaringer og stille spørgsmål. Flemming stillede et forslag, som vi blev enige om at afprøve: Den bestyrelse, der er vært, er ansvarlig for et specielt punkt til drøftelse, orientering, underholdning eller??? Et emne kunne være udveksling af samarbejdsrelationer hvordan med hvem succes eller skuffelse 7 Eventuelt Knud gjorde opmærksom på, at flere ældre i området har fået leveret mad fra den private Ribegryden. Ikke alle var visiterede af kommunen. Kaj lovede at undersøge muligheden for, om Madservice Vejen (det kommunale køkken) kan levere til ikke visiterede. Og hvad skal der til for at blive godkendt som aftager af den mad. 8 Næste møde Onsdag den 30. januar 2013 kl. 9 i Brørup /SM

10 Bilag 1 Orientering 29. okt til k-møde Dato for Studio 73: 4. dec. Landsbestyrelsen: 141 kr. for at hverve et medlem = ¾ af for 3-4 år siden Hjemmehjælpskommissionen: rehabilitering / selvhjulpenhed Ikke politisk opbakning til kørekort fornyelse som 75-årig Ansøgning til landsdækkende fond i Internt Ud af A-kasse som 65 årig men blive på arbejdsmarkedet til år Velfærdssamfundet under stor forandring: det ældrepolitiske landskab især - Flere ældre men svækkede i kortere tid Distrikt: sygehusudvalg på besøg på OUH- set Fælles Akut Modtagelse FAM Telemedicin fx diabetikere udstyres med en pc med link (viser sår) Regionen betaler pc - forsøg i Nyborg her i efteråret Living messe? De 97: Kommunalvalg 2013: flere over 65 år over en 3-årig periode men færre hjemmehjælpsmodtagere Praktisk hjælp faldet med 25 % - personlig pleje med 9 % Så spørg dem, der stiller op til kommunalvalget: Hvad er jeres plan for de næste 4 år?? Hvad gør I for at sikre den nødvendige pleje og for at sikre folks værdighed Hvordan er standarden sml. med resten af landet? Genoptræning af hjerneskadede senest en uge efter diagnosen opfylder hver 3. kommune postnummervelfærdsstat? Digitalisering: 46 % over 65 har Nem-ID uden internet NB: kommunalt selvstyre fuldstændig underlagt staten

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret.

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret. Middelfart Lokalafdeling 1 Følgende konstituering har været gældende: Beretning vedr. 2013 Lone Ebbesen Thorkild Damm Børge Kortsen Bente Jørgensen Tove Rousing Esther Henriksen Grete Lindegaard Lars Kamp

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige

Hjemmehjælp. Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Hjemmehjælp Håndbog for ældre- og sundhedspolitiske frivillige Indhold Forord...3 Når man er afhængig af hjælp...4 Kom godt i gang...7 Mærkesager...11 Vær synlig...21 Bliv hørt...25 Litteraturliste...28

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen årsrapport. www.aeldresagen.dk Ældre Sagen årsrapport 2013 www.aeldresagen.dk Forening Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København k www.aeldresagen.dk Hjemstedskommune: København Landsbestyrelse: Søren Rand, landsformand Ebbe Johansen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formandens beretning for året 2012

Formandens beretning for året 2012 Årsmøde 7. marts 2013 Formandens beretning for året 2012 Velkommen til Årsmødet her i lokalafdelingen af Ældre Sagen. Det er den første beretning, jeg skal aflægge som formand. Jeg har set på de forskellige

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense

Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Referat af SANDs generalforsamling d. 30.3. 2010 på Mødecenter Odense Tilstede med stemmeret: (nævnt ved navn samt det udvalg eller den boform, de repræsenterer i denne sammenhæng): Jørn Larsen (Lindevangen),

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Genbrugsen Ørsted Rougsøvej 122 8950 Ørsted Dato: Torsdag den 19. februar 2015 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 12:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik

Læs mere