Ældre Sagens Formandsundersøgelse Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview"

Transkript

1 Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

2 Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet i Ældre Sagen. Særligt fokus på: Hvad fungerer godt og mindre godt Hvad kan der gøres hhv. mere eller mindre af Hvilke nye områder ønskes der en indsats for Metode Deskresearch Spørgeskemaundersøgelse Fokusgruppeinterview Følgegruppe Per Thestrup Jens Møller Madsen Jan Moeskjær Pedersen Kathrine Sørensen Michael Teit Nielsen Charlotte Færch Lotz Søren Rand Helge Jensen Ebbe Johansen Hanne Meyer Berit Nordahl Casper Burlin Produkter Præsentation af Spørgeskemaundersøgelse Tendensanalyse Præsentation af tendensanalyse 2

3 Temaer Støtte fra sekretariatet Materiale fra sekretariatet Pres på formandsrollen Støtte til formandsrollen Samarbejde i lokalbestyrelsen Samarbejde i koordinationsudvalg Opgaver og samarbejde i distrikter Økonomi Visioner for det fremtidige samarbejde i Ældre Sagen

4 Støtte fra sekretariatet Alt i alt er 98 % tilfredse med sekretariatets støtte til formanden Sekretariatet har et højt serviceniveau, er hurtige og venlige Foreningskonsulenter og frivilligafdeling udgør en stor hjælp i formændenes daglige arbejde - en vigtig samarbejdspartner Formændene har stor gavn af sekretariatets specifikke viden om bl.a. jura og forsikring Stor tilfredshed med det landsdækkende kursusudbud 4

5 Støtte fra sekretariatet Anbefalinger Fortsæt det gode arbejde! Øget fokus på at få sat ansigt på dialogen - Det opleves at styrke samarbejdet mellem formænd og sekretariat Sekretariatet sprøjter kvalitetsmateriale ud hele tiden - det er virkelig imponerende... Kunne sekretariatet ikke også gå lidt ind i, hvordan vi kan få ideerne og budskaberne implementeret i vores dagligdag - og følge lidt op på det... Kræfterne og evnerne står simpelthen ikke mål med det niveau, som materialerne er på. 5

6 Materiale fra sekretariatet Meget stor tilfredshed med materialet fra sekretariatet Der kommer meget materiale og information fra sekretariatet Nogle formænd oplever pres fra sekretariatet i forhold til at gennemføre aktiviteter Overordnet tilfredshed med hvervemateriale, men en del kritik af hvervekampagne 6

7 Materiale fra sekretariatet Anbefalinger Støtte til håndtering af materiale. Kan materiale prioriteres eller vigtighed angives Sekretariat bør være opmærksom på, at nogle lokalområder opfatter hvervekampagner som aggressive. Sekretariat skal have fokus på kvalitet og etik i hvervningen og oplyse mere om, at man har dette fokus Sekretariat bør være opmærksom på, at frivillige ikke kan pålægges opgaver. Det fungerer bedre at inspirere og at fremlægge som en mulighed for lokalområdet 7

8 Pres på formandsrollen Flere formænd oplever pres pga. mange opgaver - særligt nyere formænd oplever et stort pres 61 % af formændene er nyere formænd (0-3 års anciennitet) Mange har svært ved at overskue, prioritere og uddelegere materiale og opgaver til andre bestyrelsesmedlemmer Flere formænd har gode bud på og erfaringer med, hvordan de kan prioritere Særligt rykkere stresser Jeg er nødt til at sortere i min deltagelse, for jeg var lige ved at løbe sur i det. Men det er svært at sortere, når man ikke ved, hvad der er vigtigt 8

9 Pres på formandsrollen Anbefalinger Erfaringsudveksling om konkrete måder, der kan lette presset på formandsrollen, eksempelvis: Sortering og uddelegering, møder i kalenderen, kvote for antal opgaver mv. Øget opmærksomhed på, at formændene er frivillige, som ikke står til rådighed hele tiden Varsomhed med rykkere Sekretariatet kan give konkret assistance til at igangsætte aktiviteter 9

10 Støtte til formandsrollen Stor tilfredshed med støtten fra sekretariatet til at kunne udfylde formandsrollen - 93 % er tilfredse med støtten Formændene har stor gavn af formandskurset Samarbejdsproblemer løses primært lokalt. Ved større problemer inddrages sekretariatet Hjemmesiden opleves ikke brugervenlig Der kom mange problemer på bordet på formandskurset. Nogle af dem er massive problemer Det er lærerigt at få snakket om det i det forum 10

11 Støtte til formandsrollen Anbefalinger Fortsæt med at gennemføre formandskurset, så alle nye formænd deltager i deres første formandsår Etabler et opfølgningskursus for formænd med flere års anciennitet Hjemmesiden kan med fordel gøres nemmere at bruge gør det lettere at finde eksempelvis værktøjer og blanketter 11

12 Samarbejde i lokalbestyrelsen 99 % af formændene er tilfredse med samarbejdet i lokalbestyrelsen Samarbejdet fungerer bl.a. godt, når medlemmerne kender deres opgave, mødes ofte, orienterer hinanden, og resultater synliggøres Formanden står ofte alene med opgaverne. Behov for at uddelegere og prioritere arbejdsopgaver 12

13 Samarbejde i lokalbestyrelsen Anbefalinger Styrke prioritering af opgaver - evt. i samarbejde med foreningskonsulenten Uddelegering. Blive bedre til at slippe og videregive opgaver til andre i bestyrelsen Sikre tovholdere på aktiviteter og evt. to personer på store opgaver - det giver mindre sårbarhed Have en Kronprins i hver bestyrelse - en der kan tage over, når en anden stopper Opgavebeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer og introduktions-/forventningsafstemningssamtaler med potentielle bestyrelsesmedlemmer 13

14 Samarbejde i koordinationsudvalg Fungerer godt når det ikke lapper over lokalbestyrelsernes arbejdsområder, og der er klarhed over opgaver, kontakt til politikere og kommune, samt søgning og fordeling af midler Store afstande både fysisk og mentalt Nogle formænd udtrykker utilfredshed med koordinationsudvalgets synlighed i kommunen Fordelingen af 18 midler og fordelingsnøglen er vigtig for udvalget Lokalbestyrelser har svært ved at gennemskue, hvordan de skal ansøge kommunerne for at komme i betragtning til at få 18 midler 14

15 Samarbejde i koordinationsudvalg Anbefalinger Koordinationsudvalgsformanden behøver ikke være formand i lokalbestyrelse Øget fokus på tæt kontakt med lokale ældreråd, og nogle steder mål om medlemmer i rådet Arrangere sociale aktiviteter for udvalgene så bestyrelsesmedlemmer kan få bedre kendskab til hinanden og dermed et styrket samarbejde Kontakt til kommune går tit gennem ældrerådet, og det er vel også den vej, det skal gå. Og tænk så på, at der er stor forskel på større byer og landdistrikterne. I de store byer kunne jeg tænke mig, at Ældre Sagen bliver hørt på en helt anden måde, end vi bliver herude 15

16 Opgaver og samarbejde i distrikter De fleste er tilfredse med distrikternes funktion i Ældre Sagen Øget synlighed af distrikternes opgaver Distrikternes hovedformål er at udveksle ideer og erfaringer og at koordinere inden for distriktet. Stor enighed om, at dette gælder ift. disse fem søjler: Ældrepolitik, Social-humanitært arbejde, Sundhedspolitisk arbejde, Medlemsaktiviteter samt IT-området Tilføjelse af en kultursøjle? Ønsker til hvad distrikterne beskæftiger sig (mere) med: Mere kvalificeret fælles forberedelse til delegeret forsamling Idéudveksling vedr. kulturelle arrangementer Samarbejde om sygehusudvalg 16

17 Opgaver og samarbejde i distrikter Anbefalinger Udarbejde cases der beskriver distriktets rolle og opgaver med henblik på at øge kendskabet til dette Udveksle erfaringer med udvalgsarbejde. Styrke Regionale udvalg - f.eks. sygehusudvalg Opgavebeskrivelse for medlemmer af distriktsbestyrelse. Styrke gennemsigtighed og synlighed: Hvilke opgaver løser distriktsbestyrelsen? Store afstande kan forhindre distriktsarbejdet. Kan der tænkes i længere møder med overnatning for at skabe bedre sammenhæng mellem køreafstand og indhold af møde? 17

18 Økonomi De fleste formænd giver udtryk for, at de har økonomiske midler nok til at gennemføre deres aktiviteter En del kommuner har skåret i 18 midlerne. Det rammer nogle lokalbestyrelser, der får svært ved at gennemføre særligt de social-humanitære aktiviteter Nogle ytrer ønske om mere støtte for at sikre netop socialhumanitære aktiviteter En del formænd fortæller, at de har opsparede midler, men ikke større formuer 18

19 Økonomi Anbefalinger Mulighed for ekstra midler ift. igangsættelsen af socialhumanitære aktiviteter Kan være interessant at udarbejde en model for støtte til social-humanitære aktiviteter i økonomisk trængte lokalområder 19

20 Visioner for det fremtidige samarbejde i Ældre Sagen Mange formænd har tilkendegivet deres visioner for det fremtidige samarbejde i Ældre Sagen har givet input i spørgeskemaundersøgelsen Temaer der går igen er bl.a.: Fortsat at udvikle det gode samarbejde i organisationen Styrke Ældre Sagens samarbejde med eksterne parter Skabe et godt samfund med fokus på ensomme og svage ældre Hvervning af nye medlemmer og frivillige De mange tilkendegivelser af visioner udtrykker stort engagement og interesse i at styrke Ældre Sagens virke, til gavn for medlemmer og for samfund 20

21 Visioner for det fremtidige samarbejde i Ældre Sagen Jeg ønsker fortsat, som jeg hidtil har oplevet, at lokalbestyrelser, koordinationsudvalg og sekretariat samt landsbestyrelse arbejder loyalt sammen, med gensidig orientering Vigtigt at udbygge og effektivisere samarbejdet mellem lokalbestyrelserne og kommunen, og samtidig få involveret relaterede kommunale udvalg i arbejdet med henblik på større forståelse for den fælles målsætning Mine visioner for arbejdet som frivillig i Ældre Sagen er, at jeg gør en forskel, så ældre får en bedre hverdag Vi behøver ikke være kolossalt store, men vi skal være gode - bedre end vi tror Fortsat hjælp og støtte fra sekretariatet, herunder foreningskonsulenter, er helt nødvendigt. Og ønske om et endnu tættere samarbejde og hjælp fra sekretariatet som følge af forventninger, man fra ÆS stiller til, og de opgaver, der løbende lægges ud til lokalområderne 21

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune

Skolen på job. - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job - masterplan for samarbejde mellem virksomheder og skoler i Viborg Kommune Skolen på job Materialet er udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd i samarbejde med Børn & Unge i Viborg Kommune. Bag

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere