Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling 28.02.11"

Transkript

1 Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden - Referat af Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden Pkt Kaare Stattau blev valgt til dirigent. Han konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og dagsordenen blev godkendt. Pouline Middleton blev valgt til referent. 4. Formandens beretning Vision, strategi og organisering Forkvinde Marianne Hilton afgav beretning. Vision Lindegården skal bevares for eftertiden i så oprindelig stand som muligt med det formål at bruge gården som et åbent multikulturelt og integrationsfremmende mødested til samarbejde og kommunikation på tværs af kulturer. Strategi At købe Lindegården af kommunen At søge flest mulige medlemmer 1

2 At søge fondsmidler Kontakte relevante kulturinteressenter for at skabe aktiviteter på Lindegården Organisering Foreningen er organiseret med en Bestyrelse og et Forretningsudvalg, Samt fire emnegrupper: Kommunikation, Fundraising, Kultur og Bygning Køb af Lindegården Sidst i oktober 2010 gik LTK i udbud med Lindegården, som skal anvendes til et kulturelt formål. Vi bød som de eneste. Der er to udfordringer i den sammenhæng: Hjemfaldspligt, som betyder at Københavns kommune og LTK i 2040 kan kræve gården tilbage. Denne hjemfaldspligt kan frigøres ved at betale et frigørelsesvederlag, der beregnes som en procentdel af vurderingen, og det stiger for hvert år der går. Ved en anslået vurdering på 8 millioner kr. vil det i år være 2.56 millioner kr. som skal betales med 30 % til Københavns Kommune og 70 % til LTK. Derudover er der en tilbagekøbsklausul, som betyder at LTK kan købe gården tilbage om 3 år til den pris vi giver. For at overtage gården skal vi komme med et budget og en plan for at restaurere gården, som skal godkendes af LTK indenfor 1 år. 2

3 Tilbagekøbsklausulen kan træde i kraft, hvis det ikke lykkes os at rejse 60% af restaureringsbudgettet og omdanne 50% af gårdens areal til et Vi skal finansiere hjemfaldspligten. Tallene er baseret på en anslået ejendomsværdi. En vurdering er på vej. Vi håber at LTK kan overtales til at have et ejerpantebrev på hjemfaldspligten. Planer 3

4 Den skal vi have indsamlet kr. så vi kan købe gården af LTK. Der er planlagt en lang række kultur, indsamlings- og PR aktiviteter frem til Rapport fra de enkelte grupper Etablering af fond og støttemuligheder Michael Vest Det kræver kr. at stifte en selvejende institution som fond, der er en selvstændighed juridisk enhed, der kun er ansvarlig overfor Civilstyrelsen og dermed er den personmæssigt uafhængig, så derfor skal vi først købe Lindegården, når vi har de kr. Vi vil gerne oprette det som en almennyttig fond, så donationer kan blive fradragsberettigede. I tilfælde af det hele skal opløses er det staten, der går ind og sørger for det. Det koster tinglysning på kr. når vi køber Lindegården, Der er tre måder at hjælpe på økonomisk 1. Ordinært medlemskab: 200 kr./år/person 2. Medlem af klub Lindegården a. Privatperson 800 kr. b. Husstand kr. For det får man: kr. i rabat på leje af forsamlingslokaler til fest - VIP invitationer til særlige arrangementer - Rabat på entre til visse arrangementer 3. Sponsorklub/donation kr. giver et års medlemskab kr. giver et års medlemskab, samt synlig plakette opsat i Lindegårdens store sal Niels Friderichsen har mødt en kvinde som opfordrede ham til at søge en fond, der giver op til kr. Deadline for ansøgning er , og ansøgningen blev afsendt 1.3. Kommunikationsgruppen Michael Vest præsenterede den nye brochure og opfordrede alle til at dele den ud og skaffe medlemmer, så målet om de kr. kan nås. Der er en hjemmeside på 4

5 Der bliver jævnligt udsendt et nyhedsbrev. Vi skal i kontakt med kulturinteressenter, som har lyst til at bruge stedet. Bygningsgruppen Niels Friderichsen fortalte, at det bliver i øjeblikket undersøgt, om det er muligt at anvende lodret jordvarme til at opvarme Lindegården. Det vil hjælpe markant på driftsudgifterne til opvarmning. Det kan reduceres til måske halvdelen af hvad det nu anslås at koste. Stein Hagen orienterede om restaureringsplanerne. Han fortalte, at man har haft møde med bygningsinspektøren Sissel Poulsen hos LTK. Mødet gik godt og hun var glad for at man havde gjort sig seriøse overvejelser om at bevare stedets kulturarv og kun påsætte et par kviste på gården. Det vurderes at LTK vil være positivt stemt for tilpasninger af huset, som medvirker til formålet med kulturaktiviteterne. Der er også givet tilladelse til at sætte et skilt ved indkørslen i op til 2 uger inden afholdelsen ellers fjernes det. Der står Støtte Foreningen Lindegården. Her på kan man skrive arrangementer. Der fokuseres på i første omgang at renovere udstillingsområdet så der kan ske aktiviteter der og i selve gården. Gyden til højre for Lindegården er del af matriklen, så der kan åbnes med porte og glaspartier bagved op og skabes lys ind til udstillingsområdet. Der er en tilmuret port, som kan åbnes op. Gyden er en offentligt tilgængelig sti. Hvis det lykkes at renovere udstillingsområdet og istandsætte lejligheden vil vi nå målet om at benytte min. 50% af gårdens areal til kulturformål, når vi medregner kommunens store sal. De tinglyste bolig kvadratmeter fastholdes og de kan eventuelt anvendes til en pedel eller administrator samt besøgende og arbejdende kunstnere. Det vil være svært at udnytte førstesalen på gården i søndre længe fordi der ikke kan indrettes kviste Tag og fag skal indstandsættes og en indendørs isoleringsskal bør etableres. Derefter skal der igangsættes aktiviteter i de kvm. Det ser ud som om LTK er med på sådan en gradvis restaurering og udnyttelse. Etableringen af en musik og teatersal udskydes, da det kræver en stor pose penge. Sammenlagt er der ca kvm areal med kvm bebygget areal. Michael Vest orienterende om, at bestyrelsen ville laver en hensigtserklæring om at hyre Stein Hagen som arkitekt på projektet, når det går i gang. Stein arbejder i dag gratis. Michael orienterer, at næste skridt er så at skaffe de 17 mio. kr. Kulturgruppen Niels Friderichsen orienterede om at gruppens formål er: at lave aktiviteter, der kan skaffe dynamik og substans i arbejdet for at fylde indhold i gården sideløbende med restaureringen af bygninger. 5

6 Der gennemføres følgende aktiviteter 6. marts kl. 10: rengøring af lejligheden. Frivillige med kost og spand søges. 6. marts kl. 14 Fastelavnsfest på Lindegården på gordspladsen. Tag kage med til fælles kagebord og kaffe/the til eget brug. Alle bedes møde op og larme så meget som muligt;) så der kan støjmåles på hvor meget en fastelavn larmer 17. marts kl. 19 St. Patricks fest med øl, whiskey og auktion, sang og musik. Andre aktiviteter er i støbeskeen - Udstillinger - Billedskole for børn - Omvisninger Kulturgruppen består af: Marianne Hilton, Birgitte Nielsen, Michael Vest, Johannes Green, Ronny Honore, Jytte Kløve, Niels Friderichsen For at samle penge ind til en auktion bedes medlemmer melde sig til at gå rundt i Lyngby til virksomheder og butikker for at få gaver, der kan bortauktioneres. Auktionen vil blive prøvet af til St. Patricks dag. Alt overskud går til foreningen Lindegården 6 Medlemstilgang 160 interesserede. Af dem har 60 betalt medlemskontingent. Erik Lyngsie har betalt i alt 6000 kr. TAK Indbetal pengene via netbank til Støtteforeningens konto i Danske Bank Reg. Nr konto nr Husk at dele brochuren ud og lægge den på biblioteket og på rådhuset. Folk meldte sig til at sørge for det. 7 Økonomi Indtægter kr. Udgifter Til arrangementer, hjemmesiden, trykning af brochure, etc. Hvis det ikke lykkes at rejse de kr. er der stor sandsynlighed for at LTK går tilbage til planerne med at skabe lejligheder på stedet. Derfor skal vi tage deadlinen den for indsamling af kr. alvorligt. 6

7 Der er skaffet en liste over de foreninger, der bruger Lindegården for at opfordre dem til at melde sig ind i Støtteforeningen. Og alle de foreninger, der ikke længere kan være i kulturhuset skal også kontaktes Brochuren er uddelt til alle i Bondebyen Kontingent forfalder hvert år i oktober. 8 Indkomne forslag Det foreslås at Carsten Spangsberg og Kaj Christensen går ind som medlemmer af bestyrelsen og der søges nu to nye suppleanter. Hvem har lyst? Der var umiddelbart ingen, der havde lyst til at være suppleanter. Og der er brug for nogen til at kontakte de handlende i Lyngby. Hvem har lyst? Et par medlemmer meldte sig. Forsamlingen diskuterede vedtægtsændring af 10 og om folk skal have deres donationer tilbage, hvis fonden ikke bliver oprettet. Forsamlingen tilkendegav, at Bestyrelsen arbejder hen imod en vedtægtsændring, så dem der er interesserede kan få deres penge tilbage. Der blev stemt om det og der var ikke nogen, der var imod dette forslag. Der skal således laves en vedtægtsændring af 10, som vil blive indstillet til den næste generalforsamling i oktober Af vedtægtsændringen vil det fremgå, at folk får deres donation tilbage, hvis folk sørger for at deres kontaktinformation er opdateret, hvis det ikke lykkes at skaffe nok penge. Det øvrige beløb går til et godt formål indenfor samme fokus. Det er vigtigt at firmaer, der donerer, kan se deres logo på hjemmesiden. 9 Eventuelt. Der var intet under eventuelt. 7

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere