Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden"

Transkript

1 Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent og referent Erik Sandborg blev valgt som dirigent, og Lone Abel blev valgt som referent.. Dagsordenens punkt 2: Orientering om Fonden Mikael Vest (formand for støtteforeningen) gennemgik fondens fundats, der blev godkendt af Civilstyrelsen ved udgangen af januar måned i Om lovgrundlaget for fonden oplyste Mikael Vest, at en fond fungerer som et selskab, dog med den forskel, at en fond ikke har nogen ejer. I stedet er det Civilstyrelsen, der er den øverste myndighed og dermed den endelige beslutningstager, hvis der er problemer. Fonden har til formål at erhverve ejendommen Lindegaarden med henblik på istandsættelse og anvendelse til kulturelle formål, hvilket snarest vil blive tinglyst. Fonden råder over en kapital på kr., der er fast og bundet. Afkastet kan frit anvendes indenfor fondens formål. Fonden kan ikke belåne gården, der forventes at blive handlet til en værdi af 10 kr., men fonden er i gang med at søge penge hos de almennyttige fonde til istandsættelse af gården. Udpegelse til fondens bestyrelse vil ske på den følgende måde: Støtteforeningen udpeger 1-3 bestyrelsesmedlemmer, Bondebylauget udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges så vidt muligt af Lyngby-Taarbæk Kommune og Kulturministeriet m.fl. Disse udpegelser skal sikre demokratiet omkring fondsbestyrelsen. Fondens bestyrelse er selvsupplerende. 1

2 2 De følgende personer er udpeget til fondens bestyrelse: Mikael Vest, Marianne Hilton og Carsten Spangsberg, der alle er udpeget af støtteforeningen. Niels Friderichsen og Hans Boye Nielsen, der er udpeget af Bondebylauget. Mikael Vest henviste til, at fonden vil kunne opløses, såfremt der ikke er basis for at opfylde fondens formål. Om der bliver et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for fortsætte arbejdet vil bl.a. afhænge af forhandlingerne med kommunen. Fondens fundats vil være tilgængelig på På spørgsmål oplyste Mikael Vest, at Civilstyrelsen kun har foretaget tekniske ændringer i det udkast til fundats, som støtteforeningen har udarbejdet. Mikael Vest oplyste på spørgsmål, at Lindegaarden p.t. ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Endvidere, at det forventes, at kommunen efter fondens forventede overtagelse - vil udleje salen efter en kontrakt, der sikrer fonden en stabil indtægt. Dagsordenens punkt 3: Orientering om interimbestyrelsen og den fremtidige organisation Thomas Fuglsang gennemgik den planlagte organisering af fonden, der tager afsæt i støtteforeningens græsrodsarbejde, som i høj grad har handlet om at gøre projektet synligt, skaffe fondskapitalen og forhandle med kommunen. Den nye organisation får andre opgaver, først og fremmest skal fonden forvalte et 2- cifret millionbeløb, som skal skaffes ved ansøgninger til almennyttige fonde og derefter bruges til istandsættelse og start af aktiviteter, herunder indtægtsgivende aktiviteter, der kan danne grundlag for yderligere opgaver. Den nye fondsbestyrelse har ansvaret for byggeri, økonomi og fundraising, kultur og kommunikation. Arbejdet vil blive udført via et forretningsudvalg og - på et senere tidspunkt - lønnet hjælp til driftsopgaver. Støtteforeningen skal i samspil med fonden holde kontakten med brugergrupper, foreninger, enkeltpersoner og virksomheder, der afvikler (eller foreslår) aktiviteter på Lindegaarden. Det er støtteforeningen, der skal komme med ideer til fonden, og det forventes, at de almennyttige fonde vil holde øje med brugerdemokratiet i regi af støttegruppen. Støttegruppen fortsætter med egen bestyrelse. 2

3 3 Dagsordenens punkt 4: Orientering om forhandlingerne med LTK Mikael Vest orienterede om de igangværende forhandlinger med kommunen, herunder om fondens krav til gårdens tilstand ved overtagelsen og indgåelse af en fast aftale om kommunens leje af salen. Udgangspunktet for forhandlingerne er kommunalbestyrelsens behandling i begyndelsen af 2012, hvor det blev besluttet at sælge gården til 10 kr. til et kulturelt formål. Aftalen om en fast indtægt til fonden på grund af kommunens lokaleleje er et vigtigt led i forhandlingerne. Potentielt kan kommunen droppe leje af Lindegaardens sal og i stedet bruge kommunens skoler, når borgere og foreninger booker lokaler. Skolerne er allerede forsynet med varme og fast pedel. På den anden side er der et vist pres fra kommunens borgere og en betingelse i udbuddet om, at Lindegaarden sættes i stand til et kulturelt formål; i modsætning til kommunens oprindelige planer om at indrette ejerlejligheder på gården. Andre emner er fx kommunens brandsikring af gården inden salget, og de forventede nye krav, når der som planlagt iværksættes flere aktiviteter. På spørgsmål oplyste Mikael Vest, at ansættelse af fast personale vil ske, når Lindegaarden har åbnet cafe, hvilket vil ske i en senere fase. Dagsordenens punkt 5: Valg til bestyrelsesmedlemmer Valget til støtteforeningens bestyrelse var udskudt fra den ordinære generalforsamling i september måned Følgende blev valgt: Marianne Hilton, Niels Friderichsen og Thomas Fuglsang. Dagsordenens punkt 6: Bestyrelsens forventninger til mål og forventninger Jytte Kløve fortalte om støtteforeningens udvikling indenfor det sidste 1½ år, hvor Civilstyrelsens godkendelse af fundatsen var en vigtig milepæl. På nuværende tidspunkt er der brug for ildsjæle, der vil omforme ideer til virkelighed, således at kunst videnskab og håndværk går hånd i hånd. 3

4 4 Der er mange muligheder: Lokalerne kan bruges til teater, flydende teater, oplæsning, debat, maleriudstilling, fotos og blomsterforædling mm. Støtteforeningen samarbejder med vidensbyforeningen og vil gerne i kontakt med DTU for at tilbyde sig som forpost ved afprøvning af nye metoder til bygningsvedligeholdelse. Stein Hagen gav udtryk for, at et hus ikke er meget værd uden liv. Som arkitekt ser Stein Hagen en stor udfordring i at få huset på fode igen. Det første år vil komme til at gå med byggerod. Dernæst får vi flere kvadratmetre og flere brugere, der kan fylde gården med liv. Her gælder det om at tiltrække også unge mennesker, således at kendskab til stedet sikres mange år ud i fremtiden. Modellen kunne være nabokommunens Skovhus, som drives med frivillige - både unge og ældre (tidligere brugere) - som deltager, fordi de kan lide at komme i huset. Mikael Vest udtrykte glæde over de mange energiske indslag om den kommende brug af gården og henviste til debatten, som også har fundet sted i januar i Det Grønne Område om emnerne kultur, videnskab og vækst. Dagsordenens punkt 7. Debat om medlemmernes ønsker og ideer Carsten Spangsberg indledte debatten med spørgsmålene: Hvordan vil I bruge gården? Hvad mangler vi i lokalsamfundet? Herefter blev ordet givet frit. Mogens Hansen foreslog, at gården stilles til rådighed for prøver i grupper, der gerne vil spille teater eller synge. Betalingen for leje af lokale lægges i form af en gratis forestilling. Hans Boye Nielsen oplyste, at beboerne i Bondebyen tit mangler et lokale, hvor der kan holdes familiefester eller andre sammenkomster til overkommelige priser. Sådanne arrangementer kunne samtidig give indtægt til Lindegaarden. Niels Friderichsen kunne bekræfte, at salen ofte er tom lørdag-søndag. Men med de nuværende ejerforhold må salen kun bruges af foreninger. Carsten Spangsberg erindrede om, at der ikke må være høj musik eller anden støj udendørs. 4

5 5 Birgitte, der har bopæl i Helsingør, bruger salen til dans, idet salens trægulv er særdeles velegnet. Andre lokaliteter har betongulve. Birgitte foreslår, at folk opfordres til at støtte projektet økonomisk. Agnete (Gl. Lundtoftevej) foreslår, at projektet skal være synligt blandt lokalbeboerne, som så kan bidrage aktivt. Der er mange muligheder for aktiviteter, fx filmklub, madklub, musikklub. Det bør undersøges, om der er basis for et samarbejde med Templet, der tit mangler kapacitet. Marian Fyrkilde er fornylig tilflyttet fra Aarhus, hvor man indtil fornylig har haft nogle åbne værksteder, hvor borgere imod betaling kunne leje symaskine, fotoværksted, drejebænk og redskaber til keramik. Disse værksteder tiltrækker især de unge. Mogens Hansen vil gerne tilbyde et værksted for fremstilling af masker. En deltager foreslog at man forsøger at få et samarbejde med Frilandsmuseet i Sorgenfri. Kurt Wessel gjorde opmærksom på, at Lindegaardens opland er større end Lyngby- Taarbæk. Til spillemandsdansens arrangementer kommer folk fra Greve og andre dele af København. Mange foreninger vil gerne optræde, fx søndag eftermiddag. Erik Sandborg afsluttede debatten med at henvise til, at ideer altid kan afleveres til bestyrelsens medlemmer: Personligt, elektronisk eller telefonisk osv. Dagsordenens punkt 8. Evt. Erik Sandborg opfordrede til, at ikke-medlemmer melder sig ind i støtteforeningen. Kurt Wessel henviste til, at indmeldelse kan ske via hjemmesiden. Mikael Vest opfordrede til, at deltagerne melder sig som frivillige til løse opgaver for støtteforeningen. 5

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i Grane Plantages Fond Mandag den 27. november 2006 kl. 16-19 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat vedrørende bestyrelsesmøde 3. oktober 2006 2. Bestyrelsessammensætningen 2006

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 120,- kr FRISK MORGENBRØD Frugt grønt øl vand kaffe mælk slik osv 1 BONDEBYPOSTEN no. 2. juni 2009 33.årgang En tilflytters beretning Som så mange andre har jeg købt en lille oase i et kulturhistorisk område. Dels fordi her er smukt og roligt, men også fordi jeg ønsker

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere