KØKKEN. E;æ=s-r'å. BORt TIL DI. ti: ii HOTT SKRIV. SKRIVtrBORD BORDBL-IiI., RtrOLE. Ær= i!.i.'j FOKUS I 16 SIDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØKKEN. E;æ=s-r'å. BORt TIL DI. ti: ii HOTT SKRIV. SKRIVtrBORD BORDBL-IiI., RtrOLE. Ær= i!.i.'j FOKUS I 16 SIDER"

Transkript

1 9S HOTT N( TI TIL DI SKRIV BORt FOKUS I 16 SIDER KØKKEN I \ISPIHAIIOru I SHOPPI \IG I IE \III \ISER I \IYHEIEH SHOPPIN (HIAIIIIE AHBEJISHUl\/ AR (IIEIflIII I \/lodibossi \I I FILMPHODUII \lti \l : MOBELDIRIIilffRI[I I HEKTA VIE \llat\ldin I SMY (I(EDISIGNEHEN Ær= RtrOLE SKRIVtrBORD BORDBL-IiI., E;æ=s-r'å # -]J- æ..jl i!.i.'j l- '?å :i ti: ii i1. i: i i" ir.'.',

2 STUDIO RUM PA REFSHALEØEN LIGGER SKABELONLOFTET, ET HELT UNIKT VÆRKSTEDSFÆttESSKAB, SOM HUSER ALT FRA KUNSTNERE, DESIGNERE, ARKITEKTER OG SCENOGRAFER TIL JOURNALISTER OG SKUESPILLERE HER PA TOPPEN AF ET AF DE GAMLE B&WSKIBSVÆRFTSHALLER MED UDSIGT OVER INDSEJLINGEN T]L KØBENHAVNS HAVN HAR 35 KREATIVE INDRETTETVÆRKSTEDER, ATELIERER OG TEGNESTUER I DE RA OG SMUKKE OMG]VELSER. SE INDENFOR I DE USÆDVANLIGE STUD]ER. AF PERNILLE VEST OG BOLETTE KIÆR TEKST ELISABETH WILLE FOTO HEIDI LERKENFELDT i i

3 RUM STUDIO På toppen af en af de gamle B&W-skibsværftshaller på Ref shaleøen igger Sl abelonloftet, som dag er Tammen om et stort kunstnerisk værlsted f or alle tænkej,no Ir ncr:rtar fr: nr] rcrral rloc nn r la'l rolrr r h ledl. UrpLU l^ '., )uur ugro _r;r, '^+^ dac nn ^L Ln nedac u r, ralcti J_ ilrc dr ^n -v JLr u!r vrr. nct.o.fnrmån.a[.h.^/l rujrou)orr o.^-l.t nci rlq\lur, luu nalistik, an rnation, skuespi og dans. Men f or f lre år siden, da billedkunstner Anette Holmberg som den første rykkede nd. så her idt anderledes ud. Om vinteren var hun nødt til at finde sin overlevel^^^^^i q ^"!"^^+.E r 1^rrrcs1 u oyl+"^^ ur ^+ or ''o de va're^, 'or ie' va' bidende f oldl, og rotler-e lah n: nlo hæronrjo iornlnncr' Allno'ral Inm h,- ri ^{ 'r tr^l{^ ^; -'^^ uupuul, L dlllulug5dlrgguldl w,rj. ritinnor -rguvurrvr lv 'rj området, loftet og sit store værksted, at hun for snart et år siden sagde la til at.'i ^ ^ -^-^-!ctn,+ft nr.t \/starnatne a' l.300kvadtarmeter. rrgcr o-i rrs,v.ul v9 uvs Log- u! clr yrru, ' L vu u ' lan ran {nrn uuluv he' k 'rnon nn n^rron wug Lvv cnr;n^ar u v ion tug hl \/or c, incnire'ar:r:rre qlq a'hoielo 'mrr,rrlcrorl.lornarel+m Inr lldc,nron61766 l17661-n^c..-.^n^.a-l-^ rulrq J ls rjrrr gdo rruuer gu orr rru,l9l. vujrvlur uvs ry ^.-l <a,l,n^an lr Kahenner,n< Jar,n nn Ørac.rna1 q Analla Hnlmhorn ^ar Selve loftet ligger oven pa en skrbsværftshal. Over loftet er lystårnet, der oprinde l'g b ev b"rgr til at p'o,el re'e lys ned genrer de rbssl abelo^e, de' b'ev'avel 'l på Sl abe'onlorret {hera'navner). Lysstrale"' astede en sl \,gge oa v FrftshdLle.ts gulv, son'r skibslernet er skåret efter.. Il.lå^ rug ar ur.uu! Q":holnnlnltat u _ lgollvg, lnr nrn[aq.^nn'la 'r IJJLUI g lg l'nnt ot rrærlcladqlnll.^m Jvl, F1' I o deres egne vær(steosonraoe'og derr'r deler fæ'lesarealer. Og vr opleve', at de \l^^ n^.^\.^i+',-'lnrc.ol.iaolroår'\/anonrrnrl^',ujrurvv pdrvdrjo.+i^ uru>^-r^r.' u'r.srrgq uugyruu drldupgdvq,uvrgo f agorr'åder. [or( la'e' A^eLLe Fol'nberg..^a - L'y n r :rnaidor, u,i 9 gppr e'l.ro[ ror n^ nlar^l f nnqda< hl ; ^nora c-mmon byoe nd på er slor opgave, der sf ar løses fo' Re'sl'a eøer s c eldors se skab, REDA A/S, forklarer Anette HoLmberg, der også har planer om at arrangere e^ sr urplut{esttval pa øe" Sarrlren red "nd'e leje e af Stabe or'of'e*. For Anette Holmberg er et af oftets største aktiver dog helt I art det stof e fæliesrum, som hun prroriterede at skabe, da hun overtog lejemålet. e 'rj"gt-gcl Pa det r,osp,"' r vdr oeringen fæ'lesarea'er ner og oer{or he e qiøre \,4oid o. cdeg orronrs dot Lvl f s' ahe nnnc^ d. :' l e-1en 95 a'{ 'nr:' d'oel ga-r.e sr rl L e'ort. Og selv o1. det stad g er ^yt, al v' o. e'-o.edei r-ar et ræ lesru.r, sa 1ar oe' al et ede væ"et st geloe i^te'esse fra o rr e-oe - o- og vi har orl I ing al haft konferencer, fotoshoots, udstrllinger, f ester, fæ les m dclage, 'l.orgenn'røder,!^^^^^"^i^l-+^" Ud sep O_vl. Lel Uq I d ev\o'l.sl-ops 1er. - Pa ænnoro r u,,9v,v e h)har J9L ^t ujv' on o. :r Jl SL:holoalnttat _u9, 1eøen på landkortet som en kulturhavn. 4A RUM 02 FEBFUAR 2O1O r ":n \t/'t a. I ' - ' _ Drrcl-_..1,.' 't'..,:711:11

4 } g :.::"' if 1.-f FÆLLESRUM ld^- 2t5. vaora.e ele sro e tæ e5rum bliver brugt tjl alt fra galleri til udstillinger, kreatrve \/oak-nons konfcranaoa Ioqror f, m-fronor n. rnt^-å^" li^^ i 'Å^^+^ ge ^.,,r+ Uu.5 rv U ld ro ldl S. LOt Oe es lve -'laga<l- r 6^/^^+^^^ rf\/oiå np..r.-ndr(el S'ar rarsane^6, "r:fner V le Brixvold. De hvide stole til hølre, er lavet af møbe og r-umdesignerne Rene & Såch. Trådstolene er lavet af mø- oeldes gner Benlamin Herman. 02 FEBBUAR 2O1O I RUM 49

5 :l RUM 1 STUDIO { :: Æ :r = :sskab for protessio - :':naf destoregam ::er :: ::fe : København. e På på oftet fordelt ::.-::de b I edkunstnere,.-< tekter, skulptører, wedcles gnete, :': r:fe,.=-^-este naboet et D.a. :: :-i rektgfupper, teater-.'- torr lse mpr: r:.!. dt o^s- - - nffet.dk 1+2, ANETTE HOt',IBERGS STUDIE lanette er ud over. age', admln strator og, -.. : :: rr--.oen ses et par af Anet-. :.. '. :- ganrmel patlneret dør a - å-'r d e oggale'ogpå. da-.e ro.r.-ops,o : : t:: ::r ::^- <cnfetence oka e. LndTe:- -l:- :-:- : :: --:-:-: :lstl nspiratonogti ale ---::' l-a.l -,-.Pc rdes oftets eneste --appen er 10r trang. il-;'-',,. r-...1.: l:l* "i^ " '.... " "."i,t." * ' ::.

6 (a las Del 3. SøREN DAHLGAARDS STUDIE I Soren krlgeren) er konceptkunstner/b I edkunstner' ier ef nan gang med at male og akere IgusternæKKe 4. MICHAEL DROOBS STUDIE I Michae, der er ark tekt' arbelder med bo iger og kulturbyggerl' andskaber og byudv k Have Lng i Norden og sku Rio pturprolekter Freder ksilerg og panema, sse ef scenograf og bi ecikunstner' På gulvet ses et af lrendes rxalerier. ndretningen er ys og enke, så der er p ads t I a1 arbejde Af og ti trækker S sse de stote kul sser ud f:el lesrumntet, nar pladsen bl ver trang I studlet 5, SISSEL ROMME CHRISTENSENS STUDIE I S ',/ l'.'.,: :.,,,4..::f',t.,., *FLrr,...: I ;l; :-lbl. 'Wltiii:lt:.:9r;i::::i..ttt;;::,,= ;Z ; ;-:".tj'fr;!1,ft =. :,.':::.' :.=:,:,-*f:tdry.#::æ

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1

rr /5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1 rr "/5. 2-,,o9 fnde f B'LRDEI : ELODDIQYPFENDf Kl'?iMi.l VCLDCGDIJMHID, S[]L_SF3RJ-, rnl-ilrvifwol'4,['1. 2. NYT R.sDAKTioxsLornrE! i- rt gl rngtt Der er sket meget, siden vi I februar udsendte d.et forste

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t

Ketteholm. Grundejerfirrenitrg.t t. Grundejer{trreningeir Ketteholm Hvidovre den 2C. januar i990 Der indkaldels hermed til ordinær general f orsanl l ing f or Grundej erforeningen Kettehol m på Gungehusskol en, I arervære]set TIRSDAG

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ]979 8. Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK

IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ]979 8. Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK IMPULS IMPULS IMPULS IMPI.JLS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR. 1 FEBNUAR ]979 8. Å8GANG SCT. GEORGS GILDEENE I DANIVABK HUSKI 6ÅR DU ÅF som GILDELEDEL E MEDLEM $Å AFLEVER. AMMEN MED

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE

GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE 1982 'AVv".J. ~~CJh( C~ 1 42~ 4dl~, GRI DSTED ~, KOST- OG REALSKOLE Bereh1.ing Beretning om skoleåret 1981-82 80. 80. SKOLEÅR Erling Erling Frederiksen 1982 1982 MrDnYSK MIDllYSK BOGTRYK GRINDSTED Skolens

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

,,,,, <\10"""'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ ".,. .. ".. r,., .\,Lal.fn ~"""..,J ",,,.~. f'r jw,i "," n~,,~..., cl" IH.,I., Ul ø, hl... r'r li...

,,,,, <\10'1 II~ I ~~Inc. H_, o< I.~ .,. .. .. r,., .\,Lal.fn ~..,J ,,,.~. f'r jw,i , n~,,~..., cl IH.,I., Ul ø, hl... r'r li... Riller. Den store øvelse l Luftværns. Thisted. Fer. r.. (j.n li 'on'... 11~.l l paa Ell' lalm_ r.wn s n. -11M e. rur~l dp ur ~~ J~ U e' \ul~hm fle. ~ ru. ;~\'!l~ ' Hnln~. \. f. t 1\.11- T. d. 11 lil. d

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.r"""t-ri"ithologisk for århus ant, Fore_

(under {8,-. rndrnel-delsen kan. Steci. arnt n6dtager SøRÅvrr;iv. kr årliåil- adonnemeni 1o,_. r.rt-riithologisk for århus ant, Fore_ Søravnen L/77 Søravnen lltt KCCL. J6rn rjskilctsen oq Lars Abraharnscn ilak til Lisbeth, Flenrlning, Herning, Christian?egninger: Jenr-r 0regersen. l'oto: iied. hvor in:'.;et andet er anført. L,ed er '

Læs mere

--------------------.----------------

--------------------.---------------- --------------------.---------------- sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el.

Læs mere

H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn. "J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S

H.. ossr fs.r..,..r.vd... rn. J.m l' vahel del. Han var anllwel Il! I S ,:,;fde 4, THSTED OG GN H.. o""ssr fs.r..,..r.vd... rn.!ocald!mokra't.'n. nul ved Kommunen Oll kke hu T h' "J.m l' vahel del. Han var anllwel l! S Ty,keme 10,llnlle un4e, B... tlelaen, Vellrbelde. lordl

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

~r".. u,,~ru I) "IIIII'~I.~~I fi'" "h,ln "., """".",,1,. .,.""'" "lir u,... Ktltlll KI"'" Nuw.'")''' I,,'.", I,,,,,

~r.. u,,~ru I) IIIII'~I.~~I fi' h,ln ., .,,1,. .,.' lir u,... Ktltlll KI' Nuw.')''' I,,'., I,,,,, Marine,evy ~r".. u,,~ru ) "'~.~~ f'" "h,ln "., """".",,1,..,.""'" "lir u,... Ktltlll K"'" Nuw.'")''',,'.",,,,,, lic. d"r sidder lmn Aml,., ""U' h~1 ",,,,, tlk'~'uk," "' "'" j~.~ ~." Mlslaake. " "" ",r..".,.1.

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i!

åtå lit,tmr/zmåø,, IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. !!e-i4-e!s!-liqds-i! IMPULS - n44pilåt/ intfttatiaø lit,tmr/zmåø,, åtå EN ELEGANT KOYENDING FOR 3-4000 KR. IMPULS ser anderledes ud i år, llke nær så elegant s@ tldllgere. DET ER!1ED VILJE I Lddsqildet har afsåt 10.ooo kr.

Læs mere